Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Gimnazială “Al.I.

Cuza” Podu Iloaiei

Examen pentru încheierea situației școlare-limba latină-proba scrisă


Clasa a VIII-a
Sesiunea august 2017
Varianta 1

1) Conjugă următoarele verbe la modul indicativ, timpul prezent, persoana şi numărul cerute
în paranteze, realizând traducerea formelor stabilite: (12 x 3p = 36
puncte)

a) antepono, anteponere (conj.a III-a consonantică)– a prefera (pers. I, nr. sg.)


...................................................................................................................................................
..........
b) cupio, cupiere (conj.a III-a vocalică) – a dori (pers. I, nr. pl.)
...................................................................................................................................................
..........
c) invenio, invenire (conj.a IV-a ) – a găsi (pers. a III-a, nr. sg.)
...................................................................................................................................................
..........
d) voco, vocare (conj.I) – a chema (pers. a III-a, nr. pl.)
...................................................................................................................................................
..........
e) pareo, parere (conj.a II-a) – a se supune (pers. a II-a, nr. sg.)
...................................................................................................................................................
..........
f) sum, esse – a fi (pers. a II-a, nr. pl.)
...................................................................................................................................................
..........

2) Conjugă următoarele verbe la modul indicativ, timpul imperfect, persoana şi numărul


cerute în paranteze, realizând traducerea formelor stabilite: (12 x
3p = 36 puncte)

a) applaudo, applaudere (conj.a III-a consonantică) – a aplauda (pers. I, nr. sg.)


...................................................................................................................................................
..........
b) fugio, fugiere (conj.a III-a vocalică)– a fugi (pers. I, nr. pl.)
...................................................................................................................................................
..........
c) operio, operire (conj.a IV-a)– a acoperi (pers. a III-a, nr. sg.)
...................................................................................................................................................
..........
d) volo, volare(conj. I) – a zbura (pers. a III-a, nr. pl.)
...................................................................................................................................................
..........
e) doleo, dolere(conj.a II-a) – a durea (pers. a II-a, nr. sg.)
...................................................................................................................................................
..........
f) sum, esse – a fi (pers. a II-a, nr. pl.)
...................................................................................................................................................
..........

3) Tradu în limba română următorul enunţ: (9 x 2p = 18


puncte)

Romulus deo Neptuno ludos parat et Sabinos in hospitium invitat.

Romulus, Romuli = Romulus


deus, dei (s.m) = zeu
Neptunus, Neptuni = Neptun
ludi, ludorum (s.m.; pl.) = spectacole, jocuri publice
paro, parare (vb.)= a pregăti
et = şi
Sabinus, Sabini = sabin
invito, invitare in hospitium = a invita ca oaspete

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Președinte comisie, Profesori examinatori,


Prof. Condrea Gabriela Roman Anca Maria

Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” Podu Iloaiei


Examen pentru încheierea situației școlare-limba latină-proba scrisă
Clasa a VIII-a
Sesiunea august 2017
Varianta 1

1. Traduceţi în limba română textul:


In prato amoeno pueri laeti et pulchrae puellae cantant et saltant. (2p.)

Vocabula: pratum, -i (s. n.) =pajişte……………………………………..


amoenus, -a, -um (adj.)= plăcut……………………………...
puer, -i (s. m.) = copil……………………………………….
laetus, -a, -um (adj.) = vesel………………………………….
pulcher, -chra, -chrum (adj.)= frumos………………………..
puella, -ae (s.f.)=tânără……………………………………….
canto, are (vb.)= a cânta……………………………………...
salto, -are (vb.)= a dansa……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2. Declinaţi la singular structura: poeta laeta (poet tânăr) (1,5p.)
N…………………………
G…………………………
D…………………………
Ac……………………….
Abl………………………
V………………………..
3. Grupaţi pe conjugări următoarele verbe: (2p.)
disco, -ӗre = a învăţa specto, -are = a privi
audio, -ire = a auzi sentio, -ire = a simţi
curo, -are = a îngriji credo, -ӗre = a crede
doceo, -ēre = a învăţa pe alţii pareo, -ēre = a se supune

Conjugarea I Conjugarea a II-a Conjugarea a III-a Conjugarea a IV-a

4. Scrieţi formele verbului esse la modul indicativ, timpul imperfect: (1,5p.)


Sg.………………… pl……………………
……………….… ……………………
…………………. ……………………
5. Traduceţi în limba latină: (2p.)
Vulturul nu prinde o muscă.
Vocabula: aquila, -ae (s.f.) = vulturul
non (adv.) = nu
capio, -ӗre (vb.) = a prinde
musca, -ae (s.f.) = musca

………………………………………………………………………………………
Din oficiu: 1p.
Președinte comisie, Profesori examinatori,
Prof. Condrea Gabriela Roman Anca Maria