Sunteți pe pagina 1din 3

___________________________________________________________________________________________________________

Aprobat in cadrul sedintei Consiliului Profesoral din _______________________

ACTIUNI DE IMBUNATATIRE A CALITATII ACTULUI EDUCATIONAL


AN SCOLAR 2012-2013
I. CURRICULUM

NR. ACTIUNI/ COMPARTIMENT RESURSE RESURSE ORIZONT EVALUARE


CRT MASURI RESPONSABIL MATERIALE UMANE DE TIMP
1. Organizarea formala la Director Regulament de Comisii Septembrie Procese verbale
nivelul gradinitei functionare 2012
2. Monitorizarea si Director Fise de Educatoare Semestrul I Fisa de asistenta
evaluarea calitatii observare Copii Semestrul II Mapele copiilor
prestatiei didactice actului didactic Progres scolar
3. Proiectarea pe termen Director Grafice Copii Semestrul I Rapoarte
scurt a activitatilor Responsabili de Proiecte Educatoare Semestrul II Diplome
extracurriculare la comisii Parinti Expozitii, etc.
nivelul unitatii
4. Organizarea Director Resurse Educatoare Semestrul I Adeverinte
activitatilor de formare Responsabila bugetare si Semestrul II Diplome
continua comisiei metodice extrabugetare
5. Monitorizarea Educatoare Mapa Copii Semestrul II Fise
progresului copiilor in psihopedagogic Educatoare 2013 psihopedagogice
vederea intocmirii a prescolarului
fiselor psihopedagogice

II.RESURSE

NR. ACTIUNI/ COMPARTIMENT RESURSE RESURSE ORIZONT EVALUARE


CRT MASURI RESPONSABIL MATERIALE UMANE DE TIMP
1. Crearea cadrului Director Rapoarte, Educatoare Semestrul I Rapoarte
favorizant derularii Administrator adrese Parinti Semestrul II
procesului instructiv-
educativ
2. Dezvoltarea Proiectul de Resurse Echipa de Semstrul I Autorizatiile
patrimoniului scolar dezvoltare bugetare si lucru
institutionala extrabugetare
3. Asigurarea frecventei Educatoare Bugetare Copii Semestrul II Recensamant
copiilor Parinti

III. MANAGEMENT STRATEGIC

NR. ACTIUNI/ COMPARTIMENT RESURSE RESURSE ORIZONT EVALUARE


CRT MASURI RESPONSABIL MATERIALE UMANE DE TIMP
1. Fluidizarea comunicarii Director Regulamente Responsabili Semestrul II Rapoarte
interorganizationale in de comisii
vederea asigurarii unui
act educational de
calitate
2. Monitorizarea Responsabili Documetatie Educatoare Semestrul I Rapoarte
grupurilor de lucru in comisii Instrumnete Copii Semestrul II
vederea asigurarii unui elaborate de
act educational de MedC
calitate
3. Mentinerea unei Rasponsabil cu Extrabugetare Echipe de Semestrul I Portofoliu
imagini pozitive a imaginea lucru Semestrul II
gradinitei pe plan local
4. Monitorizarea activitatii Responsabila Bugetare Personal Semestrul I Carnete PM si
PSI, PM. comisiei metodice didactic si Semestrul II PSI
administrativ

IV. RELATII COMUNITARE

NR. ACTIUNI/ COMPARTIMENT RESURSE RESURSE ORIZONT EVALUARE


CRT MASURI RESPONSABIL MATERIALE UMANE DE TIMP
1. Initierea unor relatii de Director Proiect de Copii Semestrul I Rapoarte
parteneriat cu Administrator buget Parinti Semestrul II
comunitatea locala in Referate educatoare
vederea obtinerii de adrese
fonduri
2. Mentinerea unor relatii Director Bugetare Echipe de Semestrul II Proiecte
de parteneriat local, Educatoare Extrabugetare lucru 2013 Rapoarte
national si international Portofoliu
Albume

3. Organizarea unor Director Extrabugetare Echipe de Semestrul I Diplome


actiuni care sa creeze o lucru Semestrul II Premii
imagine pozitiva 2013
gradinitei(oferta
educationala a
gradinitei, concursuri
sportive, artistice)

DIRECTOR,