Sunteți pe pagina 1din 1

Managementul calității în dezvoltarea conceptului de

responsabilitate socială
Sursa:
Popescu, C.R., 2017. The Role of Total Quality Management in Developing the Concept of Social
Responsibility to Protect Public Interest in Associations of Liberal Professions. Amfiteatru Economic,
19(Special No. 11), pp. 1091-1106.

Managementul calității poate fi definit ca o filozofie holistică de management care se axează


pe întreținerea și imbunătătirea continuă a tuturor funcțiilor dintr-o organizație, cu scopul de a
satisface sau depăşi cerințele clientului și ale altor părţi interesate. Acest concept este adesea
referit în literatura de specialitate la managementul calităţii totale (TQM) și depăşeşte standarde
precum ISO 9001.

Eu cred că responsabilitatea socială a afacerilor cuprinde aşteptările economice, legale, etice și


filantropice pe care societatea le are asupra organizațiilor la un moment dat. Analiza
responsabilității sociale este un exercițiu de planificare în care managerii identifică punctele
forte și punctele slabe, precum și oportunitățile de mediu și amenințările.

Managementul calităţii și responsabilitatea socială sunt două subiecte importante care au fost
analizate în literatură și care au multe în comun. Cercetători diferiți sugerează că practicile de
management al calitătii facilitează dezvoltarea managementului de mediu, necesită un
comportament etic, necesită o concentrare a părtilor interesate și pot facilita dezvoltarea
activitătilor responsabile din punct de vedere social.

De asemenea, consider că, aspectele legate de responsabilitatea socială sunt incluse în modelele
de excelentă a managementului, cum ar fi modelul Malcolm Baldrige National Award
(MBNQA) și modelul Fundației Europene pentru Managementul Calitătii (EFQM). În mod
similar, organizația ISO a publicat standardul ISO 26000 privind responsabilitatea socială, iar
diferite studii consideră că responsabilitatea socială este o practică în managementul calităţii.
Acest lucru poate explica de ce unii autori sugerează ca prin cadrul de management al calităţii
să se poată ajuta o organizație să-şi dezvolte responsabilitatea socială.

Deși cercetările au fost efectuate separat în aceste domenii, nu există incă studii suficiente care
să acopere în același timp managementul calitătii și responsabilitatea socială. Deoarece există
puține studii care examinează ambele aspecte din același studiu, ar putea fi util să se descrie
stadiul actual al acestei relații.

În concluzie, relația dintre calitate, mediu, sănătate și sigurantă și responsabilitate socială este
din ce în ce mai mult o preocupare a tuturor. Mulți își dau seama de faptul că organizația trebuie
să acționeze în mod corespunzător, astfel managementul calității poate fi folosit că un
accelerator pentru difuzarea responsabilității sociale. Este importantă, așadar, coexistența
ambelor politici va fiind integrate în organizație.