Sunteți pe pagina 1din 2

ST-85 Introducere Fizica Construcțiilor

ARH An III 2017-2018


Lucrare 2

PROTECȚIE ACUSTICA

Se dau 2 spații alăturate (pe orizontală și/sau pe verticală), din care unul este considerat
spațiu ce trebuie protejat față de zgomot iar celălalt spațiu unde se produce zgomot.
Combinația de spații se ia din tabelul din pagina următoare.

Se cere:
1.propunerea unei alcătuiri de perete despărțitor
2.propunerea unei alcătuiri pentru planşeu
care să realizeze izolarea corespunzătoare la zgomot aerian şi de impact între cele două
spaţii alăturate.

Precizări:
• In cazul în care unul din spațile din temă nu se regăsește identic în tabelele din
documentație se va alege un spațiu similar (ca cerințe acustice) din documentație, cu
precizarea clară în lucrare a acestei situații.
• Alcătuirile propuse trebuie să fie adecvate atât constructiv cât și ca finisaj funcțiunii
spațiilor.
• Indicele R’w, care reprezintă izolarea in situ şi este cel cerut de reglementări, poate fi
obţinut cu aproximaţie prin reducerea indicelui Rw (determinat în laborator și indicat în
documentații) cu 3 dB pentru alcătuiri masive („grele”) şi cu 5 dB pentru alcătuiri
uşoare (gipscarton).
• Pentru acest exercițiu, dacă în documentație este specificat „spații intermediare” sau
„nu se admit”, se vor considera următoarele valori necesare: R’w ≥ 66 dB; L’n w ≤ 55 dB
• In situația în care nu este disponibilă nici o alcătuire care să corespundă cerințelor de
izolare, se va alege una cu valoare a indicilor de izolare cât mai apropiată de necesar,
cu specificarea explicită că alcătuirea aleasă nu poate asigura izolarea fonică și una
mai performantă nu e disponibilă.
• În cazul izolării la zgomot de impact, se consideră că spaţiul zgomotos este situat
deasupra spaţiului protejat.
• Indicele L’n w total se obţine prin scăderea din valoarea indicelui planşeului brut (sau al
planşeului plus tavan suspendat din gipscarton) a valorii indicelui de reducere a
zgomotului de impact corespunzător pardoselii utilizate:
L’n w = Ln w planşeu – Ln w pardoseală
Se vor indica explicit:
- combinaţia spaţiu zgomotos/spaţiu protejat
- alcătuirea de perete propusă – schiță cu cote și explicații
• nivelul de izolare la zgomot aerian necesar şi nivelul obţinut de alcătuirea propusă
- alcătuirea de planşeu + pardoseală propusă – schiță cu cote și explicații
• nivelul de izolare la zgomot aerian necesar şi nivelul obţinut de alcătuirea propusă
• nivelul de zgomot de impact necesar şi nivelul obţinut prin alcătuirea propusă
Situaţii de studiu:
Nr. Spațiu protejat Spațiu zgomotos
1 sală de clasă sală de clasă
2 cameră de locuit cameră din alt apartament
3 sală de conferințe hol circulație
4 sală de clasă hol circulație
5 cameră de hotel cameră de hotel
6 sală de joacă în grădiniță sală de clasă
7 sală de conferințe sală de conferințe
8 sală de clasă sală de sport
9 birouri obișnuite birouri administrative
10 sală de teatru spațiu de circulație
11 birouri obișnuite sală de mese
12 sală de clasă sală de clasă
13 salon bolnavi cabinet consultație
14 cameră de hotel centrală telefonică
15 sală de operație sală de operație
16 cameră de locuit spălătorie (uscătorie)
17 sală de operație hol circulație
18 birouri obișnuite birouri de lucru cu publicul
19 birou cu concentrare a atenției sală de conferințe
20 rezervă bolnavi 1-2 paturi cabinet stomatologie
21 amfiteatru coridor
22 sală de conferințe foyer
23 cameră de hotel hol de etaj
24 cameră de locuit casa scării (hol comun)
25 salon bolnavi amfiteatru
26 cancelarie în școli sală de clasă
27 sală de muzică (școli) sală de muzică (școli)
28 birouri administrative birouri obișnuite
29 sală de teatru foyer
30 sală de lectură (biblioteci) birouri obișnuite
31 sală de lectură (biblioteci) sală de conferințe (biblioteci)
32 rezervă bolnavi 1-2 paturi birouri administrative
33 dormitor în grădinițe sală de clasă
34 birouri de lucru cu publicul birouri de lucru cu publicul
35 sală de repetiții holuri circulație
36 birouri administrative sală de repetiții
37 cancelarie în școli ateliere întreținere
38 birouri de lucru cu publicul birouri de dactilografiere
39 cabinet consultaţie birouri de administrație
40 cameră de hotel sală de întruniri
41 salon bolnavi sală de conferințe (în spital)
42 bibliotecă (școli) sală de clasă
43 birou cu concentrare a atenției sală de clasă

Modalitatea de alegere a alcătuirii de studiu:

A = (n x m) modulo 43

A – numărul alcătuirii de studiu


n – numărul de litere al numelui
m – numărul de litere ale tuturor prenumelor
modulo 43 – restul împărțirii produsului (n x m) la 43