Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU

Puiul
I. A.Brătescu - Voineşti
1. Răspunde la întrebări:

• Care sunt personajele textului?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

• Cine era neascultător?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

• Cum arătau puii?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Transformă: a) propoziţiile simple în propoziţii dezvoltate;


b) propoziţiile dezvoltate în propoziţii simple.

• Prepeliţa zbura. ………………………………………………………………………….

• Puiul stătea. ……………………………………………………………………………..

• Flăcăul a prins puiul cel mare al prepeliţei. ……………………………………………

• Păsările zboară spre ţările calde. ………………………………………………………...

3. Realizează acordul dintre subiect şi predicat.

Prepeliţa ( faceţi ) cuibul pe un muşuroi de pământ.

…………..

Puii ( este ) mici, galbeni, ca nişte gogoşi de mătase.

…………

Flăcăul ( prindeţi ) puiul cel mare.

1
4. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul prepeliţa să fie pe rând subiect şi
parte secundară de propoziţie.

Subiect………………………………………………………………………………………

Parte secundară …………………………………………………………………………….

5. Alcătuieşte două propoziţii în care să foloseşti subiecte multiple:

a) exprimate prin substantive proprii;

…………………………………………………………………………………………

b) exprimate prin pronume;

………………………………………………………………………………………….

6. Analizează toate cuvintele din propoziţia:

Dumneavoastră, dumnealor şi dumneata nu mergeţi în parcul verde?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………