Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

REZISTENŢA ELECTRICĂ

Activitate de laborator ; Realizaţi experimentul de mai jos şi răspundeţi în scris la cerinţe!


1. Studiul dependenţei rezistenţei electrice de l, S şi ρ ;
Scopul lucrării: Studiul dependenţei rezistenţei electrice a unui conductor de lungime, aria secţiunii, natura
materialului .

Materiale necesare: placa cu conductoare de crom-nichel şi manganină, de diferite lungimi şi secţiuni,


ohmetru, conductoare electrice de legătură cu fişă banană.
Mod de lucru: Se setează multimetrul astfel încât să măsoare rezistenţa electrică. Se măsoară rezistenţa
electrică a unui fir de crom-nichel, de lungime 0,5 m. şi diametru 0,3 mm. apoi se notează valoarea în
tabel. Se procedează la fel cu un fir de cromnichel de lungime 1m. şi secţiune 0,3 mm, apoi cu un fir de
crom-nichel de lungime 0,5 m şi secţiune 0,4 mm. iar în final cu un fir de manganină de lungime 0,5m. şi
secţiune 0,3 mm.
Crom-nichel Crom-nichel Crom-nichel Manganina
ρ1= 10010-8 Ωm ρ1= 10010-8 Ωm ρ1= 10010-8 Ωm ρ2 = 4410-8 Ωm
l = 0,5 m Φ= 0,3 mm l = 1 m Φ= 0,3 mm l = 0,5 m Φ= 0,4 mm l = 0,5 m Φ= 0,3 mm

R (Ω)

Cerinţe: Comparaţi valorile obţinute şi răspundeţi la întrebări:


- Cum depinde R de lungimea conductorului? ...............................................................................................
- Cum depunde R de aria secţiunii conductorului? ........................................................................................
- Cum depinde R de rezistivitatea electrică? ....................................................................................................
2.Studiul dependenţei rezistenţei electrice de temperatură; Încălziţi unul dintre conductori, măsuraţi-i
rezistenţa şi comparaţi-o cu valoarea anterioară încălzirii. Ce constataţi?......................................................
...........................................................................................................................................................................

Prof.Popovici Ellen