Sunteți pe pagina 1din 1

GHI

D DE MĂSURARE CEASURI

Pr
int
eazăaceast
ăpagi
năbi
fând“scal
e100%”l
aopț
iuni
ledepr
int
aresaudebi
fândopț
iunea“f
itt
opage”.
Dupăpr
int
are,t
erugăm săt
easi
gur
icăsegment
uldi
npar
teadej
osapagi
niimăsoar
ă20mm.

Exempl
eor
ient
ati
ve:

40mm 50mm
30mm

20mm

Maipuț
inde20mm Î
ntr
e20mm și30mm Î
ntr
e30mm și40mm Maimul
tde40mm
Ceasdedi
mensiune Ceasdedimensi
unemi
ca Ceasdedi
mensi
unemedi
e Ceasdedi
mensi
unemar
e
f
oart
emică(modeldedamă) (modeldedamă)

Obser
vaț
ie:
Di
mensi
uneacar
caseiest ădedi
edat stanț
aînt
rel
atur
ast
ângășil
atur
adr
eapt
ăacar ,excl
casei uzând
r
emont ulsaudedi
oar stanț
aînt
rel
atur
asuper
ioar
ășii
nfer
ioar
ăacar
casei
,pent
ruf
ormel
easi
met
rice.

Pent
ruaobt
iner
ezul
tat
ecor
ect
e,ver
ifi
cat
icadi
mensi
uneaghi
daj
uluidi
nst
angasaf
iede20mm.
20mm