Sunteți pe pagina 1din 3

Nom : __________________________________________ Date : _______________

Nom du jeu-questionnaire : Bunurile

Prin contract autentic de vânzare, A înstrăinează către B o casă. La momentul predării spaţiului
acesta din urmă constată că lipsesc din imobil becurile, prizele, aerul condiţionat, hota de la
bucătărie şi statuile de la intrare. El vine la dvs. ca avocat şi vă cere sfatul, arătând că în contract nu
1. s-a prevăzut nimic despre bunurile luate de către vânzător. Art. 537 – 539 C.civ..

X vinde lui Z arborii de pe un hectar de pădure, bun comun al său şi al soţiei sale. O lună mai târziu
soţia vânzătorului, Y, solicită în instanţă anularea contractului dintre X şi Z invocând dispoziţiile
codului civil în materie de bunuri comune, care prevăd obligativitatea acordului expres al ambilor
2. soţi în cazul înstrăinării bunurilor imobile comune. Judec sol. + mot. Art. 345 – 346, 540 C.civ..

Între A şi B se încheie un contract prin care B preia în custodie o cantitate de 2 kg de mere


proprietatea lui A spre a fi prezentate la o expoziţie. După prezentarea la expoziţie B restituie tot o
cantitate de 2 kg de mere, însă altele decât cele iniţial predate de către A. Acesta solicită restituirea
merelor predate iniţial, motivând că prin contract s-a prevîzut faptul că acestea sunt împrumutate în
3. vederea expunerii la o expoziţie. Analizaţi situaţia juridică. Art. 543 C. civ..

A, în calitate de proprietar, doreşte să înstrăineze un teren pe care este construită o hală metalică. Pe
teren se mai găsesc materiale de construcţie ce au fost cumpărate pentru o încăpere ce urma a fi
zidită şi unită cu hala, o baracă demontabilă sprijinită pe pământ pentru portar şi o instalaţie
electrică de mari dimensiuni pentru climatizarea halei. Având în vedere clasificarea bunurilor în
bunuri imobile şi mobile, precum şi diferitele categorii de bunuri imobile respectiv mobile arătaţi
argumentat cărei categorii aparţine fiecare dintre aceste cinci bunuri şi dacă acestea fac obiectul
4. contractului de vânzare.

Page 1 of 3
Într-o procedură de executare silită se vinde o microhidrocentrală, care cuprinde teren, construcţie,
instalaţii încorporate în construcţie şi instalaţii dezmembrate în vederea efectuării unei revizii
periodice. Arătaţi argumentat, raportat la clasificarea bunurilor în mobile/imobile: a) ce fel de bun
este instalaţia hidrocentralei; b) ce fel de bun sunt instalaţiile dezmembrate în vederea reviziei; c) ce
fel de bun sunt piesele uzate înlocuite; d) ce fel de bun este energia electrică produsă de instalaţiile
5. încorporate hidrocentralei.

A este proprietarul unei livezi. În luna mai a anului 2014 el încheie un contract cu B prin care
înstrăinează fructele din livadă, care urmau să fie culese de către B în luna august 2014. În iunie 2014
A înstrăinează terenul lui C prin contract autentic de vânzare, în care se menţionează contractul
încheiat cu B. Arătaţi argumentat: a) Dacă obiectul contractului dintre A şi B este un bun mobil sau
un bun imobil; b) Dacă fructele neculese sunt bunuri mobile sau imobile; c) Dacă prin înstrăinarea
6. terenului către C recoltele neculese trec în proprietatea lui C; d) dacă B mai poate culege fructele.

A, în calitate de proprietar, doreşte să înstrăineze o cabană în construcţie şi terenul aferent. Pe teren


se găsesc materiale de construcţie zidite şi unite cu fundaţia, materiale de construcţie depozitate
care au fost cumpărate de către proprietar pentru a fi utilizate la construcţie, o baracă demontabilă
sprijinită pe pământ de piloni pentru uzul constructorilor şi o centrală termică demontabilă prinsă de
perete. Având în vedere clasificarea bunurilor în bunuri imobile şi mobile, precum şi diferitele
categorii de bunuri imobile respectiv mobile arătaţi argumentat cărei categorii aparţine fiecare dintre
7. aceste bunuri.

A, B şi C, fraţi, moştenesc la decesul tatălui lor fiecare o cotă de 1/3 din bunurile rămase în masa
succesorală. Bunurile rămase sunt o casă, două terenuri agricole, şi o cantitate de 1500 de kg de
grâu depozitate într-un hambar, anexă la construcţie. A vinde o cantitate de 500 de kg din acel grâu,
considerând că este partea care îi revine, la X, care ridică bunul cumpărat. În noaptea următoare un
incendiu provocat de un fulger distruge întreaga cantitate rămasă. B şi C solicită lui A câte o treime
din preţul primit. A refuză arîtând că a vândut partea sa.
8. Art. 641, 642 C. civ..

Page 2 of 3
Page 3 of 3