Sunteți pe pagina 1din 4

Amazon.com Inc.

este o companie de comerț online multinațional, foarte bine cunoscut în


întreaga lume, cu sediul în Seatle, SUA. Milioane de clienți, zilnic vizitează acest magazin online
pentru a găsi tot ceea de ce au nevoie să cumpere online. Amazon.com Inc este un pioner în
comerțul cu amanuntul online. Inițial, Amazon era o librărie online, dar apoi și-a diversificat oferta,
prin vânzarea de DVD-uri, CD-uri, produse software, jocuri video, aparate electronice, haine,
mobilă, mâncare, echipament sportiv, produse de grădinărit, etc.
Compania Amazon a fost înființată în luna iulie 1993 de către Jeffrey Bezos, funcționând
ca o librărie offline. Activitatea companiei in mediul online a început în 1995. Numele companiei
provine de la râul Amazon din America de Sud. În 1996, compania Amazon a fost reîncorporată în
Delaware. Amazon a lansat Oferta Publica Inițială (IPO) în data de 15 mai 1997, actțunile fiind
tranzacționate pe bursa NASDAQ la un preț de 18 $ pe titlu.
Potrivit planului de business inițial, compania nu se aștepta sa înregistreze profit în primii
patru-cinci ani, nemulțumindu-și astfel acționarii. Atunci când a aparut bula dot-com și multe
companii din mediul online au renunțat la afaceri, Amazon.com a perseverat și a reușit să
înregistreze pentru prima dată profit în primul trimestru al anului 2001: 5 000 000 $ la venituri de
peste un miliard de dolari. Deși profitul a fost modest, compania a demonstrat că modelul de afaceri
adoptat poate funcționa.
Amazon.com Inc. integrează interesele stakeholder-ilor în strategia sa de responsabilitate
socială corporatistă. Această strategie susține misiunea și viziunea Amazonului care afectează
dezvoltarea organizațională. Includerea angajaților și a comunităților reprezintă unul dintre punctele
forte ale strategiei. Abordarea companiei privind responsabilitatea socială corporativă este flexibilă,
deoarece clienții sunt liberi să își aleagă organizațiile de caritate prin Amazon Smile. Cu toate
acestea, interesele guvernului și ale investitorilor ca stakeholderi nu sunt clar incluse în strategie.
Aceste considerente arată că strategia Amazon.com privind responsabilitatea socială corporativă
este satisfăcătoare, dar are loc pentru îmbunătățire. Structura organizațională Amazon poate fi
clasificată drept una ierarhică. Top managementul include doi directori executivi, trei vicepreședinți
și un controlor mondial, care sunt responsabili pentru diverse aspecte vitale ale afacerii. Aceștea se
supun direct către CEO-ul (Chief Executive Officer) Amazon.com, Jeffrey Bezos. Există șapte
departamente a managementului de mijloc, acestea sunt: dezvoltarea de software, vânzarea
produselor cu amănuntul și de comercializare, tehnologia informației, serviciul pentru clienți,
finanțe și administrație, resursele umane și operațiunile juridice. Șefii departamentelor raportează,
de asemenea, directorului executiv al Amazon. De asemenea, există și manageri de primă linie care
sunt responsabili de zonele în care Amazon are centre de dezvoltare și se raportează la șefii de
departamente. Structura organizațională a companiei este una în continuă dezvoltare și foarte
flexibilă datorită creșterii continue a influenței comerțului online.
Viziunea companiei Amazon Inc. este de a fi cea mai mare din lume companie centrată pe
client. Misiunea lor este de a construi un loc unde oamenii vin să găsească și să descopere orice ar
dori aceștea să cumpere online1.
Obiective:
 de a mări cota de piață curentă cu 1,1% pe vânzările de produse alimentare și băuturi până la
sfârșitul lui 2018
 de a construi o fermă de mori de vânt până la mijlocul anului 2018, pentru a produce cel puțin
40% din energie electrică renovabilă pentru a suplini nevoile companiei.
 a crea până la începutul lui 2018 în jur de 3500 locuri noi de muncă numai în Marea Britanie
prin deschiderea unor noi facilități de distribuție a Amazonului.
 creșterea veniturilor cu pâna la 2% față de 2017 pentru toată producția comercializată pe
Amazon.
Amazon.com Inc a reușit să-și stabilească obiective organizaționale care sunt axate pe
rezultat și nu pe acțiuni, sunt măsurabile și permit cuantificarea rezultatelor obținute, relevante și
posibil de atins raportate la o perioadă relativ scurtă de timp. Prin atingerea primului obiectiv
stabilit, Amazon.com planifică să întreacă rețeaua de magazine Wal Mart în comercializarea
produselor alimentare și a băuturilor care până în prezent are cota de piață de 17,4%. Prin
construirea fermei de mori de vânt compania reușește să își raționalizeze resursele energetice,
reducâd ulterior cheltuielile energetice cu cel puțin 40%. Crearea noilor locuri de muncă va face ca
timpul pentru producerea mărfurilor de marca Amazon.com și pentru distribuția lor, să se reducă
constant, astfel va crește nivelul de satisfacție a clientului față de produsul achizionat. Ultimul
obiectiv evidențiază scopul primar a oricărei afaceri – creșterea veniturilor și, eventual mărirea
profitului afacerii.
Pentru a analiza mediul care influiențează dezvoltarea companiei Amazon.com Inc am
utilizat metoda analizei SWOT, care ia în considerare, pentru factorii interni punctele tari și
punctele slabe, iar pentru factorii externi – oportunitățile și amenințările. În urma analizei SWOT s-
au observat următoarele puncte tare și slabe ale mediului intern al companiei:
Puncte tari -
 strategie tri-direcțională bazată pe conducerea, diferențierea și concentrarea prețurilor
 utilizarea tehnologiilor informaționale de ultimă generație
 utilizarea platformei e-commerce care permite cuantificarea și scalarea ușoară a datelor cu
privire la preferințele clienților

1
„Our vision is to be earth's most customer-centric company; to build a place where people can come to find
and discover anything they might want to buy online.” Jeffrey Bezos, CEO Amazon.com Inc
 recunoașterea ușoară de către clienți a mărcii Amazon.com, datorită diversificării produselor pe
piața online
 utilizarea sistemelor performante de logistică și distribuție în vederea obținerii celui mai înalt
nivel de satisfacție a clientului
Puncte slabe –
 răspândirea prea rapidă și la o scală prea largă a serviciilor companiei care face ca firma să se
abată de la scopul său principal și să se aventuree către alte domenii de interes
 transportarea gratuită a mărfurilor pune în pericol optimizarea prețurilor
 concentrarea doar pe comerțul online poate deveni un impediment în fața planurilor Amazon-
ului de expasiune pe piețele emergente
 operearea în modelele de afaceri cu marja aproape nulă care denaturează grav rentabilitatea
afacerii; împofida faptului că Amazon.com înregistrează volume foarte mari de vânzări și
venituri uriașe, profitul companiei rămâne semnificativ mic.
Analizând mediul extern al companiei Amazon.com Inc se conturează următoarele
oportunități și amenințări pentru dezvoltarea companiei și a atingerii obiectivelor sale:
Oportunități -
 lansarea propriului sistem de plată care oferă clientului un sentiment de siguranță în raport cu
confidențialitatea și siguranța atât a produselor achiziționate, cât și a banilor achitați
 lansarea produselor sub marca proprie Amazon.com care înlocuiește marfa terță de la partenerii
companiei
 creșterea gamei proprii de oferte în care se vor stoca mai multe produse decât în prezent, fapt
care ar conduce la creșterea veniturilor
 deschiderea mai multor site-uri pentru piețele emergente (ex. amazon.de, amazon.pl)
Amenințări -
 creșterea grijilor pentru cumpărăturile online datorită furtului de identitate și a hacking-ului la
care sunt expuși cumpărătorii
 strategia agresivă de stabilire a prețurilor care disavantajează Amazon-ul în raport cu
concurenții săi principali (ex. Alibaba, e-bay)
 confruntarea de interese cu concurenții semnificativi locali de comerț online (e-bay), care sunt
mai agili în privința vânzărilor și profitului, în comparație cu strategia Amazon-ului de creștere
continuă.
Amazon.com are sarcina de a elimina din strategiile sale agresive și aceasta analiză SWOT
poate oferi un ghid și o foaie de parcurs pe care compania o poate implementa înainte. Informația
cheie pe care o ilucidează această analiză SWOT este că Amazon.com trebuie să se concentreze
asupra profitabilității și nu a volumelor de vânzări în particular, dacă are ca obiectiv să fie
competitiv și rentabil în viitor, în cazul în care volumele și întâietatea pe piață nu sunt unicele care
adaugă valoare afacerii și produselor sale.

S-ar putea să vă placă și