Sunteți pe pagina 1din 1

a) din orice componente esenţiale traficate ilicit;

b) fără o autorizaţie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în care are loc
fabricarea sau asamblarea;

c) fără marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile
legale,se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani

Făcând o analiză atentă a infracțiunilor ce pot fi săvârșite cu ajutorul armelor de


foc, putem constata numărul mare al acestora, precum și rolul și locul diferit al armei în cadrul
infracțiunilor.

Balistica judiciară este acea ramură a criminalisticii care elaborează metode și mijloace tehnico-
ștințifice de studiere a urmelor împușcării, în vederea identificării armei cu care s-a tras, a celui care a
utlizat-o și a modului cum s-a comis infracțiunea. Activitățile principale desfășurate de organele
judiciare presupun căutarea, examinarea primară, fixarea, ridicarea și transportul urmelor în vederea
examinării lor în condiții de laborator.