Sunteți pe pagina 1din 12

TEHNICA CAD/CAM

București 2015
CUPRINS

1. INTRODUCERE ............................................................................................................................ 2
2. ISTORIC ......................................................................................................................................... 2
3. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE UTILIZARE .................................................................................. 4
4. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE ȘI CONSTRUCTIV .............................................................. 5
5. APARATURA ȘI CONSUMABILELE FOLOSITE. COSTURI .................................................. 7
6. NORME DE SIGURANȚĂ ȘI AMPLASARE ............................................................................ 10
7. MENTENANȚA ........................................................................................................................... 10
Bibliografie ........................................................................................................................................... 11

1
1. INTRODUCERE

Apariţia şi dezvoltarea controlului numeric în anii '50 marchează începutul procesului


de automatizare a maşinilor-unelte. Este un fapt recunoscut că introducerea comenzii
numerice a însemnat debutul unui proces de inovare în activităţile de proiectare şi producţie a
bunurilor. Astăzi există fabrici aproape complet automatizate care sunt capabile să
manufactureze o diversitate de produse. În proiectarea şi fabricarea asistate de calculator sunt
două domenii care s-au dezvoltat simultan, fiind tratate într-o viziune comună pe baza
legăturilor naturale existente între activităţile de proiectare şi manufacturare: - CAD - CAM.
CAD/CAM este un acronim care înseamnă proiectare şi fabricare cu ajutorul
calculatorului. Proiectarea asistată de calculator - “Computer-aided design” - CAD – este
definită ca o activitate de utilizare a unui sistem de calcul în proiectarea, modificarea, analiza
şi optimizarea proiectării. Sistemul de calcul este format din echipamente şi programe care
asigură funcţiile necesare în proiectare. Fabricarea asistată de calculator “Computer-aided
manufacturing” – CAM, se defineşte ca utilizarea unui sistem de calcul în activitatea de
planificare, conducere şi control al operaţiilor unei fabrici, prin orice interfaţă directă sau
indirectă dintre calculator şi resursele de producţie.

2. ISTORIC

Apariţia şi dezvoltarea proiectării şi fabricaţiei asistate de calculator îşi are originea în


introducerea sistemelor automate de monitorizare şi control al proceselor de producţie.

În anul 1923 apare primul echipament de Primul robot industrial denumit UNIMATE –
transfer, cu rol de indexare a pieselor de-a bazat pe principiile controlului numeric, a fost
lungul liniei de fabricație – Moris Engines, introdus în 1960 la uzina General Motors,
Anglia SUA

2
În 1962-1963 apare sistemul
SKETCHPAD (Ivan Sutherland la
MIT). Evenimentul evidențiat prin
trecerea de la utilizarea calculatorului
pentru realizarea calculelor inginerești,
la utilizarea calculatorului în grafică, a
marcat începutul erei CAD. Versiunea
perfecționată permite desenare
obiectelor în 3D, ceea ce făcea posibilă
obținerea celor 3 proiecții.

În 1964 firma General Motors anuntă


sistemul DAC 1 (Design Augmented
by Computers)

În anul 1970 în Japonia se


implementează ideea de control al mai
multor mașini-unelte, cu ajutorul unui
singur calculator. Acest pas deschide
calea conceptului controlului numeric
direct (DNC) și al controlului numeric
asistat de calculator (CNC)

La sfârșitul anilor 1970, managementul din diferite industrii începea să realizeze


impactul noii tehnologii CAD/CAM asupra creșterii productivității. În același timp Francois
Duret a conceptualizat modul în care tehnologia digitală utilizată în cadrul altor industrii ar
putea fi adaptată în stomatologie, ca de exemplu în înregistrarea amprentei digitale fie direct
intraoral, fie indirect pe un model. Cel din urmă reprezintă procesul original de capturare a
datelor, utilizat în ceea ce a devenit în cele din urmă fabricarea asistată de calculator (CAM) a

3
restaurărilor dentare, cu tranferul informațiilor digitale ale amprentei către o unitate de
producție-frezare în scopul fabricării restaurărilor.
Anii '80 marchează intensificarea cercetărilor și studiilor în domeniul CAD/CAM și
dezvoltarea noilor tehnologii și a algoritmilor de modelare geometrică. Se extind sistemele
CAD/CAM prin introducerea proiectării geometrice 3D și apariția multor aplicații inginerești,
cum ar fi reprezentarea exactă a suprafețelor.
Anii '90 reprezintă perioada în care rezultatele eforturilor de cercetare în domeniul
CAD/CAM se maturizează. În aceşti ani devin disponibili noi algoritmi şi capacităţi de
proiectare şi manufacturare avansate. Aceste aplicaţii sunt susţinute de maşini de calcul mai
bune şi mai rapide şi de software-uri de reţea şi comunicare mai eficiente. Astăzi se dezvoltă
noi configuraţii hardware şi noi concepte software care cu siguranţă vor aduce într-un viitor
apropiat multe schimbări.
Evoluția CAD/CAM dentară de-a lungul ultimilor 25 de ani s-a focalizat pe piața
destinată activității din cabinet. Aceasta se datorează faptului că mesajul real al conceptului
CAD/CAM este acela de a oferi pacienților dentari confortul stomatologiei într-o singură zi.
În mod interesant, după 25 de ani, în SUA tehnologia CAD/CAM pentru cabinete a pătruns
doar în circa 10% din piața domeniului dentar. Deși semnificativ, spre deosebire de modelele
de afaceri care adoptă produse revoluționare la o rată de penetrare de 10% după numai 10 ani,
și la o rată de peste 50% după 25 ani, stomatologia este depășită de modelul tipic de afaceri.
Ultimele decenii nu și-au pus amprenta pregnant, conceptul neschimbându-se cu mult,
ci doar îmbunătățindu-se și perfecționându-se. Totuși, de interes este faptul că 80% din
producția CAD/CAM de mare volum, bazată pe laborator este destinată bonturilor, pe care
porțelanul se stratifică manual sau se presează.

3. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE UTILIZARE

O bună înţelegere a scopului CAD/CAM în activitatea unei fabrici necesită o


examinare prealabilă a diverselor activităţi şi funcţii care trebuiesc îndeplinite în proiectarea
şi fabricarea unui produs, în cadrul unui ciclu de producţie. Un ciclu de productie este condus
de către: clienţi - piaţa care solicită un anume produs. În unele cazuri funcţiile de proiectare
sunt realizate de client, iar producţia este asigurată de o altă firmă. Indiferent de situaţie,
ciclul de producţie începe cu un concept sau o idee a produsului.
Conceptul este cultivat, rafinat, analizat, îmbunătăţit şi transpus întrun plan de
producţie printr-un proces de proiectare inginerească. Planul este documentat prin elaborarea
unui set de desene inginereşti care arată cum este produsul şi asigură o serie de specificaţii
care indică cum ar putea fi realizat. În figura de mai sus sunt prezentate activităţile de
proiectare şi fabricare a produsului.
Calculatoarele sunt utilizate la proiectarea tehnologiei de fabricaţie, la planificarea
producţiei în condiţii optime şi la asigurarea calităţii produselor.
Din perspectiva domeniului ingineriei medicale, denumirea acestei tehnologii poate fi
asociată restaurărilor protetice obținute prin tehnologie de frezare. Numele sistemului este
alcătuit din inițialele cuvintelor ce denumesc procesele realizate de acesta: CAD înseamnă
modelarea cu ajutorul computerului și CAM indică manufacturarea cu ajutorul computerului.

4
Prin intermediul acestei tehnologii digitale, aparatul realizează un design personalizat fiecărui
caz clinic în parte. Este ideal în fabricarea restaurărilor de tipul: inlay, onlay, overlay, coroane
de acoperire, fațete ceramice, punți dentare, aparate ortodontice, dar și ghiduri chirurgicale.

4. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE ȘI CONSTRUCTIV

Definirea instrumentelor CAD/CAM se bazează pe utilizarea practică şi industrială a


tehnologiei CAD/CAM. Ea este suficient de largă pentru a cuprinde multe detalii pe care
utilizatorii ar dori să le adauge. Instrumentele CAD pot fi definite ca intersecţie a trei
domenii: modelarea geometrică, grafică computerizată şi instrumentele de proiectare.
Tehnologia CAD/CAM oferă tehnicianului modern posibilitatea de a modela și freza
dantura cu ajutorul computerului pornind de la modelul obținut în urma amprentării dinților.
CAD/CAM-ul este o întreagă linie tehnologică compusă din scanner 3D, 3 computere,
mașină de frezat, aspirator propriu și sinterizator, întreaga tehnologie fiind pusă în mișcare
prin numai căteva click-uri, iar capacitatea de lucru a mașinii poate fi aproape non-stop,
programarea putând fi realizată și de la distanță, cu ajutorul internetului. Rezultatele sunt
excepționale, CAD/CAM-ul înlăturând câteva etape tehnice de pregătire a modelului, care în
mod normal ar fi durat peste o săptămână. În cazul frezării computerizate timpul este de
numai 2-4 zile, cu precizia tehnică exactă a unui computer.
Toate procedurile finalizate cu tehnologia CAD/CAM ajută mult și la partea finală a
completării dintelui, aplicarea ceramicii, unde intervine numai tehnicianul dentar, care poate
să modeleze în straturi succesive, să se joace cu lucrarea în ceea ce privește grosimea stratului
de ceramică, culoarea și transparența dintelui pentru satisfacția deplină chiar și a celui mai
pretențios pacient.
Din punct de vedere constructiv, sistemul este alcătuit din 3 părți componente:
i. Scanner – transformă imaginile preluate din cavitatea bucală în date ce urmează a fi
procesate de computer;
ii. Soft specializat – procesează datele preluate din cavitatea orală și ajută la conceperea
restaurărilor; utilizatorul are libertatea de a prelucra datele conform câmpului protetic;
iii. Unitatea de producție (de frezare) – transformă datele procesate în produs finit; se
realizează frezarea unui bloc de material prin utilizarea a 3-5 axe de frezare, iar frezarea
poate fi efectuată prin proces umed sau uscat.

5
Fig.1 Componentele sistemului CAD/CAM

Sisteme CAD/CAM utilizate:

 CEREC – soft folosit la


realizarea lucrărilor dentare, fără
metal: coroane dentare totale pe
dinții frontali și laterali, coroane
parțiale, fațete dentare, onlay,
inlay, punți dentare, cu o
precizie micronică.
 Delcam Dental Solutions –
proiectarea și fabricarea de cape
și punți dentare, coroane
complete, inlay, onlay și punți
pentru acoperirea implanturilor.
 Renishaw plc CAD/CAM
systems Fig.2 Utilizarea soft-urilor CAD
 3Shape Dental System CAD/CAM – proiectarea capelor, punților dentare, fațete
dentare, coroane telescopice și aparate ortodontice.

Staţia de lucru CAD este interfaţa sistemului cu lumea exterioară. Reprezintă factorul
determinant al eficienţei sistemului CAD faţă de cerinţele utilizatorului. Unitatea centrală de
prelucrare este “creierul” sistemului CAD, care asigură permanent procesarea comenzilor şi
controlul tuturor componentelor. Dispozitivele de ieşire sunt, de regulă, ploterele şi
imprimantele, care tipăresc rezultatele grafice şi alfanumerice. Unitatea secundară de stocare
include discurile şi benzile magnetice sau alte suporturi externe de memorie, de mare
capacitate.

6
Funcţii:
- asigură interfaţa cu unitatea centrală de prelucrare;
- generează o imagine grafică stabilă, pentru utilizator;
- furnizează descrierea numerică a imaginii grafice;
- traduce comenzile calculatorului în funcţii operaţionale;
- înlesneşte comunicarea între operator şi sistem.

Amprenta venită din cabinetul stomatologic este pusă în scanerul 3D pentru a fi


transpusă digital. Scanner-ul crează un fişier digital ce conţine imaginea tridimensională a
modelului scanat. Principiul de operare al scanerului este metoda triangulaţiei,care este cea
mai eficientă metoda de scanare. După ce amprenta digitală ajunge în calculatorul unde este
instalat unul din soft-urile de mai sus, tehnicianul poate crea conform modelului, coroane
dentare si punţi dentare prin manevrarea cerii digitale foarte rapid si natural utilizănd vechile
tehnici de modelare în ceară tradiţională. Macheta microprotezei digitale (punţii dentare)
fiind finalizată, ea este transmisă unei imprimante tridimensionale.

5. APARATURA ȘI CONSUMABILELE FOLOSITE. COSTURI

Tabelul 1. Aparatura folosită în tehnica CAD/CAM


Componente Cost/buc

Scanner 3D

35 000€

7
Mașină de frezat/ printer 3D
CAD/CAM

40 000€

Cuptor de sinterizare

25 000€

Unitate de aspirare

1 000€

8
Tabelul 2. Consumabile folosite în tehnica CAD/CAM
Consumabile Cost/buc

Discuri de ZrO2

80-250€

Discuri de Ti

80-150€

Discuri CoCr

100-300€

Ceară

15-50€

PMMA

20-120€

Dispozitiv de tăiere/frezare

40-150€

9
6. NORME DE SIGURANȚĂ ȘI AMPLASARE

Normele de siguranță sunt detaliate și profilate pentru fiecare domeniu industrial,


unde se impun revizii proprii și audit. Din perspectiva „siguranţei în funcţionare” am putea
identifica câteva categorii generice de ocurenţe:
 incidente: defecte datorate uzurii componentelor; malfuncțiuni produse de
neconformarea la rețetele tehnologice; întreruperi ale proceselor industriale cauzate de
erori umane; afectări datorate discontinuității/problemelor în aprovizionarea cu utilități
(energie, apă etc); defecțiuni de cauză nespecifică; atacuri informatice (specificate în
standardul ISA/IEC 62443); furturi de componente/resurse indispensabile fluxului de
lucru;
 accidente: aici putem clasifica acele evenimente care determină pierderi de materiale
și/sau afectarea integrității/sănătății personalului (accidentele de muncă individuale;
accidentele cu implicații largi: explozii, emanații/scurgeri de gaze nocive, scurgeri de
fluide toxice pentru mediu, cutremure, inundații, uragane).

Conform Legii nr. 96/2007, republicată a Legii nr. 200/2004:


Art.11. Laboratoarele de tehnica dentara nu sunt obligate sa aiba in dotare aparatură de
sterilizare.
Art.12. In cazul in care se solicita avizul/autorizarea pentru un anumit tip de lucrari iar
laboratorul de tehnica dentara nu detine intreaga dotare tehnica necesara acestora, solicitantul
va prezenta un contract de prestari servicii incheiat cu un alt laborator care este
avizat/autorizat sa execute cu dotare proprie acel tip de lucrari.

7. MENTENANȚA

Se plătește lunar mentenanța soft-urilor (subînchirierea) de 130€/lună (se achită


trimestrial, anticipat) pe o perioadă minimă de 48 de luni. După expirarea perioadei
contractuale, scanner-ul poate fi exploatat pe viață achitând suma de 1500€.
Se primesc regulat CD-uri la interval de 4-6 luni pentru fiecare produs, care asigură
update-ul la ultimele dezvoltări existente în CAD/CAM.

10
Bibliografie

[1] H.J. Conrad, W.J. Seong, I.J. Pesun, Current ceramic materials and systems with
clinical recommendations: a systematic review, Journal of Prosthetic Dentistry, 98
(2007), pg. 389–404;
[2] R. Scotti, P. Cardelli, P. Baldissara, C. Monaco, Clinical fitting of CAD/CAM
zirconia single crowns generated from digital intraoral impressions based on active
wavefront sampling, Journal of Dentistry, 2011;
[3] P.R. Kachalia, M.J. Geissberger, Dentistry a la carte: in-office CAD/CAM
technology, Journal of the California Dental Association, 38 (2010), pg. 323–330
[4] http://www.sim.tuiasi.ro/wp-content/uploads/Toma-BPTAC-Notite-de-curs.pdf
[5] http://www.doctoruldedinti.info/tehnologia-cad-cam-in-medicina-dentara/
[6] http://www.dentalnews.ro/tehnologia-dentara-cadcam-status- evolutie/
[7] https://www.amanngirrbach.com/products/milling-cam/ceramill-motion-2-5x/
[8] http://digitaldentistry.ro/files/attachements/35.pdf
[9] http://agcnewdent.ro/CAD-CAM_Imes-Icore_The_System.html
[10] www.delcam.ro/servicii/mentenanta.php

11