Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială “Al.I.

Cuza” Podu Iloaiei

Examen pentru încheierea situației școlare-proba scrisă


clasa a VI-a
Sesiunea august 2017
Varianta 1

Se dă textul:
Octombrie-a lăsat pe dealuri Mă uit mereu la barometru
Covoare galbene și roșii. Și mă-nfior când scade-un pic,
Trec nouri de argint în valuri Căci soarele e tot mai mic
Și cântă-a dragoste cocoșii. În diametru.

Dar de sub cerul cald ca-n mai


Trec zile albe după zile,
Mai nestatornice și mai
Subtile...
(George Topîrceanu, Octombrie)
Cerințe:

1.Găsește antonime pentru patru cuvinte din text.(1p)


2.Cuvântul nestatornice s-a format prin(0,5p):
a) derivare b) compunere c) conversiune
3.Explică folosirea cratimei în sintagma ”mă-nfior”(două roluri, 0,5p).
4.Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele căci, cerul(o,5p).
5.Indică măsura primului vers din poezie(0,5p).
6.Precizează modul și timpul verbelor a lăsat, trec(0,5p).
7.Recunoaște valoarea morfologică și cazul cuvintelor: octombrie, covoare, cald, albe(2p).
8.Alcătuiește un enunț în care substantivul soare să îndeplinească funcția sintactică de
atribut substantival prepozițional(0,5p).
9.Comentează în 3-5 rânduri imaginea vizuală ”Octombrie-a lăsat pe dealuri/Covoare
galbene și roșii”(1p).
10. Identifică în text 4 trăsături ale operei lirice(2p).

Se acordă 1 punct din oficiu!

Președinte comisie, Profesori examinatori,


Prof. Condrea Gabriela Roman Anca Maria

Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” Podu Iloaiei


Examen pentru încheierea situației școlare-proba scrisă
clasa a VI-a
Sesiunea august 2017
Varianta 2

Se dă textul:
Liniște. Căldură. Soare. Cântec, murmur, adiere
Sălciile plângătoare De zefir în frunze piere
Stau în aer, dormitând. Și rămâne doar un glas
Un vițel în râu s-adapă Care umple valea-ngustă.
Și-o femeie, lângă apă, ........................................
Spală rufele, cântând.

Și din vale abia vine


Murmur slab, ca de albine, Ia te uită, o lăcustă
Somnoros și uniform: Mi-a sărit tocmai pe nas!
Râul, strălucind în soare,
Ceartă sălciile, care
Toată ziulica dorm.(...)
(George Topîrceanu, Zi de vară)
Cerințe:
1.Cuvântul plângătoare s-a format prin(0,5p):
a) derivare b) compunere c) conversiune
2.Transcrie, din următoarea listă, cuvintele care conțin diftong și vocale în hiat: sălciile,
liniște, soare, stau, vițel, ceartă, ziulica, abia, s-adapă(1p).
3.Scrie un adjectiv format prin derivare de la cuvântul căldură(0,5p).
4.Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: liniște, s-(adapă), cântând, în(râu),
abia(1,25p).
5.Transcrie din text două substantive în cazul Ac și N(1p).
6.Precizează funcția sintactică a cuvântului căldură, din primul vers(0,75p).
7.Comentează rolul semnului exclamării din ultimul vers(1p).
8.Transcrie patru cuvinte folosite cu sens figurat(1p).
9. Identifică în text 4 trăsături ale operei lirice(2p).
Se acordă 1 punct din oficiu!

Președinte comisie, Profesori examinatori,


Prof. Condrea Gabriela Roman Anca Maria