Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial

PROIECT LA DISCIPLINA
DEZVOLTAREA AFACERILOR INDUSTRIALE

Student:
Ene Liviu Teodor
Program de studii:
Managementul Afacerilor Industriale

Conducător ştiinţific:
Prof.univ.dr.ing. Gavrilă CALEFARIU
Titlul proiectului: dezvoltarea S.C. NOVAPAX ROMANIA S.R.L. prin marirea capacitatii de productie
si implementarea unor noi repere.

Scopul (obiectivul general) al proiectului: cresterea volumului de productie prin oferirea catre piata de
produse, cu valoare ridicata mai mare.

OBIECTIVE ACTIVITATI REZULTATE

o Determinarea
cerințelor pieței  Lista de masuri
1. Studiul stării,
activității și a
o Simularea producției  Lista competitorilor:
din punct de vedere al cote de piata, volume
condițiilor de
costurilor produse, volume
dezvoltare ale pieței
o Analiza costurilor de vandute
producție

o Stabilirea tehnologiei
de fabricație
2. Stabilirea tehnologiei o Școlarizarea echipei cu  Întocmirea unui plan
și a procesului de privire la produs și flux eficient de productie
fabricație tehnlogic
o Întocmirea unui plan
de producție

o Determinarea
bugetului necesar
3. Elaborarea proecțiilor maririi capacitatii de
financiare asupra productie  Cote de piata
proiectului o Determinarea
necesarului de personal
direct

4. Identificarea riscurilor o Identificarea riscurilor  Volume de produse


Prezentarea agentului economic
1.1 Date de identificare a agentului economic

 Denumirea societatii comerciale: SC NOVAPAX ROMANIA SRL


 Forma de organizare juridica: societate cu raspundere limitata
 Sediul central: Brasov, Strada Poienelor, Nr. 5, jud. Brasov
 Website: http://www.novapax.de/index.php?id=40

1.2 Forma juridică

Societatea comerciala Novapax Romania S.R.L. este o societate cu raspundere limitata si isi
desfasoara activitatea în incinta parcului industrial Roman unde dispune de: cca. 450 mp pentru hala de
producție, cca. 250 mp pentru depozit și 50 mp pentru birouri.

Fig. 1-Sediul NOVAPAX Romania [1]

1.3 Obiect de activitate


Conform codului CAEN 2229 (Clasificarea Activităților din Economia Națională), activitatea
preponderentă a companiei o reprezintă fabricarea produselor din material plastic. Produsele din material
plastic realizate de catre companie sunt utilizate intr-una dintre cele mai complexe ramuri ale industriei:
industria automotive.
Societatea își desfășoară activitatea în localitatea Brașov, în incinta parcului industrial Roman
unde dispune de: cca. 450 mp pentru hala de producție, cca. 250 mp pentru depozit și 50 mp pentru
birouri. Până la sfârșitul anului 2016 este preconizată extinderea producției cu o nouă hală de cca. 300
mpa.
În prezent întreprinderea deține 7 mașini de injecție mase plastice: 1 x Arburg 40To, 2 x Arburg
50To, 1 x Krauss Maffei 80To, 2 x Arburg 100To, 1 x Arburg 150To, echipamente auxiliare necesare
producției de piese din material plastic, dar și echipamente de măsurare pentru departamentul de asigurare
a calității. Pentru anul 2016 se dorește achizitonarea altor 3 mașini de injecție mase plastice.

Fig. 2- Echipamente de producție mase plastice

Firma realizează produse din materiale plastice pentru industria automotive, în portofoliul de
clienți regăsindu-se nume cu rezonanță în acest domeniu precum: Calsonic Kansei, Hella, Preh sau
Autoliv.

Fig. 3-Clienți principali NOVAPAX România


1.4 Structura organizatorică

Fig. 4-Organigrama companiei


1.5 Scurt istoric

 Compania NOVAPAX Romania SRL a luat nastere in anul 2008, atunci cand investitorii
firmelor Novapax Germania si ai firmei brasovene Magic Systems SA au ales sa fuzioneze;

 In anul 2009 a inceput productia de componente auto pentru clientii Autoliv Romania si
Ficosa;

 In anul 2011, firma a obtinut certificari ale standardelor de calitate ISO 9001:2008 si VDA
6.1

 In anul 2012 incepe productia pentru doi dintre cei mai mari producatori interni de
componente auto: Preh Romania-Brasov si Hella Romania-Timisoara;

 In anul 2013 are loc o crestere semificativa a numarului de repere pentru piata interna:
Autoliv Romania-2 repere, Hella Romania-1 reper si Preh Romania-14 repere.

 In anul 2015 apar din nou o serie de repere noi pentru piata interna: Hella Romania-16 repere
si Preh Romania-14 repere.

F
Fig. 5- Certificare standarde calitate ISO 9001:2008 si VDA 6.1 [1]

S-ar putea să vă placă și