Sunteți pe pagina 1din 1

Baremul activităţilor la stagiul practic pentru rezidenţi anul I

specializarea Medicină de familie, anul de studii 2015-2016

Nr. Denumirea activităţii Nr. act- Nr.


d/o lor act-lor
planifica efectua
te te
1. Examenul clinic primar al adultului cu îndeplinirea fişei forma. 025. 30
2. Aprecierea rezultatelor examinărilor paraclinice. 30
3. Înregistrarea şi interpretarea ECG. 10
4. Efectuarea picfloumetriei şi interpretarea rezultatelor 5
5. Efectuarea testului de reversibilitate bronşică 5
6. Aprecierea rezultatelor spirometriei. 3
7. Alcătuirea sintezei diagnostice. 30
8. Alcătuirea sintezei terapeutice. 30
9. Aplicarea consimţământului informat în cadrul consultului medical; 30
10. Perfuzii. 10
11. Paracenteză evacuatoare. 3
12. Efectuarea monitorizării clinice a bolnavilor cronici la domiciliu. 10
13. Participarea la asistenţa medicală de urgenţă. 10
14. Examenul clinic primar al copilului cu îndeplinirea fişei 112 15
15. Măsurători antropometrice şi interpretarea rezultatelor la copii de diferite vîrste. 15
16. Efectuarea bilanţului stării de sănătate a copilului 0 – 18 ani pe grupe de 15
sănătate
17. Alcătuirea regimului alimentar al nou-născutului, sugarului şi copilului. 10
18. Îngrijirea nou-născutului 5
19. Îngrijirea copilului sugar 5
20. Identificarea problemelor de sănătate în comunităte; 5
21. Evaluarea necesităţilor de sănăate a unui individ 10
22. Intervenţie privind schimbarea comportamentului individual 10
23. Alcătuirea planului de examen profilactic a unui individ; 5
24. Alcătuirea planului individual de imunizare 5
25. Caracterizarea familiei. ( tipul, stilul de comunicare, deprinderi….) 5
26. Educarea familiei privind problemele de sănătate a unui membru 5
27. Participarea la prescrierea reţetelor pentru medicamente conform Ordinelor MS 20
RM.
28. Participarea la efectuarea expertizei incapacităţii temporare de muncă. 5
29. Participarea la completarea certificatului de concediu medical 5
30. Participarea la completarea fişei, formular 027 e. 5

Şef al Centrului de Sănătate ________________

Responsabil de grupă ________________