Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECTIE

Data: 30.03.2017
Clasa: a X-a A
Disciplina de învăţământ: Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor
Profesor: Ciobanu Anamaria
Unitatea de învăţare: Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Titlul lecţiei: “Procedee specifice contabilitatii”
Tipul lecţiei: Predare/însușire de noi cunoştinţe
Durata lecţiei: 50 min
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 Să inţeleagă noţiunea de procedeu;
 Sa enumere procedee specifice tuturor stiintelor economice
 Să identifice şi să descrie fiecare procedeu specific contabilitatii in parte;

Obiective derivate:
 Să utilizeze noţiunile învăţate anterior;
 Dezvoltarea gândirii şi a spiritului de observaţie;
 Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a limbajului specific.
Metode şi procedee didactice folosite: expunerea, conversaţia, explicaţia,observarea
comportamentului elevilor, aprecieri verbale.
Material didactic: fisa explicativa/imagini cu bilant/balanta de verificare

Bibliografie:
http://www.scritub.com/economie/finante/BALANTELE-DE-VERIFICARE52841.php
http://cyd.ro/metoda-contabilitatii/

1
Structura şi desfăşurarea lecţiei

1. Moment organizatoric: 2 min


Se pregăteşte clasa pentru desfăşurarea optimă a lecţiei (stabilirea liniştei - prezenţa-captarea
atenţiei).

2. Anunţarea obiectivelor: 2 min


Profesorul anunţă tema lecţiei ce urmează a fi predată: „Procedee specifice contabilitatii”.
Pentru o predare eficientă , se va folosi trecerea in revista a elementelor de teorie cat mai
sintetizate, la tabla

3. Predarea noilor cunoştinţe şi dirijarea învăţării :40 min


Definitia termenului de „procedeu”
Descrierea succinta a procedeelor comune tuturor disciplinelor
-Documentatia
-Evaluarea
-Calculatia
-Inventarierea
Procedee specifice contabilitatii-Bilantul contabil
-Contul
-Balanta de verificare

Procedee comune mai multor stiinte economice

1) Documentatia,presupune ca orice operatie economica si financiara ce se inregistreaza in


contabilitate sa fie consemnata intr-un document, intr-un act justificativ care sa faca dovada infaptuirii
ei. Cu ajutorul lor se verifica justetea operatiilor economice, integritatea si modul de gestionare a
elementelor patrimoniale, respectarea prevederilor contractuale, etc.

2) Evaluarea, este procedeul prin care toate operatiile economice si financiare ce se

inregistreaza in contabilitate sunt exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc. In

acest fel se creeaza posibilitatea insumarii, centralizarii si generalizarii datelor contabile

si obtinerii bilantului contabil.

3) Calculatia, este strans legata de evaluare si ea presupune utilizarea unor algoritmi de

calcul in vederea determinarii unor informatii. In contabilitate calculatia are o larga


2
aplicabilitate in special in domeniul costurilor de productie, dar si pentru calcularea

rulajelor, soldurilor conturilor, calculul valorii elementelor patrimoniale inventariate, a

diferentelor de inventar, calculul rezultatelor si a tuturor indicatorilor economico

financiari.

4) Inventarierea, este procedeul prin care se determina situatia reala a patrimoniului reflectat in
contabilitate printr-o verificare faptica directa a existentei tuturor elementelor patrimoniale. Cu aceasta
ocazie se pot descoperii neconcordante intre datele inregistrate in conturi si situatia faptica de pe teren,
facandu-se rectificarile necesare.

3. Procedee specifice metodei contabilitatii

a) Bilantul contabil este cel mai reprezentativ document al contabilitatii prin care se prezinta la un
moment dat in expresie valorica situatia sintetica si globala a patrimoniului.

Patrimoniul este prezentat sub dublu aspect:

1) AL bunurilor economice ca obiect de drepturi si obligatii, care formeaza activul patrimonial

2) AL drepturilor si obligatiilor cu valoare economica (sursele de finantare) care formeaza pasivul


patrimonial.

In bilant se reflecta de asemenea si:

-rezultatele financiare ale unitatii

- relatiile ei economice cu alte unitati.

Condiţia principală a bilanţului contabil este egalitatea activului cu pasivul.

Bilanţul contabil este sursa principală de informaţie pentru utilizatorii interni şi externi ai întreprinderii.
În baza bilanţului contabil se apreciază valoarea şi structura patrimoniului întreprinderii,
-gradul de îndatorare a întreprinderii
-capacitatea de plată,
-rezultatul financiar
-mulţi alţi indicatori necesari pentru luarea de decizii manageriale.
-informaţia din bilanţul contabil se foloseşte pe larg de către băncile comerciale şi organele fiscale.
În baza caracteristicilor descrise mai sus se poate de formulat următoarea definiţie a bilanţului contabil:
Bilanţul contabil reprezintă gruparea mijloacelor întreprinderii pe tipuri şi surse de formare a acestora
în expresie bănească la un moment dat.
b) Contul si sistemul de conturi
Acesta este mijlocul principal de urmărire a mişcării elementelor patrimoniului unui operator
economic . Structura patrimonială este compusă din activ şi pasiv .
3
procedeul prin care se reflecta in mod distinct fiecare element patrimonial,
Totalitatea conturilor utilizate de contabilitate in scopul realizarii obiectului sau, formeaza
sistemul de conturi.
Prin sistemul de conturi se realizeaza dubla inregistrare
 mentinerea unui echilibru permanent necesar pentru verificarea exactitatii datelor inregistrate in
conturi.
Contul cuprinde următoarele elemente: titlu, sold, rulaje.
Titlul contului reprezintă denumirea obiectului concret reflectat cu ajutorul contului respectiv.
El este compus dintr-un cod numeric care se atribuie fiecărui cont şi denumire.
De exemplu:301-materii prime”
Soldul contului caracterizează mărimea mijloacelor (surselor) economice la un moment dat.
Deosebim sold iniţial – mărimea mijlocului (sursei) la începtul perioadei de gestiune
sold final – mărimea mijlocului (sursei) la finele perioadei de gestiune.

Metoda de evaluare la finalul orei:Fisa de lucru pentru un punct bonus la urmatoarea lucrare
Tema pentru acasa:
Pentru data viitoare toti elevii vor aduce un plan de conturi;
-3 lucruri interesante despre bilant, cont, balanta.

S-ar putea să vă placă și