Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Gimnazială Izbiceni

comuna Izbiceni, judeţul Olt

tel/fax 0249 535305

OPTIONAL
Mai aproape de
Dumnezeu

prof.
Grupa mare A

2017 – 2018

1
I. ARGUMENT
Invatamantul este o investitie pe termen lung, fapt ce ramane valabil pentru toate etapele
istorice parcurse de un popor. Educatia religioasa a unei generatii incepe in familie, de la o varsta
frageda si continua pana la maturitate, in societatea in care adultul s-a integrat. De la familie
pana la societate, copilul trece prin acea institutie, numita ,,scoala“. Cercetarile stiintifice de
psihologie si pedagogie au aratat ca valoarea educatiei din copilarie pune o amprenta pe care
individul o poarta toata viata.
In tot ceea ce facem noi dascălii, dăruim o parte din sufletul nostru, din întelepciunea
noastră pentru a construi un om. Copiii vor dobândi treptat anumite cunostinte despre invatatura
crestina, prin pilde sau mai bine zis prin acele invataturi de suflet transmise de preotii bisericii
ortodoxe, fiecare “invatatura” avand o puternica influenta asupra dezvoltarii copiilor in plan
moral.
Valorile morale dobandite in familie, vor fi puse in evidenta de fiecare cadru didactic, vor
fi imbogatite prin natura cunostintelor transmise, atat de ele cat si de preoti.
Calitatea morale crestine, care vor fi scoase in evidenta: nbunatatea, rabdarea,
compasiunea, toleranta, respectful, cinstea, generozitatea, iertarea, optimismul, increderea,
bucuria in fata minunilor vietii.
Unul dintre obiectivele procesului educational din gradinita este acela de a cultiva calitati
morale ca: bunatatea, cinstea, adevarul, iubirea de oameni, intrajutorarea. Varsta frageda,
marcata prin caracteristicele de formare si inchegare a trasaturilor de vointa si character,
curiozitatea, necesitatea de a urma anumite modele ne indreptatesc sa introducem unele elemente
de educatie religioasa in gradinita. Este bine ca educatoarele sa inceapa instruirea si educarea
moral-crestina a copiilor.
In cadrul acestora activitati cadrul didactic trebuie sa explice cu rabdare semnificatia unor
simboluri, pilde, aratandu-I copilului modele de comportament crestin sis a-l ajute sa-si formeze
atitudini corecte, emotii si sentimente morale fata de cei din jur.
Copiii si parintii participa si contribuie cu mare bucurie la aceste activitati aducandu-si
aportul in educatie.

Grădiniţa este locul unde este promovată dezvoltarea personalităţii copilului şi substituie
mediul familial. Grija pentru conduita corectă, conformă normelor morale etalate în context

2
educativ este unul dintre cele mai importante aspecte ale educaţiei morale Ia această vârstă când „a
imita" este un mod de viaţă pentru preşcolar.
Plecând de la citatul psihologului Constantin Cucoş, ne propunem să realizăm un
comportament frumos la copilul preşcolar prin ,, învăţarea de la religie,, ,ce se referă la crearea de
buni credincioşi: prin înţelegerea şi însuşirea învăţăturilor de credinţă, interiorizarea valorilor,
dezvoltarea atitudinilor caracteriale, formarea comportamentelor agreate de comunitatea
religioasă.
A fi creştin nu înseamnă a trăi izolat, ci a duce o viaţă care trebuie să se împletească
armonios cu programul de grădiniţă.
Accentul programei opţionale ,,Copiii si Dumnezeu,, este pus pe dezvoltarea afectivă a
copilului, pe completarea şi sprijinirea educaţiei din familia creştină.
Se constată că în România, educaţia morală se realizează, în special, prin ceea ce
pedagogia modernă denumeşte „curriculum ascuns", adică este, în mare măsură rezultatul adiacent
al abordării unor conţinuturi diferite, corelate între ele prin implicaţia filonului etic.
Programa Opţionalului ,,Copiii si Dumnezeu,, este o punte de legătură cu Programa
Învăţământului Preşcolar actual. Accentul educaţiei preşcolare la Grupa Mică, cade pe socializarea
copilului, conform Curriculumului pentru Învăţământul Preşcolar O.M. 5233, din 01.09.2008.
Prezenta programă pentru disciplina opţională ,,Copiii si Dumnezeu,, cuprinde oferta
educaţională adresată preşcolarilor, şi se urmăreşte dezvoltarea în plan personal şi social a copiilor
intrun cadru educaţional, bazat pe moralitate şi religiozitate, pentru dobândirea trăsăturilor de
caracter care le vor asigura integrarea socială, aderarea la valorile etice şi morale universale şi
profund umaniste, elemente esenţiale de inserţie şi succes personal şi profesional, utilizând metode
interactive, centrate pe elev.
Opţionalul propune un program de activităţi care ţin cont de particularitatea fiecărui copil.
Conţinutul biblic al activităţilor oferă o bază morală şi transmite un set de valori spirituale
compatibile cu idealurile educaţionale moderne în general. Sunt propuse povestiri şi versete
biblice, poezii ,rugăciuni şi cântece, jocuri cu caracter motivator şi antrenant.

II. OBIECTIVE CADRU


 cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea
abilităţii de a intra in relaţie cu ceilalţi;

3
 educarea trăsăturilor pozitive de vointă şi caracter şi formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 identificarea unor elemente de religie care defines portretul spiritual al
poporului roman;
 formarea comportamentului moral – religios.

III. OBIECTIVE DE REFERINTA


 recunoasterea aspectului lacasurilor sfine;
 familiarizarea copiilor cu scrierile religioase;
 cunoasterea unor fragmente din Sfanta Scriptura si intelegerea limbajului din
sfera valorilor religioase;
 cunoasterea si implinirea unor obiceiuri specific sarbatorilor religioase;
 educarea atitudinilor de toleranta intre copiii care apartin diferitelor culte;
 cunoasterea si iubirea pentru Dumnezeu.

IV. OBIECTIVE URMARITE:


 să afle despre existenţa lui Dumnezeu.
 să identifice pe Isus Hristos ca fiu a lui Dumnezeu.
 să participe la manifestările tradiţionale creştine.
 să recunoască modele de comportament creştin în faptele sfinţilor.
 să respecte regulile de comportament moral-religios în familie, grădiniţă,
biserică, comunitate.
 să identifice principalele calităţi ale unui bun creştin.
 să se implice în acţiuni caritabile împreună cu familia şi colegii.

4
V. ACTIVITATI DE INVATARE

OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE


ÎNVĂŢARE
Cunoaşterea şi respectarea Să cunoască şi să respecte normele necesare - Citire de imagini
normelor de comportare în integrarii în viaţa socială, precum şi reguli de - Observarea unor
societate, educarea securitate personală. aspecte de
abilităţii de a intra in relaţie Să-şi adapteze comportamentul propriu la comportament
cu ceilalţi cerinţele grupului în care trăieşte - Lucrări practice
Educarea trăsăturilor Să aprecieze în situaţii concrete unele - Memorizări de poezii
pozitive de vointă şi comportamente şi atitudini în raport cu privind mesajul socio-
caracter şi formarea unei norme prestabilite şi cunoscute. uman
atitudini pozitive faţă de Să trăiască în relaţiile cu cei din jur, stări - Manifestări artistice
sine şi faţă de ceilalţi. afective pozitive, să manifeste prietenie, socio-afective
toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea - Dramatizări
autocontrolului. - Memorizare unor
cântece
Identificarea unor trăsături Să identifice caracteristicile şi efectele
de caracter care defindesc comportamentului civilizat, bazat pe
portretul spiritual al manifestarea trăsăturilor pozitive ale
poporului român. personalităţii.

VI. CONTINUTURI

 Recunoştiinţa
 Încrederea
 Ascultarea
 Bucuria
 Altruismul
 Onestitatea

5
 Iertarea
 Prietenia
 Cinstea

VII. MODALITATI DE REALIZARE


 memorizări
 convorbiri
 observari
 invatare de cantece si colinde
 prezentare de scenete
 lectura dupa imagini
 audierea unor lecture din texte religioase
 picture, desene
 confectionare de podoabe de Craciun
 vizite la lacasurile sfinte, participarea la slujbe religioase
 expozitii

VIII. METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, descrierea, jocul de rol,


observarea dirijata, lectura educatoarei, povestirea

IX. MIJLOACE SI MATERIALE


 texte suport
 planse, ilustratii
 mijloace video
 icoane
 coli, lipici, acuarele, pensule

X. BIBLIOGRAFIE
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” – 2008;
 „ Elemente de educaţie religioasă pentru învăţământul preşcolar”;

6
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Nr Tema activităţii Mijloc de realizare Data


crt
1 Cine suntem noi? Facerea lumii… - vizionare film documentar –
Adam şi Eva vechiul testament septembrie
- învăţăm să ne închinăm 2017
- şarpele şi mărul – desen
2 Bunătatea şi răutatea – Cain şi - vizionare film documentar –
Abel vechiul testament octombrie
- feţe vesele şi triste – picture 2017
“Minciuna are picioare scurte”- - povestirea educatoarei
3 Noe şi arca lui - vizionare film documentar –
vechiul testament octombrie
- Arca lui Noe – pictură 2017
- Animalele din arcă – lucrare
colectivă
4 Curcubeul – semnul Lui - vizionare film documentar –
Dumnezeu vechiul testament noiembrie
- curcubeul – picture 2017
5 Dumnezeu are grijă de noi - rugăciunea “Tatăl Nostru” noiembrie
2017
6 Sfântul Nicolae - vizionare desen animat decembrie
“Povestea lui Moş Nicolae” 2017
- ghetuţa moşului – colaj
7 Naşterea Domnului - vizionare film documentar decembrie 2017
“Naşterea Domnului” (episodul
12, 21 – Mesia s-a nascut)
- povestea bradului de Craciun

7
- podoabe de Crăciun -
confecţionare
- Colinde de Crăciun – învăţare
cântece
8 Ingerul Domnului - Rugăciune – “Inger, îngeraşulu ianuarie
meu..” – învăţare 2018
- pictură
9 Ioan Botezătorul - povestea naşterii Sfântului Ioan februarie
Botezătorul 2018
Cine ştie mai bine? - evaluare
10 Maria – mama Lui Iisus Hristos - chipul mamei mele- desen martie
Doamne, binecuvăntează mama - povestea educatoarei 2018
mea!
11 Fiul risipitor - pilde de suflet martie
- pusculita – confectionare 2018
12 Minunea Invierii - Paştele - film documentar episodul 37 aprilie
- încondeiem ouă 2018
- vizită la biserică
13 Ochiul Lui Dumnezeu - poezie - memorare mai 2018
14 David şi Goliat - vizionare poveste bibliocă mai 2018
videoproiector
- dramatizare
- dealul Golgota – picture
- recunoaşterea personajului şi
tilului povestirii
15 Ce am învăţat? - recapitulare iunie 2018
- pictură în aer liber “Bisericuţa
din lemn”

8
9