Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Aprobat,
Decan

DOMNULE DECAN

Subsemnatul, _____________________________________________________ ,

absolvent al Facultăţii de _________________________________________________ ,

domeniul______________________________________________________________ ,

programul de studii _____________________________________________________ ,

promoţia ______________ , vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de licenţă/

diplomă sesiunea _________________________________ .

Am mai susţinut examenul de licenţă/ diplomă în anul ___________________ .

Am întocmit lucrarea de licenţă/ proiectul de diplomă cu titlul ____________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

sub îndrumarea _________________________________________________________ .

Data: ________________ Semnătura

____________________________

Viza îndrumătorului lucrării / proiectului________________________

Media de şcolaritate (ECTS): ___________ Viză secretariat,

Domnului Decan al Facultăţii de ____________________________________________

Formular TUIASI.POB.16-F1-rev0