Sunteți pe pagina 1din 1

M.E.C.T.S.

I.S.J. Ialomiţa

ŞCOALA GIMNAZIALA “IONEL PERLEA” OGRADA

Casa Corpului Didactic Consiliul de administraţie Administraţia locală

Consiliul profesoral

Consilier educativ Director C.E.A.C.

Biblioteca Secretariat Cadre didactice Cond. microbuz Îngrijitori

Comisii metodice: Comisii de lucru:


Comisia metodică a educatoarelor; Comisia de securitate şi sănătate în muncă;
Comisia metodică a învăţătorilor; Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor;
Comisiametodică “limbă şi comunicare”; Comisia pentru acordarea burselor şi rechizitelor şc.;
Comisia metodică “matematică şi ştiinţe”; Comisia pentru arhivarea documentelor şcolare;
Comisia diriginţilor; Comisia pentru prevenirea violenţei în şcoală;
Comisia de perfecţionare şi formare continuă. Comisia pentru curriculum etc.

Consiliul elevilor Comitetul reprezentativ al părinţilor