Sunteți pe pagina 1din 15

RAPORT DE EXPERTIZĂ

PROF. Coordonator: STUDENT:

Andreea Neacșu Barbu Diana

Alăzăroaie Georgiana

An II, Secția AI,grupa 1

Tribunalul ARGEȘ

1
Dosar civil nr. 225/2015

Judecător: Adrian Ionescu

Dosar nr: 411/2016

Părțile:

 Reclamant: SC Kaufland SRL


 Pârât: SC Brădet SRL

Termen Termen

Început: 20 ianuarie

Terminat:

2
CUPRINS

1. Prezentarea generală a produsului


2. Preambul
3. Istoricul litigiului
4. Obiectul expertizei
5. Procedura investigatiilor
6. Constatările expertizei
7. Întrebările expertului
8. Concluzii
9. Borderou de anexe:
o Anexa nr. 1
o Anexa nr. 2
o Anexa nr. 3
o Anexa nr. 4
o Anexa nr. 5

3
1. Prezentarea generală a produsului

Iaurtul este un produs lactat acid, obținut prin fermentarea laptelui.

Calitatea iaurtului(în principal aroma și consistența) depinde de caracteristicile


bacteriologice ale laptelui, absența inhibitorilor(penicilină, bacteriofagi), precum și de
numeroși factori tehnologici.

Cu ce sunt diferite produsele Brădet? În primul rând, nu conțin deloc lapte praf. De
aditivi nici nu se pune problema, toate sunt naturale, o calitate care se resimte în
aspect, consistența și gust. Lasă zer și odată ce îl răstorni într-un castron nu rămâne
în forma recipientului de parcă ar fi budincă, ci se lasă.

Caracteristicile unui iaurt de bună calitate sunt:

o aciditate maxima 100-125 ºT(0,9-1,1% acid lactic)


o pH 4,2-4,4
o aromă specifica (0,005%)
o consistență bună

Iaurtul poate prezenta următoarele defecte:

o coagul moale
o spongios-buretos rupt
o separarea zerului
o consistența vâscoasa
o gust fad,acru,amar,de drojdie și mucegai

În general, defectele sunt de natură microbiologică, chimică sau tehnologică.

4
2. Preambul

Subsemnatul , Popescu Mihai, expert judiciar atestat de către Ministerul Justiției–


Biroul central pentru expertize judiciare conform ordonanței de guvern a României
nr.3/21.03.2001 (M.OF.nr.33/28.03.2001), cu nr legitimație1445/2008 aflată în
evidența biroului de expertize din cadrul tribunalului Arges,domiciliat în Pitești, jud.
Argeș, str. Castanilor nr.12, ap.2.Numit prin ordonanța emisă de către tribunalul
Argeș, în cadrul sentinței din 20 ianuarie, mi s-a dispus efectuarea unei expertize, în
cadrul dosarului civil nr. 225/2015, prin împuternicirea nr. 4451/249763.

Expertul este doctorand al Academiei de Studii Economice București- Specializarea


Comerț și absolvent al Facultății de Științe Agricole,Industrie Alimentară și Protecția
Mediului. Acesta a participat la cercetări precum: “IMAGINEA PRODUSELOR
ALIMENTARE ECOLOGICE DIN ROMÂNIA”, “STRATEGIA PENTRU CERCETARE-
DEZVOLTARE- INOVARE ÎN DOMENIUL ALIMENTAR” și are o experiență de peste
12 ani în acest domeniu, el lucrând chiar și la un laborator de testare a alimentelor.

3. Istoricul litigiului

Tribunalul Argeș

Cauză dosar: nr. 225/2015

Partea reclamantă: SC KAUFLAND SRL, cu sediul în București, jud. Ilfov, str.


Universității, nr. 1, tel. 0723445122. Reprezentantul reclamantului: Dumitru Cernat, în
calitate de administrator, domiciliat în București, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, ap.
19, identificat cu CI, seria XZ, nr 219453.

5
Partea pârâtă: SC BRĂDET SRL, cu sediul în Curtea de Argeș, jud. Argeș, str.
Bisericii Romane, nr. 11, tel. 0722311456. Reprezentantul pârâtului: Andrei
Dumitrescu, avocat, domiciliat în Pitești, str. Lalelelor, nr. 6, ap 13, identificat cu CI
seria XC nr. 445632.

În luna mai a anului 2014 s-a incheiat contractul de distribuție dintre SC KAUFLAND
SRL și SC BRĂDET SRL, prin acest contract societatea comercială BRĂDET SRL,
ce are ca obiect de activitate comercializarea produselor BRĂDET se obligă să
ambaleze și să livreze iaurturi Brădet în baza unei comenzi făcute în prealabil către
SC KAUFLANT SRL, ce are ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul de
produse alimentare s.a.

Pe 10 ianuarie 2015 SC KAUFLAND SRL plasează o comandă prin telefon de 100


de iaurturi naturale și 100 iaurturi dietetice Brădet, în valoare de 900 RON.
Pe 12 ianuarie 2015, marfa comandată intră în posesia firmei beneficiare SC
KAUFLAND SRL. La recepția mărfurilor nu s-au constatat nereguli.

În data de 15 ianuarie 2015, SC KAUFLANT SRL primește reclamații din partea


clienților cu privire la produsele lactate marca Brădet. Mai mulți consumatori
ajungând la spital cu diverse afecțiuni, în urma consumării de iaurt Brădet.

Firma beneficiară a înștiințat imediat firma vânzătoare de plângerile făcute și a


solicitat verificarea imediat a lotului din care s-a furnizat marfa.

Firma furnizoare nu onoreaza cererea clientului, motivand faptul ca marfa


corespunde buletinelor de analiza.

La data de 17 ianuarie 2015, SC KAUFLANT SRL depune o plangere legata de


iaurturile cumparate de la SC BRADET SRL. Prima afisare in fata instantei are loc in
data de 20 ianuarie 2015, atunci cand se decide prin sentinta judecatoreasca
numirea expertului Popescu Mihai pentru realizarea expertizei marfurilor.

6
4. Obiectul expertizei

Produsele returnate constau în 100 iaurturi natural și 100 iaurturi dietetice care au
fost recepționate în data de 12 ianurie 2015 de către SC Kaufland SRL. Motivul
pentru care au fost returnate sunt plângerile făcute de anumiți consumatori,trei
sferturi dintre aceștia ajungând la spital, cu diferite afecțiuni.

Starea necorespunzătoare a produselor livrate către SC Kaufland SRL, o determină


să o cheme în judecată pe SC Brădet SRL, motiv care presupune implicarea unui
expert, care să efectueze un raport de expertiză și care să stabilească momentul și
cauza deteriorării produselor. Nu există expertize anterioare pentru dosarul nr.411
/2015.

5. Procedura investigațiilor

S-au trimis recomandatele nr.1(către Andrei Dumitrescu) pentru partea reclamantului


și nr.2(către Dumitru Cernat) pentru partea pârâtului, în vederea efectuării
investigațiilor tehnice la fața locului în data de 22 ianuarie 2015. Reprezentantul părții
pârâte trebuie să pună la dispoziția expertului factura eliberată,denumirea
produselor, cantitatea, prețul, data eliberării, date privind expediția,data, ora și
semnăturile persoanelor în prezența cărora s-a făcut expedierea,semnătura de
primire, total de plată, aviz de însoțire a mărfii. Împuternicitul firmei reclamante
trebuie să dea informații cu privire la nota de constatare a nonconformității și să pună
la dispoziția expertului probe pentru a putea fi supuse analizei intr-un laborator de
specialitate. Împuterniciții firmei trebuie să dea informații despre predarea mărfii din
depozit, despre persoana care a efectuat predarea, verificarea facturii fiscale și
calitatea produselor.

7
6. Constatările expertizei

În conformitate cu actele și documentele expertizate ale celor două firme implicate în


litigiul comercial nr. 411/2015, s-au constatat următoarele: Pe 10 ianuarie în urma
plasării unei comenzi, reprezentatul firmei SC Brădet SRL, a pregătit un colet în
vederea livrării acestuia către SC Kaufland SRL. Coletul nu prezenta probleme în
momentul așezării acestuia în mașina folosită pentru livrare. După câteva zile de la
recepția mărfii,la sediul societății SC Kaufland SRL, au fost depuse mai multe
plângeri, consumatorii afirmând că au ajuns la spital, în urma consumării iaurtului
Brădet.

7. Întrebările expertului

 În ce condiții au fost depozitate produsele?


 Care este cauza contaminării cu bacteria E.coli?
 Există posibilitatea ca angajații purtători de E.coli care lucrau la ambalare să fi
intrat în contact cu iaurtul?
 Pe parcursul fabricării iaurturilor, au fost respectate cu strictețe normele de
igienă?
 Există posibilitatea contaminării cu E-coli pe parcursul trasportului de marfă?

8
8.Concluzii

În conformitate cu examinările produselor, formulez următoarele concluzii:

 În urma analizelor de laborator, s-a găsit bacteria E.coli în probele de lapte de


la Lactate Brădet din Curtea de Argeș, care comercializează și produse
tradiționale. Este vorba despre o cantitate de 50 de litri de lapte proaspăt de
vacă.
 Bacteria E-coli a fost depistată în probele recoltate de la mai mulți angajați ai
scocietății Lactate Brădet
 Șapte dintre cele 19 probe de coproculturi recoltate de la angajații Lactate
Brădet au fost pozitive pentru cel puțin unul dintre tipurile de E-coli patogen,
iar în trei dintre cazuri au fost identificate genele care provoacă sindromul
hemolitic uremic, confirmat în cazul mai multor copii din București.
 Neconformitatea a apărut în timpul livrării laptelui. Fermele de vaci din Dolj și
Argeș care asigurau necesarul de lactate pentru fabricarea iaurtului Brădet,au
distrubuit lapte contaminat cu bacteria E-coli.
 Iaurturile Brădet livrate în 10 ianuarie 2015 nu corespund contractului de
distribuție încheiat între SC Brădet SRL și SC Kaufland SRL.

9
Anexa 1

România
Tribunalul Argeș
20 ianuarie 2016
Dosar nr. 225

Către Popescu Mihai,

Prin prezenta vă facem cunoscut că prin încheierea sedinței publice din data de 20
ianuarie 2015, ați fost numit expert în cauză civilă, cu dosarul nr 225/2015 ,privind pe
reclamantul SC KAUFLAND SRL, cu domiciliul în București,împotriva pârâtului SC
BRĂDET SRL, cu domiciliul în Curtea de Argeș,având ca obiect, prejudiciul adus
societății comerciale prin livrarea de produse necorespunzătoare calitativ. S-a
acordat termen în cauză pentru data de 20 aprilie 2015, dată până la care vă rugăm
să vă prezentați la sediul Tribunalului Argeș, pentru a fi introdusă în cauză, a depune
jurământul și de a efectua raportul de expertiză, având ca obiect următoarele:

o stabilirea momentului apariției neconformității la produsele achiziționate de


societatea comercială SC Kaufland SRL;
o stabilirea apariției bacteriei E-coli
o stabilirea gradului de corespondență a calității cu contractul de vânzare-
cumpărare.

10
Anexa nr. 2

Cerere de chemare în judecată

SC KAUFLAND SRL,J12/3018/1992 cu sediul pe str. Universității nr. 1 București,


cheamă în judecată pe pârâtul SC Brădet SRL, înregistrată la Registrul Comerțului
sub numărul J 12/3003/2007 , cu sediul în Curtea de Argeș, deoarece prin hotărârea
ce se va pronunța, acesta va fi obligat la despăgubiri pentru repararea prejudiciului
produs.
De asemenea SC KAUFLAND SRL, roagă la dispunerea obligatorie a pârâtului la
plata cheltuielilor de judecată.
.

11
Anexa nr. 3

Delegație expert
Biroul Local de Expertiză
Argeș

Ordin de deplasare

Domnul , Popescu Mihai, expert juridic, având legitimația nr.1445/2008 , aflat în


evidența Biroului Local de Expertiză Argeș, în baza împuternicirii nr.4451/249763,
emisă de Tribunalul județean Argeș, este delegat să elucideze obiectivele în dosarul
civil nr.225/2015. Misiunea se va desfășura la sediul firmei SC Brădet SRL, cu
sediul în Curtea de Argeș.

Președinte Birou Local de Expertiză, Argeș


Ionel Roșca

12
Anexa nr. 4

Proces verbal de recepție

Încheiat astăzi 10.01.2015, între subsemnații, Pleșa Costel,reprezentant vânzări


angajat la firma SC Brădet SRL și Dumitru Cernat, administrator la SC Kaufland SRL,
am procedat la predarea,respectiv la primirea celor 200 de iaurturi.

Am predat, Am primit,

Pleșa Costel Dumitru Cernat

13
Anexa nr. 5

Notă de consemnare

Încheiat astăzi 19 aprilie 2015, cu ocazia finalizării investigațiilor efectuate în cazul


dosarului 225/2015. În urma analizelor efectuate am constatat că cele 100 de iaurturi
natural și cele 100 de iaurturi dietetice, nu corespund buletinelor de analiză, respectiv
acestea fiind contaminate cu bacteria E-coli.
Se recomandă plătirea despăgubirilor stabilite în instanță, firmei SC KAUFLAND
SRL, respectiv celor afectați și închiderea pentru o perioadă îndelungată a firmei SC
BRĂDET SRL.

19.04.2015

Expert

Popescu Mihai

Argeș

14
15