Sunteți pe pagina 1din 25

SCĂRI ȘI RAMPE 02

curs 03 Bazele proiectării


• Normativ privind criteriile de
performață specifice scărilor și
rampelor pentru circulația pietonală în
construcții (indicativ NP 063 - 2002)
• Ghid privind proiectarea scărilor și
rampelor, la clădiri (indicativ GP 089 - 2003)
• Normativ privind proiectarea
clădirilor civile din punct de vedere al
cerinței de siguranță în exploatare
(indicativ NP 068 - 2002)
• Normativ pentru adaptarea
clădirilor civile și spațiului urban
aferent la exigențele persoanelor cu
handicap (indicativ NP 051 - 2012)
• Normativ de siguranță la foc a
construcțiilor (indicativ P 118 - 1999)
Legislație scări și rampe
• precizări privind lățimea liberă a rampelor și scărilor
- elementele de construcție sau finisaj care delimitează
lățimea liberă a rampelor și scărilor (amplasate la nivelul
stratului de uzură sau pe verticală), constituie un criteriu
de delimitare pe direcția transversală a rampei, dacă
înălțimea la care se situează acestea este mai mică de 2m
- este interzis ca lățimea liberă a scărilor/rampelor să se
micșoreze pe direcția de evacuare în exterior; dar se
poate mări pe măsura adăugării de fluxuri de evacuare
- nu se admit proeminențe locale (stâlpi, radiatoare etc.)
mai mari de 10 cm, lățimea liberă a rampei măsurându-se
de la acestea. În cazul în care din structura clădirii apar
reliefuri locale mai mari, care ar putea bloca fluența
circulației de evacuare în caz de pericol, acestea trebuie
compensate pe toată lungimea rampei cu o mână curentă
sau cu un soclu în relief (ca un vang) în planul reliefului
respectiv
- NU se admit nișe locale mai adânci de 10mm, care ar
putea bloca o persoană în fluxul de evacuare în caz de
pericol. Dacă astfel de nișe rezultă din conformarea casei
scării, acestea trebuie închise fie cu o mână curentă
locală sau cu un grilaj, fie cu un perete subțire (rabiț sau
ghips-carton) de cel puțin 60cm înălțime

GP 089-2003
• tipuri de rezolvări pentru muchiile treptelor
- muchia treptei poate fi protejată împotriva uzurii sau
ciobirii
vie teșită rotunjită profilată cu - pentru asigurarea utilizatorilor împotriva alunecării pe
ciubuc simplu/ treaptă muchiile treptelor se prevăd cu elemente de
profilat protecție antiderapantă, dacă asigurarea acestei cerințe
nu este rezolvată prin însuși finisajul treptei
• tipuri de rezolvări marginale
- racordarea finisajului treptelor cu cel al pereților se
face cu plinte
- racordarea finisajului treptelor la marginile libere ale
scărilor se face prin întoarcerea finisajului pe partea
laterală; realizarea unui rebord lateral
- la scările exterioare supuse intemperiilor, se poate
prevedea lăcrimar la marginea intradosului rampei
- în cazul scărilor detașate de perete, pentru ca finisajul
peretelui să poată fi executat, spațiul liber trebuie să fie
de min. 8cm (dacă peretele trebuie tencuit); după finisare
trebuie să rămână cca. 6cm.
- pentru prevenirea prelingerii apei pe latura liberă a
scării, se recomandă prevederea unei borduri

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_01
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
ochiul scării egal cu lungimea pachetului de trepte l(n-1)

- lungimea casei de scară are dimensiunea minimă


- grosimea structurii celor două podeste (la partea de
jos a rampei și la partea de sus) sunt inegale,
necesitând la partea de sus fie o grindă de podest, fie
o placă mai groasă; în caz contrar placa rampei intră
sub podestul de sus cu o lungime egală cu o treaptă
- la palierul de urcare parapetul este mai înalt decât
înălțimea normală H cu o treaptă datorită faptului câ
înălțimea se măsoară de la muchia primei trepte
L - lățimea podestului
l - lățimea treptei
h - înălțimea treptei
H - înălțimea parapetului
n - numărul de trepte în proiecție orizontală
l(n-1) - lungimea pachetului de trepte
a - dimensiunea decalajului la palierul de urcare
b - dimensiunea decalajului la palierul de coborâre

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_01
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
ochiul scării egal cu lungimea pachetului de trepte l(n-1)

- lungimea casei de scară are dimensiunea minimă


- grosimea structurii celor două podeste (la partea de
jos a rampei și la partea de sus) sunt inegale,
necesitând la partea de sus fie o grindă de podest, fie
o placă mai groasă; în caz contrar placa rampei intră
sub podestul de sus cu o lungime egală cu o treaptă
- la palierul de urcare parapetul este mai înalt decât
înălțimea normală H cu o treaptă datorită faptului câ
înălțimea se măsoară de la muchia primei trepte
L - lățimea podestului
l - lățimea treptei
h - înălțimea treptei
H - înălțimea parapetului
n - numărul de trepte în proiecție orizontală
l(n-1) - lungimea pachetului de trepte
a - dimensiunea decalajului la palierul de urcare
b - dimensiunea decalajului la palierul de coborâre

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_01
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
- lungimea casei de scară are dimensiunea minimă ochiul scării egal cu lungimea pachetului de trepte l(n-1)
- grosimea structurii celor două podeste (la partea de
jos a rampei și la partea de sus) sunt inegale,
necesitând la partea de sus fie o grindă de podest, fie
o placă mai groasă; în caz contrar placa rampei intră
sub podestul de sus cu o lungime egală cu o treaptă
- la palierul de urcare parapetul este mai înalt decât
înălțimea normală H cu o treaptă datorită faptului câ
înălțimea se măsoară de la muchia primei trepte

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
- la palierul de urcare parapetul este mai înalt decât
înălțimea normală H cu o treaptă datorită faptului câ
finisaj - traseul mâinii curente_01
înălțimea se măsoară de la muchia primei trepte SCĂRI CU RAMPE DREPTE
Soluții: ochiul scării egal cu lungimea pachetului de trepte l(n-1)
- cu parapet de înălțime H pe zona podestului -
rezultă prelungirea orizontală a parapetului cu o
dimensiune egală cu o lățime de treaptă (var. 1) în
acest caz lățimea podestului la ochiul de scară va
fi majorată cu o lățime de treaptă, rezultând
mărirea casei de scară
- cu parapet de înălțime H+h/2 - rezultă majorarea
lățimii podestului cu l/2 (var. 2)
- cu parapet de înălțime H - pe lățimea ochiului
scării mâna curentă este orizontală, dar cu o
săritură egală cu h la racordarea ca parapetul
rampei care coboară (var. 3)
- cu parapet de înălțime H - racordare oblică între
parapetele celor două rampe
- cu parapet de înălțime H - cu discontinuarea mâine
curente pe latura scurtă a ochiului scării și o săritură
egală cu h, la începutul rampei care coboară.

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_02
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
ochiul scării mai mare cu o lățime de treaptă decât lungimea
pachetului de trepte și decalat cu l/2 față de pachetul de trepte

- lungimea casei de scară crește cu o lățime de treaptă


- grosimea structurii celor două podeste poate fi egală
- se poate obține o racordare a intradosului scării cu
intradosul podestelor ordonată și estetică
- înălțimea parapetului poate fi constantă pe ambele
podeste, dar și pe rampa de scară

L - lățimea podestului
l - lățimea treptei
h - înălțimea treptei
H - înălțimea parapetului
n - numărul de trepte în proiecție orizontală
l(n-1) - lungimea pachetului de trepte
a - dimensiunea decalajului la palierul de urcare
b - dimensiunea decalajului la palierul de coborâre

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_02
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
- lungimea casei de scară crește cu o lățime de treaptă ochiul scării mai mare cu o lățime de treaptă decât lungimea
- grosimea structurii celor două podeste poate fi egală pachetului de trepte și decalat cu l/2 față de pachetul de trepte
- se poate obține o racordare a intradosului scării cu
intradosul podestelor ordonată și estetică
- înălțimea parapetului poate fi constantă pe ambele
podeste, dar și pe rampa de scară

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_02
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
ochiul scării mai mare cu o lățime de treaptă decât lungimea
pachetului de trepte și decalat cu l/2 față de pachetul de trepte

- înălțimea parapetului poate fi constantă pe ambele


podeste, dar și pe rampa de scară
Soluții:
- cu parapet de înălțime H - se prelungește
parapetul rampei care urcă pe podest cu o lățime
de treaptă (var. 1) rezultă lățimea podestului
majorată cu o jumătate de treaptă
- cu parapet de înălțime H+h/2 - la podeste parapetul
crește cu h/2, păstrând lățimea podestului (var. 2)
- cu parapet de înălțime H - linia mâinii curente fiind
orizontală pe lățimea ochiului de scară, dar cu o
săritură egală cu h/2 (var. 3)
- cu parapet de înălțime H - racordarea între parapetele
rampelor fiind oblică
- cu parapet de înălțime H - dar cu discontinuitatea
mâinii curente pe latura scurtă și cu o săritură de h/2.

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_03
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
- lungimea casei de scară crește cu o lățime de treaptă ochiul scării mai mare cu o lățime de treaptă decât lungimea pachetului
- grosimea structurii celor două podeste poate fi egală de trepte și decalat cu 1 treaptă brută față de sensul de urcare
- se poate obține o racordare a intradosului scării cu
intradosul podestelor ordonată și estetică
- înălțimea parapetului poate fi constantă pe ambele
podeste, dar și pe rampa de scară
- acest tip de scară asigură o înălțime liberă maximă
între podeste

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_03
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
ochiul scării mai mare cu o lățime de treaptă decât lungimea pachetului
de trepte și decalat cu 1 treaptă brută față de sensul de urcare
- înălțimea parapetului poate fi constantă pe ambele
podeste, dar și pe rampa de scară
Soluții:
- cu parapet de înălțime H - prin prelungirea orizontală
a parapetului rampei de urcare spre podest cu o lățime
de treaptă, rezultă lățimea podestului majorată cu o
treaptă (var.1)
- cu parapet de înălțime H+h - la podeste parapetul
crește cu h, păstrând lățimea podestului (var. 2)
- cu parapet de înălțime H - linia mâinii curente fiind
orizontală pe lățimea ochiului de scară, dar cu o
săritură egală cu h
- cu parapet de înălțime H - racordarea între parapetele
rampelor fiind oblică (var. 3)
- cu parapet de înălțime H - dar cu discontinuitatea
mâinii curente pe latura scurtă și cu o săritură de h

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_04
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
- lungimea casei de scară crește cu o lățime de treaptă ochiul scării mai mare cu o lățime de treaptă decât lungimea pachetului
- racordul dintre rampa scării și podest se de trepte și decalat cu 1 treaptă brută față de sensul de coborâre
realizează dezavantajos deoarece finisajul primei
trepte al rampelor de urcă la podest va avansa pe
podest, apărând un decalaj între finisajul
contratreptei și planul finisajului din ochiul scării
- înălțimea parapetului poate fi constantă pe ambele
podeste, dar și pe rampa de scară
- acest tip de scară asigură o înălțime liberă minimă
între podeste din cauza grinzii

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente_04
SCĂRI CU RAMPE DREPTE
ochiul scării mai mare cu o lățime de treaptă decât lungimea pachetului
de trepte și decalat cu 1 treaptă brută față de sensul de coborâre

- înălțimea parapetului poate fi constantă pe ambele


podeste, dar și pe rampa de scară
Soluții:
- traseul mâinii curente este continuu și urmărește
panta rampelor; înălțimea parapetului este
aceeași pe toată desfășurarea scării și nu pune
probleme la întoarcerea la podest

GP 089-2003
• relația între geometira scării - structură -
finisaj - traseul mâinii curente
SCĂRI CU ÎNTOARCERE LA PODEST DE 90º

GP 089-2003
• scări adaptate persoanelor cu deficiențe

- mâna curentă este prelungită 30cm pe orizontală atât


la ultima treaptă, cât și la prima treaptă (în sensul
urcării) - variantă recomandată

NP 051 - 2012
• scări adaptate persoanelor cu deficiențe

- mâna curentă este prelungită 30cm numai la ultima


treaptă (în sensul urcării) - variantă posibilă

NP 051 - 2012
• scări balansate - concepție și construcție
- NU constituie scară de evacuare, asigurând un singur
flux de circulație (evacuare)
- reprezintă cea mai economică soluție de ocupare a
spațiului
- dimensiunea minimă a treptei balansate trebuie să fie
12cm la cel mai avansat obstacol de pe partea dinspre
ochiul scării
- în construcția grafică a scării, limita de balansare se
trasează la o distanță cel puțin egală cu dublul lățimii
rampei
- metodele grafice uzuale sunt:
metoda arcului de cerc
metoda segmentelor egale
metoda segmentelor proporționale
metoda unghiurilor

GP 089-2003
• scări balansate - concepție și construcție
METODA SEGMENTELOR EGALE

- odată stabilit numărul de trepte ce trebuie balansat,


dar și limita de balansare, se construiește prima
treaptă balansată
6
- lățimea minimă a treptei este de 12cm
- se trasează, pe linia conturului de referință lățimea 5
treptei balansate din axul scării, de 12cm
- se prelungește treapta astfel construită până se 4
întâlnește cu limita de balansare
- segmentul astfel delimitat pe limita de balansare, se 3 limita de balansare
repetă de atâtea ori, câte trepte au mai rămas de
balansat 2
- se trasează treptele, prin unirea punctelor de pe linia
pasului cu punctele corespunzătoare de pe linia 1
limitei de balansare
- se vor cota dimensiunile treptelor la ochiul scării

GP 089-2003
• scări balansate - concepție și construcție
METODA SEGMENTELOR EGALE

10
8

9
- odată stabilit numărul de trepte ce trebuie balansat, 11 7
dar și limita de balansare, se construiește prima
treaptă balansată
12 6
- lățimea minimă a treptei este de 12cm 13
- se trasează, pe linia conturului de referință lățimea 5
treptei balansate din axul scării, de 12cm 14
- se prelungește treapta astfel construită până se 4
întâlnește cu limita de balansare 4 5 6 7
15 8 9
- segmentul astfel delimitat pe limita de balansare, se 3 limita de balansare
repetă de atâtea ori, câte trepte au mai rămas de 16
balansat 2
- se trasează treptele, prin unirea punctelor de pe linia 17
pasului cu punctele corespunzătoare de pe linia
limitei de balansare
1
- se vor cota dimensiunile treptelor la ochiul scării
18

GP 089-2003
• scări balansate - concepție și construcție
METODA SEGMENTELOR EGALE

10
9
8
- odată stabilit numărul de trepte ce trebuie balansat, 11
dar și limita de balansare, se construiește prima 7
treaptă balansată 12
- lățimea minimă a treptei este de 12cm 6
- se trasează, pe linia conturului de referință lățimea 13
5
treptei balansate din axul scării, de 12cm 14
- se prelungește treapta astfel construită până se 4
întâlnește cu limita de balansare
limita de balansare
15
- segmentul astfel delimitat pe limita de balansare, se 3
repetă de atâtea ori, câte trepte au mai rămas de 16
balansat
2
- se trasează treptele, prin unirea punctelor de pe linia
pasului cu punctele corespunzătoare de pe linia
17
limitei de balansare
1
- se vor cota dimensiunile treptelor la ochiul scării
18

GP 089-2003
• scări cu trepta foarte înalte, decalate
- pentru scările abrupte (cu pantă între 45º-60º), cu trepte
foarte înalte și înalte (19,5cm < h < 30cm) se practică
rezolvarea în care o decalare a înălțimii și a treptelor
permite urcarea/coborârea mai lesnicioasă
- rezolvarea este recomandată în cazul scărilor din
locuințele individuale (acces la mansardă, la nivelul
dormitoarelor la duplexuri)
- se utilizează pentru un număr mic de trepte
- reprezintă o problemă, mai ales pentru persoanele cu
dificultăți de mers

GP 089-2003
• Exercițiul 1
• să se reprezinte în plan și secțiune o scară în două rampe
cu 18 trepte de 17x30cm cu ochiul scării mai mare cu o
lățime de treaptă decât lungimea pachetului de trepte și
decalat cu 1 treaptă brută față de sensul de coborâre; să se
arate modul de rezolvare al mâinii curente

• Exercițiul 2
• să se deseneze o scară balansată cu 18 trepte de
17x30cm, cu întoarcere la 180 de grade, prin metoda
segmentelor egale. Lățimea rampei este la alegere.

Exerciții
SCĂRI ȘI RAMPE 02
curs 03 Bazele proiectării