Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 2

1. Contractul de inchiriere este: bilateral, cu titlu oneros, real, numit, principal,


constitutiv, simplu, strict personal, cu executare succesiva,
2. Declaratia partii responsabile civilmente, declaratiile martorilor, declaratia
persoanei vatamate, contractul de inchiriere.
3. In speta data, este admisibila proba cu martori, intrucat acesta este atacat pentru
dol: “este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic
legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care: actul juridic este atacat
pentru fraudă, eroare, dol, violenţă ori este lovit de nulitate absolută pentru cauză
ilicită sau imorală, după caz.”
4. Cauza nu este licita si morala, lipseste vointa uneia dintre parti de a contracta.
5. Viciile de consimtamant prezentate in speta sunt eroarea si dolul.
6. Este valabil, deoarece “voinţa de a contracta poate fi exprimata verbal sau in
scris”.
7. Sanctiunea este nulitatea relativa, respectiv anularea contractului.
8. Actul juridic este desfiintat, raportul juridic generat de contractul de inchiriere,
este desfiintat.
9. A procedat corect, intrucat D.R. nu are discernamant.
10. Solutia instantei este una corecta, intrucat a intervenit prescriptia.