Sunteți pe pagina 1din 2

USAMV - Bucureşti

Facultatea de Horticultură
SPECIALIZAREA HORTICULTURĂ ID

TEMATICA

- REFERATE LA DISCIPLINA DE PEDOLOGIE -


- Anul I sem 1

1. Principalii factori pedogenetici care contribuie la formare solurilor


2. Formarea şi alcătuirea părţii minerale a solului
3. Formarea şi alcătuirea părţii organice a solurilor
4. Principalele tipuri de humus şi rolul humusului din sol
5. Procese pedogenetice de diferenţiere a orizonturilor
6. Proprietăţile chimice ale solurilor; Soluţia solului
7. Indicatori utilizaţi la caracterizarea schimbului ionic
8. Reacţia solului şi importanta acesteia pentru plante
9. Textura solului, încadrarea solurilor în clase texturale şi importanta
acesteia
10. Principalele tipuri de structură şi importanţa acesteia
11. Formarea şi degradarea structurii solului
12. Principalele însuşiri fizice: densitatea aparenta, porozitatea, rezistenta la
penetrare a solului
13. Potenţialul apei din sol şi sucţiunea solului
14. Principalii indici hidrofizici ai solului
15. Permeabilitatea solului pentru apă
16. Regimul termic şi importanţa acestuia
17. Caracterizarea şi managementul psamosolurilor
18. Caracterizarea şi managementul aluviosolurilor
19. Caracterizarea şi managementul regosolurilor
20. Caracterizarea şi managementul kastanoziomurilor
21. Caracterizarea şi managementul cernoziomurilor
22. Caracterizarea şi managementul faeoziomurilor
23. Caracterizarea şi managementul rendzinelor
24. Caracterizarea şi managementul preluvosolurilor
25. Caracterizarea şi managementul luvosolurilor
26. Caracterizarea şi managementul eutricambisolurilor
27. Caracterizarea şi managementul stagnosolurilor
28. Caracterizarea şi managementul gleiosolurilor
29. Caracterizarea şi managementul solonceacurilor
30. Caracterizarea şi managementul soloneţurilor
31. Caracterizarea şi managementul antrosolurilor
32. Caracterizarea şi managementul vertosolurilor
33. Caracterizarea şi managementul pelosolurilor
34. Caracterizarea şi managementul histosolurilor
35. Evaluarea terenurilor horticole şi încadrarea în clase de calitate
36. Cartarea solurilor şi întocmirea hărţilor pedologice pentru diferite utilizări

Responsabil disciplina,
Prof. dr. Mihalache Mircea