Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PROPUNATOR:
DATA:
CLASA: a IX-a
ARIA CURRICULARĂ: Terapie educațională complex și integrată
MODULUL: Formarea autonomiei personale
TEMA LECȚIEI: Calitatea produselor și protecția consumatorilor
TIPUL : Formarea de priceperi și deprinderi
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să enumere acțiunile ce conduc la identificarea calității unui produs;
O2: să identifice drepturile consumatorilor;
O3: să recunoască situații de încălcare a drepturilor consumatorilor;
O4: să propună soluții de rezolvare a situațiilor de încălcare a drepturilor consumatorilor.
OBIECTIVE RECUPERATOR-COMPENSATORII:
- Ocrotirea vederii restante;
- Utilizarea la maximum a celorlaltor analizatori senzoriali pentru a completa sau înlocui analizatorul vizual;
- Completarea și îmbogățirea reprezentărilor;

1
STRATEGII DIDACTICE:

- Metode și procedee didactice: conversaţia euristică, jocul de rol, explicația, problematizarea


- Mijloace de învățământ: dispozitiv Braille de identificare a bacnotelor, bacnote cu diverse valori, fișă de lucru
- Modalități de organizare a activității: frontal, pe grupe
- Forme și tehnici de evaluare: observația sistematică, fișa de evaluare formativă
- Loc de desfășurare: sala de clasă
- Durata: 45 minute
BIBLIOGRAFIE:
1. Musu, I., Taflan, A. (1997) – “Terapia educationala integrata”, Editura Pro Humanitate, București
2. Lemeni,G.;Miclea,M. (2010) – ”Consiliere și orientare”, Editura ASCR, Cluj-Napoca

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Forme și
Nr. Strategii didactice tehnici de
Crt. Momentele lecției Ob Conținut instructiv-educativ Metode și Mijloace Modalități evaluare Obs.
op procedee de înv. de org.
1. Moment Se pregătesc condiţiile necesare pentru o bună
organizatoric Conversația Frontal
desfăşurare a lecţiei, se verifică starea
ochelarilor.
Se insistă pe o poziţie corectă în bancă pe tot
parcursul lecţiei.

2
2. Captarea atenției Voi propune elevilor jocul: „Prețul corect”. Conversația Dispozitiv Frontal
euristică Braille de
Împart elevilor câte o bancnota de: 1, 5, 10,
identificare
50, 100 de lei. Utilizând dispozitivul Braille a
bancnotelor
de identificare a bancnotelor elevii vor trebui
să numească valoarea bancnotei primite și să
numească un obiect pe care l-ar putea
achiziționa cu suma de bani respectivă.
3. Anunțarea temei in aceasta lectie vor consolida cunoastintele Conversația Frontal
referitoare la consumator si vor realiza
aplicatii care sa le formeze deprinderi de a
actiona in mediul economic real ca si
Explicația
consumatori avizati
Anunț elevii că pe parcursul orei de azi vor
afla informații despre aspectele pe care
trebuie să le ia în considerare în alegerea unui
produs și vor realiza aplicații ce le vor forma
deprinderi de a acționa în mediul economic
real ca și consumatori avizați.
4. Dirijarea învățării O1 Le propun elevilor să-și imagineze situația în Conversația Frontal
euristică Observație
care au o listă cu produse (mere, roșii, făină,
sistematică
lapte, un CD player) de cumpărat de la

3
supermarket. Voi antrena elevii în dicuții Problematizare
libere pornind de la următoarele întrebări:
O2
- Ce verificăm atunci când alegem mere/roșii?
- De ce ținem cont atunci când alegem
O3
produsele?
- Ce primim de la vânzător după achitarea
produselor?
Voi solicita clasei doi voluntari pentru
Joc de rol
desfășurarea unui joc de rol consumator-
vânzător. Se prezintă clasei următoarea
situație. Un consumator a achiziționat
untelefon și nu este mulțumit de el.
Individual
Fiind consumator, aveți dreptul să obțineți de
Explicația
la bunurile cumpărate rezultatele prezentate
în reclame și să plătești un preț corect,
proporțional cu calitatea produsului. Când nu
se întamplă așa poți aduce la cunoștința
vânzătorului nemulțumirea însă înainte
trebuie să: identificăm problema, să stângem
documentele necesare și să depunem o cerere
sau reclamație în locul de unde am

4
achiziționat produsul.

5. Asigurarea O2 Elevii sunt solicitați să identifice Conversația Mașina de Pe grupe Fișă de


feedback-ului scris Braille evaluare
comportamente cuprinse în fișa de lucru a
formativă
O3 elevului (Anexa 1) cu privire la drepturile Explicația Frontal
Fișă de
consumatorului. Se vor discuta răspunsurile
O4 lucru
elevilor, realizându-se corectări sau adăugiri Problematizarea
acolo unde este cazul.
6. Aprecierea Vor fi felicitaţi elevii care au lucrat corect, au Conversația Frontal
activității
înţeles bine sarcinile și voi face aprecieri cu
privire la modul în care activitatea s-a
desfășurat

5
Anexa 1

Fișă de lucru

Drepturile consumatorului

Ce faci dacă? Răspuns

Esti servit cu un pachet de biscuiti cu termenul de valabilitate


depășit.

Nu primești toată suma ca rest.

Vânzătoarea refuză să-ți schimbe un tricou pe care nu ai avut


posibilitatea să-l probezi în magazin iar când ai ajuns acasă ai
constatat că nu ți se potrivește.
Nu ți se primește spre returnare un produs comandat online care
nu îndeplinea funcțiile din descrierea produsului de pe site-ul
de unde l-ai achiziționat.

S-ar putea să vă placă și