Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE CERCETARE

Homeschooling- Educația acasă

Iordache Oana-Maria
Grupa II
Publicitate
TEMA PROIECTULUI DE CERCETARE

Lucrarea de față are ca scop realizarea unei cercetări asupra funcționării Homeschooling-ului
în România. Voi analiza modul în care societatea românească percepe ideea de
Homeschooling, dar și câți părinți sunt dispuși să apeleze la această alternativă.

Școlirea acasă (Homeschooling) este activitatea de educare a copilului de către părinți sau
tutori profesioniști (meditatori), în locul unei educații standard în școală.

Educația acasă (pe termen lung) a apărut în țările dezvoltate în cadrul familiilor - îndeosebi cu
studii superioare chiar în educație - drept alternativă pentru studiul deficitar al școlilor din
regiunea respectivă.

Am ales această temă deoarece, deși, în România legea este ambiguă, învățământul general
fiind obligatoriu, iar retragerea nejustificată a copilului de la acest învățământ se pedepsește
cu închisoare sau amendă, potrivit Asociației pentru Homeschooling România, în septembrie
2016 existau aproximativ 200 de familii din România care au ales modelul „homeschool”
pentru educația copilului lor, însă numărul real este mult mai mare. Acest număr denotă faptul
că mulți părinți consideră această activitate una benefică pentru educația copiilor lor în
detrimentrul școlii tradiționale.

IPOTEZE

Ipoteza 1: Cu cât problemele din sistemul public de învătământ sunt mai dese, cu atat numărul
adepților de homeschooling crește.

Ipoteza 2: Dacă homeschooling-ul ar fi mai mult promovat, atunci tinerii părinți nu ar privi cu
scepticism această mișcare.

Ipoteza 3: Dacă homeschooling-ul ar fi mai puțin costisitor, atunci părinții ar alege cu ușurință
această alternativă.

Ipoteza 1 abordează, de fapt, realitățile sistemului școlar întrucât majoritatea familiilor care
deja au ales homeschooling-ul s-au confruntat cu inadecvarea sistemului de învățământ. Din
ce în ce mai mulți părinți aleg educația acasă din cauza nemulțumirii față de calitatea
educației pe care o primesc în școală copiii lor.
Variabila independentă este „probleme din sistemul public de învățământ”, iar variabila
dependenta este „numărul adepților de homeschooling crește”. Deși, aceasta nu asigură faptul
că toți părinții nemulțumiți de sistemul școlar public recurg la educația acasă, în general,
aceștia caută o soluție pentru rezolvarea acestor probleme din dorința de a le oferi copiilor cea
mai buna educație posibilă. Ipoteza are un nivel de plauzabilitate, dar nu poate fi validată
decât prin confruntarea cu datele obținute prin cercetare.

Ipoteza 2 aduce în temă variabila independentă „promovarea homeschooling-ului” și variabila


dependentă „părinții nu ar privi cu scepticism această mișcare”. Această ipoteză are un grad
mare de previzibilitate, însă variază în funcție de mai mulți factori, cum ar fi: accesul la
informație, nivelul educațional al părinților și timpul liber al acestora. Asociația Home
Schooling România este prima asociație din România care și-a propus să promoveze educația
acasă și să facă demersuri pentru legalizarea educației acasă în România. Asociația a
organizat 23 de conferințe cu scopul de a promova educația acasă, și pentru sprijinirea
familiilor care fac educație acasă. Ipoteza va fi validată în urma analizei datelor obținute.

Ipoteza 3 are ca variabilă independentă „costurile homeschooling-ului”, iar ca variabilă


dependentă „ușurința alegerii acestei alternative”. În această ipoteză, ca și în cazul ipotezei 2,
efectul variaza în funcție de mai mulți factori: veniturile părinților, nivelul educațional al
acestora, dar și accesul la informație. Costurile depind în mare de școala-umbrelă aleasă, dar
și de manualele, materialele diverse, diplomele, foile matricole și orice alte servicii incluse în
oferta acesteia, costurile totale variind între 150$ și câteva mii pe an. În general, costurile
cresc atunci când copilul ajunge la vârsta liceului, inclusiv taxele pentru școala-umbrelă.
Validitatea ipotezei se va face în urma datelor obținute prin cercetare.

EȘANTION

Pentru a obține date exacte și reprezentative în legătură cu tema aleasă și anume


Homeschooling în România, am decis să realizez o cercetare cantitativă deoarece este una de
profunzime, concluzivă şi presupune intervievarea unui număr mare de persoane, datele
putând fi analizate din punct de vedere statistic.

Ca metoda utilizata am ales sondajul de opinie, iar ca tehnică de investigare, am folosit


chestionarul autoadministrat, prin Google Docs, ce va fi distribuit ulterior prin email. .
Eșantionarea va fi una neprobabilistă pe cote și vizează părinții (25-40+) ai căror copii fac
parte din mediul de învățământ atât public cât și privat.

În realizarea cercetării, am avut nevoie de mai multe tipuri de informații, respectiv:


experiențele subiecților chestionați, ansamblul opiniilor acestora, informații legate de context
și caracteristici socio-demografice ale subiecților. Chestionarul este deschis în preambul, ce
conține informații despre cine face cercetare, tema cercetării, cum vor fi prelucrate datele.

Răspunsurile vor fi anonime și confidențiale, iar la final vor fi introduse într-o bază de date,
ulterior, fiind analizate în vederea obținerii unui rezultat al cercetării. Timpul de aplicare a
chestionarului se limitează la maximum 20 minute.

CHESTIONAR

Bună ziua, numele meu este Oana-Maria Iordache și sunt studentă în anul II la Facultatea de
Comunicare și Relații Publice, SNSPA. Realizez un studiu asupra modului în care este
percepută ideea de homeschooling în România, dar și câți părinți iau în considerare această
alternativă.

Acest chestionar este confidențial și anonim, iar răspunsurile dumneavoastră sunt relevante în
realizarea concluziilor cercetării, respectiv, în finalizarea cercetării. Răspunsurile
dumneavoastră vor fi introduse într-o bază de date, urmând să fie analizate în vederea
obținerii unui rezultat al cercetării.

Întrebările marcate cu * sunt obligatorii. Vă rog să bifați răspunsul pe care îl considerați


relevant, corespunzător opiniei dumneavoastră.

1. Pe o scală de la 1 la 10, cât de importantă este educația copilului dumeavoastră în


mediul școlar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deloc           Foarte importantă
2. În ce masură credeți că sistemul de învățământ public din România este unul
deficitar?

 În mică măsură
 În mare măsură

3. Întâmpinați probleme la școala copilului dumneavoastră?

 Da
 Nu

4. (DACA DA) Ce fel de probleme ați întâmpinat?

 Metode ineficiente de predare


 Violența în mediul școlar
 De categorie rasială
 De categorie financiară
 Altele _______________

5. Sunteți de acord că o atenție individualizată și educație personalizată ar fi benefice


copilului dumneavoastră?

 Da, sunt de acord


 Nu, nu sunt de acord
 Nu știu

6. Ați mai întâlnit termenul „homeschooling” (educația acasă) până în prezent?

 Da
 Nu
7. În cazul în care ați fi nevoit să alegeți o alternativă pentru școlarizarea copilului
dumneavoastră, ați opta pentru homeschooling (educația acasă)?

 Da
 Nu
 Nu știu

8. Care este sexul dumneavoastră?*

 feminin
 masculin

9. În ce categorie de vârstă vă încadrati?

 intre 25-30 ani


 intre 30-40 ani
 peste 40 ani

10. Care este ultimul nivel de educație obținut de dumneavoastră?*

 școala gimnazială
 liceu
 școala postliceală
 studii universitare

11. În ce categorie de venit vă încadrați?*

 sub 500 lei


 între 500-1000 lei
 intre 1000-2000 lei
 peste 2000 lei
12. Care este mediul de resedinta?*
 Urban
 Rural

BIBLIOGRAFIE:

Frunzaru, V. & Ivan, L. Metode de cercetare în științele comunicării. București:


Comunicare.ro

http://homeschooling.ro

TEACH YOUR OWN: The John Holt Book of Homeschooling, 2003 edition revised by Pat
Farenga (original edition 1981).