Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


CONTABILITATE DE INFORMATICA SI GESTIUNE, AN II, GRUPA 1

PROIECT
Gestiunea financiara a intreprinderii

Studiu de caz: Rentabilitatea si riscul actiunilor cuprinse in


portofoliu

PROFESOR CURS: prof. Bratian Vasile


PROFESOR SEMINAR: prof. Bratian Vasile

STUDEN : DRUCHE ANCA GABRIELA

SIBIU
-2010-
1.Rentabilitatea actiunilor si a portofoliului
In cadrul analizei, privind rentabilitatea si riscul actiunilor, consideram ca pret de
analiza, pretul de inchidere(Pi) al actiunilor, prêt de inchidere din ziua de luni a fiecarei
saptamani. Intervalul studiat il reprezinta 03.01.2005-26.09.2005 (38 saptamani).
Portofoliul este reprezentat de actiunile a 5 societati listate la Bursa de Valori Bucuresti.
Cele 5 societati analizate sunt:
- Antibiotice Iasi (ATB)
- Oltchim Ramnicu-Valcea (OLT)
- Rompetrol Well Services Ploiesti (PTR)
- Sicomed Bucuresti (SCD)
- Sinteza Oradea (STZ)
Rentabilitatea portofoliului (Rpf)=53.89%
Rentabilitatea saptamanala (ds)=1.14% > rentabilitatea saptamanala in
cazul dobanzii bancare (0.15%) » rentabilitate foarte ridicata
Actiunile societatilor au cunoscut o puternica apreciere (max: SCD
s-a apreciat cu 82.73%), in afara STZ care s-a depreciat cu 0.32%.
Calcule: vezi Tabel 7
2.Riscul si volatilitatea pietei
Pentru calculul riscului si volatilitatii pietei am luat in vedere evolutia indicelui
BET-Compozit al Bursei de Valori Bucuresti pe perioada 3ian.-26sep.2005.
- Rentabilitatea medie a pietei, data de evolutia indicelui BET-C este Rpm=0.85%
- Dispersia rentabilitatii pietei este: σp2=34.79
- Abaterea standard a pietei (risc total) este: σp=5.90%
- Coeficientul β al pietei este 1
In functie de acest coeficient β al pietei vom compara nivelul riscului sistematic al
titlurilor din portofoliu.
- Limitele rentab. sperate ale pietei bursiere sunt (-5.05,6.75)»riscul pietei bursiere
este foarte mare.
3.Riscul si volatilitatea actiunilor
Pentru calculul riscului si volatilitatii actiunilor am luat in vedere evolutia pretului
de inchidere al titlurilor pe perioada 3ian.-26sep.2005.(Fig.6)
ATB
- Rentabilitatea medie (sperata) pentru actiunea ATB este de R.ATBm=1.45%
- Dispersia rentabilitatii ATB este: σ2ATB=38.61
- Abaterea medie patratica (riscul total) este: σATB=6.21%
- Limitele rentabilitatii sperate E(R.ATB)=(-4.76,7.66)»riscul actiunii ATB este
foarte mare.
- Volatilitatea actiunii ATB este: βATB=0.808»volatilitatea actiunii ATB este
scazuta
- Intensitatea corelatiei dintre rentabilitatea actiunii ATB si rentabilitatea pietei
(BET-C) este: ρATB*p=76.65%»o dependenta foarte ridicata a rentabilitatii
actiunii ATB fata de rentabilitatea pietei
- Covariatia dintre rentabilitatea titlului ATB si rentabilitatea pietei este:
σATB*p=28.09%

2
- Riscul specific diversificabil este: σ(εATB)=3.99%
Calcule: vezi Tabel 2
OLT
- Rentabilitatea medie (sperata) pentru actiunea OLT este de R.OLTm=1.79%
- Dispersia rentabilitatii OLT este: σ2OLT=85.26
- Abaterea medie patratica (riscul total) este: σOLT=9.23%
- Limitele rentabilitatii sperate E(R.OLT)=(-7.44,11.02)»riscul actiunii OLT este
foarte mare.
- Volatilitatea actiunii OLT este: βOLT=1.145»volatilitatea actiunii OLT este
ridicata, fiind singura din portofoliu care are β mai mare decat 1, depasind cu
14.5% riscul pietei
- Intensitatea corelatiei dintre rentabilitatea actiunii OLT si rentabilitatea pietei
(BET-C) este: ρOLT*p=73.15%»o dependenta foarte ridicata a rentabilitatii
actiunii OLT fata de rentabilitatea pietei
- Covariatia dintre rentabilitatea titlului OLT si rentabilitatea pietei este:
σOLT*p=39.84%
- Riscul specific diversificabil este: σ(εOLT)=6.30%
Calcule: vezi Tabel 3
PTR
- Rentabilitatea medie (sperata) pentru actiunea PTR este de R.PTRm=1.54%
- Dispersia rentabilitatii PTR este: σ2PTR=56.48
- Abaterea medie patratica (riscul total) este: σPTR=7.52%
- Limitele rentabilitatii sperate E(R.PTR)=(-5.98,9.06)»riscul actiunii PTR este
foarte mare.
- Volatilitatea actiunii PTR este: βPTR=0.737»volatilitatea actiunii PTR este
scazuta
- Intensitatea corelatiei dintre rentabilitatea actiunii PTR si rentabilitatea pietei
(BET-C) este: ρPTR*p=57.83%»o dependenta ridicata a rentabilitatii actiunii
PTR fata de rentabilitatea pietei
- Covariatia dintre rentabilitatea titlului PTR si rentabilitatea pietei este:
σPTR*p=25.63%
- Riscul specific diversificabil este: σ(εPTR)=6.13%
Calcule: vezi Tabel 4
SCD
- Rentabilitatea medie (sperata) pentru actiunea SCD este de R.SCDm=1.83%
- Dispersia rentabilitatii SCD este: σ2SCD=47.13
- Abaterea medie patratica (riscul total) este: σSCD=6.86%
- Limitele rentabilitatii sperate E(R.SCD)=(-5.03,8.69)»riscul actiunii SCD este
foarte mare.
- Volatilitatea actiunii SCD este: βSCD=0.829»volatilitatea actiunii SCD este
scazuta
- Intensitatea corelatiei dintre rentabilitatea actiunii SCD si rentabilitatea pietei
(BET-C) este: ρSCD*p=71,22%»o dependenta foarte ridicata a rentabilitatii
actiunii SCD fata de rentabilitatea pietei
- Covariatia dintre rentabilitatea titlului SCD si rentabilitatea pietei este:
σSCD*p=28.84%

3
- Riscul specific diversificabil este: σ(εSCD)=4.82%
Calcule: vezi Tabel 5
STZ
- Rentabilitatea medie (sperata) pentru actiunea STZ este de R.STZm=0.19%
- Dispersia rentabilitatii STZ este: σ2STZ=55.64
- Abaterea medie patratica (riscul total) este: σSTZ=7.46%
- Limitele rentabilitatii sperate E(R.STZ)=(-7.27,7.65)»riscul actiunii STZ este
foarte mare.
- Volatilitatea actiunii STZ este: βSTZ=0.343»volatilitatea actiunii STZ este
scazuta
- Intensitatea corelatiei dintre rentabilitatea actiunii STZ si rentabilitatea pietei
(BET-C) este: ρSTZ*p=27.09%»o dependenta scazuta a rentabilitatii actiunii STZ
fata de rentabilitatea pietei
- Covariatia dintre rentabilitatea titlului STZ si rentabilitatea pietei este:
σSTZ*p=11.92%
- Riscul specific diversificabil este: σ(εSTZ)=7.18%
Calcule: vezi Tabel 6
Coeficientul β al portofoliului (βpf)=0.770»reprezinta un nivel scazut al
riscului sistematic (de piata) al portofoliului. Acest risc nediversificabil poate fi
diminuat numai prin scaderea ponderii actunii care prezinta un risc sistematic ridicat sau
prin alegerea actiunilor cu un risc de piata scazut. Acest nivel al coeficientului βpf este
influentat cel mai mult de 2 din cele 5 societati: OLT cu o valoare a coeficientului β mult
peste media societatilor ATB,PTR,SCD iar STZ cu o valoare mult sub media celor 3
societati amintite.
Avand in vedere rezultatele obtinute, rentabilitatea portofoliului de 53.89% si o
volatilitate de 0.770, putem presupune ca in perioada urmatoare, modificarea rentabilitatii
pietei cu un punct procentual ar genera o modificare a rentabilitatii portofoliului cu mai
putin de 1 punct procentual, la fel si in cazul nefericit in care daca ar avea loc o scadere a
rentabilitatii pietei cu un procent acesta ar determina o scadere cu mai putin de 1 procent
a rentabilitatii portofoliului.
Din calculele rezultate, prezentate in Tabelul 8, observam ca ATB,PTR,SCD,STZ
prezinta un risc de piata relativ scazut, exceptie facand OLT cu un risc mai ridicat. ATB
are riscul de piata cel mai scazut dar prezinta si cea mai mica rentabilitate medie.
Dependenta rentabilitatii actiunilor fata de rentabilitatea pietei este scazuta doar in cazul
STZ.
Din calculele obtinute rezulta ca intreaga piata bursiera prezinta un risc ridicat,
pentru ca abaterea standard a pietei (riscul total) este 5.90%.
În cazul în care piaţa prezintă o evoluţie ascendentă, se recomandă creşterea
ponderii acţiunilor care au coeficientul β cu o valoare mai mare de 1;
Iar în cazul în care piaţa prezintă o scădere a cursurilor şi implicit a rentabilităţii
generale, se recomandă creşterea ponderii acţiunilor cu coeficientul β mai mic de 1,
deoarece o scădere a rentabilităţii pieţei cu un procent va determina o scădere mai mică a
rentabilităţii acestor acţiuni şi a portofoliului privit ca întreg.
4.Analiza grafica
Analiza tehnica a actiunilor din portofoliu – de cumparare sau de vanzare
(Fig.7,Fig.8,Fig.9,Fig.10,Fig.11)

4
Trendul actiunii>Trendul mediei mobile » decizia de a cumpara
Trendul actiunii<Trendul mediei mobile » decizia de a vinde
Reprezentand grafic evolutia indicelui general al Bursei de Valori Bucuresti si
evolutiile fiecarui titlu in parte, se poate analiza grafic corelatia dintre indicele BET-C si
actiunile din portofoliu, luand in calcul si rezultatele coeficientului β
(Fig.1,Fig.2,Fig.3,Fig.4.,Fig.5).
Perioada este cuprinsa intre 03.01.2005-26.09.2005.
Se poate vedea o evolutie asemanatoare a actiunilor in raport cu evolutia indicelui
general al Bursei de Valori Bucuresti, de aceea β aproape de 1, mai putin a titlului STZ
cu β departe de1 (β=0.343). Se observa de asemenea o dependenta ridicata a rentabilitatii
actiunilor ATB,OLT,PTR,SCD fata de rentabilitatea pietei ( coeficientul de corelatie >
50%), singura actiune care are o dependenta scazuta fata de piata fiind STZ (coeficientul
de corelatie este de 27.09%).
 Cea mai sigura actiune: ATB are riscul de piata cel mai scazut (6.21%)
dar prezinta si cea mai mica rentabilitate medie (1.45).
 Cea mai profitabila actiune: SCD are un risc de piata relativ scazut
(6.86%) si prezinta cea mai mare rentabilitate medie (1.83%).