Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof.
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: I
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii
Subiectul lecţiei: Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin rugăciune
Tipul lecţiei: mixtă (predare – învăţare)
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre rugăciune; şi formarea deprinderii de a se ruga

Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor demonstra dobândirea următoarelor competenţe
CD1 : - definirea corectă a rugăciunii
CD2 : - enumerarea tipurilor de rugăciuni, valorificând cunoştinţele dobândite în cadrul conversaţiei şi conţinutului lecţiei
CD3 : - indicarea locului unde credincioşii se pot ruga, valorificând informaţiile primite în clasă şi pe baza practicii religioase personale
CD4 : - explicarea importanţei rugăciunii pentru viaţa de zi cu zi, pe baza informaţiilor primite de la profesor

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, Sfânta Scriptură
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate pe grupe

Resurse:
1.Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa I;
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa I;
- Proiectarea unităţii de învăţare: Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii

2. Temporale: număr de lecţii: 1


durata: 50’
3. Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
2. *** Credinţa ortodoxă, Editura „ Trinitas”, Iaşi, 1996
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, laşi, 1998.
5. Muha Camelia, Religie creştin ortodoxă, caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, clasa I, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2015

1
DEMERSUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele
CD. Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- salut elevii când intru în sala de clasă şi rostesc împreună cu ei rugăciunea;
- notez absenţele şi organizez managementul clasei pentru începerea activităţii didactice
Momentul 2' care urmează să se desfăşoare; Activitate
1. organizatoric - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii frontală
didactice;

Se reactualizează cunoştinţele dobândite anterior, iar elevii, răspund întrebărilor:


2. Verificarea 6' - Către cine se face rugăciunea?
cunoştinţelor - „Rugăciunea se face către Dumnezeu.” Conversa- Activitate
însuşite - Către cine se face rugămintea? ţia frontală
- „Rugămintea se face către cei din jur.”
-
Joc „Rugăciune sau rugăminte”
 Te rog, ajută-mă să mă fac repede sănătos! - R
 Te rog, ajută-mă să fac un sandvici! - r Aprecieri
 Te rog, împrumută-mi rigla! -r verbale
 Te rog, ajută-mă să câştig concursul! - R
 Te rog, mergem azi la teatru? -r
 Te rog, ajută-mă să fiu cel mai bun!- R

Pregătirea Profesorul antrenează elevii într-o conversaţie, pornind de la cunoştinţele însuşite deja: Conver- Activitate Aprecieri
3. elevilor pentru 2' „ - De ce L-am numit Tată ceresc pe Dumnezeu, în rugăciunea pe care am spus-o mai saţia frontală verbale
receptarea înainte?"
noilor - „ ... pentru că El îngrijeşte întotdeauna de toţi oamenii”;
cunoştinţe Precizare: Activitate
El ne-a dat viaţă tuturor şi ne poartă de grijă. El face să răsară soarele şi peste cei buni şi Explicaţia frontală

2
peste cei răi, trimite ploaia, face câmpul să rodească, hrăneşte pe toţi oamenii.

„ - Ce trebuie să facem pentru ca Dumnezeu să îngrijească şi de noi ?" Conversa- Aprecieri


- „...să ne rugăm." ţia Activitate verbale
frontală

Anunţarea
titlului lecţiei - Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin
şi a rugăciune - Se precizează competenţele derivate
4. obiectivelor 1' - Elevii ascultă explicaţiile date. Explicaţia Activitate
lecţiei frontală

- se adresează elevilor următoarele întrebări: Conver- Activitate Aprecieri


5. Comunicarea/ „ - Am văzut că unii dintre voi ştiu mai multe rugăciuni. Ce rugăciuni cunoaşteţi ?" saţia frontală verbale
însuşirea - „- ... îngeraşul; Doamne, Doamne ceresc Tată."
noilor „ - Cu cine vorbim când spunem o rugăciune ?"
cunoştinţe - „ ...cu Dumnezeu, cu îngeraşul păzitor, cu Maica Domnului."
20 '
C1 Concluzie: Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu.
Conversa-
- Dar ce spunem noi lui Dumnezeu când ne rugăm ? ţia
- „ ...să ne ajute, să fim sănătoşi."

Precizare:
Rugăciunea prin care cerem ceva lui Dumnezeu se numeşte rugăciune de cerere.
C2
-„ Dar noi trebuie doar să-i cerem ceva lui Dumnezeu ?” Explicaţia
- „... nu..."; Activitate Aprecieri
- „Ce trebuie să facem atunci când primim ceea ce am cerut de la frontală verbale
Dumnezeu ?"
- „să-i mulţumim lui Dumnezeu.";
„ - Cum credeţi că se numeşte rugăciunea prin care-l mulţumim lui Dumnezeu pentru
toate ?"
- „... rugăciune de mulţumire”
„ - Ce cuvinte rostim după o rugăciune ?" Conversa-
- „ ... Slavă Tatălui si Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. ţia
Amin.”
- „ Dar ce înseamnă cuvântul slavă ?" Activitate Aprecieri

3
- „... laudă, mărire." frontală verbale
- „ Ce facem noi când rostim aceste cuvinte?”
- „ ...îl lăudăm pe Dumnezeu."
- „ Câte feluri de rugăciuni am descoperit până acum ?"
- „ ...trei : de cerere, de mulţumire şi de laudă."

Profesorul împarte elevilor o fişă de lucru cu imagini reprezentative, pentru precizarea


împrejurărilor în care trebuie să se roage un bun creştin. Demon-
straţia cu Imagini ce
- „ Când trebuie să se roage un bun creştin?” substitute sugerează Activitate Aprecieri
- „ -...dimineaţa, seara, înainte de a începe un lucru (lecţiile), după terminarea unui împrejură- individuală verbale
lucru (lecţiilor).înainte şi după masă.” rile în care
C3 „ - Unde ne rugăm ?" se roagă un
- „ ...la biserică, în faţa icoanelor, participând la sfintele slujbe, acasă, în colţul bun creştin
special pregătit cu icoane şi candela, în sala de clasă."

Observaţie:
În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul intervine pentru a face unele completări.

Profesorul prezintă elevilor imagini care ilustrează poziţia credinciosului creştin la Demon-
rugăciune ( un copil care se roagă ţinând mâinile împreunate) şi li se cere să descrie straţia cu Imagini care
comportamentul ce trebuie adoptat de credincioşi când se roagă. substitute ilustrează
comporta-
Când ne rugăm la biserică şi acasă, în faţa icoanelor, stăm în genunchi, cu capul plecat şi mentul
cu mâinile împreunate, gândindu-ne doar la Dumnezeu. omului Activitate Aprecieri
La şcoală putem să ne rugăm în picioare, cu capul plecat, şi cu mâinile împreunate. Explica-ţia creştin la frontală verbale
- elevii ascultă cu atenţie; rugăciune

Experiment despre rugăciune Explicaţia Activitate


Este nevoie de un tub lung de la servetele. Pe el se scrie mare : RUGĂCIUNE. Se alege un frontală

6. Fixarea şi C1 14' voluntar.


sistematizarea Elevul voluntar trebuie să vorbească prin tub: vocea se aude clar şi tare ( va rosti o mică
cunoştinţelor
rugăciune). Atunci când ne rugăm cu credinţă, dragoste, sinceritate, concentrare, rugăciunea
este puternică.
C2

4
C3 Intr-o cutie se gasesc o multime de ghemotoace mari de hârtie. Şi dăm exemple de gânduri
ce ne distrag atenţia de la rugăciune. Pentru fiecare gând vom introduce un ghemotoc în Explicaţia

tub. Când este aproape plin, elevul voluntar încearcă să vorbească prin tub: sigur, vocea se Aprecieri
va auzi înfundat şi fără putere. verbale

Lui Dumnezeu îi place când vede că noi ne rugăm cu credinţă, dragoste şi nădejde.

Rugaţi-vă neîncetat!
Activitate
Elevii vor realiza nişte umbreluţe ale rugăciunii. Profesorul le spune că atunci când plouă, Explicaţia frontală
Fişă de lucru Aprecieri
umbrela îi protejează, tot aşa şi rugăciunea ne protejează pe noi şi ne aduce bucurie. Activitate verbale
Profesorul scrie pe tablă versetul Rugaţi-vă neîncetat! iar elevii îl vor copia pe umbrelute. individuală

Aceştia decorează umbreluţele şi le lipesc.

Aprecierea Profesorul notează elevii care s-au remarcat în mod deosebit prin răspunsurile orale.
7. activităţii 2' - Elevii ascultă cu atenţie. Expunerea Activitate Aprecieri
elevilor frontală verbale

Precizarea şi C4
8. explicarea 2' Se anunţă şi explică tema pentru acasă. Explicaţia Activitate
temei pentru Fiecare elev va primi o fişă de colorat ce are ca tematică tot rugăciunea. Data viitoare, cine frontală
acasă
va veni cu ea colorată frumos, va primi un premiu.
Este totodată şi o temă ce va fi facută cu părinţii (ei trebuie să le citească ce scrie pe foaie şi
să discute împreună).

9. Încheierea 1' Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

5
6

S-ar putea să vă placă și