Sunteți pe pagina 1din 37

BĂI și GRUPURI SANITARE 02

curs 05 Bazele proiectării


• STAS Instalații sanitare - distanțe de
amplasare a obiectelor sanitare,
armăturilor și accesoriilor lor
(indicativ STAS 1504 - 1985)
• STAS Instalații sanitare - alimentarea
cu apă la construcții civile și
industriale (indicativ 1478 - 1990)
• Normativ pentru adaptarea
clădirilor civile și spațiului urban
aferent la exigențele persoanelor cu
handicap (indicativ NP 051 - 2012)
• Normativ privind proiectarea
clădirilor civile din punct de vedere al
cerinței de siguranță în exploatare
(indicativ NP 068 - 2002)

Legislație băi și grupuri sanitare


• configurații grupuri sanitare publice
• configurații grupuri sanitare publice
• configurații grupuri sanitare publice
• configurații grupuri sanitare publice
• configurații grupuri sanitare publice
repartiția
closet lavoare

pisoare
destinația clădirii pe sexe observații
b f b f b f

_b _f _b _b _f repartiția pe sexe se
clădiri pentru birouri - -
90 30 45 40 40 stabilește prin temă

săli de spectacole, teatre b


_ _f _b b
_ _f 45 55 -
- spectatori 100 35 50 100 100

_b _f _b _b _f
- artiști 50 50 -
60 20 30 20 20

cantine, restaurante b
_ _f _b _b _f 50 50 -
- consumatori 180 60 90 30 30

_b _f _b _b _f
- personal 25 75 -
90 30 45 40 40

* recomandare ca numărul de lavoare să fie egal cu cel de vase wc + pisoare pentru bărbați,
respectiv egal cu numărul de vase wc pentru femei

STAS 1478 - 1990


• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
• spațiul liber de manevră la nivelul pardoselii, în fața
vasului WC-ului și în fața lavoarului trebuie să fie de
1,50x1,50m, pentru a permite manevrarea fotoliului rulant
• spațiul liber în lateralul vasului WC-ului trebuie să fie
minim 0,90m, preferabil 1,20m pentru a permite
transferul persoanei din fotoliul rulat pe vasul WC-ului și
posibilitatea acordării asistenței din partea unei alte
persoane
[NOTĂ]
dimensiunea de 0,90m asigură utilizarea spațiului numai de
către 65% dintr utilizatorii de fotolii rulante, în timp ce
dimensiunea de 1,20m asigură folosirea spațiului de către 90%
din persoanele utilizatoare de fotoliu rulant, inclusiv a celor
care utilizează un astfel de echipament cu acționare electrică

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități

- suprafețe de transfer pentru lavoar, vas WC, duș, cadă

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
vas WC
90 cm
• înălțimea de montaj a marginii superioare a vasului
WC-ului față de pardoseala finită trebuie să fie cuprins
între 40-48cm
• distanța minimă de la marginea frontală a vasului WC-ului la
peretele opus trebuie să fie min. 90cm
• distanța minimă de la marginea laterală a vasului WC-ului la
peretele adiacent trebuie să fie min. 25cm sau distanța min.
din axul longitudinal al vasului WC-ului la peretele adiacent să
25 fie min. 45cm
• pe ambele laturi ale vasului WC-ului trebuie prevăzute bare
45 de sprijin la o distanță cuprinsă între 30-35cm din axul
longitudinal al vasului; pe partea pe care se face transferul,
bara trebuie să fie mobilă și la o înălțime de 25-35cm peste
înălțimea vasului WC-ului
• când în partea laterală a vasului WC-ului se află un perete,
trebuie prevăzută o bară de sprijin orizontală cu o lungime de min.
60cm, poziționată la 25-35cm peste înălțimea vasului WC-ului și
care să depășească marginea frontală a vasului WC-ului cu 15cm,
continuată cu o bară verticală până la înălțimea de 1,70m

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
vas WC

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
lavoar
• înălțimea de montaj a marginii superioare a lavoarului
față de pardoseala finită trebuie să fie cuprins între
75-85cm
35-60 cm • zona de sub lavoar trebuie să fie liberă pe o înălțime de
65-70cm și pe o adâncime de min. 20cm pentru a lăsa
spațiu pentru genunchi în poziția șezând
• marginea frontală a lavoarului trebuie să se afle la o distanță
de 35-60cm față de peretele pe care este fixată

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
lavoar

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
baterii de alimentare cu apă

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
pisoar
• un grup sanitar prevăzut cu pisoare montate pe perete,
trebuie să aibă unul dintre ele montat la o înălțime
cuprinsă între 60-75cm de la pardoseala finită și prevăzut
cu o bară de sprijin verticală
• o zonă liberă cu o înălțime de 0,75m și o adâncime de
min. 1,20m trebuie asigurată în fața pisoarului

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
duș
• zona pentru duș trebuie să fie la același nivel cu
suprafața pardoselii și să nu aibă panouri de închidere
care să împiedice accesul frontal și lateral
• aria min. care permite transferul persoanei din fotoliul
rulant în spațiul dușului este de 0,90x1,30m
• în zona dușului panta către sifon va fi de max. 2%, iar
pardoseala camerei de baie de max. 1%, orientată către
zona dușului
• zona dușului poate fi echipată cu un scaun pliabil, cu
dimensiuni de 45x45cm poziționat la o înălțime curpinsă
între 40-48cm față de pardoseala finită și la max. 4cm
față de peretele posterior
• scaunul pliabil va avea următoarele caracteristici:
- conformarea șezutului astfel încât să permită scurgerea apei
- alcătuirea din materiale care să nu permită alunecarea
- colțurile rotunjite
poziționarea astfel încât să se afle în apropierea barei de
sprijin și să permită utilizarea acesteia
- în poziție pliată să nu constituie un pericol de accidentare
NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
duș

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
cada de baie
• lungimea căzii de baie nu va depăși 1,60m, iar lățimea 50cm
• cada de baie va fi prevăzută cu un spațiu liber la partea
inferioară, cu înălțimea min. 10cm, care să permită
transferul în cadă cu ajutorul unui echipament (scaun
rotativ, ascensor, ham)
• la capătul căzii de baie, la nivelul superior, se va
prevedea o platformă orizontală de transfer cu
dimensiune min. 70x70cm și spațiu lateral suficient
pentru manevrarea fotoliului rulant
• pe peretele adiacent va fi prevăzută o bară de sprijin
orizontală pe toată lungimea căzii de baie; se va monta,
de asemenea, o bară de sprijin verticală care poate fi și
suport pentru dușul cu furtun flexibil
• se pot prevedea bare de sprijin rabatabile pentru
sprijinirea mâinilor

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
cada de baie

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
uși ale încăperilor de baie
• ușile camerelor de baie trebuie să aibă o deschidere
liberă de cel puțin 80cm
• ușa camerei de baie sau a grupului sanitar se va
deschide către exterior
• în cazul în care ușa se deschide către interiorul
camerei de baie și deschiderea nu poate fi modificată,
ușa trebuie conformată astfel încât să permită
deblocarea și demontarea foii de ușă dinspre exterior (în
caz de necesitate - persoana cu dizabilitate este căzută în
dreptul ușii)
• un mâner orizontal cu acționare prin tragere trebuie
montat pe fața exterioară a ușilor cu deschidere către
exteriorul camerei de baie la o înălțime de 70cm de la
pardoseala finită

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
amenajarea unei camere de baie cu duș
- dimensiunile minime ale unei
camere de baie echipată pentru
folosirea independentă de către o
persoană utilizatoare de fotoliu rulant
sunt de 2,35x2,25m
- atunci când baia este echipată cu
cadă, dimensiunile min. necesare
sunt 2,35x2,50m
- dacă sunt prevăzute mai multe
dormitoare pentru persoane cu
handicap, posibilitatea de a alege
între echipare cu duș sau cadă sau
între echipare pentru persoane care
folosesc mâna dreaptă și cele care
folosesc mâna stângă trebuie să fie
posibilă

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
amenajarea unei camere de baie cu duș

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
amenajarea unei camere de baie cu duș

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
amenajarea unei camere de baie cu cadă

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
amenajarea unei camere de baie cu cadă

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
grupuri sanitare pentru programe publice

- trasfer lateral din ambele părți


- spațiu de manevrabilitate liber, neblocat de
prezența lavoarului
- bare de sprijin mobile pe ambele părți ale
vasului WC NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
grupuri sanitare pentru programe publice

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
grupuri sanitare pentru programe publice

- trasfer lateral numai pe o parte


- bară de sprijin verticală fixată pe peretele
lateral vasului WC
- bară de sprijin mobilă pe latura vasului WC pe
care este posibil transferul NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
grupuri sanitare pentru programe publice

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
grupuri sanitare pentru programe publice

- trasfer lateral numai pe o parte


- spațiu de manevrabilitate liber, neblocat de
prezența lavoarului
- bară de sprijin verticală fixată pe peretele
lateral vasului WC
- bară de sprijin mobilă pe latura vasului WC pe NP 051 - 2012
care este posibil transferul
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
grupuri sanitare pentru programe publice

NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
grupuri sanitare pentru programe publice

- persoane cu dificultate de deplasare


(utilizatori de baston, cârjă, cadru)

- în fața vasului WC-ului trebuie prevăzut un


spațiu de manevră de min. 0,90x0,90m
- ușa de acces trebuie să se deschidă către exterior
- bare de sprijin sunt montate pe ambii pereți
laterale ai vasului WC NP 051 - 2012
• grupuri sanitare pentru persoane cu
dizabilități
grupuri sanitare pentru programe publice

NP 051 - 2012
• Exercițiul 1
• să se rezolve, în plan, un grup sanitar pentru femei cu trei
cabine wc și trei lavoare. Grupul sanitar va fi astfel rezolvat
încât între wc și coridor să existe trei uși.

• Exercițiul 2
• să se rezolve, în plan, un grup sanitar pentru persoane
cu dizabilități locomotorii. Grupul sanitar va fi prevăzut cu
wc și lavoar. Grupul sanitar va fi astfel rezolvat încât să
permită rotirea 360º a scaunului rulant.

Exerciții
BĂI și GRUPURI SANITARE 02
curs 05 Bazele proiectării

S-ar putea să vă placă și