Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI

MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI

FACULTATEA TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE


SPECIALIZAREA CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR
AGROALIMENTARE

Studiu de caz
Conservarea si congelarea prunelor

Coordonator: Student:
Ş.l. Dr. Ing. Călin JIANU Mureşan Andreea
Grupa:CEPA2

Timişoara
2017
CUPRINS

CAP.1.INTRODUCERE 1

1.1.Beneficii pentru sănătate 1

1.2.Originea 1

1.3.Soiuri de prune 2

Cap.2.TEHNOLOGIA DE PĂSTRARE ÎN STARE 3


PROASPĂTĂ A PRUNELOR
CAP.3.CONGELAREA 4

3.1.Congelarea propiu-zisă 4

3.2.Tehnici de congelare 5

CAP.4. DESCRIEREA ETAPELOR TEHNOLOGICE ALE 6


CONGELĂRII PRUNELOR
CAP.5. Bilanţuri de materiale parţial 8

CAP.6. Bilanţul total de materiale 13

7. Bibliografie 14