Sunteți pe pagina 1din 2

Clasele morfologice

Nr. Denumire Simbol/ Str. lexicală Criteriul Criteriul Criteriul


crt. abreviere formală semantic morfologic sintactic/
poziții sintactice
1. Substantiv s. simple (om, masă) autonome Flexibile Sb., n.p., A,., Pr. Supl.,
compuse (dreptunghi, gura- denumesc obiecte Modificări formale după nr., C., Ap. …
leului) caz, determinare. Genul e fix.
locuțiuni (aducere aminte)
2. Adjectiv adj. Simple (bun, cald, kaki) autonome; expr. Flexibile A, n.p.,., Pr. Supl., C.,
Compuse (clarvăzător) însușiri și proprietăți Modificări formale după gen, Ap. …
locuțiuni (de omenie) ale ob. nr., caz, gr. de comp.

3. Numeral num. simple (doi, zece) autonome; expr. un Flexibile Sb., n.p., A,., Pr. Supl.,
compuse (unsprezece) nr./ord. numerică a ob. Modificări formale după gen, C., Ap.
nr., caz
4. Pronume pron. simple (eu, care, nimeni) Autonome; se referă Flexibile Sb., n.p., A,., Pr. Supl.,
compuse (celălalt, altcineva) la ob. Modificări formale după gen, C., Ap. …
nr., caz și pers.
5. Verb v. simple (a citi, a ști) autonome; expr. acț., Flexibile P., Sb., n.p., A,., Pr. Supl.,
compuse (a binevoi) st., existențe, deveniri Modificări formale după C., Ap.
locuțiuni (a da în vileag) consid. procese mod, timp, pers., nr.
6. Adverb adv. simple (sus, bine) Autonome; expr. neflexibile P., n.p., A,., Pr. Supl., C.,
compuse (mâine-seară) caract. unui proces/ Ap. …
locuțiuni (pe nepregătite) însușiri/ circumstanțe
7. Interjecție interj. simple (vai, iată) Autonome; sugerează neflexibile P., Sb., n.p., A., C.
compuse (tic-tac) st. fizice și psih., Sau fără f.s.
locuțiuni (păcatele mele) evocă prin imitare
sunete și zgomote
8. Prepoziție prep. simple (de, pe) fără neflexibile Nu contractează funcții
compuse (de la, de pe) autonomie semantică sintactice
locuțiuni (în afara, alături)
9. Conjuncție conj. simple (și, să, că) fără neflexibile Nu contractează funcții
compuse (ca să, ci și) autonomie semantică sintactice
locuțiuni (prin urmare; de
îndată ce)