Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE

ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

Nr.

CERERE
pentru echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate

Subsemnatul / subsemnata Cotruţă Alexandru

cu domiciliul în judeţul Republica Moldova oraș / localitate Orhei , sat. Step-Soci

str. Tineretului nr. 21


Mob: (373) 79 377-102

Dom: (+373) 235 48-606


bl. sc. et. ap. telefon

e-mail (litere de tipar) alexcotrutza@yahoo.co.uk

vă rog să-mi aprobaţi cererea pentru echivalarea Diplomei de Bacalaureat

obţinută în ţara Republica Moldova

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, că
 nu am mai solicitat la CNRED echivalarea prezentei diplome
am mai solicitat la CNRED echivalarea prezentei diplome
iar informaţiile prezentate în această cerere, precum și documentele incluse în dosar sunt reale și autentice.

Data Semnătura

Subsemnatul Cotruță Alexandru solicit eliberarea atestatului de echivalare a diplomei


prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale,
personal sau prin împuternicit;
 transmitere prin poștă prin Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale,
cu menţiunea confirmării de primire poștale;
prin curier cu plata la destinaţie,
curierul se comandă de către solicitant după confirmarea soluţionării dosarului.

Se completează dacă aţi bifat expedierea prin poștă sau curier:

Durata medie de completare: 7 minute


Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, București
Tel: +40 21 405 62 69, +40 21 405 62 60, Fax: +40 21 313 10 13,
+40 21 317 85 17
www.cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat
Persoană de contact Cotruță Alexandru Nr. de telefon Mob: (+373)79 377-102
Adresă Republica Moldova , Orhei , sat. Step-Soci , str. Tineretului 21
Data Semnătura

Durata de completare:
5 minute varianta tipărită,
10 minute varianta electronică.

Pagina 2 din 2