Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR ŞI LECTORATELOR CU PĂRINŢII

AN ŞCOLAR 2017-2018

Nr. Tema şedinţei Perioada Obiective Resurse


Crt.
1.  Aspecte privind începerea - să înţeleagă importanţa
grădiniţei de către preşcolarul frecventării cursurilor
de grupă mijlocie Septembrie grădiniţei în viaţa - chestionar
 Probleme organizatorice 2017 copilului; - referat
 Chestionar - să conştientizeze
 Referat: „ Părinţi şi importanţa implicării în
dascăli - parteneri în educaţie „ educaţia propriului
copil;
2.  "Cum vorbeşte copilul - să motiveze
meu? - discuţii libere Octombrie importanţa exemplului
 Referat: „ Recompense 2017 părinţilor în educarea -discuţii
pentru copilul dumneavoastră" copiilor; libere
- să conştientizeze - referat
importanţa unui bun
exemplu;
- să înţeleagă importanţa
folosirii recompenselor.
3.  Concluzii asupra - să cunoască succesele
adaptării şi muncii copiilor la Noiembrie şi insuccesele micuţilor; - referat.
grădiniţă 2017 - să cunoască eficienţa
 Referat: „ Educaţia unei educaţii bazate pe
bazată pe inteligenţa inteligenţa emoţională.
emoţională”
4.  Regimul zilnic al - să cunoască şi să
activităţilor copiilor; conştientizeze regimul
 În întâmpinarea lui Moş Decembrie zilnic al activităţii pe
Crăciun - probleme 2017 care o desfăşoară proprii -discuţii
organizatorice; copii; libere
 Referat: „ Relaţiile din - să conştientizeze - referat
familie şi comportamentul importanţa relaţiilor din
copilului". familie şi efectul
acestora asupra
comportamentului
propriului copil.
5.  Analiza muncii - copiilor - să conştientizeze
 Referat: „ Cei şapte ani Ianuarie rezultatele şi evoluţia - Graficul de
de acasă" 2018 copiilor în funcţie de progres/regres
munca depusă; al copiilor
- să înţeleagă cât este de - referat
important ca munca
începută de educatoare
în grădiniţă să aibă
continuitate şi acasă.
6.  Activitatea independentă - să conştientizeze
a copiilor Februarie importanţa stabilirii
 Referat: „De ce minte 2018 unui program adecvat - referat
copilul?" vârstei lor;
- să înţeleagă importanţa
şi beneficiile unui
climat familial potrivit
pentru creşterea „
sănătoasă” a copilului
7.  Atitudinea în colectiv a - să identifice
copiilor Martie caracteristici ale - fişe
 Referat: „ O zi din viaţa 2018 colectivului; - referat
copilului meu! „ - să analizeze cât de
bine îşi cunosc copiii
8.  Analiza muncii copiilor Aprilie - să cunoască aspectele
 Consiliere: ” Părinţii 2018 pozitive şi negative ale - Chestionare
întreabă – Educatoarea autorităţii părinţilor; - să
răspunde” cunoască noi aspecte
privind propriul copil
9.  Educaţia sanitară – Mai 2018 - să înţeleagă Discuţii libere
sănătatea este cea mai bună necesitatea respectării
avuţie regulilor de igienă.
10.  Să ne recreăm împreună! Iunie 2018 - să înţeleagă importanţa
 „Uite ce mari ne-am recreării copiilor alături Chestionar
făcut!” de părinţi;
- să analizeze evoluţia
propriului copil.