Sunteți pe pagina 1din 284

CUNOAŞTEREA

FRUMUSEŢII
LUI DUMNEZEU
PRIN POST SI RUGĂCIUNE

RODICA VOLINTIRU
CUNOAŞTEREA

FRUMUSEŢII LUI

DUMNEZEU
prin post şi rugăciune

Rodica Vblintiru

Succeed Publishing

Medgidia, 2013

SUCCEED
PUBLISHING
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
VOLINTIRU, RODICA
Cunoaşterea frumuseţii lui Dumnezeu prin post şi rugăciune
/ Rodica Vblintiru ; ed.: Vasilică Croitor. - Medgidia :
Succeed Publishing, 2013
ISBN 978-606-8218-41-0
I. Croitor, Vasilică (ed.)
2

Tehnoredactarea: Irina Duciuc


Corectura: Rut Semăn
Coperta: Vasilică Croitor

Editor: Vasilică Croitor

Foto copertă: Autoarea în biserica din Grădina Gheţismani

Rodica Volintiru poate fi contactată la adresa de email:


roda4jesus@yahoo.ca

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această carte nu poate fi reprodusă sau
difuzată electronic, mecanic, prin fotocopiere, înregistrare audio sau în orice altă
formă, exceptând cazul unor scurte recenzii sau citate, fără permisiunea în scris a
Editurii Succeed Publishing. Toate citatele din Biblie, cu excepţia locurilor
precizate, sunt din traducerea Dumitru Cornilescu.

Editura Succeed Publishing


Medgidia, str. Independenţei, nr. 5
Jud. Constanta, cod: 905600
Fax: 0341 815596 Mobil: 0744 623909
comenzi@succeed.ro www.succeed.ro
CUPRINS
IN GRĂDINA GHEŢISMAN!..............................................................................9

MĂRTURIA UNEI VIEŢI TRANSFORMATE ....11


PRIMII ANI Al VIEŢII................................................................................. 13
SCHIMBAREA DIRECŢIEI ........................................................................ 21
INTRARE ÎN DESTIN ............................................................................... 27
PROCESUL CURĂŢIRI! ........................................................................... 31
SCOPUL VIEŢII. ...................................................................................... 36
VREMEA REVELAŢIILOR ......................................................................... 49
OBSTACOLE PE CALE ............................................................................ 57
FRICA .................................................................................................... 58
CHEMARE LA O VIAŢĂ DE POST Şl RUGĂCIUNE ...................................... 71
INTRAREA IN LUCRAREA DE MISIUNE................................................ .....78
MESAJUL DOMNULUI PENTRU TREZIRE ................................................. 85
PREŢUL TREBUIE PLĂTIT ....................................................................... 96
MINUNILE.... .......................................................................................... 98
O NOUĂ TREAPTĂ: CHEMAREA FEMEII ................................................. 102
UN NOU ÎNCEPUT: ANUL 2008 .......'....................................................... 106
DURERILE NAŞTERII - TRAVALIU SPIRITUAL......................................... 107
NOI TESTE ........................................................................................... 110
CUM SĂ FOLOSEŞTI AUTORITATEA SPIRITUALĂ ................................... 115.
MINUNEA VINDECĂRII........................................................................... 119
O REVELAŢIE CU PRIVIRE LA CUVÂNT .................................................. 121
ALTARUL COMUNIUNII CU DOMNUL .................................................... :.122
PRINCIPIUL SEMĂNATULUI Şl AL SECERATULUI .................................... 126
PUTEREA CUVINTELOR ....................................................................... 132
O PROFEŢIE PENTRU ROMÂNIA .......................................................... 134

POSTUL 143
PUTEREA POSTULUI Şl A RUGĂCIUNII .................................................. 145
CE NU ESTE POSTUL? ....................................................................... ..151
CE ESTE POSTUL? .................. , .......................................................... 152
EFECTELE POSTULUI ÎNSOŢIT DE RUGĂCIUNE .................................... 155
O PREZENTARE A POSTURILOR DIN BIBLIE .......................................... 158
EXPERIENŢA PROPRIE - SINGURĂ CU DOMNUL .................................. 173
EXPERIENŢA DIN UGANDA ................................................................... 177
DIFERITE POSTURI DIN NOULTESTAMENT .......................................... 180
POSTUL Şl RUGACIUNEAADUC TREZIRI SPIRITUALE ........................... 181
TEMELIA VIEŢII CREŞTINE ................................................................... 189
DE CE ESTE PUTERNIC POSTUL? ....................................................... 191
O LECŢIE MINUNATĂ DESPRE POST..................................................... 198
CONDIŢIILE POSTULUI (ISAIA 58) ......................................................... 200
RĂSPLĂTIRaILE POSTULUI (ISAIA 58) ................................................... 204
ÎNDEMN LA POST Ş! LARUGĂCIUNE .................................................... 212
CORPUL OMENESC Şl ALIMENTAŢIA .................................................... 215
PREGĂTIREA DINAINTEA POSTULUI..' .................................................. 217
BENEFICIILE POSTULUI ....................................................................... 220
CÂTEVA POSIBILE DIFICULTĂŢI ALE POSTULUI..................................... 224
PURIFICAREA TRUPULUI Şl A SUFLETULUI ........................................... 235
CUM SĂ IEŞIM DIN POST ...................................................................... 237
MAI MULTE FELURI DE POST .............................. , ................................ 239
MOARTEA EULUI, A FIRII ...................................................................... 240
PUTEREA ÎN LUPTĂ .........................., .................................................. 248
DIFERENŢA DINTRE CREDINŢĂ Şl ÎNCREDERE ..................................... 250
O BIRUINŢĂ MARE ÎN URMA POSTULUI ................................................. 252
MINUNEA-PORUMBEII DOMNULUI ....................................................... 261

VOCEA DOMNULUI......................................... 267


REVELAŢII ........................................................................................... 269
UMPLUŢI DE DOMNUL ÎN TIMPUL POSTULUI ........................................ 274
TAINA DRAGOSTEI ............................................................................... 281
CUVÂNT PROFETIC .............................................................................. 284
PREFAŢĂ
Am început să scriu această carte la îndemnul
Domnului, imbold care a coincis cu cel al mai multor fraţi
şi surori care au anticipat profetic aceste rânduri. Ei m-au
îndemnat să-mi aştern pe hârtie mărturia, experienţele
mele cu Domnul, felul în care El mi-a schimbat viata, cum
m-a chemat apoi în lucrare şi cum este El proslăvit în şi
prin viaţa mea.
Am scris această carte doar pentru a-I da slavă lui
Dumnezeu şi numai spre gloria Domnului meu Isus, care
m-a iubit şi S-a dat ca jertfă pentru mine, precum şi pentru
întărirea şi binecuvântarea celor care o citesc.
îi mulţumesc soţului meu care mă iubeşte si pe care îl
iubesc nespus de mult. Ii sunt recunoscătoare pentru tot
ajutorul pe care mi 1-a oferit întotdeauna, sacrificând
foarte mult pentru ca această carte să poată vedea lumina
tiparului. Fără susţinerea sa nu aş fi putut să mă implic la
un astfel de nivel în lucrarea Domnului.
Le mulţumesc din inimă copiilor mei care au fost
înţelegători faţă de mine când am fost ocupată sau plecată,
m-au încurajat şi m-au susţinut în dragoste, prin post şi
rugăciuni.
Le mulţumesc tuturor fraţilor si surorilor de
pretutindeni care ne-au susţinut spiritual şi financiar.
Sunt mulţumitoare înaintea Domnului şi pentru
biserica din care fac parte, Westwood Community Church,
şi pentru pastorii care ne-au binecuvântat şi ne-au ajutat,
atât în rugăciune, cât şi financiar.
Tuturor le doresc binecuvântarea Domnului Isus.
E minunat că suntem cu toţii mădulare în Trupul lui
Hristos şi că putem lucra împreună spre slava Domnului şi
înaintarea împărăţiei lui Dumnezeu.
MOTTO:

„ŞI SĂ-L CUNOSC PE EL ŞI PUTEREA


ÎNVIERII LUl!
ŞI PĂRTĂŞIA SUFERINŢELOR LUI,
ŞI SĂ MĂ FAC ASEMENEA CU
MOARTEA LUI."
(FILIPENI 3;10)

„SĂ CUNOAŞTEM, SĂ CĂUTĂM


SĂ CUNOAŞTEM PE DOMNUL!
CĂCI EL SE IVEŞTE CA ZORILE
DIMINEŢII
ŞI VA VENI LA NOI CA O PLOAIE,
CA O PLOAIE DE PRIMĂVARĂ CARE
UDĂ PĂMÂNTUL."
(OSEA 6:3)

„ŞI VIAŢA VEŞNICĂ ESTE ACEASTA; SĂ


TE CUNOASCĂ PE TINE, SINGURUL
DUMNEZEU ADEVĂRAT, ŞI PE ISUS
HRISTOS PE CARE L-AI TRIMIS TU."
(IOAN 17:3)
IN GRADINA GHETISMANÎ
In anul 2005, prin harul Domnului Isus am fost în vizită în Israel.
Eram aşa de însetată după Dumnezeu şi după o întâlnire reală cu El, iar
rugăciunea mea a fost ca Domnul să mi se descopere în timpul acestei
călătorii.
Multe şi minunate au fost experienţele pe care le-am avut acolo,
dar vreau să povestesc doar una din ele, care a marcat viaţa mea aşa de
mult.
Biblia ne spune că Domnul Isus S-a retras singur la rugăciune în
grădina Gheţismani. Astăzi există o piatră în grădină despre care se
spune că ar fi piatra pe care a plâns Domnul Isus. Pe acel loc s-a ridicat
o biserică, numită Biserica Agoniei. Când am vizitat grădina, eram
plină de uimire a celor ce vedeam acolo. Am rugat o prietenă care era
lângă mine să-mi facă o fotografie lângă acea piatră. In momentul când
am îngenunchiat şi am atins piatra, am simţit o putere divină care m-a
atins aşa de puternic, încât am simţit că sunt transportată exact în
vremea crucificării Domnului Isus. Dintr-o dată L-am văzut pe Domnul
Isus cu crucea în spate. Când am văzut câtă suferinţă era pe El, m-am
dus spre El şi am zis: „Doamne, Tu să duci crucea pentru mine? Eu o
merit, eu am păcătuit, eu Te-am întristat. Isuse, lasă-mă s-o duc eu." Şi
m-am strecurat sub crucea Lui, ca s-o ducem amândoi.
In acelaşi timp, auzeam foarte clar strigătele mulţimii şi ale
fariseilor: „Răstigneşte-L, răstigneşte-L! La moarte cu El..." Simţeam şi
vedeam ura şi răutatea celui'rău, care se manifesta prin oameni
împotriva Domnului meu Isus. Atunci mi s-a dat ca să pot înţelege cât
de mare era durerea Domnului Isus, căci El ştia mai dinainte ce fel de
moarte va avea. Domnul mi-a îngăduit în bunătatea Lui, să fiu părtaşă
la suferinţele Lui.
Apoi Domnul Isus, cu ochii în lacrimi, dar plini de o iubire
desăvârşită mi-a spus: „Fiica Mea, du-te şi spune poporului Meu, cât de
mult Ii iubesc, căci ei încă nu cunosc nici iubirea, nici suferinţa Mea
pentru ei." Vocea Lui era aşa de dulce, de adâncă, de pătrunzătoare,
încât te atrăgea ca un magnet. Era de neconfundat... Intre timp eu
plângem cu dureri mari, încât piatra pe care a plâns Domnul Isus
era plină de lacrimile mele. Nu voi putea uita niciodată suferinţa şi
dragostea pe care le-am experimentat atunci în grădina Gheţismani...
Dintr-o dată, am simţit că eram dusă chiar în slava Tatălui ceresc,
într-o glorie ce nu se poate explica în cuvinte. în faţa mea a apărut un
înger care purta un sul mare. Nu eram în stare să-1 citesc. Eram uimită
de splendorile cerului şi eram şi curioasă de ce m-a dus Domnul acolo.
Dar spre nemulţumirea mea, exact când încercam ca să înţeleg ce
scrie pe sul, cineva m-a bătut pe umăr, căci venise timpul să plecăm cu
grupul mai departe. Am strigat: „Nu!", dar era prea târziu. Atât mi-a
fost dat să văd şi să înţeleg în acea zi. Aş fi dat milioane, numai să pot
vedea până la capăt vedenia pe care am avut-o prin Duhul.
Din clipa aceea, viaţa mea a fost total diferită. Imaginea crucii si
cea a suferinţelor Domnului Isus au rămas vii în inima mea. Am înţeles
mandatul Domnului, acela de a duce vestea dragostei şi a suferinţei Lui.
Iar partea mea este să mijlocesc pentru tot pământul...
Domnul mi-a dat acest har de a mijloci cu iubire, cu lacrimi pentru
toţi cei care suferă şi m-a trimis să vestesc despre iubirea şi puterea
crucii.
Am simţit astfel potrivit să pun pe coperta cărţii fotografia care a
surprins momentul despre care am vorbit mai devreme. întâlnirile cu
Domnul rămân de mare preţ pentru sufletul meu.
Ţinta mea este să-L cunosc pe El şi descopăr frumuseţea lui
Dumnezeu, în comuniunea cu Tatăl, Fiul si Duhul Sfânt.
PARTEA I

MĂRTURIA UNEI VIEŢI


TRANSFORMATE
PRIMII ANI Al VIEŢII
M-am născut într-o familie creştină, într-un sat de lângă Bucureşti. Sunt
al optulea copil din cei zece ai familiei mele. La naşterea mea, cred că mama
nu fusese pregătită pentru un nou copil. Fără să îşi dea seama, ceva s-a
întâmplat în sufletul mamei mele, încât a ajuns să-şi dorească să nu trăiesc...
Fiind foarte ocupată cu grădinăritul, cu gospodăria, cu ceilalţi copii, nu prea
avea timp de mine. îmi aduc aminte că mă punea într-o copaie de lemn. şi mă
băga sub pat. Din când în când, veneau surorile mele să vadă dacă dorm.
Stăteam acolo în singurătate şi pe întuneric, lipsită de iubirea mamei mele. E
de la sine înţeles că un asemenea start în viaţă avea să lase urmări negative
asupra anilor următori.
Am înţeles, de asemenea, că mama mea se ruga ca Domnul să mă ia la El,
cu alte cuvinte, ca eu să mor. Fără ca mama să ştie, ea a deschis astfel uşa celui
rău în ceea ce mă priveşte; am fost afectată de respingere, de complexe de
inferioritate, de neacceptare şi de duhul de moarte. Toate acestea au prins
rădăcini în mine de timpuriu şi m-au urmărit chinuindu-mă încă din copilărie,
marcându-mi profund şi adolescenţa, şi anii tinereţii până la vârsta de treizeci
de ani.
Pe de o parte, îmi amintesc că am avut o copilărie frumoasă. Pe de altă
parte, ştiu că nu m-am bucurat de protecţie şi siguranţă, iar sentimentul de
respingere începea să devină tot mai pregnant în viaţa mea. Din cauza
nesiguranţei, a lipsei de protecţie, de dragoste şi de sfaturi care să mă pună în
gardă în legătură cu dificultăţile vieţii, eram atât de nesigură, de confuză şi de
timidă... La prima vedere, păream o fată vorbăreaţă, îndrăzneaţă, dar înlăuntrul
meu eram nesigură, ruşinoasă şi timidă. Dar totdeauna îmi doream ca să mor.
Nu mă puteam gândi la viitor, căci duhul de moarte, pe care mama mea, 1-a
chemat prin cuvintele ei fără să ştie, mă urmărea mereu.
Cu toate acestea, eu am iubit-o pe mama mea mereu. Ea a fost un
exemplu de dăruire şi dedicare totală pentru Dumnezeu şi familia ei. Niciodată
nu am fost supărată pe ea sau şi nu sa am gândit ceva rău despre ea. Ea, mai
târziu, a fost mândră de mine, căci eram totodată luptătoare şi muncitoare. Nu
mă dădeam de la nimic înapoi, indiferent cât era de greu. Mama rămâne pentru
mine cea mai bună mamă, căci rugăciunile ei fierbinţi şi lacrimile ei au făcut
să se rupă mai târziu puterea tuturor cuvintelor nepotrivite rostite peste viaţa
mea.
Apoi au venit anii adolescenţei, care m-au găsit nepregătită pentru că
nimeni nu m-a învăţat lucrurile pe care trebuia să le ştie orice fată la vârsta
aceea.
13
RODICA VOLINTIRU

Mamelor, atenţie mare la ceea ce vorbiţi şi gândiţi despre copiii


voştri! Voi puteţi aduce binecuvântarea sau blestemul peste vieţile
fragede, iar mai târziu vă veţi bucura sau veţi plânge, în funcţie de ceea
ce decideri astăzi!
Părinţilor, niciodată să nu fiţi prea ocupaţi ca să vă învăţaţi copiii
adevărurile Bibliei si ale vieţii - cum să deosebească binele de rău. Mai
mult decât orice, ei au nevoie să simtă iubire şi acceptare.
Copiii au nevoie să fie învăţaţi mereu în legătură cu toate
amănuntele vieţii cu care se vor confrunta. Dacă voi nu-i învăţaţi,
atunci are grijă lumea să-i înveţe, iar acesr lucru va fi foarte periculos
pentru ei. Copiii dumneavoastră au nevoie să ştie şi să creadă că acasă
vor găsi întotdeauna un loc de mângâiere, înţelegere şi acceptare,
indiferent de greşelile sau de păcatele pe care le fac. Privitor la acest
subiect, Dumnezeu porunceşte prin Moise poporului Israel următoarele:

„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta,


cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea,
pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti
în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă,
când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei
scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, şi
să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii
casei tale şi pe porţile tale. " (Deuteronom 6:5-9)

Nu scriu aceste lucruri pentru a-mi judeca părinţii, ci din dorinţa de


a atrage atenţia tuturor părinţilor (îndeosebi mamelor) pentru ca ei să
caute să dezvolte o relaţie de dragoste şi de prietenie cu fetele lor, să le
câştige de partea lor. Apoi, fetele, văzând aceasta, nu se vor mai
ascunde de frica părinţilor, ci vor veni cu îndrăzneală şi fără nicio
teamă să discute cu ei orice problemă, având siguranţa că vor găsi
acceptare, îngăduinţă, dragoste şi sfaturi înţelepte.
In ceea ce mă priveşte, îmi dau seama că părinţii mei nu au ştiut să
mă înveţe anumite lucruri absolut necesare vieţii, pentru că ei erau
prinşi în contextul vremurilor de atunci. In acelaşi timp, mă pot lăuda
cu părinţii mei, deoarece am văzut multe lucruri pozitive la ei. Mama si
tatăl meu au fost un adevărat exemplu în familie şi în societate. îmi
amintesc de tata cât era de blând şi de bun, răspândind mereu pace

14
CUNOAŞTEREA IUI DUMNEZEU

şi bucurie în jurul lui. El ne-a învăţat importanţa citirii Cuvântului lui


Dumnezeu şi a rugăciunii încă din fragedă copilărie, punând astfel în
noi o fundaţie puternică în relaţia noastră cu Dumnezeu. De asemenea,
mama mea se scula de la ora 4 dimineaţa şi începea ziua cu Domnul,
muncind din greu pentru cei 10 copii. Indiferent de grijile zilnice, ea
ne-a îndemnat să umblăm în frică de Domnul, să mergem mereu la
adunare şi să nu lipsim niciodată. Ea suferea mult în tăcere şi plângea
cu post şi rugăciune pentru fiecare copil în parte. Mulţumesc Domnului
pentru astfel de părinţi, Cât au ştiut şi au avut, atât ne-au dat.
Tata s-a întors la Domnul de mic copil, încă de la vârsta de şapte
ani, fiind scutit astfel de multe păcate şi nenorociri. A fost un predicator
si un slujitor vrednic de urmat. A lăsat în urma lui „o sămânţă de
urmaşi". Plecarea lui la Domnul în anul 2007 a coincis cu intrarea mea
în lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat. E ca şi cum Domnul m-ar fi
ales pe mine să-i continui lucrarea şi iubirea faţă de Dumnezeu si fată
de oameni, dar într-un alt mod.
îmi aduc aminte că, odată, tata era puţin supărat, nu ştiu din ce
motive, şi a ridicat puţin vocea la mama. In acel moment, ea i-a zis doar
atât: „Ei, fire, fire..." în sensul că: „acum ai lăsat firea pământească să
te conducă". Parcă-1 văd şi astăzi înaintea ochilor pe tatăl meu cum a
lăsat capul în jos şi, fără să spună o vorbă, a plecat în grădină. Cu
siguranţă, s-a dus să se roage. O, de câtă stăpânire de sine a dat dovadă
el mereu! Acum realizez ce valoare era înlăuntrul lui.
Până astăzi simt efectul binecuvântat al rugăciunilor şi posturilor
tatălui si mamei mele pentru mine. Ferice de copiii care au părinţi
credincioşi care postesc şi se roagă pentru ei! Chiar dacă, pentru o
vreme, ei pleacă de acasă, Tatăl ceresc îi va aduce înapoi, datorită
harului Său, dar şi mulţumită rugăciunilor părinţilor!

ATACURILE CELUI RĂU


Ajunsă Ia vârsta adolescenţei, doream, ca orice tânără, să fiu iubită
şi să iubesc la rândul meu. Simţeam un gol în mine care mă ardea, dar
nu ştiam atunci să definesc senzaţia aceea. Era golul pe care numai
iubirea lui Dumnezeu îl putea umple şi satisface. E adevărat, mergeam
la adunare, citeam Cuvântul şi mă rugam, Ii cântam
15
ROD1CA VOL1NTIRU

Domnului; totuşi, în mine continua să existe acea senzaţie dureroasă ce


striga după împlinire. Doream să fiu iubită, apreciată, voiam să-mi
descopăr identitatea şi să pot oferi, la rândul meu, toată dragostea mea.
Atunci, fiind disperată, neştiutoare, lipsită de experienţă, naivă, am fost
amăgită de câteva ori, abuzată şi violată...
Mă opresc aici cu detaliile acelor evenimente. Este de ajuns să
menţionez că după aceste experienţe m-am simţit atât de vinovată, de
murdară şi de păcătoasă, încât am decis că nu mai are rost să trăiesc.
Cui puteam să-i mărturisesc durerea mea? Ştiam că dacă le spun cele
întâmplate alor mei, ei nu mă vor înţelege, ci doar mă vor judeca şi
condamna, înrăutăţind situaţia. Ajunsă în acest impas, am încercat să
mă sinucid: am înghiţit un pumn de medicamente şi am aşteptat să mor.
înainte de aceasta, fiindcă aveam o frică de Domnul,
i-am cerut iertare. Dar mulţumesc
Domnului căci El nu a îngăduit să
PÂNĂ ASTĂZI SIMT mi se întâmple nimic rău, am simţit
EFECTUL BINECUVÂNTAT doar dureri acute de stomac, care au
AL RUGĂCIUNILOR ŞI dispărut după câteva zile.
POSTURILOR TATĂLUI SI Aveam să înţeleg mai târziu că
MAMEI MELE PENTRU Dumnezeu a pus în mine (şi în toţi
MINE ceilalţi oameni) un destin divin,
care trebuie dus la îndeplinire. De aceea
El nu m-a lăsat pradă morţii, fiindcă a vrut să mă folosească pentru
slava Lui. El veghea asupra mea, chiar dacă eu nu înţelegeam acest
lucru. Mereu mă întrebam: oare de ce a trebuit să trec prin atâtea
suferinţe? De ce m-a lăsat Dumnezeu să păcătuiesc? De ce nu m-a
trezit mai demult? Toate acestea se petreceau înlăuntrul meu în timp ce
eu păream o bună creştină, care nu lipsea de la biserică şi care zilnic se
ruga şi citea din Biblie. Cu toate acestea, simţeam că cineva avea putere
mai mare asupra mea, dar nu ştiam cine şi de ce se întâmplă asa.
>
Mă opresc puţin aici pentru a adăuga câteva cuvinte de încurajare
pentru cei care trec pe aici, pe drumul acesta. La ora actuală, sunt
nenumărate suflete care încearcă să se sinucidă din tot felul de motive.
O, cum aş vrea să-i ajut, să-i mângâi, să le ascult durerea şi păcatul, să
plâng cu ei, să-i încurajez şi să le dau speranţă! O, cât aş vrea să

16
CUNOAŞTEREA LU! DUMNEZEU

le aţintesc privirea spre adevărata dragoste, spre sursa reală a vieţii,


adică spre Cel care este dragoste şi nu ne judecă, care nu ne scoate
afară, ci ne iartă, ne mângâie, ne primeşte, ne iubeşte şi ne restaurează
pe deplin viaţa! Numele lui este Isus Hristos, Domnul Domnilor şi
împăratul împăraţilor!
Nenumărate fete si femei suferă cum am suferit eu; ele nu-si găsesc
pacea, nici dragostea, nici împlinirea. Poate te afli chiar tu în aceeaşi
situaţie... Dacă treci pe aici, cu dragoste şi cu lacrimi în ochi îţi spun,
draga mea, că Domnul Isus este singurul care te iubeşte şi. te poate
ierta, iar viaţa ta se poate schimba. Caută-L pe Isus cu orice preţ.
Când lăsăm aceste stări negative să ne conducă, duhurile ne
controlează viaţa, şi mergem din rău în mai rău. Aşa s-a întâmplat cu
mine. Duhul de abandonare trage după el şi alte duhuri:
• de respingere
• de inferioritate şi timiditate
• de ruşine
• de apăsare,
• de condamnare şi multe altele.
Toate aceste influenţe caută să provoace înlăuntrul tău nesiguranţă,
confuzie, îndoială şi frică. Apoi, vor să aducă amărăciunea singurătăţii,
a neacceptării, a fricii de oameni şi odată cu ele, mânia se manifestă
incontrolabil. înlăuntrul tău se zbat multe stări (duhuri) cărora nu ştii
cum să li te opui şi nici cum poţi fi eliberată. Cazi din nou şi din nou
victimă şi starea ta se înrăutăţeşte. în acest stadiu, poate găseşti un băiat
bun, dar nici aşa nu eşti fericită pentru că lipsurile lăuntrice şi luptele de
acolo persistă.
Cei mai mulţi oameni ajunşi în această stare cad pradă diferitelor
dependenţe cum ar fi beţia, curvia, drogurile, cumpărăturile excesive,
bârfa si răzbunarea. Unii reuşesc să mascheze totul foarte bine, iar când
masca se prăbuşeşte, să te tii bine... Alţii se închid în durere şi
singurătate, până când ajung la depresie - apoi, vine gândul
sinuciderii... Ce viaţă tristă pentru făptura mâinii lui Dumnezeu!
De ce să fie asa, odată ce avem un Tată iubitor? Poate te întrebi de
ce nu te-a ajutat El când ai fost batjocorită, bătută, abandonată. Ştiu că
este greu de înţeles, dar e clar faptul că Domnul intervine atunci când
noi ne rugăm cu credinţă, chiar daca ni se pare că întârzie.
17
RODICA VOLINTIRU

Sfatul meu este să nu stai cu păcatul tău ascuns, să cauţi insistent


pe cineva evlavios, care să te conducă la Hristos, sau care să te
încurajeze, să te întărească. Ia în serios viaţa cu Domnul, căci cel rău nu
are milă, ci lui îi place să fure, să omoare şi să distrugă tot. Odată ce are
permisiunea să intre pe uşa deschisă, nu va pleca uşor, ci doar dacă vei
lupta prin post, prin rugăciune, printr-o pocăinţă reală şi o hotărâre
serioasă de a asculta de Domnul si de a căuta fata Lui, mai mult decât
orice.

IZBĂVIREA DIN ACCIDENT


Evenimentele care mi-au marcat tinereţea nu sunt puţine. Voi
evoca o parte dintre ele fiindcă au legătură cu planul pe care Dumnezeu
îl avea pentru viaţa mea.
Intr-o zi, eu şi cumnatele mele am pornit cu maşina „Aro" spre
piaţă pentru a vinde marfa pe care o aveam. Era o dimineaţă cu o ceaţă
foarte deasă şi la ora aceea matinală era încă întuneric afară. Dintr-o
dată, a apărut în faţa noastră o căruţă. Atât am putut să văd şi am tras de
volan în stânga. Nu ştiu cum am reuşit, dar nu am intrat în căruţă.
Foarte, foarte încet, maşina aluneca spre partea stângă. Ajungând lângă
un şanţ, s-a răsturnat. Am văzut mâna lui Dumnezeu, care ţinea maşina.
Un moment, mi s-a părut că sunt sub maşină pentru că toţi sacii erau
peste mine. Am început să plâng, neştiind ce să cred, nu înţelegeam de
ce nu am murit, de ce nu a fost mai grav accidentul. Din nou, doream să
mor, credeam că aş fi fost mai fericită dacă totul se termina atunci. In
acelaşi timp, plângeam de bucurie pentru că am văzut clar mâna
Domnului la lucru, care a făcut să nu lovesc acel cal şi să nu sufăr vreo
rană. Era întuneric, ceaţă şi nu erau prea multe şanse să ne vadă cineva
acolo în sânt, sau maşina răsturnată. Totuşi, Dumnezeu a făcut în aşa
fel, încât ne-au găsit nişte muncitori care treceau pe acolo. Au venit
până la noi şi au împins maşina din şanţ, punându-o înapoi pe roţi.
Nimeni nu a păţit nimic, nici chiar maşina. Ne-am întors acasă să o
spălăm, căci se murdărise tare şi apoi am plecat din nou la drum. Am
vândut atunci mai bine ca în alte zile. Ce mare Dumnezeu avem!
O, de-aş fi ştiut atunci mai multe lucruri despre Dumnezeul cerului
şi al pământului, despre puterea dragostei Lui, despre scopul şi destinul
Lui pentru mine!
18
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Dumnezeu are şi pentru tine un scop:

„ Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice


Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau
un viitor şi o nădejde. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă
Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi,
zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război;
vă voi strânge din toate neamurile şi din toate locurile, în
care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în
locul de unde v-am dus în robie." (Ieremia 29:11,13,14)

MOMENTUL CRUCIAL: ÎNCERCAREA DE A MĂ SINUCIDE


Se apropia vremea în care Domnul avea să-mi schimbe direcţia
vieţii mele, iar cel rău, care voia să împiedice planul lui Dumnezeu, m-a
condus într-o stare mare de durere şi dezamăgire. Ajunsesem fără nicio
bucurie de a mai trăi, mai ales căci cel rău mă chinuia şi nu-mi găseam
libertatea. într-o zi, când tatăl meu a aflat lucruri nu prea frumoase
despre mine, a intrat în camera mea şi, plin de amărăciune şi mânie, m-
a bătut rău... Atunci mi-am zis: „Până aici! Cu ce este vinovat tatăl
meu? De ce să sufere atât de mult din cauza mea? Tocmai el, care este
omul lui Dumnezeu şi un exemplu atât de minunat pentru mine..."
Credeam că nu mai are niciun rost să trăiesc. Mă simţeam cea mai
vinovată şi păcătoasă fiinţă de pe faţa pământului, nu mai puteam
suporta jugul ce mă chinuia. Aceste stări m-au determinat să mă duc să
caut printre lucrurile tatălui meu o lamă de bărbierit. M-am încuiat într-
o cameră şi mi-am tăiat venele de la mână. Sângele curgea pe covor şi
aproape că am leşinat...Una dintre surorile meîe, care mă pârâse tatălui
meu, şi-a dat seama că ceva nu e în regulă cu mine. Nu ştiu cum a intrat
în cameră, pe geam sau pe uşă, (căci le încuiasem) dar când m-a văzut,
1-a chemat repede pe tatăl meu şi m-au legat la mână, pentru a opri
curgerea sângelui.
Din nou eşuasem... Inii era extrem de milă de mama si de tatăl
meu, în care am văzut atâta iubire! Acum veneau la mine şi mă întrebau
cu blândeţe şi dragoste cum mă. simt şi mă îndemnau să mă rog. Cu
toate acestea, înlăuntrul meu erau lupte mari, frământări, confuzii, haos.
Plângeam şi mă rugam: „Doamne, cine şi cum mă vă izbăvi de chinul
meu lăuntric? Cine poate să-mi umple golul din inimă?"
19
RODICA VOLINTIRU

Vreau să accentuez faptul că nu mă mai apăsau păcatele mele,


pentru că între timp îi cerusem iertare Domnului şi ştiam şi credeam că
sunt iertată. Alta era problema mea: doream cu disperare să scap de
„acel ceva" care era în mine, deşi nu ştiam ce anume - simţeam doar
apăsarea şi nefericirea, stări care nu dispăreau chiar dacă, repet, mă
duceam la biserică, mă rugam şi citeam din Biblie. Fusesem prinsă în
mreaja celui rău, care vroia să mă distrugă, dar rugăciunile părinţilor
mei, lacrimile şi posturile lor, m-au readus la viaţă, la libertate,
împreună cu Hristos.
Prin ceea ce vă scriu acum, vreau să vă încurajez: tineri sau
bătrâni, copii sau părinţi, niciodată nu este prea târziu pentru a veni la
Domnul! Niciun păcat nu este prea mare, prea greu, pentru ca Domnul
să nu-1 ierte şi să-1 şteargă. Nicio întăritură a vrăjmaşului din mintea
sau din inima voastră nu este mai tare decât puterea dragostei şi a
sângelui Domnului Isus de la Golgota!
îmi aduc aminte ce mi-a spus tatăl meu odată: „Am să postesc
pentru tine, până când Domnul te va schimba, chiar dacă mă voi
îmbolnăvi de stomac." Suferinţa lui (cu toate că el nu ştia de toată
durerea mea, de păcatele mele) m-a zdrobit şi m-a chinuit. Mă
întrebam: „Ce să fac pentru ca marna şi tatăl meu să fie fericiţi?" Mă
vedeam legată, iar ei nu ştiau luptele mele si nici cu ce să mă ajute,
decât cu post şi rugăciune, care mai târziu au lucrat puternic la
transformarea vieţii mele.
3

Astfel, a venit vremea în care am început să-L caut pe Domnul mai


mult. Nu era ceva neapărat nou în viaţa mea, căci citeam din Biblie şi
mă rugam în fiecare dimineaţă şi seară. Niciodată nu lipseam de !a
Casa Domnului. De câteva ori i-am promis Iui Isus că-L voi sluji, dar
niciodată nu am avut o întâlnire reală cu Domnul Isus, cu Duhul Sfânt,
aşa cum am experimentat abia după câţiva ani.
Poţi spune că ai avut parte de atingerea lui Dumnezeu numai după
ce o experimentezi personal. Atunci ştii că experienţa aceea îţi va
schimba radical viaţa şi înaintezi pe cale crescând, iar ceilalţi văd acest
lucru, îl simt, îl doresc. Viaţa lui Hristos din tine începe apoi să-i atragă
pe alţii la El şi începi să rodeşti spre slava lui Dumnezeu.

20
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

UN SEMN DIVIN
Odată, am simţit că trebuie să postesc 3 zile fără mâncare şi fără
apă. Părinţii mei obişnuiau să postească 2 zile pe săptămână, iar eu le
urmam exemplul. într-una din zilele acelea de post, eram supărată
foarte tare, doream ca Dumnezeu să-mi răspundă în sfârşit, într-un fel
sau altul. îmi aduc aminte că era ora prânzului. Toată familia mea a
mers la masă, iar eu am intrat în camera mea să mă rog. Plângeam cu
disperare şi îi ceream Domnului să-mi răspundă. In acele momente, a
început un cutremur (a fost un cutremur care s-a simţit în toată
România). Vai, ce bucurie m-a cuprins! Am ieşit pe prispă şi am văzut
cum copacii se aplecau, iar lumea era agitată. Eu plângeam de bucurie
pentru că Dumnezeu mi-a răspuns prin cutremur şi pentru că prin acest
semn, El mi-a arătat că a luat aminte la durerile mele şi că va interveni
în viaţa mea. Toţi cei din jurul meu se mirau de pacea şi de bucuria
mea, dar nimeni nu ştia care era sursa stării mele.
Am început să-L laud şi să-I mulţumesc lui Dumnezeu, însă viaţa
mea nu s-a schimbat imediat după aceea. Acum, când mă uit în urmă
(au trecut de atunci 30 de ani), realizez că acela a fost un semn de la
Domnul pentru mine, o speranţă pentru viitorul meu; Dumnezeu m-a
auzit, îi păsa de mine, El dă popoare pentru mine pentru că mă iubeşte...
(Isaia43:3) Ce mare Dumnezeu avem!
In acest timp, s-au mai întâmplat şi rele şi bune, dar toate m-au
atras şi mai mult spre Domnul Dumnezeu. Eram din ce în ce mai
disperată şi mai înfometată după Adevăr, după acest Dumnezeu căruia
mă rugam, dar pe care încă nu-L cunoşteam.

SCHIMBAREA DIRECŢIEI
In 1993, sora mea din Canada mi-a făcut o invitaţie pentru a merge
la ea să o ajut căci era însărcinată şi se simţea foarte rău. N-am dorit să
merg, pentru că începusem căutarea după Domnul şi vedeam licăriri de
lumină şi speranţă în viaţa mea, dar am lăsat totul în mâna Domnului.
Spre surprinderea mea, am primit viza şi am mers singură în Canada.
Am plecat în 23 septembrie 1993.
Sora mea, Estera, este un dar de la Dumnezeu pentru care îi
mulţumesc mult. Ea era foarte apropiată de mine şi Domnul a rânduit

21
RODICA VOLINTIRU

ca ea să mă susţină în rugăciune. Când eram în luptă, în păcat, în


confuzie şi căutare după adevăr, ştiu că ea suferea şi plângea mult
pentru mine. Sunt convinsă că rugăciunile şi lacrimile ei, alături de cele
ale părinţilor şi ale celorlalţi fraţi ai mei, au ajutat la schimbarea vieţii
mele. Cineva a spus: „Cel mai nenorocit om este acela pentru care nu
se roagă nimeni..."
Dumnezeu a îngăduit ca sora mea să continue să mă ajute din
umbră. Fără ca ea să ştie, împlinea planul Domnului pentru viaţa mea.
(Mulţumesc Esterei şi lui Milan pentru cât ne-au ajutat şi pentru că au
fost alături de noi!)
Aici a început un nou capitol în viaţa mea, care m-a schimbat
radical şi pentru acest lucru nu am cuvinte să-I mulţumesc lui
Dumnezeu. Este adevărat că a fost un har, o favoare, un privilegiu din
partea Domnului ca eu să ajung în Canada. Domnul avea deja un plan
măreţ stabilit pentru mine, spre Slava Lui. Din cauza suferinţei, a
singurătăţii, a zdrobirii, a vinovăţiei, a condamnării, mă simţeam
nevrednică de orice şi de oricine. Eram umilită, nu aveam curajul să mă
uit la alţii de sus pentru că nu uitam niciodată prin ce am trecut. Cred că
Domnul a vrut ca eu să ajung aici, ca să fiu un lut moale, zdrobit în
mâna Lui, ca apoi El să-mi dea o altă formă. Glorie Lui!
Va încurajez pe toţi cei care treceţi prin suferinţă, fie în urma
păcatelor voastre, fie în urma problemelor şi a dificultăţilor vieţii:
Domnul iubeşte un duh zdrobit!
>

„Căci aşa vorbeşte Cel Prea înalt, a cărui locuinţă este


veşnică şi al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri
înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca
să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile
zdrobite.» " (Isaia 57:15)

„Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:


Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi
mâhnită. " (Psalmul 51:17)

Dumnezeu se foloseşte cu putere de cel pe care 1-a trecut mai întâi


prin şcoala zdrobirii. Firea şi mândria sunt cele mai mari piedici în
calea Duhului Sfânt pentru ca acesta să poată lucra prin noi. Dacă alegi
calea crucii, oricât de grea ar fi ea, dacă nu renunţi' să te încrezi

22
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

in bunătatea Domnului pentru tine şi nu uiţi scopul lui măreţ pentru


viaţa ta, atunci El te va înălţa, te va binecuvânta, te va umple de El şi te
va folosi pentru slava Sa. Domnul Isus nu este prea ocupat ca să nu-ţi
răspundă. încrede-te în El, caută-L din toată inima şi-L vei vedea, chiar
dacă uneori pare că întârzie. (Habacuc 2:17-19)

VREMEA DRAGOSTEI
Când îti schimbi direcţia în viată, îti schimbi mediul, locul,
prietenii şi Domnul începe să te formeze ca să te potriveşti noii tale
vieţi. Pentru cei mai mulţi, nu-i deloc uşor, dar nu prea sunt
variante de ales. Dacă înţelegi _____________________
planul Domnului şi te supui Lui,
vei ajunge mai repede la ţintă. DUMNEZEU SE FOLOSEŞTE
CU PUTERE DE CEL PE
De îndată ce am sosit la
aeroport în Vancouver, sora mea, CARE L-A TRECUT MAI
împreună cu' mai mulţi fraţi din INTA1 PRIN ŞCOALA
biserică, m-au aşteptat la aeroport. ZDROBIRII.
Printre ei, am observat un băiat ———-— -----------------------------
minunat, care mi-a dat un buchet
de flori. Imediat ce l-am văzut, am simţit ceva ciudat, ca si cum îl mai
întâlnisem cândva. Mi se părea că îmi aparţine, că avem ceva în comun,
ceva care nu se vede. Pot spune că m-am îndrăgostit de el din prima
clipă pentru că în mine ardea dorinţa de a iubi şi de a fi iubită -după
atâţia ani de singurătate, abuz, durere, ruşine, apăsare, vinovăţie.
Dar, spre dezamăgirea mea, el era refugiat şi nu prea îl interesa de
mine. Era un băiat frumos şi toate fetele umblau după el. A început un
alt lanţ de suferinţe pentru mine. Eram singură, nu cunoşteam pe
nimeni, nu ştiam limba, iar noaptea mă duceam la muncă, la curăţenie
cu sora mea. Mă gândeam la acel băiat în fiecare secundă, el era în
mintea si în inima mea. Din când în când, îl mai sunam.
în acest timp, mă rugam pentru el şi îmi doream să fie mai aproape
de Domnul Isus. Mai târziu, Domnul mi-a arătat că la fel trebuie să fie
relaţia noastră cu El: să-L iubim şi să ne gândim la El tot timpul. Fără
să-L iubim din inimă, nu vom putea să II păstrăm mereu în gândurile
noastre.

23
RODICA VOL1NTIRU

Tocmai faptul că acest băiat nu mă căuta (Marian este numele lui),


făcea ca dragostea mea să fie şi mai mare pentru el. Aşa ar trebui să fie
atitudinea noastră faţă de Domnul Isus: cu cât El pare că nu ne
răspunde, să ne dorim tot mai mult să-L căutam şi să fim mai însetaţi şi
îndrăgostiţi de El.
Dar după un an, Domnul ne-a unit, cu toate că nu aveam nimic:
nici acte, nici bani. Aveam doar dragostea noastră şi pe Dumnezeu. Nu
pot explica în cuvinte bucuria care mi-a făcut-o Domnul la 30 de ani,
după atâta amar de vreme. în sfârşit, eram la casa mea, ferită de ispite,
de suferinţă şi de singurătate. Aşa am început un nou capitol.

DOMNUL FACE MINUNI


După puţină vreme de la sosirea mea în Canada, înainte să mă
căsătoresc, m-a cuprins o răceală teribilă. Aveam febră, tuse şi mari
dureri în gât. Amigdalele mele erau foarte umflate şi nu puteam să
înghit nimic, îmi era greu chiar să vorbesc. Aveam dureri groaznice în
gât. Din copilărie avusesem probleme cu amigdalele, mereu erau
umflate şi aveam dureri mari când înghiţeam. Acum, pentru că nu
aveam actele în regulă, nu aveam nici dreptul să consult un doctor. îmi
amintesc că zăceam la pat în mari dureri şi tuşea continua. Eu nu
auzisem despre vindecări supranaturale, despre minuni, dar am început
să mă rog cu disperare: „Doamne, vindecă-mă!" într-o noapte, am
repetat această rugăciune până am început s-o cred. Cred că era 4
dimineaţa când am adormit. Nu-mi aduc aminte să se fi întâmplat ceva
supranatural, dar, când m-am trezit, la ora 8 dimineaţa, nu mai aveam
nicio durere, nici febră, nici tuse. Totul era normal! Când m-am uitat în
oglindă, nu mai aveam nici amigdalele umflate.
Pe atunci, nu am realizat că Domnul a făcut o mare minune în
mine. Pe măsură ce au trecut anii şi am început să-L cunosc mai mult
pe Dumnezeu, am realizat că aceasta a fost o intervenţie divină, o mână
supranaturală, a Creatorului, mi-a făcut operaţia vindecătoare în timp ce
dormeam. Spre slava Domnului, şi doar spre slava Lui, vreau să
mărturisesc măreţia şi bunătatea lui Dumnezeu, arătate de El încă de pe
vremea când nu-L cunoşteam cu adevărat. De atunci, n-am mai fost
bolnavă cu nimic, Glorie Domnului! Doar în perioada în care am fost
însărcinată mi-a mai fost rău, aşa cum li se întâmplă

24
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

r mai multe femei. Până astăzi mă bucur de sănătatea divină şi—1


pe doctorul cel mare, pe lehova Rafa}

CĂUTAREA
Fiind în sfârşit la casa mea, visul meu a devenit real: eram căsătorită, im
şi eram iubită. Atunci am început să studiez tot mai mult Cuvântul lui
Dumnezeu. Mergeam la adunare, aveam şi un grup de rugăciune în casa
noastră în fiecare sâmbătă seara. Eu aveam nevoie de pregătire şi pentru
aceasta a fost necesar să am un bun antrenor, un mentor spiritual. Ce
bine e să ai un mentor experimentat, care ştie să-ţi răspundă la multe
din întrebările vieţii! Şi ce bine e să fii deschis, să ceri şi să accepţi ca
cineva să te înveţe şi să te sfătuiască!
Ii mulţumesc Domnului pentru că mi-a pregătit o prietenă care
avea mai multă experienţă cu Dumnezeu decât mine. Ea m-a învăţat
multe lucruri, m-a sfătuit, m-a călăuzit şi mai ales, s-a rugat pentru
mine, a plâns cu mine, a suferit împreună cu mine. Ea a fost un pion
principal în viaţa mea pentru vremea aceea. Carmen a fost o mare
binecuvântare pentru mine şi pentru familia mea timp de 10 ani. Sunt
convinsă că ea se va întâlni cu o răsplată sus în cer; până atunci, se
bucură pentru că a făcut parte din planul măreţ al lui Dumnezeu.
0 iubesc şi nu o pot uita!
După o vreme, Dumnezeu a îngăduit să vină momentul în care
această prietenă să nu mai fie lângă mine. Pentru că deja eram pe
picioarele mele, am rămas doar eu şi Domnul. Dumnezeu m-a ajutat să
cresc prin ea, dar acum Domnul dorea ca să merg direct la El cu
cererile mele şi ca toată dragostea mea să fie doar pentru El. Asta nu
înseamnă că nu mai avem nevoie de mentori sau de părinţi spirituali.
Avem nevoie! Trebuie să lucrăm împreună. însă, în cazul meu, Domnul
a îngăduit ca prietena mea să se mute, să nu mai depind de ea, ci direct
de Domnul.
îmi aduc aminte de una dintre vorbele ei, pline de greutate şi de
înţelepciune, pe care ea o spunea înainte ca Domnul să mă umple de
Duhul Său: „Dacă tu depinzi de biserică, de grupul tău de rugăciune,
sau de un prieten foarte drag, tu încă nu-L cunoşti pe Hristos.
1 lehova Rafa - Unul dintre numele cu care Dumnezeu S-a descoperit în Scriptură,
în traducere, semnificaţia este „Eu sunt Domnul care te vindecă" (Exod 15:22-
26).
25
RODICA VOL1NTIRU

Mi-am dat seama că încă nu aveam o relaţie atât de adâncă cu


Hristos şi depindeam mult de părtăşia cu fraţii şi cu surorile; de aceea,
aveam grup de rugăciune la mine acasă în fiecare sâmbătă seara. Acolo
am început să mă rog cu voce tare, deşi niciodată până atunci n-o
făcusem. In unele confesiuni, femeia nu are voie nici să se roage în
biserică, ceea ce este total greşit. Aceasta nu-I voia Domnului, în nici
un caz! îndrăznesc să susţin acest lucru în fata oricărui lider. Domnul
ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Este mare putere în rugăciune,
când ne adunăm la părtăşie şi mijlocim împreună pentru cauzele
poporului. Lipsa rugăciunii în biserici trădează o stare de slăbiciune
spirituală. Rugăciunea este arma cea mai puternică împotriva celui rău.
Rugăciunea făcută doar în gând nu are aceeaşi putere ca cea rostită cu
voce tare, călăuzită de Duhul Sfânt. Să nu uităm că Dumnezeu a creat
întreg universul prin rostirea Cuvântului.

„Dumnezeu a zis: «Să fie lumină!» Şi a fost lumină.


„Dumnezeu a zis: «Să fie o întindere între ape, şi ea să
despartă apele de ape.» " (Geneza 1:3, 6)

Nu mă mir de ce viaţa multor creştini este atât de slabă, de


pipernicită; aceasta se întâmplă din cauza lipsei de rugăciune cu voce
tare şi sub călăuzirea Duhului Sfânt acasă şi în biserică. Cine nu se
roagă cel puţin o oră pe zi, mică îi este puterea, şi repede poate fi
doborât de încercările vieţii. Liderii ar trebui să se roage măcar două
ore pe zi, dacă vor să vadă o diferenţă în viata lor si a bisericii sau
misiunii lor.
Să ne întoarcem la rugăciune, amintindu-ne de îndemnul
apostolului Pavel: „rugaţi-vă neîncetat".
Cum am început să mă rog.astfel, viaţa mea a început să se
schimbe. Nu vă pot spune ce emoţii aveam când îmi venea rândul să
mă rog, dar prin practică, prin Cuvânt, prin Duhul Domnului,
Dumnezeu m-a eliberat de teamă, de ruşine, de intimidarea de a mă
ruga în public. Câţi ani irosiţi... Acum rugăciunea a devenit o stare a
sufletului din care uneori îmi este mai greu să mă opresc!
Pe lângă perseverenţa zilnică în rugăciune şi în studierea
Cuvântului, ascultam mereu casete cu predici şi cântări pentru a-rhi
înnoi mintea (Romanil2:l). Cu .cât citeam şi ascultam mai mult

26
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Cuvântul, în mine se producea o foame şi o sete tot mai mari după


Dumnezeul cel mare.
Incet-încet, mi-am dat seama că deşi viata de familie mi-a adus
multă împlinire, mai rămăsese un gol neumplut din copilărie. Ceva în
mine tânjea după supranatural, după Domnul Isus cel viu. începeam sâ-
mi dau seama cine sunt, de ce m-am născut, realizam cine este
Dumnezeu, înţelegeam iubirea Lui şi tânjeam după El tot mai mult.
Rugăciunile mele deveniseră pline de putere şi de pasiune după El.

lOTRARE ÎN DESTIN

ZORII DIMINEŢII ÎNCEP SĂ SE ARATE


Cam în vremea aceea, Dumnezeu a îngăduit să ascult casetele
fratelui Iosif Ţon, un frate minunat, după inima lui Dumnezeu. Am
ascultat de câteva ori casetele din ciclul „Viaţa spirituală" şi astfel a
inceput alergarea mea nebună după Dumnezeu. Parcă a început să
răsară soarele şi să se facă lumină. Am ajuns la concluzia că ştiam
multe despre Dumnezeu, dar nu-L cunoşteam pe El personal. E o mare
diferenţă între a avea informaţii în legătură cu Dumnezeu si a-L
cunoaşte cu adevărat si personal.
Dragă cititorule, stai acum cu sinceritate înaintea Domnului, şi
întreabâ-te dacă II cunoşti cu adevărat pe Dumnezeul Cel Atotputernic,
cel pe care îl vedem pe paginile Scripturilor. Repet: este o mare
diferenţă între a şti lucruri despre El, şi a-L cunoaşte într-un mod
personal.
In disperarea mea, m-am rugat lui Dumnezeu să mi se descopere
aşa cum este înfăţişat în Scriptură:
♦ Doamne, vreau SA TE CUNOSC, dar să Te cunosc în
Atotputernicia Ta, să Te cunosc în frumuseţea Ta, în puterea Ta,
în tot ceea ce eşti Tu, în toate atributele Tale.
♦ Doamne, vreau să cunosc numele Tău, căci ştiu că în Numele
Tău sunt ascunse taine. Câte nume ai Tu, Doamne ?
♦ Doamne vreau să Te cunosc cum te-a cunoscut Avraam, să umblu
cu Tine ca şi Enoh.

27
RODICA VOL1NTIRU

♦ Doamne, vreau să Te cunosc aşa cum te-a cunoscut Moise, să vin


pe munte cu Tine şi să-ţi spun; arată-mi slava Ta!
♦ Doamne, vreau să Te cunosc ca Samuel, care de mic copila auzit
vocea Ta.
♦ Doamne, vreau să Te cunosc ca David, care te consulta atunci
când mergea la luptă şi care, împreună cu Tine, a biruit leul şi
ursul şi apoi pe Goliat.
♦ Vreau să cânt aşa cum a cântat David şi vreau să strig: „Lăudat
să fie Domnul! Astfel să fiu izbăvită de toţi vrăjmaşii mei,"
♦ Doamne, vreau să Te cunosc aşa cum te-au cunoscut Iosua, Ilie,
Elisei, Debora, Estera şi toţi ceilalţi oameni ai Tăi din Vechiul şi
din Noul Testament.
♦ Doamne, vreau să fac o diferenţă în lumea aceasta, căci cei ce Te
cunosc pe Tine fac mari isprăvi.
♦ Doamne, vreau să- Ţi cunosc mima şi vreau să ştiu cine eşti Tu
cu adevărat pentru mine şi pentru toţi oamenii.
♦ Doamne, vreau să Te cunosc pe Tine şi puterea învierii Tale şi
părtăşia suferinţelor Tale şi să mă fac asemenea cu moartea Ta...
Apoi, am venit înaintea Domnului cu o altă dorinţă, la fel de mare
şi de necesară:
Doamne, vreau să TE IUBESC, pentru că Tu m-ai iubit mai
întâi, m-ai salvat, şi mi-ai iertat toate păcatele. Şi pentru că Tu ai
schimbat mult viaţa mea, doresc să Te iubesc, dar să Te iubesc cum
nimeni nu Te-a mai iubit în lumea aceasta. Doamne Isuse, aş
vrea să mă mistui de dragul Tău şi de dorul Tău! Vreau să Te
iubesc, aşa cum Tu ne-ai poruncit; să Te iubim cu toată inima,
cu tot sufletul, cu toată puterea, tăria şi mintea noastră. Doamne
Dumnezeule, ştiu că Tu eşti dragoste, şi de aceea, vreau să
experimentez această dragoste divină, pentru că dragostea umană
e şubredă şi condiţionată. Cum poţi Tu să iubeşti un păcătos ca
mine şi pe toată lumea? Vreau şi eu să Te iubesc mereu pe Tine
şi pe cei din jurul meu, indiferent ce rău mi-ar face. Doamne, am
văzut că nici părinţii, nici vreun băiat, nicio prietenă, nici chiar
soţul sau copiii, nu pot să-mi dăruiască ceea ce ai Tu: o iubire
eternă, necondiţionată, plină de un foc care să mă mistuie
continuu pentru Tine şi pentru ceilalţi. Doresc Domnid meu, să
28
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

pot intra în oceanul infinit al dragostei Tale. Cuvântul Tău spune


în Romani 5:5 că „dragostea Ta a fost turnată în inimile noastre
prin credinţă. " Vreau să am această credinţă, Domnul meu, vreau
să Te iubesc!
Noul Testament, vorbeşte despre Măria, care s-a dus la Isus cu un
vas de alabastru, acesta era tot ce avea ea mai scump. Vasul costase
foarte mult, era echivalentul unui salar pe un an. Ea 1-a spart, a uns
picioarele Domnului Isus cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei;
întreaga casă s-a umplut de mirosul mirului. (loan 12:1-8)
In Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, versetul 3, scrie:

„A venit o femeie, care avea un vas de alabastru cu mir de


nard curat, foarte scump; şi, după ce a spart vasul, a turnat
mirul pe capul lui Isus. "

Versetul 6 m-a atins direct în adâncul inimii: „Ea a făcut un lucru


frumos faţă de Mine." Aceste cuvinte ale Domnului Isus transmit o
putere şi o dragoste specială, de asemenea, ele arată aprecierea
profundă pe care Isus o avea pentru această femeie. Domnul Isus a
văzut sacrificiul şi dragostea femeii. Ea i-a arătat Domnului Isus o
dragoste extravagantă şi o ascultare dusă până la extreme. Drept
răsplată, Domnul face publică fapta ei, care are mare valoare înaintea
Lui:

„Adevărat vă spun că oriunde se va vesti Evanghelia aceasta,


în toată lumea, se va istorisişi ce a făcut femeia aceasta, spre
pomenirea ei. "(v. 9)

De ce era nevoie de o asemenea reclamă? Noi ştim că vestea


Evangheliei înseamnă să îl vestim pe Isus şi ceea ce a făcut El, nu
faptele oamenilor. Insă aici vedem frumuseţea adâncimilor nelimitate
de înţelepciune, de dragoste şi de răsplătire din partea Domnului Isus
pentru cei care-L iubesc. Acest act al dragostei radicale a atins inima
Domnului Isus pentru că această femeie şi-a riscat viaţa, reputaţia,
banii, viitorul, totul, de dragul Domnului Isus.
Vedem că dragostea ei a împrăştiat o mireasmă atât de minunată in
camera de atunci; o mireasmă care ţine până în zilele noastre. Această
mireasmă m-a atras şi pe mine, încât l-am spus Domnului:

29
ROD1CA VOLINTIRU

„Doamne, vreau să Te iubesc mult, mai mult chiar decât


Măria, vreau să Te iubesc mai mult decât oricine din lumea
aceasta!
Vreau să Te iubesc cum nu Te-a iubit nimeni vreodată,
Domnul meu Isus, pentru că eşti aşa de minunat, pentru că m-ai
iertat şi m-ai iubit şi Te-ai gândit la mine când erai pe cruce...
Vreau să Te iubesc pentru că m-ai scos din groapa pieirii, din
fundul mocirlei şi mi-ai pus picioarele pe Stâncă __
Vreau să Te iubesc pentru că doar Tu meriţi acest lucru,
pentru că eşti singura persoană pe care o doresc atât de mult în
viaţa mea: să mă umpli, să mă împlineşti şi să simt iubirea Ta. "
De ce a onorat-o Domnul Isus atât de mult pe această femeie?
Domnul Isus nu a spus asemenea cuvinte nici măcar despre Petru, Ioan
sau alţi apostoli, chiar dacă ei au fost uriaşii spirituali ai Bibliei. Am
înţeles de aici că ceea ce a făcut această femeie a fost un act nepreţuit
de închinare înaintea Domnului. A fost o atitudine de o reală dragoste,
de sacrificiu, de îndrăzneală, de a da totul pentru Isus. Ea a făcut acest
lucru pentru că // iubea.
Astăzi putem face multe: să plecăm în misiune, să vestim
Cuvântul, să ne dăm toţi banii pentru săraci, dar dacă nu facem toate
acestea din dragoste, ca pentru Domnul, acestea nu au valoare pentru
El. (1 Corinteni 13). Sunt importante toate acestea, dar El ne cere
dragoste în toate. In Efeseni 3:17, Domnul ne spune să avem rădăcina
şi temelia întemeiate pe dragoste. Dar, mai înainte, este scris că Hristos
trebuie să locuiască în inimile noastre prin credinţă. Mi-am dat seama
că fără o relaţie intimă cu Hristos, nu putem avea dragoste şi nici
faptele noastre nu sunt făcute din dragoste. Atunci, am înţeles pentru
prima dată versetul acesta: „Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e dragoste."(l Ioan 4:8)
îmi devenise clar că Domnul a pus în mine aceste dorinţe vitale.
Am înţeles ce mare legătură este între a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a-
L iubi. Aceasta este prima poruncă pe care, după zeci de ani de credinţă
o preţuiesc din ce în ce mai mult. Numai prin iubire putem să-L
cunoaştem pe Dumnezeu, căci El este dragoste.
Dar cum pot dobândi dragostea aceasta? Cum pot ajunge să-L
cunosc si să-L iubesc cu adevărat?

30
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Cred că şi tu, care citeşti acum, ai avut aceste întrebări sau oate încă
eşti în căutare după această dragoste, care este într-o reală itură cu
adevărata cunoaştere a Lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl jtem cunoaşte
dacă-L căutăm pe Hristos. Meditând la viaţa Lui şi la ivântul Său, vom
înţelege versetul care spune aşa: „Cine m-a văzut pe Mine, a văzut pe
Tatăl." (Ioan 12:45) Căutându-L pe Hristos, 11 gisim pe Tatăl. Când vei
ajunge la această cunoaştere şi la dragostea divină, ţi se vor deschide
noi orizonturi, pe care nu te-ai fi gândit vreodată că ai să le ajungi sau
că ai să le experimentezi.
A treia cerinţă pe care i-am adresat-o Domnului, la fel de
importantă, a fost aceasta:
„Tată, doresc aşa de mult să formezi în mine caracterul Tău. Doresc
să am inima Ta, smerenia Ta, şi toată roadă Duhului Tău cel Sfânt
în mine,"

PROCESUL CURĂŢIRII
Când am înălţat aceste cereri nu am ştiut prea bine ce presupunea
împlinirea lor, ce mă va costa şi cât timp va dura procesul. Totuşi, eram
sigură că nu are rost să te aştepţi să primeşti daruri şi să fii folosit de
Dumnezeu dacă firea ta nu-i pusă pe cruce, pentru că ce zideşti în 20 de
ani, poţi dărâma în 20 de minute!
Nu am realizat atunci că voi
trece prin încercări necesare pentru TATĂ, DORFSC ASA. DE
curăţirea mea şi prin circumstanţe
MULT SA FORMEZI IN
dmcile pentru ca Domnul sa
r
, . . MINE CARACTERUL TĂU
formeze caracterul Lui in mine.
Astfel a început procesul prelucrării
mele în toate cele trei domenii ale rugăciunilor mele. Cel mai greu a
fost în cel de-al treilea, un domeniu care continuă să fie de actualitate
pentru mine, fiindcă procesul sfinţirii este valabil pentru toată viaţa.
Dumnezeua început zdrobirea şi curăţirea în viaţa mea. Am fost pusă la
tot felul de teste: în dragoste, răbdare, iertare, integritate, sinceritate,
corectitudine, acceptare a celui ce m-a rănit, îndelungă răbdare etc.
Domnul a avut multe de curăţit în viaţa mea, iar lucrarea încă nu a
încetat.

31
ROD1CA VOLINTIRU

Pregătirea şi curăţirea făcută de Domnul m-au dus şi în momente


când a trebuit să strig: „Doamne, nu mai pot! E prea mult!" Vorbeam
de pe poziţia de fiică a Lui curăţită, aşezată la locul ei, eliberată şi care
a pornit spre destinul ei. Dar era o vreme de pregătire, de echipare, de
antrenament pentru ca să fiu gata să răspund afirmativ chemării Lui
divine. Cu cât chemarea Lui e mai mare, cu atât antrenamentul şi
disciplina sunt mai severe.
El ştie că poţi trece biruitor prin toate, căci altfel nu te-ar lăsa să
ajungi în anumite situaţii limită. Dacă renunţi şi nu vrei să mori faţă de
eul tău, vei fi din ce în ce mai frustrat, mai dezamăgit pentru că nu eşti
în locul la care Domnul te-a chemat. Dacă n-ai vrut să plăteşti preţul
pentru premiul chemării cereşti, vei suferi consecinţele neascultării, ale
împietririi, ale alegerilor greşite.
Acceptă cuptorul pentru că aurul trebuie curăţit prin foc. Nu te
speria, El veghează ca să nu stai nicio clipă mai mult decât trebuie în
acel cuptor. El doreşte să te facă aur curat, de mare preţ spre slava Lui;
în cuptorul Lui nu este loc de impurităţi.
In împărăţia Lui Dumnezeu sau în lucrarea Lui, firea pământească
nu trebuie să aibă niciun cuvânt de spus. Domnul ştie că firea noastră
pământească este cea mai mare piedică atunci când lucrăm pentru El.
Nu putem îmbina neprihănirea cu păcatul, de aceea Domnul îngăduie
zdrobirea, pentru ca doar El să rămână în noi, doar El să lucreze, doar
El să-şi culeagă gloria; noi trebuie să fim doar acele vase goale, total
predate Lui, în care Ei să toarne ce este mai de preţ. Vasul inimii
noastre trebuie spart pentru ca mireasma mirului să se împrăştie în jur.
In disperarea mea, îi spuneam Domnului că nu mai pot. Atunci, El
a îngăduit să aud o predică la radio. Un predicator minunat spunea: „Nu
fugi de circumstanţele grele ale vieţii, căci prin ele Dumnezeu formează
caracterul Lui în tine." în acel moment, o lumină cerească a împrăştiat
întunericul ce mă învăluise. Valul de peste ochii mei a fost dat la o
parte, şi am văzut Lumina. Până atunci, mă vedeam ca într-o groapă şi
totul parcă era doar întuneric în jurul meu. Am exclamat atunci:
„O, acum înţeleg, şi-Ţi dau slavă, Domnul meu! Exact
acest lucru am cerut eu de la Tine în anul 1999 (acum era
2002): să formezi caracterul Tău în mine.
32
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Doamne, dacă mai ai teste şi încercări pentru mine, mai


trimite-mi, Doamne, mai zdrobeşte-mă, Doamne,
curăţeşte-mă, Doamne, căci vreau caracterul Tău în mine,
doresc să nu mai trăiesc eu, ci Tu să trăieşti în mine."
Am înţeles atunci semnificaţia cuvintelor din Galateni 2:20:

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu


mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care
o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui
Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru
mine."

Astfel am primit pace şi bucurie. Ştiam acum că Domnul e în


control, că El ştie ce face si că niciodată nu greşeşte. Chiar dacă îmi era
greu, vroiam să mă odihnesc în El, acceptând curăţirea şi moartea eului
meu. într-adevăr, au fost greutăţi, piedici, teste prin care a trebuit să trec
pentru ca să mă urce Domnul pe o altă treaptă pentru a-L iubi si a-L
cunoaşte pe El, asa cum i-am cerut si asa cum este voia Lui, Şi astăzi îi
mulţumesc pentru încercările din vremea aceea!
După doar câţiva ani petrecuţi în Canada, a urmat un control
guvernamental privitor la taxele achitate faţă de stat. în Occident se
folosesc mai mult cecurile pentru efectuarea plăţilor. Dar dacă ai primit
bani cash, este corect înaintea Domnului şi a „cezarului", să-i declari şi
să plăteşti taxe şi din acei bani. Dar noi, învăţaţi pe stilul românesc,
considerând că şi guvernul ne „fură", nu am declarat câteva mii de
dolari primiţi cash. Chiar nişte păstori şi alţi fraţi mai vechi din Canada
ne-au sfătuit să nu-i declarăm pentru că şi-aşa guvernul e hoţ şi ne pune
să plătim taxe mari. Dar Dumnezeu, pentru că ne iubeşte şi pentru că
are planuri cu fiecare, a vrut să ne izbăvească de acest obicei păcătos;
El a îngăduit încercarea focului ca să ne cureţe de orice impuritate.
Vă daţi seama că nu ne-a fost deloc uşor atunci când ei ne-au
întrebat dacă am primit bani cash. Ce credeţi că am făcut? Am minţit,
tremurând... (nu ne era la îndemână să comitem acest păcat, dar cum
am fost strânşi cu uşa, am alergat la ajutorul celui rău, la tatăl
minciunii). Ce repede vine mincinosul să ne dea din soluţiile

33
RODICA VOLINTIRU

şi minciunile lui, amăgindu-ne total, spunându-ne că vom scăpa.


Uitasem că el vrea să fure tot, să omoare, să distrugă şi să prăpădească.
Ce nesăbuiţi am fost, acceptând ajutorul celui rău! Ce credibilitate
i-am dat lui, fâcându-1 sprijinul nostru, un „ajutor" care nu lipseşte
niciodată în nevoi... Ce „bun,, a fost cel RAU cu noi!
Oh, ce mult ne înşelăm pentru că nu cunoaştem adevărul! Ce
repede fugim să căpătăm ajutor de la cel rău, dar uitam că acel „ajutor"
este o momeală care vrea să ne distrugă. Atenţie mare!
Cât de departe poate merge minciuna? Noi am depus acei bani ia
bancă şi autorităţile au aflat lucrul acesta. Acum, poate vă întrebaţi: „De
ce nu ati fost mai deştepţi si nu i-ati pus altundeva decât în bancă? Aşa
nu v-ar fi prins." Acest sfat este tot o amăgire a celui rău, chiar
dacă e îmbrăcată frumos. Putem noi
să-L păcălim pe Dumnezeu sau pe cel
DACA FIREA TA NU-! rău? Prin aceste fapte, noi deschidem
PUSĂ PE CRUCE, CE usa celui rău, si mai devreme sau
ZIDEŞTI ÎN 20 DE ANI, mai târziu, vom plăti pentru faptele
POŢI DĂRÂMA ÎN 20 DE noastre cu vârf şi îndesat.
MINUTE! Atunci am început să-I vorbesc
Domnului altfel. Am venit înaintea
Lui cu faptele mele bune, cerându-I
să ne ajute să scăpăm de pedeapsă. I-am amintit Domnului câte mii de
dolari am dat noi în Numele Lui, în multe ţări, la săraci etc. Credeţi că
am scăpat? Nu! In înţelepciunea sa iubitoare, Dumnezeu, care ne
corectează cu fineţe, mi-a zis: „Nu au de-a face nimic una cu cealaltă:
pentru banii pe care voi i-aţi dat în Numele Meu, aveţi o răsplată. Dar ei
nu pot acoperi greşelile voastre. Nu poţi plăti cu bani pentru păcatele
tale. Ele trebuie mărturisite, printrro pocăinţa sinceră. Eu vă iert, dar
veţi suporta consecinţele.
Cu blândeţe, Domnul mi-a vorbit mai departe: „Eu vreau să vă
curăţ de toate impurităţile care împiedică împlinirea planului Meu în
viaţa voastră. Cel rău nu trebuie să aibă nimic în voi, pentru ca atunci
când sunteţi în lucrarea Mea, El să nu vă poată încurca, dărâmă şi
atrage în păcat. Acum este focul curăţirii, acceptaţi-î, pentru că într-o zi
îmi veţi mulţumi, chiar dacă acum pierdeţi ceva... Dar se merită să
pierzi mii de dolari pentru a dobândi un caracter integru pentru ca
oricine să se poată încrede în tine..."
34
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Ce adevăr măreţ! L-am lăudat pe Domnul pentru minunea


curăţirii, care are un scop înalt, pentru viitorul şi pentru binele nostru,
spre slava Sa. A trebuit să plătim 13.000 de dolari în loc de 3.000. Nu a
fost deloc uşor, dar s-a meritat. Glorie Domnului!
Poate nu ai realizat că afacerea ta e păcătoasă. Poate că trebuie să
trişezi în acte, să minţi pentru a nu plăti taxe, sau poate dai mită ca să
nu plăteşti amenzi şi să nu ţi se închidă magazinul, sau poate faci tot
felul de compromisuri să-ţi păstrezi numele, funcţia, ori salariul, ori
relaţiile...
O, ce înşelător este Satan şi pe câţi îi înşeală şi îi manipulează;
oamenii lasă garda jos de dragul banilor... Aduceţi-vă aminte că cel rău
ne urăşte aşa de mult încât vrea să ne distrugă totul: casa, familia, banii,
sănătatea, darurile, relaţiile etc. Pentru a putea să facă aceasta, întâi ne
momeşte cu ceea ce ne place sau ne trebuie, dar apoi, întotdeauna, vom
avea de pierdut. El nu ne iartă nici cea mai mică greşeală. Acceptând să
folosim ceea ce-i aparţine celui rău, pierdem bucuria mântuirii şi nu mai
propăşim spiritual, suntem legaţi şi nu putem face tot ce ne cere
Domnul nostru. De ce? Tocmai pentru că cel rău ne are la mână şi
pentru că astfel suntem controlaţi de el.
Poate încerci să scapi de mustrarea conştiinţei făcând bine, poate
dai bani cuiva; acestea nu te ajută cu nimic. Cu riscul de a pierde ceva,
calcă pe mândria ta şi chiar acum îngenunchează, cerându-I Domnului
să-ţi arate unde anume faci compromisuri (în cazul în care nu ştii deja).
Apoi, pocăieşte-te şi ia decizia radicală de a nu mai face „pact cu cel
rău", îmbrăţişând cu disperare strategiile şi minciunile lui; căci el te va
distruge.
După acel eveniment, am fost liberi şi cinstiţi în toată purtarea
noastră. Aceasta a constituit un atac frontal împotriva celui rău. Noi am
fost rânduiţi de Domnul să atacăm împărăţia întunericului, nu doar să
stăm şi să parăm loviturile celui rău împotriva noastră.
Când eul tău creşte, Duhul Sfânt este trist. Dar, în acel moment, vei
auzi şoapta Duhului care spune: „Taci şi rabdă, trebuie ca tu să mori; va
veni vremea în care Hristos te va ridica, îţi va arăta cine eşti cu adevărat
şi-ţi va face dreptate." Cuvântul Domnului spune că atunci când noi
suferim: „Duhul Domnului se odihneşte peste. noi". Acest cuvânt
sugerează, că firea noastră şi Duhul Domnului sunt continuu în război.
în momentul în care tu taci si rabzi, eşti purtător
35
RODICA VOLINTIRU

al crucii: firea moare şi Duhul este liber. El se odihneşte peste tine şi


face prin tine ceea ce Tatăl vrea să faci.
In momentul în care noi ne justificam, ne ambiţionăm şi lăsăm
firea să fie în control, Duhul este întristat, iar firea stăpâneşte peste noi.
De ce? Fiindcă astfel noi facem ceea ce îi place celui rău. De aceea,
întotdeauna când se iveşte o problemă sau o confruntare, fii foarte atent
la ce iese din inima ta: este roadă firii pământeşti sau roadă Duhului
Sfânt? Dacă roadă Duhului este în inima ta, Domnul să fie lăudat!
Intăreşte-te şi mergi mai departe! Dar, dacă ai în inima ta şi ceva din
roadă firii pământeşti, smereşte-te imediat, pocăieşte-te şi cere har
pentru a fi eliberat.

SCOPUL VIEŢII
Anii au trecut, dar eu nu am auzit niciodată, nici în biserică, nici pe
alţii, vorbind despre destinul nostru. Niciodată nu mi se spusese că
Dumnezeu ne-a creat pe toţi cu un scop pe pământ - acela de a împlini
planurile Lui. Adevărul este că fiecare avem un destin bine stabilit de
Dumnezeu de la întemeierea lumii, dar cei mai mulţi nu ajung niciodată
să-i împlinească pentru că nimeni nu i-a învăţat cum să se alinieze voii
lui Dumnezeu. Ştiusem doar că trebuie să mă pocăiesc, să trăiesc o
viaţă curată şi să fiu gata pentru răpire. Mai târziu am învăţat că între
momentul pocăinţei şi răpire este o vreme de prelucrare şi echipare
pentru a intra în destinul pregătit nouă.
Cunoşti tu care-i destinul tău? De ce crezi că te-a creat Dumnezeu?
Doar să ai o viaţă liniştită, să mergi la biserică şi să aştepţi răpirea? Nu
doar atât, ci te aşteaptă mult mai mult! Domnul doreşte să lucreze prin
noi. Domnul Isus şi-a încheiat lucrarea trupească de pe pământ; acum
noi suntem mâinile şi picioarele Lui. El vrea să fim lucrători împreună
cu Ei pentru a schimba naţiuni, pentru a aduce fiii risipitori acasă,
pentru a smulge sufletele din iad, ca să le aducem în împărăţia lui
Dumnezeu. Fiecăruia ni s-au dat daruri, calităţi şi oportunităţi ca să
împlinim voia Domnului şi să lucrăm în via Sa.
Intreabâ-Lpe Domnul care-i destinul tău şi cere-i să te călăuzească
pentru a păşi în el. Poate că eşti deja pe drumul destinului, dar nu ştii
acest lucru. Cere-I Domnului ca să-ţi deschidă inima, ca să poţi înţelege
voia Sa şi chemarea Sa.
36
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

P vremea în care nu ştiam planurile Domnului pentru viaţa mea


lotuşi concentrată asupra Lui, din dorinţa de a creşte în iubire ti
El şi a-L cunoaşte printr-o relaţie de părtăşie şi de dragoste
Acesta a fost cel mai clar şi mai corect lucru pe care l-am făcut i, căci el
a condus la creşterea mea spirituală, iar ulterior spre jterea chemării Lui.
fcate că eşti tânăr şi plin de vigoare, motivat de dorinţa de a predica, de
a lucra pentru Domnul. Aceasta este o dorință după inima Tatălui
ceresc, căci în trupul lui Hristos toate mădularele trebuie să lucreze.
Dar ceea ce am găsit în Cuvântul Domnului ca fiind foarte important
este faptul că mai întâi trebuie să stai la picioarele Lui şi doar apoi poţi
să pleci în lucrare. Mulţi cresc odată cu lucrarea, dar una este să fii
antrenat, disciplinat, pregătit, echipat şi apoi să pleci la luptă, şi alta este
să duci pe teren plin de râvnă, dar fără pricepere, fără pregătirea pe ţi-o
face Duhul Sfânt. Pe câmpul de luptă vei întâlni tot felul obstacole, de
probleme, de duhuri, de atacuri, iar dacă tu nu eşti echipat pentru toate
acestea, atunci vei fi rănit, dezamăgit, gata să renunti oricând, riscând să
eusti amarul înfrângerii. Pentru o creştere onioasă, te sfătuiesc să ai în
vedere următoarele:
Petrece cât mai mult timp la picioarele Domnului, în Cuvânt,
cu ascultare si în duhul unui închinător.
>
Meditează zi şi noapte la Cuvântul Domnului, până primeşti
revelaţii divine.
Stai la picioarele celor maturi în Hristos, care au acumulat
experienţe în şcoala zdrobirii şi a smereniei, pentru ca astfel să
înveţi precum un ucenic. Dacă nu înveţi să-i respecţi, să-i
cinsteşti pe cei care îţi sunt autoritate, pe bătrâni, pe cei care te
povăţuiesc, nu vei propăşi în viaţa spirituală şi nu vei fi
respectat.
Să nu lipsească postul şi rugăciunea din viaţa ta. Trebuie să fii
un om al rugăciunii şi al postului, sub ungerea Duhului Sfânt.
Vrei să tremure iadul înaintea ta, înaintea Domnului Isus care
locuieşte în tine? Ţinând post îndelungat şi rugându-te, vei
vedea puterea Duhului Sfânt în viaţa ta.

37
RODICA VOLINTIRU

• începe să declari promisiunile Domnului peste viaţa ta şi


peste viaţa altora.
• Laudă-L pe Domnul în orice vreme, lauda Lui să fie
întotdeauna în gura ta.
• începe să dăruieşti, plăteşte zeciuiala, fa bine la toţi.
• Fii responsabil şi credincios în orice detaliu.
• Seamănă pace, bucurie şi dragoste în jurul tău, ştiind că ceea
ce semeni vei culege.

ÎNCEPUTUL UNEI VIEŢI DISCIPLINATE


Părinţii mei posteau în fiecare săptămână câte două zile. în zilele
de post, ei nu mâncau şi nu beau nimic până în jurul orei 18. Ei nu ne-
au impus şi nouă, copiilor, acest lucru. Dar, în ultimii ani pe care i-am
petrecut acasă, mă aliniam şi eu alături de ei în zilele de post. Nici nu
îmi venea să mănânc, ştiind că ei ţin post.
Pe atunci însă nu înţelegeam ce efect are postul, de ce trebuie
practicat, ştiam doar că aşa ne cere Domnul Isus prin Cuvântul Lui şi că
acest lucru este bun. Chiar dacă nu am ştiut atunci, postul meu a avut
efecte pozitive în viaţa mea. Când am început să mă schimb, dorindu-L
cu ardoare pe Dumnezeu, am dus postul la un nivel mai înalt despre
care voi vorbi mai târziu.
De asemenea, eram extrem de însetată să citesc cât mai mult din
Sfânta Scriptură şi din alte cărţi creştine, să ascult muzică şi predici.
Oricând aveam puţin timp liber, doream foarte mult să-1 petrec doar cu
Domnul meu Isus, în prezenţa Lui. De atunci, nu-mi mai place să mă
risipesc în discuţii inutile, pierzând vremea în faţa televizorului sau
făcând lucrurile lumii, care nu-mi sunt de niciun folos. Am găsit
comoara, am găsit adevărata fericire, am găsit izvorul din care mă adap
mereu. Din cauza aceasta, am avut mai puţini prieteni, fiindcă mă
consacrasem căutării lui Dumnezeu. Mulţi m-au judecat, m-au criticat,
spunând că sunt prea fanatică, prea radicală, prea spirituală, încă mai
sunt lovită în direcţia aceasta, dar slavă Domnului: fac totul de dragul
Lui.
Odată, în timp ce mă rugam, Domnul mi-a vorbit prin versetul
următor:

38
RODICA VOLINTIRU

al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de


cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele." (Exod 20:3,5,6)

Domnul vrea să-L iubim doar pe El şi să nu ne încurcăm cu


treburile lumii, care ne vor mânji. El ne sfătuieşte să nu facem
compromisuri pentru că tot noi suntem cei care vor avea de suferit: ne
vom îmbolnăvi, vom fi atacaţi, dezamăgiţi, frustraţi si nemulţumiţi de
viaţă. Nu degeaba ne spune Domnul în Matei 7:13: „Intraţi pe poarta
cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare,
şi mulţi sunt cei ce intră pe ea."
Petrecând timp cu Domnul zilnic, seara şi noaptea în rugăciune, în
închinare şi post, foamea şi setea după El creşteau. Simţeam cum golul
din lăuntrul meu se umplea, eram împlinită, dar în acelaşi timp, eram
mai însetată, mai disperată după mai mult din Dumnezeu. Aşa cum am
mai spus, nu-i ceream Domnului nimic pământesc pentru mine, ci
dorinţa mea era să-L cunosc pe El într-un mod real; nu vroiam
informaţii despre el, teorii, teologie, ci o întâlnire cu un Dumnezeu viu,
real, aşa cum II vedeam în Biblie. De asemenea, îmi doream să-L
iubesc mult mai mult si să trăiesc realitatea iubirii Lui ce ne-a promis-o
în Cuvântul Său.

O ÎNTÂLNIRE REALA CU DUMNEZEU


„In sfârşit, Te-am găsit... "
Din anul 1999, de când i-am făcut Domnului acele cereri sfinte, am
început să-L caut mai mult ca niciodată. El mă atrăgea ca un magnet, ca
o forţă irezistibilă. Nu puteam să neglijez timpul cu El. Acesta devenise
foarte necesar, era desfătarea sufletului meu, cel mai important lucru
pentru mine şi de aceea, luptam ca timpul acesta să fie cât mai lung şi
mai des.
Între timp, Domnul ne-a binecuvântat pe mine şi pe soţul meu cu
doi băieţi şi două fete. Cu toate că eram foarte ocupată, orice timp liber
pe care-1 aveam, îl petreceam cu Domnul. Cu cât II căutam mai mult
pe Dumnezeu, ceva divin, ceva neînţeles de mine atunci mă atrăgea,
mă chema şi-mi făcea mare bucurie.
În 2003, cu toate că aveam şi un bebeluş de două luni, seară de seară,
începând de la ora 9, după ce culcam copiii, petreceam timp

40
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

cu Domnul până după miezul nopţii. Prezenţa lui Dumnezeu era


desfătarea mea cea mai mare. Eram de cele mai multe ori singură sau
împreună cu soţul meu şi cu un frate şi o soră care nu aveau pe nimeni
in Canada. Stăteam la picioarele Domnului, ascultam muzică, ne
rugam, meditam la Cuvântul Său, ne încărcăm „bateriile" spirituale. O,
ce vremuri unice şi ce valoroase au fost acele nopţi petrecute în
prezenţa Domnului, în aşteptarea Lui, dorind înflăcăraţi să ni se arate,
să ne vorbească, să ne atingă, să ne mângâie!
într-o seară de februarie a anului 2003, eram ca de obicei la părtăşie
cu Domnul, împreună cu soţul meu şi cu un frate mai în vârstă. Atunci,
fără ca noi să ştim, cerul a intrat în mişcare. îngerii Domnului erau
pregătiţi: unii erau gata să se lupte, pentru ca duşmanul să nu poată
împiedica lucrarea care urma să se întâmple. Se pregătea cea mai
minunată clipă din viaţa mea: cerul se unea cu pământul prin focul
dragostei divine. Cerul şi toată oastea cerească şi norul de martori erau
bucuroşi datorită minunatul act pe care Dumnezeu urma să-1 facă
pentru un suflet rănit, respins, lovit, batjocorit, tulburat, care se vedea
fără valoare, dar care a ales să caute şi să nu se lase până nu-L va găsi pe
Dumnezeu,..
Cât curaj pentru ca o fiinţă atât de rănită şi limitată să-L caute pe
Cel infinit, pe Cel Adevărat, pe Cel Atotputernic! Ce îndrăzneală să
ceară audienţă la împăratul împăraţilor şi Domnul Domnilor pentru că
are o cauză urgentă...
Aşteptam acest eveniment de mulţi ani, de 40 de ani... Nici
Dumnezeu nu era nepăsător. El S-a lăsat înduplecat de dragostea unui
suflet însetat şi disperat, şi a venit...
Eu nu căutam iertare, căci o primisem, nu căutam ajutor financiar,
nu ceream sănătate sau altceva de la El. Eu II căutam pe El, numai pe
El, vroiam să-L cunosc si să-L iubesc. Pe atunci, nu ştiam că aceasta
este tocmai ceea ce doreşte Tatăl ceresc de la noi mai înainte de toate.
într-o zi, El m-a întrebat:

„Cine vine la biserică doar pentru Mine?


Cine vine la Mine fără să-mi ceară nimic?
Cine Mă caută doar pe Mine? Cine se
închină în Duh şi în Adevăr?

41
RODICA VOLINTIRU

Pe aceştia Eu îi caut. Pe ei îi umplu de Mine şi de Dragostea


Mea, pe ei îi folosesc, căci Eu sunt totul pentru ei. Prin
dragoste, noi suntem uniţi, deci ei nu vor avea agende
personale. Ei nu caută braţul Meu fără Mine, nu vor
bucuria Mea fără Mine, nu vor pacea Mea fără Mine, nu
vor belşugul Meu fără Mine... "

Revin la momentul despre care vorbeam. In timp ce ne închinam


prin cântarea „Tu eşti Sfânt, Tu eşti Sfânt, Aleluia!", dintr-odată, cerul
s-a deschis. Am simţit bucuria cerului datorită închinării pe care I-o
aduseserăm lui Dumnezeu ca jertfă necurmată în fiecare seară, timp de
mai multe luni de zile. Cerul s-a deschis şi am văzut o săgeată
înflăcărată care venea spre mine, ca un fulger plin de putere. Cu viteza
luminii, a intrat direct în inima mea. în acele momente divine,
supranaturale, atinsă şi umplută de puterea aceea, am început să strig,
cum poate niciodată nu am strigat până atunci: „Doamne Isuse, te
iubesc, te iubesc... în sfârşit, ai venit până la minei In sfârşit, după atâta
vreme, după atâta aşteptare şi însetare după Tine, ne-am întâlnit!"
Puterea aceea a intrat în mine, în inima mea, iar pe gura mea ieşea
o altă putere manifestată prin strigăte de bucurie; o putere care II lăuda
pe Domnul ca niciodată înainte. Era un foc divin care mă mistuia de
dragoste pentru Dumnezeu şi pentru toţi oamenii. Eram conectată cu
Cerul prin puterea aceea divină, care continuu intra în mine, asemenea
unui curent electric, care nu se poate descrie în cuvinte omeneşti.
Curentul acela, puterea aceea, focul acela continua să intre în mine şi
parcă mă ridica tot mai sus: stăteam în genunchi cu mâinile ridicate şi
aveam impresia că ating Cerul. în acele momente, nu mai exista între
cer şi pământ nimic pentru mine. Nu mai era niciun nor, niciun
acoperiş, niciun tărâm demonic. Eram direct în faţa Celui Prea înalt,
lăudându-L şi bucurându-mă de supranatural, de EL, de dragostea Lui
care mă inunda, de prezenţa Lui, pe care o aşteptasem de 40 de ani.
Am văzut gloria Domnului, măreţia şi dragostea Lui care arde,
clocoteşte, mistuie... Pot să spun că L-am văzut cu ochii credinţei pe
Domnul Dumnezeu; ca Isaia sau ca Ioan... Am putut să trăiesc
momente unice, de profundă reverenţă, pentru că Dumnezeu este Sfânt,
El este un foc mistuitor... Cu ochii inimii, am văzut ceva din
42
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

natura Lui, din sfinţenia Lui. A fost ceva divin, adânc, profund, ce nu
SC poate explica în cuvinte.
E imposibil de redat în cuvinte această experienţă, o întâlnire
adevărată cu Dumnezeu. Doream ca acele clipe să nu se sfârşească
niciodată pentru că erau atât de sublime, de sacre...
Când puterea aceea a intrat în mine, inima a început să mă usture,
sâ mă ardă fizic. Erau flăcările dragostei Lui, care ardeau tot ceea ce
era pleavă în mine, dar, în acelaşi timp, acele flăcări mă contopeau cu
El printr-o dragoste divină, care nu există pe pământ. Era dragostea pe
care o căutam de ani de zile. Realitatea Lui Dumnezeu era acum in
mine, nu mai era undeva sus, undeva departe... Domnul umplea atunci
golul din inima mea, care însetase după EL de atâta vreme. Era un foc
care durea, mă ardea, dar, în acelaşi timp, era atât de dulce şi de
atrăgător, încât doream ca această experienţă să nu se termine
niciodată. Atunci s-a produs unitatea, comuniunea dintre mine, o
păcătoasă iertată, şi dragostea nemărginită a lui Dumnezeu. Am simţit
că am devenit una cu El. Altfel spus, ceva din El a intrat în mine şi m-a
legat, m-a unit pentru totdeauna cu El.
Ochii minţii mele au privit pentru prima dată revelaţia iubirii, a
măreţiei si a frumuseţii celui Preaînalt si m-am îndrăgostit de El pentru
totdeauna. Acele flăcări simţite de mine erau flăcările Duhului Sfânt.
Era un botez al Duhului Sfânt în dragostea Sa divină, pentru că prima
roadă a Duhului Sfânt este dragostea. Pot să spun că a fost un botez cu
focul pasiunii pentru Dumnezeu... De îndată am început sâ vorbesc cu
El:

„ O, ce iubire unică, perfectă şi desăvârşită am găsit în Tine,


Domnul meu scump si preaiubit...
Cum, Doamne,Tu, cel de necuprins, Te-ai aplecat până la
mine, o păcătoasă?
De unde ai atâta iubire? De unde curge atâta har pentru
noi, toţi păcătoşii?
Ce fel de iubire ai Tu, încât mă atragi spre Tine ca un
magnet? Cine eşti Tu, Dumnezeule? Nu te pot vedea, dar
Te simt atât de aproape... parcă si aerul pe care-l respir este
altul, eşti Tu în el... Ce-i dincolo de ceea ce simt eu acum?
Eşti Tu, cel Sfânt si Atotputernic, eşti Tu, cel despre care am
citit de atâtea ori în Biblie... Eşti chiar Tu, Cel care m-a
43
RODICA VOLINT1RU

creat, Cel care mi-a dat suflare si Cel care m-a salvat din
atâtea necazuri... Eşti Tu, dragostea supremă şi bunătatea
desăvârşită care se îndură de toţi păcătoşii. De ce ai venit
la mine?
Ce plan ai Tu pentru mine, încât mă umpli cu atâta iubire?
Lărgeşte-mi, Doamne, teritoriile inimii, ale credinţei şi ale
cunoştinţei, să Te pot pricepe, să Te pot cunoaşte şi iubi cu
adevărat... Eşti prea minunat, prea sfânt, eşti prea măreţ şi
plin de o iubire care mă arde; nu merit să Te apleci până la
mine...
O, adâncul bogăţiei şi al ştiinţei, cine Te poate cuprinde pe
Tine, cel de necuprins ?
E prea mult ceea ce Tu-mi dai
OCHII MINŢII MELE acum, Domnul şi Iubitul vieţii
AU PRIVIT PENTRU mele... Oare chiar îţi pasă de
PRIMA DATĂ REVELAŢIA mine?
IUBIRII, A MĂREŢIEI ŞI Oare chiar ai văzut dorul şi
A FRUMUSFTli CFIUI disperarea mea după Tine?
PRFA ÎNAIT SI M~AM Ai lăsat Tu toate pentru mine,
Domnul meu?
ÎNDRĂGOSTIT DE EL _ _
Cine sunt eu pentru Tine? Ce
preţ
PENTRU TOTDEAUNA. '
am eu în ochii Tai?
O, câtă suferinţă, câte păcate, cât
timp pierdut fără Tine, Doamne... De ce ai venit aşa de
târziu? De când Te caut, de când Te aştept... Ţi-aduci
aminte, Doamne, de câte ori plângeam noaptea şi stăteam
până târziu citind Cuvântul Tău, spunând printre hohote
de plâns aşa:
«Isuse, Doamne, dacă cumva treci şi pe strada mea, dacă
vezi fereastra cu lumina aprinsă, să ştii că eu sunt cea care
Te aşteaptă să vii; vino, căci mă arde dorul după Tine...
Nimic nu mai doresc în afară de Tine, vreau o întâlnire
reală cu Tine, Domnul meu, care ţi-ai dat viaţa pentru
mine... Vreau să Te iubesc, dar nu pot mai mult decât atât.
Am nevoie de iubirea Ta mai întâi.»
Mulţumesc pentru că Te-ai îndurat de mine, pentru că ai
venit.
Tu îţi aduci aminte, Doamne, de câte ori am cântat
plângând versurile:

44
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Deschide-mi ochii, vreau sâ Te văd, Isus, Sâ Te-ating cu mâna, să-ţi


spun Te iubesc! Şi fă-mi urechea cu drag sâ Te-asculte,
Deschide-mi ochii, vreau să Te văd, Isus!» , deschide-mi
ochii spirituali, să mă bucur de toată splendoarea Ta, căci
eşti aşa de minunat, de scump, de dulce, încât cuvintele mele
sunt prea sărace pentru a putea să Te tescrie... Dar, în
inimă, acolo ai intrat Tu, si inima ştie sâ tmunice direct pe
limbajul dragostei divine, cuvintele nu mai sunt necesare...
Doar suspin şi gem de bucurie în prezenţa frumuseţii Tale
divine. Acum, cerul s-a unit cu pământul prin legătura dragostei
dintre noi doi, o legătură între Dumnezeul Cel Prea Sfânt şi
bun şi o păcătoasă răscumpărată, pe care ai fâcut-o fiică de
rege... Mulţumesc, Doamne, Dumnezeul meu pentru acest
har nemeritat de mine. Abia acum pot spune că trăiesc şi
că am un Dumnezeu sus în ceruri, dar care este şi în mine,
cu mine mereu.
Cu ce cuvinte sâ- Ţi dau slavă? Cum să- Ţi mulţumesc mai
bine?
Da, ştiu: îţi voi aduce jertfe de mulţumire în faţa întregului
popor, Te voi iubi neîncetat şi voi povesti lucrările Tale,
Dumnezeule.
De acum, eşti « Tăticul» meu scump şi drag, care nu mă mai
lasă singură niciodată. Voi simţi mereu respiraţia prezenţei
Tale minunate. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea !"

Acestea au fost doar câteva din gândurile şi cuvintele ce clocoteau


inima mea în acele momente supranaturale. Corpul meu nu mai putea
rezista acelui foc divin, acelei puteri supranaturale şi m-am -t aşa:
„Doamne, opreşte-Te pentru că nu mai pot, mă ustură, mă Je inima...".
Simţeam flăcările dragostei Lui, care mă consumau pentru El, dar care
dureau în acelaşi timp (am ştiut să definesc starea aceasta abia mai
târziu, atunci când Domnul m-a condus spre o viaţă de post şi
rugăciune pentru tot pământul). Astfel, Domnul şi-a retras pentru o
vreme, curgerea aceea continuă a puterii Sale.

45
ROD1CA VOL1NTIRU

O VIAŢĂ NOUĂ
Din acel moment, totul s-a schimbat în viaţa mea. Intervenţia aceea
divină, ungerea Duhului Sfânt, a dragostei Sale, toate au marcat o nouă
traiectorie pentru viaţa mea. Pot spune că m-am îndrăgostit de Domnul
Isus, de Tatăl şi Dumnezeul meu preasfânt şi bun şi de Duhul. Sfânt.
Am început să iubesc totul în jurul meu, cântam şi strigam de
bucurie, era bucuria întâlnirii cu Domnul meu iubit. Domnul m-a
purificat şi mi-a dat alţi ochi, pentru a putea să văd persoanele din jurul
meu aşa cum le vede El. îi iubeam pe toţi oamenii, fără nicio pretenţie.
Nu mai puteam să-i judec pentru că vedeam în ei valorile pe care
Dumnezeu le-a pus, dar care erau acoperite de păcat, de neştiinţă si de
necredinţă. Această draeoste era însoţită de bucurie si de sacrificiu -
adevărata dragoste se sacrifică plină de bucurie. Am trăit şi trăiesc o
schimbare radicală, plină de pasiune pentru Dumnezeu şi pentru
împărăţia Sa.
De atunci, am devenit disperată (termenul descrie exact
simţămintele mele!) după El şi numai după El. Tot ce caut, tot ce
doresc şi tot ce mă interesează este El, doar El, numai El: Dumnezeu în
plinătatea Trinităţii. De atunci, orice gând, orice vorbă, orice dorinţă
sau acţiune vreau să fie numai pentru El şi despre El. Uneori chiar
soţului meu i-a fost greu să mă înţeleagă pentru că nu am mai dus o
viaţă „normală", asemănătoare celei din trecut. Chiar şi copiii mei
vedeau că orice timp liber pe care îl aveam îl petreceam în rugăciune,
cu Biblia sau ascultând mereu cântări şi predici... Ii îndemnam şi pe ei
să facă aceleaşi lucruri, rugându-mă să le facă din pasiune, nu pentru că
le spuneam eu.
Acum înţelegeam ce diferenţă este între a-L urma pe Domnul de
departe, de frică, sau pentru că aşa au zis părinţii, şi a-L sluji pentru că-
L iubeşti. Ştiu că va veni vremea când mulţi vor fi atinşi de aceeaşi
dragoste care pe mine m-a schimbat şi atunci toate vor fi clare şi
minunate. De multe ori nu sunt înţeleasă nici de prieteni, dar acel foc
dinlăuntrul meu nu-i al meu, nu eu l-am pus acolo, ci însuşi Dumnezeu
1-a format în mine, prin Duhul Său - el trebuie mereu întreţinut, căci
altfel, simt că mă sting...

46
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Mi-am dat seama că lucrul după care am tânjit ani de-a rândul a
fost iubirea Lui, dar greşeala mea consta în faptul că am căutat-o in
locuri greşite, care mi-au adus numai suferinţă. Dar Domnul şi-a cules
slava şi din aceste experienţe ale mele, căci în Romani 8:28 scrie:
„Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul
Său."
Durerea, dezamăgirea şi disperarea din viaţa mea m-au forţat să
continui alergarea şi căutarea comorii de preţ, care s-a materializat prin
găsirea Sa, în a mă întâlni cu Prinţul Păcii, al inimii mele, cu Iubitul
sufletului meu, cu Cel care m-a iertat, m-a acceptat, m-a iubit, mi-a
şters lacrimile de pe obraz; cu Domnul Isus, care mi-a spălat hainele
murdare în sângele Său, care mi-a dat haina neprihănirii şi a laudei,
care mi-a pus inelul legământului cu El pe deget, care m-a încălţat cu
pace şi cu siguranţă şi mi-a oferit şi o masă bogată din revelaţiile
Cuvântului Său pentru mine. Ce bun este Dumnezeul nostru!

UN CUVÂNT DE SUFLET
Poate că ai trecut într-o măsură mai mare sau mai mică prin ceea ce
am trecut eu, poate eşti singur, disperat, dezamăgit, fără speranţă,
îndemnul meu este acesta: Nu te opri aici! Nu renunţa! Ajutorul tău
vine în calea ta, este chiar la uşă. „în bunătatea Lui, Domnul
Dumnezeul tău îţi va ieşi înainte..."(Psalmul 59:10). Continuă alergarea
în căutarea Celui Adevărat, a Celui care este iubire, milă, ajutor,
mântuire, salvare, vindecare... El promite:

„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată


inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, si voi
aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge din
toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit,
zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am
dus în robie." (Ieremia 29:13,14)

Primeşte câteva sfaturi pe care ţi le dau din inimă:


• Să nu cauţi alinare la oameni, căci vei fi dezamăgit şi mai tare.
• Să nu rămâi în singurătate şi izolare, căci astfel îi va fi mai
uşor celui rău să te atace şi vei fi lipsit de protecţie.
47
RODICA VOLINTIRU

• Să nu accepţi minciunile vrăjmaşului cu privire la tine sau la alţii.


Vocea duşmanului îţi şopteşte: „nu mai ai iertare, nimeni nu te
iubeşte"; „toţi te dispreţuiesc"; „cum să mai ieşi în lume?"; „ce
ai făcut tu e vrednic de moarte, singura ta şansă este moartea";
„Dumnezeu e prea departe, prea ocupat pentru a te mai
asculta"; „Lui Dumnezeu nu-i pasă de tine, uite unde eşti
acum"; „rugăciunile tale nu sunt ascultate"; „nu există
Dumnezeu, căci dacă ar exista, te-ar ajuta"; „uită-te în ce hal
eşti: eşti legat, nimeni nu te mai poate scăpa.
Dacă toate aceste gânduri hoinăresc prin mintea ta, să nu le crezi,
căci sunt doar minciunile celui rău. El a fost un mincinos de la început
pentru că e tatăl minciunii. Dacă nu ai o temelie sănătoasă, astfel încât
să ştii cine eşti în Hristos si ce mari si adevărate sunt promisiunile
Domnului pentru tine, atunci va fi uşor să accepţi minciunile celui rău.
Odată intrate în casa minţii tale, ele vor începe să te controleze şi să te
bombardeze, pătrunzând până în inima ta, iar de acolo încep să
rodească vinovăţie, condamnare, dezamăgire, amărăciune, neiertare,
egoism, izolare, nemulţumire, necredinţă, îndoială, frică etc.
Domnul ne spune în Ioan 10:10: „Hoţul nu vine decât să fure, să
junghie şi să prăpădească." Acestea sunt lucrurile pe care le face
diavolul. El nu se mulţumeşte doar cu faptul că tu ţi-ai deschis uşa
inimii pentru minciunile lui, ci vrea să fure tot ce mai găseşte bun în
tine, şi anume: integritatea, pacea, credinţa, bucuria, bunătatea etc.
Vrăjmaşul te va îndemna să-ţi satisfaci pornirile fireşti, îndreptându-te
spre un păcat, care va creşte tot mai mult în tine, până va ajunge să te
controleze total.
De exemplu, dacă eşti dependent de băutură, de droguri, de sex, de
cheltuirea banilor pe orice vezi, vei putea păstra aparenţa mulţumirii
sufleteşti, dar toate acestea sunt plăceri de-o clipă, care lasă în suflet un
gol... Acest obicei devine un stil de viaţă pentru tine. Eşti prins total în
mreaja vrăjmaşului, care urmează să-ţi distrugă viaţa, sănătatea, banii;
după dependenţe de genul drogurilor, alcoolului sau sexului, vin
manifestări ca violenţa, mânia, răutatea, dezamăgirea, obsesia, depresia
etc.
Cel rău vrea să-ţi distrugă familia, copiii, relaţiile bune, pentru ca
apoi să te izoleze. Mulţi oameni dependenţi ajung chiar şi în puşcărie,
unde sunt total descurajaţi şi cu puţine şanse de scăpare. Ultima
48
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

vitură dată de Satan celui încolţit este dorinţa de a muri, care pare igura
scăpare posibilă. Cel rău minte fără ruşine, şi mulţi apucă pe calea sa,
neştiind că îi aşteaptă o văpaie de suferinţă veşnică.
Dumnezeu ne-a creat ca flinte libere. Dacă ai ales să trăieşti în
Iependenţă de păcat, Domnul îţi spune: „Vino la Mine!" El are putere i
astăzi să ierte, să cureţe, să dezlege, să vindece, să înnoiască. Dacă te
găseşti într-o astfel de situaţie, spune chiar acum:

Doamne huse, iartă-mă pentru că mult am păcătuit şi Te-


am supărat! Ai milă de mine, păcătosul! Eu cred in jertfa Ta
de la Golgota, cred că Tu ai murit şi pentru mine! Te rog
ca astăzi să intri în inima mea, doresc să fii Domnul şi
Salvatorul meu pentru totdeauna. Şterge-mi toate păcatele,
aşa cum ai promis în Cuvântul Tău: „Sângele lui Isus
Hristos ne curăţă de orice păcat. "

Doamne, declar că de azi înainte, Tu, doar Tu îmi eşti


Domn, Stăpân şi Mântuitor!

Iţi mulţumesc pentru că m-ai iertat, m-ai curăţit şi m-ai


făcut copilul Tău! Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt! Am
nevoie de Tine, călăuzeşte-mă din acest moment, fii cu mine,
păzeşte-mă de cel rău şi împlineascâ-se voia Ta în viaţa mea!

In numele lui Isus m-am rugat! Iţi mulţumesc!Amin!"

VREMEA REVELAŢIILOR
După seara aceea minunată în care Domnul m-a scăldat în
frumuseţea dragostei Sale, totul s-a schimbat. In primul rând, viaţa mea
de rugăciune a luat o altă întorsătură. Cum îmi deschideam gura, Duhul
Domnului se ruga cu putere şi mijlocea, încât abia mă mai puteam opri.
Aproape de fiecare dată simţeam aceeaşi putere şi arsura flăcărilor
dragostei Lui. Am avut parte de umplere după umplere, simţeam
prezenţa Domnului încontinuu. Pe cât de mare fusese seceta din viaţa
mea, pe atât de mare a fost bogăţia prezenţei Domnului în mine.
încercările şi problemele au continuat pentru că Domnul mai avea de
curăţit multe în mine, dar, de această dată, ele nu mă mai

49
dărâmau, ci le vedeam ca pe nişte oportunităţi de binecuvântare, de
creştere spirituală. Colaboram cu Dumnezeu şi mereu îi spuneam:
„Doamne, curăţă toată zgura, fa-mă aur curat, ajută-mă să pun firea
mea pe cruce, căci ea e duşmanul meu."

PRIMUL VERSET PRIMIT DIRECT DE LA DUMNEZEU


In acel timp, după ce Domnul m-a umplut, ceva s-a topit în mine şi
am început să aud vocea Domnului; nu o auzeam mereu şi nu
întotdeauna clar de la început, dar experienţa aceasta se manifesta în
diferite moduri. El a început să-mi vorbească prin Cuvântul Său, care a
devenit Rhema2 (Cuvânt viu). Eraca un foc care ardea în oasele mele,
atât de real şi de clar, ca şi cum însuşi Dumnezeu ar fi venit personal
pentru a-mi spune acel verset. Fiecare cuvânt viu era special pentru
mine, s-a statornicit în inima mea şi a rămas acolo. Dovada cea mai
clară era faptul că toate versetele prin care Domnul mi-a vorbit astfel au
fost pline de viaţă şi putere în aşa măsură încât le-am memorat imediat.
Au rămas în inima mea fiindcă erau direct de la Domnul si erau
speciale pentru situaţia în care mă aflam.
După ce mă rugam, stăteam apoi în linişte pentru a-L auzi pe
Domnul vorbind; eu doream un dialog, nu un monolog. într-o zi, am
auzit vocea Lui, care mi-a vorbit foarte clar şi tare:
„Citeşte Luca 4: 18!" M-am conformat si am citit imediat.
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să
vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tâmăduiescpe cei cu
inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea,
şi orbilor câpâtarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi..."
De îndată ce am început să citesc, prezenţa Domnului a coborât din
nou şi o cercetare de foc a fost peste mine, încât am început să plâng în
hohote. Am zis: „Doamne, ce vrei să-mi spui? Acest verset a fost scris
pentru Tine, de ce rni-I dai mie? Nu înţeleg, Tată, ajută-mă!" Am
continuat să plâng în prezenţa Lui divină. Apoi, L-am auzit pe Domnul
spunându-mi: „Acest Cuvânt este şi pentru tine,

2 Rhema este un termen grecesc tradus drept cuvântul rostit. Spre deosebire de logos
(cuvântul inspirat al lui Dumnezeu), rhema este un cuvânt particular de descoperire
prin care Duhul Sfânt ne vorbeşte în mod personal.

50
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

I Mea!" Am început să plâng şi mai tare, spunându-I Domnului că


nu înţeleg prea clar ce legătură poate să aibă cu mine acest verset.
Acesta a fost primul verset pe care mi 1-a dat Domnul în anul I. O
confirmare a faptului că acest verset era de la Domnul a taptul că
exact în zilele acelea eu citisem din Isaia 61: „Duhul inului
Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc
:i bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima
>bită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea
". Cum am spus, mi-a fost greu la început să înţeleg ce a vrut
mnul să-mi spună cu aceste versete, dar eram sigură de un lucru:
inezeu nu spune niciodată ceva fără să aibă un scop şi fără să ducă
îndeplinire Cuvântul Său. Am început să mă rog pe baza acestui
:t, declarându-1 cu credinţă, pentru ca el să devină realitate pentru
ie. Am ştiut că Domnul are un plan cu mine. Privind în urmă,
realizez frumuseţea Domnului care s-a manifestat taptul că El m-a
pregătit şi înştiinţat încetul cu încetul, pentru ca
să intru în chemarea care a avut-o pentru mine de la întemeierea

Nu putem să cerem azi ceva şi peste noapte să ajungem pe vîrful


cel mai înalt. Avem nevoie de pregătire (mă refer la formarea
eterului, la trăirea unor anumite experienţe cu Domnul) pentru astfel
să putem trece testele care ne vin în cale, ca apoi să putem mai sus şi
să ne pregătim pentru ceea ce are Domnul în plan.

INTIMITATEA CU HRISTOS
Poate te întrebi ce înseamnă intimitatea cu Hristos. Iată
spunsul: să fii îndrăgostit de Domnul tot timpul, să umbli în
rezenţa Lui mereu. Mai exact: să trăieşti într-un mod radical pentru
ristos şi să umbli pe căile Sale numai de dragul Lui. Primul pas este
i treci de la religiozitate la relaţie personală cu Dumnezeu, iar apoi
i intimitate cu Dumnezeu. Acest cuvânt descrie comuniunea dintre
noi si Mântuitorul nostru, asa cum soţul si soţia devin una. Până să
e căsătorească, ei aveau o relaţie de dragoste, dar după căsătorie, au
itimitate, care apoi rodeşte prin venirea copiilor pe lume.
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlâdiţele. Cine rămâne in Mine şi

51
ROD1CA VOLINT1RU

în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine


nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)
Pe parcursul acestei cărţi, voi vorbi mereu şi mereu de acest
subiect. El este izvorul, El este sursa, cum te îndepărtezi de El, te usuci,
nu mai ai putere, nu mai ai dragoste pentru Cuvânt, pentru rugăciune şi
pentru închinare.

CUM POŢI AUZI VOCEA DOMNULUI?


Iată un exemplu din viaţa mea. Eram în bucătărie şi găteam.
Deodată, am simţit un fel de fâlfâit uşor la ureche, ca un vânt uşor, ca
mişcarea unor aripi. M-am oprit imediat, neştiind ce se întâmplă. Duhul
Sfânt mi-a adus aminte despre un porumbel care s-a aşezat cândva
deasupra Domnului îsus. Atunci am realizat că Duhul Sfânt, cel care a
luat chip de porumbel, vroia să-mi spună ceva. Mi-a venit în minte
gândul că în trecut oamenii foloseau porumbeii pentru a duce mesaje în
alte oraşe. Mi-am zis: „El a venit cu un scop, cu un mesaj din partea
Tatălui, pe care vrea să mi-1 încredinţeze, pentru ca eu să îl aduc
înaintea Lui în rugăciune." De ce? Pentru că aşa lucrează Dumnezeu. El
are un plan pentru o ţară, pentru un oraş, pentru o persoană sau o
situaţie. El nu lucrează fără noi, căci noi am fost trimişi să fim
„lucrători împreună cu Dumnezeu."

„Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi


sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. " (1
Corinteni 3:9)

„ Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să


faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. "
(2 Corinteni 6:1)

El ne-a încredinţat pământul să-1 stăpânim, să-1 guvernăm şi, de


aceea, noi trebuie doar să primim ordinele Tatălui Ceresc, ca prin
rugăciunea cu credinţă să le aducem din nou în stăpânirea Lui. Astfel,
El, cu îngerii Lui şi prin noi îşi duce planurile la îndeplinire. Astăzi,
Dumnezeu este în căutare de bărbaţi şi de femei, de copii şi de tineri
care să I se predea Lui total, şi pe care să-i umple de Duhul Sfânt.

52
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Apoi, ei pot merge înaintea prezenţei Lui, cerând ca voia Lui să se


facă râmânt, asa cum este în ceruri.
Această revelaţie este foarte puternică si necesară ca să înţelegem
nostru pe pământ, să ştim de ce trebuie să ne rugăm, să vedem
Lui stabilită pe pământ şi să-primim un răspuns la rugăciunile pe
Ic aducem înaintea Domnului. Aici este taina.

,Apoi, Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru,


după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii
mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi
peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.» Dumnezeu
a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui
Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis:
«Creşteţi, înmidţiţi-vâ, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste
orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.» " (Geneza 1:26-
28)

„Cândprivesc cerurile - lucrarea mâinilor Tale - luna şi


stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: „ Ce este omul, ca să Te
gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai
făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat
cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile
mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: oile şi boii
laolaltă, fiarele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, tot
ce străbate cărările mărilor. " (Psalm 8:3-8)

Care a fost planul lui Dumnezeu de la început? Acela de a lăsa fiinţa


â să stăpânească pământul şi întreaga creaţie. Cu alte cuvinte, nezeu
a dorit şi a făcut un om după chipul şi asemănarea Lui, suflat viaţă,
putere din El, dar Dumnezeu nu a renunţat ia dreptul de proprietate
asupra pământului, ci i-a încredinţat omului doar nsabilitatea
administrării lui. Când Dumnezeu a zis: „Să-i lăsam i să
stăpânească", El a rămas în continuare Stăpânul Suveran. i, El a
hotărât de la început că nu va interveni pe pământ pentru irea
scopurilor Sale ignorând mandatul pe care i l-a încredinţat ui.
Domnul l-a pus pe om să stăpânească pe pământ, nu pentru omul să
facă ce vrea, ci pentru ca prin el, Dumnezeu să-şi ducă ideplinire tot
ceea ce are în plan. Dumnezeu doreşte colaborare
53
ROD1CA VOLINTIRU

cu omul. Cum se realizează această comunicare şi colaborare? Prin


comuniunea în rugăciune şi prin Cuvânt!
Vedem în Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu a căutat
întotdeauna un om prin care să-şi împlinească planurile Sale. încă de la
căderea lui Adam, Dumnezeu avea deja pregătit un al doilea Adam,
care urma să răscumpere omenirea şi să recâştige stăpânirea pe care
Dumnezeu i-o încredinţase omului. Domnul nu face nimic pe pământ
fără cooperarea omului. Dumnezeu 1-a folosit pe Noe pentru a salva
lumea de la potop, pe Avraam 1-a folosit pentru naşterea naţiunii Israel,
pe Iosif pentru a salva poporul Israel de la secetă, pe Moise pentru a
scoate poporul evreu din Egipt, pe losua, Estera, Debora, Măria - pe toţi
aceştia, Domnul i-a folosit pentru un scop anume.
Dumnezeu ne cheamă astăzi să fim o conductă prin care se revarsă
rugăciuni şi răspunsuri divine pentru planeta noastră, pentru fiecare
dintre oamenii din jurul nostru.
DUMNEZEU NU A Prin aceasta, vreau să înţelegeţi
RENUNŢAT LA DREPTUL cât de importantă şi necesară este
SÂU DE PROPRIETATE rugăciunea.
ASUPRA PĂMÂNTULUI, De asemenea, e nevoie să ne
CI I-A ÎNCREDINŢAT cunoaştem identitatea în Hristos
OMULUI DOAR pentru a obţine adevărata siguranţă,
RESPONSABILITATEA să știm de pe ce poziții ne rugăm.Noi
ADMINISTRĂRII LUI sîntem copii de Dumnezeu,
răscumpăraţi, snnţi, preaiubiţi, aleşi
şi puşi în locurile cereşti în Hristos,
o seminţie aleasă, un neam sfânt, o preoţie împărătească, neprihăniţii
Domnului, un răsad al Lui, ambasadorii cerului. Aceasta ne este
poziţia în Hristos. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu.
Când ştii cine eşti în El, ai toată siguranţa necesară, credinţa si
îndrăzneala de a veni înaintea tronului de milă şi de îndurare pentru a
te ruga. De asemenea, atunci când ştim cine este Dumnezeu, cine este
Isus Hristos şi cine este Duhul Sfânt, avem tot cerul de partea noastră,
avem toată certitudinea că rugăciunea noastră este ascultată, că ea nu
este aruncată în vânt, că Domnul ia aminte la cererile noastre si ne
va răspunde. Am menţionat doar câteva dintre temeliile rugăciunii
pentru că trebuie să ne rugăm neîncetat şi să credem că cerul intră în
mişcare atunci când rugăciunea noastră este făcută cu credinţă.
54
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Revin la experienţa mea: auzind fâlfâitul acela, am înţeles că trebuie


să mă rog.M- am pus imediat pe genunchi şi m-am întrebat:
„pentru
ce trebuie sâ mă rog?" De îndată am fost îndemnată de Duhul Sfânt

pentru nişte locuri la care nu mă gândisem vreodată, şi anume
Africa. Simţeam clar călăuza Duhului Sfânt în cuvintele pe
ipuneam. Mijlocirea era plină de putere, de ungere divină şi de
pasiune. Rugăciunea „curgea", parcă era programată. Eu doar m-
am
m-am supus, am ascultat de îndemnul Duhului Sfânt; El era
se ruga prin mine, căci numai Duhul ştie năzuinţa Tatălui.Știu că
numai în veşnicie voi înţelege de ce a trebuit să mijlocesc
momente, dar atunci am avut certitudinea că împlineam
domnului, deşi situaţia m-a luat pe nepregătite. învăţam, sub
irea Duhului, ce înseamnă să stai la dispoziţia Duhului pentru

Altădată, eram tot la bucătărie si am auzit acelaşi fâlfâit, dar zis


Domnului: „O, stai să termin mâncarea mai întâi!" şi m-am sâ-mi
continui treaba. De obicei, la mine în casă se aud mereu ici şi
muzică creştină de pe internetul (pe atunci le ascultam la
casetofon). Astfel, prin muzică creştină şi prin Cuvânt, Domnul
este ficat continuu, iar atmosfera din casă este mereu curată; căci
lauda înnobilează atmosfera.

„ Totuşi Tu eşti Cel Sfânt, şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor


lui Israel. " (Psalm 22:3)

Chiar în acele momente se cânta o cântare care, de fiecare dată


cînd o ascultam, mă făcea să plâng şi Domnul turna peste mine un
duh de rugăciune şi mijlocire pentru alţii. Atunci am simţit clar că nu
ia mai pot sustrage chemării Duhului la mijlocire. Am oprit aragazul
pentru a nu avea grija gătitului şi am început să mă rog, să plâng, să
lijlocesc cu mare putere, deşi încă nu ştiam pentru ce. Apoi, am primit
călăuzire să mijlocesc pentru protecţia familiei, a soţului la muncă, a
copiilor şi a casei. In timp ce mă luptam în rugăciune, am simţit o
prezenţă străina în casă. Parcă stătea pe treptele casei, dar nu $c putea
apropia de mine, de locul unde eu mă rugăm. Nu puteam să mă opresc,
căci Duhul Sfânt se ruga continuu prin mine.

55
RODICA VOLINT1RU

Am început să iau Sabia Duhului, care este Cuvântul Lui


Dumnezeu, şi am declarat versete biblice de protecţie, de victorie, de
izbăvire. Apoi, cu autoritate am mustrat orice plan al celui rău şi orice
duh care ar îndrăzni să aducă ceva rău în casa mea. M-am rugat ca ele
să fie nimicite în Numele Domnului Isus şi prin sângele Mielului.
Lupta a fost lungă şi grea, dar am mijlocit până am simţit eliberare, iar
prezenţa aceea străină, îngrozitoare, apăsătoare, şi care nu inspira nimic
bun, a plecat.
Domnul mi-a spus atunci: „Cel rău are şi va avea mereu în plan să
aducă nenorocire, boală, ceartă, probleme în familia ta, dar pentru că tu
ai ales să asculţi de vocea Domnului şi ai mijlocit, planul vrăjmaşului a
fost îndepărtat, chiar nimicit." Slavă Domnului!
Am meditat la multele situaţii când am fost prea ocupaţi sau chiar
nepăsători şi nu am recepţionat vocea Domnului, sau poate nu i-am dat
importanţă, sau n-am crezut-o.şi, de aceea, am pierdut o bătălie, am
pierdut binecuvântarea protecţiei Lui, iar cel rău şi-a făcut de cap,
aducând tulburare, ceartă, bârfă, durere, tensiune în familii.

Doamne, iartâ-ne şi ajutâ-ne să fim treji si vigilenţi, ştiind


că duşmanul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care
răcneşte şi caută pe cine să înghită. Ajută-ne, Doamne, să
fim atenţi la vocea Ta!

Cel rău abia aşteaptă să ne atace, să ne distrugă, să ne omoare:

„Hoţul nu vine decât să fure, sâjunghie şi să prăpădească.


Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. "
(Ioan 10:10)

Fie ca toţi să înţelegem că unul dintre beneficiile rugăciunii este


acela că putem să ridicăm un zid de protecţie atunci când ne rugăm
pentru noi sau pentru alţii. Prin aceasta, noi punem bariere vrăjmaşului
pentru ca el să nu mai intre în vieţile noastre, să nu ne mai atace.
Diavolul nu tine seamă de cuvintele mele, de lacrimile mele, ci lui îi
este frică doar de puterea Numelui Isus, a Sângelui Său şi de puterea
Duhului Sfânt care este în noi şi se manifestă prin noi. Cunoscând
Puterea si Autoritatea care ne sunt date, dacă le vom folosi

56
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

şi dacă vom ataca cu ele, vrăjmaşul va fugi şi va da înapoi. E necesar să


cerem călăuzirea Duhului Sfânt, să ştim cum să ne rugăm cu efect. Ce
schimbare ar fi în viata noastră, a familiei noastre, în tara noastră, în
adunările noastre şi pe întreg pământul dacă am şti să ne rugăm
fierbinte, cu credinţă, ca să se facă voia lui Dumnezeu precum în cer, şi
pe pământ! Ce viaţă victorioasă am avea, bazată pe victoria Domnului
Isus de la Calvar, dacă noi ne-am ruga neîncetat, aşa cum ne cere
Domnul! în rugăciune, noi ne întâlnim cu Dumnezeu, datorită jertfei
Domnului Isus. Şi, prin rugăciune, noi îi cerem lui Dumnezeu să se
întâlnească şi cu persoanele pentru care mijlocim. Sacrificându-ne în
rugăciunea de mijlocire, anulăm şi distrugem puterea nimicitoare a
vrăjmaşului.

OBSTACOLE PE CALE
Vorbeam în paginile anterioare despre vocea Domnului. Dar cum
poţi auzi această voce? Experienţa ne arată că la început este o luptă
pentru un credincios să poată auzi vocea Domnului, însă după ce
adânceşte comuniunea cu Domnul şi ajunge înaintea Tronului Său, este
imposibil să nu o audă.
Probabil te întrebi: „Cum?". In primul rând, trebuie să cunoaştem
ceea ce spune Dumnezeu despre acest subiect, apoi trebuie să vedem
cum anume putem ajunge să-1 practicăm. Dumnezeu se apleacă din
înălţimea Sa la omul smerit şi zdrobit:

„Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă
şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. "
(Isaia 66:2)

„Căci aşa vorbeşte Cel Prea înalt, a cărui locuinţă este


veşnică şi al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri
înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca
să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez' inimile
zdrobite.» " (Isaia 57:15)

Domnul ne pune câteva condiţii. Cea mai importantă este ca viaţa


noastră să fie pusă în ordine cu Dumnezeu, fiindcă avem nevoie de o
inimă curată pentru a intra în părtăşie cu El.

57
RODICA VOLINTIRU

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe


Dumnezeu!". (Matei 5:8)

In lumina Cuvântului Său, trebuie să ne cercetăm viaţa, inima,


atitudinile si intenţiile inimii, încât să nu mai rămână niciun obstacol
care să împiedice în a auzi vocea lui Dumnezeu. Printre cele mai
evidente obstacole, trebuie să menţionăm păcatul şi frica. Păcatul, de
orice natură ar fi el, trebuie să fie recunoscut ca atare şi trebuie să
renunţi la el prin pocăinţă.

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca


să ne ierte păcatele si să ne curate de orice nelegiuire." (1
Ioan 1:9)
FRICA
♦ Frica poate fi lucrarea unui duh rău sau rezultatul unui păcat
pe care l-ai permis în viaţa ta; poate fi urmarea îngrijorării, a
unor traume din copilărie; poate fi cauzată de alţi oameni,
care te-au speriat sau poate ia naştere datorită minciunilor
celui rău. Cuvântul Domnului asociază lucrarea duhurilor
străine cu frica:

„ Căci Dumnezeu, nu ne-a dat un duh de frică, ci de


dragoste, de putere şi chibzuinţă. " (2 Tim 1:7)

„In dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte


frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a
ajuns desăvârşit în dragoste. " (lloan 4:18)

Odată ce ţi-ai mărturisit frica, nu-i mai da atenţie, căci ea mai


există doar la nivelul minţii tale, e doar o minciună strecurată de cel rău
în gândurile tale. Cel rău operează cel mai mult prin minciună şi prin
frică. Cum deschizi uşa acestora, el preia controlul şi deţine puterea. Cu
alte cuvinte, frica blochează puterea lui Dumnezeu în viaţa noastră.
Insă, dacă umblăm în dragoste, atunci frica nu mai are putere. Vorbeşte
limbajul credinţei, nu al fricii!
♦ Frica este un duşman, un duh rău.
♦ Frica reprezintă credinţa în minciunile vrăjmaşului sau în ale
celor din jur.
58
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Frica te imobilizează, te scoate de pe cale, îţi afectează până


caria fizică. irica blochează credinţa şi lasă rugăciunile fără
efect. Frica este lipsa credinţei. Frica ne distruge, ne
paralizează.
Frica si mândria sunt dintre cele mai tari întărituri, care îi tin pe
copiii Domnului în suferinţă. Frica ne separă de Dumnezeu. Frica
este izvorul multor rele; ea deschide usa imoralităţii, a minciunii, a
corupţiei, a crimelor, a îngrijorărilor. Frica ne face să credem că
noi nu putem să trecem peste problemele şi obstacolele vieţii, şi-L
elimină pe Domnul
din viaţa noastră, lăsându-ne ~---------- ~~ ------------- ' ---- —
singuri în frustrare şi în durere. ODATĂ CE Ţl-Al
Arma cu care putem distruge frica MĂRTURISIT FRICA,
Cuvântul lui Dumnezeu, care este NU-I MAI DA ATENŢIE,
Scutul credinţei; cu el putem stinge CĂCI EA MAI EXISTĂ
Toate săgețile arzătoare ale celui rău. În DOAR LA NIVELUL
locul fricii, deprinde-te să mărturiseşti
MINŢII TALE, E DOAR O
ce ţi-a dat Dumnezeu: putere,
MINCIUNĂ STRECURATĂ
dragoste, chibzuinţă. Dacă nu faci acest
DE CEL RĂU ÎN
lucru , atunci frica te va chinui, aducând
cu ea pedeapsa. GĂNDURILE TALE.

„Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu


care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui
rău."(Efes.6:16)

Frica ne distruge pacea, încrederea în victoria Domnului Isus.


tidotul fricii este credinţa însoţită de Cuvântul lui Dumnezeu.

„ Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii


pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să
surpe întâriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii si orice
înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu;
şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos." (2 Corinteni
10:4,5)

59
RODICA VOLINTIRU

Fiindcă în Cuvânt găsim răspunsul la orice atac al fricii, te rog să


citeşti aceste versete şi să vezi în ce fel vrea Domnul să răspunzi
ameninţării celui rău:
• îţi este teamă că vei fi considerat incapabil? Declară cuvintele
din Filipeni 4:13:

„Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. "

• Ti-e frică că eşti slab si nu ai tărie să faci ceea ce trebuie făcut?


Afirmă adevărul din Psalmul 27:1:

„Domnul este lumina si mântuirea mea: de cine să mă tem?


Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?"

„Nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. "


(Neemia 8:10)

Ţi-e teamă că nu ai siguranţă, că nu ai bani, că nu ai un loc de


muncă etc? Filipeni 4:19:

„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele


voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. "

Ţi-e teamă că te vei îmbolnăvi? Isaia 53:5:

„Isus a venit să ia ce a pus cel rău peste noi. Prin rănile Lui
suntem vindecaţi."

„El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului,


Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui,
dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile
Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe
Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă. " (Exod
15:26)

„El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile
tale." (Psalmul 103:3)

Ti-e frică de oameni? Evrei 13:5:

60
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi


părăsi.Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul este
ajutorul t, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?"

t, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul l


muritor, şi de fiul omului, care trece că iarba, şi să uiţi pe
iomnuL, care te-a făcut." (Isaia 51:12,13)

Ţi-e frică de moarte? Evrei 2:14,15:

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot


așa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru că, prin
noarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe
diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii
erau supuşi robiei toată viaţa lor."

Ţi-e frică de cel rău? Psalmul 91:5-7:

»NU trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,


nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma, care umblă
in întuneric, nici de molima, care bântuie ziua în amiaza
mare. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta
ta, dar de tine nu se va apropia."

„Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii,


şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea
vătăma." (Luca 10:19)

„Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul


mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la
moarte." (Apocalipsa 12:11)

„Chiar dacă ar fisă umblu prin valea umbrei morţii, nu mă


tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagid şi nuiaua
Ta mă mângâie." (Psalmul 23:4)

„Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit,


pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în
lume. " (1 Ioan 4:4)

„Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din


toate temerile mele." (Psalmul 34:4)

61
RODICA VOLINTIRU

Nu uita! Frica este de la diavol. N-o accepta, ea este o minciună.


Acceptă adevărul şi pacea care vin de la Dumnezeu. Fii liber în Numele
Domnului Isus!

Cel rău foloseşte duhul de frică deghizat sub forme ca acestea:


îndoiala: „Oare să mă duc sau să nu mă duc acolo unde m-a călăuzit
Domnul?" „Dacă se va întâmpla ceva?" „Oare a zis Dumnezeu, oare o fi
voia Lui?" „Dacă nu primesc vindecare?" „Dacă Domnul numi
răspunde?" „Oare acest îndemn e chiar de la Domnul?"
îngrijorarea: „De ce a întârziat copilul meu de la şcoală? Dacă 1-a
atacat cineva? Dacă a avut vreun accident? Mă tem să nu fi dat de un
necaz..." „Ce să mă fac? Nu am mâncare pentru copii, nu am cu ce plăti
facturile!" Astfel uităm ceea ce ne spune Domnul:

„Nu vă îngrijoraţi de nimic... Tatăl vostru cel ceresc ştie.că


aveţi trebuinţă de ele. "(Mat. 6; 19-34)

„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile


voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni, cereri,
cu mulţumiri. "(Fil.4;6)

„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El


însuşi îngrijeşte de voi. "(lPet.5:7)

Nehotărârea, nesiguranţa: „Nu ştiu ce să fac, nu m-aş duce acum


pentru că este noapte... mi-e frică..." „Nu ştiu ce să fac, o fi voia
Domnului sau nu ?" „I-am promis fratelui că mă duc, dar m-am
răzgândit..." „Chiar crezi că o să mă ajute Domnul ?" „Dacă mi se
întâmplă ceva rău?"
Frica va creşte dacă noi o hrănim: dintr-un vierme mic, va ajunge
un monstru mare. Cu cât lăsăm astfel de gânduri să ne macine şi să ne
tulbure, cu atât ele vor deveni mai puternice în noi. Satan doreşte ca
prin ele să pună stăpânire peste noi şi să ne domine. De ce le este
copiilor frică noaptea de monştri? Frica îi paralizează şi nu mai văd
adevărul şi realitatea, astfel că. orice umbră li se pare că este un
monstru. Frica este rezultatul imaginaţiei alimentate de cel rău.
Gândurile au o mare putere, de aceea, trebuie să fim foarte atenţi la
ce ne gândim. Gândurile ne pot distruge sau ne pot coborî la

62
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

mari adâncimi ale necredinţei. S-a constatat că numai gândind ceva rău
despre cineva, acele gânduri încep să lucreze negativ. Domnul Isus
spune în Matei că El „cunoştea gândurile"(Matei 12:25), iar în Geneza
scrie că „gândurile oamenilor sunt îndreptate numai spre rău."(Geneza
6:5; 8:21)

„ Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul


meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. "(Ps.94:19)

„Eu pedepsesc faptele şi gândurile lor!"(Isaia 66:18)

„Ascultă şi tu, pâmântule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o


nenorocire care va fi rodul gândurilor lui,.. "(Ier.6:19)

Vedem din aceste versete cum mânia Domnului aduce pedeapsă


cauza gândurilor. Totul începe cu un gând... Odată ce gândul rău te
semănat în mintea noastră, el începe să ne chinuiască cu minciuna
Cu cit alimentăm şi îngrijim mai
îult această sămânţă, cu atât ea va FRICA ESTE REZULTATUL
îrmina mai repede. Cu alte cuvinte, IMAGINAŢIEI
idindu-ne la acele gânduri, ALIMENTATE DE CEL RÂU
cepem să le rostim cu voce tare, să
împărtăşim şi altora, de îndată ce
>rbim, începem să le şi credem. Apoi, ele încep să prindă rădăcini,
cep să crească şi să se manifeste... Urmează acţiunea: începem, să le.
lem în practică. Şi-n felul acesta, ajungem să facem chiar ceea ce
, ne dorim... Şi când te gândeşti că totul a început cu un gând! De
i, Cuvântul Domnului ne îndeamnă ca „orice gând să-1 facem
ascultării de Hristos"(2 Corinteni 10:5), fiindcă „Cuvântul lui
imnezeu judecă simţirile şi gândurile inimii. (Evrei 4:12). De tmenea,
„noi însă avem gândul lui Hristos." (1 Corinteni 2:16) şi torită acestui
fapt, Pavel ne sfătuieşte: „gândiţi-vă la lucrurile de
nu la cele de pe pământ."(Coloseni 3:2)
Am menţionat aici doar câteva versete prin care Dumnezeu ne »tă
cât de importante sunt gândurile, cât de grave sunt ele, şi cit de
iportant este să le facem roabe ascultării de Hristos. „Căci din inimă
(gândurile rele..."(Matei 15:19). Concluzia este că „nu mai trebuie i
trăim în deşertăciunea gândurilor, având mintea întunecată, fiind

63
ROD\CA VOL1NT1RU

străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care ne aflam din
cauza împietririi inimii." (Efeseni 4:17-18)

Condamnarea:
Duhul de condamnare a distrus multe suflete, în special cele ale
femeilor. Ele ţin ascunse diferite păcate şi cel rău se bucură că are drept
legal să le chinuiască tocmai prin acele păcate ascunse.
Dacă te afli într-o astfel de situaţie, caută pe cineva de încredere şi
mărturiseşte-ţi păcatul, căci altfel nu vei scăpa de apăsarea
condamnării. Crede promisiunea Domnului Isus, care ţi-a spus că te
iartă; El ţi-a aruncat păcatele în marea uitării. Numai cel rău îţi aduce
aminte de ele, în cazul în care vede că tu nu cunoşti adevărul pe care
ni-î declară Cuvântul Sfânt;

„Acum dar nu este nici o osândire (condamnare) pentru cei


ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. " (Romani 8:1)

Complexul de inferioritate:

„In El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii,


ca să fim sfinţi şi fam prihană înaintea Lui, după ce, în
dragostea Lui, ne-a rânduit mal dinainte să fim înfiaţi prin
Lsus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda navei
harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Ltd. (Efeseni
1,-4-11)

îndoiala:

„Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia:


Ridicâ-te şi aruncă-te în mare, şi dacă nu se va îndoi în
inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul
cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă
rugaţi, să credeţi că l-ati şi primit, şi-l veţi avea. " (Marcu
11:23,24)

„Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc... un


astfel de om (care se îndoieşte) să nu se aştepte să primească
ceva de la Domnul " (lacov 1:6-7)
64
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Amărăciunea:

„Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-


arfi ascultat Domnul. " (Psalmul 66:18)

„ Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare,


orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul
vostru." (Efeseni 4:31)

Xeiertarea:

„Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi


împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri,
să vă ierte greşelile voastre." (Marcu 11:25)

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l


între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele
tău. " "Atunci Petru s-a apropiat de El, şi 1-a zis: „Doamne
de câte ori să iert pe fratele' meu când va păcătui împotriva
mea? Până la şapte ori?" (Matei 18:15,21)

„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi". Să n-apună soarele peste


mânia voastră, şi să nu daţi prilej diavolului." (Efeseni
4:26,27)

Idolatria:

„Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi" (Psalmul 31:6)

„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta,


cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. " (Deuteronom 6:5)

Zgârcenia:

„ Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va


căpăta răspuns, când va striga." (Proverbe 21:13)

„Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi


udat şi el. " (Proverbe 11:25)

65
ROD1CA VOLINTIRU

„ Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului


din pâinea lui. " (Proverbe 22:9)

„Aduceţi insă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie


hrană în Casa Mea; puneţi-Mâ astfel la încercare, zice
Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide
zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de
binecuvântare." (Maleahi 3:10)

„Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură


bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci
cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura. " (Luca
6:38)

După ce ne facem o curăţire în lumina Cuvântului, prin Duhul


Sfânt, trebuie să venim,cu credinţă şi bucurie înaintea Celui ce a spus
în loan 10:3,]4,15:

„Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile


pe nume, şi le scoate afară din staul. Eu sunt Păstorul cel
bun. Eu îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa
cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum cunosc Eu pe Tatăl;
şi Eu îmi dan viaţa pentru oile Mele. "

într-adevăr, oile petrec mult timp cu păstorul lor. Ele nu merg deloc
după un străin. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu noi: cu cât petrecem mai
mult timp cu El, cu atât ne este mai uşor să-i recunoaştem glasul. Acest
glas vorbeşte în primul rând prin Scriptură:

„Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de


har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă
întocmai că slava singurului născut din Tatăl. " (han 1:14)

La început, atunci, când Domnul mi-a vorbit prin Duhul Său, El


mi-a transmis versete din Cuvânt. Apoi, El mi-a vorbit pe înţelesul
meu, a folosit cuvinte pe care eu le cunoşteam, mi-a amintit
promisiunile Lui. De atunci, ori de câte ori vrăjmaşul mă atacă cu
îndoiala, eu caut în Cuvântul Domnului o confirmare.
De exemplu, de mai multe ori, Domnul, în bunătatea Sa, mi-a
spus: „Fiica Mea, te iubesc aşa de mult, ai valoare şi preţ înaintea Mea,

66
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

am planuri mari pentru tine!" Duhul Sfânt îmi confirma îl lăuntrul meu
veridicitatea acelei voci şi imediat eram copleşită până la lacrimi de
bucurie pentru că sunt acceptată, pentru că Cel Prea înalt s-a aplecat
până la mine să-mi reamintească faptul că El mă iubeşte. Nu mă
puteam opri din plâns şi în mine creştea o mai mare dragoste pentru El,
o mai mare dorinţă de a-L căuta, de a-L sluji, de a face totul pentru Cel
care m-a iubit şi care încă mă iubeşte aşa de mult.
Apoi, Domnul mă conducea la Cuvântul Său. De exemplu, El mi-a
spus să citesc Isaia 54:10,11:

„Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar


dragostea Mea nu se va muta de la tine, si legământul Meu
de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.
Nenorocita, bătuto de furtună, şi nemângâiato! Iată, îţi voi
împodobi pietrele scumpe cu antimoniu, şi-ţi voi da temelii
de safir."

Când Domnul îţi va deschide o cale prin care vei începe să-L
Înţelegi, să-L auzi, sâ-I asculţi îndemnurile sau să-I auzi gândurile care
îţi sunt date prin Duhul Sfânt, îţi garantez că vei deveni mai însetat, mai
înfometat după El. Vei dori tot mai mult să-L înţelegi, să-L
experimentezi şi vei face tot ce-ţi stă în putinţă pentru a-L auzi mereu,
pentru a-L simţi şi, bineînţeles, pentru a-L asculta. Până la starea aceea
însă este o luptă continuă. Dar Domnul te aşteaptă şi este mai dornic să-
ti vorbească decât eşti tu să-L auzi.
Sunt nişte trepte de urcat, nişte bariere care trebuie îndepărtate şi
apoi, totul este mult mai uşor. Nu-ţi pot garanta că nu vei avea lupte, că
nu vei fi niciodată derutată, dar deja vei fi mai matur şi vei putea face
dovada unui real discernământ. Te vei cerceta, ca nu cumva să existe în
tine ceva care să te împiedice în a-L auzi pe Dumnezeu; poate lupta va
fi mare şi va trebui să petreci mai mult timp în post şi în rugăciune, ca
Daniel. Totuşi, în toate acestea, tu vei avea pace şi credinţă, ştiind că El
veghează, că este cu tine si că îti va netezi cărarea.
Cel mai greu este atunci când ai de luat o decizie majoră, ca de
exemplu: unde să te muţi, cu cine să te căsătoreşti, ce casă sau maşină
să-ţi cumperi. Niciodată nu lua o decizie de unul singur! Stai mai intâi
în rugăciune şi post, prezintă-i Domnului nevoia ta şi aşteaptă primirea
călăuzirii Lui. Circumstanţele joacă şi ele un rol important în
67
RODICA VOLINT1RU

luarea deciziilor. Probabil vei simţi că nu este timpul potrivit pentru o


nouă locuinţă sau, în cazul alegerii viitorului partener, dacă vezi că nu
se creează o unitate în simţiri, înseamnă că rugăciunea e necesară
pentru clarificarea voii lui Dumnezeu. In acest ultim caz, unitatea joacă
un rol foarte important, căci Domnul Isus ne spune: „Să fie şi ei una,
cum şi noi suntem una." Dumnezeu nu este autorul conflictului şi El nu
onorează o decizie despre care ştie că va aduce tulburare mai târziu. El
te poate călăuzi prin Cuvântul Său. După ce te-ai rugat şi primeşti
călăuzirea, trebuie doar să te încrezi în glasul Lui.

„Planurile pe care le face inima atârna de om, dar răspunsul


pe care-l dă gura vine de la Dumnezeu." (Proverbe16:1)

„Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul


îi îndreaptă paşii. " (Proverbe 16:9)

CONFIRMAREA CĂ VOCEA DOMNULUI A VORBIT


In 1999, eu, soţul meu şi cei doi copilaşi (pe vremea aceea aveam
doar doi) ne-am propus să mergem în România pentru a ne vizita
familiile. Până atunci nu-i întâlnisem pe socrii şi rudele din partea
soţului. M-am rugat încă de la sfârşitul anului 1998 ca, dacă e voia
Domnului să mergem, El să aducă unitate în luarea deciziei şi să găsim
bilete ieftine. Exact la începutul anului următor, în luna ianuarie, o
prietenă mi-a spus: „Sunt bilete ieftine pentru luna iunie, dar trebuie să
le cumperi acum". Am sunat la agenţie şi le-am cumpărat, deoarece
acesta era răspunsul la rugăciunea mea; am simţit că este voia
Domnului ca noi să mergem.
Apoi, Domnul mi-a vorbit din Geneza 28:15:

„Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei


merge, si te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi
părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun."

Versetul a devenit dintr-o dată viu si a produs viată si credinţă.


Cuvântul acesta a fost confirmarea Domnului.
In vremea aceea, era război în Iugoslavia şi nu se ştia ce curs vor
lua evenimentele din ianuarie până în iunie, când trebuia să plecăm noi.
I-am zis soţului: „Domnul ne-a răspuns la prima cerere şi am găsit
bilete

68
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

ieftine, asta înseamnă că e voia Lui să mergem. De ce să


las îndoiala să mă tulbure? Indiferent ce se va întâmpla, am înţeles şi
am crezut câ este voia Lui să mergem înainte fără frică. Mai avem şi
această confirmare biblică că El ne va aduce înapoi cu bine, nimic
ni se va întâmpla, căci El este cu noi." Pentru că era riscant, ni s-a
cerut să făcem o asigurare la bilete. Aici a fost testul cel mare, mai
ales
soţul meu, căci el s-a dus să le cumpere. Intre timp şi-a adus
aminte de promisiunile Domnului, şi prin credinţă a renunţat la a
mai
încheia
asigurarea.
Mulţi aleargă la prooroc pentru a primi o direcţie. Nu vreau să spun
că acesta este un lucru rău în sine, dar, de multe ori, Domnul
nespune taine pe care nu suntem pregătiţi să le înţelegem (aşa cum
nu am pregătiţi să pricepem vocea care ne-a vorbit din Scriptură).
Poate omnul ne pune înainte anumite condiţii care nu ne plac. Poate
că cunoaştem timpul împlinirii proorociei şi atunci suntem cuprinşi
«amăgire. Totuşi, eu vreau să vă provoc la un lucru important nume
la a merge mai aproape de El, pentru a auzi personal vocea nului.
Domnul doreşte să ni se descopere fiecăruia personal, vrea ca sâ-
L auzim tot timpul, dar problema este la noi. Poate avem un -
nemărturisit în viata noastră. Domnul vorbeşte în Cuvântul despre
acest lucru în Isaia 59:1,2:

„Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască,


nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun
un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele
voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!".

Poate păcatul nostru constă în imaturitate, în nepăsare, în edinţă;


poate suntem prea ocupaţi cu treburile vieţii sau este prea mult
zgomot înlăuntrul nostru şi în afara noastră sau e posibil ca să
vorbim prea mult şi să nu-L lăsăm pe Dumnezeu să poarte un g cu
noi. Când mergi înaintea Domnului în rugăciune, nu te pe fugă.
Alege timpul în care ştii că nu te deranjează nimeni.

„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţî uşa, şi


roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care
vede în ascuns, îţi va răsplăti." (Matei 6:6)

69
RODICA VOLINTIRU

Aşadar, alege pentru rugăciune timpul când nu trebuie să pleci


undeva pe grabă, când nu te ia somnul sau foamea; ai nevoie de un
timp de calitate, doar pentru tine şi Dumnezeu.
Cere-i Duhului Sfânt să te lumineze, să-ţi vezi starea şi apoi, cere-i
să se roage prin tine după voia Tatălui. Poţi structura acest timp de
părtăşie cu Domnul astfel:
• închină-te, adoră-L, laudă-L;
• mărturiseşte-ţi păcatele în lumina adevărului Său;
• adu-I mulţumire pentru că te-a iertat;
• mijloceşte pentru alţii;
• în dreptul fiecărei rugăciuni, menţionează promisiunile
Domnului, declară Cuvântul Său;
• vino cu credinţă la El, bazat pe promisiunile Lui;
• crede şi aşteaptă-te la răspuns din partea Lui;
• stai în linişte şi aşteaptă ca Domnul să-ţi vorbească;
• dialoghează cu Domnul, nu te limita doar la un monolog;
• continuă lauda şi mulţumirea.

„Doamne, sensibilizează-mă, şlefuieşte-mă, învaţâ-mă, du-


mâ în locul în care pot percepe ii prinde undele vocii Tale.
Vreau să- Ţi aud vocea si s-o recunosc, vreau să ascult de
ceea ce-mi spui, atât pentru mine, cât si pentru alţii.
Invaţă-mă, Doamne, să aştept în tăcere răspunsul Tău!"

Celor care nu au experimentat aceasta până în prezent, le spun că


le va fi mai greu la început, căci tot felul de gânduri aleargă
dezordonate dintr-o parte în alta prin mintea noastră, dar ele nu sunt
neapărat gânduri rele. (Gândurile rele le recunoaştem mult mai uşor.)
Dacă mintea şi inima ne sunt pline de Cuvântul Domnului, ne va fi
mult mai uşor să-L recunoaştem în această aşteptare uneori scurtă,
alteori mai lungă. Dumnezeu îţi va vorbi printr-un verset din Biblie, sau
poate vei auzi inteligibil vocea Lui care se exprimă în limbajul tău. Vei
vedea că acel îndemn sau gând insistă, te cercetează, şi aceasta va
aduce o bucurie, ştiind că prezenţa Domnului este cea care te
încurajează.
„Aşa vorbeşte Domnul: «Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi
întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea
70
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

bună: umblaţi pe ea, si veţi găsi odihnă pentru sufletele


voastre!»" (Ieremia 6:16)

Alteori, Domnul îţi va arăta ceva cu totul nou. Poate ţi se va părea


că e imposibil, dar eu te sfătuiesc să scrii într-un jurnal cuvintele pe
care le-ai primit de la Dumnezeu, menţionând şi data, iar apoi cere-I
Domnului o confirmare.
Este posibil să auzi şi voci false, îndemnuri care poate sunt din
depozitul subconştientului tău, sau provin din cunoştinţele şi dorinţele
tale. Dacă ai păcat în viaţa ta, cel râu a prins momentul să te încurce şi
poate să-ţi dea un cuvânt fals, care să te inducă în eroare sau care să-ţi
provoace teamă. Insă, cu cât perseverezi în timpul petrecut cu Domnul,
El te va învăţa tot mai mult. Se spune despre cei care lucrează cu banii
că trebuie ca mai întâi să studieze foarte mult bancnotele adevărate,
pentru a putea astfel sesiza când au de-a face cu una falsă. Când eşti cu
totul predat Domnului, automat te găseşti în şcoala Lui. Nu poţi să
ajungi dintr-o dată la desăvârşire, de aceea, Cuvântul Domnului, Biblia
şi revelaţia dată prin Duhul Sfânt pentru situaţia ta trebuie să aducă
întărire şi siguranţă împotriva atacurilor celui rău.

CHEMARE LA O VIAŢĂ DE POST ŞI RUGĂCIUNE


Pe 1 August 2006, în timp ce posteam şi mă rugam, Domnul mi-a
vorbit şi m-a îndemnat să scriu cuvintele acestea: „Nu se va sfârşi anul
şi vei pleca în România, vei vorbi la radio, în puşcării, vei vesti Numele
Meu; Eu voi deschide uşi înaintea ta pentru ca tu să Mă proslăveşti prin
ceea ce am făcut în viaţa ta. Vreau să vesteşti Cuvântul Meu şi
dragostea Mea."
După ce am scris totul pe hârtie, nu m-am putut abţine să nu pun şi
nişte semne de întrebare în dreptul acestui mesaj, spunându-I
Domnului: „Doamne, cine? Eu? Cred că nu am înţeles bine sau poate
alte voci îmi dau târcoale! Cum? De ce? Ce să caut eu în România?"
După ce am fost în România în anul 1999, nu am vrut să mai mergem
in ţară prea curând. Ne-am propus să mergem în vizită doar atunci,
când vor fi mari copiii, pentru ca şi ei să vadă locul de unde am plecat.
De aceea, nu mai aveam nicio dorinţă să plecăm.

71
RODICA VOLINTIRU

Am început să caut confirmarea cu privire la acest mesaj în


Cuvântul lui Dumnezeu. Eram puţin confuză, dar Domnul m-a călăuzit
la versetul pe care eu îl auzisem cu multe luni în urmă atât de clar de la
Duhul Domnului: Luca 4:18 („Duhul Domnului este peste mine, pentru
că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; m-a trimes să tămăduiesc
pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea
şi orbilor căpătarea vederii..."). Acest verset acum avea dintr-o dată o
semnificaţie precisă şi mă întrebam: „Oare a venit vremea ca Domnul
să mă trimită?"
Insă timpul a trecut, iar eu nu m-am mai gândit la aceste cuvinte,
chiar dacă ele au rămas scrise. Pe de altă parte, fără ca eu să ştiu,
Domnul mă pregătea pentru ceea ce urma să se întâmple. Petreceam
foarte mult timp cu El. într-o zi, în primăvara anului 2006, Domnul mi-
a spus să intru în post 3 zile pentru o cauză. Auzisem clar îndemnul
Său. Posteam doar cu apă, nu mâneam nici seara, nici dimineaţa
(amănunte referitoare la post voi scrie în partea a doua a cărţii). In
perioada postului de 3 zile, Domnul m-a anunţat: „Data viitoare când
vei posti (încă nu ştiam când) vei sta înaintea mea patru zile". De
obicei, Domnul mă anunţa cu o săptămână înainte ca eu să intru în post.
După postul de 4 zile, pentru copiii noştri, El m-a anunţat că
următoarea dată voi posti 7 zile; pentru Africa. Slavă Domnului pentru
că El mă foloseşte astăzi în Africa! Glorie Lui!
Zilele de post menţionate erau cam la un interval de o lună. Apoi,
Domnul m-a chemat la 10 zile de post. în timpul acestui post, El mi-a
vorbit despre plecarea mea în România. Totodată, în timpul acestui
post, Domnul m-a anunţat să pun deoparte în luna octombrie 21 de zile
pentru a mijloci pentru copiii care sunt sacrificaţi de sărbătoarea
Haloween.3
Credincios este Domnul în căile Sale. Când eşti în voia Lui si pe
placul Său, El este chiar lângă tine, cu tine, chiar şi în furtună, în boală,
în lipsuri - El este prezent peste tot. Ai nevoie de ochii credinţei, ei
trebuie să fie deschişi pentru ca să-L vezi şi să-L crezi.

3 Sărbătoarea Haloween este cunoscută drept o perioadă în care activităţile demonice


îndreptate împotriva copiilor iau o mare amploare. Sunt multiple mărturii care
aresta faptul că unele grupări sataniste răpesc copii şi îi folosesc în sacrificiile lor.
72
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Când a sosit vremea să postesc douăzeci şi unu de zile, mi-a fost


tare greu. Venise ziua de 1 octombrie şi eu nu puteam intra în post
pentru că în mine era o luptă mare. Mă întrebam alarmată: .Cum să nu
mănânc nimic atâtea zile? Să trăiesc doar cu apă?... O, Doamne mi-e
prea greu... ajută-mă, căci Tu dai voinţa şi tot Tu dai p înfăptuirea..."
îmi era greu pentru că eu pregăteam zilnic mâncare pentru soţul meu şi
pentru cei patru copii; în plus, eu făceam mâncare ţi pentru musafirii
care ne vizitau duminica.
Dumnezeu, cel care ştie totul şi poate totul, în frumuseţea de
nedescris a înţelepciunii dragostei Sale, mi-a pregătit o carte din anul
1946 despre posturile lungi ale multor creştini din America care au
postit între 21 şi 40 de zile doar cu apă. Pe atunci, sora mea lucra
la o biserică pe post de îngrijitoare de copii. Acolo, cineva i-a adus
cărţi şi casete creştine mai vechi pentru a le dona bisericii. Când am
auzit despre această donaţie, am alergat acolo pentru a-mi alege mai
multe cărţi şi casete, care apoi au fost o hrană bogată pentru sufletul
meu. Citind cartea despre post4, am ştiut că Dumnezeu a dirijat toate
circumstanţele special pentru mine şi mă miram cum de era posibil ca
persoana aceea să ofere o valoare aşa de mare, pe care nu o găseşti nici
prin biblioteci. Am mai citit cărţi despre post şi despre rugăciune, dar
niciuna nu m-a motivat ca şi aceasta.
Din nou, am văzut cum o mână suverană era la lucru pentru
mplinirea voii planurilor Sale, spre slava Domnului. Şi, ce credeţi?
[mediat după ce am citit această carte, am putut să intru în acest post.
Citind despre marile treziri din America din anii 1900-1940, am
aflat ce mari şi unice experienţe au avut persoanele care au postit 21 şi
40 de zile. Astfel am fost motivată foarte mult si în mine s-au născut
lorinţa şi credinţa privitoare la post.
Pentru prima dată, posteam 21 de zile doar cu apă. Nu mâneam
nimic nici seara, nici ziua. Primele zile sunt mai grele. De exemplu, D
prima zi m-am simţit mai slăbită, eram fără vlagă şi aveam dureri «de
cap pentru că obişnuiam să beau cafea. Dar vestea bună este că
organismul se curăţa de toxine. De aceea este indicat să se bea multă apă
pe zi (2-4 litri). Am avut o mare bucurie în timpul acelui post pentru i
aveam o motivaţie importantă şi pentru că Domnul însuşi m-a

4 Franklin Hali, The Fasting Prayer, 1947.


73
RODICA VOLINT1RU

chemat la această dăruire. De aceea, m-am simţit foarte bine. După 2-3
zile, foamea a dispărut, nu mi-a mai fost foame deloc. Interesant este că
în mine s-a făcut o tranziţie foarte importantă: nu mai îmi era foame
după mâncarea pământească, ci după cea cerească. Am început să fiu
mai flămândă după cele de sus, după însuşi Dumnezeu.
Până să mă umple Domnul cu puterea aceea a dragostei Lui,
aveam o foame spirituală diferită, mai limitată. La acest nivel, am ajuns
la o altă foame: îmi doream nu numai să-L cunosc şi să-L iubesc pe
Dumnezeu, ci tânjeam să pot intra în inima Lui, să cunosc şi să
împlinesc voia Lui.
Poate te vei întreba: cum adică? Vroiam să fiu atât de aproape de
inima Lui, încât să pot să-I aud bătăile inimii Sale pentru mine şi pentru
cei din jurul meu. Doream contopirea prin dragoste cu Dumnezeu,
pentru scopurile Sale pe pământ. Simţeam că niciodată nu voi putea
face voia Sa, până când nu voi simţi împreună cu El durerea şi apăsarea
problemelor de pe pământ care necesită intervenţia divină a Lui
Dumnezeu. Când am ajuns la a 10-a zi de post, mă simţeam aşa de bine,
de tânără, de voioasă, de parcă eram un copil care zburda fără griji, în
sănătate deplină.
Mulţumesc Domnului pentru soţul meu, care a fost mereu un ajutor
extraordinar pentru mine în această experienţă. El avea grijă de mine,
vroia să vadă cum mă simt. Observând că făceam singură toate treburile
casei, se îmbărbăta. In plus, îmi spunea: „Nu ştiu ce se întâmplă cu tine,
dar faci mâncare şi mai bună de când posteşti!" Da, poate că era mai
bună, căci o făceam cu multă pasiune şi cu bucurie.
Vedeţi cât este de importantă este atitudinea cu care lucrăm? Dacă
le facem pe toate cu dăruire şi cu dragoste, acest lucru se simte.
Observaţia aceasta este valabilă în orice aspect al vieţii noastre.
Domnul ne îndeamnă: „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru
Domnul, nu ca pentru oameni" (Coloseni3:23). Această dăruire se
simte, se cunoaşte si va face o diferenţă în jurul nostru.
Totuşi, îmi era şi greu în acest post. Zilele treceau destul de încet,
de parcă nu se mai sfârşeau. însă Domnul m-a întărit şi mi-a zis: „Nu te
mai gândi la câte zile ai de postit, căci aşa te va cuprinde disperarea.
Gândeşte-te doar la ziua de azi, cere harul meu pentru azi; fa în fiecare
zi la fel." Am învăţat aşadar să mă concentrez doar la ziua respectivă, şi,
în acelaşi timp, să petrec cât mai mult timp în rugăciune. Dacă postul
74
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

nostru se rezumă doar la a nu mânca, fără să ne rugăm, nu vom vedea


mari rezultate. Postul face rugăciunile noastre mai puternice. Duhul
Domnului venea peste mine cu mare putere şi cu lacrimi mijloceam
pentru cauza pe care El mi-o dăduse. Mă rugam pentru copiii care erau
furaţi şi sacrificaţi celui rău de către satanişti în timpul sărbătorii de
Haloween.
Postul este totodată un timp pentru curăţire, pentru dedicare,
pentru a căuta faţa Domnului. Domnul mi-a arătat cele mai mici
„impurităţi" care erau în inima mea şi care nu-I făceau Lui plăcere.
Iată un exemplu. Tocmai venise pe la mine o prietenă. Nu a stat
prea mult pentru că trebuia să plecăm la biserică. Ea m-a întrebat dacă
nu am ceva de mâncare. I-am zis: „Vezi că am în dulap! Ia-ţi tu, până
când mă îmbrac eu..." Poate că la prima vedere nu pare nimic greşit,
însă, Duhul Domnului m-a mustrat fin: „De ce ai vorbit aşa? Tonul
vocii tale nu a fost unul plin de dragoste şi de gingăşie...". „O, Doamne,
iartă-mă !" Aşa de sensibil este Duhul Sfânt... Am realizat imediat că
trebuie să fiu mult mai sensibilă si mai dulce. M-am dus imediat să-i
cer iertare prietenei mele, cu toate că ea nu observase tonul meu; i-am
dat eu ceea ce avea nevoie. Ce am învăţat de aici? Duhul Domnului
vrea ca întotdeauna să fim conduşi de un duh de dragoste, de blândeţe,
de dăruire, să facem totul ca pentru El. Dar, uneori, noi ne permitem,
mai ales cu cei dragi, să vorbim mai dur, mai rece, mai dintr-o bucată.
Chiar dacă ei s-au obişnuit cu tonul nostru, îl putem întrista pe Duhul
Domnului. Domeniul acesta este încă în lucru în viaţa mea.
Un frate a zis odată: „Poţi vorbi cuvintele Domnului cu duhul celui
rău...". Doamne, ajută-ne să pricepem ce înseamnă aceasta! Când Duhul
Sfânt te prelucrează, devii foarte sensibil, vezi, simţi şi te lor anumite
aspecte pe care nu le băgai în seamă până atunci. Când auzi o discuţie
între două persoane, imediat vezi şi simţi duhul cu care acele persoane
vorbesc.
Am simţit de multe ori în duhul meu întristarea Duhului lui
Dumnezeu, atunci când auzeam astfel de conversaţii, sau când ascultam
unele predici. Atunci când îi judecăm pe alţii, când bârfim, cind
criticăm, când ne mâniem, când nu lăsăm de la noi, când ne
încăpăţânăm, când ne mândrim, suntem în fire şi nu în Duhul, fostul
prelungit pe durata a mai multe zile ne sensibilizează, ne dă
75
ROD1CA VOLINTiRU

discernământ şi ne apropie mai mult de inima Tatălui ceresc, pentru ca


să vedem ca El, să simţim ca El. Mulţumesc Domnului pentru acest har
care constă în faptul că pot fi în slujba Sa, pot posti şi mă pot ruga
pentru alţii. Minunea mare este că atunci când postim şi ne rugăm
pentru alţii, noi înşine suntem cei care avem de câştigat. Domnul ne
prelucrează şi avem parte de binecuvântările Sale. Când îi ajutăm pe
alţii, de fapt, ne ajutăm pe noi înşine. Ce har!
In timpul acestui post, Domnul mi-a vorbit şi mi-a arătat mai multe
lucruri. In special, m-a anunţat că în primăvara următoare voi posti 40
de zile. Ce minunat şi ce înţelept lucrează Dumnezeu! El mă pregătea
deja, chiar dacă eu nu înţelegeam. Simţeam că trebuie să-L ascult şi o
făceam cu dragoste şi cu bucurie. Această cale de sacrificiu
nu-i uşoară si nici frumoasă câtă
CÂND DUHUL SFÂNT vreme o priveşti din exterior,
TE PRELUCREAZĂ, DEVII dar este așa de minunată când
FOARTE SENSIBIL, VEZI, începi să guști din roadele ei.
SIMŢI ŞI TE DOR ANUMITE Am descoperit că postul joacă
ASPECTE PE CARE ÎNAINTE cel mai important rol în a auzi
LE TRECEAI CU VEDEREA vocea Domnului şi în creşterea
spirituală. Postul distruge
obstacolele care stau în calea Domnului, anulează alte voci care ne
aduc confuzie pentru ca noi să putem înţelege ce are Domnul să ne
spună.

FELUL ÎN CARE LUCREAZĂ PROFEŢIA


După primirea unei profeţii, a unei promisiuni din partea
Domnului, trebuie să treacă un anumit timp, şi e nevoie de prelucrare,
de testare şi de echipare pentru ca să fii gata şi să te pui în slujba
Domnului cu viaţa ta. Mulţi am primit cuvinte profetice mari, care par
imposibile, dar care ne aduc bucurie. De acolo nu mai este mult până la
un sentiment de mândrie, la pretenţia că deja s-au împlinit. Uneori, cu
abilităţile noastre naturale, vrem să împlinim profeţia, dar avem ca
rezultat doar vânt, dezamăgire şi confuzie. Se ajunge aici pentru că nu
am înţeles procesul de prelucrare şi de echipare. Poate că am luat-o pe
scurtătură, crezând că suntem mai isteţi; însă, când am dat de
împotriviri şi atacuri, am căzut. Domnul să ne ajute să ne

76
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

supunem procesului de pregătire, căci aşa îi vom da slavă Domnului. E


pentru binele nostru să ne supunem acestui proces.
Uneori, Domnul ne arată doar primul pas, pentru că El ştie deja
tendinţa noastră firească de a încerca să împlinim ceea ce El ne-a spus
prin puterea noastră. El ştie că e nevoie de timp pentru ca respectivul
rod să se coacă. Să luăm ca exemplu naşterea Mântuitorului. Măriei i s-
a promis că fiul ei, Isus, va fi Mântuitorul, însă au trecut treizeci de ani
până la împlinirea promisiunii. în viaţa lui Isus a fost nevoie de
prelucrare, de pregătire, de ascultare, de testare, de umplere şi abia apoi
a urmat plecarea în lucrare. Dacă Domnul Isus a avut nevoie de timp,
de post, de rugăciune, umplere etc, cu atât mai mult avem nevoie noi de
tot acest proces.
Când posteşti pentru tine, pentru problemele tale sau pentru cei
dragi ai tăi, îţi este mai uşor postul, pentru că nu te mai gândeşti la
mâncare. Dar când Domnul îţi spune să mijloceşti şi să posteşti pentru
cineva pe care nu îl cunoşti şi pentru care nu ai nicio simpatie, este
mult mai greu. Insă în acest punct intervine Duhul lui Dumnezeu, care
se foloseşte de emoţiile tale şi te face să mijloceşti după voia Sa. Astfel,
cu siguranţă cerul ajunge pe pământ şi voia Domnului se împlineşte, iar
puterea întunericului este dărâmată.
Revin la episodul postului din viaţa mea. Fără să ştiu planul Tatălui
meu, eram într-o vreme de prelucrare, de pregătire, de ascultare şi
totodată de testare. Era înainte de Crăciun. Dintr-o dată, Domnul mi-a
spus să postesc şapte zile, însă nu a menţionat motivul postului. Poate
că Domnul a vrut să-mi spună pentru ce să postesc, dar eu nu am fost
pe aceeaşi lungime de undă cu El, aşa că nu am fost capabilă să-L aud,
să-L înţeleg. M-am supus şi am postit. Vedeam că în mine se forma o
nouă identitate în Hristos, una pe care nu o avusesem până atunci.
Vedeam cum foamea după El creştea şi creştea până la disperare.
Simţeam cum firea mea se supunea repede şi cum Duhul Sfânt era în
control. Duhul revelaţiilor era cu mine şi-mi descoperea lucruri adânci
din Cuvântul Domnului, începeam să văd cum cele trei dorinţe rostite
Tatălui ceresc în anul 1999 prindeau contur şi se formau în mine: să-L
cunosc, să-L iubesc, iar caracterul Lui lua formă in mine. împlinirea
acestor trei dorinţe este într-o continuă dezvoltare pentru că ele sunt
nelimitate; sfinţenia e un proces continuu.

77
R.ODICA VOLINTIRU

INTRAREA ÎN LUCRAREA DE MISIUNE


După o vreme de post şi de rugăciune, de ascultare, de foame şi
sete după El, după ce ai petrecut mult timp cu El, începi să stai de vorbă
cu El, ajungi să-I cunoşti vocea, îl cunoşti. Aşa se dezvoltă o
comunicare cu Domnul; noi îi punem întrebări şi El ne răspunde, chiar
dacă noi nu reuşim să îl percepem mereu.
în ziua de 27 decembrie, Domnul mi-a spus: „Du-te şi uită-te în
jurnal şi vezi ce ţi-am spus în urmă cu ceva timp." M-am dus la jurnalul
meu şi el s-a deschis exact la pagina scrisă la 1 August 2006. Citind, am
plâns datorită faptului că eram foarte cercetată de Duhul Domnului;
totodată, stăruia şi o stare de confuzie. Acolo scria: „Nu se va sfârşi
anul şi vei pleca în România...". Atunci, m-am rugat: „Unde, Doamne?
Când, Doamne? Ce să caut eu în România? De ce să plec, Tată? Uite,
mai sunt doar trei zile, este imposibil. Nu am niciun motiv, nicio
dorinţă pentru a pleca. E iarnă, zăpadă, nu am bani... Totuşi, cine mi-a
vorbit, Doamne? Dacă n-ai fost Tu, atunci cine a fost? Ştiu din
Cuvântul Tău că Tu ai îngăduit un duh de minciună peste cei care stau
departe de Tine sau peste cei care au păcătuit. Cu ce Te-am supărat eu?
Unde am greşit? Doamne, ai milă de mine, păcătoasa. Nu mai înţeleg
nimic, dar facă-se voia Ta! Ştiu că Duhul Tău a fost peste mine atunci
când am scris acele cuvinte, de aceea, Te laud, Te preamăresc şi-Ţi
mulţumesc. Aştept să Te văd Cine eşti, aştept să văd cum vei lucra."
După toate aceste frământări, am primit pace, m-am liniştit şi am
pus în mâna Domnului toată tulburarea mea. în acele clipe, am simţit un
îndemn din partea Duhului Sfânt să sun acasă, în România. Mi-am adus
aminte de versetul care spune: „Domnul ne îndreaptă paşii."(Proverbe
16:9). Am sunat, iar mama mi-a spus că tatăl meu este foarte bolnav şi
mi-a zis să mă rog pentru el. După ce am închis telefonul, am început să
mă rog. L-am întrebat pe Domnul ce se va întâmpla cu tatăl meu. în
timp ce mă rugam, am auzit foarte clar: „Va muri în trei zile." Din nou,
a venit îndoiala: „Chiar va muri, Doamne?" Am meditat înlăuntrul meu
la toate acestea. Eram curioasă de felul în care va lucra Domnul şi
aşteptam să văd cum va aduce la îndeplinire Cuvântul Său.
A doua zi, cu toată familia am plecat să ne plimbăm, şi dintr-o
dată, în calea noastră au apărut doua curcubeie, unul foarte pronunţat,
78
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Iar celălalt mai puţin pronunţat. Am strigăt de bucurie, căci astfel


am ţii că promisiunile Domnului sunt „Da" şi „Amin". Pentru mine
ierau o reamintire a faptului că Dumnezeu îşi ţine promisiunile, o
Armare că voi pleca în România. Da, Domnul ne dă tot felul de
Armări si uneori suntem derutaţi si nu le vedem si nu le înţelegem.
Ce confirmare mai minunată puteam să primesc? Dumnezeul un
iversului, dintr-o dată, mi-a arătat două curcubeie exact în faţa in
timp ce mergeam cu maşina. Nu mai aveam nevoie de alte dovezi.
Până atunci, tot cerul fusese înnorat şi, dintr-odată, a apărut
de si curcubeiele.
Apoi, a început în mine o altă luptă. Oare chiar urma să moară
meu? Nu-1 mai văzusem de şapte ani, timp în care fusese destul
de bolnav. Tare aş fi vrut să mă întâlnesc cu el pentru ca el să vadă
cum
inul îmi schimbase radical viaţa. Posturile şi rugăciunile lui şi ale
iei mele au ajutat cel mai mult la schimbarea vieţii mele, care a
lit una trăită pentru slava Domnului. De aceea, aş fi dorit mult
pot vorbi cu el...
Exact după trei zile, pe 30 Decembrie 2006, înainte să iau
ira cu mama mea, m-am pus pe genunchi pentru a-L întreba pe
mul ce să-i spun mamei mele. în timpul rugăciunii, Domnul, în
incioşia Lui, mi-a arătat o vedenie pe care o voi ţine minte toată

L-am văzut în vedenie pe tatăl meu îmbrăcat cu o haină albă


lucitoare, lungă; era tânăr şi frumos, ca la vârsta de 30 de ani.
igă el, era un înger care şi-a pus mâna deasupra umărului tatălui
şi 1-a condus spre o poartă mare de aur. Tata s-a întors spre
ia mea şi, conştient de suferinţa ei, i-a spus: „Vaneto, nu mai
plînge, căci unde sunt eu este aşa de minunat şi după o vreme vei
şi tu aici!". (După o vreme de 7 ani, mama mea, a plecat si ea
Domnul, în perioada scrierii acestei cărţi.) îngerul 1-a condus spre
ttrta aceea, iar ei s-au oprit în faţa ei. Dumnezeu, în harul îndurării
dragostei Sale nemărginite, m-a luat în Duhul pentru a-mi arăta
ieste dincolo de poartă. Oricât aş încerca, sunt convinsă că nu se
poate explica frumuseţea de acolo în vreo limbă omenească. Nu
există
niciun superlativ pentru dragostea absolută, pentru pacea şi bucuria
ină pe care am putut să le văd, să le simt, să le trăiesc în fiecare fibră
fiinţei mele. Era acolo o aşa prezenţă divină, încât ea nu se poate

79
RODICA VOLINTIRU

asemăna cu nimic de pe pământ... Mă simţeam uşoară, rară greutate,


fără presiunea timpului şi spaţiului, fără durere, fără trup. Simţeam o
dragoste absolută, infinită şi curată.
Tot cerul era umplut de dragostea divină, ca un ocean infinit.
Simţeam o pace absolută, care mă ţinea într-o stare de siguranţă şi
tăcere divină. Peste tot în jur era sentimentul unei bucurii care nu mai
trebuia să fie rostită, o bucurie absolută, minunată, care mă făcea să fiu
una cu toată atmosfera cerească. Această atmosferă era în mine şi parcă
toată splendoarea cerului erau într-o unitate desăvârşită; eu mă
contopeam cu ele... Totul era la prezent, şi trecutul şi viitorul, pentru că
timpul nu mai are relevanţă în veşnicie.
O, ce splendoare, ce minunăţie, ce frumuseţe extraordinară ne
aşteaptă, fraţii mei... In acel extaz divin, am spus: „Ah, Doamne, cât aş
vrea să rămân aici!" Vedeam o lumină mare în depărtare; ştiam că acolo
este tronul lui Dumnezeu (acolo totul e clar, perceptibil, nu există nimic
care să conducă la confuzie sau teamă). Toată atmosfera cerească este
de nedescris şi nu se poate compara cu nimic de pe pământ. De aceea
apostolul Pavel spunea că nu-i este îngăduit să vorbească despre slava
cerească, fiindcă nici nu are un mijloc de comparaţie adecvat. Dar cine
a gustat slava aceasta, măcar o fărâmă din ea, nu mai doreşte nimic de
pe pământ. Toate averile şi splendorile pământului sunt ca o umbră faţă
de splendoarea cerească.
Dar Domnul nu mi-a îngăduit să stau acolo prea mult, căci încă nu
venise timpul meu. Viziunea s-a întrerupt brusc, şi când m-am văzut
din nou în camera mea de rugăciune, nu am fost foarte încântată. Dar
această vedenie m-a ajutat mult ca să trec mai uşor peste moartea
tatălui meu.
Mi-am dat seama că tatăl meu era aproape gata să intre pe poartă,
în cetatea din vedenia mea. Am sunat-o pe mama şi ea mi-a spus că
tatăl meu era aproape mort: nu mai mişca, nu mai vorbea, nu mai auzea,
doar mai respira încet. Atunci, mi-am dat seama că el era deja pe drum.
Le-am povestit vedenia, spunându-le că nu va trece mult timp şi el va
pleca la Domnul. După mai multe ore, am primit vestea că tatăl meu a
murit.

80
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

CUVÂNTUL DOMNULUI IA FIINŢA


Aici a intrat în scenă lucrarea Domnului. Plângeam şi am spus
îiliei mele să cumpere din partea noastră o coroană pentru tatăl
meu. În acele momente, am simţit cum Duhul a venit cu putere
ne mine si Domnul vroia să-mi spună ceva. Am început să plâng,
feând: „Ce să înţeleg, Domnul meu? Ce vrei de la mine? Ce trebuie
săfac?
Atunci, Domnul mi-a spus: „Este timpul să pleci în România." i-am
răspuns: „Doamne, ajută necredinţei şi confuziei mele: de ce să mă
duc? Chiar dacă a murit tatăl meu, nu simt că trebuie să mă duc pînâ
în România."
Duhul Domnului mi-a adus aminte de toate promisiunile Lui, tot
ceea ce Domnul îmi vorbise şi îmi arătase în ultima vreme. ainte de
moartea tatălui meu, Marian, soţul meu, fără să-mi ştie Imântările, mi-
a spus: „Tu toată ziua şi noaptea stai şi plângi, te «, posteşti. Trebuie
să te duci şi să dai ceea ce ai primit." Eu i-am tpuns: „Unde să mă
duc? Dacă Domnul nu mă trimite, nu pot leca de capul meu."
Revin la momentul frământării mele. Soţul meu, călăuzit de
ihul Domnului, mi-a repetat că vremea sosise, că trebuia să mă duc
i România, pentru a fi o mărturie pentru rudele mele care vor veni
înmormântare. Dumnezeu mi-a spus din nou, mai accentuat: „Este
timpul să
pleci."
Trebuia să ies din zona mea de confort şi nu mi-a fost uşor. Trebuia
mă confrunt cu necunoscutul, trebuia să accept voia Domnului
fărâ condiţii şi trebuia să învăţ să merg prin credinţă. Am continuat
plâng, să mă rog. Apoi, l-am chemat pe pastorul nostru să se roage
pentru mine şi el a avut acelaşi cuvânt din partea Domnului: „Este
vremea să pleci în România, căci Domnul are planuri mari cu tine
acolo. Este doar începutul unei lucrări mari. Nu te duci în România
numai pentru tatăl tău; acesta a fost doar pretextul pentru ca tu să
mergi acolo. Adevăratul scop pentru care te duci este acela de a
împlini planul Domnului, care de abia începe să se desfăşoare."
încă eram într-o luptă mare, căci trebuia să părăsesc confortul din
zona de antrenament, de echipare spirituală şi să încep să acţionez, să
lupt, să atac, să vorbesc, să încurajez, să mă confrunt cu ruşinea,

81-
RODiCA VOLINTIRU

cu nesiguranţa, cu timiditatea, cu puterile demonice. Pe deasupra,


trebuia să plec fără soţul meu, el fiind nevoit să rămână acasă, cu copiii.
Când m-am liniştit, am sunat la agenţie şi am găsit bilete exact
pentru a doua zi la ora 2 după amiază. Mai aveam doar câteva ore
pentru a-mi pregăti bagajul, iar Duhul Domnului îmi aducea aminte
duios şi plin de bucurie: „Ti-am spus că nu se va sfârşi anul şi vei pleca
în România." O bucurie cerească mi-a inundat toată fiinţa şi strigam şi-
L lăudam pe Domnul pentru că a fost adevărat şi s-a împlinit Cuvântul
Lui. Şi împreuna cu sora mea din Canada, la 31 Decembrie 2006 am
zburat spre România, ţara în care Domnul a hotărât că voi începe
lucrarea de misiune, de slujire, de post, de rugăciune, de evanghelizare,
de ajutorare şi de încurajare pentru copiii Lui.
Cu câteva luni în urmă, Domnul îmi arătase într-o vedenie că voi
zbura cu o „lebădă." Pentru că vedem în parte, profeţim în parte, nu am
înţeles ce vroia Domnul să-mi spună. Am căutat pe internet ce
înseamnă o lebădă, dar nu am înţeles taina până în clipa când am intrat
în avion şi am stat pe scaun. In faţa mea, era un mic televizor, iar pe
ecran .a apărut o lebădă în zbor exact cum văzusem în vedenie. Logo-ul
companiei KLM este o lebădă, şi abia atunci am înţeles că Domnul mă
anunţase cu ce avion voi zbura. într-adevăr, ce măreţ şi grijuliu lucrează
Dumnezeu! Este nevoie de timp, de dedicare, de post şi de rugăciune
pentru a-L cunoaşte şi pentru a înţelege mesajele cerului pentru noi.
Poate te întrebi cum poţi ajunge la o relaţie mai adâncă cu Domnul.
Dumnezeu nu se uită la faţa omului. Eu nu sunt cu nimic mai bună sau
mai specială decât cineva şi nu am nimic cu care să mă laud. Aceste
rânduri care vorbesc despre experienţele vieţii mele, sunt scrise pentru
ca Dumnezeu să fie înălţat şi oamenii să fie încurajaţi. Secretul unei
relaţii profunde cu Dumnezeu este acesta: timpul petrecut în comuniune
cu Dumnezeu, în post şi rugăciune, adică a te dărui total Domnului!

PRIMII PAŞI ÎN LUCRARE


Când am ajuns în România, Dumnezeu a început să pună în
aplicare tot planul pe care îl avea cu mine acolo. Ce mare Domn
82
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

şi stăpân avem! Un frate de la Bucureşti m-a invitat să vorbesc la o


închisoarea din Rahova. Acolo, toate femeile prezente au fost cercetate
de Domnul. Altcineva m-a dus la Radio S.O.S. din Ploieşti pentru a-mi
spune mărturia şi a împărtăşi de ce m-a trimis Domnul. îmi aduc aminte
că soţia directorului, care mă vedea pentru prima dată, mi-a zis:
„Dumnezeu te-a trimis!" Ştiam... Apoi, am mers la diferite familii
pentru a mă ruga pentru ele şi pentru a le încuraja. Experimentasem
vindecarea din partea Domnului, iertarea şi transformarea Sa, acum era
momentul să împărtăşesc şi altora. O femeie, care de ani de zile îl căuta
pe Domnul, L-a primit pe Domnul Isus ca Stăpân şi Mântuitor; de
atunci, întreaga ei viaţă s-a schimbat. Slavă Domnului Isus, care are
milă de noi si ne iubeşte asa de mult!
în acel timp, am primit de la Domnul pentru întâia dată o mare
pasiune de a mijloci pentru poporul român. El a pus pe umerii mei
această sarcină, această durere, această dragoste de a mijloci pentru
ţară. Până atunci, mă rugasem doar din când în când pentru România â
pentru toţi fraţii mei, dar, de data aceasta, am primit o pasiune însoţită
de durere, care se manifesta cu lacrimi care mă mistuiau; simţeam o
parte din dragostea divină pentru poporul român. Era clar câ nu eram eu
autoarea acestui sentiment, nu era ceva ce am căutat, sau ceva impus de
cineva; dragostea aceasta era direct din inima Lui Dumnezeu. Aceasta
este doar lucrarea Lui Dumnezeu, căci omeneşte este imposibil să simţi
atâta durere şi dragoste totodată pentru un popor păcătos, alături de
care nici măcar nu mai locuieşti.
După ce m-am întors în Canada, Domnul m-a chemat din nou i şapte
zile de post, în februarie 2007. Atunci, El mi-a spus să încep totul la 1
aprilie 2007, timp de 40 de zile. Când am împărtăşit cu soțul meu ceea
ce am primit de la Domnul, a fost şi el de acord şi a înțeIes câ eram
chemaţi la lucrarea Domnului.
Vreau să scot în evidenţă frumuseţea Domnului, care a lucrat
în soţul meu. Dumnezeu mi-a dat prin el exact partea potrivită,
pentru ca împreună să fim un întreg pentru lucrarea la care Domnul
a chemat. Dumnezeu ne-a ales de la întemeierea lumii pentru a fi
reună. Dacă aş fi avut un soţ preocupat de formalismul religios,
legalist, cu siguranţă nu m-ar fi lăsat să fac lucrarea Domnului. Soţul
a primit odată cu mine aceleaşi simţăminte. în plus, chiar
el nu a auzit vocea Domnului în perioada aceea, m-a susţinut

83
ROD1CA VOLINTIRU

întotdeauna, şi mi-a îngăduit să postesc, să mă duc la conferinţe şi la


diferite întruniri de rugăciune, înţelegând că Domnul are ceva în plan
cu mine, deci, implicit cu amândoi, căci suntem una.
Ceea ce vreau să evidenţiez este faptul că nu aş putea lucra pentru
Domnul dacă nu m-ar ajuta soţul meu. I se datorează şi lui faptul că
astăzi sunt în lucrarea Domnului, de aceea îi port toată dragostea,
respectul şi mă supun lui din dragoste. Faptul că a înţeles chemarea şi
planul Domnului pentru familia noastră a contat atât de mult!
Când Domnul ne-a chemat la post, lui i-a fost destul de greu pentru
că avea ceva probleme cu stomacul. Dar, când a realizat seriozitatea
chemării Domnului pentru viaţa noastră cu privire la fraţii noştri
români, a început şi el să postească. Mânca puţin, doar seara, fiindcă
mergea ziua la serviciu. Iniţial şi-a propus să postească doar o
săptămână. Văzând că eu mă simţeam bine doar cu apă, a fost motivat
să mai continue postul încă o săptămână. în următoarele zile s-a simţit
mai bine, aşa că a postit toate cele 40 de zile.
Poate eşti şi tu în aceeaşi situaţie. Să nu spui că nu poţi să posteşti.
Totul e posibil, numai să vrei, să fii hotărât şi să ai o motivaţie serioasă
(mai multe amănunte voi scrie la capitolul despre post).

POSTUL DE 40 ZILE
La 1 Aprilie 2007 am început postul de patruzeci de zile. Domnul
mi-a vorbit, spunându-mi să transmit în toată România chemarea la post
pentru trezire, fiindcă El are în plan o trezire care să aducă o schimbare
în toată Europa. Mă gândeam: „Cum? Cine sunt eu, Doamne, pentru a
transmite acest mesaj? Cine mă cunoaşte pe mine? Cine va lua aminte
la mesajul acesta?" Atunci, Domnul în bunătatea Sa, m-a încurajat şi
mi-a spus: „Tu, fiica Mea, vei fi ca o trompetă care vesteşte lucrările
Mele. Fericiţi si binecuvântaţi vor fi cei ce vor lua aminte. Cei ce te vor
primi pe tine, Mă primesc pe Mine, iar cei ce te vor respinge pe tine,
Mă resping pe Mine."
Dragii mei, acestea nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele lui
Dumnezeu, care iubeşte România. Dumnezeu a continuat să-mi
vorbească: „înaintea Mea sunt lacrimi şi jertfe, sângele înaintaşilor
voştri, posturi şi rugăciuni care au fost aduse înaintea Mea şi acum Eu
vreau să ating această ţară." Dumnezeu vrea să împrospăteze România,
84
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

vrea să aducă o transformare în această ţară, pentru că în ea sunt oameni


care au postit şi s-au rugat şi continuă să se roage pentru trezire.

MESAJUL DOMNULUI PENTRU TREZIRE


In perioada aceea Domnul mi-a dat un mesaj din Cuvântul Său
pentru a îl împărtăşi credincioşilor din România:

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu, se


va smeri, se va ruga, si va căuta Faţa Mea, si se va abate
de la căile lui rele, - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta
păcatul, si-i voi tămădui ţara." (2 Cronici 7:14)

Acest verset m-a mişcat foarte mult şi am început să plâng în


hohote sub cercetarea Duhului Sfânt. Mai târziu, am aflat că toate
naţiunile consideră acest verset drept versetul de aur pentru trezire. Am
fost la multe conferinţe si am văzut oameni din toate comunităţile, din
multe ţări, care au primit acest verset direct de la Dumnezeu, ca şi
mine. In acest verset sunt taine adânci, condiţii şi binecuvântări cereşti.

1. Condiţia de bază este smerenia.


Smerenia este o floare foarte rară, dar foarte necesară pentru a
împodobi caracterul copiilor lui Dumnezeu. Cei care au învăţat taina
smereniei, au avut parte de harul Domnului, căci El ne spune: „oricine
se va smeri, va fi înălţat." (Matei 23:12); „smeriţi-vă înaintea Domnului
şi El vă va înălţa" (Iacov 4:10); „Eu sunt cu omul smerit şi
zdrobit"(Isaia 57:15); „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor
smeriţi le dă har."(Petru 5:5 ).
Smerenia se împleteşte foarte bine cu postul. Ne putem smeri
sufletul prin post, ca David, ca Pavel şi ca atâţia alţii din Cuvântul
Domnului. Când ne smerim şi postim, arătăm că nu mai vrem nimic
altceva decât să ne pocăim, pentru ca Dumnezeu să vină la noi. Când
postim, noi ne separăm de lume pentru Dumnezeu şi pentru lucrarea
Lui. în smerenie, renunţăm şi la tradiţiile şi părerile noastre, învăţând
de la El. Repet, smerenia este o floare rară, pe care Dumnezeu o caută
la toţi creştinii. Insă nimeni nu o poate avea până nu merge la cruce,
până nu este zdrobit.
85
RODICA VOLINTIRU

2. Suntem îndemnaţi să mijlocim pentru alţii, mai ales pentru


ţara noastră.
Mulţi ne rugăm, dar o facem cu o atitudine greşită şi acest fapt
împiedică răspunsul să vină. Când inima noastră este cuprinsă de
mândrie sau de îndoială, rugăciunea nu se va mai înălţa cu credinţă.
Unii sunt descurajaţi pentru că se roagă de ani de zile şi nu văd niciun
răspuns. Cel rău abia aşteaptă să-i determine pe creştinii îndoielnici să
dea vina pe Dumnezeu pentru lipsa răspunsului. El urmăreşte extrem de
atent momentul potrivit pentru a semăna în noi seminţele îndoielii; mai
precis, El vrea să ne îndoim de bunătatea şi de dragostea lui Dumnezeu.
In astfel de momente, spunem cu durere, cu mânie, cu supărare şi cu
dezamăgire: „Unde-i Dumnezeu? De ce a îngăduit acest test pentru
mine ? De ce nu-mi răspunde, deşi am postit, m-am rugat, am strigat?
Unde-I dragostea Lui? Dacă m-ar fi iubit, nu ar fi îngăduit acest necaz,
această nedreptate, sau acest accident.
Ştiţi ce se întâmplă în astfel de momente? Singuri deschidem uşa
vrăjmaşului, iar el vine să locuiască cu noi, să ne chinuiască mai mult.
Dacă nu ne împotrivim imediat cu adevărul Cuvântului, starea noastră
va deveni mai gravă. Ne pierdem nădejdea, bucuria, pacea. Şi cel rău se
bucură pentru că ştie că fără aceste virtuţi divine, el are acces şi putere
în viaţa noastră. După ce ne umple mintea şi inima cu supărare,
necredinţă, depresie, mânie, răutate, următorul pas este să ne despartă
de harul şi de bunătatea Domnului. Dintr-o dată nu le mai vedem, nu ne
mai putem folosi de ele pentru că, fără să ne dăm seama, le-am scos
afară...
Ce-i de făcut în astfel de situaţii?
y

Caută toate versetele care conţin promisiunile Domnului pentru


tine. Prin Cuvântul Domnului, reîmprospătează cuvintele care vorbesc
despre caracterul Lui Dumnezeu. Apoi, vino cu pocăinţă şi rugăciune,
şi cere-I Domnului iertare pentru că i-ai deschis uşa celui rău şi pentru
că nu ai rămas tare în credinţă. De asemenea, cere ajutor de la alţi
creştini pentru ca ei să te încurajeze şi să se roage pentru tine. Nu uita:
Domnul este atât de bun, încât în veci ţine îndurarea Sa. El vrea să
ajungem să putem spune cu toată fiinţa noastră: „Doamne, suntem
însetaţi şi înfometaţi după Tine. Indiferent cât ne-ar costa, Doamne, te
rugăm, vino la noi, arată-Ti puterea şi slava; vorbeşte-ne, Doamne!
Vindecă-ne, Doamne! Răspunde-ne, Doamne!..." Mândria
86
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

închide uşa cerului înainte să începem să ne rugăm. De aceea, Domnul


ne cere mai întâi smerenie, adică predare totală, fără vreo intenţie
ascunsă a eului nostru, ci doar voia Lui.
3. Domnul ne îndeamnă să căutăm faţa Lui.
Ca oameni recunoaştem că de multe ori am încercat să ne
îndepărtăm de la căile rele, n-am putut. Nici alţi oameni pe care am
încercat să-i ajutăm nu au fost mai bravi. Poate au reuşit o zi, două sau
poate o lună, dar apoi au căzut iarăşi. De ce oare? Trebuie să înţelegem
mai bine ce se întâmplă înlăuntrul nostru şi în lumea spirituală. Există o
lege, pe care nu o pricepem, numită „legea fructului oprit". Cu cât le
spunem mai des copiilor să nu se ducă într-un anumit loc, sau să nu
atingă ceva periculos, ei sunt atraşi să facă tocmai lucrul acela. Deci, a
spune: „nu lua", „nu gusta", „nu mai fă", nu e de niciun ajutor pentru a
învinge firea pământească. (Coloseni 2:21-23). Noi atragem ispita prin
ceea ce interzicem.
însă, este aşa de minunat să înţelegem strategia cerului, aceea de a
căuta întâi fata Domnului. De ce? Pentru că aici e minunea cea mare: tu
nu trebuie să te lupţi prin puterea ta, ci trebuie să primeşti de la Domnul
o altă lumină, o tărie, o bucurie, o dragoste care te vor inunda. Cele
vechi ies afară, căci noi ne umplem mintea şi inima de strălucirea feţei
Lui, care ne aduce lumină, protecţie, credinţă. Cu cât ne concentrăm
mai mult la o problemă sau la un păcat, cu atât el va deveni mai
puternic şi ne va ţine robi.
Căutând faţa Domnului, găsim pace, eliberare, căci ne predăm Lui
şi cerem ajutorul Lui, recunoscând că nu putem trăi fără El. Când L-am
găsit pe Dumnezeu, L-am găsit pe Hristos, iar El înseamnă iubire. Şi
pentru că-L iubesc şi mă ştiu iubită de El, nu mai păcătuiesc. Nu mă
lupt eu, ci găsesc odihnă în Hristos, care mă ţine în lumină, in dragoste
şi în adevăr. Ce viaţă diferită, plină de succes şi de biruinţă vom
experimenta dacă-L căutam' mai întâi pe Domnul! Căutarea feţei
Domnului presupune şi o viaţă de închinare. De câte ori 11 căutăm, îi
oferim Domnului o jertfă plăcută şi ea este socotită ca un act de
închinare. Nu mergem la El doar să cerşim, ci pentru că vrem să-L
cunoaştem si să-L iubim.

„Inima îmi spune din partea Ta: „Caută Faţa Mea !" si eu
faţa Ta, Doamne, o caut!" (Ps. 27:8).
87
RODICA VOL1NTIRU

Acest verset mereu mă atrage ca un magnet, fiindcă are atâta viaţă


şi dragoste în el!
închinarea ne conduce si în cântarea de laudă si adorare. O cântare
care îmi vorbeşte în mod special spune aşa; „Doamne, arată-mi faţa Ta,
vreau să-Ţi văd măcar o rază din privirea Ta plină de iubire, vreau ca
flăcările dragostei din inima Ta, să devină şi flăcările dragostei mele.
Arată-mi Doamne frumuseţea Ta, ca să mă minunez de Tine, încât să
nu mai pot păcătui niciodată."

„Alergaţi la Domnul si la sprijinul Lui, căutaţi necurmat


faţa Lui."(Ps. 105:4)

„Domnul să facă să lumineze Fata Lui peste noi. " (Numeri


6:25)

Domnul ştie că există o putere tainică pentru cei care caută faţa Lui
prin post, prin rugăciune, cu smerenie. După ce ne întâlnim astfel cu
Domnul, El ne umple şi ne atinge. Cu siguranţă apoi vom putea să ne
abatem de la orice cale rea!
Mă adresez celor care se luptă cu diferite pofte, cu patimi sau cu
păcate şi nu pot să scape de ele. îi mustră conştiinţa sau poate s-au
împietrit. Căutaţi faţa Domnului! Mergeţi în cămăruţa voastră şi
îngenunchiaţi, petrecând timp cu El în sinceritate deplină. Veţi vedea
cum Domnul va veni să vă elibereze. Căutaţi fata Lui, ştiind că nu
puteţi trăi fără El. încredeţi-vă în El!
De multe ori, încercăm prin puterile noastre să fim sfinţi, să fim
liberi, dar nu reuşim. Despărţiţi de El nu putem face nimic, într-adevăr,
există o putere în noi, cu care vom rezista puţin, dar aceasta este departe
de predarea totală aşteptată de Dumnezeu. Ce înseamnă să te predai
Domnului? Este o abandonare plină de pace şi de credinţă, o dăruire
prin care noi renunţăm la tot ce avem şi la tot ce suntem. Predându-ne
Tatălui ceresc, El va avea libertatea de a lucra prin noi ceea ce-I este
plăcut. Noi îl lăsăm să lucreze, căci ne încredem în puterea şi în
dragostea Sa nelimitate.
Ca o confirmare, pentru a înţelege cât de importantă este această
dorinţă a Tatălui Ceresc, Domnul mi-a cerut în 2011 să vestesc într-un
mod special acest mesaj. Mă aflam în misiune în Uganda (multe au fost
experienţele şi minunile de acolo) şi împreună cu
88
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

echipa ne-am dus pe muntele rugăciunii, pentru a ne ruga. Cum am


atins acel pământ, o pace divină şi supranaturală ne-a cuprins şi
automat a venit peste noi un duh puternic de rugăciune. Am început să
mijlocim mult pentru Uganda şi pentru copiii care sunt sacrificaţi
demonilor. După două ore de mijlocire, cu lacrimi şi agonie, dintr-
odată, am văzut scris pe tot cerul albastru textul din 2 Cronici 7:14.
Versetul era scris pe întreg firmamentul cerului cu litere mari şi pline
de lumină... Când au apărut şi cuvintele „şi va căuta faţa Mea", am
văzut cum literele veneau spre mine, spre pământ; erau vii, strălucitoare
şi atrăgătoare. în acel moment, Domnul mi-a vorbit, aşa cum îmi
vorbise în trecut, şi a accentuat; să caut faţa Lui. Aceasta este cea mai
frumoasă parte a versetului, este îndemnul Domnului de a rămâne
mereu în prezenţa Lui.

4. Să ne întoarcem de la căile noastre rele.


De ce nu spune versetul „să se depărteze de la păcatele rele"?
Pentru că acest verset este adresat poporului lui Dumnezeu, care nu mai
trebuie să trăiască în păcat. Prin revelaţie divină putem ajunge sensibili
la dorinţa Domnului şi la voia Lui pentru viaţa noastră. Dumnezeu ne
cere să ne schimbăm căile. Ce înseamnă acest lucru? Este vorba despre
sistemul religios pe care l-am împrumutat de la înaintaşii noştri, la
diferite experienţe omeneşti la care ne-am rezumat. Astăzi, avem în
biserică prea mult formalism şi programe din care lipseşte viaţa şi
puterea Duhului Sfânt. Uneori, ne mirăm de ce Domnul nu ne
răspunde. El nu ne răspunde pentru că ne rugăm şi trăim cum credem
noi că suntem bine. Avem căile noastre, programele noastre, părerile şi
sistemele noastre, dar acestea nu sunt plăcute Domnului pentru că II
excludem din ele pe Duhul gloriei. Cum adică? Noi cântăm Domnului,
îl onorăm pe El, vorbim despre El, de ce n-ar fi cu noi? Ei bine,
prezenţa Lui Dumnezeu este acolo unde inima este in totalitate a Lui,
când totul se face cu smerenie, dragoste şi credinţă. Dar este trist că
despre multe biserici Domnul spune:

„Poporul acesta Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar


inima lui este departe de Mine şi frica pe care o are faţă de
Mine, nu este decât o învăţătură de datină omenească."
(Isaia 29:13)

89
RODICA VOLINTIRU

Formalismul caută să-L bage pe Dumnezeu într-o cutie şi ne face


să credem că sistemul nostru e cel mai bun. Dar, Domnul ne strigă
astăzi să ne smerim, să căutăm Fata Lui, să ieşim din tradiţiile noastre,
să-L lăsăm pe El să vină să ne asculte, să ne ierte şi să ne vindece ţara.
Avem nevoie de Duhul revelaţiei în biserici. Dacă de ani de zile nu
se întâmplă nimic, nimeni nu se schimbă, nu se pocăiesc oamenii, nu
vedem puterea şi dragostea Mântuitorului nostru, trebuie să ne punem
serios întrebarea: ce sau cine lipseşte? De ce stagnăm de ani de zile,
păcălindu-ne că suntem bine, deşi ştim că prezenţa Lui Dumnezeu nu
coboară în biserică aproape deloc?
De ce nu se întorc suflete la Domnul?
De ce nu e har? De ce nu sunt biruinţe, vindecări, eliberări?
Oare s-a schimbat Dumnezeu? Sau nu cumva problema e la noi?
Răspunsul e limpede: pentru că lipseşte puterea Duhului Sfânt.
Dacă citim în Faptele Apostolilor, vedem cum toată lucrarea ucenicilor,
era făcută prin Duhul Sfânt. El era chemat, aşteptat, iubit, onorat.
De ce este aşa de greu să schimbăm ceva în biserică, să aducem
ceva nou care, deşi pare „ciudat", este de la Duhul Sfânt? Este nevoie
ca liderii bisericilor să caute faţa Domnului cu post şi cu rugăciune. Ei
trebuie să audă, să primească, să vadă ceea ce vrea Duhul Sfânt să facă
astăzi în biserici, în naţiuni şi în viaţa personală a fiecăruia.
Domnul ne spune să ne schimbăm „burduful", adică tradiţiile,
obiceiurile şi programele vechi de biserică pentru a putea să-L vedem
pe Dumnezeu. Apoi, El va trimite Duhul Său, vinul cel nou. Ce
înseamnă acest lucru la propriu? Am văzut în multe biserici ceva nou în
închinare, în rugăciune, în Cuvânt. Cei care sunt înrădăcinaţi în tradiţie,
nu pot accepta noul, pentru că au fost învăţaţi să respingă. Ei spun că
nu pot înţelege Scriptura în felul cel „nou". Şi „burduful" se sparge, iar
„vinul" se risipeşte...
De câte ori nu încearcă Duhul Sfânt să aducă ceva nou, ceva
puternic şi profund! Doar că noi nu suntem obişnuiţi cu revelaţii
proaspete şi, de aceea, le respingem. Ce păcat, căci se pierde atâta har,
atâta bogăţie spirituală, atâtea biruinţe, atâtea vindecări! In acelaşi timp,
cei însetaţi după Dumnezeu au păşit prin credinţă în teritorii noi şi au
acceptat transformări în programe, în cântări, în predici. Aici este o
mare taină: aceea de a te lăsa condus de Duhul Sfânt în tot ceea

90
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

ac faci, căci, dacă nu, rişti să intri într-o formă de evlavie fără putere,
truristându-l pe Duhul Sfânt... Duhul Sfânt nu greşeşte niciodată. El
fiie planul şi dorinţa Tatălui şi vrea să ni le reveleze şi nouă.
O întâmplare tristă a avut loc prin anii 1960 în Vancouver, Canada.
Mulţi creştini s-au tot rugat pentru trezire şi când ea a venit, nu au
recunoscut-o şi au stins Duhul. De ce? Domnul începuse să stringă
mulţi tineri din lume, drogaţi, rockeri hippy etc. Ei căutau adevărul.
Duhul Sfânt i-a călăuzit spre biserică, însă, când creştinii au văzut cum
arătau, cum miroseau, cum erau îmbrăcaţi, i-au dispreţuit,
i-au respins, fără a simţi durerea, disperarea şi căutarea lor după
adevărata iubire. In consecinţă, Duhul Sfânt s-a retras... De atunci,
creştinii fac mereu rugăciuni pentru trezire, dar ea nu se vede încă,
loar pe ici-colo. Cu toate acestea, sunt mulţi creştini care perseverează
n post şi în rugăciune, cu credinţă şi aşteptare. In zilele de acum, se
aude tare un strigăt: lăsaţi Duhul Sfânt să --------------------------
lucreze! Trebuie să fim pregătiţi, să nu fim
luaţi prin surprindere, fiindcă:

„Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi DUHUL SFÎNT

vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici NU GREȘEȘTE


încotro merge. Tot aşa este cu cine este NICIODATĂ, EL
născut din Duhul," (han 3:8) EL ȘTIE PLANUL ȘI
DORINȚA TATĂLUI
ȘI VREA SĂ NI LE
REVELEZE ȘI NOUĂ.

BENEFICIILE ASCULTĂRII
Până acum, am discutat despre condiţiile pe care Domnul le pune.
De cele mai multe ori, noi aşteptăm împlinirea promisiunilor Lui, dar
nu luăm în seamă şi nu împlinim condiţiile Sale. Dacă L-am asculta pe
Dumnezeu, am vedea ce promisiuni măreţe ne-a făcut El.
• „îl voi ASCULTA din ceruri.
Cine nu vrea ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunea? Când avem
siguranţa că Dumnezeu primeşte rugăciunile noastre, ne inundă o mare
bucurie, căci acesta este semnul că Domnul ne va trimite un răspuns.
Dar păcatele noastre îl fac pe Dumnezeu să spună: „îmi voi întoarce
ochii de la voi (acest lucru înseamnă că până atunci privirea Lui era
îndreptată spre popor); şi oricât v-aţi ruga, n-ascult: căci

91
RODICA VOLINTIRU

mâinile vă sunt pline de sânge." (îsaia 1:10-20). însă, bucuria celor


mântuiţi este că, dacă ne pocăim, El ne ascultă şi avem la Tatăl un
Mijlocitor, pe Domnul Isus, care mijloceşte neîncetat pentru noi.
• „îi voi IERTA păcatul..."
Domnul Isus aşteaptă cu nerăbdare să venim în smerenie la El, cu
pocăinţă, cu părere de rău, pentru ca El să ne ierte. Iertarea este un dar,
este harul lui Dumnezeu. Domnul Isus a murit pentru toată omenirea, să
ne ierte de păcate şi să ne dea o viaţă nouă. De ce atât de puţini oameni
cred acest lucru? De ce atât de puţini au parte de iertare, deşi ea este
suficientă pentru toţi? Răspunsul este că oamenii nu vor să împlinească
condiţiile lui Dumnezeu, nu vor să aleagă pocăinţa şi credinţa.
Mai departe, vedem bunătatea lui Dumnezeu îndreptată către toata
ţara:
• „Si-i voi TĂMĂDUI tara..."
Are nevoie tara noastră, ca si toate celelalte ţări de vindecare?
Dumnezeu a iubit extrem de mult lumea întreagă, nu numai poporul
evreu, sau doar anumite persoane mai sfinte, ci toată lumea. El L-a
sacrificat pe Fiul Său pentru noi şi vrea ca toate naţiunile să fie
binecuvântate. Condiţia este ca ţara să se smerească, să se roage, să
caute faţa Domnului şi să se îndepărteze de la căile rele; astfel va avea
parte de binecuvântări.
Când Domnul mi-a vorbit din acest verset, mi-a zis: „Anunţă toată
România să intre în post şi în rugăciune şi să caute faţa Mea!". Fac
această lucrare de 6 ani, unii o primesc, alţii nu. M-a durut faptul că cei
mai mulţi nu au luat în serios chemarea Domnului, mai ales pentru că
mesajul acesta nu a venit prin fratele X sau Y, nişte oameni cunoscuţi
în toată ţara. Dar, tocmai aici este taina lui Dumnezeu: El are căile Lui
şi felul Lui de a lucra. El a vrut să pregătească poporul nostru pentru
lucrări noi, misterioase şi adânci, care vor rodi spre slava Domnului.
în acelaşi timp, m-am bucurat că multe biserici, mulţi păstori şi
alte câteva persoane neînsemnate în ochii oamenilor au primit şi ei
aceleaşi înştiinţări. Unii au trecut direct la acţiune. Slavă Domnului!
Totuşi, mulţi au căzut în dezamăgire... Prin această carte, pe care
Dumnezeu m-a călăuzit s-o scriu', vreau să împrospătez dorinţa şi
92
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

planul Domnului pentru ţara noastră. Haideţi să ne aliniem cerului, fi


multor creştini care postesc şi se roagă în ascuns.
Următorul verset pe care mi 1-a dat Domnul a fost acesta:

„ Caut printre ei un om ca să înalţe un zid şi să stea în


mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară ca să n-o
nimicesc." (Ezechiel 22:30)

Când am citit acest verset, am fost foarte copleşită de durerea


domnului, căci El era în căutare de suflete care să audă glasul Său. Am
inceput să plâng... In acele clipe, am simţit cum Duhul Domnului
mă atinge cu o putere care a intrat în fiecare celulă din trupul meu.
\Atunci, sub cercetarea aceea divină, în hohote de plâns, am căzut cu
faţa la pământ şi am spus Domnului: „Doamne, nu înţeleg de ce
ni-ai dat acest verset! Ce am eu, de-a face cu România? M-ai adus la
ipătul pământului, mi-ai schimbat viaţa, am altă cetăţenie, alţi fraţi,
\\ prieteni, altă familie... Ce să înţeleg din cuvintele Tale? Nu ai Tu
iificienţi creştini în ţară? Nu pot sta ei în spărtură?"
Domnul mi-a răspuns extrem de profund: „Am, dar Eu caut imi
neîmpărţite, total dedicate Mie şi pline de iubire şi pasiune uru Mine
şi împărăţia Mea. Astfel de persoane vor sta cu bucurie în spărtură
pentru alţii fiindcă ei iubesc. Te-am ales pe tine, fiica Mea, să fii una
dintre acele persoane, căci am pus în tine dragoste şi pasiune mtru
Mine, dar şi pentru cei pierduţi."
în acel moment, am simţit din nou atingerea Domnului care este
.iă de dragoste şi de putere. Din nou, flăcările iubirii Lui au început
mă mistuie pentru El şi pentru ţară. M-am simţit totodată foarte
onorată, căci Dumnezeu mă chema la un aşa mare sacrificiu pentru ţara
noastră, cât şi pentru toată lumea. E minunat să slujeşti din umbră, de
o distanţă de 10.000 de kilometri, să asculţi îndemnurile Duhului,
iie rogi, să plângi, să mijloceşti pentru cei vinovaţi şi păcătoşi. N-am
cui ce să mă laud. Este doar harul Său: nu poţi să suferi, să plângi, să
«eşti, să-ţi chinui sufletul şi trupul, dacă iubirea şi harul Domnului
sunt în tine. Eu doar am ascultat, din iubire pentru El.
Când puterea Domnului m-a atins, nu m-am putut împotrivi, ci
simţit imediat dorinţă, pasiune şi durere, fiindcă îmi doream să
mijlocesc pentru poporul român.

93
ROD1CA VOLINTIRU

Atunci am răspuns Domnului: „Da, Doamne, vreau să fiu acel om


care să stea în spărtură pentru ţara mea, căci iubirea Ta mă face să-i
iubesc pe românii de pretutindeni." în acelaşi timp, mă gândeam:
„Domnul m-a adus la capătul pământului, departe de ţara mea, iar acum
mă cheamă să stau în spărtură pentru România. Curios... Cred că
Domnul iubeşte ţara mea, de aceea El caută... „un om". însă, când îl
iubeşti pe Domnul, iubeşti şi faci cu dragoste şi dăruire tot ceea ce El îţi
spune. Aici este frumuseţea intimităţii cu Domnul: nu poţi da înapoi
când El te cheamă şi nu ţi se pare o povară dorinţa Lui, chiar dacă este
foarte greu de înfăptuit. Iubirea adevărată vede dincolo de sacrificiu.
Vede bucuria şi răspunsul sacrificiului. Aceste adevăruri trebuie să ne
motiveze pe toţi!
Următorul verset pe care mi 1-a dat Dumnezeu, a fost:

„Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, si sună


astfel: «Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici
prin tărie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul oştirilor!»"
(Zaharia 4:6)

Vreau să vă aduc aminte faptul că,


NU POŢI SA
_' . înainte ca Domnul Isus sa se ridice la ceruri,
SUFERI, SA PLÂNGI, El a spus că ne va trimite o putere, un ajutor,
SA POSTEŞTI, SA-Ţ1 un Mângâietor. în Faptele Apostolilor, ni
CHINUI SUFLETUL ni se spune că prin ajutorul Duhului Sfânt
Şl TRUPUL, DACĂ se înmulţeau creştinii, El era cel care îi
IUBIREA ŞI HARUL convingea, El făcea minuni. Este foarte
DOMNULUI NU dureros faptul că noi nu-L lăsăm astăzi pe
SUNT ÎN TINE Duhul Sfânt să lucreze în adunări. îmi pare

lăsăm libertate Duhului Sfânt să lucreze cu putere şi autoritate în viaţa


noastră. De aceea, Domnul a spus: „Este vremea ca Duhul Meu să
lucreze cu semne şi minuni, pentru ca vestea bună a Evangheliei să se
manifeste pe deplin."
Isus Hristos a fost însoţit de Duhul lui Dumnezeu cât timp a trăit pe
pământ şi prin Duhul a făcut minuni. Noi trebuie să-L căutăm mai întâi
pe cel Minunat, nu neapărat semnele şi minunile Lui. Dar trebuie să-L
cunoaştem pe Isus aşa cum este El: Vindecătorul, Eliberatorul, Calea,
Adevărul si Viata. Din momentul în care Hristos
rău că de multe ori facem programe fără să
94
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

a intrat în viaţa noastră, El doreşte să se manifeste în toată puterea Sa.


Noi nu suntem nişte lămpi ascunse sub o masă, ci trebuie să strălucim,
să avem influenţă în jurul nostru.
Astfel vom face o diferenţă.
Astfel vom fi ca o mireasmă plăcut mirositoare.
Astfel vom fi ca un magnet care atrage oamenii.
Astfel vom fi sarea si lumina lumii.
Dumnezeu vrea să fim astăzi aceste lumini. Te vezi la acest nivel?
Doreşti să fii aşa? Domnul este gata să vină, să te umple, să te
transforme şi să te folosească.
Toate aceste cuvinte, pe care mi le-a dat Domnul, le-am scris şi le-
am transmis cunoscuţilor în ţară. Soţul meu a primit călăuzire de Ia
Duhul Sfânt să le trimită la cât mai multe biserici din ţară, pentru ca
oamenii să ia aminte la ele.

DOMNUL TE CHEAMĂ Şî PE TINE


Când îl iubeşti pe Hristos, El este cel care îţi ia povara, este
singurul care-ţi aduce bucurie şi fericire. Nu trebuie să te mai simţi
singur. Poate eşti sărac şi te întristezi, zicând: „Doamne, ce să mă fac?
Nu reuşesc să mă descurc." Poate eşti dispreţuit sau alungat de acasă, şi
te îngrijorezi pentru ziua de mâine. Am o veste bună: Domnul Isus a
murit şi pentru tine, El vrea să te îmbogăţească, nu neapărat financiar,
dar poţi fi sigur că El îţi va purta de grijă dacă te încrezi in El.
Dumnezeu vrea să-ţi aducă pace, bucurie şi încredere. Tu nu eşti singur,
El vrea să-ţi fie un Tată adevărat. Cuvântul Domnului spune aşa în
Filipeni 4:19: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele
voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos." Noi nu suntem
săraci cu un astfel de Dumnezeu.
Eu si familia mea nu avem încă o casă a noastră, ci stăm în chirie,
dar ne bucurăm şi-L lăudam pe Domnul pentru ceea ce avem. Ne
considerăm cei mai bogaţi si cei mai fericiţi! De ce? Pentru că îl avem
pe Domnul Isus în viaţa noastră şi pentru că El ne conduce paşii şi
eândurile; suntem ai Lui si certitudinea aceasta face mai mult decât
toate bogăţiile lumii. De aceea, noi plecăm în misiune, ajutăm diferite
organizaţii şi mulţi oameni disperaţi, singuri, bolnavi, demonizaţi,
săraci, orfani... Domnul se foloseşte de noi si îsi arată slava!
95
RODICA VOLINTIRU

A avea pace în mijlocul furtunii este o bogăţie pe care nu o poţi


cumpăra cu tot aurul din lume. La fel este şi cu bucuria în necaz. Să-i
iubeşti pe cei ce te judecă şi te bârfesc sau care îţi fac rău, este o altă
bogăţie. Să-1 poţi ierta pe cel ce ţi-a greşit şi să-1 binecuvântezi -
aceasta este o comoară pe care rar o găseşti.
Când eşti atins de puterea focului sfânt, începi să vezi adevăratele
valori şi bogăţii, acelea care rămân pentru totdeauna. Lumea şi poftele
din ea trec, dar cine face voia Tatălui este binecuvântat în veac! Eu II
doresc doar pe Dumnezeu şi vreau să fac doar voia Lui. El mă ia de
mâna dreaptă şi mă călăuzeşte cu sfatul Lui.
Intr-o zi, stăteam şi mă întrebam: „Ce înseamnă să umbli cu
Dumnezeu aşa cum a umblat Enoh?". Domnul mi-a răspuns: „Umblă
înaintea Mea. Ca să umbli cu Mine nu este uşor, dar nici greu, depinde
de dorinţa si determinarea ta..." Enoh a umblat cu Dumnezeu si de
aceea, natura Domnului s-a transmis în viaţa lui Enoh, iar el a fost răpit.
Cu cât umblăm mai mult cu Dumnezeu, cu cât petrecem mai mult timp
cu El, ceva din natura sfinţeniei Lui, a dragostei Lui, a puterii Lui, a
luminii Lui, se va transmite în noi. Vreau să te încurajez: oricine ai fi,
dacă treci prin încercare, prin suferinţă, prin singurătate - nu mai privi
la tine, nici la cei din jur, nici la problema ta, ci priveşte la Isus, la ceea
ce îţi promite El: „Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te
voi părăsi!". Poţi totul în Hristos, care te întăreşte!

PREŢUL TREBUIE PLĂTIT


Aşa cum am menţionat în paginile precedente, am început un post
de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Credeţi-mă, acest lucru nu
este imposibil, însă nu este deloc uşor. In acele zile, am experimentat
minuni şi lucrări extraordinare pe care Domnul vrea să le reverse peste
omul care îl iubeşte şi care plăteşte preţul dedicării.
In timpul postului, am simţit cerul atât de aproape de mine, încât
parcă-1 atingeam. Puteam să comunic cu Dumnezeu mereu, mă rugam
şi mijloceam într-una. Cu adevărat, este o mare putere în post.
Au fost însă şi zile în care cerul părea de plumb, iar eu puteam să
mă rog doar formal. Atunci când e o mare bătălie cel rău încearcă să ne
dărâme cu armele lui: cu oboseala, cu tristeţea, cu supărarea, cu
nemulţumirea. El vrea să nu ne putem ruga, ştiind căci puterea
96
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

postului creşte prin rugăciune. însă, Domnul nu mă abandona şi dădea


norul acela apăsător la o parte. Atunci, mijloceam ore întregi pentru
poporul român, mă rugam pentru cauze pe care Duhul Domnului mi le
spunea.
în timpul acestor zile de post şi de rugăciune, Domnul mi-a spus că
este vremea să misionăm iar în România. Când am auzit aceste cuvinte,
m-am tulburat şi din nou am căutat scuze pentru a nu merge. I-am
amintit Domnului de greutăţile, nevoile şi lipsurile noastre, de parcă
Domnul nu ar fi ştiut de existenţa lor. I-am spus Domnului că nu avem
bani pentru biletele de avion. Am adăugat şi faptul că nu avem nici bani
pentru a-i duce la săraci, la orfani sau la misiunile Radio-TV. De
asemenea, mai aveam de făcut plăţi pentru chirie si facturi. Eu mă
frământam, gândindu-mă la toate acestea, dar Duhul Domnului mi-a
adus aminte că atunci când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, nu
trebuie să te îngrijorezi, să te forţezi, să transpiri, să te lupţi.
Acesta este câmpul de bătălie, locul în care atacă duşmanul. El vrea
să te deconecteze de la planul Domnului, aducând în calea ta
îngrijorare, îndoială, frică, neîncredere. Totuşi, Domnul poartă de grijă.
Aici a fost testul cel mare pentru mine.
Domnul, în credincioşia Lui, mi-a spus: „Vor veni la tine diferiţi
oameni pe rând şi îţi vor da bani pentru că aceasta este lucrarea Mea, nu
a ta. Vreau să duci în toată România vestea postului şi a rugăciunii pe
fundalul relaţiei de dragoste cu Mine. Eu voi deschide uşi înaintea ta, în
ciuda faptului că eşti femeie." Am crezut acest cuvânt, cu toate că
îndoiala încerca să îşi facă loc în inima mea.
L-am întrebat pe Domnul când trebuie să plec, căci ştiam că
Dumnezeu are grijă de toate amănuntele. Vocea Lui mi-a spus: „Pe 13
iunie." Am sunat la mai multe agenţii, şi am găsit bilete ieftine doar pe
data de 13 iunie. Cât de credincios este Domnul, slavă Numelui Său în
veci! Eram atât de bucuroasă de această confirmare, încât L-am lăudat
pe Domnul din toată inima. Biletele de avion pentru toată familia au
costat 7.400$. Le-am achitat cu cârdul de credit, pe care l-am pus apoi
înaintea Domnului, spunându-I: „Acesta este al tău, Tată. Rezolvă tu
problema banilor." In momentul acela, L-am auzit pe Domnul: „Vor
trece două zile şi două nopţi şi apoi, cineva va veni să-ţi dea nişte bani.
Nimic nu este întâmplător, totul este programat, este pregătit de Mine."
97
RODICA VOL1NTIRU

MINUNILE
Minunea primirii banilor
Te îndoieşti de Dumnezeu datorită situaţiei tale? Te încurajez să
stai în linişte, să petreci timp cu Dumnezeul şi Tatăl tău, cu Iubitul, şi
Prietenul tău şi Ii vei auzi vocea. După ce au trecut cele două zile şi
două nopţi, eram plină de bucurie şi plină de entuziasm, în aşteptarea
promisiunilor Domnului. In dimineaţa următoare, am mers la rugăciune
la biserica noastră. Când s-a terminat timpul de rugăciune, a venit la
mine o soră care era nouă în adunarea noastră. In timp ce mă duceam
spre maşină, ea mi-a dat o felicitare şi mi-a spus cu dragoste: „Tu eşti o
mare binecuvântare pentru mine!". Apoi a plecat.
In mine se dădeau mari lupte şi multe întrebări mă frământau. Ge
să fie în acest plic? Conţine el ceea ce mi-a promis Dumnezeu? îmi era
teamă să deschid felicitarea. Eram plină de extaz şi de curiozitate în
acelaşi timp. Am urcat în maşină şi am deschis felicitarea. Ce credeţi că
am găsit în ea? Un cec de î.000$! M-am uitat mai bine să văd dacă nu
cumva era 10$ sau 100$, dar scria chiar 1.000$.' Am început să strig de
bucurie, să cânt o cântare nouă, aşa cum Domnul ne îndeamnă de atâtea
ori prin Cuvântul Său. Lacrimile mele curgeau, eram copleşită de
credincioşia Domnului şi nu mă puteam opri din laudă si din
mulţumire.
> >
Totuşi, mă gândeam: „Cât mai am de strâns până la cei 7.400$,
plus pentru toate cheltuielile..." Au mai trecut două săptămâni şi nu se
întâmpla nimic. In mine era o mare frământare: să continui să mă
încred în Domnul sau să mă îngrijorez? Nu era uşor deloc, dar am ales
să-L laud pe Domnul şi să-I mulţumesc înainte de a primi banii de care
aveam nevoie; m-am bazat pe faptul că ceea ce El a început, va duce la
bun sfârşit.
>
La noi în adunare s-a ţinut o conferinţă de femei. In timp ce eram
la o părtăşie, o soră s-a apropiat de mine şi mi-a pus în mână ceva,
spunându-mi: „Astăzi am primit o primă la serviciu şi Domnul mi-a zis:
„Dă-i banii aceştia Rodicăi!"(era un cec de 300$!). Mă simţeam tot mai
mică şi mai nevrednică, eram plină de uimire pentru că aveam un
Dumnezeu care transforma în realitate tot ceea ce El îmi promitea.
Peste o săptămână, doi fraţi, soţ şi soţie, au venit la noi acasă
pentru a ne ruga împreună. Când ne-am aşezat pe genunchi, au scos

98
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

un cec de 2.000$ şi l-au pus pe covor, spunându-ne: „Domnul ne-a pus


pe inima să vă dăm aceşti bani." Nu aveam cuvinte de mulţumire rentru
a exprima felul minunat în care lucra Dumnezeu! Le-am mulţumit
fraţilor pentru ascultarea lor, căci prin aceasta Domnul a fost proslăvit.
In altă zi, la rugăciune, aceeaşi soră care mi-a dat primii bani, mi-a
pus în mâna o felicitare. înăuntru era un cec de 3.000S! Apoi, altcineva
mi-a dat 10$ - atât a avut atunci să dăruiască.
într-o altă zi, am fost copleşită de surprizele Domnului, datorită
dărniciei unei familii cu 10 copii. Ei mi-au dăruit suma de 5.000$,
spunându-mi că iubesc România (soţia este de origine italiană, iar soţul
este român). Femeia ne-a spus că Domnul i-a pus pe inimă să ne dea
aceşti bani pentru lucrarea la care ne-a chemat Domnul.
Am plâns de uimirea dragostei şi dărniciei lor, în ciuda situaţiei lor
grele cu 10 copii. Domnul să-i binecuvânteze mereu, căci de câte ori
am fost plecaţi această mamă eroină şi familia ei ne-au ajutat mereu cu
copiii, cu mâncare, cu tot ceea ce am avut nevoie. Cum să nu-L lauzi pe
Domnul şi cum să nu te încrezi în El? Cine ţi-ar fi dat xcesu bani dacă
nu ar fi fost trimis de Domnul? Am rămas uimiţi de frumuseţea
Domnului şi i-am dat slavă mereu cu frică şi cutremur. Aşa au venit
banii, treptat, aşa cum Domnul promisese. Nu am cerut nimănui bani,
nu am făcut nicio reclamă, dar Domnul este credincios.
Aveam şi un apartament în România şi l-am vândut, chiar dacă
preţul scăzuseră mult, folosind banii tot pentru lucrarea la care am fost
chemaţi. Când Domnul Te cheamă, fii gata să laşi tot şi să dai iot,
depinzând doar de El. Slăvit să fie Domnul, puterea Cuvântului Său şi
credincioşia Sa! Am văzut minunile Domnului, pe care El ne
porunceşte să le povestim, pentru ca Numele Său să fie lăudat pe întreg
pământul.

Minunea cu paşapoartele
In mod oficial, pentru paşapoarte trebuia să aşteptăm trei luni de
zile (aşa era pe vremea aceea), dar Domnul a făcut să le primim într-o
zi. Cât de mare si credincios este Dumnezeu! El a intervenit si ne-a dat
favoare, arătându-Şi mâna dumnezeiască la lucru.

99
RODICA VOLiNTIRU

Confirmarea profetică
Când am ajuns în România, un frate din Nigeria s-a rugat pentru
noi şi a primit din partea Domnului un cuvânt pentru noi. El nu ne
cunoştea, nu ştia absolut nimic despre noi. Domnul ne-a vorbit prin el
astfel : „Eu v-am trimis în ţara aceasta şi de aceea, vă voi da favoare şi
influenţă. Insă, aveţi nevoie de înţelepciune şi de tact. Femeie, tu vei fi
ca un pionier înaintea femeilor. De acum înainte, femeia va fî văzută
diferit, pentru că Eu vreau să folosesc femeile pentru trezirea din
România. Eu nu mă uit la om, ci la inimă. Eu sunt cel ce scot lucrători
la secerişul Meu. Căci în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie, ci
toţi sunt mădulare în Trupul Lui." (Galateni 3:28)
In lucrarea Domnului, contează înaintarea împărăţiei lui
Dumnezeu, nu cine sunt eu sau tu. Dumnezeu ne vrea pe toţi lucrători
în via Sa. El este Duh si comunică cu Duhul din noi, nu cu genul
masculin sau feminin. Duhul pe care 1-a pus Hristos nu are sex, nici
vârstă. Dumnezeu caută pe întreg pământul o inimă care să fie întreagă
pentru El (2 Cronici 16:9). Această profeţie ne-a întărit foarte mult şi
am păşit cu „dreptul" în lucrare, ştiind că însuşi Dumnezeu ne-a trimis
în ea. El ne-a întâmpinat prin slujitorul Său, care ne-a confirmat planul
Domnului şi ne-a întărit. Totodată, acele cuvinte au avut putere şi
autoritate în lumea spirituală.

DUMNEZEU DESCHIDE UŞI


Apoi, Dumnezeu a deschis uşi pentru ca noi să ducem mesajul
Domnului şi să vestim Evanghelia la orice făptură. Dumnezeu a
îngăduit să-1 cunoaştem pe fratele Petrică Dugulescu, care ne-a
prezentat multor biserici. Acest pastor avea o inimă mare, plină de
dragoste, de smerenie şi de compasiune. Am stat câteva zile la el acasă
şi am văzut cât de ocupat era în a ajuta pe toată lumea care avea
probleme. Şi inima lui dorea o trezire în România. Acest frate a fost un
om deosebit, plin de o dăruire totală. Era într-o continuă alergare pentru
a ajuta si aduce bucurie la câţi mai mulţi. Ne pare rău că România a
pierdut un om aşa de valoros.
În vremea aceea, Domnul a îngăduit să îi cunoaştem pe Vali şi Viorel
Pentea-Sava. Această întâlnire a fost programată de însuşi Dumnezeu.

100
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Rudele mele trebuiau să meargă la Suceviţa împreună cu Vali şi Viorel.


Insă, rudele mele nu s-au mai putut duce şi ne-au făcut nouă legătura cu
ei. Nu ne cunoşteam, dar eu o iubeam pe Vali datorită cântărilor c. care
mă întăriseră de multe ori. Mergând împreună la Suceviţa, ne-am
împrietenit. Domnul a deschis uşi şi pentru noi pe unde mergea ea să
cânte. Astfel, duceam mai departe mesajul trezirii.
Cu ajutorul Domnului, am fost în treizeci de biserici în care am
putut vesti Cuvântul Domnului. De asemenea, am dus această veste la
radio si la televiziune. In toate acestea, am dorit ca Numele Domnului
să fie glorificat şi onorat. Cine a avut urechi să audă mesajul, să fie
binecuvântat de Domnul! Celor care s-au uitat la vasul (ambalajul) prin
care a venit mesajul şi s-au poticnit, le spun că mă rog ca Domnul să-i
ajute să înţeleagă felul Lui nelimitat şi diferit de a vorbi. Domnul ne-a
condus să vestim Evanghelia şi celor din închisoare. Slavă Domnului
pentru că am fost în 9 penitenciare de femei şi de bărbaţi. Domnul a
atins multe suflete, mulţi au fost încurajaţi, alţii s-au întors la Domnul,
iar alţii au primit sămânţa Cuvântului vieţii şi intr-o zi ea va creşte spre
slava Domnului. Cu ajutorul Domnului, am ajutat şi nişte orfelinate, şi
am vestit chiar şi pe stradă Cuvântul. Spun toate acestea doar spre slava
Domnului, căci El le-a pregătit pe toate.
Atunci, am înţeles mai bine de ce a trebuit să postesc şi să mă lupt
în rugăciune în fiecare zi, în agonie, în „travaliu" spiritual pentru
biserica lui Hristos şi pentru cei pierduţi în păcat şi în deznădejde.
Secretul unei vieţi de biruinţă presupune:
• Timp petrecut cu Hristos;
• Luptă în rugăciune şi post.

DUPĂ ÎNTOARCEREA DIN MISIUNE


După 3 luni de misiune, timp în care am fost aproape prin toată
România, ne-am întors bucuroşi acasă. Parcurseserăm 10.000 de
kilometri prin România. L-am lăudat pe Domnul pentru că a fost cu noi
şi ne-a purtat în carul Său de biruinţă, chiar dacă nu am umblat pe
flori... După o lună de zile după ce am revenit în Canada, Domnul mi-a
spus: „Intră din nou în post şi rugăciune pentru patruzeci de zile şi
patruzeci de nopţi.". „De ce, Doamne?" am întrebat eu. Crezusem că în
sfârşit s-a terminat toată povestea şi pot să mă odihnesc liniştită.
101
RODICA VOLINTIRU

Domnul mi-a spus: „Seminţele pe care tu şi alţii le-aţi semănat au


nevoie de apă, de căldură, de protecţie, să crească şi să aducă rod spre
slava Mea."
împreună cu biserica noastră din Canada, care este o biserică
internaţională, cu membri din patruzeci şi ceva de naţiuni, am cerut
Domnului ca toată România să fie atinsă de Isus. în biserica noastră
sunt chinezi, canadieni, indieni nativi, fîlipinezi, africani, nemţi, sud-
americani, ruşi, italieni, spanioli şi alţii. Ei se roagă cu pasiune pentru
România de când am plecat în misiune. Ca o dovada că Dumnezeu
iubeşte România, El a pus pe inimă şi altor naţiuni să se roage pentru
ţara noastră. Cu atât mai mult ar trebui să se roage cei ce sunt români şi
care văd în fiecare zi durereaj necazul, problemele şi păcatele
poporului.
Veniţi să stăm în spărtură pentru ţara noastră!
Domnul caută un om (şi mai mulţi) care să stea în spărtură. Eşti
şi tu unul dintre aceştia? Spărtura e mare şi
este nevoie de cât mai multe persoane pentu
SECRETUL a o împle. Poate tu te gândeşti doar la
UNEI VIEŢI problemele tale. Insă, astăzi Domnul îţi face
DE BIRUINŢĂ o nouă chemare: vino şi aliniază-te străjerilor
PRESUPUNE TIMP care stau pe ziduri, soldaţilor din armata lui
PETRECUT CU Hristos. Este un loc şi pentru tine. Pune-
ri RISTOS ŞI LUPTĂ te în genunchi şi cere-i Duhului Sfânt un
ÎN RUGĂCIUNE ŞI duh de rugăciune şi de mijlocire pentru cei
POST pierduţi, pentru cei chinuiţi de diavol.
________________ Toţi suntem chemaţi să fim mijlocitori.
Un mijlocitor este acela care a înţeles dorinţa
din inima Tatălui ceresc şi abandonează pentru o vreme problemele lui,
concentrându-se cu trup, suflet şi duh în mijlocire pentru alţii, chiar
pentru o ţară sau întreaga lume. El ştie, că mijlocirea lui face o
diferenţă şi poate opri sau amâna judecata Lui Dumnezeu peste o
persoană, un oraş sau o ţară vinovată.

O NOUĂ TREAPTĂ: CHEMAREA FEMEII


Am intrat din nou în post şi rugăciune pentru ţara mea. Vă daţi
seama că nu mi-a fost uşor să mai stau încă odată în spărtură, pentru
102
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Dumnezeu în 40 de zile de post! Şi pentru cine să stau în spărtură?


Pentru o ţară păcătoasă, împietrită, religioasă, pentru nişte oameni care
şi pe mine m-au rănit, m-au dispreţuit şi judecat pentru că sunt femeie
şi nu am dreptul să vorbesc. Dacă aţi şti cu câtă durere scriu aceste
cuvinte... Nu este drept ca deşi Domnul m-a ales să fiu femeie şi m-a
trimis, eu să fiu împiedicată să vorbesc despre Mântuitorul şi Iubitul
sufletului meu, Cel care mi-a salvat viata. Anumite indicaţii date de
Pavel unor biserici din vremea şi cultura sa au devenit legi pentru unii.
Diavolul, care din totdeauna a căutat să distrugă femeia, s-a luptat în
toate naţiunile pentru a sufoca glasul femeii, cea prin care Domnul Isus
a venit în lume.
Punând azi aceste interdicţii, oamenii II judecă pe Dumnezeu şi nu
cred Cuvântul Său, care spune că ne-a creat pe toţi după chipul şi
asemănarea Sa. Toţi suntem mădulare în trupul Lui Hristos. Dacă
temeia trebuie să stea doar la cratiţă (după cum spun unii), cum poate
funcţiona trupul lui Hristos? Dacă numai bărbaţii pot să vorbească într-
o biserică, atunci, cu părere de rău spun că acel trup este bolnav,
paralizat, pentru că o parte din trup nu funcţionează conform menirii pe
care Dumnezeu i-a dat-o. Hristos este Capul, iar biserica Lui bărbaţi,
femei, copii) este trupul Lui. Şi în trup, fiecare mădular trebuie să
funcţioneze împreună.
De ce şi pentru ce a pus Dumnezeu atâta putere, atâta înţelepciune,
atâta dragoste, atâtea calităţi, atâtea daruri în femei? Să folosească toate
aceste binecuvântări doar în bucătărie si doar în familia ei?
De ce a acceptat Domnul Isus ca femeile să-L slujească? Cine i fost
prima misionară? O femeie, şi încă una păcătoasă: femeia samariteană.
Cine a vestit prima dată învierea Domnului Isus? O femeie din care au
fost scoşi 7 draci... Domnul Isus o trimite să vestească cea mai măreaţă
veste: „Du-te la fraţii Mei şi spune-le..." (Ioan 20:17); „Duceţi-vă
(femeilor) de spuneţi fraţilor Mei să meargă In Galileea: acolo Mă vor
vedea." (Matei 28:10)
Biblia ne arată o altă femeie, Ana, care slujea la Templu şi le
rorbea tuturor despre Isus. Deci, ea nu tăcea... „Ana nu se depărta
«ii- templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi rugăciuni.
A început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească tuturor despre Isus."
Luca 2:38)

103
RODICA VOL1NT1RU

Dacă creştinii noştri nu s-ar fi lăsat conduşi de tradiţie si de slovă,


3 ) J 3 } '

Dumnezeu ar fi lăsat mari binecuvântări pe pământ prin femeile pe care


El le-a ales, le-a uns, şi le-a trimis. Slova ne omoară, dar Duhul dă
viaţă! înţelegerea greşită a Bibliei a distrus multe femei şi darurile din
ele. Astfel a fost atacată familia si biserica. Credeţi că aceasta a fost voia
) 3

lui Dumnezeu? Eu sunt convinsă că nu! Am cunoscut multe femei care


au ajutat la înaintarea împărăţiei Lui Dumnezeu mai mult decât mii de
bărbaţi la un loc. (Bărbaţilor, vă rog, nu vă simţiţi ofensaţi.) Aceste
femei sunt total dedicate Domnului şi au salvat multe vieţi de la moarte,
de la iad, de la divorţ şi de la disperare. Dacă ele nu s-ar fi lăsat conduse
de Duhul Domnului şi s-ar fi luat după tradiţie şi reguli, ar mai fi fost
acele suflete salvate? Poate că nu. Repet: Domnul Isus ne-a poruncit la
toţi cei care credem (femei şi bărbaţi) să mergem şi să vestim vestea
bună a Evangheliei, a împărăţiei Lui.
Este adevărat că femeia trebuie să se supună soţului şi bisericii. Ea
trebuie să lucreze sub.ungere şi protecţie. Sunt multe întrebările şi
nelămuririle cu privire la rolul femeii, dar vă cer un singur lucru: fiţi
deschişi în a afla adevărul. Cercetaţi toată istoria şi comparaţi situaţiile
din trecut cu realitatea de astăzi din toată lumea. Sub lumina
adevărului, Duhului revelaţiei lui Hristos vă va lumina.
Pentru ce m-a chemat El si mi-a dat atâtea confirmări si minuni?
3 )

Dacă nu ar fi fost El în toată această lucrare la care m-a chemat, credeţi


' 3

că se întâmpla vreo minune? Credeţi că fără El aş fi putut să postesc şi


să mă rog atât de mult sau să merg în atâtea ţări pentru a-L mărturisi pe
El? Privind din afară, poate viaţa mea te impresionează sau poate că nu,
însă, numai eu şi soţul putem confirma siguranţa chemării lui
Dumnezeu, în ciuda faptului că sunt femeie. El alege pe cine vrea. El
alege şi o măgăriţă prin care să vorbească. De ce-L limităm aşa de mult
pe Dumnezeu, neînţelegând anumite pasaje din Biblie? Ce rău vedeţi în
a lăsa o femeie să vorbească despre Domnul Isus? Nu vedeţi că în
pasajele din Biblie care vorbesc despre femeia care trebuie să tacă, era
vorba despre şedinţe şi organizare, fiindcă ei erau la începutul zidirii
bisericii pe pământ?
Dumnezeu a folosit femeile' întotdeauna: vedem acest lucru încă
din Vechiul Testament. Dacă femeia era atât de periculoasă, însuşi
Mântuitorul ar fi scris despre acest lucru, nu credeţi? însă, El a restaurat
poziţia femeii. Nu vreau să dezbat acest subiect mai în

104
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

detaliu, însă am considerat potrivit să împărtăşesc câteva gânduri


despre rolul femeii în lucrarea lui Dumnezeu.
Celor care judecă slujirea mea ca femeie, îi rog pe ei sa stea în post
numai cu apă, timp de 40 de zile şi 40 de nopţi, de mai multe ori, pentru
o ţară păcătoasă, pentru toţi criminalii şi toate prostituatele, pentru tot
sângele vărsat al bebeluşilor. Ei să sacrifice totul de dragul Domnului
Isus: familia, banii, confortul, prietenii şi să stea în spărtură pentru cei
pierduţi cel puţin câte 100 de zile pe an în decursul a 7 ani. Apoi să-L
întrebe pe Duhul adevărului care este adevărul despre rolul femeii... Mă
rog ca Domnul Isus să le deschidă ochii tuturor celor I care sunt blocaţi
în aceste învăţături şi care opresc şi încurcă revărsarea binecuvântării
peste mulţi oameni care ar putea veni la Isus şi prin intermediul femeilor.
Poate că zici: „Are Domnul lucrătorii Lui, de aceea, nu-i nevoie de
femei..." O, dacă ai şti câtă nevoie este de lucrători pretutindeni!
Ce se face o femeie dacă este pusă într-o situaţie critică şi trebuie să
.predice" cuiva care este în pragul sinuciderii, disperării, morţii? Dacă
I ea nu a fost ajutată, dacă nu a fost lăsată să vorbească, să evanghelizeze
sau să încurajeze, va şti ea ce să zică? Căci tradiţia spune că femeia
trebuie să „tacă". Dacă nu ai experienţă şi libertate de la „cei de sus",
atunci nu vei avea nici îndemânare, nici inspiraţie, nici curaj să-i spui
I cuiva despre Isus. Care este mai importantă? Doctrina sau dragostea?
Ce se face o femeie (sau un bărbat) atunci când vorbeşte cu cineva si
demonii încep să se manifeste? La cine să meargă? Nu trebuie ca toţi
sâ fim pregătiţi, din moment ce tuturor ni s-a dat putere şi autoritate
peste toată puterea vrăjmaşului? O, câtă nevoie este de lucrători!
Secerişul e gata, iar noi ne certăm pe marginea doctrinelor... şi ce se
I mai bucură cel rău!
Cel rău ştie că atunci când Domnul umple cu Duhul Sfânt şi putere
o femeie, ea devine un pericol pentru tot iadul, de aceea se luptă pe
toate căile ca s-o oprească. Tu de partea cui eşti?
Aduceţi-vă aminte că încă de la început Dumnezeu a spus:
„ Vrăjmăşie voi pune între tine (diavol) şi femeie, între
sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu
îi vei zdrobi călcâiul. " (Gen.3:15)

105
R.OD1CA VOL1NTIRU

Eu împlinesc planul lui Dumnezeu cu dragoste pentru Domnul Isus


şi pentru oameni. Vă spun cu toată tăria şi cu toată siguranţa că tot cerul
aprobă şi aplaudă supunerea femeilor, dragostea lor, lucrarea lor pentru
Domnul şi sacrificiul lor pentru alţii. Aceasta este din partea lor o
ascultare faţă de inima şi dorinţa Lui Dumnezeu.

UN NOU ÎNCEPUT: ANUL 2008


Am intrat în anul 2008 şi Domnul mi-a vorbit să mai intru odată în
post şi rugăciune pentru opt zile. Numărul opt înseamnă un nou început.
Dumnezeu mi-a vorbit: „Vreau un nou început pentru România." Apoi,
în aprilie, Domnul mi-a cerut alte patruzeci de zile de post şi de
rugăciune pentru România. Acest post era un timp de pregătire pentru
misiune. Din dragoste pentru Domnul, am ascultat de îndemnul Lui.
Psalmul 115:1 spune: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui
Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşiaTa!" Dacă n-ar fi
fost harul Lui, n-aş fi putut să fac nimic şi de aceea, nu vreau nicio
laudă, nicio atenţie, absolut nimic. Sunt doar un rob netrebnic care a
făcut ce era dator să facă, dar, în acelaşi timp, sunt şi fiica Lui iubita.
Pentru că am simţit chemarea Domnului, a trebuit să mă supun şi să
ascult.

UN TEST
încă din februarie, când l-am întrebat pe Domnul cu ce bani vom
merge în misiune, El mi-a zis: „De data aceasta, vei primi toţi banii
odată, pentru că aceasta este lucrarea Mea şi vreau să-ţi arăt gloria Mea;
totodată, vei fi testată." Aşa a şi fost; testele nu au întârziat să vină.
Nu poţi fi folosit de Domnul fără a fi testat mai întâi. Poate vei fi
prigonit, neînţeles, vei trece prin încercări de tot felul - toate acestea
pentru că El vrea să mergi mai sus, mai aproape de El. Dumnezeu nu
vrea să ia necazul şi încercarea din calea ta, ci El vrea să treci biruitor
prin încercări, căci numai în acest fel creşti spiritual şi Domnul te poate
duce la un alt nivel. In Psalmul 110:2 scrie astfel: „Să stăpâneşti în
mijlocul, duşmanilor." în felul acesta, noi creştem din treaptă în

106
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

treaptă, până ajungem acolo unde ne doreşte El. Am văzut acest lucru şi
în viaţa mea. El nu m-a scutit de încercări şi de suferinţe, deoarece a
vrut să facă din mine o luptătoare pentru El, pentru împărăţia Lui şi
pentru ceilalţi oameni din jurul meu, ca şi ei să fie salvaţi.

DURERILE NAŞTERII - TRAVALIU SPIRITUAL


In aceste zile de post şi de rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a venit
cu o putere mare peste mine în mijlocire, parcă mi-era sfârtecată inima;
procesul era presărat cu lacrimi şi sudoare. Modul în care aş putea
descrie cel mai bine starea aceasta este o naştere spirituală -inţelegeţi
despre ce vorbesc dacă aţi ajuns să experimentaţi ceea ce spune
apostolul Pavel în Galateni 4:13: „Copilaşii mei pentru care sufăr
durerile naşterii, până va lua Hristos chip în voi.
Acest tip de rugăciune este cea mai puternică luptă spirituală:
produce întotdeauna rezultate. Când eşti părtaş la acest tip de
rugăciune, eşti un vas al Duhului, iar El se roagă prin tine pentru alţii.
Ţi se dă un har prin faptul că trăieşti şi simţi durerea oamenilor, care
suferă, care sunt dezamăgiţi sau deprimaţi. Rugăciunea ta devine
igonie, te lupţi în rugăciune, cum spune şi apostolul Pavel. în lupta
aceea, simţind atâta durere, încât începi să gemi şi simţi în tot corpul,
mai ales în zona abdomenului, dureri spirituale şi fizice. Femeilor care
au născut le este mai uşor să înţeleagă despre ce vorbesc. Rugându-te
cu putere, simţi cum începe „travaliul spiritual", care se manifestă prin
aceleaşi tip de dureri şi de ţipete chiar, care au loc atunci când vine pe
lume un nou-născut. Această agonie a naşterii spirituale poate dura 5
minute, o oră sau chiar şi mai mult.
Să dau câteva explicaţii pentru cei care nu au auzit despre această
naştere niciodată. Nu ai cum să naşti dacă nu ai avut mai întâi o
intâlnire, o intimitate a dragostei, când s-a pus în tine o sămânţă. Pe
plan spiritual se întâmplă la fel. întâi trebuie să fie o întâlnire reală,
idâncă între noi si Dumnezeu. In întâlnirea aceea se realizează o
comuniune, o iubire între cer şi pământ, între Dumnezeu şi om, prin
intermediul Duhului Sfânt. Totodată, în acele momente de părtăşie
:r.timă, de cercetare profundă, Duhul Domnului seamănă în noi o
sămânţă divină. Aceasta poate fi o dorinţă divină, o viziune, o povară ie
la Dumnezeu pe care ţi-o încredinţează ţie pentru a o purta până
107
ROD1CA VOL1NTIRU

la vremea naşterii. Eşti ca o femeie însărcinată - purtând o cauză, o


povară, o durere. Să luăm ca exemplu evanghelizarea: te doare pentru
cei ce se duc în iad, suferi pentru ei, plângi şi te rogi mereu pentru ca ei
să-L primească pe Domnul Isus în inimile lor şi să se pocăiască. Poate
eşti însărcinat cu dorinţa Tatălui ceresc de a salva fiii risipitori,
• sau poate inima ta bate pentru trezire,
• sau vrei să vezi vindecarea bolnavilor,
• sau cauţi să aduci dragoste şi pace în familii,
• sau poate vrei să ajuţi copiii orfani, abandonaţi, abuzaţi,
• sau vrei să pleci în misiune în lumea a treia,
• sau îti doreşti să ajuţi săracii cu bani si cu cele necesare
sau ai înaintea ta viziunea unor biserici înoite,
ÎN MOMENTELE
DE COMUNIUNE, *sau poate vrei să vezi semne şi minuni,
DUHUL DOMNULUI *sau vrei să faci cu bucurie orice
SEAMĂNĂ ÎN NOI O slujbăplăcută Domnului
SĂMÂNŢĂ DIVINĂ, O În momente de cercetare profundă,
DORINȚĂ DIVINĂ, O Duhul Domnului îți pune o povară
VIZIUNE, O POVARĂ
DE LA DUMNEZEU,
sămânţă), o sarcină pe suflet. Ai să vezi că
.'/. . ,. , ., , .
începi sa simţi din ce in ce mai des dorinţa
DE LA DUMNEZEU. de a mijloci şi aceasta doare. Plângi şi lupţi
pentru această cauză mereu. Perioada „sarcinii" poate dura mai mult
sau mai puţin, depinde de planul Domnului şi de cât de fierbinte ne
rugăm noi. Când se apropie data naşterii, adică a împlinirii
cuvintelor „precum în cer, aşa şi, pe pământ", încep agonia, travaliul
şi durerile naşterii. în acele momente, este bine să fii singur sau într-
un loc cu oameni maturi spiritual, care înţeleg ce anume se întâmplă
cu tine. Nici femeile nu nasc în public! Oamenii trebuie să vadă
doar rodul.
In timpul acela, fără voia ta, începi să strigi de durere, simţi un ehin
ca de moarte. Gemi şi încerci să respiri şi să inspiri adânc. Cu toate că e
greu, nu poţi să opreşti din naştere „copilul". Ai mari dureri în suflet şi
în trup şi doreşti să scapi de acele chinuri lăuntrice. Dacă nu eşti
conştient de ceea ce ţi se întâmplă, te sperii şi poţi interpreta greşit
evenimentul. Dacă ştii că mijloceşti de multă vreme pentru o

108
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

cauză, prin post, rugăciune şi agonie, să nu te temi. Duhul Domnului e


în control. Insă, cel rău vrea să „avortezi" ceea ce Domnul a semănat în
tine de multă vreme. Lasă-te condus de Duhul Sfânt! Când a sosit
momentul naşterii, poate vei scoate un strigăt, iar apoi te vei simţi total
relaxat şi uşor. Ţi s-a luat povara. Ceea ce Domnul ţi-a încredinţat s-a
născut prin tine, a venit din cer pe pământ. Tot ceea ce este în cer poate
veni pe pământ, în lumea noastră materială, doar prin naştere.
Ne aducem aminte de Măria, care a fost într-o astfel de situaţie. A
avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. Atunci, Duhul Sfânt a umbrit-o, a
umplut-o cu gloria Sa şi a semănat în ea sămânţa divină. Măria a
acceptat-o şi a purtat-o cu grijă. Apoi, a născut sămânţa aceea şi s-a
ocupat de ea. După aceea, sămânţa a crescut şi a început să rodească
singură. Pentru ca Domnul Isus să vină pe pământ din lumea spirituală,
a trebuit să fie semănat într-un corp special pregătit de Dumnezeu,
pentru ca acesta să-L poarte şi apoi să-L nască. Şi astăzi Dumnezeu este
în căutare de inimi care să poată primi sămânţa planului şi a voii Sale.
De exemplu, Dumnezeu vrea să ne descopere voia Sa cu privire Ia
ţara noastră. El pune sămânţa trezirii în mai multe inimi. Apoi, noi
trebuie să o purtăm în rugăciune şi în post, cu lacrimi şi cu pocăinţă
până când vine ziua naşterii. Pentru că nu-i aşa de uşor să fii însărcinat
fi să ajungi la durerile naşterii, care sunt cele mai dureroase, cei mai
mulţi „avortează" planul şi voia Domnului. Datorită necredinţei sau i
dezamăgirii că nu vedem că se întâmplă ceva, renunţăm să ne mai
rugăm fierbinte, să credem şi să declarăm promisiunile Domnului.
Sămânţa necredinţei sădită de Satan în noi este ca o otravă care omoară
„copilul" făgăduinţei.
Poate te întrebi de ce este atât de necesar să suferi atât de mult. Nu
a suferit Domnul Isus pentru salvarea noastră? Aşa este, dar nu uita că
deşi Dumnezeu este suveran, El are nevoie de fiinţa umană pentru a-Şi
duce Ia îndeplinire planurile. Pentru a vedea trezire în viaţa noastră
personală, în biserică sau la nivel de naţiune, cineva de pe pământ
trebuie să se lupte în rugăciune, pentru ca voia Tatălui să se
„precum în cer, aşa şi pe pământ". Multe lucrări nu se împlinesc
pământ tocmai pentru că fiii Domnului nu se roagă.
Să nu vă complăceţi într-o stare de confort, în mediocritatea
materializată prin mulţumirea că mergeţi la biserică. Domnul să vă
109
RODI CA VOII NT! RU

stârnească la o viaţă de biruinţă, de luptători, să ajungeţi până în vârful


cel mai înalt, să câştigaţi medalia de aur!
Dumnezeu are nevoie şi astăzi de oameni puternici pe care să îi
folosească. Dumnezeu vrea ca tu, femeie, să fii o Estera. Poate provii
dintr-un mediu sărac, eşti orfană, însă tu ai fost dusă întâi la o pregătire
în casa regală şi apoi ai avut întâietate înaintea împăratului, care ţi-a
spus: „Cere-mi ce vrei şi eu îţi voi da." Estera a cerut naţiunea ei.
Dumnezeu a salvat un popor prin ea, în urma faptului că ea a îndemnat
evreii la smerenie, la post şi la rugăciune. Acelaşi lucru doreşte
Dumnezeu de la noi. El vrea să lucreze în noi, să ajungem să stăm în
spărtură pentru ţara noastră. Apoi, când vom merge înaintea
împăratului, vom auzi: „Ce vrei să fac pentru tine?". Atunci vom putea
cere ca poporul român să fie schimbat şi transformat, ridicat la un alt
nivel din toate punctele de vedere: spiritual, material, economic.
Dumnezeu poate să ne vindece ţara, dacă noi luptăm pentru această
cauză. Dumnezeu a schimbat naţiuni datorită faptului că oameni au stat
în spărtură, în post şi în rugăciune. Multe treziri s-au petrecut în toată
lumea atunci când popoarele au luat aminte la cerinţele lui Dumnezeu.
El si-a arătat slava cu semne si minuni.

NOI TESTE
A venit vremea să plecăm din nou în România, dar încă nu aveam
banii necesari. II auzeam pe Domnul spunând doar atât: „Increde-te în
Mine, căci Eu lucrez." In această perioadă de aşteptare, am mers la
conferinţe, la grupuri de rugăciune; mă duceam oriunde eram chemată.
Mai aveam puţină vreme până la data plecării şi banii încă nu veniseră.
Totuşi, aveam câţiva bani economisiţi şi mă gândeam că aceştia sunt
tocmai banii necesari pentru a ne plăti biletele de avion. Când am vrut
să-i folosesc, Domnul mi-a spus: „Dă-mi aceşti bani Mie!" Mirată, i-am
spus Domnului: „Doamne Tu ştii câtă nevoie avem noi de aceşti bani
pentru misiune, şi acum să-i dau pentru alţii? De ce ? Cui să-i dau,
Doamne?"
In nedumerirea mea, a trebuit să mă încred în Domnul şi să-L
ascult. Domnul ne-a călăuzit să dăm banii unor misionari care aveau
nevoie de ei. In mintea mea erau tot felul de gânduri cu privire la
biletele noastre de avion, cu privire la toate nevoile noastre, dar
Domnul mi-a zis din nou: „Ţi-am'spus că banii vor veni toţi odată!"
110
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Dumnezeu, în bunătatea Lui, mi-a mai spus: „Nu te baza pe nimic de-al
tău, ci bazeazâ-te pe Mine şi pe Cuvântul Meu."
Am dat cu bucurie acei bani, dar a fost un mare test. După ce am
dat banii, m-a cuprins o mare bucurie. Ştiam că Domnul este
credincios, însă, imediat a venit alt test. Maşina de spălat şi frigiderul s-
au stricat. M-am întristat puţin şi am zis: „Eu mă aşteptam la
binecuvântări şi uite ce am primit." Dar, în acelaşi timp, Duhul
Domnului m-a întărit, m-a apărat de toate aceste gânduri negative şi am
început să-L laud pe Domnul. Am spus: „Eu cred că acestea sunt semne
de la Domnul care îmi arată că El va lucra cu siguranţă, chiar dacă cel
rău încearcă să mă tulbure." Şi am început să-L laud mai tare pe
Dumnezeu. Domnul, în credincioşia Lui, ne-a pregătit o maşină de
spălat şi un frigider ca noi, şi gratis. Ce credincios e Dumnezeu!
Dacă treci prin astfel de situaţii, adu-ţi aminte că ele sunt doar un
test pe care trebuie să-1 treci încrezându-te în Dumnezeu. Pentru că
Domnul este credincios, El nu a întârziat să-şi împlinească Cuvântul şi
minunea a sosit. In ultima duminică dinaintea plecării, pastorul ne-a
chemat în faţă pentru a se ruga pentru noi; era important să plecăm sub
ungere şi sub autoritate. Pastorul a îndemnat biserica să facă o colectă
pentru noi, pentru ca astfel să planteze seminţe în România. A pus un
steag la picioarele noastre şi fraţii, rând pe rând, veneau în faţă şi
puneau bani la picioarele noastre. Am plâns mult pentru că mă vedeam
netrebnică şi mă întrebam: „Cine suntem noi?". Dar vocea Domnului
mi-a spus: „Sunteţi ambasadorii Mei."
Dumnezeu ne-a dat de două ori mai mulţi bani decât cei pe care i-
am dat noi misionarilor respectivi. Am putut acoperi toate cheltuielile.
Cât de credincios este Dumnezeu!
Domnul poate să facă ceva minunat cu noi dacă îi predăm inima şi
dorim cu adevărat ca El să ne folosească. Dumnezeul nostru este
Dumnezeul minunilor, este un Dumnezeu credincios şi plin de
bunătate. Merită să ne încredem în El din toată inima! El aşteaptă o
inimă predată, pe care s-o umple cu iubirea Lui; o inimă care să aibă
credinţă.
Domnul mi-a spus odată: „Chemaţi gloria Mea." Când Satan aude
că noi chemăm gloria Domnului să se manifeste pe pământ, el fuge şi
tremură, deoarece ştie că nu mai are loc lângă noi. Dumnezeu aduce
transformare, vindecare şi eliberare atunci când gloria Lui
111
RODICA VOLINTIRU

coboară. Este vremea să trecem peste limitele noastre, să-L acceptăm


pe cel Infinit, Divin, Atotputernic, care poate face aceleaşi lucrări, ieri,
astăzi şi în veci, căci El spune: „Eu, Dumnezeu, nu mă schimb
niciodată." Vrem ca El să fie înălţat, vrem ca Gloria Lui să coboare!

EXPERIENŢE ÎN ROMÂNIA
Ne-am bucurat foarte mult că am avut ocazia să mergem în diferite
biserici, la conferinţe în care am văzut străjeri care stau în spărtură, în
post şi în rugăciune pentru trezirea din România. Mulţi îi judecă, dar ei
şi-au înţeles destinul, acela de a sta în spărtură pentru ţară, şi aceasta
este o jertfă de bun miros înaintea Tatălui ceresc. E uşor să stai pe
margini, judecând şi criticând greşelile celorlalţi. Dar când eşti pe
câmpul de luptă, nu mai ai timp de critică şi judecată, ci trebuie să te
înarmezi şi să te lupţi.
11 lăudăm pe Domnul neîncetat, căci în aceşti ani de misiune în
tară multe suflete s-au întors la Domnul, mulţi au fost eliberaţi, întăriţi,
încurajaţi, vindecaţi de diferite boli, mulţi au păşit în destinul pe care
Dumnezeu îl avea pentru ei.
De asemenea, ne-am bucurat să vedem cum Dumnezeu cercetează
multe biserici, grupuri de părtăşie sau participante la conferinţe de
femei. Am văzut frumuseţea lui Dumnezeu, care atrage sufletele sincere
să se apropie tot mai mult de Ei, transformându-ie viaţa după chipul lui
sfânt.
Dumnezeu a început să lucreze. înainte să plecăm din Canada, la
noi în biserică au venit păstori din alte ţări şi s-au rugat pentru noi.
Dumnezeu le-a arătat multora acelaşi lucru: un foc mare va începe în
România. O trezire va începe în mijlocul tineretului, ei vor percepe şi
vor primi mai repede lucrarea lui Dumnezeu pe care El o are pentru noi,
de aceea, trebuie să nu ne rugăm doar pentru noi înşine ci şi pentru
generaţia tânără.
Dumnezeu vrea să trecem, mai'departe, să ajungem să avem milă şi
compasiune pentru toţi cei din jurul nostru care nu-L cunosc pe
Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să fie o epistolă vie. Să ne gândim
puţin la planul Lui Dumnezeu pentru noi: înainte de întemeierea lumii,
Dumnezeu a dorit ca oamenii să poarte imaginea Lui, a vrut să le
împărtăşească viaţa Lui, natura Lui, scopul şi viziunea Lui.
112
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Tu şi eu, toţi suntem chemaţi să-L reprezentăm pe Hristos; doar pe


El. Dumnezeu doreşte să se manifeste prin noi în toată frumuseţea Sa.
în Coloseni 1:19 ni se spune: „Toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte
în El". Noi avem totul în El, dacă Hristos locuieşte si trăieşte în noi.
Astfel suntem plini de toată plinătatea Lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului şi
a Duhului Sfânt. Ce har măreţ! Aceasta este gloria pe care Dumnezeu a
planuit-o pentru viaţa noastră. Dacă suntem una cu Hristos, atunci
gloria Lui se va arăta prin noi.

„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele


Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. " (Ioan 15:7)

„Hristos în noi, nădejdea slavei." Aşa de mult îmi place acest


verset! Când începem să înţelegem că Hristos este în noi, dobândim
nădejdea gloriei Lui în viaţa noastră. Această glorie a Domnului a fost
manifestată încă de la începutul Bibliei, în Moise, Iosua, David şi
ceilalţi care au căutat-o. Astăzi, Hristos doreşte ca această glorie să se
reflecte prin noi. Poate te întrebi cum se poate întâmpla acest lucru. Cu
cât stăm mai mult în intimitate cu El, în comuniune şi în părtăşie, gloria
Sa se va revela. El va începe să strălucească prin noi, iar noi vom rodi
caracterul Lui. Oriunde vom merge, oamenii vor şti că în noi este ceva
deosebit. Chiar dacă nu ştiu să definească acel ceva, ei se simt atraşi şi
astfel II cunosc pe Isus, care locuieşte în noi. Când această putere
dumnezeiască se va manifesta prin noi, lumea din jurul nostru va vedea
gloria Domnului.
Trebuie să înţelegem că trăim un nou anotimp, tocmai de aceea,
gloria Domnului trebuie să se manifeste prin noi. Eşti gata pentru
aceasta? Vezi prin credinţă toate aceste minunate revelaţii şi planurile
lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta? Nu crezi că Dumnezeu te-a ales
mai dinainte de întemeierea lumii pentru ca tu să porţi gloria Lui, ca El
să se manifeste prin tine?
Scoală-te frate sau soră! Nu mai sta în păcat, în necredinţă sau
nepăsare. Priveşte cu ochii credinţei la minunatul destin pe care
Domnul Isus îl are cu privire la viaţa ta. Dumnezeul nostru este
singurul Dumnezeu atotputernic, cel care poate face imposibilul. Poate
te vezi slab, mic, neputincios sau bolnav: bucură-te pentru că tocmai de
persoane ca tine are nevoie Dumnezeu! El vrea să-Şi arate

113
RODICA VOLINTIRU

gloria Sa prin faptul că a ales lucrurile nebune ale lumii să le facă de


ruşine pe cele înţelepte; El a ales lucrurile slabe ca să le facă de ruşine
pe cele tari. Hristos a fost făcut pentru noi înţelepciune, neprihănire,
sfinţenie, răscumpărare.
Domnul mi-a spus să cercetez textul din Isaia 60:1,2:

„Scoală-te şi lumineazâ-te! Căci lumina ta vine şi gloria


Domnului răsare peste tine, căci iată, întunericul acopere
pământul şi negura mare popoarele, dar peste tine răsare
Domnul şi gloria Lui se arată peste tine. "

Vom vedea întuneric, războaie, dureri, păcate, grozăvii mari, dar,


în acelaşi timp, gloria Domnului se va manifesta ca niciodată înainte, la
un nivel mai înalt decât cel experimentat de creştini de-a lungul
timpului.
Dumnezeu vrea să aducă lucruri noi în viaţa ta, aşa spun
promisiunile Sale din Isaia 43:19:

„Iată, voi face ceva nou, şi-i.gata să se întâmple: să nu-l


cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi râuri în
locuri secetoase."

Nu te mai gândi la ceea ce a fost în trecut în viaţa ta, crede şi


acţionează prin credinţă, umblând în promisiunile Domnului. în ciuda
faptului că treci prin necazuri, lipsuri sau suferinţă, Dumnezeu este în
control. El nu te-a uitat şi astăzi îţi făgăduieşte că are pregătit pentru
tine un nou început în viaţa ta spirituală şi materială. El cunoaşte
căderile tale, slăbiciunile tale, de aceea, El este gata să deschidă usi noi
în viata ta. El este Dumnezeul care a zis si s-a făcut, a creat Universul si
tot ce este în el. Prin Hristos, tu eşti o nouă creaţie; toate lucrurile au
devenit noi. Priveşte doar la El, îmbrătisează-L si acceptă prin credinţă
aceste lucrări noi pe care Domnul vrea să le facă în viata ta. Nu te îndoi
si să nu-ti fie frică de lucrurile noi.
Spun aceasta fiindcă că am observat că mie şi altora ne este greu să
acceptăm lucrurile noi pe care Dumnezeu le aduce în faţa noastră. De
aceea, avem nevoie de înnoirea minţii prin Cuvânt şi rugăciune, ca să
putem lăsa în urmă tot ceea ce este vechi.

114
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

în fiecare dimineaţă, Dumnezeu îsi înnoieşte mila, bunătatea si


credincioşia faţă de noi. El vrea să ne dea zilnic o revelaţie proaspătă, o
libertate proaspătă. El are pentru noi hrana adevărului, a dragostei si
vrea să facă totul nou în vieţile noastre. Aceasta nu înseamnă că
Dumnezeu doreşte să uiţi temelia pe care ai aşezat-o cu ajutorul Lui, în
trecut, dar azi te aşteaptă şi lucruri noi care se mişcă în văzduhul din
jur, iar Dumnezeu vrea să ni le reveleze pentru ca noi să putem intra în
posesia lor.
Poate te confrunţi cu anumite lupte în familie. Nădăjduiesc că prin
citirea acestui mesaj, Dumnezeu te-a înviorat, te-a îmbărbătat si te-a
determinat să cauţi o nouă relaţie cu El, una de credinţă, de putere şi de
autoritate. Atunci când ne-a creat, Domnul a pus în noi toată puterea şi
autoritatea Lui. In Psalmul 8:5,6, Dumnezeu vorbeşte astfel despre om:

„L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu, şi l-ai


încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste
lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui."

Domnul a pus în noi trăsăturile Sale şi noi putem face lucruri mari
prin El, pentru slava Lui.

CUM SĂ FOLOSEŞTI AUTORITATEA SPIRITUALA


Eu şi soţul meu avem patru copii. Ca mamă, o mare parte din
atenţia mea se îndreaptă spre copiii mei. O lungă perioadă de timp am
studiat cauzele rebeliunii şi manifestările lor. Copilul cel mai mare voia
mereu să fie independent, să facă doar cum îi place lui, avea un caracter
tare, care trebuia modelat.
De exemplu, într-o zi băieţelul cel mare nu a vrut să mănânce supa
împreună cu legumele. Eu m-am supărat destul de tare, căci se mai
repetase şi în alte daţi. Din punct de vedere omenesc, e normal să ne
enervăm, dar din punctul de vedere al sfinţeniei lui Dumnezeu, nu este
în regulă. Vorbind Domnului despre aceasta, plângeam şi sufeream
pentru greşeala mea, acuzându-mă. Vedeam cum cel rău mă atacă prin
însuşi copilul meu. Atunci mi-am dat seama că ceva nepotrivit se
întâmplă cu mine.

115
RODICA VOLINTIRU

Domnul Isus spunea că stăpânitorul acestei lumi vine, dar el n-avea


nimic în El. Oricât a încercat Satan să-L ispitească pe Domnul, nu i-a
reuşit, astfel că nimic din Satan, nimic din partea firii pământeşti nu şi-
a făcut culcuş în inima lui Isus.
Am priceput că ceva rău se găsea în mine, pentru că mă supăram
foarte repede. Era clar că problema era la mine, nu la copilul meu. In
acelaşi timp, mi-am dat seama că există o putere, un vrăjmaş care voia
cu orice preţ să-mi fure pacea şi să-mi aducă tulburare în familie.
In acea zi, m-am ridicat şi am zis hotărâtă că nu ii voi mai îngădui
vrăjmaşului toate acestea. M-am uitat drept în ochii copilului şi am zis:
„Vezi că nu vorbesc cu tine, copilul meu. Mă adresez celui rău: „în
Numele lui Isus Hristos, îţi poruncesc, duh de tulburare, ieşi şi pleacă."
Copilul a început să râdă, dar nu era râsul lui, şi mi-a spus: „Degeaba te
rogi! Rugăciunea ta nu are niciun efect!" Cum era să acţionez în acele
momente? Cel rău încerca să mă facă să mă îndoiesc, să cred că
autoritatea mea este fără putere. Atunci, plină de o îndrăzneală sfântă,
m-am ridicat şi am spus: „Nu, nu primesc ceea ce mi-ai spus! Porunca
mea va avea efect! In Numele lui Isus Hristos, îţi poruncesc să pleci!
Ştii cine sunt eu? Sunt fiica Celui Prea înalt, sunt împuternicită de jertfa
de la Golgota şi am toată puterea şi autoritatea peste tine! In Numele lui
Isus îţi poruncesc: pleacă şi să nu te mai întorci!"
Dintr-o dată copilul meu a fost total diferit. S-a aşezat pe scaun şi a
mâncat toată supa şi legumele. Era pe deplin liniştit, plin de pace şi de
bucurie. Apoi, a venit să mă sărute şi a fugit la joacă bucuros.
Noi n-avem de luptat împotriva oamenilor, împotriva cărnii şi a
sângelui, ci împotriva duhurilor rele. Trebuie să mergem la un nivel
mai înalt, să credem că Dumnezeu este cu noi în aceste situaţii. El ne
spune: „V-am dat putere să călcaţi peste toată puterea vrăjmaşului. De
ce n-o folosiţi? în Numele Meu veţi face minuni, veţi scoate draci,
bolile vor fugi; oamenii vor fi eliberaţi şi vindecaţi."
Autoritatea o avem de la Domnul Isus, dar ea se manifestă dacă
avem credinţă, o viaţă de supunere şi smerenie. De multe ori nu vedem
răspuns pentru că în loc ca să folosim autoritatea peste toată puterea
vrăjmaşului, noi cerşim în rugăciune. Cel rău nu va pleca până nu se
ridică cineva cu autoritate, ca să-1 scoată afară. Cu toţii vrem putere,
dar întâi trebuie să învăţăm în şcoala supunerii şi a smereniei ca şi
Domnul Isus (Fil. 2:5-11), ca să putem avea autoritatea Domnului
116
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Isus peste puterea vrăjmaşului. De multe ori, noi ne rugăm pentru o


boală ca să fie vindecată, dar în spatele ei se poate afla un demon.
Trebuie mai întâi scos duhul de boală şi apoi persoana va fi vindecată.
O asemenea întâmplare s-a petrecut când am fost în Uganda. Mama
unui copil de 2-3 anişori surdo-mut 1-a adus la noi ca să ne rugăm
pentru el. Intre timp îl rugase pe pastorul de acolo să se roage pentru ea,
căci avea ceva dureri în trup. Dintr-o dată au început să se manifeste
duhurile care erau şi la originea durerilor ei. A devenit foarte violentă.
O ţineau doi pastori şi am sărit şi noi în ajutor, lăsând copilul în grija
bunicii lui. Lupta a fost de douăzeci de minute, până ce a fost eliberată.
Minunea şi mai mare am aflat-o mai târziu. Noi am plecat în altă
localitate şi n-am mai ştiut ce s-a întâmplat cu copilul. Mai târziu
pastorul de acolo ne-a anunţat căci în momentul în care mama a fost
eliberată, a fost şi copilul eliberat, căci a început să audă şi să
vorbească. Numele lui Isus este mai presus de orice nume!

AUTORITATE ŞI PENTRU COPII


In 2013, Domnul m-a învăţat multe lecţii noi, trecându-mă prin
diferite teste şi încercări. Fetiţa cea mică, (acum are 10 ani) are o
înzestrare specială de credinţă şi luptătoare în rugăciune, precum şi un
dar de conducere. Se pot forma aceste calităţi într-un copil? Dumnezeu
a îngăduit ca să înveţe multe de la noi ca şi părinţi, cât şi din încercările
vieţii. Am petrecut mult timp cu ea şi am îndemnat-o să nu neglijeze
cuvântul şi rugăciunea.
Intr-o seară, în timp ce ne rugam, Domnul a botezat-o cu Duhul
Sfânt. Deja în ea se vedea clar un duh de mijlocire cu lacrimi. într-o zi,
când ceilalţi copii se agitau prin casă şi nu mă ascultau, ea a început să
le atragă atenţia, spunându-le că trebuie să mă asculte. Apoi s-a dus in
camera ei. Eu mi-am văzut de treburile casei. După aproape o oră, a
venit la mine, dar ochii ei erau roşii şi umflaţi de plâns. Mi-a spus că ea
a suferit mult, văzând neascultarea celorlalţi si s-a închis în camera ei şi
s-a rugat cu lacrimi. O, cât am fost de cercetată!
Intr-o seară s-a uitat la un film care reda o întâmplare reală, despre
un avion care se prăbuşise. Aceasta a speriat-o, încât nu a mai putut să
se uite şi a început să plângă. Ea trăia durerea celor căzuţi. Ne-am rugat
pentru ea, dar cu greu a adormit. Din acel moment,
117
RODICA VOLINTIRU

aproape o lună de zile, a fost chinuită de un duh de frică. Cum venea


seara, venea lângă mine şi-mi zicea: „Mami, hai să ne rugăm". Am
învătat-o cum să folosească sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu, şi
să poruncească duhului de frică să plece. Şi se liniştea. După o vreme, a
învăţat să se lupte singură. Redau puţin din rugăciunile ei, care si acum
îmi răsună în mintea mea, dar care i-au adus eliberare si maturizare.

„Duh de frică, îţi poruncesc în Numele lui Isus să pleci din


mintea mea. Tu nu ai niciun drept asupra mea. Eu am
mintea lui Hristos, gândul lui Hristos. Sângele Domnului
Isus te-a biruit la Calvar şi nu mai ai niciun drept asupra
mea. Nici o armă făurită împotriva mea nu vapropăşi, căci
eu sunt fiică de Dumnezeu.
Duh de îndoială, îţi poruncesc să pleci din mintea mea. Eu
cred şi mă încred în Dumnezeul meu care se luptă pentru
mine.
Duh de minciună, îţi poruncesc să pleci din mintea mea.
Tu nu ai nicio putere peste mine. Eu stau în adevăr şi declar
adevărul lui Hristos peste mine. Nu accept nicio minciună.
Nu mi se întâmplă nimic rău, nici mie, nici familiei mele.
Isus e ajutorul meu şi Păstorul meu, de aceea nu mă tem de
niciun rău.
Doamne, dacă am păcătuit şi am deschis uşa cumva celui
rău, te rog iartă-mă. Acum închid uşa şi chiar o încui, ca să
nu mai poată intra cel rău. "
Eu mă minunam când o auzeam cum se lupta în rugăciune. Era
disperată din cauza fricii şi ştia că numai rugăciunea cu autoritate în
Numele lui Isus şi Cuvântul o pot elibera.
Intre timp şi noi ne rugam pentru ea. Când am văzut că totuşi, din
când în când iar o cuprindea acea stare de frică, m-am rugat Domnului,
ca să înţeleg de ce.
Atunci am primit încredinţarea şi pacea din partea Domnului, că
Domnul este în control şi o pregăteşte pentru luptă. Cum să înveţi ca să
te lupţi, dacă nu ai niciun motiv?

118
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

îi mulţumesc Domnului că după o vreme de luptă aprigă şi


serioasă, a fost eliberată. Acum este puternică în rugăciune şi a inţeles
ce înseamnă autoritatea în lupta spirituală. în fiecare seară şi dimineaţă,
citeşte tare din Biblie şi se roagă fără ca eu să-i amintesc. Când eu sunt
plecată, ea este liderul în casă cu timpul devoţional, hotărâtă şi cu toată
seriozitatea. Văd deja inima Domnului în ea şi călăuza Duhului Sfânt
peste ea. Mulţumesc Domnului pentru ea, căci Domnul într-o zi o va
folosi cu putere pentru slava Sa, cât şi pe ceilalţi copii ai noştri, căci
fiecare e special în felul lui.

MINUNEA VINDECĂRII
Unul dintre copiii noştri s-a născut cu o gâlmă, o carne crescută în
relief la un picior, exact în spatele genunchiului unde se îndoaie
piciorul. Am mers în repetate rânduri la doctor pentru că pe măsură ce
creştea copilul, creştea şi gâlma aceea. Doctorii specialişti ne-au spus că
trebuie operat, dar nu ştiau cât de periculoasă poate fi operaţia.
Tocmai citisem o carte despre puterea credinţei. Vă îndemn să nu
lăsaţi Biblia din mână, meditaţi zi şi noapte la ea, dar ţineţi seama de
faptul că este bine să citiţi şi alte cărţi care sunt hrănitoare şi pline de
putere. Cartea menţionată a stârnit în mine o mare credinţă şi m-a
provocat să mă duc imediat la copilul meu şi să mă rog pentru el:
„Doamne, Tu eşti acelaşi Dumnezeu de acum două mii de ani! Cu
aceeaşi mână poţi vindeca şi astăzi! Tu poţi vindeca copilul meu!" L-
am întrebat pe băiatul meu: „Richard, tu crezi că Dumnezeu te poate
vindeca? E mare putere în ceea ce spui cu gura ta! Declară: «In Numele
lui Isus eu sunt vindecat!»" Şi el a declarat tare aceste cuvinte.
Am declarat peste copilul meu Cuvântul Domnului din Isaia 53:5:
„prin rănile Lui suntem tămăduiţi". Am zis din nou: „Isuse, prin rănile
Tale copilul meu este vindecat!" şi Psalmul 103: „Tu vindeci toate
bolile noastre, Doamne!". Am avut credinţă, eram sigură că va dispărea
pe loc gâlma aceea, dar nu s-a întâmplat nimic. însă în mine a fost atâta
nădejde, atâta credinţă, atâta încăpăţânare sfântă, încât n-am vrut să
cedez şi am continuat să-I spun Domnului: „Aleg să Te laud şi-Ţi
mulţumesc pentru vindecare!"

119
ROD1CA VOLINTIRU

Ce este credinţa? O încredere neclintită în lucrurile care n văd!


Trebuie să declarăm lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi (Ro 4:17:
„Dumnezeu, în care a crezut, care învie morţii, si care eh lucrurile care
nu sunt, ca şi cum ar fi"). Am făcut acelaşi lucru şi deja îmi vedeam
copilul vindecat.
Ce face Domnul după această etapă? Aduce testul. El vrea sâ
crească mai mult. Acest lucru este mai presus de vindecare, mai pr de
minuni, de orice. A doua zi, am spus în sinea mea: „Poate Dom mă
testează, dar cu siguranţă copilul meu va fi vindecat mâin Aşteptam şi-I
mulţumeam. A treia zi s-a născut în mine o spera mult mai puternică.
Mi-am adus aminte că Domnul Isus a înv a treia zi. Mă bucuram făcând
anumite comparaţii cu eveniment consemnate în Biblie.
In ziua respectivă, m-am dus la copilul meu şi... nimic. Simţeam
cum vine îndoiala de departe, dar în acelaşi timp, ştiam că în jurul
minţii şi a inimii mele era un zid de protecţie, un scut. Dumnezeu spune
în Cuvântul Său că El este un soare şi un scut. Intr-adevăr, în acel
moment, Dumnezeu era scutul meu. Am spus: „Doamne, Te laud şi-Ţi
mulţumesc, chiar dacă nu văd nimic. Eu voi continua sâ declar
vindecare pentru copilul meu."
Au trecut vreo două săptămâni de la această întâmplare. Eram cu
toţii în sufragerie, iar copiii se jucau. Dintr-odată, Domnul îmi spune:
„Uită-te la piciorul lui Richard!". M-am ridicat şi m-am îndreptat spre
copil. Extrem de uimită, am văzut că gâlma aceea care fusese mare cât
un ou, dispăruse. Slăvit să fie Numele Domnului Isus Hristos, care este
Vindecătorul nostru!
Doctorii au spus că este imposibil ca această gâlmă să dispară
altfel decât prin operaţie. Dar noi am văzut mâna lui Dumnezeu! Insă,
cel mai important este faptul că am trecut testul Lui. Va încurajez să
continuaţi să declaraţi Cuvântul Domnului! Chiar dacă nu primiţi
niciun răspuns, continuaţi să credeţi şi să declaraţi că minunea va fi
înfăptuită. Domnul ne promite în Ieremia: „Eu veghez asupra
Cuvântului Meu ca să-L împlinesc."
Vă împărtăşesc secretul pe care l-am învăţat în experienţa aceasta
cu Domnul: rugaţi-vă folosind Cuvântul Domnului. Declaraţi
promisiunile Lui! Nu trebuie să mai povestim ceea ce vedem şi ceea ce
simţim; trebuie să declarăm ce spune Domnul. Câteodată,
120
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

ne plângem că nu putem face anumite lucruri, dar Domnul vrea să


spunem ceea ce zice Pavel: „Pot totul în Hristos care mă întăreşte!". Nu
avem motive să ne plângem pentru că Domnul ne spune: „Sunteţi mai
mult decât biruitori! Prin rănile Mele sunteţi vindecaţi!" Dacă eşti
încolţit din toate părţile de încercări, ia aminte la ce zice Domnul în
Deuteronom 28: „Păzeşte poruncile Mele, tu eşti cap şi nu coadă...
binecuvântare şi nu blestem; .. .dacă încearcă vrăjmaşul să vină la tine
pe o cale, va fugi pe şapte căi; .. .pe ce vei pune mâna va prospera!".
Declară Cuvântul Domnului! Dumnezeu ţi se adresează: „îngerii
mei stau în aşteptare pentru a auzi Cuvântul Meu rostit prin gura
voastră. Auzindu-1, ei îl vor duce la îndeplinire. De aceea, nu te mai
plânge, termină cu necredinţă şi cu
îndoiala; este vremea să declari puterea RUGAŢI-VĂ FOLOSIND
şi gloria Mea, de aceea, meditează zi şi CUVĂNTUL LUI.
noapte la Cuvântul Meu, până când el DECLARAŢI
devine viaţă şi realitate!" PROMISIUNILE LUI!

O REVELAŢIE CU PRIVIRE LA CUVÂNT


într-o seară de revelion, Domnul mi-a vorbit: „Vreau să-ţi spun un
lucru mult mai puternic decât tot ceea ce ţi-am spus până acum. Ia
Biblia în mână. De acum, de câte ori iei această Carte în mână, tu Mă
iei pe Mine, căci Eu sunt Cuvântul. Nu Moise îţi vorbeşte, nici Pavel,
Petru sau ceilalţi, ci Eu, Isus."
„Eu sunt Cuvântul."
„Eu sunt calea, adevărul si viata."
„Eu sunt învierea si viata."
„Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul."
„Eu sunt pacea, bucuria, înţelepciunea."
„Eu sunt lumina si adevărul."
„Eu sunt răscumpărătorul şi eliberatorul."
„Eu sunt totul, sunt sursa vieţii voastre."
„Eu sunt Cel ce sunt."
In Ioan 1:1, Domnul spune: „Şi Cuvântul a devenit trup" şi a locuit
printre noi, plin de har şi de adevăr". E ca şi cum Dumnezeu ar spune:
„Pentru a Mă găsi pe Mine, viaţa, puterea, răbdarea, lumina,
înţelepciunea, caută-Mă, meditează la Cuvânt zi şi noapte."
121
RODICA VOLINTIRU

Domnul mi-a arătat cum Cuvântul poate fi asemănat cu o portocală


pe care o decojeşti mai întâi şi după aceea te bucuri de miezul ei, de
sucul ei. Cuvântul Lui este ca o scoică pe care trebuie să o spargi; abia
apoi găseşti perla. Cuvântul Lui este lumină şi adevăr, dar, de cele mai
multe ori, nu-1 putem înţelege fără descoperire de sus. Tocmai de aceea
Pavel spune astfel: „Mă rog ca Domnul să vă dea un duh de
înţelepciune şi de descoperire, de revelaţie în cunoaşterea Lui."
Avem nevoie să înţelegem Cuvântul, să putem trece dincolo de
slovă, de cuvântul scris, pentru ca astfel să-L găsim pe Domnul,
adevărata bogăţie, viaţă, desfătare şi revelaţie - tot ceea ce este în
Hristos. „Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt lumina ta, bucuria ta. Eu sunt tot
ce ai tu de trebuinţă, sunt sursa vieţii tale; doar vino şi adapă-te din
Mine", a spus Domnul. „Din tine vor curge râuri de apă vie", spune
Scriptura. Cum? Doar atunci când mergem la adevăratul izvor. Iată ce
spune prorocul Ieremia:

„Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, si a


cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit
lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de
căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul
secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă rod. " (Ieremia
17:7,8).

Acest pom îşi duce rădăcinile la izvor şi îşi dă rodul în fiecare lună.
Izvorul lui este Isus Hristos, de aceea, el nu caută nimic altceva. Atunci
când îl găseşti pe El în Cuvânt, primeşti revelaţii şi vezi că multe
bariere cu care te-ai luptat până atunci şi multe învăţături de origine
omenească cad. Prin Duhul revelaţiei începi să-L cunoşti cu adevărat pe
Dumnezeu, te îndrăgosteşti de El, lupţi să fii strâns lipit de Domnul şi
El te foloseşte cu putere. Domnul doreşte să facă aceasta cu fiecare
dintre noi.

ALTARUL COMUNIUNII CU DOMNUL


Ştiu sigur că Dumnezeu a început în România focuri şi foculeţe de
cercetare si trezire, dar vreau să accentuez un adevăr: prima dată, El
trimite focul încercărilor pentru a ne curaţi şi a ne apropia de El.

122
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Am fost în multe puşcării şi am văzut oameni disperaţi, dar după ce


au fost cercetaţi şi L-au primit pe Hristos în viaţa lor, frumuseţea
Domnului a început să strălucească peste ei. Când ajungi între ei, nu
poţi să-i judeci. De fapt, dacă ai inima lui Hristos, nu mai poţi judeca
pe nimeni, nici pe cel mai mare criminal, nici pe cea mai mare
prostituată. Un creştin adevărat are doar milă, compasiune şi dorinţa de
a aduce astfel de oameni la Hristos, la lumină şi la adevăr.
Mulţi deţinuţi au declarat: „Mulţumesc Domnului pentru că am
ajuns aici! In lume eram prea ocupat şi nu aveam timp pentru
Dumnezeu, dar aici L-am găsit pe El."
Fă-ţi timp astăzi pentru Dumnezeu şi El îşi va face timp pentru
tine. El vrea să experimentezi lucruri minunate, extraordinare. „Mă veţi
căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima" (Ier. 29:13-
14). '
Domnul ne cheamă astăzi la o reală părtăşie cu El. Prin focul
încercării, El curăţă impurităţile pentru ca noi să fim aur curat; apoi, El
este gata să ne trimită focul Lui, focul Duhului Sfânt, cu pasiunea
pentru El. Acest foc este ceva supranatural care te schimbă, te
transformă; nu vei mai fi un om obişnuit. Multă lume te va judeca, insă
vor fi şi mulţi cei care vor dori aceeaşi pasiune, datorită puterii Iui
Dumnezeu care se manifestă în viaţa ta. Acest foc este pasiunea pentru
Dumnezeu. Dacă eşti dedicat total Domnului, vândut Lui, oriunde vei
merge vei aprinde focuri în inimile celor însetaţi după Domnul,
deoarece puterea Domnului te va însoţi.
Dumnezeu mi-a spus odată: „Focul Meu este gata să vină, dar va
găsi el ce să ardă?" Dacă încercăm să ardem o piatră nu vom reuşi, insă
lemnele, împreună cu gazul, vor arde. Ce înseamnă lemnele şi gazul?
Ele sunt jertfele (combustibilul) de pe altare, pe care noi le aducem ca
închinare: rugăciunea, lauda şi mulţumirea. Domnul este Cel care
trimite focul Lui pentru a arde jertfa pe care noi o aducem pe altar.
Dumnezeu doreşte să fim una cu El: să fim ca un lemn care este aruncat
în foc - lemnul se face una cu flăcările focului, se mistuie in foc.
Această părtăşie este intimitatea cu Dumnezeu, unitatea cu El. începi să
iubeşti ca El, să simţi ca El, să faci ceea ce îţi spune El.
Ce frumos este ca omul muritor şi păcătos să intre în comuniune cu
cel nemuritor, nemărginit, cu cel sfânt! Acest lucru se poate întâmpla
datorită dragostei Sale, pe care ne-a arătat-o la cruce.
123
RODICA VOL/NT/RU

Ai vreun aitar în casa ta, în afara celui de la biserică? Mai muit, ai


un aJtar în maşina ta, la serviciul tău; un aitar ia care să te retragi şi să
stai în părtăşie cu Domnul, unde să-I aduci lertfe, iaude, unde să
mijloceşti?
Eşti gata să primeşti focul Duhului Sfânt în viaţa ta pentru a fi la
dispoziţia Domnului atunci când El te cheamă? Poate El te trezeşte
noaptea şi te trimite pe strada „X" pentru că acolo are cineva nevoie de
tine, sau poate te trimite să oferi nişte bani, sau poate te îndeamnă să
vorbeşti cuiva despre Isus Mântuitorul. Acest foc al dragostei pentru
Dumnezeu te va conduce în multe situaţii în care vei fi un martor
pentru Domnul. Avem un câmp de misiune în casele noastre, la
serviciu, la vecinii noştri etc. Nu trebuie neapărat să fim la amvon
pentru a vorbi despre Domnul.
Ce facem atunci când nimeni nu ne vede? Acesta este testul cel mai
mare. Noi oamenii suntem mereu într-o criză de identitate, căutând
acceptarea celor din jur. Ne place să facem ceva pentru Domnul numai
dacă suntem băgaţi în seamă, dacă primim ceva (onoare sau bani), dacă
suntem puşi pe scaunele din faţă. Insă, pentru a ajunge pe acele scaune,
trebuie ca mai întâi să trecem testul înaintea Domnului, nu a oamenilor.
Dumnezeu a fost şi este credincios. El răsplăteşte chiar şi un pahar cu
apă. Noi trebuie să fim ascultători, credincioşi în toate, ştiind că cineva
de sus ne vede, ne veghează şi se bucură pentru noi. Apoi, vine şi
răsplătirea.
Să facem toate lucrurile ca pentru Domnul! Să nu facem ceva
pentru a impresiona lumea, ci dintr-o dragoste necondiţionată, care nu
cere nimic şi care nu se aşteaptă să primească ceva înapoi! Haideţi să-L
siăvim pe Domnul prin iubirea noastră şi să facem ceea ce Ei ne cere
atunci când nu ne vede nimeni! In acest fel, nu mai vânăm laudele.
Dacă ele vin, le punem la picioarele Domnului. Facem totul cu dragoste
şi cu bucurie, ca pentru Domnul şi iubitul sufîetului nostru.
Cum ar arăta omenirea dacă toţi am fi eliberaţi de firea si de eul
nostru - mândru şi orgolios în aparenţă, dar slab şi fără identitate în
esenţă? Cum ar fi bisericile dacă toţi ne-am iubi, ne-am accepta, ne-am
ajuta reciproc, am face totuJ spre slava Domnului?
De ce nu suntem aşa? Fiecare găseşte mii de scuze. Eu pot să le
rezum prin această afirmaţie: lipseşte focul Duhului Sfânt în
124
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

viaţa noastră! Da, ne numim creştini, mergem la biserică regulat, dăm


zeciuiala, facem bine, cântăm în cor, cu fanfara, în grupul de închinare.
Şi, totuşi, de ce nu avem foc, pasiune şi dragoste radicală pentru
Domnul şi pentru cei din jurul nostru? Ce se întâmplă cu bisericile
noastre astăzi? De ce se pocăiesc oamenii din lume foarte rar? De ce?
Pentru că tradiţiile şi programele, frica de oameni şi frica de necunoscut
au luat locul Duhului Sfânt în biserici.
Care este scopul creştinilor pe acest pământ? în primul rând, acela
de a-L iubi pe Dumnezeu şi în al doilea rând, a-1 iubi pe aproapele
nostru ca pe noi înşine. Această dragoste implică rugăciunea,
închinarea, dărnicia etc. Dacă iubim, suntem lumină şi stăruim în
adevăr, şi cu siguranţă vom rodi şi vom fi lumină în întunericul acestei
lumi.
Să luăm exemplul lui David. El avea o relaţie strânsă cu Dumnezeu
şi a făcut isprăvi mari chiar şi când nu 1-a văzut nimeni. A biruit leul şi
ursul înainte de a-1 ucide pe Goliat, în faţa publicului. Fiecare dintre
noi avem de înfruntat întâi leii şi urşii noştri, apoi Domnul ne va scoate
în public şi ne va onora. Care este leul sau ursul pe care trebuie să-1
ucizi? Poate fi mândria, gelozia, răutatea, invidia, frica, îndoiala,
indiferenţa, pofta lumii etc.
îţi spun din partea Domnului că nu îl vei birui pe Goliat până când
nu vei pune pe cruce firea ta. Dacă nu îl omori, te va distruge el.
înainte de a pleca în lucrarea la care Domnul m-a chemat, am avut
un vis ca o vedenie. Eram îhtr-o cameră mare şi acolo era un leu uriaş,
cât un elefant, care stătea culcat şi părea că doarme. O persoană care era
de faţă mi-a zis: „înainte de a ieşi în public, va trebui să te lupţi cu acest
leu." Când am văzut cât de mare era leul acesta, m-a apucat groaza. Mă
gândeam: „Cum şi cine va fi în stare să se lupte cu acest leu uriaş, care
este cât un elefant?" însă, am spus imediat: „Ştiu ce trebuie să fac!" M-
am dus repede lângă un perete care era înaintea leului. Leul s-a ridicat
şi a venit spre mine. Atunci, în pace şi cu credinţă divină, am întins
mâinile spre el şi am zis: „în numele Domnului Isus, îţi poruncesc să
ieşi afară, căci tu nu ai nicio putere asupra mea." Exact în secunda
aceea, leul a ieşit afară, de parcă nu m-ar fi văzut, şi a dispărut. Apoi,
am ieşit şi eu din încăperea aceea mare. Afară era un câmp verde şi
mare. Mi-am dat seama că era câmpul de misiune pe care Domnul mi-1
pregătise.
125
RODICA VOUNTIRU
Sunt trepte de maturitate în viaţa noastră. Nu putem trece în clasa a
10-a direct din clasa a 5-a. Aşa este şi pe calea credinţei. Creştem,
învăţăm, dăm teste şi trecem în altă clasă, unde ni se cere mai mult.
Vom avea teste tot mai grele, dar dacă învăţăm bine lecţiile anterioare,
le vom trece biruitori.

PRINCIPIUL SEMĂNATULUI ŞI AL SECERATULUI


Domnul spune în Cuvântul Său: „Daţi şi vi se va da, o măsură
îndesată, clătinată care dă şi pe deasupra." (Luca 6:38). Am văzut
minunile Domnului atunci când am dăruit altora si am înţeles că e mai
bine să oferi decât să primeşti. După o anumită vreme, începi să culegi
ceea ce ai semănat. Nu uitaţi, dacă semănăm un bob de porumb,
culegem însutit. Semănaţi în via Domnului, ajutând pe săraci, pe orfani,
bisericile, misionarii, staţiile radio şi TV.

MULTIPLICAREA CELOR 20$


Era aprilie 2012. Ţineam un post de 30 zile pentru misiunea care ne stătea în
faţă. Făceam planuri pentru a pleca în România, însă nu aveam nici un ban.
Domnul îngăduie de multe ori dificultăţi în calea noastră pentru a ne învăţa
nişte lecţii, să ne testeze şi să-Şi arate slava. La începutul Junii aprilie,
Domnul îmi spusese că banii vor veni la sfârşitul lunii. Pe 25 aprilie, în timp
ce spălăm vasele, l-am auzit pe Domnul foarte clar: „Du-te şi cumpără
biletele de avion de pe internet." „Dar.,. Doamne, încă nu avem baniif'am
răspuns eu nedumerită. „Mergi prin credinţă, fiica Mea, căci Eu vă voi purta
de grijă! De unde ai avut bani în toţi anii aceştia de misiune? Cine ţi i-a
pregătit? Oare nu Eu, cel care te-a trimis? Adu-ţi aminte ce ţi-am spus încă
de la început, în 2007, când te-am chemat la misiune: ca semn că aceasta este
lucrarea Mea şi că Eu, Domnul, te trimit, oamenii vor veni la tine pe rând şi
îţi vor da bani pentru toate cele necesare."
Am căutat bilete de avion şi am găsit bilete mai ieftine decât
oricând pentru data de 19 iunie. A costat 1.060$ bucata, biletele care altă
dată în aceeaşi perioadă costau în jur de 1.500$. Le-am cumpărat prin
credinţă. Cu mare interes aşteptam să vedem cum va lucra Domnul de
data aceasta. Domnul ne trimetea banii diferit în
126
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

hecare an, prin diverse persoane sau prin biserica noastră. A venit şi
data de 30 aprilie. După ce am pregătit copiii pentru şcoală, Marian a
plecat la lucru, iar eu am început timpul meu devoţional cu Domnul. In
mine ardea curiozitatea, vroiam să văd cum îşi va împlini Domnul
Cuvântul Său. Nu mă interesau banii, ci această colaborare cu
Dumnezeu, să lucrăm împreună pentru înaintarea împărăţiei Lui pe
pământ. In mintea mea, nişte duşmani răi îndrăzneau să-mi aducă
confuzie şi să-mi inspire teamă: „Dacă nu se va întâmpla nimic, dacă
nu ai auzit bine?". Dar vocea lor era destul de stinsă, şi nu puteau să mă
facă să mă tem, căci vocea Domnului răsuna cu putere în inima mea,
iar Duhul Sfânt era pe tron şi El avea control asupra minţii mele şi
asupra emoţiilor.
La ora 10 dimineaţa, cineva a ciocănit în uşă. Eu, plină de bucurie,
am exclamat: „Doamne, am ştiut că n-ai să mă laşi şi că eşti un
Dumnezeu credincios!". La uşă era o văduvă care, împreună cu mine,
făcea parte din grupul de rugăciune de la şcoala creştină, unde învăţau
copiii mei. Ea mi-a întins o hârtie de 20$ zicând: „Din partea
Domnului." Apoi a plecat. Nu-mi venea să cred ceea ce vedeam. Mă
aşteptasem la altceva... Toate se întâmplaseră după Cuvântul
Domnului, dar... primisem doar 20 $!
In acele momente, vocile celui rău care îmi dăduseră târcoale mai
devreme au prins o spărtură spre inima mea şi au început să mă atace:
„Unde-I Dumnezeul tău? Nu vezi că te-ai înşelat?" Simţeam cum toate
aceste duhuri încercau să mă sufoce, să mă dărâme din credinţa mea, să
mă facă să mă îndoiesc de bunătatea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a
intervenit prin puterea Duhului Său care era în mine şi mi-a dat o
revelaţie proaspătă. O rază de lumină a inundat întunericul care
începuse să vină peste mine. Domnul mi-a adus aminte de Cuvântul
prin care îmi vorbise cu o lună înainte; era un Cuvânt despre principiul
semănatului şi al culesului. Atunci, plină de o bucurie divină, am
exclamat: „O, slavă Ţie, Doamne, am înţeles taina acestor bani! Tu mi-
ai dat o sămânţă si dacă o voi semăna, ea se multiplică, mai ales pentru
că a fost sămânţa unei văduve sărace. Ştiu ce am de făcut: am s-o
semăn într-un pământ bun."
De multe ori, noi îi cerem Domnului un pom, dar El ne dă o
sămânţă. Dacă nu cunoaştem principiile şi legile lăsate de Dumnezeu,

127
RODICA VOLJNTIRU

putem arunca sămânţa sau o neglijăm. Apoi, ne plângem înaintea


Domnului. In Geneza 1:11 spune aşa:

„Dumnezeu a zis: «Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu


sămânţă, pomi roditori care să facă rod după soiul lor şi care
să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.» "

„Dumnezeu a binecuvântat vieţuitoarele şi a zis: «Creşteţi


(fiţi roditori), înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se
înmulţească şi păsările pe pământ.» "(v. 22)

„ Creşteţi (fiţi roditori) şi înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi


supuneti-l; stăpâniţi... peste tot ce se mişcă pe pământ. "
(v. 28)

„Şi Dumnezeu a zis: «Iată că v-am dat orice iarbă care


face sămânţă... şi orice pom care are în el rod cu sămânţă;
aceasta să fie hrana voastră.» " (v. 29)

Din aceste versete învăţăm că Dumnezeu a stabilit principiul


semănatului: seminţele sădite se înmulţesc după soiul lor. Domnul îţi
aminteşte principiul acesta fiindcă El doreşte să semeni chiar şi din
puţinul pe care îl ai: bani, bucurie, o vorbă bună, mâncare, înţelepciune,
apreciere etc. Din tot ceea ce tu semeni, fie bun sau rău, într-o zi vei
culege roade.
Revin la lecţia pe care mi-a dat-o Domnul pentru ca la rândul meu,
să îi învăţ şi pe alţii. Am luat cei 20$, i-am pus pe Biblie şi m-am rugat:
„Doamne Dumnezeule, ştiu că Tu eşti un Dumnezeu al multiplicării, îţi
mulţumesc pentru această sămânţă, îţi mulţumesc pentru că nu m-ai
lăsat să mă îndoiesc de bunătatea şi de credinciosia Ta. Pun această
sămânţă în mâna Ta, Doamne, şi te rog să o multiplici de mii de ori,
spre slava Numelui Tău. Tu ştii ce mari sunt nevoile noastre acum.
Tată, îţi mulţumesc prin credinţă şi Te laud de pe acum, ca şi cum aş fi
primit deja rodul acestor bani. Tată, îţi cer ca aceşti 20 $ să se
multiplice în mii."
O bucurie cerească, bucuria Duhului Sfânt, a ieşit ca un şuvoi de
apă curată dinlăuntrul meu şi nu mă puteam opri din laudă şi
mulţumire. Deja vedeam toate datoriile plătite (chiria pentru 3 cele luni
în care urma să lipsim de acasă, biletele de avion, chiria maşinii

128
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

şi toate celelalte cheltuieli)! Ştiam că vom avea bani pentru a dărui la


radio, laTV, pentru a-i ajuta pe săraci şi pe orfani. Nu am mai putut
să plec din prezenţa Domnului aproape două ore. L-am lăudat şi l-am
mulţumit.
Am pus banii în Biblie la întâmplare. Mai târziu, când am luat
Biblia să studiez, am văzut că erau exact la capitolul despre credinţă
din zona anexelor. Atunci, a venit peste mine un val de bucurie şi am
început să declar fiecare verset de acolo, ceea ce a întărit şi mai mult
credinţa mea. Aici este un alt principiu pe care trebuie să-1 ştim: cu
cât perseverăm în Cuvântul Domnului, repetând versete, prin puterea
cuvintelor, subconştientul si credinţa noastră -------------------------
se aliniază cu cerul, cu voia Lui Dumnezeu.
DE MULTE ORI.
Duminică am luat sămânţa si am
NOI ÎI CEREM
semănat-o la biserică. Viata si-a urmat DOMNULUI UN
POM, DAR EL NE
DĂ O DĂMÎNȚĂ.
cursul ei, rara ca eu sa vad vreo înmulţire a
seminţei. Noi suntem tare nerăbdători! insa, când semenisămânţa,creşte
ea imediat?Nu, pentru că are nevoie de timp... După
două săptămâni, am găsit sub preşul de afară un plic pe care scria:
..Sămânţă pentru România". în plic erau... două mii de dolari! Ce
mare şi minunat Dumnezeu avem! I-am dat slavă Domnului pentru
bunătatea şi pentru credincioşia Lui. Am simţit din partea Domnului
să continui să semăn şi din acei bani. Cuvântul Domnului spune:

„ Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană, vă


va da şi vă va înmidţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face
să crească roadele neprihănirii voastre." (2 Corinteni 9:10)

Am semănat încă două sute de dolari la diferite misiuni, în locuri


din care ştiam că Domnul culege multă glorie pentru El. Este foarte
important unde semeni! Sunt mai multe feluri de dărnicie. Le voi
descrie în cele ce urmează.

• Primele roade
Acest gen de dărnicie înseamnă să-I dai Domnului primii bani pe
care îi câştigi din munca ta. Astfel vei vedea o reală binecuvântare. Sau,
dacă ai un alt fel de afacere: banii câştigaţi din ceea ce vinzi prima dată
să-I dai Domnului. Cu siguranţă vei primi înapoi mult mai mult.
129
RODICA VOL1NTIRU

îmi aduc aminte de părinţii mei. Ei îşi câştigau existenţa din ceea
ce le dădea grădina. începând din noiembrie, nu mai aveau ce să vândă
şi până în martie, aprilie, când apăreau primele verdeţuri, nu intra
niciun ban în casă. Cu toate acestea, după ce vindeau prima recoltă,
puneau toţi banii deoparte pentru Dumnezeu şi apoi tot anul erau
binecuvântaţi. Dumnezeu a cerut întotdeauna primele ore ale dimineţii,
primii bani, prima recoltă, întâiul născut, dragostea dintâi, întâietate
pentru împărăţia Lui. El este Dumnezeul şi Tatăl nostru şi merită
întâietatea.
Poate te întrebi: „Unde să dau banii mei?". Acest lucru trebuie să-L
întrebi pe Domnul şi să aştepţi călăuzirea Sa.

• Zeciuiala din tot venitul tău.


De obicei, aceasta se dă în biserica din care faci parte. Dacă tu nu
simţi că trebuie să faci acest lucru, dă-i unde te călăuzeşte Domnul, dar
TREBUIE să-i dai, căci sunt ai Domnului.

• Dărnicia sau ajutorarea săracilor.


Dărnicia înseamnă să dai acolo unde este nevoie (şi este nevoie
peste tot, numai tu să ai inimă pentru această lucrare). Cuvântul spune:
„Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul şi El îi va răsplăti
binefacerea." (Proverbe 19:17)

• Semănatul
Pilda Semănătorului ne învaţă că sămânţa căzută în pământ bun
aduce rod: 30%, 60% şi 100%. Această sămânţă încolţeşte atunci când
o semeni într-un pământ bun, adică în lucrări serioase, în biserici, în
conferinţe, în misiuni unde sufletele se întorc la Domnul, unde oamenii
sunt eliberaţi, vindecaţi, încurajaţi şi aduc glorie Domnului. Investind în
astfel de lucrări, fii sigur că vei fi răsplătit. Domnul ne răsplăteşte de
câte ori dăruim, dar am constatat că sămânţa semănată într-un pământ
bun aduce rod mult, într-un timp rapid.
Poate nu vezi imediat rezultatele, sau poate nu primeşti înapoi bani,
dar cu siguranţă Domnul îţi va deschide o nouă uşă prin care te va
binecuvânta. Poate El va hotărî rezolvarea unor probleme de sănătate.
îndrăzneşte să semeni în ogorul Evangheliei pentru că multe suflete vor
auzi despre Domnul şi vor fi mântuite; acest lucru se va întâmpla şi
datorită ascultării tale.
130
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Poate nu ai timp şi nu eşti înzestrat pentru a predica sau pentru a


pleca în misiune, dar susţinând oameni care fac aceste lucruri, răsplata
ta va fi mare în ceruri. Ştiţi că aproape cei mai mulţi dintre oamenii de
afaceri creştini au înţeles principiul zeciuielii şi al dărniciei? Ei
continuă să dăruiască, de aceea, au bani din belşug. Vei spune că ei au
dat că au de unde da. Este adevărat, dar nu te-ai gândit că poate unii
dintre ei, au ajuns să aibă mai mult, tocmai pentru că au dăruit?
Din acei 200 $, am semănat o sută în Africa. Am primit a doua zi
cinci sute de dolari. Cine se afla în spatele acestor minuni, şi de ce
lucrurile funcţionează aşa? In primul rând, ştim că Dumnezeu este Cel
care are grijă de aceste minuni. Apoi, acesta a fost planul Său pentru
misiunea la care ne-a chemat. Mai departe, au intrat în scenă credinţa si
ascultarea noastră de îndemnul Lui.
> >
O soră văduvă a venit la mine şi mi-a spus că Domnul i-a pus pe
inimă să se roage tot timpul pentru noi şi pentru România. Mi-a spus cu
dragoste: „Tu ştii că eu nu am bani mulţi, însă îţi dau câţi am." Mi-a
pus în mână nişte bănuţi... când i-am numărat, am văzut că erau 5 $ şi
90 de cenţi. încă nu primisem banii necesari călătoriei şi mai era doar o
săptămână până trebuia să plecăm. Când am vâzut, doar 5 $, m-am
mâhnit. Mă aşteptasem ca Domnul să facă minuni în ziua aceea şi când
colo, am primit doar 5 $...
Imediat, Duhul Domnului, mi-a adus aminte de principiul
semănatului. Aceasta a fost o sămânţă tot de la o văduvă. O bucurie
divină mi-a umplut întreaga fiinţă şi mi-am zis: „Ştiu ce am să fac cu
aceşti bani... Am să-i semăn!" Ce credeţi că s--a întâmplat? La ora 10
noaptea în aceeaşi zi, cineva m-a sunat şi mi-a spus: „Astăzi Domnul
mi-a spus câţi bani să vă dau pentru misiune. Eu plec mâine în altă
provincie, de aceea, dă-mi numărul tău de cont ca să-ţi pun banii".
Am început să plâng datorită frumuseţii lucrării Celui Atotputernic.
El duce la îndeplinire Cuvântul Său. A doua zi m-am dus la bancă şi nu
vă pot explica prin ce emoţii am trecut. Când am văzut cinci mii de
dolari în cont, am început să plâng şi L-am lăudat pe Dumnezeu cu
strigate de bucurie, cum ne îndeamnă Cuvântul Său. Nu mă puteam
opri din mulţumire şi din recunoştinţă faţă de un Dumnezeu aşa de
măreţ. Apoi, diferiţi fraţi şi surori din biserica noastră au dăruit şi alte
sume de bani, chiar dacă nu s-a făcut nicio colectă specială pentru noi.
13!
RODICA VOLINTIRU

Domnul a multiplicat aceşti bani, încât au fost suficienţi pentru a


ne acoperi toate cheltuielile. Mulţumesc din toată inima bisericii din
care fac parte şi tuturor fraţilor şi surorilor care, la îndemnul Duhului
Sfânt, au dăruit cu bucurie, spre slava Domnului şi pentru împlinirea
planului Său prin noi!
Cu ce a început totul? Cu pasul credinţei şi al ascultării. Apoi, am
declarat tare faptul că Dumnezeu va avea grijă de împlinirea
promisiunilor Lui.
Slăvit să fie Domnul Dumnezeu, care, în bunătatea Lui, ne uimeşte
cu minunile Sale! (Ps. 65:5)

PUTEREA CUVINTELOR
Principiul semănatului şi al culesului nu se rezumă doar la
aspectele financiare, ci are legătură cu ceea ce vorbim sau facem.
Atenţie foarte mare la cuvinte, fiindcă tot ceea ce vorbeşti, vei culege
într-o zi, dar într-o măsură mai mare, fie bine, fie rău.

„ Viaţa şi moartea stau în puterea limbii." (Proverbe 18:21).

„ Vă spun că în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de


orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din
cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi
judecat." (Matei 12:36-37)

Cuvintele au putere de a crea, fiindcă sunt vii. De ce simţi durere


atunci când cineva îţi zice o vorbă urâtă, când te jigneşte sau când te
umileşte? Nu simţi ca un cuţit în inimă si parcă toată fiinţa ta începe să
se tulbure? De ce? Cuvântul Domnului ne spune ce efect au cuvintele
noastre:

„Cine vorbeşte în chip uşuratic (vulgar, cu înjurături)


răneşte ca străpungerea unei. săbii, dar limba înţelepţilor
aduce vindecare. " (Proverbe 12:18)

Dacă te îndoieşti că în cuvinte există viaţă sau putere, atunci.de ce


te dor? Să luăm bine seama, căci nu ne putem juca cu cuvintele. Ele au
potenţialul de a distruge atunci când sunt cuvinte nesănătoase.

132
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

In acelaşi timp, dacă eşti trist şi apăsat şi vine cineva să-ţi spună
cuvinte de mângâiere şi de încurajare, simţi imediat înviorare. De ce?
Din acelaşi motiv: cuvintele au putere creativă şi ele pot să te vindece,
aşa cum am scris mai devreme.

„ Un cuvânt bun spus la vremea potrivită este ca nişte mere


de aur într-un coşuleţ de argint. " (Proverbe 25: 11)

„ Un răspuns blând, potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă


mânia." (Proverbe 15: 1)

„Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată


zdrobeşte sufletul. " (Proverbe 15: 4)

„Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte


după lucrul mâinilor lui." (Proverbe 12: 14)

Limba poate să ne fie prieten sau duşman. Versetele de mai sus ne


arată ce urmări poate avea vorbirea noastră. Dacă aşa stau lucrurile, să
o punem în slujba Domnului, să vorbim numai cuvinte frumoase,
curate, pozitive. Cuvântul ne îndeamnă: „Cine vorbeşte, să vorbească
cuvintele lui Dumnezeu."(1 Petru 4:11) Cuvintele Sale sunt întotdeauna
bune şi lucrează spre binele nostru. Când Scriptura spune despre
Cuvântul Domnului că este viu şi lucrător, asta înseamnă că el este în
mişcare, este o forţă creativă, are putere şi acţionează mereu.
Cuvintele sunt ca seminţele. De câte ori vorbim de rău pe cineva,
efectul imediat este că rănim persoana aceea. Totodată, îl întristăm pe
Dumnezeu, iar cuvintele noastre se vor întoarce împotriva noastră şi ne
vor răni pe noi şi pe familiile noastre. De aceea, suntem îndemnaţi să
vorbim în aşa fel încât să zidim, să ne întărim unii pe alţii, să nu ne
vorbim de rău, să nu dăm prilej diavolului. în viaţa de zi cu zi, trebuie
să fim atenţi la ceea ce gândim în noi înşine, la ce vorbim cu partenerul
de viaţă şi cu copiii noştri. Dacă ne tot plângem că ei sunt răi,
neascultători, ce rezultate ne aşteptăm să vedem? Noi cultivăm aceste
stări, ele iau fiinţă pentru că le tot repetăm, le credem şi le vorbim.
Dacă nu avem bani şi ne tot plângem de lipsa lor, rămânem la
acelaşi stadiu. Acelaşi principiu se aplică şi atunci când suntem bolnavi
şi le vorbim tuturor doar despre boala noastră.
133
RODICA VOLINTÎRU

Să fim foarte atenţi! Cuvintele au o putere de atracţie! Fie că tu


crezi sau nu, cuvintele au putere şi această lege este lăsată de
Dumnezeu. De aceea, Cuvântul Domnului ne îndeamnă să umblăm prin
credinţă şi să rostim cuvintele credinţei. In loc să tot aducem în discuţie
problemele noastre (greutăţile, bolile, lipsurile şi aşa mai departe), să
declarăm realitatea pe care dorim să o vedem. Domnul Isus ne spune
clar: „Cereţi şi vi se va da, bateţi şi vi se va deschide, căutaţi şi veţi
găsi!"

O PROFEŢIE PENTRU ROMÂNIA


În timp ce participam la închinare în biserica din Vancouver,
Duhul Sfânt a început să-mi vorbească. întâi, am văzut o mână albă
care scria. Era de un alb transparent şi scria cu un pix. Mesajul scris era
astfel: „Pentru poporul român." Această frază mi-a captivat privirea şi
mi-a absorbit toată atenţia. Am simţit că mă cuprinde un sentiment
puternic de reverenţă, încât îmi venea să cad cu faţa la pământ. Atunci,
Domnul m-a îndemnat să iau un pix şi să notez ceea ce îmi spunea El.
Când am început să scriu, pixul ştia dinainte ce trebuia notat. Duhul îmi
vorbea şi mâna scria mesajul Domnului pentru poporul român. Unele
cuvinte vă sunt cunoscute si le-ati mai auzit, dar am simţit că
Dumnezeu a vrut să le accentueze pentru ca noi să le luăm în serios:

„Pentru tine, poporule român, trompeta sună şi strigă astăzi!


Fiţi gata, căci vreau să vin la voi, să vă ating, să vă vorbesc ca
niciodată înainte! Rugăciunile, posturile, lacrimile şi sacrificiile
voastre şi ale înaintaşilor voştri sunt înaintea Mea, Acum sunt
gata să răspund tuturor celor care Mă aşteaptă, care Mă iubesc
şi Mă doresc mai mult decât orice. Trezeşte-te, poporul Meu!
Trezeşte-te, Mireasa Mea! Nu mai aţipi, nu mai adormi, căci
Eu, Mirele, vin curând! Mi-e aşa de dor de tine, te iubesc atât
de mult şi vreau să-ţi arăt gloria Mea, vreau să te bucuri de
binecuvântările Mele!
Pregăteşte-te, poporul Meu, pentru lucrări mari, pe care ochiul
nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi care la inima omului nu
s-au suit.

134
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Pregătiţi calea pentru gloria Mea, ca ea să vină peste voi. Nu


mai priviţi în urmă, nu mai priviţi la alţii, nu mai priviţi la voi
înşivă, nici la problemele şi circumstanţele care stau împotriva
voastră! Să nu rămâneţi la formalism şi la tradiţie, lăsând de-o
parte dragostea şi puterea! Nu mai ascultaţi şoapta vrăjmaşului,
care vă îndeamnă la ispitele lumii! Acum este timpul mai mult
ca oricând să priviţi doar la Mine, să căutaţi faţa Mea, dragostea
Mea, iar Eu vă voi răspunde, voi veni şi Mă voi arăta tuturor
celor care Mă iubesc şi Mă aşteaptă.
Voi face o diferenţă mare între cei care-Mi slujesc din dragoste
şi cei care nu fac acest lucru, între cei care Mă iubesc pe Mine şi
cei care iubesc legea, tradiţia, formalismul şi faptele lor bune sau
neprihănirea lor. Eu vreau să trimit focul Meu, pentru ca el să
mistuie jertfa de pe altar, dar ce jertfă îmi aduceţi voi? Are focul
Meu ce să ardă?
Doresc jertfa vie a laudelor voastre şi a dragostei voastre pentru
Mine. Când mireasma jertfei va veni înaintea Mea, acest lucru
va determina puterea Mea să se desfăşoare înaintea voastră şi
pe întreg pământul.
Doresc pocăinţă şi smerenie, o inimă curată, deschisă, hotărâtă,
liberă pentru a fi întreagă-pentru Mine, zice Domnul cel
Atotputernic, Mirele cel Desăvârşit.
Staţi tari pe Stânca Mea şi străluciţi ca un far în întuneric!
întunericul nu va mai stăpâni mult, căci lumina Mea va veni cu
mare putere şi va scoate la iveală până şi cele mai întunecoase şi
îndepărtate locuri. Eu sunt Lumina lumii; nu uitaţi că şi voi
sufite fi lumină pentru lume.
Fiţi gata, poporul Meu! Pregătiţi-Mi calea printr-o foame şi o
sete adâncă după Mine: Eu vă voi sătura! Eu, doar Eu vă voi
satisface şi vă voi potoli setea. Apoi, veţi fi canale de
binecuvântare pentru cei deprimaţi, descurajaţi, singuri, loviţi,
zdrobiţi, pentru cei care sunt în căutarea adevărului.
Rugaţi-vă şi vegheaţi! In acelaşi timp, bucuraţi-vă datorită
credinţei că veţi vedea mulţimi de oameni, bărbaţi, femei şi
copii alergând din întuneric la lumină. Mulţi morţi vor învia,
spiritual şi fizic, mulţi bolnavi vor fi vindecaţi, mulţi săraci

135
RODICA VOL1NTIRU

vor fi îmbogăţiţi, mulţi oameni disperaţi vor fi întăriţi, mulţi


pierduţi vor fi găsiţi şi mulţi păcătoşi vor fi mântuiţi.
Intăriţi-vă şi îmbărhătaţi-vă în Cuvântul Meu, în promisiunile
Mele, umblând în dragoste şi în smerenie. Puterea şi autoritatea
Mea sunt peste voi: folosiţi-le cu îndrăzneală şi vrăjmaşul va
fugi de la voi. Vegheaţi şi rugaţi-vă, zice Domnul!"
Acestea au fost cuvintele pe care Duhul Domnului m-a îndemnat să
le scriu. Chiar dacă noi cunoaştem deja toate aceste lucruri, Domnul a
vrut să le accentueze, ca să nu cădem de oboseală, în necredinţă.
După câteva zile, eram din nou la timpul de rugăciune din biserică.
Domnul mi-a vorbit din nou, spunându-mi că trebuie să fim gata pentru
lucrările mari care se vor întâmpla pe pământ; unele bune, altele rele.
Iată cuvintele Domnului, aşa cum le-am primit: „ Vreau ca voi să fiţi ca
un pix în mâna Mea, î?itr-o predare absolută, pentru ca Eu să vă pot
folosi cu puterea Mea, vreau să deveniţi o epistolă vie a dragostei
Mele, căci dragostea este cea mai puternică armă care creează, ridică,
îmbărbătează, iartă şi închide gura vrăjmaşilor."
In vedenie, am văzut scris pe piepturile noastre cuvântul „LOVE",
adică „dragoste". Acest cuvânt nu era doar slovă, ci avea viaţă, o
strălucire divină, fiind însufleţit de un foc care ardea încontinuu.
Vedeam prin fiecare literă frumuseţea caracterului lui Dumnezeu şi a
dragostei Lui. Iată semnificaţia cuvântului „LOVE":
L înseamnă „Eu sunt:
Love = Dragoste,
Light = Lumină,
Life = Viaţă."
O înseamnă: „Eu sunt:
Omega,
Omniprezent,
Omniscient,
Omnipotent."
V înseamnă: „Eu sunt:
Victorios, Viţa."
136
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

E înseamnă: „Eu sunt:


Emanuel, Etern."

Am înţeles frumuseţea adâncimii cuvântului „Dragoste", care este


baza şi temelia Cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut dincolo de fiecare
literă, ca printr-un geam, inima lui Dumnezeu. Domnul spunea:
„Copiii mei, doresc să pătrunderi în inima Mea, pentru ca
astfel să înţelegeţi cu adevărat dragostea Mea, lacrimile şi
durerea Mea pentru întreaga omenire. Când veţi înţelege şi veţi
cunoaşte dragostea Mea, lumea Mă va vedea dincolo de voi, va fi
atrasă la Mine, prin dragostea Mea care locuieşte în voi. Sunteţi
gata să lăsaţi totul pentru Mine"? Sunteţi gata să plătiţi preţul
pentru a Mă cunoaşte şi pentru a Mă iubi1? Sunteţi gata să staţi
în spărtură pentru cei pierduţi? Sunteţi gata să vă confruntaţi cu
Goliat? Sunteţi gata să iertaţi pe oricine şi să vă smeriţi?
Alegeţi şi răspundeţi astăzi! Eu sunt cu voi pentru a împlini
planurile pe care le am cu privire la voi ~ zice Cel Sfânt, al cărui
Nume este «Eu sunt Cel ce sunt.»"

Aceste cuvinte m-au făcut conştientă de puterea care lucrează în


fiecare dintre noi. Dumnezeu a continuat să îmi vorbească, şi mi-a
arătat că am intrat într-un nou sezon în care Domnul ne cere să ne
schimbăm felul de a vorbi, gândirea, modul în care ne rugăm şi ne
închinăm, comportamentul, atitudinile şi intenţiile noastre. El ne cere să
ieşim din formalism şi tradiţie, să umblăm în adevăr şi în lumină.
Pentru o vreme ca aceasta, postul şi rugăciunea sunt practici de mare
importanţă.
Să ne rugăm Domnului ca El să ne dea un Duh de revelaţie pentru
a-L cunoaşte tot mai profund şi pentru a înţelege planurile celui rău
care sunt pregătite împotriva noastră.
De exemplu, dacă te afli în mijlocul unei lupte şi nu înţelegi pe
deplin cine eşti în Hristos, sau nu-ţi cunoşti inamicul, vei avea de
pierdut. Cele două elemente sunt vitale. Nu e suficient să îţi cunoşti
vrăjmaşul; doar dacă eşti conştient de identitatea ta în Hristos şi de cea
a inamicului tău, vei birui. Satan profită de faptul că noi nu ne

137
RODICA VOLINTIRU

cunoaştem cum se cuvine identitatea în Hristos si nu ştim ce bogăţii, ce


privilegii, ce putere şi ce autoritate avem în Hristos Domnul. Adesea ne
asemănăm cu nişte cerşetori care îsi tin milioanele la bancă. Dumnezeu
a investit în noi toată puterea Lui, a pus în noi Duhul Lui, avem totul
deplin în El, suntem fii împăratului împăraţilor, suntem prinţi şi
prinţese, copiii înfiaţi ai Domnului, suntem preoţi, sfinţi, aleşi şi
preaiubiţi. Şi totuşi, Satan profită de ignoranţa şi slăbiciunea noastră şi
ne batjocoreşte, trăgându-ne în jos. Haideţi să ne ridicăm la chemarea
pe care o avem înaintea Domnului! Cu încredere să păşim în
binecuvântările pe care le avem deja în Hristos, căci Dumnezeu vrea să
ne dea o nouă speranţă, o nouă putere, o nouă ungere, o nouă haină, o
nouă viziune, noi oportunităţi.
El vrea să înmulţească binecuvântările Sale după măsura bunătăţii
Lui. Să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să deschidă porţile în
România pentru ca împăratul gloriei şi al
PENTRU O VREME slavei să intre.
CA ACEASTA,
POSTUL SI » Cine este acest împărat al slavei?" -
Domnul cel tare si puternic, Domnul
RUGĂCIUNEA SUNT cel viteaz in lupte, Domnul oştirilor:
El este împăratul slavei”
PRACTICI DE MARE (Psalmul 24:7)
IMPORTANŢĂ,

Este vremea ca Domnul să intre pe porţi. înainte de răpire, El îşi va


arăta gloria şi slava. Să ne rugăm ca Domnul să ridice străjeri care să
stea la porţile fiecărei cetăţi şi care să folosească puterea şi autoritatea
ce le-a fost dată pentru a distruge şi îndepărta orice strategie şi putere
demonică.
E vremea ca Biserica lui Hristos să se ridice în unitate pentru a
deschide porţile României pentru împăratul gloriei. Să ne rugăm ca
gloria Domnului să coboare peste ţara noastră şi, aşa cum Domnul a
promis, vom vedea miracole, semne şi minuni, mulţimi de oameni care
se întorc la El. Dacă recunoşti cu adevărat măreţia lui Dumnezeu,
atunci vei vedea gloria Lui pe măsură şi vei căpăta în funcţie de
credinţa ta. Ce rosteşti cu gura, aceea vei avea; fie un lucru pozitiv, fie
unul negativ - cât vei cere, atât vei primi.
De aceea, Duhul Sfânt ne îndeamnă astăzi să nu-L limităm pe
Dumnezeu. Gândirea şablonată şi prejudecăţile noastre trebuie lăsate
138
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

în urmă. Să-L lăsăm pe El să conducă totul, să-Şi manifeste gloria şi


puterea! îndoiala, necredinţa şi tradiţia II opresc pe Dumnezeu să se
manifeste. Fiţi liberi şi deschişi pentru lucrările mari şi noi pe care
Domnul le are de făcut în România. Astăzi El caută bărbaţi şi femei,
copii şi bătrâni care nu-L limitează, care merg prin credinţă şi
acţionează la porunca Lui.

LÂRGEŞTE-ŢI VIZIUNEA
Cum este vederea noastră spirituală? Ce ne arată Duhul înaintea
ochilor inimii? Vedem stadioanele pline cu oameni care se întorc la
Domnul, strigând de bucurie pentru că Domnul Isus a intrat în viaţa
lor? Vedem cu ochii spirituali puterea Domnului manifestându-se ca pe
vremea apostolilor? Vedem oameni simpli ca Petru, pe care Domnul îi
foloseşte cu mare putere? Vedem cum puterea vrăjmaşului este legată?
Vedem şchiopii vindecându-se şi morţii înviind? Vedem promisiunile
Domnului devenind realitate în viaţa noastră? Vedem îngerii Domnului
lucrând pentru noi şi transmiţând mesaje din partea Tatălui Ceresc?
Să nu socotiţi toate acestea nebunie, chiar dacă oamenii lui
Dumnezeu nu s-au sfiit să se declare nebuni pentru Hristos. Cele scrise
aici sunt nişte revelaţii primite din partea Domnului, iar El doreşte să
facă minuni. L-am văzut lucrând în Canada şi în America; de ce n-ar
face minuni şi în România? Vă încurajez să ne ridicăm prin credinţă şi
să declarăm aceste adevăruri în Numele Domnului Isus. Dacă privim
astfel, minunile vor deveni realitate pentru noi. Dacă mai avem
îndoială, să ne rugăm, să ne pocăim şi să îi cerem Domnului să ne
deschidă ochii inimii, să ne mărească credinţa pentru a nu pierde şansa
de a vedea gloria Domnului venind cu putere.
Biserică a lui Hristos din România, trezirea a început în toată
lumea, inclusiv în tara noastră. Să continuăm să credem si să ne rugăm,
stând în aşteptare şi mulţumindu-I Domnului pentru ceea ce va face în
România. Să ne rugăm pentru lucrătorii pe care Domnul îi va folosi. Ei
să fie botezaţi cu Duhul Sfânt şi cu Foc, cu pasiune pentru El. Să
asculte vocea Lui şi să acţioneze la îndemnul Lui, stând zi şi noapte în
spărtură, la altar. De asemenea, mă rog ca Domnul să ne mărească
tuturor credinţa şi dragostea pentru El, să stăm în spărtură, în post şi
rugăciune, cu credinţă.
139
RODICA VOLINT1RU

E vremea să lăsăm la o parte disputele doctrinare! Haideţi să


mergem la adevărul unic, care este Isus Hristos! Ajungând acolo, nu
vor mai exista lupte, dezbinare sau discuţii contradictorii, ci vom avea
discernământ. Satan se luptă ca tocmai prin aceste garduri, prin aceste
zone gri ale Bibliei să ne facă să ne pierdem ţinta, planul pe care
Dumnezeu îl are pentru noi. Numai când rămânem în echilibru, în
adevărul central, vom putea fi folositori pentru întreaga omenire.
Lucrul cel mai valoros care are loc în timpul marilor treziri
spirituale este manifestarea foamei şi setei după Dumnezeu. Trebuie ca
să ajungem disperaţi după prezenţa Domnului, după părtăsia cu El în
fiecare moment al zilei. Când această disperare ne umple inima, este
semnul că Duhul Sfânt este lăsat să lucreze.
M-am bucurat ca să vad că oamenii au început să-L caute pe
Dumnezeu. Creştinii sunt sătui de formă şi de religie, vor ceva mai
mult, îl vor pe Dumnezeu în plinătatea Lui. Aceasta aşteaptă Dumnezeu
de la toate bisericile astăzi.
Eşti si tu unul din acele suflete care doreşte să-L cunoască pe
Dumnezeu, mai mult decât orice? Eşti tu însetat, înfometat şi disperat
după Domnul Isus, după intimitatea cu El? Arde în tine dorinţa de a-L
iubi pe El cu toată inima, cu tot sufletul şi cu toată tăria ta? Doreşti tu
să stai în spărtură pentru ţară, împiedicând astfel nimicirea ei? Te rogi
tu pentru trezirea ţării?
Dacă da, atunci să ştii că dragostea, bunătatea şi credincioşia Lui
Dumnezeu îţi vor umple viaţa ta vei putea mărturisi oricui că ai găsit
adevărata împlinire.
• Să căutăm să cunoaştem pe Domnul.
• Să umblăm călăuziţi de Duhul Sfânt şi prin El.
• Să facem să moară faptele firii.
„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi Cuvintele
Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi mult
rod prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel
ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit
şi eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. "(Ioan 15:7-9)

140
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Mă rog ca Duhul Slavei să se odihnească peste fiecare dintre


cititori şi să vă stârnească la foame şi sete după Dumnezeu, într-o
dedicare totală şi profundă.
Maranata! Domnul nostru vine!

141
MOTTO:

„ DACĂ POPORUL MEU,PEST


CARE ESTE CHEMAT NUMELE
MEU, SE VA SMERI, SE VA RUGA ŞI
VA CĂUTA EAŢA MEA,
'şi SE VA ABATE DE LA
CAILE LUI RELE - ÎL VOI
ASCULTA DIN CERURI, ÎI VOI
IERTA PĂCATUL ŞI-I VOI
TĂMĂDUI TARA."
(2 CRONICI 7:14)
PARTEA A II-A

POSTUL
PUTEREA POSTULUI ŞI A RUGĂCIUNII
în cea de-a doua parte a cărţii voi vorbi despre importanţa postului
şi modul în care putem descoperi frumuseţea lui Dumnezeu prin post.
Sunt conştientă că în timp ce unii au o viaţă disciplinată a postului, alţi
creştini postesc foarte rar, sau postesc dintr-un sentiment de obligaţie.
în urma experienţelor mele personale şi ale altora, voi încerca să
descriu mai în detaliu acest subiect şi, totodată, voi căuta să dau
răspunsuri la unele întrebări care mi s-au pus de-a lungul anilor cu
privire la acest subiect. Prin această carte nu vreau să mă scot pe mine
în evidenţă. Am scris cu dorinţa ca prin mesajul cărţii, sufletele
cititorilor să fie cercetate, întărite şi binecuvântate. Mă rog să fiţi
motivaţi pentru a adăuga la rugăciunile voastre şi un post de mai multe
zile, care vă va schimba mult viaţa spirituală şi vă va îmbunătăţi chiar
şi starea trupească.
De asemenea, vreau ca Numele care este mai presus de orice nume,
să fie onorat şi lăudat. în Cuvântul Său, Dumnezeu ne porunceşte să
povestim lucrările şi minunile Domnului, pentru ca Biserica să fie
întărită si să îi aducă numai Lui lauda ce I se cuvine.

O SCURTĂ ENUMERARE A POSTURILOR DIN BIBLIE


Postul are un temei biblic foarte solid şi trebuie să pornim de la
acesta pentru a putea înţelege valoarea postului în viaţa bisericii de
astăzi. Biblia este manualul de căpătâi pentru orice credincios care vrea
să înveţe să postească după voia lui Dumnezeu.

Postul în Vechiul Testament


• Postul lui Moise de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.
După acest post a primit cele 10 porunci.
„Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de
nopţi. N-a mâncat deloc pâine, şi n-a băut deloc apă. Şi Domnul

145
ROD1CAVOLINTIRU

a scris pe table cuvintele legământului, cele zece porunci. " (Exod


34:28)

• Postul lui Samuel: Ziua ispăşirii - o zi a smereniei.


„Aceasta să vă fie o lege veşnică: în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii,
să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nici o lucrare, nici băştinaşul, nici
străinul care locuieşte în mijlocul vostru. " (Levitic 16:29)

• Rugăciunea şi postul Anei - s-a rugat cu sufletul amărât, a


plâns.
„Şi Ana se ruga Domnidui cu sufletul amărât şi plângeai" (1 Samuel
1:10)

• Postul lui David pentru copilul său bolnav.


„David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil, şi a postit; şi când a
venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ" (2 Samuel
12:16)

„David şi-a apucat hainele şi le-a sfâşiat, şi toţi oamenii care erau
lângă el au făcut acelaşi lucru. Au jelit, au plâns şi au postit până
seara, de durere pentru Saul, pentru fiulsău Ionatan, pentru poporul
Domnului, fiindcă fuseseră tăiaţi cu sabia." (2 Samuel 1:11,12)

• Postul lui Ilie, care a mâncat şi a băut, iar apoi a făcut un drum
de patruzeci de ziie şi patruzeci de nopţi fără să mănânce în
acest timp.
„El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o
mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi
până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. " (1 împăraţi 19:8)

• Postul lui Ahab, prin care acesta s-a smerit - iar ca răspuns,
Domnul a amânat nenorocirea.
„După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab şi-a rupt hainele, şi-apus
un sac pe trup, şi a postit: se culca cu sacul acesta, şi mergea încet."
(1 împăraţi 21:27)

• Postul vestit de losafat - datorită postului, poporul a avut o


mare izbândă, fără luptă. Domnul a luptat pentru ei.

146
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU
„In spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul, şi a
vestit un post pentru tot Iuda." (2 Cronici 20:3)
• Postul lui Neemia - 1-a întărit în vederea refacerii zidurilor
Ierusalimului. „Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi
m-am jelit mai multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea
Dumnezeului cerurilor." (Neemia 1:3-4)
• Postul poporului - aduce pocăinţă, restaurare, ascultare. „Vestiţi un
post, chemaţi o adunare de sărbătoare. "(loel 2:15)
• Postul Esterei şi al poporului - prin el, poporul Israel a fost izbăvit de
la pieire. „Du-te, strânge pe toţi Iudeii care se află în Susa, şi postiţi
pentru mine, fără să mâncaţi nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua.
Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda
legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri." (Estera 4:16:)
• Postul în sac şi în cenuşă - a fost urmat de izbăvire şi vedenii cereşti.
„Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune
şi cereri, postind în sac şi cenuşă." (Daniel 9:3) „In vremea aceea, eu,
Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese,
nu mi-a intrat în gură nici came, nici vin, şi nici nu m-am uns deloc, până
s-au împlinit cele trei săptămâni." (Daniel 10:2,3)
• Postul plăcut Domnului - aduce răsplătire. „Iată postul plăcut
Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă
drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel
flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un
om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău." (Isaia 58:6,7)
• Postul vestit de loel pentru pocăinţă - prin el poporul primeşte
făgăduinţe.
147
RODICA VOLINTIRU

„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată


inima, cu post, cu plânset şi bocet! Sfâşiaţi-vâ inimile, nu hainele,
şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv
şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-1pare
rău de relele pe care le trimite. Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu
Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri
de mâncare şi jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru?
Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de
sărbătoare!" (Ioel 2:12-15:)

• Postul lui Ezra - a primit de la Domnul protecţie şi ajutor.


„Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea
Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru
noi, pentru copiii noştri, şi pentru tot ce era al nostru. Pentru aceasta
am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat. "
(Ezra 8:21,23)

' Postul lui Ezra, care n-a mâncat şi n-a băut din pricina
păcatelor poporului.
„Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, şi s-a dus în
odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. Când a intrat, n-a mâncat pâine
şi n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor
robiei." (Ezra 10:6)

• Postul lui David, care astfel şi-a smerit sufletul.


„Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream
sufletul cu post, şi mă rugam cu capul plecat la sân." (Psalmul
35:13)

„Plâng şi postesc şi ei mă ocăresc. " (Psalmul 69; 10)

Postul în Noul Testament


• Postul este prezentat în contrast cu religiozitatea ipocriţilor.
„Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii,
care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă
spun, că şi-au luat răsplata." (Matei 6:16)

148
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

• Postul este un ingredient care nu poate lipsi din slujire.


„...în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în
posturi. " (2 Corinteni 6:5)

• Postul în căsnicie - o îndeletnicire normală a familiei.


„Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin
bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul si cu
rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească
Satana, din pricina nestâpânirii voastre. " (1 Corinteni 7:5)

• Postul este necesar pentru întărirea credinţei şi pentru


scoaterea dracilor.
„Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post. "
(Matei 17:21)

• Postul lui Isus de patruzeci de zile a fost urmat de consacrarea


Sa în lucrare şi umplerea cu Duhul Sfânt.
„Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a
flămânzit." (Matei 4:2)

• Postul Anei - slujea cu post şi rugăciune în aşteptarea


promisiunii mesianice.
„Rămasă văduvă, şi fiind în vârstă de optzeci şi patru ani, Ana nu
se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi
cu rugăciuni." (Luca 2:37)

• Postul lui Saul din Tars - după un post timp de trei zile, în care
si-a smerit inima si si-a evaluat viata, urmează transformarea
sa.
„ Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic." (Fapte 9:9)

• Postul profeţilor din Antiohia deschide noi oportunităţi de


slujire.
„Duhul Sfânt a zis: «Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul
pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit şi s-
au rugat, şi-au pus mâinile peste ei, şi i-au lăsat să plece.» " (Fapte
13:2,3)
149
RODiCA VOLINTIRU

• Postul prezbiterilor pentru consacrarea slujitorilor.


„Au rânduit prezbiteri în fiecare Biserică, şi după ce s-au rugat şi
au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră. "
(Fapte 14:23)

• Postul era văzut ca un stil de viată creştină normală.


„In osteneli şi necazuri, în priveghiuri adesea, în foame şi sete, în
posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcămintei" (2 Corinteni
11:27)

Folosirea postului într-un mod greşit


• Postul folosit care simula seriozitatea şi evlavia religioasă,
împărăteasa Izabela urmărea în schimb să-1 omoare de Nabot,
pentru a-i satisface pofta lui Ahab.
„Iată ce a scris în aceste scrisori: «Vestiţi un post; puneţi pe Nabot în
fruntea poporului.» Au vestit un post, şi au pus pe Nabot în fruntea
poporului." (1 împăraţi 21:9,12)

• Postul neacceptat de Dumnezeu din pricina împietririi inimii


„ Căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile, şi chiar
dacă vor aduce arderi de tot şi jertfe de mâncare, nu le voi primi;
ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea şi cu ciuma. " (Ieremia
14:12)

• Postul de ochii lumii, pentru a primi laudele oamenilor.


„Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii,
care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă
spun, că şi-au luat răsplata. " (Matei 6:16)

Postul pentru trezire şi pentru binecuvântare


• Domnul aşteaptă ca noi să postim, să ne pocăim, ca apoi El
să ne ierte si să ne vindece tara.
„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va
smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui

150
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

rele, - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui
ţara. " (2 Cronici 7:14)

• Oamenii din Ninive au crezut mesajul lui Dumnezeu şi au


postit, iar Dumnezeu s-a căit de răul pe care-1 hotărâse şi i-a
iertat.
„ Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-
au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul
a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe
scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un
sac şi a şezut în cenuşă. Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din
porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: «Oamenii şi
vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea
apă deloc! Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere
către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la
faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile'. Cine ştie dacă nu Se
va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui
aprinsă, ca să nu pierim!» Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se
întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul
pe care Se hotărâse să li-lfacă şi nu l-a făcut". (Lona 3:5-10)

Toate pasajele biblice menţionate mai sus ne arată fără umbră de


îndoială cât de important a fost şi este postul pentru poporul lui
Dumnezeu. Desigur, rugăciunea are mare putere, dar când ea este
însoţită de post, puterea ei este amplificată, iar munţii din calea noastră
sunt mutaţi.

CE NU ESTE POSTUL?
Trebuie specificat încă de la început faptul că postul nu înlocuieşte
jertfa de la Calvar. Mântuirea se capătă doar prin jertfa Domnului Isus
Hristos.
Când oamenii apelează la post din motive fireşti, din concepţii
greşite, rezultatele nu vor fi cele menţionate în Scriptură. Postul nu
trebuie folosit după pornirile inimii noastre:
• Nu-L putem manipula pe Dumnezeu cu posturile noastre.
• Nu postim pentru a fi iertaţi de păcatele noastre.
• Nu postim pentru a ne lăuda sau pentru a ieşi în evidenţă.

151
ROD1CA VOLINTiRU

• Nu postim pentru a slăbi.


• Nu trebuie să ne bazăm mai mult pe post decât pe credinţa
în jertfa Domnului Isus, care ne arată harul şi bunătatea Lui.
Postul face parte din disciplina creştinului, căci noi suntem în
lume, avem un adversar înlăuntrul nostru, şi unul în afara noastră; firea
pământească şi Satan.

CE ESTE POSTUL?
Postul este o abţinere de la mâncare şi de la băutură (lichide;
pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. în dicţionarul
„Webster"5, postul este definit drept „abţinere de la mâncare". Aşadar,
conform acestui dicţionar, cuvântul post nu presupune şi abţinere de la
consumul de apă. Apa şi mâncarea sunt două lucruri diferite. Accentuez
acest lucru, căci în această privinţă este multă confuzie.
________ __________ _ Mulţi nu postesc, pentru că li se pare că
postul fără apă este foarte greu de ţinut.
LSTE EXTREM DE Astfel, pentru că se simt foarte rău, în
NECESAR SĂ BEM CÂT lipsa, apei, le este mult mai uşor să se
MAI MULTĂ APĂ ÎN scuze şi să nu mai postească.
TIMPUL POSTULUI Mulţi mă întreabă: „Pot să beau si
---- —————-——— apă când postesc?" Da! De ce nu? Cel
rău vine cu gânduri de condamnare din
cauza lipsei de cunoştinţă. Dacă posteşti doar o zi sau până la trei zile,
şi eşti sănătos, este bine să posteşti fără apă şi fără mâncare. Dar dacă
munceşti mult, dacă este cald afară şi nu te simţi prea bine, poţi bea apă
de câteva ori pe zi. Acest post va fi bine primit înaintea Domnului.
Trupul nostru este templul Duhului Sfânt şi, de aceea, trebuie să ne
curăţăm prin post de faptele firii; însă nu trebuie să abuzăm: trupul
nostru are nevoie de apă, căci altfel se îmbolnăveşte. Este extrem de
necesar să bem cât mai multă apă când postim şi când nu postim.
Poţi posti mai multe zile la rând, timp în care poţi să bei apă cât
mai multă. De ce?

5 Din păcate, Dicţionarul Explicativ al limbii române defineşte postul strict după
gândirea ortodoxă:
POST = Interdicţie de a mânca unele alimente (de origine animală) prescrisă
credincioşilor de către biserică în anumite zile sau în anumite perioade ale anului.
152
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

• Pentru că avem apă în corpul nostru în proporţie de 70-80%.


Dacă vrem să trăim sănătos şi dacă vrem să fim capabili să ne
rugăm în perioada postului, trebuie să bem apă între 2 şi 4 litri/zi. Apa
trebuie băută treptat, nu doar seara.
• Apa ajută metabolismul.
• Apa este foarte necesară pentru curăţirea toxinelor din corp.
• Apa băută pe stomacul gol ajută la curăţarea colonului şi duce
la accelerarea procesului de producere de noi celule.
• Apa echilibrează sistemul limfatic. Ganglionii limfatici ajută
la menţinerea echilibrului de lichide în organism şi în lupta
împotriva infecţiilor.

Mulţi spun că postesc doar prin faptul că renunţă pentru un timp la


TV, la internet, la cafea etc. Insă această renunţare nu trebuie
confundată cu actul biblic al postului, ci este doar o abţinere temporară,
o înfrânare voluntară. Pe de altă parte, aceste restricţii pe care ni le
impunem în mod voluntar sunt foarte recomandate pe durata postului.
Postul înseamnă aşadar privare de la consumul hranei, pentru a ne
dedica unor scopuri spirituale. El este o formă de sacrificiu, de aceea,
nu coţi creştinii pot sau vor să plătească preţul lui; însă din pricina
aceasta nu au parte nici de beneficiile lui.

DE CE TREBUIE SĂ POSTIM?
Mai întâi, postim pentru că-L iubim şi dorim să-L cunoaştem mai
mult pe Dumnezeul nostru. Postim pentru a fi schimbaţi pentru gloria
lui Dumnezeu, ca Domnul Isus să fie mereu lăudat, onorat. Când
postim ni se oferă prilejul perfect pentru a-L lăuda pe Dumnezeu şi
pentru a ne închina Lui în duh şi adevăr.
Poate te-ai învăţat să posteşti numai când ai necazuri; astăzi
Domnul te învaţă ceva nou: cel mai important este să posteşti pentru a
te apropia mai mult de Dumnezeu, pentru a-L iubi şi a-L lăuda pe
Mântuitorul tău. Acest mod de gândire va face o mare diferenţă în viaţa
ta. Domnul Isus ne cheamă la „dragostea dintâi" (Apocalipsa

153
RODlCA VOLINT1RU

2:4). El ne îndeamnă să căutăm mai întâi împărăţia Domnului (Matei


6:33). Prin post şi rugăciune ne îndrăgostim din nou de Dumnezeu.
Odată, eram într-o mare încercare şi am adăugat la rugăciunile
mele fierbinţi postul. Am consumat apă, dar nu am mâncat nici seara,
nici dimineaţa. Din prima zi de post am simţit din partea Domnului că
acest post trebuie să fie unul de 7 zile, un post al laudei şi al mulţumirii.
Am strigat o singură dată la Domnul pentru ca El să răspundă cauzei
mele. Apoi, imediat, am început să II laud şi să II ador pe Cel care este
vrednic şi poate să ne ajute. Când II lăudăm şi Ii mulţumim înainte de a
vedea răspunsul la rugăciunea noastră, dăm dovadă de credinţă - ea va
aduce întotdeauna rezultate. Minunea a fost că încă de a doua zi am
început să văd mâna Domnului la lucru.
Postul reprezintă şi o punere deoparte pentru Dumnezeu, pentru o
anumită vreme. De asemenea, postul este o consacrare radicală.
Consacrarea nu se rezumă doar la a posti, la a nu mânca, ci este de
o însemnătate mult mai profundă: ne
POSTIM PENTRU retragem din sistemul lumii, din sfera
A PRIMI DE LA
TRONUL HARULUI , normalului, a poftelor, a vorbelor fireşti
REVELAȚII NOI ȘI activităţilor obişnuite pentru a sta de-
oparte cu Dumnezeu. În acest timp
PROASPETE PENTRU sîntem ca o jertfă vie. Ne-am pus pe
VREMEA ACEASTA. Altarul Domnului și cerem focul Său
purificator să ne cureţe de orice impuritate
care împiedică părtăşia dintre noi şi El. Postim pentru a avea foame şi
sete după Dumnezeu, după dragostea Lui, după sfinţire şi adevăr.
Postim pentru a primi de la tronul harului revelaţii noi şi proaspete
pentru vremea aceasta.
Postim pentru a ne smeri şi pentru a ne pune firea pe cruce. Postim
pentru a avea credinţă, pentru a fi plăcuţi Domnului şi pentru a putea să
facem lucrările Domnului.
Postim pentru a fi eliberaţi de patimi, dependenţe şi de duhurile
rele.
Postim pentru cauzele noastre personale, ale bisericii sau ale
naţiunii din care facem parte.

154
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

EFECTELE POSTULUI ÎNSOŢIT DE RUGĂCIUNE


Dacă ne facem partea noastră, dacă perseverăm în Cuvântul
Domnului şi dacă stăm în post şi rugăciune, aceste binecuvântări se vor
manifesta „precum în cer, aşa şi pe pământ".
• Postul şi rugăciunea mişcă mâna care controlează Universul.
• Postul deschide inima lui Dumnezeu şi tărâmul spiritual de
deasupra noastră, aducând forţele lui Dumnezeu în ajutorul
nostru.
• Postul şi rugăciunea rezolvă situaţiile imposibile, dărâmând
întăriturile si obstacolele care stau în calea noastră.
• Postul şi rugăciunea aduc vindecare în trup şi suflet.
• Postul si rugăciunea activează credinţa si scoate demonii afară.
• Postul şi rugăciunea ne purifică, ne curăţă sufletul de firea
pământească şi ne ajută să iertăm şi să scăpăm de dependenţe
(sex, alcool, droguri, ţigări, cheltuirea exagerată a banilor etc.)
• Postul si rugăciunea ne tin smeriţi.
• Postul şi rugăciunea ne ajută să primim discernământ pentru
a înţelege vremurile şi voia Lui Dumnezeu.
• Postul şi rugăciunea ne aduc răspunsuri la cererile ale căror
rezolvări le aşteptăm de multă vreme; acele cereri care sunt
după voia Lui şi-L glorifică pe El.
• Prin post şi rugăciune, fiii risipitori se întorc acasă.
• Postul şi rugăciunea provoacă foame şi sete după Dumnezeu,
după cer, după ceea ce este spiritual.
• Postul şi rugăciunea deschid un cont în banca cerului.
• Prin post şi rugăciune avem mai mult zel şi mai multă
determinare pentru lucrarea Domnului.
• Postul şi rugăciunea întăresc credinţa care duce la putere
spirituală.
• Postul şi rugăciunea aduc revelaţii divine.
• Postul şi rugăciunea aduc trezire spirituală.
• Postul şi rugăciunea ne ajută să umblăm în Duhul.
• Postul şi rugăciunea deschid uşa promisiunilor.
• Postul şi rugăciunea ne duc uneori în lupte spirituale mari,
dar ele se sfârşesc cu victorie.

155
RODICA VOLINTIRU

• Postul şi rugăciune aduc pagubă celui râu, iar el pleacă înfrânt.


• Postul şi rugăciunea ajută la formarea caracterului şi ia
dezvoltarea roadelor Duhului Sfânt.
• Postul şi rugăciunea ating inima lui Dumnezeu, ele sunt o
jertfă plăcută înaintea Lui.
• Postul şi rugăciunea ne aduc într-o relaţie mai adâncă cu
Dumnezeu, ne ajută să iertăm, să răbdăm, să iubim, să
dăruim, să ne închinăm în Duh si în adevăr.
• Postul şi rugăciunea sunt armele secrete ale creştinului, cu
care el îl doboară pe cel rău.
• Postul şi rugăciunea trebuie să facă parte din viaţa noastră
spirituală.
• Postul şi rugăciunea sunt asemenea întrerupătorului de la o
casă, care aduce curent şi lumină; ele împlinesc planurile Lui
Dumnezeu.
• Postul şi rugăciunea ne revitalizează, trezesc pasiunea şi zelul
pentru Hristos, atunci când acestea s-au uscat sau au slăbit.
• Postul şi rugăciunea sunt aspecte vitale în lupta spirituală
pentru eliberare.
• Postul e puternic şi necesar pentru recâştigarea teritoriilor
furate de cel rău; la acest nivel, postul trebuie practicat cu
toata adunarea.
Cel care posteşte şi se roagă devine:
- un mijloc prin care lucrează Duhul Sfânt;
- un instrument în mâna lui Dumnezeu;
- un vas care se goleşte de orice necurăţie şi se predă Domnului
în totalitate;
- un slujitor cu ungere;
- un ambasador al Cerului, cu chemarea de a merge în toată
lumea pentru a-L vesti pe Domnul; el va face aceleaşi lucrări pe care
le-a făcut Domnul - chiar mai mari.
Postul fără rugăciune este doar înfometare. Rugăciunea fără post
este bine primită, însă, împreună cu postul, ea devine foarte puternică -
astfel vom primi răspuns la timpul potrivit. Rugăciunea trebuie să

156
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

fie o totală predare şi încredere în Dumnezeu. Ea înfrânge dorinţele


carnale si ne întăreşte în Duhul. Piedicile în calea postului sunt:
- necredinţa, îndoiala;
- frica, îngrijorarea;
- neştiinţa;
- neiertarea;
- slăbiciunea fizică;
- somnul, oboseala.
Toate acestea reprezintă întărituri ale omului cel vechi, ale firii
vechi. Dacă firea noastră a murit si viata noastră este ascunsă în
Dumnezeu, atunci nu vom mai fi amăgiţi să evităm calea postului.
Zilnic trebuie să medităm la Galateni 2:20, să declarăm acest verset
până când el devine realitate. Abia atunci vom vedea viaţa noastră
schimbată.

>yAm fost răstignit împreună cu Hristos, si trăiesc... dar nu


mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care
o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui
Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuşi pentru
mine."

„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea


pământească împreună cu patimile si poftele ei. Dacă trăim
prin Duhul, să si umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după
o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-
ne unii pe alţii. " (Galateni 5:24-26)

Postul este cea mai puternică metodă pentru a ne supune firea, cea
care se războieşte mereu cu Duhul si care stă în calea binecuvântărilor
pe care le are Dumnezeu pregătite pentru noi. Postul umileşte firea
pământească. David îşi smerea sufletul cu post.

„Şi eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi


smeream sufletul cu post, si mă rugam cu capul plecat la
sân." (Psalmul35:13)

157
RODICA V.OLINTIRU

După post, rugăciunile noastre devin mult mai fierbinţi şi aduc


rezultate. Rugăciunea schimbă realitatea spirituală. Postul şi rugăciunea
pun în mişcare mâna care controlează Cerul şi Pământul.
Pe de altă parte, adepţii altor religii postesc cu zel, cu credincioşie.
cu reverenţă şi văd urmările postului lor. Pentru musulmani, postul este
unul dintre „stâlpii credinţei". In timpul Ramadanului, fiecare
musulman posteşte treizeci de zile. Tocmai din această cauză ei sunt
foarte loiali religiei lor. în tot acest timp, ei citesc Coranul şi declară
cuvinte din el. De când răsare soarele şi până când apune, ei nu
consumă hrană sau băutură. Este adevărat şi că în timpul nopţii au
adevărate mese festive, care poţi ţinea până la răsărit!
Este foarte trist faptul că mulţi creştini din ziua de astăzi nu mai
pun accent pe puterea postului. Mulţi nici nu ştiu ce efecte are postul.
Indiferent că suntem misionari, predicatori sau păstori, dacă am posti
cel puţin o dată pe an câte 21-40 de zile, am vedea o mare diferenţă în
viata noastră si în viata celor din jurul nostru. Domnul să ne lumineze
ca să înţelegem puterea şi importanţa posturilor mai lungi! Să le
practicăm şi vom vedea mari diferenţe din toate punctele de vedere!

O PREZENTARE A POSTURILOR DIN BIBLIE


Biblia prezintă mai multe tipuri de post pe care le-au practicat
oamenii lui Dumnezeu. O trecere în revistă a acestor posturi este
necesară înainte de a merge mai departe.

Postul lui Moise


Moise a fost cel mai blând om de pe pământ, ne spune Cuvântul.
Dumnezeu i-a dat o mare sarcină lui Moise: aceea de a scoate poporul
Israel din Egipt. In acelaşi timp, lui i s-a dat harul de a fi gura lui
Dumnezeu pentru popor. Moise a iubit poporul răzvrătit şi atunci când
Dumnezeu a vrut să-1 nimicească. El a stat în spărtură pentru ca
Dumnezeu să renunţe la mânia Sa:

„M-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca


mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să
mănânc şi fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe
care le săvârşiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului,

158
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

ca să-L mâniaţi. Căci mă îngrozisem la vederea mâniei şi


urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până
acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul m-a ascultat
şi de data aceasta." (Deuteronom 9:18,19)

Necredinţa şi rebeliunea poporului Israel l-au întristat aşa de mult


pe Dumnezeu, încât El a vrut să-1 nimicească. însă, postul de 40 de zile
si rugăciunea lui Moise au salvat toată naţiunea. Acesta simţea durere
pentru păcatele poporului. Când simţim din partea Domnului o mare
povară pentru anumite cauze, trebuie să venim cu post şi cu rugăciune
înaintea Lui.
După acest eveniment, Moise a mai parcurs o perioadă de post,
timp de 40 de zile, înainte de primirea Legii:

„Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci


de nopţi. N-a mâncat deloc pâine şi n-a băut deloc apă. Şi
Domnid a scris pe table cuvintele legământului, cele Zece
Porunci." (Exod34:28)

Acest post al lui Moise este special, pentru că el a stat pe munte cu


Domnul, în prezenţa Sa. Biblia nu foloseşte verbul „a posti", ci ni se
relatează faptul că Moise a stat pe munte cu Domnul fără să mănânce şi
fără să bea. De fapt, aici este vorba tot despre un post, unul special,
pentru că Moise nu a mâncat şi nu a băut nimic.
De ce a stat Moise 40 de zile în post?
Cifra 40 este foarte importantă, fiindcă CÂND SIMŢIM DIN
are o legătură directă cu resorturile PARTEA DOMNULUI
umanităţii, numărul 40 fiind echivalentul. MARE POVARA
unei generaţii de oameni. Dumnezeu PENTRU ANUMITE
a curăţat pământul prin potop timp de / CAUZE, TREBUIE SA
40 de zile. lot astrei, este de aşteptat ca VENIM CU POST
dacă dorim să supunem firea noastră, ȘI CU RUGĂCIUNE
avem nevoie de o perioadă de 40 de zile. ' ÎNAINTEA LUI.
Avem nevoie de 40 de zile pentru a putea
elimina toate toxinele din noi.
Mai jos, avem câteva exemple biblice referitoare la numărul 40.
Vom vedea importanţa acestui număr din perspectiva lui Dumnezeu.

159
RODICA VOLINTIRU

• Potopul a durat 40 de zile şi 40 de nopţi pe pământ (Geneza


7:17).
• Noe a deschis fereastra corăbiei pentru a vedea dacă au scăzut
apele după alte 40 de zile (Geneza 8:6).
• Viaţa lui Moise a fost de 120 ani. Ea se împarte în 3 perioade
de timp, fiecare de câte 40 de ani (perioada petrecută la
Faraon, perioada singurătăţii din pustie, apoi, perioada din
pustie cu poporul evreu).
• Moise a postit de 3 ori câte 40 de zile şi 40 de nopţi.
• Copiii lui Israel au pribegit în pustie 40 ani, până când toată
generaţia ieşită din Egipt a murit, cu excepţia lui Iosua şi a lui
Caleb.(Numeri 13: 33-34)
• Iscoadele din poporul Israel au iscodit ţara promisă timp de
40 de zile (Numeri 13:25).
• Loviturile maxime pentru' o pedeapsă erau în număr de 40
(Deuteronom 25:3).
• Când poporul Israel a păcătuit, Domnul le-a dat un duşman
pentru 40 de ani (Judecători 13:1).
• Când poporul a strigat la Dumnezeu, El le-a dat odihnă timp
de 40 de ani (Judecători 3:11; 5:31; 8:28).
• Goliat a batjocorit şi a ameninţat poporul timp de 40 de zile
(lSamuel 17:16).
• Eli (1 Samuel 14:18) şi Sau! (Faptele apostolilor 13:21) au fost
judecători timp de 40 de ani, iar David (1 împăraţi 2:11),
Solomon (1 împăraţi 11:42) şi Ioas (2 împăraţi 12:1) au
domnit câte 40 de ani.
• Ilie a mâncat din mâncarea pregătită de îngeri şi a mers 40 de
zile şi 40 de nopţi (1 împăraţi 19:8).
• Ezechiel a purtat nelegiuirea poporului timp de 40 de zile
(Ezechiel 4:6).
• Dumnezeu le-a dat celor din Ninive un timp de 40 de zile
pentru a se pocăi (Iona 3:4).
• Domnul Isus a postit 40 de zile şi 40 de nopţi (Matei 4:2). El
a fost ispitit 40 de zile şi 40 de nopţi (Luca 4:2).
• Domnul Isus a mai rămas pe pământ de la înviere până la
înălţare încă 40 de zile.

160
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

De pe paginile Scripturii, înţelegem că numărul 40 este folosit de


Dumnezeu pentru a desemna o perioadă de timp în care El judecă
poporul prin potop, pustie, secetă, lovituri etc. Totodată, aceasta este o
vreme de testare şi comunicare cu El. Numărul 40 mai înseamnă o
perioadă de aşteptare, de curăţire, de pregătire, de pedeapsă, de moarte
si de renaştere.
O persoană trece după 40 de ani de la un nivel de înţelepciune sau
de maturitate la un al nivel, mai înalt. Mulţi au constatat că de la vârsta
de 40 ani, omul începe un nou sezon în viaţă, atunci el „intră in destinul
său", dacă este pregătit.
Cu bucurie pot spune că şi în viaţa mea transformarea şi atingerea
Domnului s-au produs la vârsta de 40 de ani. Până atunci, am avut
perioade de cercetare, de testare, de disciplinare, de curăţire, de
echipare.
Ca să scăpăm de anumiţi intruşi în ogoarele de grâu, este recomandat
un tratament cu insecticide pentru o perioadă de 40 zile. De ce? Să
distrugem astfel nu doar insectele prezente, ci si următoarea generaţie
de insecte pentru ca dăunătorii să nu se mai poată înmulţi. Cred că
acum înţelegem mai clar de ce este atât de necesar şi important acest
post de 40 de zile. Am toată credinţa că dacă Domnul ne alege să stăm
în prezenţa sa pe munte, ca şi Moise, nu vom mai avea nevoie de nimic,
căci natura Lui se va manifesta în noi, de parcă am trăi doar în Duh.
Dumnezeu devine atunci ca aerul pe care-1 respirăm, ca hrana, sursa
vieţii noastre.

„In EL avem viaţa şi mişcarea şi fiinţa. " (Fapte 1:28)

Prezenţa Lui Dumnezeu era atât de reală în viaţa lui Moise după
întâlnirea cu Dumnezeu, încât faţa lui strălucea. El nu mai avea nevoie
de nimic, căci „înaintea feţei Domnului sunt bucurii nespuse şi la
dreapta Sa sunt desfătări veşnice." (Psalmul 16:11)
îmi place istoria lui Enoh, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani.
Ce frumos şi cât este de dorit acest stil de viaţă! El a fost răpit în trup,
fără să cunoască moartea. Cred din toată inima că Enoh, pentru că
umbla cu Dumnezeu, natura Lui Dumnezeu era în el si el emana
puterea prezenţei divine oriunde mergea, până când a devenit una cu

161
RODICA VOLINTIRU

Creatorul său. Oh, cât de mult îmi doresc să ajung la această relaţie cu
Dumnezeu!

Postul lui Ilie


Ilie a postit 40 de zile şi după aceasta a avut parte de o vizită
divină. îngerul Domnului i-a adus mâncare:

„El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi cu puterea pe care i-a


dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile şi 40 de nopţi, la
muntele Domnului, Horeb. "(1 împăraţi 19:8).

Acest post a constituit o pregătire pentru că el urma să se


întâlnească cu Dumnezeu. Ce minunat i se arată Dumnezeu printr-un
susur blând şi subţire! Cu siguranţă că mulţi tânjim să avem astfel de
întâlniri cu Dumnezeu, să-L simţim, să-L auzim... Dar câţi dintre noi
plătim preţul?
De ce a trebuit ca Ilie să postească 40 de zile şi 40 de nopţi?
Dumnezeu tocmai îl onorase în faţa întregului popor, aducând focul
Său peste jertfa. Chiar dacă a avut credinţa aceea mare de a pogorî foc
din cer, Ilie a permis ca frica, dezamăgirea
INDIFERENT CÂT DE Şi nemulţumirea să vină în viaţa lui.
MULT NE FOLOSEŞTE Aceasta este o lecţie pentru fiecare
DUMNEZEU, TREBUIE dintre noi, căci indiferent cât de mult ne
SĂ ADMITEM CĂ foloseşte Dumnezeu, suntem vulnerabili.
TOT SUNTFM VULNERABILI tă vulnerabilitate îngăduim
fricii, descurajării sau nemulţumirii să ne
sufoce. Dumnezeu nu 1-a descalificat din
cauza slăbiciunii lui, ci s-a ocupat de el şi
1-a folosit în continuare. Cum s-a ocupat Dumnezeu de starea lui Ilie?
Oferindu-i ocazia unei apropieri de Domnul, în timpul postului.
Postul este o armă puternică pentru a ne curaţi de aceste legături ce
vor să ne înfăşoare. In cazul lui Ilie, Dumnezeu a vrut să-1 purifice de
toate acestea pentru a putea să-i vorbească mai apoi: Ilie trebuia
pregătit pentru a discerne vocea Domnului în acel susur blând şi liniştit.
Dacă el ar fi rămas în acea stare de frică, frustrare şi supărare, cu
siguranţă că nu L-ar fi putut auzi şi înţelege pe Dumnezeu.

162
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Noi vrem să-L auzim pe Domnul şi ne dorim să facem multe


pentru El, dar vedem clar din exemplul lui Ilie că avem nevoie de o
relaţie adâncă cu Dumnezeu. Această relaţie dezvoltată prin rugăciune
şi post ne purifică şi ne pregăteşte pentru ca să putem merge pe muntele
Domnului şi să ne întâlnim cu El (Psalmul 15). Dacă vrem să umblăm
în Duhul şi în puterea lui Ilie, trebuie să sacrificăm şi noi ca si Ilie.
>
In final, trebuie să remarcăm ce sfârşit minunat a avut Ilie. Cine n-
ar vrea să fie răpit într-un car de foc? Cine n-ar vrea să nu mai guste
moartea? Ce onoare i-a făcut Dumnezeu robului Său care I-a fost
ascultător! Dumnezeu este acelaşi si astăzi. El răsplăteşte fiecăruia în
funcţie de intensitatea căutării şi pasiunii pentru Dumnezeu. Domnul să
ne ajute să trăim si noi viata lui Ilie si să fim folosiţi de Dumnezeu.

Postul lui Ahab


Deşi a fost un împărat rău, Ahab a avut ocazia să vadă bunătatea
lui Dumnezeu în urma postului şi a smereniei lui.

„Ahab a făcut numai ce este rău înaintea Domnului, căci


s-a vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului. El a
lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli. " (1
împăraţi 21:25-26).

Domnul 1-a trimes pe Ilie la Ahab pentru a-1 ameninţa cu o


pedeapsă aspră.

„ Iată, voi aduce nenorocirea peste tine; te voi mătura, voi


nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în
Israel."(v. 21)

După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab şi-a rupt hainele, şi-a pus
un sac pe trup şi a postit. Se culca cu sacul acesta şi ziua mergea încet.
Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ilie astfel:

„Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a
smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul
vieţii lui; ci în timpul vieţii fiului său!" (v. 27-29)

163
RODICA VOLINTIRU
Când am citit aceste rânduri, am înţeles puterea postului şi a
smereniei, prin care inima lui Dumnezeu a fost mişcată. Dumnezeu s-a
bucurat de această schimbare radicală din viata lui Ahab si a simţit
nevoia să discute cu cineva despre acest subiect. A vorbit cu cel care
putea să-1 audă, cu Ilie. Ce frumos spune Dumnezeu aici: „Ai văzut ?"
Parcă şi pe Dumnezeu 1-a luat prin surprindere gestul lui Ahab!
Bunătatea şi mila lui Dumnezeu sunt mai mari decât judecata. Dumnezeu
îi promite lui Ahab că va fi scutit de nenorocirile respective în timpul
vieţii lui, datorită acestei smerenii însoţită de post.
Ce har nemeritat! Cine este ca Dumnezeul nostru? Dacă El s-a j
îndurat de acest împărat rău, care ducea poporul în rătăcire, cu cât I mai
mult se va îndura de noi! Ceea ce aşteaptă £1 de la noi este o inimă
zdrobită, care-şi recunoaşte starea şi care se pocăieşte cu post şi cu
rugăciune. Trebuie să fim plini de îndrăzneală, căci avem la Tatăl un
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Mielul jertfit, Domnul nostru. El ne va ierta, ne
va curăţa si ne va schimba viata, indiferent de care a fost trecutul nostru.

Postul lui losafat


Putem învăţa multe din viaţa regelui losafat. El a fost plăcut
înaintea Domnului, căci a umblat în faptele bune ale tatălui său Asa.
Dar, Dumnezeu a vrut să-şi arate slava în viaţa noului rege. Domnul îşi
arată puterea şi măreţia prin încercările prin care noi trecem, prin
biruinţa pe care o avem doar prin El, când nu ne mai putem bizui pe
vreun ajutor omenesc.
Biblia ne spune că fiii lui Moab, fiii lui Amon şi nişte moabiţi au
început un război împotriva lui losafat (2 Cronici 20:1).
„In spaima sa, losafat şi-a îndreptat faţa în sus să caute pe
Domnul şi a vestit un post pentru tot Iuda. "(v. 3)
losafat a alergat la cea mai sigură armă, pe care o cunoştea de la
străbunicii lui: „a vestit un post". Acesta a fost semnalul de alarmă
pentru tot poporul, pentru ca toţi să se smerească. Domnul iubeşte un
duh zdrobit. Apoi, losafat a declarat Cuvântul iui Dumnezeu, amintindu-
I Domnului promisiunile Lui. El ştia ce mare putere este în Cuvintele lui
Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat şi nouă acest
164
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

minunat exemplu pentru ca să învăţăm că în lupta spirituală trebuie să


ne luptăm bazaţi pe ceea ce ne-a promis Domnul. Din nou, se pune
întrebarea: de unde ştia Iosafat toate aceste amănunte? Cu siguranţă,
părinţii lui l-au învăţat aceste secrete, căci porunca Domnului era ca
părinţii să îi înveţe pe copiii lor Legea Domnului.
Mă întreb, câţi părinţi cunosc Cuvântul Domnului, promisiunile
Lui şi strategiile de luptă, pentru ca în timp de necaz să apeleze la ele?
Câţi taţi îşi învaţă copiii căile şi poruncile Domnului? Câte familii au in
casa lor altare de rugăciune şi de închinare? Rugăciunea lui Iosafat
dovedeşte o bună cunoaştere a căilor lui Dumnezeu:

„O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi


suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi, care
înaintează asupra noastră, şi nu ştim ce să facem, dar ochii
noştri sunt îndreptaţi spre Tine. " (v. 12)

Ce frumos este să vii înaintea Domnului cu sinceritatea şi credinţa


unui copil care ştie că tatăl lui are tot ceea ce are el nevoie! Aşa a făcut
Iosafat. Postul i-a dat o mai mare credinţă şi atunci când el a declarat
Cuvântul Domnului, a primit asigurarea că Domnul se va lupta pentru
el şi pentru popor.
Iosafat ştia ce mare putere au postul, Cuvântul, rugăciunea şi
închinarea. Practic, el le-a folosit pe toate. Lauda este o armă foarte
puternică, ea întăreşte credinţa. De asemenea, credinţa motivează lauda
să continue, ea ne aduce aminte de bunătatea şi de îndurarea Lui
Dumnezeu. In clipa în care poporul a început cântarea de laudă, însuşi
Dumnezeu a trimis îngerii Săi să se lupte pentru ei.
Cunoaşterea strategiilor de luptă ale lui Dumnezeu este vitală. Ea
ne este de ajutor atunci când vin atacuri şi situaţii neaşteptate, atunci
când nu avem nici o resursă şi nici un sprijin. Domnul ne învaţă să
alergăm la El şi la sprijinul Lui, să căutăm necurmat faţa Lui (Psalmul
105:4).

„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care


nu lipseşte niciodată în nevoi. " (Psalmul 46:1)

In încercarea lui Iosafat, vedem clar cum au fost folosite toate


strategiile divine:

165
RODICA VOLINTIRU

• postul;
• cunoaşterea şi declararea Cuvântului Sfânt;
• rugăciunea cu faţa la pământ;
• închinarea, cântarea de laudă.
Toate acestea au adus victorie.

Postul Esterei
In timpul postului iniţiat de Estera, nimeni nu a mâncat şi nu a băut
nimic timp de 3 zile şi 3 nopţi, nici ea, nici slujnicele ei şi nici poporul
evreu. Rezultatul acestui post a constat în faptul că întreaga naţiune a
fost izbăvită (Estera 4:16). Estera a fost foarte hotărâtă în lupta ei şi a
înţeles că trebuie să-şi rişte viaţa pentru o cauză importantă: aceea de a
salva de la moarte poporul ei.
Ce s-ar fi întâmplat dacă poporul evreu nu ar h* postit? Poate că ar
fi fost nimicit; nu ştim răspunsul cu certitudine, dar numai prin faptul
că această întâmplare este consemnată în Scriptură, înţelegem clar că
postul are o mare putere. De aceea, suntem provocaţi să postim serios
pentru cauzele noastre personale, pentru biserică, pentru naţiune (când
spun „serios", nu mă refer la postul cu apă sau fără apă, ci la hotărârea
şi spiritul de sacrificiu cu care suntem dispuşi să venim înaintea
Domnului).
Noi nu înţelegem întotdeauna ce mari lupte se dau în lumea
spirituală. însă, prin exemplele Scripturii, realizăm că forţele
întunericului dau înapoi şi cedează atunci când postim şi ne rugăm.
Când Domnul ne-a chemat, pe mine şi pe soţul meu, în lucrarea Sa,
acesta a fost îndemnul Lui: „Chemaţi tot poporul român la post şi la
rugăciune!" Noi am dus vestea aceasta aproape în toată ţara, dar nu ştiu
cit de mulţi oameni au luat în serios acest îndemn. Nu este încă târziu:
vom avea biruinţă dacă toţi creştinii români, asemenea evreilor de pe
vremea Esterei, vor începe un post, într-un spirit de jertfă, pentru
salvarea românilor de pretutindeni.

Postul cetăţii Ninive


Un alt post consacrat este cel al locuitorilor cetăţii Ninive. Iona a
strigat în cetate: „încă 40 de zile şi Ninive va fi nimicită!" (Iona 3:4).
în cazul acesta vorbim de un post radical. în timpul lui, nimeni nu a
mâncat nimic, nici nu a băut apă.
166
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

„Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un


post şi s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei
mai mici.., împăratul şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit
cu un sac şi a şezut în cenuşă... şi a dat de ştire tuturora:
„oamenii şi vitele, boii şi oile, să nu guste nimic, să nu pască
şi nici să nu bea apă deloc!" (Iona 3:4-10)

Biblia nu menţionează câte zile au postit, poate o zi, trei sau mai
multe. Important este faptul că au ştiut ce să facă atunci când au auzit
ameninţarea mâniei lui Dumnezeu. S-au smerit si au intrat cu toţii în
post, nici animalele lor nu au fost scutite. Aici se vede că au abordat
chemarea aceasta cu toată seriozitatea.
Se pare că Ninive era un oraş păgân şi izolat. Ştiind acest lucru, ne
punem întrebarea: de unde au ştiut ei secretul postului? Probabil ştiau
că trebuie să se pocăiască pentru că însăşi conştiinţa lor îi mustra. Dar
de unde au ştiut ei despre puterea postului?
Care a fost rezultatul postului şi al smereniei lor?

„Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea


lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se
hotărâse să li-lfacă şi nu l-a mai făcut." (Iona 3:10).

înţelegem noi cât de mare este bunătatea Lui Dumnezeu? Ne dăm


seama cât de nemărginit este harul Lui pentru nişte păgâni care au
strigat către El? Ce anume L-a determinat pe Dumnezeu să se căiască
de râul programat? Când.postim, noi ne smerim şi căutăm faţa
Domnului. Cu un duh smerit, suntem mai pregătiţi pentru pocăinţă si
cercetare, si devenim conştienţi de suveranitatea lui Dumnezeu, astfel
că ne întoarcem de la căile noastre rele. O, de-ar lua aminte toate
naţiunile si s-ar smeri ca ninivenii!
Deşi au primit multe cuvinte profetice toate naţiunile, câţi sunt cei
care se smeresc prin post, în sac şi în cenuşă, cerşind milă şi îndurare
de la Domnul? Câţi se întorc de la faptele lor rele ?
Ajută-ne, Doamne, să nu mai stăm nepăsători; ajută-ne să chemăm
poporul la smerenie cu post şi cu rugăciune, ca să nu vină mânia Ta
peste noi din pricina păcatului care a ajuns la culme.

167
RODICA VOL1NTIRU

Postul lui Ezra

„Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea


Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericita
pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru. "
(Ezra 8:21)

Câteva consideraţii despre postul coordonat de Ezra:


1. Oamenii aceştia au postit şi s-au rugat pentru ca Dumnezeu
să-i conducă pe calea cea dreaptă, să cunoască direcţia Lui.
Acelaşi lucru este valabil pentru noi: când dorim să ducem
Evanghelia pe teritorii noi, trebuie să căutăm direcţia indicată
de Dumnezeu; căci duşmanul este la lucru si doreşte să ne
înşele.
2. Ei au postit şi s-au rugat pentru protecţia celor mici, pentru
noua generaţie. Este important să cerem protecţie peste copiii
noştri care reprezintă următoarea generaţie - Domnul va face
din ei ostaşi puternici, giganţi pentru împărăţia Sa.
3. Ei au postit şi s-au rugat pentru resursele de care aveau nevoie
la întoarcerea în Ierusalim. Astăzi avem nevoie de resurse
pentru înaintarea Evangheliei şi ne trebuie înţelepciune să
ştim cum să folosim banii Domnului.
Din păcate, creştinii au devenit materialişti şi egoişti; de aceea, ei
limitează lucrarea de evanghelizare. Să postim şi să ne rugăm pentru
toţi cei care sunt în lipsuri pentru ca Domnul să le poarte de grijă. Să nu
uităm că Numele Lui este lehova Ire - Cel care ne poartă de grijă.

„Ezra n-a mâncat pâine şi n-a băut apă pentru că era


mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. " (Ezra 10:6)

Ezra a postit, a suferit, a mijlocit, a stat în spărtură pentru păcatele


poporului, asemenea lui Daniel. Câtă nevoie este să postim şi să ne
rugăm ca Domnul să ne ierte pentru păcatele care sunt în biserici şi în
toată tara noastră!

168
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Postul lui Neemia

„ Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi


m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea
Dumnezeului oştirilor. " (Neemia 1:3-4)

Neemia a văzut păcatele poporului, zidurile dărâmate şi porţile arse


ale Ierusalimului, de aceea a plâns şi a postit, rugându-se Domnului cu
disperare şi cerându-i iertare şi ajutor. Dumnezeu i-a dat trecere şi
favoare înaintea împăratului şi Neemia a reuşit să reconstruiască zidul
Ierusalimului. Ce minunat răspunde Dumnezeu smereniei şi durerii lui
Neemia!

Postul lui Daniel


Cartea lui Daniel este o carte în care se menţionează foarte des
postul şi rugăciunea datorită stilului de viaţă dus de Daniel. Dumnezeu
i-a arătat acestui om al Său revelaţii şi descoperiri importante pentru
vremurile viitoare. Totodată, Daniel a fost onorat de Dumnezeu cu
vizite îngereşti.
Postul lui Daniel este numit „postul parţial, vegetarian". De obicei
un asemenea post se întinde pe o perioadă de 21 de zile.
Daniel 1-a pus pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa lui. El a ştiut
cum să păstreze prezenţa lui Dumnezeu, a ştiut ce fel de bucate nu
trebuie să mănânce. A fost conştient de faptul că ceea ce întinează
trupul, afectează sufletul şi duhul. El a ales un meniu simplu: a mâncat
numai legume. Cred că, în afară de faptul că 1-a ajutat să se apropie de
Dumnezeu, acest post 1-a ajutat să primească revelaţiile divine. El a
avut grijă de trupul lui şi arătând că înţelege cât de importante sunt
efectele mâncării pentru trup, suflet şi duh.
Daniel a postit, s-a rugat şi nu s-a lăsat intimidat de alţii. A fost
ferm în hotărârea lui, căci a cunoscut valoarea postului. El a înţeles
visele si revelaţiile, căci Dumnezeu i-a dat acest dar. De asemenea,
Daniel L-a cunoscut pe Dumnezeu prin post şi prin rugăciune, fiind
mereu preocupat să îl cunoască şi mai mult.

„Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut


cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă." (Daniel 9:3).

169
RODICA VOLINTIRU

Oamenii din Vechiul Testament, în timp ce posteau, se smereau


„în sac şi în cenuşă", o imagine care subliniază faptul că luau postul în
serios.
Testează-te singur: mănâncă două săptămâni doar puţine legume -
o mâncare uşoară şi proaspătă, roagă-te mai mult în timpul "acesta şi
vezi ce se întâmplă. Sau invers: când mâncăm mult şi mai ales o
mâncare grea, grasă sau când amestecăm tot felul de mâncăruri, ne vom
simţi greoi, întrucât corpul oboseşte din pricina luptei cu hrana. Fără
îndoială că starea fizică va afecta şi dispoziţia spirituală.
Am citit despre mulţi creştini care au avut o viaţă de consacrare
prin post. A-luld dintre ei au avut vedenii, au primit vizite de la îngeri,
au fost răpiţi în Duhul. De ce? Tocmai datorită faptului că postul ne
ajută să ne dezlipim de cele pământeşti pentru a putea să umblam în
Duhul.

Postul lui David


După ce a fost uns ca împărat, David a trebuit să treacă prin multe
teste. In acest context, cred că şi-a.dezvoltat o viaţă mai profundă de
post, de rugăciune şi de laudă. In Psalmul 109 scrie:

„Mi-au slăbit genunchii de post si mi s-a sleit trupul de


slăbiciune. "(Psalmul 109:23,24)

Deducem de aici faptul că David a postit multe zile, poate chiar 40,
pentru că numai după posturile lungi genunchii îţi slăbesc şi eşti sleit de
puteri. Datorită relaţiei lui cu Domnul şi prin practicarea postului şi a
rugăciunii, David a primit revelaţii adânci cu privire la Dumnezeu şi la
Cuvântul Său şi, mai ales, cu privire la închinare, la mulţumire si laudă.
y i

David era foarte slăbit din cauza posturilor şi a durerii ce o purta în


suflet. Oamenii dădeau din cap, dar el îl căuta pe Dumnezeu pentru ca
El să-i facă dreptate şi pentru că dorea să fie plăcut înaintea Lui:

„Plâng şi postesc, si ei mă ocăresc... " (Psalmul 69:10)

„Când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream


sufletul cu post, şi mă rugam cu capul plecat în sân."
(Psalmul35:13).
170
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Un alt episod aparte din viaţa lui David a fost după păcatul cu Bat-
Şeba. Când nou născutul s-a îmbolnăvit, David s-a rugat pentru el şi a
postit (2 Samuel 12:16-20). Timp de 7 zile nu a mâncat, sperând că
Domnul va interveni. Cu toate acestea, copilul a murit. De ce nu i-a
răspuns Dumnezeu lui David? De ce postul nu a făcut minuni?
Mulţi oameni pot să spună că au postit pentru diferite cauze, şi, cu
toate acestea, nu au primit răspunsul sperat. După o astfel de
experienţă, cei mai mulţi sunt cuprinşi de descurajare, care îi apasă şi le
fură toată bucuria şi dorinţa de a mai posti şi de a se mai ruga.
Descurajarea este ca o muşcătură de şarpe care ne otrăveşte, ea este ca
un hoţ care ne fură pacea şi bucuria. De asemenea, ea este ca un uriaş
care ne închide în închisoarea lui. Cel rău abia aşteaptă să ne
descurajeze atunci când nu primim răspuns, după ce noi postim şi ne
rugăm. Dacă nu ştim că avem la îndemână cheile închisorii -
promisiunile Cuvântului Sfânt - nu vom putea ieşi curând din această
închisoare a descurajării.
Trebuie să ne predăm în totalitate Stăpânului nostru şi dacă nu
primim răspuns, să continuăm să ne încredem în El, căci El este
suveran şi niciodată nu greşeşte! De asemenea, ştim că toate lucrurile
lucrează spre binele nostru, dacă-L iubim cu adevărat pe Mântuitorul
nostru.
Dacă cercetăm Cuvântul, înţelegem de ce copilul lui David a murit.
Dumnezeu spusese deja că acest copil va muri pentru că se născuse în
urma unui adulter. David trebuia pedepsit, pentru că prin păcatul său
vrăjmaşii Domnului au hulit (2 Samuel 12:14).
După ce a murit copilul, David s-a spălat, s-a, uns, şi-a schimbat
hainele, s-a dus la Casa Domnului, s-a închinat, şi apoi a cerut să i se
dea să mănânce şi a mâncat (versetul 20). De aici putem desprinde
câteva concluzii importante.
Întâi, trebuie să ne spălăm de toate gândurile, de vorbele, de
faptele, de toate nelegiuirile care sunt ascunse în inima noastră. Această
spălare o facem la piciorul crucii Domnului Isus, cu pocăinţă, renunţare
şi cu o întoarcere radicală spre sfinţenie. Cuvântul este ca o apă curată
care ne spală şi care ne înviorează.
Următorul pas este ungerea. Ştim cu toţii cât de importantă este
ungerea Duhului Sfânt în viaţa noastră. Această ungere vine din
zdrobire, din smerenie şi, de aceea, ea face minuni:
171
RODICA VOLINTIRU

„Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să


aduc veşti bune celor nenorociţi; El m-a trimes să vindec pe
cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi
prinşilor de război izbăvirea... " (Isaia 61:1)

Am văzut în Israel cum se prepară uleiul de măsline: măslinele sunt


puse într-o presă, sunt zdrobite, iar apoi uleiul este colectat în vase.
Presa este grea şi este nevoie de mai multe procese succesive de
zdrobire pentru obţinerea uleiului. De unde vine ungerea în viaţa
noastră? Din intimitatea noastră cu Hristos si din zdrobire. Doar atunci
când mergi la cruce începi să iubeşti cu adevărat şi te sacrifici pentru
alţii. Apoi, când vei vesti Cuvântul, sau când II vei lăuda pe Domnul,
din gura ta nu vor ieşi doar cuvinte goale, ci vor fi pline de ungere, de
foc, de pasiune, de zel, de putere şi vor avea impact peste cei din jurul
tău. Trebuie să ne lăsăm cât mai mult purificaţi de El şi astfel Duhul
Sfânt va revărsa roadă Lui în noi şi le vom putea sluji celorlalţi.
Trebuie să ne schimbăm haina de
DE UNDE VINE amărăciune, de întristare, de necredinţă,
UNGEREA ÎN u o haină a credinţei, a păcii şi a bucuriei.
VIATA NOASTRĂ? În locul hainei de mâhnire, să îmbrăcăm
DIN INTIMITATEA haina laudei şi să-I aducem închinarea de
NOASTRĂ CU care doar El este vrednic. Când ne
HRISTOS LI DIN închinăm Domnului cu smerenie si cu
ZDROBIRE cântări de laudă, cînd mîncăm din
Cuvântul adevărului sfînt, primim
bucate alese, adică revelaţii noi si bucurii cereşti.
>
Postul lui David a fost ţinut pentru salvarea copilului, dar el arăta
totodată pocăinţa. Acest post 1-a întărit pe David pentru ca să accepte
voia Domnului. După ce copilul a murit, David s-a liniştit pentru că ştia
că micuţul lui era din acel moment în mâna Domnului.
„Pentru ce să mai postesc? Eu mă voi duce la el, dar el nu se
vă întoarce la mine. "(v. 23)

Numai dacă medităm zi şi noapte asupra Cuvântului vom avea o


viaţă bogată în Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să mai pregătească astăzi
şi alţi oameni ca David, căci avem mare nevoie de ei! Nu vrei să fii şi
tu un David? Stai înaintea Domnului în post şi în rugăciune şi cu
172
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

siguranţă El te va face un luptător, un închinător, vei fi îndrăgostit de


Dumnezeu aşa cum a fost şi David. Vei spune:

„îmi însetează inima după Tine, Dumnezeule, ca într-un


pământ uscat, sec si fără apă... " (Psalmul 63)

Cu toţii ne bucurăm de scrierile lui David şi îl apreciem pe acest


mare om pentru că a fost numit: „om după inima lui Dumnezeu."
Totuşi, oare ce 1-a făcut aşa de special înaintea Domnului?
Relaţia lui cu Dumnezeu, pe care a dezvoltat-o încă din copilărie,
i-a pregătit inima pentru lucrările lui Dumnezeu. Fiind singur cu oile,
cu siguranţă stătea de vorbă cu Dumnezeu. Cred că acolo a studiat
lucrările şi minunile care au avut loc cu mult timp înainte ca el să se
nască. Studiind acele scrieri, credinţa lui s-a întărit, iar el s-a agăţat cu
toată fiinţa lui de singurul Dumnezeu adevărat.
De unde a ştiut el atâtea amănunte despre poporul evreu atunci
când a scris psalmii? Cu siguranţă a studiat Legea! Şi atunci când ursul
şi leul veneau să-i fure oile, el se baza pe Dumnezeul lui Israel şi cânta
cântări de laudă Domnului.
In singurătatea lui, a fost împreună cu Dumnezeu... O, cât îmi
doresc ca tinerii din ziua de azi să se retragă din tumultul acestei lumi,
să stea câteva zile în post şi în rugăciune, să studieze Cuvântul
Domnului, pentru ca apoi Domnul să li se descopere ca şi lui David. Nu
numai tinerii ar trebui să facă acest lucru, ci toţi creştinii! Dacă liderii
şi păstorii ar posti, ar fi întăriţi în Domnul şi ar primi revelaţii proaspete
de la tronul de milă şi de îndurare.
Citesc despre mulţi oameni mari ai lui Dumnezeu care se retrăgeau
pentru o perioadă de timp din zgomotul vieţii. Ei vor să se „încarce cu
Domnul", să fie în prezenţa Lui, să audă vocea Lui. Se retrag undeva pe
munte, într-o cabană, într-un loc retras şi liniştit, în mijlocul naturii,
stau în post şi în rugăciune şi astfel aud vocea Domnului. Toţi aceşti
oameni au fost binecuvântaţi si au binecuvântat la rândul lor.

EXPERIENŢA PROPRIE - SINGURĂ CU DOMNUL


Nu am cuvinte pentru a exprima ce experienţă am avut şi eu, când,
la îndemnul Domnului, si cu acordul soţului meu, am fost

173
RODICA VOLINT1RU

pe munte cu Domnul timp de o săptămână. Prezenţa Lui era aşa de


reală, de vie, de caldă, de dulce, de proaspătă, încât nu mai doream să
plec de acolo. Era atâta linişte în atmosferă, pe tot muntele, în cabană,
înlăuntrul meu. A fost minunat să nu fiu deranjată de nimeni, să nu
vorbesc cu nimeni, ci doar cu Dumnezeu. Acolo am început să scriu
această carte şi tot acolo mi-a arătat Domnul noi culmi ale iubirii Sale
înflăcărate. Plângeam de dragul Lui, datorită prezenţei Lui, care era atât
de reală şi de profundă! Nu puteam să-I mai cer nimic. Parcă eram în
Sfânta Sfintelor, unde e pace, dragoste şi bucurie absolută. Prezenţa Lui
îmi era suficientă. Doream doar să mă bucur de valurile de îndurare, de
har şi de iubire, pe care El le revărsa continuu peste mine. Scriam, mă
rugam şi îl lăudăm pe Domnul. Era o atmosferă divină.
Când am ieşit în natură, parcă munţii, copacii şi soarele cântau cu
mine. Eram în unitate cu toată creaţia ce părea conştientă de frumuseţea
Creatorului, care le-a creat pe toate pentru slava Sa. In acel extaz divin,
i-am cerut Domnului să-mi arate un semn real, viu, palpabil. Ce
minunat răspunde Dumnezeu! Mi-a făcut o surpriză aşa de măreaţă!
Era senin tot cerul. Foarte departe, se vedea un nor mic, alb. Dintr-o
dată, dinspre vârful brazilor, din partea dreaptă, a venit spre mine un
vânt uşor cu stropi de grindină (afară era cald şi un soare minunat). M-
am uitat în jurul meu şi am văzut că numai spre mine veneau stropii de
ploaie, pe un perimetru cam de doi metri.
Când am văzut această minune, acest semn divin, nu am mai putut
de bucurie şi am început să-L laud mai tare pe Domnul meu iubit.
Atunci, L-am auzit înlăuntrul meu pe Duhul Sfânt: „Din senin, El se
arată. Din senin, binecuvântarea Lui va veni. El este mereu prezent şi
ştie toate nevoile tale. El este atât de real, atât de aproape de voi. El
ascultă rugăciunile şi este bucuros să vă răspundă."
Stropii au căzut timp de 5 minute, apoi s-au oprit. O, nu vă pot
spune ce bucurie am avut şi ce rugăciuni am adus înaintea Lui!
Rugăciunile durau câte cel puţin două ore, rugăciuni pline de putere,
pasiune şi lacrimi. Domnul mi-a spus multe lucruri şi m-a întărit pentru
lucrarea la care m-a chemat.
Mulţi vor descoperire de la Dumnezeu cu privire la vremurile de pe
urmă, de aceea, ei II căută pe Domnul cu post şi cu rugăciune. Dar eu
nu I-am cerut Domnului aceasta. Prin postul meu, am dorit să mă

174
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

umple cu dragostea Lui, ca să-L iubesc, să-L slujesc şi, din dragoste
pentru El, să-L vestesc şi să arăt dragostea Lui oriunde mă trimite.
Te încurajez ca în momentele acelea de părtăşie cu Domnul, să ai
la îndemână Biblia, un carneţel, muzică de închinare si hotărât, să te
retragi cu Domnul în post şi în rugăciune. Apoi, să zici: „Doamne, nu te
voi lăsa până nu mă vei binecuvânta.

Postul Domnului Isus


Exemplul Domnului Isus din Noul Testament este redat de fiecare
dintre cei patru evanghelişti. El a postit 40 de zile şi 40 de nopţi:

„Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan, şi a fost


dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavol timp de
40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au
trecut acele zile, a flămânzit. " (luca 4:1-2)

Cred că toţi ne punem întrebarea aceasta: De ce Domnul Isus, Fiul


lui Dumnezeu, în care nu se găsea niciun păcat, a trebuit să postească
atâtea zile? Domnul Isus de abia intrase în lucrarea pentru care fusese
trimis pe pământ de Tatăl Ceresc şi fusese umplut cu Duhul Sfânt.
Acum, tocmai Duhul Sfânt îl conduce în pustie unde urmează ispitirea.
Este vreo legătură între post şi ispitire? Aici este cheia, căci postul
ne pregăteşte, ne curăţă şi ne echipează pentru vremea de încercare şi
de lucrare în via Domnului. Dacă Domnul Isus, care nu avea păcat, a
trebuit să postească, cu cât mai mult noi, fiinţe păcătoase, chiar dacă
suntem răscumpărate prin jertfa Lui, avem nevoie de post!
Prin harul Domnului, am vizitat pustia din Israel, locul unde
Domnul Isus a fost ispitit. Acolo este o căldură sufocantă, nu se vede
nimic verde, sunt doar pietre în jur. Pustia îşi merită numele cu
prisosinţă.
Domnul Isus a fost ispitit şi testat cu cele mai comune ispite, care
ne pândesc astăzi pe fiecare dintre noi. El, înaintaşul nostru, ne-a dat un
exemplul despre cum trebuie să luptăm prin Cuvântul Său. El a avut
curajul de a se împotrivi tare diavolului, care a fugit de la El. Domnul
Isus cunoştea Cuvântul, Vechiul Testament, si a citat versetele care se
găsesc în Deuteronom 8:3-6,13; 6:16.

175
RODICA VOLINTIRU

Ştim noi Cuvântul în aşa măsură încât atunci când vine cel rău cu
ispitele lui atrăgătoare, să-1 putem pune la punct? Avem tăria de a
răbda foamea, poftele şi dorinţele eului de dragul Domnului?
In perioadele de post vom fi mereu ispitiţi şi testaţi, dar tot atunci
căpătăm puterea şi tăria de a ne împotrivi. Mulţi ne bazăm pe
cunoştinţele noastre, pe credinţa noastră, pe bunătatea şi puterea
noastră. Dar singurul lucru care ne ajută să avem biruinţă este o viaţă
trăită la picioarele Domnului, în Cuvânt, în închinare, în post şi în
rugăciune. Domnul Isus a fost un exemplu minunat prin viaţa Lui de
post şi rugăciune.
într-o situaţie mai critică, Domnul Isus le-a spus ucenicilor
nedumeriţi de faptul că nu putuseră scoate un demon, că ceea ce le lipsa
erau postul şi credinţa:

„Noi de ce nu am putut să scoatem demonul afară? „Din


pricina puţinei voastre credinţe, le-a zis Isus... Dar acest soi
de draci nu iese decât cu post şi rugăciune. "(Matei17:14-21)

Vedem atât de clar cât de util este postul pentru mărirea credinţei.
Cuvintele „acest soi de draci", probabil se referă la căpetenii demonice,
iar pentru învingerea lor era necesară o mai mare măsură de credinţă.
Cheia este să stăruim în post şi rugăciune. Demonii nu pot rezista acolo
unde întâmpină împotrivire prin post şi rugăciune.
Domnul Isus nu a făcut nici un miracol, nici o lucrare până la
vârsta de 30 de ani. Ce a făcut El în vremea aceasta? Să nu uităm că El
era Fiul omului, avea natura omenească în El, dar era si Fiul lui
Dumnezeu. In perioada copilăriei, în casa şi în satul natal, Isus a fost în
şcoala supunerii şi a disciplinei.
Numai după ce fost umplut de Duhul Sfânt, a postit şi a trecut
testele ispitirii, a început misiunea cu putere. Să învăţăm de la Domnul
Isus ce înseamnă o viaţă de rugăciune şi dependenţa de Tatăl. Singur,
El se ducea să se roage noaptea pe munte. Acolo El vorbea cu Tatăl
Său şi pregătea minunile pentru următoarea zi.

„Isus a luat din nou Cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat


vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face
decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul
întocmai. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi îi arată tot ce face. "
(han 5:19-30).
176
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Cu siguranţă, Dumnezeul şi Tatăl nostru doreşte să ne descopere şi


nouă planul pe care îl are pentru noi. Dar cum putem noi cunoaşte voia
lui Dumnezeu pentru prezent? Să învăţăm de la Domnul Isus, care se
retrăgea mereu singur, deoparte, să se roage şi să afle voia Tatălui. Dacă
simţi că eşti chemat într-o lucrare mai mică sau mai mare, dacă eşti
păstor, evanghelist, lider de închinare, învăţător la şcoala duminicală
sau dacă faci orice altceva pentru trupul lui Hristos, aceste îndemnuri
sunt şi pentru tine. Trebuie să începi să îţi dezvolţi o disciplină a
postului şi rugăciunii, dacă nu ai practicat-o până acum. Astfel vei
vedea o mare diferenţă în viaţa ta. Marile treziri au avut loc în urma
faptului că multe persoane au stăruit, ca la Rusalii, în post, în rugăciune
şi în Cuvântul Adevărului Sfânt.

EXPERIENŢA DIN UGANDA


Prin harul Domnului, în luna februarie din 2011, am fost în
misiune în Uganda împreună cu soţia pastorului din biserica noastră.
Am plecat din capitala ţării cam la 5-7 ore depărtare, căci în acel
loc era un mare câmp de misiune. Pentru deplasare au închiriat o
maşină de teren, în care ne-am urcat 4 femei şi şoferul. După o jumătate
de oră de mers, motorul a început să scoată fum. Şoferul a oprit, s-a
uitat la maşină, dar nu ştia ce
se întâmplă, aşa că a continuat drumul. ÎN PERIOADELE DE
Noi am început să ne rugăm, fiindcă ne POST VOM FI MEREU
era teamă: fumul era tot mai gros. Şoferul ISPITIŢI Şl TESTAŢI,
conducea cu o viteză mare, căci aveam de DAR TOT ATUNCI
făcut un drum lung pe străzile pline de CĂPĂTĂM PUTEREA
gropi şi neiluminate. ȘI TĂRIA DE A NE
După puţin timp, şoferul a oprit din ÎMPOTRIVI
nou. S-a uitat la maşină, dar nu a ştiut ________________________
ce să-i facă maşinii. Am plecat mai departe prin credinţă. De data
aceasta, ne-am rugat mai tare şi mai stăruitor. Fumul de la maşină parcă
ieşea intenţionat mai abundent. Intre timp, am avut o scurtă viziune, în
care maşina arăta de parcă luase foc. Atunci, i-am zis Domnului:
„Doamne, Tu nu ne-ai adus în acest loc să murim! Tu ai un plan cu noi,
ştiu că vrei să ne întăreşti în credinţă. Tu te lupţi pentru noi!"
177
RODICA VOL.INTIRU

Una dintre surorile care erau cu noi, ne-a zis: „Cel rău ne pune
piedici să nu ajungem la destinaţie, pentru că acolo este cineva care are
nevoie de eliberare de sub puterea demonică. El vede că voi aveţi o
putere mai mare şi nu vrea să-i stricaţi jocul; de aceea, se luptă
împotriva noastră."
Eu mi-am zis: „Dumnezeu e de partea noastră"! Atunci, Domnul
mi-a adus aminte de ceea ce El îmi revelase cu puţin timp în urmă.
Dumnezeu, prin Duhul Său, m-a călăuzit să studiez despre bunătatea
Lui. Am fost foarte surprinsă când am priceput cât este de bun Domnul
nostru. In Psalmi, David specifică de foarte multe ori faptul că trebuie
să-L lăudăm pe Domnul pentru bunătatea şi pentru credincioşia Lui. In
psalmul 107 găsim scris că Dumnezeu tânjeşte ca noi să-L lăudăm
pentru bunătatea Lui. E ca şi cum Dumnezeu are un suspin adânc pentru
că noi nu-I cunoaştem bunătatea şi pentru că nu-L lăudăm. Apoi, în
Psalmul 65:5, Dumnezeu ne încurajează ca întotdeauna să ne bazăm
doar pe bunătatea Lui, pentru ca astfel să vedem minuni.
„In bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni. "
„ O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul, pentru bunătatea
Lui şi pentru minunile Lui fată de fiii oamenilor!" (v.
8,15,21,31)
In momentele acelea de panică, am înţeles de ce Dumnezeu m-a
îndemnat să meditez la acest subiect. Dintr-o dată, am început să-L văd
pe Dumnezeu într-o altă lumină, plin de putere şi de bunătate. Când mi-
am adus aminte de versetul 7 din Psalmul 145, am înţeles pentru prima
dată în viaţa mea cât de mult pierdem pentru că nu-L cunoaştem pe
Dumnezeu şi mai ales, pentru că nu suntem conştienţi de bunătatea Lui
care ne înconjoară. Mai mult decât atât, am simţit suferinţa Lui
Dumnezeu datorată faptului că noi nu ştim acest lucru. De aceea, El ne
cere să trâmbiţăm, să ne aducem aminte de nemărginita Sa bunătate.
De asemenea, Duhul Domnului m-a călăuzit la exemplul lui
Iosafat. Ce a făcut poporul Israel când era în pericol? Imediat a alergat
la Domnul şi la bunătatea Lui: „Noi nu ştim ce să facem, dar ochii
noştri ne sunt îndreptaţi înspre Tine"(2 Cronici 20:12). Apoi, „lăudau
pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui tine in
veci"!(v. 21).
178
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Toate aceste revelaţii mi-au trecut rapid prin minte şi, dintr-o dată,
am simţit prezenţa Domnului şi am început să-L laud şi să declar
cuvintele din 2 Cronici 20:21, cuvinte care se repetă şi în foarte mulţi
psalmi:
„Doamne, Tu eşti bun si în veac tine credinciosiaTa! Doamne, Te
laud pentru bunătatea Ta! Ştiu că Tu eşti bun şi de aceea ne vei ajuta.
Aleluia!" Am repetat cu credinţăşi cu bucurie aceste cuvinte de câteva
ori împreună cu celelalte surori.
Exact atunci când cântam despre bunătatea Lui, o maşină mică s-a
strecurat repede în faţa noastră. Şoferul ne-a făcut semn cu mâna să
oprim. Am oprit şi omul acela a venit repede la noi şi ne-a spus să
ridicăm capota. Un fum negru a ieşit. El ne-a zis mirat: „Dacă mai
mergeaţi puţin, maşina putea să ia foc. Eu sunt inginer mecanic şi ştiu
ce problemă are maşina voastră."
A chemat imediat doi băieţi din maşina lui. Aceştia şi-au luat
salopetele pe ei, şi-au pregătit trusa de scule şi s-au băgat sub maşina
noastră Sro repare. Noi, femeile, ne-am bucurat, căci numai Dumnezeu
a putut face o aşa minune.
Eu am coborât din maşină, şi rn-am dus la şofer şi l-am întrebat:
„Te rog, îmi spui cine eşti? Eşti un om real, sau eşti un înger?" El a
început să râdă şi, plin de pace, mi-a zis: „Am văzut fumul de la maşina
voastră şi am ştiut că sunteţi în pericol. De aceea, am venit să vă ajut."
După ce au reparat maşina, m-am dus la şofer şi l-am întrebat: „Cât
ne costă?" El ne-a răspuns cu blândeţe: „Voi nu aveţi bani să mă
plătiţi." (El nu ştia că nu aveam bani la noi. Aveam doar un cec în
dolari canadieni, pe care încă nu-1 schimbasem în banii lor.) Toţi am
rămas uimiţi, mai ales şoferul nostru şi surorile din Uganda, căci ei
ştiau că aşa ceva se întâmplă mai rar în ţara lor.
L-am întrebat pe şofer dacă este creştin şi el a spus că nu. Atunci, i-
am zis: „Tu eşti un înger !" După ce ne-am urcat cu toţii în maşină, el
ne-a spus: „Voi merge înaintea şi în urma voastră, ca să fiu sigur că
ajungeţi acolo unde trebuie să ajungeţi." Aceste cuvinte ne-au uimit şi
mai tare. Am zis: „O, Doamne, ce minune! Te lăudăm şi-Ţi mulţumim
căci numai bunătatea Ta ne-a izbăvit! E clar că Tu ne-2.1 trimis un
înger ca să ne ajute! Căci Cuvântul Tău spune: îngerul Domnului
tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din
179
RODICA VOLINTIRU

primejdie"(Psalmul 34:7). Cu toţii am văzut maşina aceea, când în


spatele nostru, când în faţa noastră, timp de aproape 2 ore.
începând cu a doua zi, am întâlnit femei singure, bolnave sau
sărace. Multe au fost eliberate de demoni, de boli, de necredinţă. Slăvit
să fie Numele Domnului Isus! O fată de 16 ani avea mulţi demoni care
o chinuiau rău. Avusese multe traume şi cel rău o controla, cu toate că
era creştină şi fiică de păstor. Istoria ei este foarte dureroasă şi este greu
de imaginat prin câte poate să treacă o fată de numai 16 ani. Dar, slăvit
să fie Domnul căci El i-a adus eliberarea şi restaurarea!
înainte de a pleca în Uganda, am postit 21 de zile, m-am rugat şi
am declarat Cuvântul Domnului. Acolo nu mai era timp pentru post, ci
doar mă rugam. Dar am ajuns să înţeleg că nu era suficient. Atunci,
Duhul Domnului m-a luminat să înţeleg că trebuia să-L lăudăm pe
Domnul pentru cine este El, pentru bunătatea şi pentru îndurarea Sa.
Ne confruntăm cu diferite situaţii în viata noastră. De aceea,
trebuie să fim întotdeauna echipaţi, ancoraţi şi puşi în gardă, pentru a
ieşi biruitori. Poate că tu zici: „Dar, Domnul ştie de ce am eu nevoie; de
ce nu mă ajută?" Tocmai aici este taina: Dumnezeu aşteaptă
colaborarea noastră. Prin rugăciune, prin post şi prin Cuvânt, activăm
credinţa si chemăm lucrurile care nu sunt, ca si cum ar fi. Dumnezeu ne
inspiră, iar noi cerem, credem şi acţionăm.
Tu demonstrezi că ai credinţă dacă eşti plin de pace şi de bucurie,
ca şi cum ai şi primit ceea ce ai cerut. Astfel vei primi răspuns,

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria si pacea


pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhidui
Sfânt, să fiţi tari în nădejde. " (Romani 15:13)

DIFERITE POSTURI DIN NOUL TESTAMENT

Cuvântul Domnului ne arată de la începutul Noului Testament


exemplul Domnului Isus, care a postit 40 de zile şi 40 de nopţi. Am
vorbit despre acest post mai sus. Dar mai sunt şi alţi oameni care au
înţeles valoarea postului şi despre care ne vorbeşte Noul Testament:

180 DUMNEZEU
CUNOAŞTEREA LUI
Ioan Botezătorul a fost un om al postului şi al rugăciunii.
Postul lui a fost unul parţial, dar puternic şi cu efecte de durată.
El se hrănea cu miere sălbatică şi cu lăcuste (Matei 3:4).
Datorită vieţii lui trăită într-un post parţial, în pustie, în
singurătate cu Dumnezeu, a primit favoarea de a fi Cel care a
pregătit calea pentru Hristos. Domnul Isus 1-a numit cel mai
mare dintre prooroci. Este adevărat că nu oricine are o
chemarea asemănătoare cu a lui Ioan, dar Dumnezeu doreşte să
aibă şi astăzi oameni total dedicaţi şi consacraţi, asemenea lui
Ioan Botezătorul.
Ana slujea la templu cu post şi cu rugăciune. (Luca 2:37)
Saul din Tars (Pavel) a postit trei zile, apoi a urmat
transformarea sa. Faptele Apostolilor 9:9: „Trei zile n-a văzut,
şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic."
Creştinii din Antiohia au postit, astfel ei au făcut o lucrare de
slujire: Faptele Apostolilor 13:2,3: „Pe când slujeau Domnului
şi posteau, Duhul Sfânt a zis: «Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba
şi pe Sau! pentru lucrarea la care i-am chemat.-» Atunci, după
ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei, şi i-au lăsat
să plece."
Apostolii au postit pentru prezbiteri, pentru lucrarea
Domnului: Faptele Apostolilor 14:23: „Au rânduit prezbiteri în
fiecare Biserică, şi după ce s-au rugat şi au postit, i-au
încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră."
Pavel vorbeşte despre postul care aduce biruinţă în 2 Corinteni
11:27: „In osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame
şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte!"

POSTUL SI RUGĂCIUNEA ADUC TREZIRI SPIRITUALE


În urma postului şi a rugăciunii au avut loc multe treziri am
spirituale. Probabil că toţ auzit despre trezirea de la Asuza Street, nte
Los Angeles, înl906. îna de coborârea puterii Duhului Sfânt, au fost
persoane care au stat în post şi în rugăciune o lungă perioadă de timp.
Mai mult decât atât, aceste persoane s-au închinat prin cântări

181
RODICA VOLINTIRU

cereşti care au atras prezenţa Lui Dumnezeu. Trezirea s-a răspândit


puternic şi Domnul a lucrat cu semne şi cu minuni şi mulţi au fost
botezaţi cu Duhul Sfânt.
Una dintre persoanele care a luat parte la această trezire a fost si o
femeie care se numea Mama Cotton. Ea era o femeie dedicată total
Domnului şi ducea o viaţă de post şi de rugăciune. Ca să-i încurajeze pe
creştini să postească, a pus la biserică un afiş cu acest mesaj: „Postiţi
vinerea!"(Evenirnentul este povestit de un martor ocular în cartea lui
Franklin Hali, „The Fasting Prayer".)
Omul pe care 1-a folosit Domnul a fost Wiliam Seymour. El a
postit câteva săptămâni înainte de a începe trezirea. El mânca doar
ocazional pentru că era extrem de însetat după Dumnezeu şi după
Duhul Sfânt. In vremea aceea, s-au adunat mai mulţi creştini, ca la
' y y

Rusalii, şi au postit şi s-au rugat 10 zile. Apoi Duhul Sfânt a venit cu


putere peste ei şi au experimentat puterea Lui, care i-a transformat.
Aceşti fraţi şi surori erau în post şi în rugăciune, uniţi prin Duhul
Sfânt care era adevăratul lider al întâlnirilor lor. Când Duhul ungea pe
cineva, atunci persoana aceea se ridica şi vorbea. Nu aveau bariere
denominaţionale, nu se răneau şi nu se judecau unii pe alţii. Duhul
Sfânt lucra puternic cu ei şi, ca urmare, era o asemenea unitate,
colaborare şi bucurie între ei, încât nici nu se mai gândeau la mâncare.
Aşa se întâmplă cu toţi care stau în post şi în rugăciune: ei au parte
de atingerea Duhului Sfânt. In astfel de momente, nu te mai saturi de
prezenţa Lui, care este ca un magnet ce te atrage continuu.
Multe biserici din zilele noastre au înţeles acest secret si au stăruit
în post, în rugăciune şi în închinare. Ele au experimentat puterea
Duhului ca la Rusalii, dar au fost gata să plătească preţul, au fost
hotărâte şi s-au luptat în rugăciune până când au văzut rezultatele
aşteptate.
Un om care m-a motivat în lucrare a fost John Hyde, numele lui
tradus ar fi Ioan „Rugativul". Citind cartea „Praying Hyde, Apostle of
Prayer"6 (Hyde Rugativul, apostolul rugăciunii), am fost profund
cercetată de stilul de viaţă al acestui om, de roadele rugăciunilor şi
posturilor lui. Acest om a avut parte de experienţa umplerii cu Duhul

6 Cartea a fost editată de E. G. Carre, care a colectat povestiri relatate de prietenii Iui
John Hyde.

182
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Sfânt, care 1-a condus spre o dragoste mare pentru Dumnezeu şi pentru
cei pierduţi. Autorul spune despre John Hyde că a fost omul care a
mâncat şi a dormit cel mai puţin. El se lupta în rugăciuni nopţi în şir.
De exemplu, înaintea unei conferinţe din India, el şi încă alţi 3 fraţi s-au
rugat continuu timp de 36 ore... (cu mici pauze). Dumnezeu i-a spus lui
John să continue să se roage şi după terminarea conferinţei, pentru ca
seminţele care s-au semănat să crească.
M-am bucurat enorm când am citit aceste mărturii, pentru că exact
acelaşi lucru mi 1-a spus Domnul şi mie. De câte ori ne-am întors din
misiune, trebuia să intru într-un post de 40 de zile pentru ca seminţele
plantate să aducă rod...
Domnul vrea să înţelegem cât sunt de necesare rugăciunea şi
postul. Trebuie să ieşim din zona de confort şi să ne punem la dispoziţia
Domnului, mijlocind pentru alţii. Mulţi nu ne vor înţelege, dar noi
trebuie să ne pregătim, să fim conştienţi că vom fi judecaţi şi neînţeleşi
de ceilalţi. Cel mai important este să nu neglijăm rugăciunea şi relaţia
noastră intimă cu Domnul. (Dacă aş scrie în câte situaţii critice am fost
pusă tocmai din cauza relaţiei mele radicale cu Domnul, poate vi s-ar
părea că sunt ciudată sau poate aţi crede că mă laud... Un lucru este
cert: când te îndrăgosteşti de Domnul, nu poţi fi înţeles de toţi oamenii,
ci trebuie să mergi până la sacrificiu, riscând să pierzi multe în viaţă, de
dragul Lui.)
Uneori, Ioan Rugativul stătea toată ziua în genunchi. Când venea
peste el Duhul de mijlocire cu o sarcină grea, 2-3 zile nu se ducea nici
la culcare şi nici nu se atingea de mâncare. Se lupta multă vreme în
rugăciune şi apoi se ridica cu bucurie şi-L lăuda pe Domnul. Numai
prin puterea Duhului Sfânt a putut să se roage atât de mult.
Din propria mea experienţă, pot să confirm că acest stil de viaţă nu
este deloc uşor. Pentru a fi folosit pe deplin de Duhul Sfânt în
rugăciune, ai nevoie de solitudine şi timp pus deoparte, pentru ca
nimeni să nu te deranjeze. De asemenea, e necesar să te predai Duhului
Sfânt cu trup, suflet şi duh.
In astfel de experienţe, orele treceau ca minutele. Nu îmi venea să
cred cât de repede treceau 5 sau 6 ore de luptă, de mijlocire, de laudă şi
de mulţumire. Aceste ore erau pentru mine ca o jumătate de oră. (Aş
mai fi rămas în prezenţa Domnului mai mult dacă nu aş fi fost
întreruptă de datoriile familiale). Atunci când eşti în Duhul, timpul
183
RODICA VOL1NTIRU

nu mai contează. Simţi că ai vrea să stai mereu cu Domnul în părtăşie,


să vorbeşti cu El, să-L lauzi, să plângi, să te bucuri cu El.
Ioan „Rugativul" a continuat rugăciunile şi posturile lui lungi. In
anul 1908, I-a cerut Domnului: „Dă-mi un suflet pe zi, sau voi muri!"
Noaptea se lupta în rugăciune, iar a doua zi, când pleca afară, un suflet
se întorcea la Domnul şi se boteza. Apoi, în 1909, el a cerut Domnului
două suflete pe zi, apoi, în 1910, a cerut patru suflete pe zi. Numărul de
suflete care veneau la Domnul se împlinea chiar în următoarea zi!
M-am întrebat: care a fost secretul lui Ioan Rugativul? El era plin
de focul dragostei pentru Hristos şi pentru lumea pierdută. Acest foc îl
mistuia aşa de mult încât îşi dorea doar să se roage şi să postească până
când oamenii erau salvaţi. El avea viziunea iubirii arătată la Golgota
pentru păcătoşi. Dar, pe de altă parte, el vedea şi soarta sufletelor care
merg în iad pentru că nimeni nu se luptă pentru ele şi nu le vorbeşte
despre dragostea Mântuitorului Isus. In el era inima Tatălui ceresc
pentru oile pierdute. Cu toate că el câştiga multe suflete pe zi pentru
Hristos, era nemulţumit şi voia ca mai mulţi oameni să se întoarcă la
Hristos. însă plătea un preţ pentru a le vedea salvate: Ioan era rupt de
plăcerile şi de bucuriile pământeşti. Mâncarea şi somnul lui constau în a
face voia Domnului - el se lupta în rugăciune pentru cei pierduţi. Când
aveau loc conferinţe, el stătea numai în rugăciune. Avea ce să vorbească
mulţimii, şi toată lumea îl aştepta, dar el nu căuta locurile din faţă, ci
continua să se roage. Ioan ştia că taina postului şi a rugăciunii este cheia
necesară pentru ca vieţile să fie eliberate şi transformate.
Poate îţi pui întrebarea: „De ce e nevoie de atâta post şi de suferinţă,
odată ce Hristos a murit şi a suferit pentru lumea pierdută? Nu este de
ajuns jertfa Lui? Da, jertfa Domnului Isus a fost desăvârşită, dar ea nu
are putere în noi atâta timp cât nu credem în ea şi nu ne pocăim. Şi
pentru a ne pocăi, avem nevoie ca cineva să ne propovăduiască vestea
cea bună. De asemenea, pentru a primi acest adevăr, cineva trebuie să
se roage, să se lupte în lumea spirituală în post şi în rugăciune, cu
credinţă.
>
Unde mai sunt astfel de persoane astăzi? De ce sunt aşa de rare?
Cine ne-a furat această dragoste care se sacrifică? De ce ne este aşa de

184
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

greu să luăm parte la suferinţele lui Hristos? Aud mereu întrebarea


Domnului: „Pe cine să trimit?"
Când L-am auzit pe Domnul spunându-mi pentru prima dată aceste
cuvinte, am simţit o putere divină însoţită de suferinţă şi de dragoste,
care mi-a inundat toată fiinţa. Am căzut cu faţa la pământ şi m-am
rugat cu suspine pentru sufletele disperate, nemântuite şi chinuite de cel
rău. In acele clipe, toate dorinţele firii mele s-au stins; confortul în care
se plafonează un creştin normal s-a topit şi am simţit că mă scufund
într-o altă lume, pe care n-o cunoscusem până atunci, şi pe care trebuia
s-o ajut, în primul rând prin rugăciune. Este lumea pierdută, disperată,
fără un Mântuitor, fără speranţă, fără rugăciune, în care este doar
suferinţă şi durere. Acolo cel rău chinuieşte făptura mâinii lui
Dumnezeu.
Am început să plâng cu disperare, eram în agonie; mă simţeam ca
în travaliu, ca la durerile naşterii - pentru lumea pierdută. Am căzut cu
faţa la pământ în hohote de plâns, trăind durerea celor care se duc în iad
şi durerea creştinilor căldicei. Atunci, am zis: „Aici sunt, Doamne!
Trimite-mă!" Am simţit imediat cum cerul întreg a intrat în mişcare şi
s-a deschis pentru ca eu să primesc şi mai mult din dragostea Tatălui
pentru cei în suferinţă.
Am constatat că dacă ne apropiem mai mult de Dumnezeu şi dacă
avem o intimitate tot mai adâncă cu El, începem să simţim suferinţele
Lui, aşa cum ne spune şi apostolul Pavel: „Să-L cunosc pe El şi părtăşia
suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui." (Filipeni 3:10).
Avem nevoie de inima Lui, de durerea Lui, de lacrimile Lui, de
suferinţele Lui, nu de ale noastre. Prin Duhul Sfânt din noi, El se roagă,
suferă şi plânge. Numai cine a ajuns la acest stadiu poate să înţeleagă
ceea ce scriu eu acum. Dacă nu înţelegi, nu te grăbi să judeci sau să
treci mai departe, ci cere-I Domnului Isus să-ţi dea Duhul Său de
mijlocire, să vezi cum sufletele se întorc la Domnul. Cuvântul ne
îndeamnă: „Cere şi ţi se va da." Te-ai gândit vreodată să ceri durerea şi
lacrimile Domnului pentru cei în suferinţă sau pierduţi? (Şi acum, când
scriu, retrăiesc acele momente de durere... Scriu aceste rânduri cu
lacrimi sfinte pentru că ştiu şi simt durerea Domnului Isus, care stă la
dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi.)
De ce 1-a întrebat Domnul pe Isaia: „Pe cine să trimet şi cine va
merge pentru Noi?"(Isaia 6:8). Poate spui că este vorba de venirea
185
ROD1CA VOLINTIRU

Domnului Isus în acest verset. Da, El a venit, dar Domnul ne-a dat şi
nouă această poruncă: „Duceţi-vă!" (Matei 28:19, Marcu 16:15); „Şi
cum vor auzi despre El fără propovăduitor?" (Romani 10:14)
De când l-am spus Domnului că sunt la dispoziţia Lui pentru ca El
să mă trimită unde vrea, El a deschis usi în multe sate, în oraşe si în alte
ţări. De multe ori cel rău a venit cu piedici, cu încercări de tot felul,
având un singur scop: să mă facă să renunţ la misiunea la care m-a
chemat Domnul. Dar, de fiecare dată retrăiesc acele momente scumpe
cu lux de amănunte — momentele în care L-am auzit pe Domnul
întrebând: „Cine va merge pentru noi?", iar eu m-am pus pe altarul
Domnului şi am răspuns: „Aici sunt, trimite-mă!"
Am insistat în această carte pe relaţia noastră de dragoste cu
Mântuitorul, pentru că numai după ce te îndrăgosteşti de Domnul eşti
gata să te duci unde şi când El îţi spune. Atunci eşti gata să te sacrifici
pe tine, confortul tău, banii tăi, familia ta, reputaţia chiar, toate numai
de dragul Domnului. După această chemare pe care mi-a făcut-o
Dumnezeu, întotdeauna mi-am dorit să am cât mai mult timp cu El. De
multe ori, doream ca nici prietenii, nici familia să nu se pună între mine
şi Dumnezeu. Atât de dulce, de puternică, de vitală şi de necesară este
părtăşia cu El.
Orice creştin, care nu petrece cel puţin o oră cu Dumnezeu în
timpul lui devoţional, este un creştin slab, iar credinţa, dragostea şi
puterea lui sunt de asemenea slabe. Dacă vrei să experimentezi măreţia
lui Dumnezeu, trebuie să pui pe locul doi orice altceva: prietenii,
serviciul, banii - astfel vei avea o relaţie de dragoste cu Creatorul şi
Mântuitorul tău. Merită să renunţi la orice pentru El!

MARII OAMENI AI LUI DUMNEZEU POSTESC


Iată câteva nume ale eroilor credinţei, care au fost si oameni ai
postului: Tertulian, Martin Luther, John Calvin, John Knox, Charles
Finney, Jonathan Edwards, John Wesley, George Muelier, Charles
Haddon Spurgeon, Frank Bartleman, David Brainard, Rees Howells,
Evan Roberts, John Hyde, Andrew Murray, Sadhu Sundar Singh. Ei, şi
mulţi alţii, au înţeles taina şi puterea rugăciunii însoţite de post, iar
Dumnezeu a făcut mari lucrări prin ei.

186
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Ca si în vremea lui Ilie, Dumnezeu are alţi 7.000 de oameni care


nu şi-au plecat genunchii înaintea altor dumnezeii, care stau în spărtură,
în post şi în rugăciune. Un frate mi-a spus odată: „Dacă o ţară
păcătoasă încă o duce bine, este datorită persoanelor care stau în
spărtură şi în posturi lungi de 10-40 de zile". Aşa este: Domnul să
binecuvânteze aceste persoane! Nu vrei să fii şi tu unul dintre aceia
care pot salva o naţiune?
Prin această carte, pe care o citeşti acum, Dumnezeu te cercetează
si te motivează ca să ieşi din zona ta de confort si să înveţi ce înseamnă
să stai în spărtură, să te sacrifici şi să fii lucrător împreună cu Hristos,
pentru înaintarea împărăţiei Lui. Foarte mulţi creştini pe care istoria nu-
i menţionează au înţeles şi au practicat postul, înălţând rugăciuni
fierbinţi. Ei au. lăsat în urma lor mărturii vrednice de urmat, au avut o
viaţă plăcută înaintea oamenilor şi înaintea împăratului împăraţilor.
Toţi aceştia au înţeles că o viaţă de post şi de rugăciune îi va ţine
aproape de Dumnezeu, îi va smeri, le va pune firea pe cruce, la va da
putere peste cel rău. Lucrarea la care Domnul i-a chemat a avut un mare
impact şi a fost plină de o putere vizibilă în vremea lor şi peste
generaţii.
Am întâlnit şi în zilele noastre multe persoane care au ales calea
postului şi a rugăciunii. Pe oriunde merg, ei răspândesc mireasma lui
Hristos. Am observat o mare diferenţă între creştinii care postesc - ei au
putere în rugăciune - şi cei care doar supravieţuiesc. Aceştia din urmă
nu au mărturii prin care să-'L slăvească pe Dumnezeul minunilor, nu au
victorie în mijlocul luptelor, nu au pace în mijlocul furtunilor şi cad
repede în deznădejde atunci când sunt încercaţi. Prin această carte, vă
provoc să vă scuturaţi de nepăsare şi să intraţi în această bătălie. Astfel
veţi vedea şi veţi trăi ceea ce ne promite Dumnezeu, iar celui rău îi va fi
frică de Cel ce locuieşte în noi.

UN MOMENT DE CERCETARE
Eşti pus acum în faţa unui test. Simt că trebuie să scriu aceste
cuvinte din partea Domnului, pentru tine, cel care citeşti acum. Care
este prioritatea ta numărul unu? De ce nu ai suficient timp pentru

187
RODICA VOLINTIRU

a sta mai mult cu Dumnezeu în rugăciune? Care sunt piedicile? Nu


crezi că ele se pot da la o parte?
Ce anume a căpătat mai multă importanţă pentru tine, în afară de
relaţia ta cu Dumnezeu? Cine te-a împotmolit aşa de rău, încât trăieşti
o viaţă fără rugăciune şi eşti o victimă în loc să fii un învingător?
Domnul însuşi ne spune: „Lepădaţi tot ceea ce nu-i din Mine.
Aruncaţi asupra Mea toate îngrijorările voastre. Alergaţi înaintea Mea,
căci Eu vă aştept de multă vreme ca să vă binecuvântez cu plinătatea
bucuriei şi a dragostei Mele. Vă aştept să fiţi lucrători împreună cu
Mine, pentru înaintarea împărăţiei Mele. Sunteţi gata să lăsaţi totul
pentru Mine? Sunteţi gata să riscaţi totul de dragul Meu şi să mergeţi
unde vă trimit? Voi deschide ochii numai acelora care păşesc prin
credinţă, pentru ca ei să vadă minunile Mele şi să se bucure de ele. Cu
cât sacrificiul este mai mare, cu atât bucuria si victoria vor fi mai mari.
Tot ceea ce vă ţine legaţi astăzi va arde într-o zi. Tot ceea ce strângeţi
astăzi, va fi nimicit într-o zi. Ceea ce tineti ascuns în inimă vă
secătuieşte rugăciunea de putere şi vă fură binecuvântările şi bucuria
-------------------------------- Mea. De aceea, zice Domnul, veniţi la
CE ANUME A Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu
CĂPĂTAT MAI MULTĂ vă voi da odihna. Cîte suflete am adus la
IMPORTANŢĂ PENTRU Domnul în toată viata noastră? Sau
TINE, IN AEARA intr-un an? Ce anume 1-a tăcut pe acest
DE RELAŢIA TA CU loan Rugativul sa lase America si să se
DUMNEZEU? ducă în India pentru a se lupta în

rugăciune pentru mântuirea sufletelor


pierdute cu post, cu lacrimi, cu suspine? Pentru el, nu mai erau
importante nici somnul, nici mâncarea, deşi acestea sunt vitale şi
necesare omului. Dragostea pentru Dumnezeu ne duce la sacrificii, dar,
în acelaşi timp, ne face parte şi de bucurii divine.
Când John Hyde s-a îmbolnăvit, doctorul i-a găsit inima deplasată
din stânga spre dreapta. I s-a spus să renunţe la această lucrare de
mijlocire, căci se va distruge. Dar el zâmbea şi era bucuros că are parte
de suferinţele lui Hristos şi a continuat cu rugăciuni pline de putere, de
pasiune, de lacrimi. Prietenii lui scriau despre el că întotdeauna, după o
noapte sau mai multe nopţi de rugăciune cu durere si cu lacrimi, el se
ridica atât de bucuros si de fericit, încât
se duca in india pentru a se lupta in
188
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

toti erau miraţi si atraşi la el. Era plin de bunătate, de smerenie si de


blândeţe, asemenea Domnului Isus. El a ajuns să fie una cu Hristos în
suferinţele şi în dragostea Lui. Domnul 1-a luat la El la vârsta de 47 de
ani. Ce sărbătoare o fi fost în cer atunci când el a intrat pe porţile de
mărgăritar!
Domnul doreşte să ne ducă pe fiecare în starea de a trăi pentru El.
Ideal ar fi ca nicio dorinţă omenească să nu fie mai mare decât aceea de
a-L iubi pe Domnul nostru, de a ne contopi cu EL, de a-L sluji cu
bucurie. Unitatea aceasta cu Hristos, intimitatea noastră cu El, va face
din vieţile noastre, adevărate perle. Numai atunci când suntem una cu
EL, când suntem părtaşi în moartea şi la suferinţele Lui, putem să
mijlocim şi să iubim ca EL.
Nu vreau să dau prea multe exemple aici, dar vă sfătuiesc să citiţi
bibliografiile oamenilor care au avut o viaţă de post şi rugăciune.
Scopul lor nu este acela de a-i înălţa pe oameni, dar ei sunt nişte
exemple omeneşti, nişte martori vii care L-au lăsat pe Dumnezeu să
aibă accesul şi libertatea de a face minuni, spre slava Lui şi pentru
binele celorlalţi oameni. Astăzi prea puţin oameni se sacrifică pentru
alţii.
Dacă vrei să vezi o mai mare diferenţă în viata ta si în viata altora,
începe să posteşti: 10, 21, 30 sau 40 de zile doar cu apă sau cu sucuri
naturale. Ştiu că este foarte greu, dar nu poţi primi cununa fără
suferinţă şi sacrificiu. De aceea, te încurajez prin mărturiile Scripturii,
prin exemplul meu şi al altora: ţine un post de mai multe zile; apoi vei
vedea mari schimbări în viaţa ta, în familia ta, în naţiunea ta. Posturile
mai lungi sunt cele mai puternice şi vor face cu siguranţă o mare
diferenţă în viata noastră de rugăciune si de credinţă.

TEMELIA VIEŢII CREŞTINE


încă de la începutul lucrării Sale, Domnul Isus ne-a oferit mai
multe principii pe care trebuie să le urmăm. în Matei 6:3,5,17 sunt trei
practici puternice şi foarte necesare, pe care fiecare creştin trebuie să le
cultive. Isus vorbeşte despre milostenie (v. 3), despre rugăciune(v. 5) şi
despre post (v. 17). El nu spune „dacă" veţi face aceste lucruri, ci
exprimarea Lui denotă aşteptarea Sa că toţi creştinii le vor practica în
mod regulat.
189
RODICA VOLINTIRU

Domnul Isus a pus accent pe acest subiect pentru că a ştiut cât este
de important. Fără să neglijăm importanţa rugăciunii şi dărnicia, pentru
că discutăm despre post, ne ocupăm mai mult de acest subiect atât de
puţin înţeles. Oare de ce este atât de neglijat acest subiect? Fiindcă nu
poţi vorbi despre post în mod eficient dacă nu îl practici. Altfel,
vorbeşti doar cuvinte goale.
Nu este aşa de greu să oferim bani, chiar când suntem datori, căci
făcând acest lucru nu ne luptăm cu mădularele noastre. Ştim că e de
datoria noastră să ascultăm poruncile Domnului, şi mai ales, ne încântă
faptul că Dumnezeu ne promite că ne va da mai mult când noi dăruim.
Câteodată, suntem egoişti şi dăruim cu un interes -Domnul să ne ajute
să dăm cu bucurie, ca pentru EL!
Nu este prea greu nici să ne rugăm, pentru că suntem obişnuiţi
să facem acest lucru zilnic şi o rugăciune nu ne costă nimic.
Rugăciunea presupune sacrificiu numai pentru cei care au înţeles
slujba de mijlocitor; ei stăruie în rugăciune multă vreme cu durere
şi cu lacrimi, şi cu strigăte mari pentru cei
pierduţi si pentru toţi care suferă si au nevoie
RUGĂCIUNEA de ajutorul Domnului.
PRESUPUNE Insa, când este vorba despre post, care este
SACRIFICIU o activitate atât de necesara pentru viata
NUMAI PENTRU noastră de creştini, prea putini o practicam,
CFI CARF AU pentru ca ea presupune un sacrificiu mare.
ÎNŢELES SLUJBA Postul lung conţine un adevăr ascuns, pe care
DE MIJLOCITOR cei mai mulți nu-l ştiu, şi tocmai de aceea

nu-l practică. Tocmai de aceea Domnul m-a îndemnat să scriu


această carte. In anul 2007, El mi-a spus pentru prima dată că'voi
scrie o carte, dar numai acum am fost gata pentru redactarea ei,
pentru că mai întâi trebuia să am parte de multe experienţe.
Rugăciunea mea este ca noi să descoperim frumuseţea unei vieţi
simple, în care să ne hrănim mai mult spiritual. Să căutăm faţa
Domnului cu post şi cu rugăciune ca să vedem lucrările Domnului şi să
avem o viată de biruinţă.
încă de la începutul Bibliei vedem cum cel rău a venit la Eva
pentru a o ispiti cu mâncare. Satan ştia care este punctul cel mai slab al
omului: pofta ochilor. Cu aceeaşi ispită a venit şi la Esau, care, pentru
190
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

o mâncare, şi-a vândut dreptul de întâi născut şi a pierdut totul. Cel rău
a îndrăznit să-L ispitească şi pe Domnul Isus cu mâncare. Dar
Mântuitorul nostru nu s-a lăsat ispitit, chiar dacă cunoştea foamea. De
obicei, ispita vine când eşti slab şi îţi pune înaintea ochilor tocmai ceea
ce nu ai. De aceea, trebuie să ne disciplinăm trupul să reziste, să se
abţină, trebuie ca noi să-1 controlăm pentru a nu deveni sclavii lui.
Dacă nu suntem atenţi, putem să fim târâţi în tot felul de boli şi păcate
pentru că nu am învăţat să ne abţinem. Când umblăm călăuziţi de
Duhul Sfânt, ne putem stăpâni poftele trupului şi ale sufletului.

„Preaiubiţilor, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se


războiesc cu sufletul." (1 Petru 2:11)

„De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din
poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? (Iacov 4:1)

„Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele


firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva
Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri
potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face ce voiţi."
(Galateni 5:16)

DE CE ESTE PUTERNIC POSTUL?

Izbăvirea de sub puterea demonică prin post


Pentru întărirea noastră, a tuturor, voi relata doar trei experienţe
personale prin intermediul cărora Domnul a îngăduit să înţeleg ce
putere are postul.
Cu câţiva ani în urmă, în anul 2005, atunci când Domnul începuse
să mă echipeze şi să mă prelucreze într-un mod mai profund, ceva
extraordinar s-a întâmplat. împreună cu soţul şi copiii, am plecat într-un
parc amplasat undeva sus pe munte, de unde se vedeau oceanul, oraşul
si alţi munţi. Era o privelişte măreaţă. Eram bucuroşi şi liniştiţi, fără
nici o grijă, ne bucuram de frumuseţea creaţiei naturii cât şi de joaca
copiilor.

191
RODICA VOLINTIRU

Eu şi Marian ne-am aşezat pe iarbă, în timp ce copiii se jucau. Richard,


băiatul cel mai mare, a venit lângă noi şi ne-a arătat o plăcuţă pe care
scria: „Acesta este locul de joacă al dumnezeilor." Ne-am şi ridicat şi am
plecat cu copiii în altă parte, însă am observat ceva ciudat în
comportamentul băiatului care citise şi atinsese respectiva plăcuţă. In
zonă erau mulţi stâlpi, „idolii" indienilor nativi. Ei vin în fiecare seară
acolo pentru a îndeplini anumite ritualuri. Nu ştiam că acei stâlpi chiar
au o anumită putere. Să fim foarte atenţi: dacă nu avem anumite
informaţii, nu înseamnă că suntem scutiţi de atac sau de suferinţă, mai
ales dacă am lăsat anumite uşi deschise în viaţa noastră. Dintr-o dată,
copilul a început să meargă înaintea noastră. L-am strigat, dar parcă nu
ne auzea. El se îndrepta spre pădure (căci parcul se întindea până în
pădure). Noi ne-am supărat pe el şi am încercat să-1 chemăm înapoi, dar
el ne evita. Nu puteam să facem nimic pentru că era multă lume acolo.
într-un târziu, am pornit spre maşină ca să plecăm acasă. Când ne-a
văzut, a venit şi el la maşină şi s-a urcat în ea fără să scoată nici un
cuvânt. Noi i-am zis: „Lasă că discutăm noi acasă..."
Când am ajuns acasă i-am întrebat de ce s-a comportat în felul
acela ciudat. El mi-a spus că a văzut o vrăjitoare pe o mătură care-1
atrăgea în pădure! Când auzi aşa ceva, îţi vine să râzi sau crezi că este
rodul imaginaţiei unui copil (el avea 8 ani pe atunci); mai ales dacă nu
ştii ce se întâmplă în lumea spirituală.
Dragă părinte, atenţie mare! Când observi un comportament ciudat
la copilul tău, nu-1 certa, nu-1 bate, nu-1 izgoni, nu-1 trata cu nepăsare,
căci se poate ca la mijloc să fie „ceva" care vrea să distrugă viaţa
copilului tău... Am auzit despre multe cazuri de farmece şi blesteme
care se pun peste persoane, obiecte, case etc. Copii şi tineri s-au dus la
vrăjitori sau au intrat în cercuri sataniste pentru a obţine putere, fără să-
şi dea seama că cel rău e un mincinos şi nu dă niciodată ceva fără să
ceară altceva înapoi. El distruge vieţi, fiindcă a venit să fure, să j unghie
şi să prăpădească.
Când copilul nostru mi-a spus ce s-a întâmplat, am început să mă
rog. Ce putere a fost acolo de 1-a atins şi de ce tocmai pe el, nu ştiu.
Când s-a făcut seară, el s-a dus în camera fetelor să se culce mai
devreme. M-am dus după el şi l-am întrebat din nou ce se întâmplă cu
el. Mi-a spus disperat: „Mami, văd pe pereţi un şir
192
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

întreg de vrăjitoare!" Când am auzit aceasta, mi-am dat seama că se


întâmpla ceva ciudat si serios. Atunci, Duhul Domnului mi-a venit în
ajutor. Am ridicat mâna dreaptă spre locul indicat de băiatul meu şi le-
am poruncit vrăjitoarelor să plece în Numele Domnului Isus. Eu nu le
vedeam, dar băiatul le vedea şi mi-a spus că au dispărut. Slavă
Domnului!
In aceeaşi seară, Richard, s-a ridicat în picioare pe pat şi s-a uitat
fix la uşă. Mi-a spus: „Mami, este în uşă un duh urât şi mare, care
seamănă cu o capră şi se uită ţintă la mine." Atunci, din nou, am
chemat Numele Domnului şi i-am poruncit să plece. Dar Richard îmi
spunea că acel duh nu vrea să plece. între timp, l-am chemat repede pe
Marian soţul meu, ca să-i facă ungerea băiatului. Pe atunci, încă nu
eram conştientă de puterea Cuvântului, dar Domnul a fost de partea
noastră. Atunci, Richard mi-a spus: „Mami, ştiu ce am de făcut! Eu
trebuie să mă lupt! Acum îmi iau toată armătura lui Dumnezeu pe
mine: iau coiful, cureaua, platoşa, mă încalţ, iau scutul... şi ce mai îmi
trebuie, mami?" Eu i-am răspuns: „Ia sabia şi atacă!"
Când am văzut cum Duhul Sfânt lucrează printr-un copil de 8 ani,
m-am întărit şi am primit mai mult curaj şi credinţă ca să continui să
poruncesc să plece acel duh. Am cerut sângele Domnului Isus peste
copilul meu. După o vreme de luptă, Richard a răsuflat uşurat şi a spus:
„Mami, a plecat! Iată că a apărut un înger mare în uşă si el are o sabie
strălucitoare în mână."
Ne-am liniştit şi l-am luat pe băiat să doarmă cu noi în pat. El era
fericit că vedea îngerul în uşă, care ne proteja... Nu ştiu care a fost
planul celui rău, dar toate au fost îngăduite de Domnul cu un scop bun.
A doua zi, am crezut că totul s-a terminat. De unde! Richard la un
moment dat, mi-a spus: „Mami, ştii că e interesant să vezi în lumea
spirituală?". I-am răspuns: „Da, dragul mamei, dar vreau să ştiu cine ţi-
a deschis ochii ca să vezi în lumea spirituală. Şi Duhul Sfânt poate să
facă acest lucru, dar şi cel rău." Atunci, băiatul mi-a spus: „Ştiu de
unde-i, mami! E de la cel rău pentru că văd un ochi mare pe care scrie:
CEL RAU". Când am auzit, mi-am dat seama că lupta e foarte serioasă,
dar aveam pace pentru că ştiam că Dumnezeu este cu noi. Ştiam că
Domnul vrea să ne înveţe ceva.
' >
In următoarea zi, a trebuit să plec să cumpăr ceva. Când am ieşit
din casă, băiatul a început să strige: „Mami, văd pe cer, în văzduh,
193
R.ODICÂ VOUNTIRU
o vrăjitoare foarte mare care aruncă vrăji şi blesteme pe pământ, peste
case, peste biserici, şcoli, magazine, persoane." Atunci mi-a fost
limpede cât de mult se luptă vrăjmaşul să ne distrugă şi am înţeles de ce
este atâta rău şi suferinţă pe pământ.
Cine se luptă împotriva acestor vrăjitoare? Cine contraatacă
blestemele lor cu binecuvântări? Fraţilor, nu-i de glumit şi să nu credeţi că
acestea sunt basme! Mai târziu, am ascultat multe mărturii ale unor foşti
satanişti care practicau astfel de lucruri. Durerea mare este că printre
creştini nu sunt cunoscute aceste strategii demonice şi chiar dacă unii le
cunosc, nu pot şi nu au curaj să se lupte împotriva lor. Cel rău este fericit
pentru că creştinii nu cunosc aceste lucrări şi pentru că le este frică să se
lupte împotriva lor. Ne mai mirăm de ce sunt atâtea păcate, boli, necazuri
şi sinucideri? Lui Satan îi place să chinuiască făptura mâinii iui
Dumnezeu. Lui nu-i este frică de creştinii de duminică, fie ei păstori,
lideri, bărbaţi cu funcţii înalte, sau cu bani.
Duhul Domnului strigă astăzi pentru ca toţi creştinii să lase la o
parte starea de căldicei, de confort, de adormire şi slăbiciune spirituală.
Trebuie să ne ştim poziţia şi moştenirea care ne-a fost oferita în Hristos.
Apoi, cu post, cu rugăciune şi cu sabia Cuvântului putem să îi ajutăm pe
cei care au căzut în cursa diavolului.
In situaţia în care Richard mi-a descris ceea ce vedea, am mers cu el în
oraş, dar în duhul mă rugam. Când am intrat în magazin, băiatul meu mi-a
spus că vede duhuri necurate, de diferite feluri, în oameni şi în copii. Au
trecut 4 zile de suferinţă, după care i-am spus: „Trebuie să stăruim mai
serios în rugăciune pentru ca ochiul acesta să se închidă şi să fii liber."
Băiatul mi-a răspuns: „Mami, rugăciunea singură nu are destulă putere, e
nevoie şi de post. Ştiu ce am de făcut: voi posti 3 zile."
In acel moment, băiatul a văzut căpetenia demonică care-1 chinuia, cum
s-a pus în genunchi în faţa lui şi a zis: „Richard, te rog, nu posti, căci dacă
tu posteşti, eu mor, îmi pierd puterea asupra ta." Această căpetenie,
spunea Richard, avea alte duhuri mai mici sub stăpânire. Când au auzit
cuvântul post, şi ceilalţi demoni au început toţi odată să strige: „Noi vrem
mâncare, noi vrem mâncare! Căci noi putem sta şi controla o persoană
prin mâncare. Nu vrem post! Nu posti, căci pierim!"

194
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Să nu socotiţi basme cele scrise aici! Domnul a îngăduit aceste


întâmplări în viaţa mea, pentru că mai târziu m-a chemat la o viaţă de
post şi rugăciune. Domnul mi-a cerut şi mi-a dat şi harul de a posti între
3 şi 40 de zile pentru multe situaţii, pentru diferite persoane şi pentru
toată ţara noastră.
Poate că vă întrebaţi ce credibilitate are un copil de opt ani. Dar eu
îmi cunosc băiatul şi ştiu că astfel de reacţii şi cuvinte nu ar fi putut să
le inventeze. Ceea ce v-am relatat aici a fost adevărat. Aici sunt taine
ascunse, pe care cei mai mulţi nu le ştiu. Domnul m-a îndemnat să scriu
toate acestea ca să le înţelegem, să practicăm postul şi să trăim mereu în
victoria de la Golgota.
Când am înţeles ce mare putere are postul şi cum distruge el
puterea celui rău, am intrat cu toată familia în post. A doua zi, l-am
întrebat pe băiat cum se simte. El mi-a spus că vrăjitoarele erau mai
puţine şi foarte mici, iar duhurile care erau supuse acelei căpetenii erau
foarte departe, fără putere asupra lui.
Slavă Domnului că deja vedeam cum lucrează postul! în
următoarea zi, Richard mi-a spus: „Eu nu mai postesc." L-am întrebat
mirată: „De ce, mami?" „Pentru că acel duh puternic este jos, a leşinat
şi nu mai are putere asupra mea." Eu am început să-1 încurajez să
persevereze. I-am spus că „ochiul" nu e închis pentru că el încă vede
căpetenia aceea în lumea spirituală. El mă tot contrazicea, când, dintr-o
dată, a început să strige: „O, mami se ridică din nou!". Când am auzit
acest lucru, am devenit ca o leoaică de la care cineva vrea să-i fure
puiul. O mare putere de la Dumnezeu a venit peste mine şi i-am
poruncit cu mai multă autoritate acestui duh să plece şi să fie distrus în
Numele lui Isus. Băiatul, plin de bucurie, a exclamat: „Aleluia! Uite, a
apărut îngerul şi a băgat sabia lui înflăcărată direct în pieptul acelei
căpetenii demonice. Căpetenia a dispărut!" Un miros foarte, foarte urât
s-a simţit imediat. Ştiam dintr-o altă situaţie că duhurile miros foarte
urât... Slavă Tatălui ceresc pentru că exact în acel moment, Richard a
fost liber. „Ochiul cel rău" s-a închis şi băiatul nostru nu a mai văzut
nimic în lumea spirituală. Pentru o vreme a mai avut dureri de cap şi de
urechi, dar nu a mai văzut nimic altceva în lumea spirituală. Domnul 1-
a vindecat şi 1-a eliberat complet. De atunci, totul e bine cu el, slavă
Domnului. Ştiu că este ales şi pus de-o parte pentru Dumnezeu, căci de
când avea 5 ani a avut vedenii cu

195
RODICA VOL1NTIRU

Domnul Isus, care i-a dat sabia Lui ca să se lupte cu cel rău. Din acel
moment, am primit o nouă lumină şi am văzut cât de puternic este
postul însoţit de rugăciune.

DUHURILOR LE ESTE FRICĂ DE POST


Am avut o altă experienţă de curând, în luna februarie a anului
2013. Dumnezeu a îngăduit să fiu chemată într-o familie care avea mari
probleme: depresie, gânduri de moarte şi divorţ. Experienţa a fost unică
pentru mine: după ce m-am rugat pentru acest cuplu, duhurile necurate
au început să se manifeste şi să vorbească. Dumnezeu, în frumuseţea
harului Său, cu doar câteva zile mai înainte, m-a călăuzit să urmăresc
pe internet o slujbă în care au fost scoşi demonii care se manifestau
într-un om.
Eliberarea acelei persoane a fost lungă şi grea, a ţinut vreo 3 ore în
prima sesiune, apoi a mai urmat o sesiune care a durat mai mult de
două ore. Lupta a fost grea, multe duhuri se prezentau şi spuneau cine
sunt, ce drept legai aveau asupra persoanei posedate şi de când o
controlează. Numai harul, bunătatea Domnului şi călăuza Duhului
Sfânt m-a ajutat să ştiu cum să le scot afară şi cum să conduc persoana
aceea la pocăinţă, iertare şi eliberare.
Duhurile comentau şi spuneau că nu vor să iasă afară pentru că
persoana respectivă le fusese vândută înainte ca ea să se nască. Aici
erau situaţii greu de povestit, cu urmări grave din cauza blestemelor
generaţionale şi vrăjilor făcute de străbuni. Cu toate că această persoană
s-a întors la Domnul, duhurile o urmăreau.
Când ceream puterea Sângelui lui Isus şi le porunceam să plece,
urlau şi plecau. La un moment dat, i-am zis persoanei respective că va
trebui să postească. Imediat, duhurile au început să comenteze: „N-o
lăsăm, n-o lăsăm să postească!" „De ce? Ce putere are postul asupra
voastră?" am întrebat eu. „Ne arde", au răspuns duhurile cu o voce tristă
şi stinsă. „Şi dacă postim mai multe zile, ce se întâmplă cu voi?".
„Atunci nu mai avem putere asupra voastră", au răspuns duhurile mai
triste şi fără vlagă...
Când am auzit această confirmare din gura demonilor (care
vorbeau prin gura persoanei de faţă, dar cu o altă voce), m-am bucurat
nespus, căci mi-am amintit şi am înţeles mai clar, de ce ne-a
196
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

spus Domnul Isus: „Acest soi de draci nu iese afară decât cu post şi cu
rugăciune." Mulţumesc Domnului pentru că persoana aceea este liberă,
cu toate că încă mai vin diferite atacuri. Dar am învăţat-o să se lupte, să
rămână în Cuvânt, să-L laude pe Domnul şi să aibă grijă să nu mai
deschidă uşa lui Satan, ca să nu i se întâmple ceva mai rău. Demonii
ştiu tot ceea ce facem sau nu facem noi. Când i-am spus unei persoane
care era la o sesiune de eliberare să ia Cuvântul şi să înceapă să se lupte
şi să se împotrivească duhurilor cu Biblia, imediat, duhurile rele au
început să vorbească batjocoritor, tot prin gura ei: „Ea nu are putere să
se lupte, e slabă pentru că nu a mai citit de mult din Biblie." Este greu
să crezi că duhurile rele pot să vorbească prin gura unui om normal. Dar
nu-i de glumit cu păcatul de orice fel. Când deschidem uşa celui rău, el
ne atacă şi activează blestemele care au fost rostite împotriva noastră.
(Subiectul acesta este foarte amplu, astfel că vreau să scriu în viitor o
carte doar pe această temă.)

IZBĂVIRE DUPĂ 7 LUNI DE CHIN


In timp ce scriam această carte, m-a sunat o prietenă ca să-mi
relateze experienţa ei, în urma postului. Este o fată credincioasă, care s-
a rugat mult şi a vestit mult Cuvântul Domnului pe stradă, în staţii, la
prieteni, peste tot unde se ivea ocazia. A fost şi este plină de râvnă
pentru Dumnezeu. Dar, ceva s-a întâmplat cu ea. încă nu ştie cauza
reală, dar a fost atacată de un duh de apăsare, insomnie, agitare,
îndoială, necredinţă, chiar de moarte. Nu a putut dormi luni de zile
aproape deloc. Vedea si auzea numai lucruri negre, urâte, mincinoase.
M-am luptat mult în rugăciune pentru ea, cu lacrimi şi suspine şi am
postit mai multe zile, nădăjduind că în curând Domnul o va elibera. In
acelaşi timp, ea a fost în multe biserici pentru rugăciune, şi totuşi era
agitată şi apăsată cu întreaga ei familie.
Dar, slăvit să fie Domnul care în bunătatea Sa, a eliberat-o
complect de acele stări, după 7 luni de zile. Mi-aduc aminte că în timp
ce ne rugam, am primit mesajul că se arată zorii dimineţii şi în curând
Domnul o va elibera, dar să persevereze în post şi rugăciune. Ea a mai
încercat ca să postească, dar nu a putut. Dar acum i-a dat Domnul harul
şi a postit o jumătate de zi. Atunci ea a văzut un păianjen (simbolul
vrăjitoriei) pe care 1-a strivit sub picior. Atunci ea

197
RODICA VOLINTIRU

s-a încurajat şi a declarat: „Voi posti mai multe zile." In acelaşi timp. a
auzit duhurile care spuneau: „Nu posti, căci postul tău ne arde..." In
acel moment, a fost mai hotărâtă şi întărită ca să postească serios. Şi
după a doua zi de post a simţit eliberarea. A continuat în fiecare zi să
postească, chiar dacă mânca seara sau câteodată după amiază. In fiecare
zi devenea mai puternică, mai bucuroasă şi râvna, dragostea si duhul de
rugăciune au venit peste ea într-o dublă măsură. Nu a mai văzut de
atunci nimic rău, nu a mai avut nici un gând de moarte, ci a început să
aibă viziuni şi vise minunate. Acum ea continuă să se bucure în
Domnul, în post şi rugăciune, şi ştiu că într-o zi, Domnul o va folosi cu
mare putere.
Ce mare este harul lui Dumnezeu, şi puterea postului, pentru cine
începe să-1 practice! V-am scris pe scurt aceste întâmplări reale pentru
ca astfel să fiţi încurajaţi să postiţi. Chiar şi faptul că nu mâncăm este o
jertfă plăcută Domnului. în lumea spirituală, jertfa postului este ca un
alibi de partea noastră şi nu-i mai dă voie celui rău să ne chinuiască.
Desigur, dacă doar postim şi nu acţionăm prin credinţă, nu vom vedea o
mare izbăvire. Celui rău nu-i este teamă numai de post, ci de Hristos,
care locuieşte în noi.
Să nu uităm nici o clipă că noi suntem iertaţi, salvaţi şi curăţiţi de
păcatele noastre doar prin jertfa de la Golgota, prin sângele cel sfânt şi
curat. Postul şi rugăciunea sunt partea noastră de luptă aici, pe pământ.
Prin post şi prin rugăciune perseverăm în mântuire şi ne păstrăm
libertatea, lăsând în urmă firea cea veche, de care cel rău se foloseşte ca
să ne tină robi.

O LECŢIE MINUNATĂ DESPRE POST


t

întotdeauna, înainte de a pleca în misiune, am simţit din partea


Domnului că trebuie să postesc 40 de zile şi 40 de nopţi numai cu apă,
alteori şi cu suc. Am postit pentru România, ca Dumnezeu s-o
trezească, s-o cureţe, s-o vindece. Totodată, ştiind că postul are putere,
am mijlocit pentru sufletele din ţară să fie mântuite. De asemenea,
Domnul mi-a deschis mai multe uşi ca să vestesc Evanghelia şi
mesajele despre trezire, pe care le-am primit de la Dumnezeu. Am cerut
Domnului ca sa mă folosească cu putere.

198
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

într-unui dintre posturile de 40 de zile, când am ajuns la ziua a 30-


a, am simţit o foame mare şi am băgat ceva în gură. Am zis că va fi
bine, totuşi. A fost o ispită şi nu voi mai ceda. Dar a doua zi am simţit
din nou o mare luptă şi iar am băgat ceva în gură. Nu puteam mânca,
doar gustam câte ceva. Atunci, m-am supărat pe mine şi am început să
mă rog mai mult ca Domnul să mă ajute. Dar următoarea zi s-a
întâmplat la fel. Am zis: „Doamne ce-i cu mine? De atâtea ori am ţinut
post de 40 zile, şi acum nu mai sunt în stare să mă abţin de la mâncare
câteva zile?"
Atunci, Domnul mi-a spus cu blândeţe: „Fiica Mea, tu, fără
să-ţi dai seama, ai început să te bazezi mai mult pe post decât pe jertfa
mea. Ţi-am luat harul care te-a ajutat până acum ca să înţelegi această
lecţie: fără Mine nu poţi face nimic. încet, încet, cazi în capcană şi
te încrezi mai mult în faptele tale bune decât în Mine. Tu ai totul
deplin în Mine, datorită jertfei Mele. De la
cruce primeşti puterea si autoritatea. Doar
credinţa in Mine si in jertfa Mea iţi da NU TREBUIE SĂ
biruinţa!" „Acum, ce să înţeleg, Doamne? Să ÎNLOCUIM HARUL
nu mai postesc?" „Ba da, trebuie să posteşti, DRAGOSTEI ŞI
dar gândul tău şi credinţa ta trebuie să fie JERTFEI LUI CU
întotdeauna îndreptate doar înspre Mine şi JERTFA PE CARE O
înspre harul Meu, nu spre ceea ce faci tu. ADUCEM NOI
Bazează-te întotdeauna pe ceea ce am făcut
Eu. Postul face parte din disciplina vieţii
voastre, ca să vă atragă la Mine şi să creşteţi în credinţă. Postul vă
aduce în prezenţa Mea şi Eu împlinesc apoi cerinţele voastre. Dar
nu postiţi cu gândul la nevoia voastră. Nu priviţi pe orizontal, ci pe
vertical, la Mine. Voi trebuie să umblaţi în faptele pregătite de Mine
mai dinainte."
Atunci mi-am dat seama cât de mult ne înşeală cel rău. Noi ne
liniştim conştiinţa dacă facem o faptă bună. Dacă dăm bani săracilor
sau dacă ne îmbrăcăm mai smerit, credem că suntem mai apreciaţi
de Domnul şi ne vedem mai sfinţi. Trebuie să facem fapte bune, dar
Domnul mi-a atras atenţia spunându-mi să nu mă sprijin pe faptele
mele bune, care sunt ca o haină mânjită înaintea Lui, dacă eu nu sunt
în Hristos. Cu alte cuvinte, nu trebuie să înlocuim harul dragostei şi
jertfei Lui cu ceea ce facem noi.

199
RODICA VOLINTIRU

Astfel am primit eliberare de duhul de condamnare care începuse


să mă chinuiască si am văzut credinciosia Lui, care m-a atras din nou la
El şi nu m-a lăsat să mă sprijin pe nimic altceva în afară de El şi de
jertfa dragostei Lui. Ce Mântuitor minunat avem!

CONDIŢIILE POSTULUI (ISAIA 58)


Acest capitol prezintă într-un mod minunat beneficiile postului. De
asemenea, el ne pune în faţă şi condiţiile care trebuie respectate pentru
căpătarea acestor beneficii. Iată ce trebuie să faci pentru ca postul tău să
aibă efecte:

• Dezleagă lanţurile răutăţii


Toţi avem în noi o măsură mai mare sau mai mică de răutate. De
y

multe ori, încercăm să ne eliberăm de această răutate şi nu reuşim, căci


este ceva vechi în noi, care a prins rădăcini. Dar harul şi bunătatea
Domnul ne vor ajuta să rupem aceste lanţuri atunci când ne predăm cu
totul Domnului şi când postim.
Răutatea vine de la cel rău. Ea distruge căsnicii şi prietenii,
desparte fraţii între ei şi dezbină biserici. Cuvântul răutate conţine în
sine însuşi si cuvântul rău, de unde avem si denumirea: cel rău. De
aceea trebuie să fie de la sine înţeles porunca de a fugi de această
răutate!
Unde sălăşluieşte răutatea? Mai întâi, în firea noastră păcătoasă, în
mândria noastră. Dar ea are o rădăcină si mai adâncă, în mânie. Iar
mânia de unde vine? Ea vine din supărare, dintr-o frustrare îndelung
acumulată, din neiertare, neîmplinire şi din altele asemănătoare.
Vedeţi câte lanţuri ne înfăşoară fără ca noi să le vedem măcar?
y y y

Mulţi sunt cuprinşi de răutate pentru că au moştenit-o de la părinţi sau


pentru că au fost abuzaţi într-un fel sau altul când au fost mai mici.
Alteori, ea se acumulează într-un om care a fost nedreptăţit şi â trebuit
să sufere pe nedrept. Fiecare strigăm: dreptate! Şi pentru că nu o găsim,
ne umplem de mânie, nu putem ierta, apoi urâm şi ne răzbunăm. Sunt
mulţi oameni care au căzut pradă acestor lanţuri ale răutăţii şi, la rândul
lor, cauzează mult rău din pricina răutăţii care i-a cuprins.

200
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Isus are întotdeauna soluţii. Să venim la El cu un duh de smerenie,


şi de pocăinţă, să ne recunoaştem greşelile, să ne cerem iertare şi să
hotărâm iertarea celor care ne-au greşit. Apoi, în autoritatea care ne-a
fost dată de Domnul Isus, să rupem toate legăturile vrăjmaşului, care
ne-a chinuit. Prin credinţa în sângele lui Isus şi în Numele Lui, vom fi
eliberaţi. Postul va ajuta la pecetluirea acestei eliberări.
„Luaţi seama, dar, fraţilor ca nici unul dintre voi să n-
aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de
Dumnezeul cel viu." (Evrei 3:12).

Iată cât este de periculoasă răutatea pe care o ţinem în inimă: ea ne


desparte de Dumnezeu. De aceea, „orice fel de răutate, să piară din
mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă
unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi." (Efeseni 4:31-32)

• Deznoadâ lanţurile robiei.


Poate că sunt persoane care ne sunt datoare şi care nu ne pot plăti
datoriile. Ce să facem? Puneti-vă în situaţia omului care vă este dator,
apoi, faceţi ceea ce zice Cuvântul: daţi-i mai mult timp sau iertaţi-1. Nu
este uşor, dar să avem grijă să nu păţim ca robul nemilostiv. Domnul ne
cere milă. Nimeni nu trebuie să ne fie rob. Haideţi să iubim, să ajutăm,
să iertăm:
„ Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se
împrumute de la tine. " (Matei 5:42)

• Dă drumul celor asupriţi.


Poate că spuneţi: „Pe cine asuprim noi? Căci noi nu mai trăim în
perioada sclaviei." De obicei, cine este într-o poziţie mai înaltă, profită
de poziţia sa şi, de multe ori, îi asupreşte pe ceilalţi printr-un duh de
control şi de manipulare. Să nu profităm de slăbiciunile celorlalţi, de
poziţia sau de sărăcia lor!
Când nu iertăm, ne complăcem tot într-o formă de asuprire, pentru
că ţinem legate persoanele neiertate, le chinuim şi pe ele şi pe noi
înşine.
>
„ Oricui îţi cere dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le
cere înapo,. " (Luca 6:30)
201
ROD1CA VOLINTIRU

• Rupe orice fel dejug.

„ Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu


împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb, şi răsplata
voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este
bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. " (Luca 6:35)

• Imparte-ţi pâinea cu cel flămând.


Domnul Isus ne-a îndemnat mereu să îi ajutăm pe cei săraci, pe
văduve şi pe orfani. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem la orice pas
oameni flămânzi. Domnul ne spune tuturor, şi săracilor şi bogaţilor:
împărţiţi-va pâinea, mâncarea, bunurile cu cei ce nu le au. Aceasta
înseamnă că dacă ai doar o bucăţică de pâine, trebuie să-i dai jumătate
celui ce nu are deloc. O, ajută-ne, Doamne!
Dacă eşti sărac, poate te scuzi spunând că nu ai ce să dai. Insă,
Domnul Isus spune clar să dai din puţinul tău şi altuia. Dacă eşti bogat,
adu-ţi aminte că Domnul este Cel care ţi-a dat putere şi înţelepciune ca
să le ai pe toate din belşug (Deuteronom 8:17), cu condiţia să dai din
belşug. Ce vei face dacă Domnul îţi va lua sufletul la noapte? Ale cui
vor fi toate bogăţiile tale? Ce îi vei spune Domnului atunci când te va
întreba de ce ai trecut nepăsător pe lângă cei săraci? Domnul Isus ne
spune că ori de câte ori am făcut un bine unuia dintre cei mai
neînsemnaţi fraţi ai lui, l-am făcut Lui acel bine. (Matei 25:40)
Ştii câte mame plâng şi strigă la Dumnezeu cerându-I mâncare
pentru copiii lor, bani pentru a plăti facturile şi alte cheltuieli, pentru că
nu au nici un venit? Cine este atent la şoapta Duhului Sfânt ca să le
ajute?
Nu-i judecaţi pe cei care sunt în nevoi; Dumnezeu nu ne-a zis să-i
judecăm sau să-i criticăm, El ne-a cerut să împărtim pâinea noastră cu
ei. Bogăţiile trec, de aceea este mai bine să le investim în ceruri, pentru
lucrările Domnului şi atunci ne vom putea numi bogaţi din punct de
vedere spiritual.

• Adu-i în casa tape cei fără adăpost.


Aici este o provocare şi mai mare pentru copiii Domnului: să îi
ajute pe cei ce nu au adăpost. Câţi dintre noi îi chemăm la masă pe cei
de pe stradă? Spre slava Domnului, spun că am întâlnit persoane cărora
nu le-a fost frică şi ruşine să aducă un drogat de pe stradă în
202
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

casa lor. Nu numai că le-au dat să mănânce, ci le-au pregătit şi un loc


pentru dormit. Domnul să binecuvânteze aceste familii! Astăzi, puţini
creştini mai au milă de oamenii de pe stradă. îi judecă, spun că din
propria lor alegere au ajuns aşa şi nu le pasă de ei.

„Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine?


Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine?
Şi păcătoşii fac la fel", (Luca 6:32-36)

în lucrarea la care ne-a chemat Domnul, am avut de mai multe ori


ocazia să venim în ajutorul oamenilor de pe străzi, copiilor sau
oamenilor mai în vârstă. O, câtă nevoie au ei de acceptare şi de
dragoste! Dar cine să le ofere acestea? Ei au fost respinşi de părinţii lor,
alungaţi de lângă ei... Şi pentru că biserica nu este pregătită să se
sacrifice pentru ei, să-i ajute într-un mod real, cel rău i-a robit şi îi ţine
în lanţurile păcatelor, ale deznădejdii şi ale singurătăţii. Domnul a
promis că este Tatăl orfanului, dar El ne-a împuternicit pe noi să ne
facem partea.

• Nu-i întoarce spatele semenului tău.

„Fiţi buni unii cu alţii, miloşi si iertaţi-vă unul pe altul,


cum v-a iertat si pe voi Dumnezeu în Hristps". (Efeseni
4:32)

„Ingăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste. " (Efeseni 4:2)

„Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate


zilele, si unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-
vă şi săturaţi-vâ! fără să le dea cele necesare trupului, la ce
i-ar folosi? Tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă." (Iacov
2:15-17)

Câţi nevoiaşi, câţi săraci, câţi orfani, câte persoane singure şi


abandonate sunt în jurul nostru! Cine le dă o mână de ajutor? Cui îi
pasă de durerea lor, de lipsa lor? Dumnezeu ne îndeamnă să nu le
întoarcem spatele celor care au nevoie de ajutor. De câte ori le-am
întors spatele, gândindu-ne că alţii vor avea milă de ei? Doamne,
schimbă-ne şi dă-ne harul care constă în puterea de a face orice faptă
bună.
203
ROD1CA VOL1NT1RU

Când începem să avem o viaţă de post şi de rugăciune, inima Lui


Hristos Domnul, plină de milă şi de compasiune, va bate în noi şi vom
fi bucuroşi să putem ajuta oriunde este nevoie.

RĂSPLĂTIRILE POSTULUI (ISAIA 58)


Am văzut până aici cerinţele pe care ni le pune Domnul în vedere
pentru ziua postului. Dacă vom ţine cont de toate acestea, vom începe
să experimentăm şi beneficiile postului şi ale ascultării. Mai departe,
voi enumera aceste beneficii, aşa cum sunt prezentate în Isaia 58.

• Lumina ta va răsări

„Atunci lumina ta vă răsări ca zorile, şi vindecarea ta va


încolţi repede; neprihănirea ta. îţi va merge înainte, şi slava
Domnului te vă însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va
răspunde, vei striga, şi El va zice: «Iată-Mă!» Domnul te
va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri
fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca
o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. "
(Isaia 58:8,9,11)

In timpul postului şi mai ales după aceea, se deschid ochii spirituali


pentru a vedea lumina adevărului.şi începi să vezi ceea ce n-ai mai
văzut înainte. Domnul îţi arată noi revelaţii din Cuvântul Său, îţi
descoperă multe taine neînţelese până la acel moment: „Cheamă-Mă şi-
ţi voi răspunde; şi-ţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse (taine,
secrete, mistere) pe care nu le cunoşti."(Ieremia 33:3)
In acelaşi timp, lumina Domnul ne descoperă multe dintre
secretele inimii noastre: păcate, stări, atitudini sau motivaţii greşite -
lucruri care-L supără pe Dumnezeu, îl întristează pe Duhul Sfânt şi îi
rănesc pe cei din jurul nostru. Lumina Sa le scoate la iveală pe toate.
Când ai ajuns să fii purificat şi luminat de puterea dragostei Domnului,
vei ajunge să vezi şi în inima altora. Când vei sta de vorbă cu cineva,
dintr-odată, vei vedea cu ochii inimii ce este în sufletul acelei persoane,
vei vedea ce anume se ascunde în spatele unei reacţii, a unui obicei sau
a unei priviri.

204
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Vei zări ceea ce alţii nu văd: adevărul spiritual. Vei vedea strategiile
lui Satan, cum lucrează, cum îi înşeală pe cei mai mulţi. In acelaşi timp,
vei observa cum lucrează Duhul Sfânt prin tine şi prin alţii. De
asemenea, vei începe să vezi potenţialul lui Dumnezeu în oameni. Nu
vei mai fi atent doar la părţile lor negative, ci vei vedea darurile din ei,
chemarea pe care Domnul o are pentru ei. Viziunea ta se va lărgi. Când
vei contempla creaţia, nu vei mai putea de bucurie şi vei spune:
„Doamne, ce frumos, ce minunat eşti!"
Când lumina Domnului pătrunde în inima noastră, ea expune
motivaţiile şi atitudinile inimii. Atunci, fără ca nimeni să ne spună,
vom cădea la picioarele Domnului Isus. Multe lucruri despre care am
crezut că sunt de la Domnul, înţelegem că sunt doar de pe pământ,
venite din firea noastră. Poate că sunt
lucruri „bune", dar nu de la Duhul CÂND J UNGI
Sfânt. Postul prelungit ne ajută să vedem PURIFICAT SI
cum vede Dumnezeu. LUMINAT DE
Omul mândru şi arogant, se află încă PUTFRFA DRAGOSTFI
în întuneric si nu poate vedea lumina DOMNULUI, ÎNCEPI
lui Hristos. Cei ce sunt in lumina, se SA VEZI Şl IN INIMA
smeresc degrabă, se supun, nu se cearta
ALTORA,
şi caută sa trăiască in unitate cu ceilalţi
din jur.
Când adevărata lumină răsare peste noi, adevărul despre noi înşine
şi despre firea noastră este scos la iveală. Mulţi caută tot felul de scuze
pentru starea lor, dovedind prin aceasta ca sunt încă în întuneric. De
aceea trebuie să ne lăsăm disciplinaţi si luminaţi de Duhul Sfânt, ca să
primim descoperire despre El şi despre ceea ce se află ascuns înlăuntrul
nostru.
într-o zi, Domnul mi-a spus.: „Vreau să Mă căutaţi şi să Mă vedeţi
în orice lucru, în absolut tot, căci Eu sunt omniprezent, şi toate îşi au
viata si mişcarea în Mine. In toate sunt Eu. Cine Mă va vedea, va fi
mereu conştient de prezenţa şi de atotputernicia Mea şi nu se va teme
de nimic. Tot ce are suflare să laude Numele Meu, căci Eu sunt în
fulgul de nea, în picătura de ploaie, în susurul blând al dimineţii, în
razele de soare, în freamătul frunzelor. Eu sunt pretutindeni: de aceea,
bunătatea Mea umple pământul."

205
RODiCA VOLINT1RU

„In El avem viaţa şi mişcarea şi fiinţă." (Traducerea în


limba engleză redă versetul astfel: „In El ne mişcăm,
umblăm şi suntem. ") (Fapte 17:28)
„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea fiinţei Lui
şi care ţine toate lucrurile cu puterea Cuvântului Lui... "
(Evrei 1:3)
„Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor care este mai
presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi."
(Efeseni 4:6)
Doamne Dumnezeule, ce Minunat eşti Tu pe întreg pământul! Cine
te poate cunoaşte şi înţelege pe tine, Doamne? Te rugăm, ajută-ne prin
Duhul tău să înţelegem omniprezenţa Ta! Când vom primi această
lumină divină, vom străluci pentru Tine şi-i vom atrage pe oameni
oriunde vom merge. întunericul va dispărea, căci el nu poate sta alături
de lumină.
întunericul este absenţa luminii. De ce este atât întuneric în jurul
nostru? Pentru că noi nu suntem lumină, pentru că nu facem ceea ce ne-
a învăţat Domnul Isus. Să ne imaginăm pentru o clipă cum ar fi lumea
din jurul nostru dacă toţi am fi lumină, dacă lumina lui Hristos s-ar
vedea în noi...
„ Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi
în adevăr. " (Efeseni 5:9)
„Domnul este lumina şi mântuirea mea; de cine să mă tem?"
(Psalmul 27:1)
„ Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem
lumina." (Psalmul 36:9)
„Cuvântul Tău este o lumină pe cărarea mea... Descoperirea
cuvintelor Tale dă lumină. " (Psalmul 119:105, 130)

« Vindecarea ta va încolţi (v. 8)


O altă răsplătire a postului' după voia iui Dumnezeu este
vindecarea. Psalmul 41:1-3 ilustrează foarte bine legătura dintre
sacrificiul pe care îl facem pentru cei săraci şi binecuvântarea care vine
ca răsplată:

206
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

„Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua


nenorocirii, Domnul îl izbăveşte; Domnul îl păzeşte şi-lţine
în viaţă. El este fericit pe pământ, şi nu-l laşi la bunul plac
al vrăjmaşului. Domnul îl sprijineşte când este pe patul de
suferinţă: îi uşurează durerile în toate bolile lui."

Ce promisiune minunată! Tu eşti primul care beneficiezi de


binecuvântarea jertfei de post şi de rugăciune pe care o aduci înaintea
Domnului. Postind, ai promisiunea că vei fi vindecat de multe boli pe
care le ai în trupul tău. De ce? Pentru că în timpul postului de 21 de zile
sau de 40 de zile, are loc o curăţire, o regenerare în trupul şi în sângele
tău.
Eu pot depune mărturie în această privinţă. Domnul m-a vindecat
de anemie, de dureri de cap, de ficat şi de stomac. Mă simt bine mereu.
Am spus în prima parte a cărţii că Domnul m-a vindecat de amigdalite
şi de atunci nu am mai fost bolnavă. Cred că îmi menţin vindecarea
datorită posturilor lungi şi repetate, glorie Domnului!
Tu trebuie să-i dai stomacului tău o „vacanţă". Beneficiile acestei
„vacanţe", vor fi atât de mari, încât nu le vei putea exprima în cuvinte,
doar te vei bucura şi te vei minuna de rezultate. Vei aprecia vindecarea
şi regenerarea trupului şi vei declara că s-a meritat toată truda şi
suferinţa.
Am citit multe mărturii ale unor oameni care au postit 40 de zile,
iar apoi au fost vindecaţi chiar de cancer şi de tumori. Cum aşa?
Tocmai aici e taina postului: prin el ne curăţăm de toxine sufletul şi
trupul. Sângele este tot mai curat, se subţiază şi apoi pleacă la „atac"
pentru a aduce vindecare în tot trupul. De aceea, trebuie să bem foarte
multă apă în timpul postului de mai multe zile. Astfel nu mai alimentăm
corpul cu nicio mâncare purtătoare de chimicale şi diferiţi microbi, iar
corpul începe să se vindece.
Este bine ştiut faptul că mâncarea de astăzi nu mai este la fel de
naturală ca pe vremea bunicilor noştri. Cu toate chimicalele şi
stimulenţii adăugaţi, mâncarea a devenit mai otrăvitoare, mai toxică
decât ne-am putea noi imagina. Totuşi, chiar dacă suntem conştienţi de
acest lucru, continuăm să poftim mai mult şi cu greu ne putem abţine de
la mâncare. Urmarea este că ne plângem de dureri neaşteptate în corp,
suntem urmăriţi de diferite boli...

207
RODICA VOLINTIRU

In timpul postului, corpul se luptă cu toţi „intruşii, străinii", cu


toxinele şi cu otrăvurile pe care le-am acumulat de-a lungu! timpului
prin diferite mâncăruri. Ei, „străinii nepoftiţi", se depun într-un loc mai
vulnerabil al corpului nostru şi produc multe boli. Când stomacului i se
dă „pauză", el este eliberat de toţi microbii şi casa spirituală este curată
şi puternică, iar lucrarea firii şi a cărnii este crucificată.
Stomacul este organul care lucrează cel mai greu din tot trupul. El
este ca un sclav care lucrează pentru noi zi şi noapte şi la cei mai mulţi
oameni nu are parte niciodată de odihnă. Când îi dai stomacului tău o
mini-vacanţă, renunţi Ia ceea ce este natural pentru ceea ce este
spiritual. Aceasta este cea mai rapidă metodă de a obţine mâncarea
cerească de la Dumnezeu. în timpul postului, tu eşti total predat
Domnului, îi dai lui mândria, slăbiciunile, firea, dorinţele naturale etc.
In această „vacanţă" a stomacului, vei experimenta mari şi minunate
revelaţii cereşti, vei avea putere în rugăciune, vei fi dornic să meditezi
la Cuvântul Lui Dumnezeu. îndrăzneşte să intri în această „înfometare"
a trupului pentru gloria lui Dumnezeu! Puterile celui rău vor fi scoase
afară şi înaintea ta vor fi deschise noi căi spre cer, noi căi de
comunicare cu Domnul. Dumnezeu îţi va arăta puterea Sa în cele mai
puternice moduri!
Doi dintre cei mai mari duşmani ai Duhului Sfânt sunt îndoiala si
necredinţa. Aceştia sunt scoşi afară, iar distanta dintre noi si Domnul
Isus, obstacolele pe care le-am întâmpinat până acum, sunt date la o
parte, iar El are liberă trecere spre noi; ne vorbeşte, ne vindecă, ne
ajută.

• Neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava domnului te va


însoţi (v. 8)
Din nou observăm frumuseţea ascultării de Cuvânt şi de poruncile
Domnului. Când ne bazăm pe jertfa de la Golgota şi facem voia Lui,
prin credinţă, suntem consideraţi curaţi şi neprihăniţi înaintea lui
Dumnezeu. Datorită acestei asigurări suntem fericiţi şi încrezători în
Dumnezeul nostru, iar slava Lui este mereu cu noi.

„Hristos în noi, nădejdea slavei. " (Coloseni 1:27)

208
CUNOAŞTEREA LU! DUMNEZEU

Nu poate exista promisiune mai minunată si de dorit ca aceasta:


gloria lui Dumnezeu te va însoţi. Acest lucru înseamnă că puterea lui
Dumnezeu se manifestă, adică ea are ca urmare semne, minuni şi
vindecări. Doamne, fa-ne vrednici pentru ca mereu să ne însoţească
gloria Ta, să putem fi purtători ai gloriei Tale aici, pe pământ!

• Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde; vei striga şi


El va zice: iată-Mâ!
De câte ori citesc aceste versete din Isaia 58, inima mi se umple de
bucurie, de credinţă şi încep să plâng... Cine nu doreşte aşa ceva? Cine
nu vrea să audă vocea Domnului ?
Vă daţi seama ce înseamnă această promisiune? însuşi Creatorul
universului va veni la noi atunci când îl vom chema! Şi mai mult decât
atât: atunci când durerea noastră va fi mare, iar noi vom striga,
Dumnezeu, în mila şi în bunătatea Lui ne va zice: „lată-Mă. Sunt aici!
Ce vrei să-ti fac?"
Oare nu se merită să facem orice ne cere El, doar de dragul Lui şi
pentru a vedea cum această promisiune se împlineşte sub ochii noştri?

„Şi dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva


noastră?" (Romani 8:31)

Imaginează-ţi că de câte ori te pui pe genunchi şi îl chemi pe


Domnul, auzi: „lată-Mă, sunt aici, cu tine, ce doreşti să-ţi fac?" O,
Doamne, ce mult pierdem pentru că nu Te luăm în serios şi pentru că
nu credem promisiunile Tale care sunt „da" şi „amin"! Doamne, ne
cerem iertare pentru ignoranţa şi nepăsarea noastră.
Prea mult am lăsat firea noastră să ne conducă. Acum alegem să ne
punem de-o parte în post şi în rugăciune şi să împlinim Cuvântul Tău.
Avem încredere în Tine, Doamne, căci atunci când Te chemăm, Tu eşti
chiar lângă noi. îţi mulţumim pentru că ne vei ajuta şi pentru că ne vei
curaţi mintea, inima şi urechile ca să Te auzim când ne vei spune: lată-
Mă!

• Domnul te va călăuzi neîncetat


încă o făgăduinţă minunată. Toţi creştinii au nevoie de ea în fiecare
zi. De multe ori avem de luat decizii în viaţă şi nu ştim ce anume să
alegem. Dar bunul nostru Tată şi Dumnezeu atotputernic
209
ROD1CA VOLINT1RU

are întotdeauna soluţiile şi resursele Sale nelimitate. El ne promite că


ne va călăuzi neîncetat. Aşadar, un beneficiu al postului va fi
eliminarea confuziei, a neîncrederii şi îndoielii.

„Insă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna


dreaptă; Mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în
slavă." (Psalmul 73:23-24)

„Eu —zice Domnul — te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe


care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea
îndreptată asupra ta. " (Ps. 32:8)

„Duhid Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. "


(Psalmul 143:10)

• Domnul îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă


Aici vedem belşugul bunătăţii şi al îndurării lui Dumnezeu pentru
cei care II ascultă; El are grijă de copiii Săi atunci când ei se află în
diferite încercări. Ce înseamnă să fii în locuri fără apă? înseamnă pustia
de orice fel. Ai trecut vreodată prin pustie? Acolo nu creşte nimic
verde, căci unde nu este apă, nu este viaţă. Cât vezi cu ochii, e doar
pustietate. Acestor oameni Dumnezeul nostru le promite ploaia
binecuvântării.
Eram odată într-o pustie şi toată viaţa mea era fără viaţă, fără
speranţă, fără apă... Dar Domnul a venit şi mi-a vorbit din Cuvântul
Său. El mi-a dat apa Cuvântului Său şi m-a înviorat. Cuvântul
Domnului este ca un izvor de apă care curge continuu şi care aduce
viaţă pe oriunde trece:
„ Voi face un drum în pustiu şi râuri în locuri secetoase. "(Isaia
43;19)
Domnul te încurajează prin acest verset. El îţi spune că dacă duci
lipsă, El te va sătura, te va înviora şi tu vei începe să creşti, să te
maturizezi şi să aduci roadă pentru El. Dacă eşti într-un loc secetos din
punct de vedere spiritual, Domnul, în harul Său, te va sătura cu
Cuvântul Său si cu revelaţiile Sale. Dacă ai încredere în Dumnezeu si
cauţi Faţa Lui, pustiul tău se va transforma într-un loc plin cu izvoare.
(Psalmul 84:4)
210
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

• El va da din nou putere mădularelor tale


Umblând prin această lume, obosim, slăbim şi ne îmbolnăvim. Ne
simţim tare împovăraţi din pricina grijilor şi a luptelor. însă Domnul ne
promite că ne va da din nou putere. Aceasta înseamnă că El ne-a mai
dat putere în trecut, dar, din cauză că am alunecat sau am căzut, am
pierdut puterea fizică şi cea spirituală. Promisiunea Sa este că El nu
oboseşte niciodată: El este pregătit întotdeauna să îi ierte, să îi
întărească şi să-i ajute pe copiii Lui.

• Vei fi ca o grădină bine udată


Aţi văzut cum arată o grădină bine udată? într-o astfel de grădină,
florile, legumele şi fructele creează un spectacol mirific. Oricine se
bucură să viziteze sau să lucreze într-o astfel de grădină. Noi trebuie să
fim ca o astfel de grădină, când cineva are nevoie de un rod, să-1 poată
găsi în noi. Dacă cineva are nevoie de o mângâiere, de o rugăciune, de
un ajutor material sau spiritual - să găsească aceste daruri la noi. Dacă
Domnul Isus locuieşte în noi, grădina noastră trebuie să aducă multă
roadă.
Curăţeşte-ne, Doamne, altoieşte-ne, Doamne, udă-ne, Doamne,
pentru ca la rândul nostru să îi udăm şi noi pe alţii. Amin!
• Vei fi ca un izvor ale cărui ape nu seacă
Noi ştim că izvorul vieţii noastre este Domnul Isus. Din El ne
adăpăm zilnic. Cuvântul Său este veşnic bogat şi adevărat. Dumnezeu
este pentru noi un izvor de pace şi de iertare, un izvor adânc de iubire şi
de har. Şi pentru că El locuieşte în noi, prin Cuvântul Său, noi devenim
la rândul nostru un izvor, care nu seacă.
Ce face izvorul? El aduce viaţă în jurul lui. Toată natura se
înviorează acolo pe unde trece el. Cei însetaţi vin la izvor să bea, să-şi
potolească setea. Apoi, apa este folosită pentru spălare, pentru curăţire,
pentru înviorare. Vrem să fim ca un izvor ale cărui ape nu seacă? Dacă
vom rămâne în ascultare, vom beneficia de toate aceste beneficii ale
postului şi ale rugăciunii. Să-I mulţumim Domnului pentru aceste
beneficii datorate harului de la Golgota, care curge continuu pentru noi.

„ Căci la Tine este IZVORUL vieţii." (Psalmul36:9)

211
RODICA VOLINTIRU

„Frica de Domnul este un IZVOR de viată." (Proverbe


14:27)

Promisiunea făcută de Isus femeii samaritene a fost atât de clară:


Dacă vom bea din apa pe care ne-o va da Dumnezeu, nu vom înseta
niciodată, iar această apă se va preface într-un izvor de apă care va
ţâşni în noi, ca să nu mai secăm niciodată. In felul acesta, vom aduce
viaţă oriunde vom merge.
O, Izvor al vieţii noastre, cât însetam după Tine! De asemenea,
vrem ca la rândul nostru să devenim un izvor de viaţă pentru
toţi cei din jurul nostru. Este atâta pustiu în jurul ?70stru,
Doamne! Te rugăm pe Tine, izvorul vieţii, să torni din Tine în
noi, să putem uda şi noi pe alţii!Ajută-ne să fim conştienţi de
aceste promisiuni! Vrem să împlinim condiţiile necesare pentru
ca promisiunile să se manifeste în vieţile noastre. Te rugăm acest
lucru cu ardoare, Tată ceresc!

ÎNDEMN LA POST ŞI LA RUGĂCIUNE


Omul nu a fost creat ca să mănânce de trei-patru ori pe zi, fără
întrerupere. Din când în când, el trebuie să facă pauze. Cu cât ne
îndopăm mai mult, cu atât credinţa şi lucrările Domnului slăbesc în
viaţa noastră, iar noi devenim căldicei spiritual şi ne clătinam în
credinţă.
Lipsa postului şi a rugăciunii din viaţa cuiva duce la răceală
spirituală, la certuri în familie şi în biserică, la bârfa şi la invidie, la
necurăţie, la alergarea după poftele lumii, la îndoială, la necredinţă, la o
viaţă fără bucurie, dar plină de îngrijorări, la mândrie spirituală, la o
formă de evlavie fără putere, la împietrire şi la păcat.
Creştinii care nu practică postul şi rugăciunea sunt fără dragoste,
fără credinţă, fără revelaţii divine şi nu pot spune că au o închinare
adevărată. De aceea, suntem chemaţi să ne întoarcem din nou la
Domnul, să căutăm faţa Lui cu post şi cu rugăciune. Să începem să
ascultăm de Cuvântul Său, să-I aducem mereu laudă şi mulţumire, să
fim martorii Lui credincioşi într-o lume pierdută!
Abstinenţa de la mâncare face ca rugăciunile noastre să acţioneze
la adevărata lor capacitate şi să fie eficiente. De ce? Pentru că dacă

212
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

postim, Duhul Sfânt are mai mult loc şi control în inimile şi minţile
noastre. Credinţa devine puternică şi putem cere cu autoritate
împlinirea voii lui Dumnezeu. Atunci învăţăm să-L ascultăm pe
Dumnezeu şi ştim să cerem lucruri după voia Tatălui.
„Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage
necurmat, şi să nu se lase. " (Luca 18:1)
De exemplu, cineva se roagă pentru ceva specific, pentru un lucru
despre care ştie sigur că este după voia Domnului. Dacă răspunsul
întârzie, persoana respectivă se opreşte, în inimă intervine îndoiala,
necredinţa, confuzia, dezamăgirea şi toate acestea îi sufocă rugăciunea
cu care a pornit aşa de hotărâtă.
Aici trebuie să accentuăm un principiu pe care mulţi îl neglijează.
Când tu ştii sigur că ceea ce ceri este în voia Domnului, atunci ai
autoritate pentru a obţine acel lucru. Te încurajez să insişti, să crezi,
căci sigur vei primi răspunsul aşteptat. Promisiunile lui Dumnezeu sunt
„da" şi „amin!". Nu mai privi la probleme, la obstacole, la munţii care
sunt în faţa ta, nici la mărimea lor, ci crede în puterea şi în credincioşia
Celui ce a promis că te va asculta.
Postul te ajută în astfel de situaţii critice, îţi dă putere să nu renunţi
şi să perseverezi cu credinţă în rugăciune, până când primeşti răspunsul
aşteptat. Privirea ta se va muta de la problemă, de la muntele acela
imposibil de mutat din faţa ta, la Dumnezeul cel Atotputernic, plin de
milă, de îndurare, de dragoste, la Cel care este „da" şi „amin", la Cel
care este drept şi neprihănit şi care va răspunde cu dragoste copiilor
Săi. El este Dumnezeul care te vindecă (Iehova-Rafa). El, Mântuitorul
Isus, Cel care a vindecat atâţia bolnavi, are putere să te vindece şi pe
tine de boala ta.
„El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului,
Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui,
dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile
Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe
Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă." (Exod
15:26)
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut
peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi." (Isaia 53:5)
213
RODICA VOLINTIRU

Dacă încă n-ai primit un răspuns la rugăciunea ta, cercetează-te să


nu existe vreun păcat nemărturisit în viaţa ta. Trebuie să dai la o parte
orice obstacol, orice păcat care te-nfaşoară. Cu smerenie şi cu pocăinţă,
fă o întoarcere radicală de la acel păcat. Apoi, prin Cuvântul credinţei,
declară şi proclamă promisiunile lui Dumnezeu. In urma postului, vei
primi lumină, revelaţie, credinţă şi perseverenţă în rugăciune.

„Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi


şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că
le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului,
va găsi El credinţă pe pământ?" (Luca 18:7,8)

Perseverenţa în rugăciune este plăcută Domnului, căci prin ea arăţi


că nu vrei să cedezi, fiindcă te bazezi pe puterea şi pe dragostea Sa.
Dumnezeu este credincios şi de aceea El împlineşte Cuvântul Său. Nu
te îndoi, căci dacă vei renunţa, îţi va fi mai greu să revii cu problema ta
înaintea Domnului. Mintea ta îşi va aduce aminte de înfrângerea de ieri,
şi când te vei ruga pentru altceva, te vei confrunta cu necredinţă şi cu
îndoială. Dă-i Domnului povara ta şi continuă să te încrezi în El, căci El
are timpul Său şi felul Său de a răspunde.
Creştinii trebuie să meargă înainte, trebuie să se lupte, căci doar
aşa răsplata lor va fi mare. Dacă nu cedăm, ci perseverăm zi şi noapte
în post şi în rugăciune, vom experimenta victoria credinţei asupra lui
Satan şi asupra puterilor întunericului. Vom obţine o nouă măsură de
putere şi vom deveni luptători neînfricaţi, iar pe următorul munte care
se va pune în calea noastră, îl vom vedea mai mic şi îl vom depăşi mai
uşor. O victorie câştigată ne va conduce spre o alta şi lupta va fi din ce
în ce mai uşoară, deoarece odată ce am intrat pe teritoriul credinţei,
suntem deplini încredinţaţi de bunătatea şi credincioşia Sa, şi devenim
siguri si conştienţi de promisiunile Domnului. Cunoaşterea noastră
creşte în toate privinţele:
• ştim că Dumnezeu se luptă pentru noi;
• ştim că El este Cel ce ne va purta de grijă;
• ştim că El este mereu cu noi;
• ştim în Cine ne-am pus încrederea;
• ştim că Dumnezeu e credincios;

214
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

• ştim că El nu ne lasă şi ne iubeşte mereu;


• ştim că prin rănile Sale suntem vindecaţi;
• ştim că suntem aşezaţi în locurile cereşti în Hristos;
• ştim că Satan este sub picioarele noastre;
• ştim că toate lucrurile lucrează spre binele nostru;
• ştim că Isus este calea, adevărul si viata;
• ştim că El are plăcere să ne dea totul din belşug;
• ştim că postul şi rugăciunile noastre vor primi răspuns;
• ştim că nici o armă împotriva noastră nu va prospera;
• ştim şi credem în puterea Cuvântului care e viu şi care
acţionează la porunca noastră;
• ştim cine suntem în Hristos;
" ştim cine este Tatăl şi Dumnezeul nostru.
Prima bătălie este cea mai grea. De aceea, ni se cere la modul cel
mai serios să nu neglijăm postul şi rugăciunea, pentru ca duşmanul să
fie scos afară. Apoi, totul va fi mult mai uşor, căci cel rău a fost înfrânt
o dată la Calvar şi apoi în vieţile noastre.

CORPUL OMENESC ŞI ALIMENTAŢIA


în corpul uman sunt milioane de celule. Când aceste celule
funcţionează normal, ele interacţionează prin impulsurile electrice pe
care le transmit. Ele radiază viaţă şi împreună acţionează ca o baterie
puternică, umplând de viaţă şi sănătate tot corpul nostru. Hrana pe care
o mâncăm ţine aceste minunate celule încărcate şi ele sunt gata de noi
activităţi. însă, atunci când mâncăm prea mult, ele devin supraîncărcate,
strangulate şi devin ineficiente.
Când stomacul este prea încărcat, celulele care nu mai fac faţă
volumului mare de muncă, se îmbâcsesc de toxine, iar organele
alimentate astfel încep să cedeze. Drept urmare, apar bolile.
La fel este şi la nivel spiritual. Când lăsăm firea să preia controlul,
duhul este cel care suferă, credinţa slăbeşte şi nu mai tânjim după
lucrările Domnului, ci după cele ale firii. Când vine ispita, păcatul,
problemele, stresul, cădem, căci omul cel nou nu a fost întărit prin
Duhul. Am devenit mult prea ocupaţi hrănind firea, şi astfel am

215
RODICA VOL1NT1RU

rămas slabi din punct de vedere spiritual. Fără să conştientizeze, mulţi


au ajuns să se închine mâncării.

„Mâncărurile sunt pentru pântece, si pântecele este pentru


mâncăruri. Şi Dumnezeu va nimici si pe unul si pe celelalte."
(iCorinteni 6:13)

Postul este benefic, deoarece datorită lui corpul este despovărat de


hrana care de multe ori face mai mult rău decât bine trupului. Singura
care se bucură fără încetare de mâncare este gura...
Postul aduce curăţire. Chiar dacă celulele nu mai sunt alimentate,
ele continuă să lucreze săptămâni întregi, împlinindu-şi menirea de
detoxifiere, eliminând otrăvurile din corp. Stomacul, împreună cu
milioane de celule, au intrat în „vacanţă".
Postul şi rugăciunea sunt cele mai rapide metode de curăţare şi
vindecare, atât pentru trup, cât şi pentru suflet. Dumnezeu doreşte să ne
cureţe de „omul cel vechi", care poate fi asemănat cu un covor care a
fost foarte murdar, care a mirosit urât şi pe care mulţi şi-au lăsat
amprentele murdare pe el. Acum, acest covor este dus la curăţat şi în
urma acestui proces poarte fi aşezat la vedere în locuinţă.
La început, când intri într-un post de 21 sau mai multe zile, nu este
uşor. Ai impresia că eşti aproape de moarte şi firea cea veche se zbate,
strigă, căci nu-i place acest proces de transformare. Iar tu începi să te
simţi singur, totul pare întunecos şi parcă Dumnezeu te-a uitat sau este
undeva departe...
Primele zile sunt cele mai grele, în mod special prima zi, fiindcă l-
ai scos din tiparul lui, din rutina celor trei mese pe zi. Dacă eşti obişnuit
să consumi cafea, vei avea dureri groaznice de cap şi vei simţi că tot
trupul urlă. Devenind foarte agitat, nervos, nerăbdător, în tine vei simţi
cum se dau nişte lupte grozave. Cel rău ştie însemnătatea postului, ştie
că persoanele care aleg să postească cu orice preţ vor avea putere,
autoritate şi control asupra lui, fiindcă Domnul Isus ne-a dat toată
puterea, controlul şi autoritatea asupra vrăjmaşului.

„Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii,


si peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea
vătăma." (Luca 10:19)

216
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Postul şi rugăciunea sunt de ajutor pentru ca aceste promisiuni să


fie activate în vieţile noastre. Insă, cel rău va face tot ce-i stă în putinţă
ca să te oprească, căci el ştie mai bine ca noi ce efecte are postul
împotriva lui. El va încerca să te tulbure prin cei din casa ta sau prin cei
din jurul tău. Vei fi ispitit să bagi ceva în gură şi apoi îti va veni să
renunţi. Vei simţi ameţeli, slăbiciune si oboseală. îti va veni poate să
vomiţi sau să leşini, ca imediat să spui că tu nu poţi să posteşti. Aceasta
e o minciună a celui rău, nu o accepta. Tu poţi totul prin Hristos care te
întăreşte. Luptă-te, căci numai cei care se luptă vor câştiga cununa.
Poate vei fi invitat (tocmai când tu ai decis să posteşti) să te duci la
o zi onomastică sau la vreun prânz cu prietenii alături de care îţi
place să fii şi care gătesc foarte bine. POSTUL ȘI
Ţi-au spus că vor face prăjiturile tale RUGĂCIUNEA SUNT CELE
preferate, iar tu deja salivezi şi ţi le MAI RAPIDE
imaginezi. METODE DE CURĂŢARE
Nu trebuie să uiţi faptul că toate VINDECARE, ATÂT
aceste ispite si gânduri sunt doar nişte
PENTRU TRUP, CAT ŞI
srortan ale trupului tau pe care l-ai pus
PENTRU SUFLET.

pentru a te face să te opreşti din luptă.


Cei mai mulţi sunt atacaţi puternic înainte de începerea unui post mai
lung; alţii se opresc chiar la început postului, în prima zi sau a doua zi.
Vă spun şi din propria mea experienţă că putem totul în Hristos
care ne întăreşte. Cred din toată inima că şi tu poţi totul dacă te încrezi
în Domnul şi dacă ai căpătat descoperirea puterii postului.

pe cruce. Cel rau se foloseşte de ele

PREGĂTIREA DINAINTEA POSTULUI


Pregătirea fizică şi spirituală este o necesitate de primă importanţă
înainte de începerea unui post obişnuit sau a unuia mai lung.
1. Trebuie să cunoşti Cuvântul, realităţile, efectele, răsplătirile şi
puterea postului îndelungat. Această cunoaştere îţi va da curaj,
credinţă, bucurie. Astfel vei şti că postul lucrează ceva măreţ
în viaţa ta şi în viaţa celor pentru care te rogi.

217
RODICA VOLINT1RU

2. Trebuie să ai o viziune, o chemare, o motivaţie după voia


Domnului. Această motivaţie îţi va da putere şi te va face să
posteşti indiferent de obstacolele care se ridică în calea ta.
3. Trebuie să fii hotărât, să declari cu voce tare, prin credinţă, şi
chiar să scrii în jurnalul tău: „începând din data cutare, voi
intra în post atâtea zile." E ca şi cum tu îţi programezi mintea,
creierul şi trupul, ca ele să ştie această hotărâre a ta şi să nu
negocieze cu tine. Eşti decis să nu le asculţi plângerile.
4. Declară cu voce tare că eşti hotărât să posteşti pentru ca şi cel
rău să ştie că tu crezi că Domnul e de partea ta.
5. Spune câtorva persoane de încredere faptul că tu vrei să
posteşti. Aceste persoane te vor purta în rugăciune şi, totodată,
prin faptul că îţi vei lua un angajament faţă de ele, vei deveni
mai responsabil. Acest angajament te va ajuta să duci postul
până la capăt - nu doreşti ca cei ce stau în spărtură pentru
tine să fie dezamăgiţi de înfrângerea ta.
6. Gândeste-te doar la ziua „de astăzi" si cere-i Lui Dumnezeu
har ca s-o treci cu bine, nu te gândi: „vai, mai sunt încă atâtea
zile, ce mă fac?"
7. Crede şi declară că vei ajunge cu bine la capătul postului şi
că vei vedea rezultatul şi beneficiile postului şi ale rugăciunii.
8. Retrage-te şi petrece cât mai mult timp cu Domnul, în
Cuvântul Său, în laudă şi în rugăciune. Stai departe de
discuţiile lumeşti, fireşti. încearcă să petreci mai mult timp cu
Domnul decât cu restul familiei, cu prietenii, cu internetul
sau televizorul.
9. Bea apă cât de multă. Ea poate să fie distilată, fiartă, călduţă.
Dacă se poate, bea peste doi, trei litri zilnic. Nu încerca să
guşti ceva, căci întreg corpul tău va urla după şi mai mult, şi
după aceea va fi aproape imposibil să te opreşti. Dacă cumva
ispita a fost prea mare şi ai băgat în gură ceva sau chiar ai
mâncat, nu renunţa la post; pocăieşte-te şi mai continuă
postul cu încă o zi. Luptă, căci Domnul este de partea ta. Nu
te lăsa păcălit de şoapta vrăjmaşului care îţi spune că postul
tău nu mai este valabil deoarece ai mâncat. El doreşte tocmai
acest lucru: să renunţăm cât mai uşor posibil.

218
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

10. Pregăteşte-ţi mintea, dar şi trupul. Cu cel puţin o săptămână


înainte, începe să mănânci mai puţin. Treptat, scoate din
meniul tău dulciurile si cafeaua. Mănâncă mai multe fructe si
> >
legume şi bea multă apă. In felul acesta, îţi va fi mult mai uşor
să intri în post. Când intrăm în post dintr-o dată, e normal să
fie o reacţie dură din partea corpului nostru, căci îl supunem
brusc unui regim strict, cu care nu este învăţat. Nu te speria de
ameţeli sau de dureri de cap. Toate sunt normale pentru că
procesul de curăţare incomodează. Ţinta ta trebuie să fie mult
mai mare decât durerile uşoare şi de-o clipă.
11. Să nu-ţi fie teamă de nimic. Nu lăsa suspiciunea sau gândurile
negative să te facă să te opreşti sau să nu te lase să intri în
posturi mai lungi.
Vrei să vezi un adevărat rezultat? Atunci fii hotărât, disciplinat şi
înţelept. Astfel vei depăşi orice obstacol, căci Cel ce este în tine este
mai puternic decât cel ce vine împotriva ta. Dacă toţi creştinii ar
înţelege şi ar practica postul lung doar cu apă, de câteva ori pe an, cu
siguranţă nu ar mai fi în biserici creştini fireşti, lumeşti, căldicei, care
abia se târăsc pe cale. Numai cei care au îndrăznit să intre pe aceste
teritorii vor înţelege diferenţa şi vor primi o nouă lumină şi revelaţie cu
privire la plinătatea vieţii în Hristos.
Când postim, firea este aşezată pe cruce. In complexitatea sa,
natura umană ne controlează cum vrea, iar noi nici nu ne dăm seama de
acest lucru. în inima noastră pot fi multe păcate de care nici măcar nu
suntem conştienţi: mândrie, invidie, gelozie, răutatea etc. Când postim
mai multe zile şi medităm la puterea Cuvântului lui Dumnezeu, firea îşi
pierde din puterea sa şi noi îi facem loc Duhului Sfânt, care ne umple şi
ne conduce vieţile. De obicei, eul nostru este pe tronul vieţii noastre şi
el vrea mereu să fie în control şi să-i satisfacem toate poftele. însă,
postul şi rugăciunea, împreună cu puterea Cuvântului Sfânt, omoară
rădăcinile firii şi noi începem să ne raportăm total diferit la tot ceea ce
gândim sau facem.
Postul expune tot ce-i vechi şi murdar înlăuntrul nostru. Astfel,
lumina Duhului Sfânt începe să lumineze şi cele mai adânci şi
întunecate unghere ale sufletului nostru. Atunci se produce o curăţire
adâncă. începi să vezi total diferit starea şi comportamentul tău. îţi

219
RODICA VOL1NTIRU

este scârbă de eul tău murdar, pe care l-ai protejat, l-ai apărat, l-ai
împodobit şi care ţi-a făcut rău ţie şi tuturor celor din jurul tău. Total
prăbuşit la picioarele Mântuitorului, recunoşti ca niciodată înainte că
nimic bun nu locuieşte în tine, în firea ta pământească.
Domnul Isus aşteaptă de mult aceste momente; El vrea să-ţi vezi
starea, să te cureţe şi să te umple de lumina, dragostea şi smerenia Lui.
Smerenia este cheia înălţării. Numai mergând la cruce, văzându-ne
starea, putem să fim una cu Hristos. Dar, fără post şi fără rugăciune nu
ne vedem starea cum se cuvine, şi chiar dacă o vedem, nu avem puterea
de a fi liberi. Poate vei spune: „Jertfa de la Golgota a Domnului Isus, nu
mă poate elibera?" Bineînţeles, căci noi suntem mântuiţi şi iertaţi prin
sângele Domnului Isus, însă firea este mereu în noi şi, aşa cum ne-a
spus chiar Mântuitorul nostru, trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi si
să-L urmăm. Firea se războieşte întotdeauna cu Duhul. Cheia este la
noi, noi alegem cui îi deschidem. Domnul şi-a făcut partea Lui, noi
trebuie să o facem pe a noastră.

BENEFICIILE POSTULUI
Mesajul pe care loan Botezătorul 1-a împărtăşit a fost unul al
pocăinţei şi al pregătirii pentru a intra în împărăţia Domnului. Astăzi,
Dumnezeu caută mulţi oameni ca loan Botezătorul, care să strige:
„Pregătiţi calea Duhului, pentru ca El să transforme mireasa Lui
Hristos!"
Care sunt elementele prin care ne putem pregăti? Cuvântul,
rugăciunea, postul şi închinarea. Postul şi rugăciunea ne pregătesc
pentru a fi botezaţi şi umpluţi de Duhul Sfânt ca la Rusalii. Mulţi se
roagă sa fie umpluţi de Duhul Sfânt, aşteaptă această revărsare, dar nu
văd nici o schimbare. O pregătire serioasă prin post şi rugăciune va
produce foame şi sete după Dumnezeu. Duhul Sfânt abia aşteaptă să te
umple. Dar, se pune întrebarea: doreşti mai mult plinătatea Duhului
Sfânt decât mâncarea? înţelegi cât este de necesară şi importantă
această umplere? Sau doreşti doar o experienţă? Când Duhul Domnului
umple un vas care mai întâi s-a golit, El aduce plinătatea Dumnezeirii.
Persoana care a fost umplută este total diferită în gândire, în vorbire, în
comportament şi Dumnezeu o poate folosi pentru lucrările Sale mari.
220
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Cu cât dezvoltăm mai mult o viaţă bazată pe aceste discipline


spirituale, faptele firii nu-şi vor mai găsi loc în noi. Persoanele care
neglijează aceste virtuţii, impulsionează în ele mai mult pofte: pentru
mâncare, pentru sex, pentru bani etc. Când postim, dorinţele noastre nu
mai sunt îndreptate spre noi înşine, fiindcă nu mai luptăm pentru ca noi
să avem, să ne împlinim, să ne bucurăm de lucrurile lumii, ci ne este
foame şi sete după lucrurile de sus, după lucrurile Duhului, ale
împărăţiei. Ne dorim ca împărăţia să avanseze, vrem să ajutăm sufletele
nemântuite să se întoarcă la El, vrem să fim lucrători împreună cu
Dumnezeu.
îmi aduc aminte de primul meu post de 40 de zile, pe care l-am
ţinut în anul 2007. Ce experienţe minunate am avut atunci! Ele mai
continuă şi astăzi. Bucuriile şi plăcerile trecătoare nu mă mai atrăgeau,
nici nu-mi plăcea să mai vorbesc despre ele. Duhul Domnului era peste
mine şi simţeam toată durerea Lui pentru lumea pierdută, aflată în
suferinţă şi deznădejde. Plângeam zilnic în rugăciunile mele lungi de
câteva ore. Eram mereu în travaliul naşterilor spirituale. Mă apăsa orice
suferinţă care există pe pământ. Mă durea (şi mă doare mereu de
atunci) durerea Domnului pentru lumea pierdută, mă durea durerea
săracului, a orfanului, a celui disperat, singur sau în prag de moarte si
doream ca să-1 pot ajuta. Nu erau durerile mele, ci ale Lui, căci El le-a
pus în inima mea, ca să mă rog pentru ele şi să le dau Lui - apoi
simţeam uşurare.
> >
Postul devenise rugăciune, dar o rugăciune neobişnuită, a Duhului
Sfânt care mijloceşte în noi şi prin noi. Eram într-o rugăciune continuă.
Rugăciunea aceasta este fierbinte, perseverentă, plină de pasiune,
compasiune, e însoţită întotdeauna de lacrimile lui Isus (nu de lacrimi
de autocompătimire). Uneori, nu mai aveam noţiunea timpului. Treceau
ore întregi şi nici nu realizam, credeam că au trecut doar câteva minute.
De multe ori, mă trezeam şi auzeam în duhul meu cum Duhul Sfânt
mijlocea. Slavă Tatălui ceresc care mi-a făcut parte de astfel de
suferinţe dulci! Acest post îl ţin în fiecare an. El să fie glorificat pentru
că mi-a dat harul să postesc multe zile şi pentru că astfel pot gusta şi
experimenta frumuseţea acestui sacrificiu. Eu nu îmi mai aparţin mie.
Mulţi nu înţeleg de ce am atâta pasiune radicală pentru Domnul şi
pentru oameni, şi de ce sunt atât de hotărâtă să continui această

221
RODICA VOLINTIRU

viaţă de post şi de rugăciune. Este doar El, Hristos Domnul, care, prin
Duhul Sfânt, mă cercetează şi mă umple mereu. Odată ce guşti şi vezi
ce bun este Domnul, nu mai este cale de întoarcere. Am învăţat secretul
vieţii de biruinţă: a sta la picioarele Lui în post şi în rugăciune, în
Cuvânt şi închinare.
Tu, cel care citeşti aceste cuvinte, poate îţi doreşti de mult să ai o
relaţie mai adâncă cu Domnul si nu ştii cum. Trebuie să plăteşti
y j > r y

preţul: să petreci cât mai mult timp cu Domnul şi să sacrifici pofta


cărnii şi a ochilor. Am scris această carte pentru că Domnul Isus a vrut
să fiu o încurajare şi o mărturie pentru voi.
De ce apostolul Pavel ne scrie că el a fost în „posturi adesea"(2
Corinteni 11:27)? El era conştient de faptul că înlăuntrul nostru este o
mare bătălie între fire şi Duhul Sfânt şi a ştiut că cheia succesului este
postul şi rugăciunea:

„Şi mă port aspru cu trupul meu, şi-1 ţin în stăpânire, ca


nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu
lepădat... " (1 Corinteni 9:27)

Datorită postului, Pavel avea stăpânire asupra poftelor care se


războiau înlăuntrul lui. El ştia că această luptă are o răsplată.
Dumnezeu îi răsplăteşte chiar de pe pământ pe cei care postesc.
O altă mare binecuvântare venită în urma posturilor lungi de 21 şi
40 de zile este primirea unor descoperiri din Cuvântul Domnului. Pot
mărturisi, spre slava Domnului, că în urma posturilor, am început să
capăt o înţelegere mult mai adâncă a Cuvântului lui Dumnezeu. Am
citit Cuvântul Domnului în fiecare zi din fragedă copilărie, dar, după ce
am început să postesc mai multe zile, mahrama care a fost peste ochii
mei a fost dată la o parte. Cuvântul Domnului a devenit mult mai clar,
mai viu si mai actual în fiecare amănunt din viata mea.
' j y

De câte ori deschid Biblia, Domnul îmi vorbeşte personal şi nu rriă mai
satur să studiez Cuvântul.
Postul ne dă harul de a interpreta corect Scripturile. Sunt multe
interpretări greşite ale Bibliei şi mulţi sunt victimele unui duh de
religiozitate şi de ură împotriva celor care au înţeles Biblia într-un mod
autentic. Dragostea pentru Dumnezeu, sinceritatea şi smerenia prin post
şi prin rugăciune, ne vor permite să accedem la

222
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

revelaţiile corecte, care ne vor ajuta să creştem spiritual. Avem nevoie


de\evelaţia Duhului Sfânt ca să înţelegem adâncimile Cuvântului. Cei
ce argumentează continuu şi aduc discordie şi divizare în biserici au
mare nevoie de o vreme de post şi de rugăciune, pentru a primi
descoperiri corecte din partea Tatălui ceresc.
De asemenea, profeţii au mare nevoie să postească multe zile,
deseori, ca să ştie cum să interpreteze Cuvântul pe care îl primesc. In
acelaşi timp, descoperirile din Cuvântului Lui Dumnezeu lucrează
pentru întărirea şi creşterea credinţei.
Dacă stau şi privesc în urmă, parcă nu-mi vine să cred cum am
putut să fac atâtea lucruri prin credinţă. Nu am avut nici un ban, dar am
păşit prin credinţă şi am cumpărat biletele de avion, am închiriat
maşina, am aranjat toate întâlnirile şi conferinţele. Iar Dumnezeu, în
credincioşia Sa, a avut grijă de toate nevoile noastre. Slavă Lui!
De unde vine credinţa? Ştim bine că ea vine în urma auzirii
Cuvântului. Noi trebuie să avem încredere în Autorul Cuvântului.
Postul şi rugăciunea ne ajută să-L cunoaştem pe Dumnezeu, prin Duhul
Sfânt, şi datorită relaţiei profunde care se formează, dobândim o mai
mare încredere în El.
Postul şi rugăciunea ne ajută să ne înnoim mintea atunci când
studiem Cuvântul Sfânt. Trebuie să ne concentrăm mai mult pentru a ne
înnoi în duhul minţii noastre (Efeseni 4:23). Dacă hrănim ceva, acel
lucru va creste si cu cât înfometăm ceva, acel lucru va slăbi, va ceda.
De aceea, haideţi să înfometăm omul cel vechi prin post! Chiar dacă
trupul este lăsat de Dumnezeu să mănânce şi să bea, să se bucure de
toate, totuşi el se războieşte mereu cu Duhul. De aceea, ni s-a dat
strategia postului pentru ca prin el, firea să se supună Duhului Sfânt.
In urma înnoirii minţii, vine şi trezirea spirituală, păcătoşii vin la
pocăinţă şi se întâmplă vindecări miraculoase. în cartea sa, Franklin
Hali, mărturiseşte cum în Indianapolîs, în anul 1947, patru persoane au
postit doar cu apă şi s-au rugat 21 de zile. Ei i-au îndemnat şi pe alţii să
postească între 14-21 de zile iară a mânca seara. Această chemare a
cuprins 50 de persoane. După 30 de zile, aceşti oameni au avut o
întâlnire de evanghelizare la care au venit 11.000 de participanţi, deşi
locurile disponibile ajungeau doar pentru 10.000 de oameni. Aproape
600 de suflete s-au pocăit şi mulţi oameni au fost vindecaţi instantaneu.
Oamenii care au postit au fost foarte încurajaţi şi au
223
RODICA VOLINTIRU

continuat să încurajeze şi alte biserici să intre serios într-o campanie de


post şi de rugăciune pentru mai multe zile. Ei au mărturisit că
Dumnezeu le asculta mereu rugăciunile şi că multe suflete erau
mântuite, eliberate de demoni şi vindecate.
Altă dată, au postit mai multe persoane, unii 40 de zile la rând, alţii
21, alţii 14 şi alţii mai puţine. Rugăciunile lor erau înflăcărate şi pline
de bucuria credinţei, fiind siguri că Domnul va lucra. S-a întâmplat o
mare minune: 1000 de suflete s-au întors la Domnul într-un an! Vedeţi
roadele postului lung şi ale rugăciunilor fierbinţi?
Biserica trebuie să fie din nou chemată la o astfel de dedicare prin
post şi prin rugăciune. Ştiu că şi astăzi unii postesc câte 21-40 de zile.
De asemenea, mulţi postesc postul lui Daniel, ei mănâncă orice în afară
de carne. Mulţi îl consideră mai mult „dietă" decât post. Nu ştiu câtă
putere are acest post în lumea spirituală. Postul adevărat şi puternic,
care aduce rezultate, este cel care presupune un sacrificiu, adică este
ţinut fără consumarea niciunui fel de mâncare. Poate te-am descurajat,
însă intenţia mea este să te provoc la a face mai mult. Să nu spui că nu
poţi, că ţi-e rău, că ţi-e frică, şi că nu ai motive să posteşti etc. Dacă
citeşti cartea aceasta cu atenţie, cred că vei găsi destule motive ca să
înţelegi faptul că acest sacrificiu este urmat de binecuvântări cereşti şi
pământeşti. Te vei convinge de aceasta în momentul în care vei
experimenta puterea postului.

CÂTEVA POSIBILE DIFICULTĂŢI ALE POSTULUI


Aceste dificultăţi nu se aplică la toţi cei care postesc. Dacă cumva
vei întâmpina vreuna dintre aceste „probleme", nu dispera pentru că ele
sunt trecătoare, sunt normale, sunt reacţiile luptei care se dă pentru
curăţarea trupului şi sufletului tău.

Voma
Stomacul respinge otrăvurile şi mizeriile care au fost acumulate,
mai ales atunci când ficatul nu e sănătos. Voma poate fi cauzată de
fiere, care este supra-aglomerată şi face ca toxinele să revină în stomac,
în loc să meargă către canalul intestinal. Este indicat să bei multă apă
caldă, care îţi va curăţa stomacul de aceste enzime.

224
CUNOAŞTEREA LUi DUMNEZEU

Ieşi la aer curat şi respiră adânc. Poţi consuma apă cu puţină


lămâie şi miere (aceasta numai în cazul când îţi este rău). Poţi consuma
cubuleţe de gheaţă, care să se topească în gură. Dacă simptomele
continuă mai multe zile, atunci te poţi opri din post, cerându-i
Domnului călăuzire pentru a şti când poţi să începi un alt post. In acest
caz, nu uita să mănânci puţin şi sănătos!

Insomnia
Atunci când posteşti, nu prea poţi dormi noaptea, dar şi în aceasta
poţi vedea binecuvântarea Domnului, căci El te ţine treaz ca să te rogi
neîncetat. Postul trebuie să meargă mână în mână cu rugăciunea,
acestea două alcătuiesc împreună un mănunchi de flori. Totodată, vei
începe să pierzi din greutate, cam patru sute de grame zilnic. Ceea ce
nu ne este folositor se elimină cel mai repede. Dispar grăsimile din corp
şi slăbim. Sângele, care a fost eliminat o dată cu grăsimea, este absorbit
în alte părţi vitale ale trupului. O parte din el se duce la cap, acolo se
încălzeşte şi cauzează insomnia. Se pierde doar o măsură foarte, foarte
mică de sânge în timpul postului. Sângele se poate lupta cu bolile din
trup, căci acum el nu mai este aşa de ocupat cu hrana pe care i-o dăm
trupului. In acest timp sângele se curăţeşte şi el.
Sunt multe binecuvântări fizice şi spirituale pe care le dobândim
atunci când postim, de aceea, Domnul ne îndemnă să facem din post un
stil de viată.

Dificultăţi la urinare
Acestea sunt rare. Dacă corpul a avut multe toxine, otrăvuri în
rinichi, acum el se curăţă si ca urmare, vom resimţi o senzaţie de
usturime. Este necesar:
• să bem cât mai multă apă fiartă şi distilată;
« să facem băi calde, stând cu şezutul într-o cadă cu multă apă;
• să ne odihnim cât putem de des (de două ori pe zi) ca să fim
feriţi de alte dificultăţi; e important ca energia noastră să fie
concentrată în activitatea rugăciunii.

225
RODICA VOLINTIRU

Despre pulsul inimii


Dacă eşti o persoană agitată în general, inima poate să bată mai
repede, se accelerează bătăile ei. Fă o baie rece şi pulsul inimii va reveni
la normal. Dacă inima îti bate mai rar, fă o baie fierbinte.

Dureri de stomac
Am auzit că mulţi oameni suferă dureri de stomac în timpul
postului. Unii au deja gastrită sau altă boală a stomacului şi le este mai
greu. Dacă te regăseşti în aceste cazuri, este indicat să bei suc de
portocale cu apă, sau apă fiartă cât mai des. Dacă nu te simţi bine de la
sucurile de citrice, să nu le bei. Fă-ţi un ceai cald cu puţină miere şi
lămâie şi ieşi la aer curat. Respiră adânc aerul curat, cheamă Numele
Domnului şi concentrează-te nu la durere, ci la Numele Domnului, care
vindecă. In acest timp, să te gândeşti la ceea ce ai mâncat până atunci,
iar după ce vei termina postul, să fii mai atent şi să nu mai mănânci
hrana nesănătoasă (fast-food, grăsimi, prăjeli etc).
Mulţumesc Domnului că eu nu am avut dureri de stomac decât
y

foarte rar. Dar atunci când le aveam, mă ridicam prin credinţă şi


porunceam stomacului să tacă şi declaram: „Omul nu trăieşte doar cu
pâine, ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Apoi,
începeam să „mănânc", adică să citesc cu voce tare Cuvântul
Domnului. Ce hrănitoare, ce plină de viaţă şi de putere este această
pâine a Cuvântului lui Dumnezeu!

Medicamentele şi postul
Societatea de astăzi este numită „societate de consum". Se
consumă multe feluri de mâncare, băuturi de tot felul si medicamente
multe şi costisitoare. Dacă am asculta de poruncile Domnului şi am
înţelege cum şi ce trebuie să mâncăm, nu am mai avea atâtea boli.
Postul de mai multe zile, practicat din când în când numai cu apă, este
cel mai bun medicament.
Dacă vrei să intri într-un post de mai multe zile şi iei medicamente,
atunci aceasta este decizia ta, bazată pe credinţa ta. Medicamentele nu
vindecă, ci doar ameliorează. Dacă ne punem credinţa în medicamente
şi ne simţim mai bine, atunci de ce să nu ne punem încrederea în
Dumnezeu, care este adevăratul vindecător?
226
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Medicamentele poartă în ele elemente toxice, chimice care mai


târziu vor afecta corpul nostru. Antibioticele pot distruge microbii pe
moment, dar, în acelaşi timp, ele ne afectează din alte puncte de vedere.
Dacă prin post scăpăm de toxinele şi de otrăvurile din corp, atunci ar
trebui să renunţăm şi la medicamente. Spre slava Domnului o spun: eu
nu am mai luat medicamente de 20 de ani. De când am început să
postesc mai des, mănânc mai sănătos, cu înţelepciune, şi nu mai am
nevoie de medicamente. Dacă mă simt rău, poate din cauza mâncării,
alerg la rugăciune şi la post, căci'acum înţeleg procesul curăţirii.
De ce însuşi Dumnezeu a poruncit poporului evreu să lase
pământul să se odihnească al 7-lea an? De ce ne-a poruncit să ne
odihnim a 7-a zi? Maşina are nevoie din când în când de o pauză, cu
atât mai mult au nevoie stomacul si ficatul nostru! Postul te curăţă de
toxine. Dacă deja ai acumulate multe toxine, ai nevoie mai mare de
post. De exemplu, dacă nu te simţi bine din cauză că ai consumat nişte
mâncăruri prea grase sau prea piperate, cel mai bun remediu este ca în
următoarea zi să posteşti, adică să nu mai mănânci nimic, ci doar să bei
apă. Este calea cea mai simplă, uşoară şi sigură de restaurare a
stomacului tău. Apoi, mănâncă numai fructe şi legume.
S-a constatat că cele mai multe boli sunt cauzate de mâncarea
nesănătoasă. Nenumăraţi oameni au trecut din viaţă pentru că nu au
ştiut sau nu au vrut să se abţină de la a mânca prea mult sau prea
nesănătos. Noi mâncăm multă mâncare gătită, prăjită, care şi-a pierdut
vitaminele. Suntem bombardaţi de peste tot cu tot felul de sortimente
de mâncăruri care mai de care mai gustoase de îţi lasă gura apă. Cum să
mai poţi posti când vezi atâta belşug de mâncare peste tot? Aici
dovedim adevărata înfrânare şi înţelepciune. Când ştii că astfel de
mâncăruri nu fac bine ficatului tău, trupului tău, atunci opreşte-te,
pentru că altfel vei suferi şi vei cheltui mult din cauza poftei tale.
De ce ne vorbeşte Cuvântul despre înfrânarea poftelor? Domnul a
vrut să ne scutească de multe suferinţe. De aceea, prin post putem duce
o viaţă de înfrânare, nu mai suntem sclavii gurii şi ai stomacului, ele nu
ne mai controlează, ci noi le controlăm pe ele.
Dacă vom ajunge să avem control asupra mâncării atât de necesare
trupului, atunci, cu siguranţă, ne vom putea înfrâna şi firea cu toate
poftele şi apucăturile ei. De aceea, este atât de important şi de necesar
să începem să avem o viaţă disciplinată, de post şi de
227
RODICA VOLINT1RU

rugăciune. Astfel, Duhul Sfânt va fi în control peste trupul, sufletul si


duhul nostru si vom avea o viată de biruinţă si de rodire spirituală.
Dacă vrei să ai un corp sănătos, în care Duhul Sfânt să locuiască cu
plăcere, atunci mănâncă puţin şi sănătos. Cele mai bune alimente sunt
fructele şi legumele proaspete; ouăle, laptele, seminţele de tot felul, dar
crude, nu coapte. De asemenea, corpul are nevoie şi de proteinele din
carne, astfel este indicat să mâncăm carne friptă (de vită şi de pui).
Carnea de porc, aşa cum ne spune Scriptura, nu este sănătoasă, chiar
dacă este gustoasă... Chiar dacă Domnul Isus ne-a spus că putem
mânca tot ce se vinde pe piaţă, totuşi, nu degeaba există în Vechiul
Testament interdicţia de a nu mânca acest fel de carne. Atunci, ce să
mănânci? Căci carnea de porc face parte din hrana de bază... Ştiu că
este greu, dar dacă vrei să ai o viaţă curată, simplă şi roditoare, vei
putea.
Pe cei care încă nu pot renunţa la medicamente, îi sfătuiesc să ţină
post cu sucuri (voi da detalii în legătură cu mai multe feluri de post în
alt capitol). Dacă eşti bolnav, dacă ai anumite infecţii, bacterii în
organism, postul ajută la eliminarea lor. Cum? Dacă iei mâncarea de la
cel bolnav, înfometezi şi bolile din corpul lui. Cele mai multe boli
rămân în corp pentru că le alimentăm mereu cu tot felul de mâncăruri şi
medicamente. Toate mădularele noastre au nevoie de odihnă, iar astfel
corpul are răgazul să se purifice.

In cazul în care trebuie să mergi la serviciu


Ştiu că nu e uşor să posteşti şi să lucrezi în acelaşi timp. Dacă poţi
posti numai cu apă, e foarte bine, dar bea cât mai multă apă. Dacă
trebuie să depui efort fizic, ai nevoie de energie, de aceea, este indicat
ca postul de mai multe zile, începând de la 7 zile, să fie ţinut cu sucuri
de portocale dimineaţa, şi cu suc de legume seara. Postul cu sucuri este
mult mai uşor de dus, îl poate ţine oricine şi e bine primit înaintea
Domnului. Dar există riscul ispitei de a mânca, de aceea, fii tare şi
hotărât, consumă doar sucuri diluate cu apă distilată. Când posteşti doar
cu apă, ai avantajul că după o vreme foamea dispare.
Cei care au o muncă mai grea, este indicat să postească cu apă sau
cu sucuri, iar seara să mănânce ceva uşor şi sănătos, mai ales fructe şi
legume (mă refer la un post de 10-2Ide zile). Dar, nu uitaţi că în zilele

228
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

de post trebuie să vă abţineţi de vorbe inutile, de la discuţii fireşti şi


fără valoare. Postul trebuie să fie însoţit de multă rugăciune.

Dacă eşti în perioada ciclului menstrual


Am fost foarte mirată când cineva mi-a zis: „Cum de posteşti 40 de
zile, când ai ciclu?" Am răspuns: „De ce să nu postesc? Ce legătură au
una cu cealaltă?" Replica a fost şocantă: „Pentru că eşti necurată." Oh!
Câtă neştiinţă, câtă rătăcire chiar!
Alte persoane mi-au spus că nu pun mâna pe Biblie şi nu merg nici
la biserică pentru că sunt necurate în perioada ciclului menstrual.
Doamne, ai milă! Cum poate să creadă cineva aşa ceva dacă se numeşte
creştin şi crede în jertfa Domnului Isus de la Golgota? De ce a mai
murit Hristos? Să fim salvaţi prin Lege şi prin neprihănirea noastră -
care este o haină mânjită înaintea Domnului?
E strigător la cer faptul că anumite grupări (secte), biserici sau
persoane, mai cred aşa ceva. Dacă ar fi adevărată această teorie, Hristos
a murit degeaba. Noi am fost făcuţi neprihăniţi, suntem iertaţi şi
purificaţi prin sângele Domnului Isus şi avem intrare liberă înaintea
tronului lui Dumnezeu oricând, prin sângele Mielului junghiat pentru
noi, păcătoşii. (Evrei 10:14-20)
Femeilor, nu contează dacă sunteţi în perioada ciclului. Postiţi
când Domnul vă îndeamnă, căci sunteţi bine primite şi veţi căpăta o
răsplată mare. Draga mea, Domnul Isus nu te respinge şi nu te
consideră necurată. Prin sângele Lui nevinovat, te-a purificat, te-a
sfinţit şi eşti neprihănită.
O altă întrebare privea relaţiile intime în timpul postului. Este de
dorit ca soţii să se abţină de la relaţii sexuale în timpul postului.
Apostolul Pavel ne spune:

„Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar


prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu
postul şi rugăciunea." (1 Corinteni 7:5)

Trebuie să existe o bună învoială. Dacă soţia are un soţ necredincios,


el nu o poate înţelege. Acesta nu trebuie să fie un motiv ca să nu mai
postească sau să se simtă vinovată, dacă soţul nu a înţeles-o. Bărbaţii
credincioşi care înţeleg puterea postului, pot rezista o vreme, şi ei vor

229
RODICA VOLINTIRU

avea mari beneficii fizice şi spirituale. Eu mulţumesc Domnului şi


soţului meu care a fost un adevărat erou, si a rezistat atâtea zile. El a
luat aşa de serios chemarea şi lucrarea Domnului pentru viaţa noastră
încât a plătit şi el preţul.
Dar nu uitaţi, cu cât renunţi la mai mult în timpul postului, cu atât e
mai puternic şi ai parte de binecuvântări. Aceasta înseamnă să-ţi
crucifici toate poftele. Duhul Domnului te va călăuzi şi-ţi va da tăria de
a posti serios. După ce posteşti mai multe zile fără să mănânci nimic, cu
siguranţă că vei putea apoi să-ţi ţii în frâu şi poftele trupului, limba şi
sufletul, cu toate emoţiile negative.

Dacă întrerup postul mai devreme decât mi-am propus?


Poate ţi-ai propus să posteşti 10 zile şi când ajungi la a şaptea zi,
simţi că nu mai poţi continua. Eu te sfătuiesc să nu te laşi dus de ceea
ce simţi. Continuă să declari promisiunile Domnului şi împotriveşte-te
tare diavolului, şi el va fugi de la tine. Adu-ţi aminte că postul
presupune o mare luptă, dar şi victorie, de aceea, Satan va încerca
absolut orice ca să te oprească.
Dar, dacă totuşi te-ai oprit, cere har Domnului să poţi continua
altădată. De exemplu, după 10 zile de post, tu eşti ispitit şi mănânci
ceva. Cel rău va veni să te condamne şi te va îndemna să renunţi, mai
ales pentru că ţi-ai
NU LASĂ DUHUL propus să posteşti 21 de zile. Eu te sfătuiesc
DE CONDAMNARE așa : nu renunța, căci cel neprihănit cade de
SA-ŢI FURE 7 ori și se ridică. Continuă să ţii mai departe
BUCURIA PENTRU postul. Dacă ai ţinut post doar cu apă o
CÂT N-AI POSTIT perioadă şi te simţi foarte slăbit, continupostul
cu sucuri, fără nici o reţinere. Dacă te-ai oprit din post mai
devreme decât ţi-ai propus, nu lăsa duhul de condamnare să-ţi fure
bucuria pentru cât n-ai postit. Roagă-te ca Domnul să-ţi dea har în
continuare. Postul presupune o mare bătălie cu trupul, cu sufletul şi cu
demonii, de aceea, trebuie să fim conştienţi de ceea ce facem. Sfatul cel
mai bun este să ne facem timp pentru multă rugăciune şi pentru
închinare, ca să sfârşim ceea ce am început.

230
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Dacă vrei să îţi alegi o zi sau mai multe de post, gândeşte-te înainte
în ce situaţie te vei afla în perioada aceea, vorbeşte cu soţul sau cu soţia
ta, şi alege o vreme în care nu eşti prea stresat, ocupat sau bolnav.
Căută să posteşti atunci când eşti mai liber pentru că ai nevoie să
petreci cât mai mult timp în rugăciune. Ai grijă pentru că de cele mai
multe ori suntem atât de ocupaţi încât nu mai găsim deloc vreme pentru
a posti. Alege-ţi zilele de post şi fii hotărât, nu te uita înapoi, aleargă
înainte ca un bun alergător, luptă cu nădejde, căci vei fi răsplătit de
Domnul.

Senzaţia de slăbiciune
Este normal să simţi o slăbiciune în trup, dar ea dispare atunci când
corpul se curăţă de acele toxine şi începe un nou stil de viaţă. Când te
simţi slăbit, odihneşte-te puţin, ieşi la aer curat şi roagă-te cu putere. De
obicei, cei mai mulţi oameni care postesc se simt foarte slăbiţi şi nu au
nicio putere să se mai roage. De aceea, luptă-te lupta cea bună a
credinţei. Uneori, te simţi fără putere şi parcă eşti pe punctul de a
leşina. Acest lucru mi s-a întâmplat şi mie aproape de fiecare dată după
trei sau cinci zile de post doar cu apă. Dacă mă sculam rapid din pat,
simţeam că se scurge totul din mine, mă simţeam rece şi transpirată.
Mă puneam repede în pat, îi rugam pe copiii să-şi pregătească singuri
pachetele, pentru că soţul deja plecase la serviciu, iar eu mă odihneam
încă puţin. Apoi mă ridicam din pat si mă simţeam mai bine.
Dacă ţi se întâmplă aşa ceva, nu intra în panică. E normal, corpul
este slăbit şi este într-un proces de curăţire. După ce am trecut de 7 zile,
nu am mai avut deloc această problemă, până în a 40-a zi. Normal, te-ai
gândi că te simţi mai rău după mai multe zile. Dar nu este aşa, fiindcă
organismul s-a purificat şi s-a adaptat. Mulţi oameni se simt slăbiţi şi
fără energie tocmai pentru că nu postesc. Corpul consumă foarte multă
energie atunci când noi mâncăm mult. Când intrăm în post, energia care
era consumată pentru digestia mâncării este liberă şi este folosită pentru
a trata corpul şi pentru a-i da energia de care are nevoie, spiritual şi
fizic. După ce corpul e curăţat, te simţi tânăr şi uşor ca un copilandru
voios şi sănătos, dar totuşi slăbit. Slăbiciunea aceasta este normală, căci
muşchii se micşorează şi nu mai au putere în ei. însă, aici intervine
harul lui Dumnezeu, care ne întăreşte.
231
RODICA VOL1NT1RU

într-unui dintre posturile de 40 de zile, primele două săptămâni m-


ara simţit foarte slăbită, încercam să mă rog şi parcă eram fără putere,
cerul era închis, cuvintele zadarnice. M-am luptat şi am continuat să cer
Domnului har, iar Domnul a îngăduit o situaţie în care m-am supărat
din cauza copiilor mei. Domnul a folosit supărarea aceasta pentru a mă
zdrobi ca să vin înaintea Lui cu mai multă hotărâre. Am venit prăbuşită
înaintea Domnului, eram extenuată, îndurerată şi am strigat de durere.
în timp ce strigam după ajutor - mă simţeam strânsă ca într-un corset şi
parcă nu puteam respira - am simţit cum ceva s-a frânt. Norul de
deasupra mea s-a împrăştiat şi s-a făcut lumină. Cerul s-a deschis, iar
îngerii veneau şi duceau rugăciunile mele Tatălui Ceresc. Atunci, s-a
făcut ca un tunel între cer şi pământ. Mă puteam ruga în libertate, cu
pasiune şi cu putere. Eram liberă, cerul era deschis, şi îl vedeam pe
Tatăl Ceresc zâmbindu-mi. Am avut biruinţă în lupta pe care am dus-o
în rugăciune. Duhul Sfânt mă îndemna să continui să mă rog, să
mijlocesc, să cer şi să-L laud. De atunci, m-am rugat fără încetare.
Rugăciunile curgeau. Eram continuu într-un duh de rugăciune, oriunde
aş fi stat. Duhul mijlocea pentru cauzele care erau în inima Tatălui.
Noaptea, când nu dormeam, simţeam cum Duhul se ruga înlăuntrul
meu. Când dormeam, Domnul îmi dădea vise profetice, de avertizare,
de înştiinţare. Când mă trezeam, Duhul cânta. Eu deschideam gura şi
trebuia doar să dau glas cântării.
După orice rugăciune cu care veneam înaintea Domnului -
rugăciune de cerere, de mijlocire sau de mulţumire - Domnul mă
conducea întotdeauna la starea aceea în care pasiunea după Domnul
meu scump şi iubit era primordială. Rugăciunea inimii mele a fost şi a
rămas aceasta:
„Ceea ce vreau eşti Tu, Doamne. Da, mă rog şi îţi cer să-mi
arăţi puterea Ta manifestându-se, să văd orbii cum îşi capătă
vederea, şchiopii umblând, leproşii vindecaţi, morţii înviaţi,
demonii scoşi afară! Da, doresc toate acestea spre slava Ta şi
pentru binele făpturii pe care Tu ai creat-o. Insă, mai mult decât
atât, duhul, sufletul şi trupul meu tânjesc după ceea eşti Tu, doar
Tu. Vreau să Te cunosc, să Te iubesc, să-Ţi văd frumuseţea şi
slava, să-Ţi pot spune ce mult Te iubesc.
Aş vrea să văd gloria Ta- ca şi Moise, să Te privesc în ochii
Tăi dulci şi duioşi, căci ştiu ce transformare radicală vei aduce în

232
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

viaţa mea. Doresc să trăiesc cu Tine în fiecare clipă, să nu uit că


eşti în mine şi cu mine Ia fiecare pas pe care-lfac. Vreau să trăiesc
doar în prezenţa Ta."

„Pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în


Tine... Cât pentru mine,fericirea mea este să mă apropii de
Dumnezeu... "(Psalmul 73:25,28)

Postul te face să trăieşti experienţe minunate, care te întăresc, te


luminează, te ajută să creşti spiritual şi să rămâi într-o stare de foame şi
de sete continua după Dumnezeu.

Constipaţia
Dacă simţi că eşti constipat, este indicat să bei apă cu sare, pentru a
elimina reziduurile din organismul tău. La o cană cu apă de 250 ml, se
adăuga o linguriţă de sare de mare. După ce vei bea această cană cu apă
şi sare, îţi va fi sete şi poţi să bei cât de multă apă. Cu siguranţă
rezultatele bune nu vor întârzia să apară. Trebuie să iei acest amestec
doar de 2-3 ori în primele zile, dacă te-ai hotărât să posteşti mai multe
zile. De asemenea, zeama de varză sau nectarul de prune sunt bune
împotriva constipaţiei. Când te vei opri din post, trebuie să mănânci
alimente care curăţă intestintele (voi da detalii despre acest subiect mai
târziu).

Crampele
Uneori, poţi simţi crampe în abdomen. Nu este indicat să bei multă
apă rece. Este bine ca apa să fie caldă sau la temperatura camerei. In ea
poţi adăuga puţină lămâie' şi miere. Mergi mult pe jos şi fă pe abdomen
masaje uşoare, de la dreapta la stânga.

Diareea
Nu te îngrijora dacă ai diaree pentru că şi aceasta face parte din
procesul curăţirii trupului. Eliminarea este necesară şi bună. Diareea
este doar la început, mai ales dacă bei apă cu sare. Nu pleca niciunde
atunci când bei apă cu sare. Dacă bei numai apă, nu ai cum să faci
diaree. De obicei, când începi să mănânci, se poate întâmpla să ai
diaree, dar dacă mănânci orez şi bei ceai de mentă, totul va fi în regulă.
233
RODICA VOLINTIRU

Mirosul urât al gurii, al trupului


In timpul postului, gura şi trupul au un miros mai urâţel. Este un
semn că tot corpul se curăţă de toxine. Este foarte indicată spălarea
deasă a dinţilor, a limbii şi a întregii guri. Mulţi nu postesc când se duc
la serviciu pentru că le miroase gura. E destul de inconfortabil, dar
acest lucru ar trebui să te determine să vorbeşti cât mai puţin cu lumea
şi cât mai mult cu Dumnezeu. Frunzele de pătrunjel verde sunt foarte
indicate împotriva mirosului urât. Trebuie doar să mesteci câteva
frunze în gură. Poţi să faci aceasta, chiar dacă posteşti. Sunt şi anumite
pastile mentolate pe care le poţi folosi. Guma nu este bună, pentru că
provoacă dureri de stomac şi foame. Gargara cu bicarbonat este iarăşi
bună împotriva mirosului urât.
Printre sacrificiile cerute de post se numără şi respiraţia urât
mirositoare. Dar dacă din acest motiv nu posteşti, atunci pierzi
beneficiile iui.

După post
Atunci când te opreşti din postul lung, dacă nu respecţi necesităţile
trupului şi începi să mănânci de toate, corpul, şi mai ales picioarele,
încep să se umfle. Sfatul meu este să nu mănânci imediat mâncăruri
grele, fereşte-te de tot ce este prea sărat, căci altfel vei avea de suferit.
Dacă ai ajuns să faci acest lucru, atunci opreşte-te imediat din a mânca
şi nu bea apă deloc. Fă o baie fierbinte, odihneşte-te, relaxează-te cât de
mult posibil. Dacă poţi, mai posteşte încă 2-3 zile. După ce nu te mai
simţi balonat, bea multă apă şi consumă sucuri, fructe, legume,
alimente uşoare.

Nimeni nu moare din cauza postului


Dacă postim cu înţelepciune şi suntem disciplinaţi, nu vom avea
nici o problemă, căci viaţa stă în sânge şi sângele nu se pierde în timpul
postului, dimpotrivă, se purifică şi ajută la vindecarea diferitelor boli.
Există şi anumite boli în cazul cărora postul este contraindicat.
Totuşi, am cunoscut un frate care a ajuns la metastază. Doctorii l-
au trimis acasă. Dar pentru că Domnul a avut un plan cu el, i-a spus să
postească 40 de zile doar cu apă. Dumnezeu a făcut o minune cu el:
după ce a terminat postul, a fost vindecat total. Apoi, Domnul
234
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

a început să-1 folosească în lucrarea de evanghelizare şi vindecare în


China si în alte ţări. Când am vorbit ultima dată cu el, în 2010, avea
102 ani! Ce mare-I Dumnezeu!
Atenţie! Sunt anumite boli care nu pot accepta postul. Nu căuta
scuze datorită bolii tale, dar du-te totuşi la doctor. Iată câteva exemple:
• cancerul: celor care suferă de cancer în primele faze nu le este
indicat să postească; dar dacă Domnul le spune să postească,
atunci să se încreadă în El, căci mulţi au fost vindecaţi.
Depinde de credinţa lor.
• anemia: eu am fost foarte anemică, dar am început cu posturi
scurte, de trei-şapte zile; am scăpat de această boală şi Domnul
mi-a dat har să pot posti până la patruzeci de zile.
• femeile gravide: postul nu este recomandat pentru ele, dar
înainte de a naşte, este foarte bine să postească câteva zile,
pentru ca naşterea să fie mai uşoară.
• copiii care au diferite boli; unele dintre ele vor trece datorită
postului. Este bine ca atunci când copilul a luat un microb
să nu i se dea nimic de mâncare o zi sau două (doar apă sau
sucuri naturale). Acest tratament este bun dacă copilul are
febră, oreion, diaree, dureri de cap, dureri de gât, opăreli,
reumatism, răceală la stomac ttc. Prin abţinerea de la mâncare
şi de la medicamente, toxinele vor fi eliminate. Când boala e
în corp şi noi continuăm să mâncăm, ea va rezista mai mult.
Dar când nu mai mâncăm, o înfometăm şi ea va „muri".
Când copiii mei erau mai mici şi făceau des infecţie gastrică (gripă
gastrică), vomitau tot ce le dădeam să mănânce. După ce am învăţat
această lecţie, nu le mai dădeam nimic de mâncare (nici ei nu puteau să
mănânce nimic) şi în două zile îşi reveneau. Le spuneam cam aşa: „Tu
ai în stomăcelul tău un gândăcel care-ţi face rău. Dacă îi dăm să
mănânce, se face mai mare, dar dacă nu-i mai dăm mâncare o zi, două,
el va muri şi ai scăpat de el." Exact acesta este adevărul despre acei
microbi, viruşi pe care îi luăm de undeva. Trebuie înfometaţi şi atunci
vom vedea diferenţa.
PURIFICAREA TRUPULUI ŞI A SUFLETULUI
Când începem postul, şi aici mă refer la acel post de 21-40 de zile,
post doar cu apă, necurmat, sângele şi energiile care au fost
235
ROD1CA VOLINTIRU

ocupate cu digestia, asimilarea, eliminarea, încep acum să se ocupe de


purificarea templului Duhului Sfânt. Sângele continuă să fie pentru mai
multe zile asemenea unui ulei nerafinat, gros, închis la culoare, dar el se
află într-un proces de curăţare.
Când simţi slăbiciune în timpul postului, acest lucru se datorează
faptului că procesul de curăţare funcţionează. După mai multe zile,
sângele devine mai subţire, mai curat. El ajunge prin toate vasele de
sânge. Când se produce această curăţare a sângelui, slăbiciunea aceea a
trupului dispare. Ajungi să te miri, atât tu, cât şi cei din jurul tău, de cât
de bine te simţi.
Din nou, pot vorbi, spre slava Domnului, despre experienţele mele
din timpul postului. In prima săptămână este mai greu, dar după aceea,
foamea dispare, slăbiciunea se duce şi te simţi ca un om normal. Am
putut lucra, am făcut curăţenie, cumpărături, am gătit zilnic, am avut
musafiri aproape săptămânal. Viaţa mea n-a fost cu nimic diferită. Mi-
am îndeplinit datoria de mamă la fel ca înainte de începerea postului.
Când urcam treptele, simţeam puţină oboseală şi parcă nu aveam putere.
Dimineaţa, când mă trezeam, eram foarte odihnită, lucidă, vioaie, dar
trebuia să stau puţin în capul oaselor, apoi, mă ridicam uşurel, ca să nu
ameţesc, şi mergeam la baie. După. aceea, intram în rutina zilei. Este
foarte indicat să te odihneşti în timpul zilei de cel puţin două ori. Am
văzut din experienţa mea că trupul îţi indică atunci când are nevoie de
odihnă; tu trebuie să-i cunoşti simptomele şi să-1 asculţi.
Cel mai important pentru mine era faptul că simţeam o dorinţă
fierbinte să stau cu Domnul în părtăşie. In orice moment liber care se
ivea, simţeam că trebuie să stau de vorbă cu El. Duhul de rugăciune şi
mijlocire cu lacrimi era mereu prezent, de câte ori mă chema Domnul.
Am locul meu special în sufragerie, unde petrec timp cu Domnul. Doar
când mă aşezam în acel loc, inima mea II simţea pe El, iar rugăciunea
curgea dinlăuntru! meu lauda era pe buzele mele, plângeam după
prezenţa Lui şi simţeam îndemnul de a mijloci pentru alţii. Era
minunat!
Dacă nu te poţi bucura de bucuriile pământeşti în timpul acestui
post (mâncare, intimitate cu soţul, bucurii fireşti), te poţi desfată mult
mai mult în Domnul, pentru că stai la masă cu El şi nu mai doreşti
nimic altceva în afară de El. Acest lucru înseamnă că ai păşit pe tărâmul
ceresc, duhovnicesc, şi nu mai vrei să cobori la cele pământeşti.
236
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

într-un moment de rugăciune, eram puţin întristată, căci trebuia să


port această „cruce", în timp ce alţii se bucurau de multe lucruri şi
mâncau de toate. Atunci, Domnul mi-a spus: „Tu nu te poţi bucura
acum de bucuriile lumii, ale firii, dar bucură-te că eşti cu Mine, la masa
Mea regală. Ceea ce-ţi ofer Eu, este mult mai puternic şi mai de dorit
decât mâncarea şi plăcerile de-o clipă. Desfătarea ta să fie în Mine şi cu
Mine. Eu sunt chiar lângă tine să te protejez, Eu sunt cu tine în această
luptă. Nu eşti singură, chiar dacă tu nu Mă vezi şi nu simţi prezenţa
Mea. Acum eşti într-un război spiritual, dar nu uita că victoria ta este
sigură, căci vei primi revelaţiile şi adâncimile puterii şi ale dragostei
Mele, ceva ce alţii nu pot primi şi nici înţelege. Harul Meu îti este
suficient! Eu sunt cu tine, nu te teme!"
Mulţi prieteni, chiar doctori, s-au îngrijorat de starea mea şi au
încercat să mă oprească de la a posti. Ei priveau lucrurile din punct de
vedere omenesc şi nu puteau să creadă că este posibilă o viaţă de post.
Ei nu puteau pricepe ceea ce trăiam eu. Astăzi, pot declara: totul este cu
putinţă celui ce crede!
Nu am acceptat nicio clipă ideea că în timpul postului se poate
întâmpla ceva rău cu mine sau în corpul meu. După ce am citit cartea
„The fasting prayer", de Franklin Hali, în care scrie despre oameni
simpli care au îndrăznit să creadă şi să postească 21-40 de zile, am
primit curajul, dorinţa şi credinţa necesare pentru a posti şi eu.

CUM SĂ IEŞIM DIN POST


Pentru mine, cel mai greu era sfârşitul postului de 40 de zile.
Foamea se întorcea după 35 de zile şi începeam să poftesc, mai ales
pentru că făceam mâncare zilnic. îmi făceam un suc de portocale seara,
pregătindu-mă să încep să mănânc uşor după terminarea postului. Este
foarte periculos, ca după atâtea zile de post în care n-ai mâncat nimic,
decât apă sau sucuri, să începi dintr-o dată să mănânci. Stomacul s-a
îngustat şi a devenit sensibil ca al unui copilaş. De aceea, este foarte
important ce şi cum mâncăm.
Trebuie să asculţi aceste sfaturi, fiindcă sunt spre binele tău.
Mă adresez celor care au postit mai multe zile doar cu apă. Este
foarte important să începi cu sucuri diluate cu apă, de 3-4 ori pe zi, câte
un pahar sau două. Această cură este importantă şi trebuie ţinută
237
RODICA VOLINTIRU

cel puţin o săptămână. în fiecare zi, trebuie să adaugi şi suc de legume


(roşii, morcovi, spanac, ţelină, varză etc). Apoi, adaugă puţină salată
verde şi supă de legume pentru alte câteva zile. (Ai putea spune că
astfel continui cu postul lui Daniel.)
După aceea, mănâncă fructe şi legume proaspete, lapte şi supe de
pui, cereale, seminţe, ouă, grâu, orz sau preparate din cereale. Dar
adaugă aceste alimente puţin câte puţin, ca să nu aglomerezi stomacul
ca apoi să-ţi fie rău. Când simţi că stomacul e gata pentru o hrană mai
tare, poţi mânca şi carne friptă. Dar nu uita să bei în continuare apă
multă, sucuri, să mănânci fructe şi legume, crudităţi proaspete. Te vei
simţi foarte bine, vei fi sănătos şi fizic, şi spiritual.
Este foarte periculos dacă începi să mănânci de toate. Nu mânca la
început cărnuri şi tot felul de preparate. Este adevărat că gura îţi cere de
toate, dar Domnul ne-a dat înţelepciune să nu distrugem ceea ce am
construit cu atâta trudă. Pâinea şi carnea friptă trebuie să fie introduse
în meniu după cel puţin două săptămâni (dacă ai postit 21-40 de zile).
Cele mai sănătoase mâncăruri sunt cele care sunt crude şi proaspete,
care au în componenţa lor vitaminele şi mineralele de care avem
nevoie. Mâncărurile gătite, prăjite, amestecate, nu vor face bine
trupului tău. Evită-le! Am observat că după post, corpul respinge ceea
ce nu-i face bine. De exemplu, eu beam cafea zilnic. In timpul postului
nu o mai consum. Când termin postul, nu-mi mai place, încerc să o
beau şi simt cum o respinge corpul. Sunt şi anumite mâncăruri pe care
le evit, chiar dacă îmi plac foarte mult. Ele îmi cauzează arsuri la
stomac.
După ce am ţinut pentru prima dată un post de 21 de zile cu apă, de
abia am aşteptat să mănânc pâine, căci tot timpul pofteam şi visam
pâine. în prima zi după post, mi-am prăjit o felie de pâine organică şi
am uns-o cu puţină brânză, am luat 2 roşii şi am fugit să iau copiii de la
şcoală. După 20 minute, a început să-mi fie foarte rău, încât nu mai
puteam nici să conduc maşina şi eram prinsă în trafic, pe un pod mare.
L-am sunat pe soţul meu să se roage pentru mine. Toată carnea mă
durea şi nu mai aveam nici o putere, în plus, mă durea şi stomacul. M-
am pocăit şi am strigat după ajutorul Domnului şi mi-am revenit. Ce se
întâmplase?
De 21 de zile, corpul nu primise mâncare, iar acum i-am dat dintr-
o dată mâncare grea şi toate mădularele au reintrat în activitate:
238
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

stomacul, ficatul, sângele din tot corpul. Muşchii au primit alimentaţie


şi energie. Toată uzina corpului a intrat în mişcare şi de aceea mi-a
fost asa de rău. Mi-am învăţat lecția.
In timpul postului, slăbeşti câte 4-500g pe zi. Grăsimea se
consumă, iar corpul se hrăneşte din rezerve. Când începem să
mâncăm, dacă nu mâncăm moderat, grăsimea se pune repede înapoi.
Nu postim pentru a slăbi, dar acesta e un bonus care ne convine, mai
ales nouă, femeilor.
Nu postim nici ca să impresionăm sau DUPĂ POST CORPUL
să ne lăudăm. Pentru că am spus în multe RESPINGE CEEA CE
locuri ca Domnul m-a chemat la zile de NU-I FACE BINE
post şi de rugăciune pentru ţara, poate ca
mulţi m-au judecat, considerând că mă
laud sau că mă văd mai presus de alţii. Dar nu aceasta a fost intenţia
mea. Dacă am lăsat o astfel de impresie, vă rog să mă iertaţi.
Dumnezeu cunoaşte motivaţiile inimilor noastre. Am venit în
ţară şi am spus toate acestea la porunca Domnului, ca să încurajez
poporul român la post şi la rugăciune pentru trezire. Domnul mi-a
cerut acest lucru mai întâi mie, să-i văd valoarea şi puterea, ca apoi
să pot fi o încurajare pentru alţii. Doar pentru slava Domnului o
spun: am lăsat o sămânţă de urmaşi, căci foarte multe persoane au
fost încurajate şi au postit mai multe zile, chiar până la 40 de zile,
şi au avut mari biruinţe şi experienţe cu Domnul. Dacă pu ar fi fost
Domnul şi harul Său cu noi, nu am fi putut să facem nimic. De aceea,
Ii dăm Lui toată gloria şi noi ne îndemnăm unul pe altul la fapte bune
si ne încurajăm ca să avem o viată de biruinţă în această lume.

MAI MULTE FELURI DE POST


1. Postul de o zi fără să mănânci şi fără să bei nimic. Este indicat
să fie ţinut timp de 24 ore, de la 6 seara până a doua zi la
aceeaşi oră.
2. Postul de o zi fără să mănânci nimic. Poţi bea apă (acest post
este mai sănătos decât primul şi astfel ai mai multă energie ca
să te rogi).
3. Postul Esterei - 3 zile şi 3 nopţi, fără să mănânci sau să bei
ceva.
239
ROD1CA VOLINTIRU

4. Postul de la o zi până la 3, 5, 7, 21, 40 de zile doar cu apă, fără


să mănânci nimic (postul consacrat).
5. Postul cu sucuri de fructe şi legume. Acesta este indicat să fie
de la 7 zile în sus. In acest post, trebuie să bei suc de portocale
diluat cu apă. Seara bea 1-2 pahare sau unul dimineaţa şi
altul seara. Poţi să bei dimineaţă un pahar de suc de fructe, iar
seara un pahar de suc de legume (morcovi, sfeclă roşie, ţelină
- toate acestea chiar amestecate cu miere). De asemenea,
trebuie să bei ziua cât mai multă apă distilată şi chiar fiartă.
6. Postul de 21 de zile doar cu fructe, legume şi seminţe crude:
alune, seminţe de floarea soarelui, seminţe de dovleac etc.
7. Postul de 21 de zile, ţinut cu sucuri şi cu supă de legume
fierte, fără sare. Se bea doar zeama lor.
8. Postul de 40 de zile doar cu apă sau sucuri.
9. Postul de la o zi până la câte vrei; dar în care mănânci seara
(este indicat să mănânci ceva uşor).
Toate posturile sunt bine primite, dar vă spun din propria mea
experienţă şi din experienţele altora faptul că postul ţinut numai cu apă,
indiferent de câte zile, este cel mai sănătos şi cel mai puternic din toate
punctele de vedere.
Aduceţi-vă aminte de faptul că postul înseamnă abţinere de la
mâncare. Dacă mănânci si te abţii de la televizor, internet sau vorbării
goale este minunat. Când posteşti, este indicat să te abţii de la toate
acestea pentru a avea timp să stai cât mai mult cu Domnul Isus.
Domnul Isus să ne ajute să înţelegem aceste secrete, aceste adevăruri pe
care le vedem în primul rând pe paginile Scripturii şi, apoi, în viaţa
multora care au îndrăznit să „umble pe apă".

MOARTEA EULUI, A FIRII


Diavolul se slujeşte mult de eul nostru. De aceea, nu este
întotdeauna uşor să slujeşti Domnului.

„Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care


a. căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă
moare, aduce mult rod. " (Ioan 12:24)

240
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

„Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită,


vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală." (Galateni 6:9)
Postul nu este o cale prea umblată, dar cei ce au îndrăznit să intre
pe ea au avut experienţe minunate. Postul ajută la purificarea templului
Duhului Sfânt. Duşmanul cel mai tare e omul vechi, care e greu de
cucerit: el a fost întărit cu lucrurile care îi plac firii. Mâncarea pe care o
dăm trupului zi de zi menţine în noi pofta firii pământeşti, iar partea
spirituală este mică şi slăbită. Obiceiul de a mânca continuu, fără
anumite perioade de post, slăbeşte credinţa şi puterea Duhului.
„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute si sunt acestea:
preacurvia, curvia, necurâţia, desfrânarea, închinarea la
idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile,
neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele,
uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare
cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei
ce fac as fel de lucruri nu vor moşteni împărăţia lui
Dumnezeu." (Galateni 5:21)
Postul este ca o cheie într-o uşă. Trebuie să punem mâna pe ea şi să
descuiem uşa aceea ca să avem parte de beneficiile, de darurile care se
află dincolo de ea. Dumnezeu a pus ceva din El în noi: roadă Duhului.
Dacă colaborăm cu Duhul Sfânt, vom fi asemenea lui Hristos. Totul este
posibil cu El. Trebuie să ştii cine eşti în Hristos şi nu trebuie să laşi frica,
intimidarea sau respingerea să te pună jos. Tu rămâi acelaşi, asa cum te-a
creat Dumnezeu. Vei aduce mult rod dacă dai firea ta la moarte. în timpul
postului, viaţa lui Hristos prinde rădăcini în tine şi indiferent ce ţi se
întâmplă, tu ai pace, bucurie şi încredere în El. Trebuie să fii gata să intri
în acest proces chiar dacă doare. Firea pământească se zbate şi răcneşte,
dar dacă II iubeşti pe Domnul, o vei face. Dacă eşti egoist si eşti învăţat
ca tu să controlezi totul, să manipulezi şi să judeci, atunci nu vei avea
victorie.
Cere-I Domnului, cu sinceritate, să-ţi arate care este problema ta şi
apoi aplică principiile biblice. Dacă laşi ca viaţa iui Hristos să se
manifeste prin tine, dacă mori faţă de firea şi eul tău, vei fi o
binecuvântare pentru alţii. Dacă eşti un om firesc, dacă eşti condus de
ceea ce vrei tu, de ceea ce gândeşti şi simţi, înseamnă că trăieşti doar pe
tărâmul sufletesc. Dacă te superi, repede şi din orice, să ştii. că încă

7.41
RODICA VOLINT1RU

eşti condus de firea pământească şi ai nevoie de eliberare. Dacă eşti un


om spiritual, înseamnă că eşti condus, sfătuit şi direcţionat de Duhul
Sfânt. De aceea, te sfătuiesc să posteşti mai multe zile, căci astfel vei
scăpă de firea pământească. Ea nu te va mai controla, ci tu vei avea
putere asupra ei, căci te umpli de Hristos. El va trăi în tine.
„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu si lucrător, mai
tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până
acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva,
judecă simţirile şi gândurile inimii. " (Evrei 4:12)
„Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să
vină după Mine, să se lepede de sine, sâ-şi ia crucea şi să Mă
urmeze." (Matei 16:24)

Să mori zilnic şi să porţi crucea în fiecare zi este un proces


continuu. Trebuie să ştii să spui nu ispitei. Domnul Isus nu a ţinut să
aibă o anumită reputaţie, nu s-a gândit niciodată ia ce va spune lumea
despre El, ci întotdeauna a căutat să facă doar voia Tatălui ceresc. Dacă
eşti firesc, tii cont de ceea ce vrei tu si de ceea ce zice lumea, şi, ca
atare, nu poţi face voia Domnului, care este desăvârşită. Mulţi păstrează
un punct de vedere neutru pentru a fi acceptaţi de oameni. In acest caz,
se schimbă şi renunţă deseori la ceea ce şi-au propus, pentru a-i
mulţumi pe ceilalţi.
„Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa
oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac
oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi
robul lui Hristos. " (Galateni 1:10)
O persoană care te manipulează sau te controlează nu îţi este cu
adevărat un prieten. Când va vedea că nu mai are control asupra ta, se
va retrage. Acest lucru este foarte trist. Totuşi, tu să fii o persoană care
nu renunţă, ci merge înainte, orice ar spune alţii. Dumnezeu îl va
răsplăti pe cel care-L caută din toată inima. Supune-te planului şi
timpului lui Dumnezeu. Predă-te total în braţul Domnului şi renunţă să
mai conduci tu!

„Şi El a murit pentru toţi, pentru că cei ce trăiesc să nu mai


trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat
pentru ei. " (2 Corinteni 5:15)
242
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Moartea lui Isus şi învierea Lui ne-a făcut făpturi noi.


Câteodată, Dumnezeu ne lasă să intrăm într-o perioadă de zdrobire
care ne va duce la o predare totală. Dacă alergăm la El, într-o predare
totală, El ne va da pacea Sa şi vom simţi untdelemnul vindecării care ne
va vindeca. Oricât de grea ar fi noaptea zdrobirii, noi trebuie să stăm
cât mai aproape de El.
în întunericul acela, trebuie să ne încredem în Dumnezeu, în ceea
ce nu se vede cu ochiul firesc, pentru că astfel vom fi plăcuţi lui
Dumnezeu.

„Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci


cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este si
că răsplăteşte pe cei ce-L caută." (Evrei 11:6)

Datorită rugăciunii şi postului, gândurile şi mintea noastră limitată,


care nu sunt capabile să-L vadă şi să-L înţeleagă pe Dumnezeu, vor
începe să-L cuprindă pe Cel de necuprins. Pentru omul firesc este greu
de înţeles ce anume înseamnă invizibilul. Nu-L putem simţi pe
Dumnezeu prin simţurile noastre, dar El ni se descoperă mai aproape
prin post şi rugăciune. Personalitatea lui Dumnezeu este ascunsă şi El o
descoperă doar cui vrea. Postul şi rugăciunea II atrag pe Dumnezeu, să
ne atingă, să ni se descopere.
Poporului evreu i-a fost greu să se închine unui Dumnezeu
invizibil, de aceea şi-au făcut un idol. Credinţa presupune să crezi în
ceea ce nu se vede, nu se simte, nu se aude, înseamnă să crezi înainte
de a mirosi şi de a gusta. Răsplata credinţei este că vei vedea tocmai
ceea ce ai crezut. Postul consacrat (21-40 de zile) ne va conduce la
credinţa aceea care mută munţii.
Postul şi rugăciunea ne dau credinţa necesară pentru a vedea mai
adânc, mai intim, felul în care arată Fiul lui Dumnezeu.

„Vestea, pe care am auzit-o de la El si pe care v-o


propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este
întuneric." (1 Ioan 1:5)

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa


veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său." (1 Ioan 5:11)

243
RODICA VOLINTiRU

Satan a amăgit-o pe Eva ispitind-o cu mâncare şi i-a furat viaţa şi


autoritatea care îi fuseseră date. Domnul Isus a venit să ne readucă
viaţa, nu prin pâinea fizică, ci prin cea spirituală, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Viaţa veşnică rămâne în noi atâta timp cât Hristos locuieşte
înlăuntrul nostru.
Atunci când ne predăm cu totul Domnului în post şi în rugăciune,
firea şi poftele ei îşi pierd puterea. Aceasta este cea mai rapidă metodă
care aduce roade spirituale. Prin post, gloria Lui coboară şi intrăm într-
o reverenţă profundă înaintea Lui. Atunci capacităţile noastre spirituale
se deschid şi ni se descoperă mai mult din El. Nu putem să avem o
credinţă adevărată până când nu-L vedem pe El, până când nu gustăm
„Pâinea vieţii".
Prin post şi rugăciune ajungem cel mai repede la revelaţia intimităţii
cu Hristos. Dacă suntem conştienţi de prezenţa Lui în noi, victoria va fi
de partea noastră. Trebuie să declarăm victoria de la Golgota mereu.
Prin această mărturisire, credinţa noastră creste si rămâne neclintită. De
pe această poziţie biruim forţele care ni se opun.
Dumnezeu să ne facă încrezători în victoria pe care a câştigat-o
pentru noi la Golgota. Dacă suntem convinşi că Domnul Isus a câştigat
victoria împotriva lui Satan, atunci vom umbla în libertate. Ne putem
odihni sufletul în permanenţă datorită promisiunilor Sale. Mare este
taina credinţei! Cine o găseşte şi o trăieşte este cu adevărat liber,
victorios şi fericit. Iată ce declară Cuvântul în Ioan 16:33:

„ V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. In lume


veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. "

Rugăciunea plină de credinţă trebuie să ne strămute de pe tărâmul


natural în cel spiritual. In acest proces, noi devenim vase predate în
mâna Domnului, iar El va turna ceea ce Ii este plăcut în noi şi prin noi.
Eul trebuie răstignit pe cruce pentru a putea iubi şi a ne jertfi pentru
alţii. Aceste lucruri le face credinţa care lucrează prin dragoste.

„ Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea


împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin
dragoste." (Galateni 5:6)

244
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

La ce se referă acest verset? în momentul în care am ajuns să-L


cunoaştem pe Dumnezeul nostru şi credem că El ne iubeşte şi îi pasă de
noi, credinţa noastră se întăreşte, şi vedem clar dragostea Lui. în acelaşi
timp, dragostea Lui, care a fost turnată în inimile noastre, ne permite să
cerem lucrurile de care avem nevoie, fiindcă ştim că cerem după voia
Domnului. Dacă te concentrezi doar asupra ta, nu vei avea biruinţă în
viaţă. Credinţa biruitoare caută gloria lui Dumnezeu, vrea ca El să se
manifeste. Postul şi rugăciunea, ne motivează să căutăm gloria Lui
Dumnezeu şi ne îndreaptă atenţia spre nevoile celorlalţi. Aceasta este
legătura strânsă dintre credinţă şi dragoste. Credinţa biruitoare este ca o
lumină care străluceşte în întuneric.

„Şi avem cuvântul proorociri făcut şi mai tare; la care bine


faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un
loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul
de dimineaţă în inimile voastre." (2 Petru 1:19)

Omul care are o astfel de credinţă vede lumina în întuneric si


> >
se încrede în cuvintele Domnului; crede că ceea ce a spus El, se va
împlini negreşit.
Domnul aduce răspunsul la timpul potrivit. Postul este uneori
neînţeles tocmai pentru că rezultatele vin la timpul hotărât de
Dumnezeu, nu de noi. Fii atent la îndoială şi necredinţă. Trebuie să
crezi că postul lucrează pe tărâm invizibil şi că vei vedea răspunsul
aşteptat, mai curând sau mai târziu. Oamenii vor înţelege valoarea
acestui post doar când vor ajunge să postească cel puţin 7-10 zile.
Repet: în post, omul cel vechi este crucificat. El ţipă, se supără,
încearcă orice şiretlic pentru că nu vrea să fie atârnat pe cruce. El vrea
să domnească. Este o luptă crâncenă între trup şi duh, dar, nu uita: la
tine este cheia. Pe cine laşi să stea pe tron? Firea este cea mai mare
piedică în calea Duhului Sfânt. Multe binecuvântări am pierdut şi de
multe ori au întârziat răspunsurile la rugăciunea noastră pentru că omul
cel vechi nu a fost supus autorităţii lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel vorbeşte astfel în 2 Corinteni 11:27: „...în osteneli
şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în
frig şi lipsă de îmbrăcăminte!" Aici se vede clar diferenţa dintre post,
foame şi sete. Deci, una era să postească, şi alta era să nu aibă ce să
mănânce sau să bea. Tot Pavel ne reaminteşte că trebuie să ne purtăm
245
ROD1CA VOLINT1RU

aspru cu trupul nostru. El a descoperit secretul, a ştiut că firea are o


mare putere.

„De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ:


curvia, necurăţia, patima, pofta rea si lăcomia, care este o
închinare la idoli. " (Coloseni 3:5)

Postul este mijlocul de a te elibera din multe porniri fireşti cu care


te-ai născut, pe care le-ai moştenit. El loveşte în faptele firii pământeşti,
facându-le să-şi piardă puterea şi controlul. In acest timp, Duhul Sfânt
preia controlul şi începe să-ţi conducă viaţa. Vei experimenta ce
înseamnă omul nou, care pofteşte numai lucrurile de sus, numai voia
Tatălui, care se desfată în a face binele, care mijloceşte pentru duşmani,
care caută mai întâi împărăţia Domnului şi voia Lui, care cheltuieşte
bucuros din ceea ce are el pentru a-i ajuta pe alţii, care aduce slavă si
mulţumire lui Dumnezeu.

„ Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi


de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să
vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul
cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire
şi sfinţenie pe care o dă adevărul. " (Efeseni 4:24)

A fi pus deoparte pentru Dumnezeu înseamnă să desparţi


lucrurile lumii de cele ale duhului. Ce înseamnă „duhul minţii
noastre?" Acesta este subconştientul nostru. Acolo sunt acumulate
de-a lungul anilor milioane de gânduri, de vorbe, de fapte. Ştiinţa
ne spune că subconştientul este mai puternic
milion de ori decât partea conştientă a fiinţei
POSTUL ESTE noastre. Subconştientul
MIJLOCUL DE A înregistrează tot ce gândim, ce vorbim și ce
TE ELIBERA DIN simțim. Cu cat repetam mai mult ceva, cu
MULTE PORNIRI atît subconştientul nostru se aşteaptă ca
FIREȘTI acel lucru repetat să se întâmple. De
aceea, este necesară o purificare totală a gândurilor şi vorbelor
negative. Aici se aplică principiul semănatului şi a seceratului.
Ceea ce semănăm, ce gândim şi ce vorbim, aceea vom culege. Noi
moştenim multe obiceiuri rele de la părinţi, prin natura noastră
păcătoasă. In subconştientul nostru, sunt ascunse păcate, traume din
246
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

copilărie, din tinereţe, şi atunci când nu ne aşteptăm, retrăim aceleaşi


dureri, amărăciune, neiertare. Ne trezim legaţi, neputincioşi, slăbiţi,
răniţi, atacaţi. Ce este de făcut în această situaţie?
Sângele Domnului Isus are putere să ne spele şi să ne purifice de
orice nelegiuire (1 Ioan 1:7-9). In astfel de situaţii, se impune o
cercetare mai amănunţită, o consiliere, ca să fim total eliberaţi. în
primul rând, trebuie să ne mărturisim toate păcatele şi să-i iertăm pe toţi
cei care ne-au greşit. O metodă practică este aceasta: scrie pe o hârtie
toate persoanele care te-au nedreptăţit sau care te-au rănit din copilărie
şi până acum. Apoi, roagă-te Domnului Isus ca El să te ajute să-i ierţi.
Uneori, îţi va fi foarte greu, căci anumite amintiri din trecut le retrăiesti
si acum. In acele momente, adu-ti aminte de iubirea Domnului Isus,
care este chiar lângă tine şi care a venit să-ţi ia povara, să te elibereze şi
să te ia în braţul Său atotputernic. Spune cu voce tare: „Doamne Isuse,
aleg să-i iert pe toţi aceştia, din toată inima! îi binecuvântez şi îi predau
în Mâna Ta." Apoi, rupe hârtia pe care ai scris numele lor şi arunc-o în
foc. Cere-I Domnului iertare pentru toată ranchiuna pe care ai păstrat-o
în inima ta de ani de zile şi care te-a chinuit. Eliberarea ta va fi mai
puternică dacă te duci şi-ţi ceri iertare de la persoanele care te-au
supărat. Poţi cere iertare chiar şi de la aceia cărora tu nu le-ai greşit cu
nimic.
Trebuie să te ierţi şi pe tine însuţi, căci poate ai îngăduit ani de zile
unui duh de condamnare să vină peste tine, din cauza trecutului tău.
Apoi, trebuie să rupi prin credinţă, în Numele Domnului Isus, toate
legăturile păcatelor din viaţa ta, cerându-i Domnului o restaurare
deplină şi completă. în acelaşi timp, trebuie să-ţi schimbi radical toată
gândirea şi vorbirea pe care ai avut-o până atunci. Ia Cuvântul
Domnului şi, în dreptul oricărei stări negative şi oricărui obicei rău,
declară ce te învaţă Domnul Isus. Cuvântul Domnului e viu, lucrător şi
plin de viaţă, el transformă inimile şi împrejurările vieţii. Dacă cunoşti
nişte consilieri creştini buni, îţi recomand să le ceri ajutorul. Dar vei fi
liber dacă vei stărui apoi în Cuvânt şi în rugăciune.
S-au scris multe cărţi pe tema vindecării sufleteşti. Ele vă pot fi de
folos: „Vindecare prin eliberare" &t Peter Horobin, „Autoritate
spirituală"'de Charles Craft, mai multe titluri scrise de Neil Anderson
etc. Crezând în jertfa Domnului Isus şi în puterea sângelui şi a
247
ROD1CA VOLINTIRU

Numelui Său, veţi fi eliberaţi. Dacă mai aveţi probleme, postul şi


rugăciunea vor desăvârşi eliberarea voastră.

PUTEREA ÎN LUPTĂ
Unul dintre marile beneficii ale postului este acesta: ne măreşte
credinţa. Cel rău vrea să ne ia credinţa, căci el ştie că toate lucrurile
sunt cu putinţă celui care crede (Marcu 9:23). Misiunea neobosită a
celui rău este să ne aducă în împrejurări potrivnice, prin intermediul
cărora să semene în noi îndoială si necredinţă. Credinţa ne-a fost dată
) J »

tuturor la fel. Este datoria noastră să punem acel bob de muştar într-un
pământ bun, să îi dăm apă şi căldură, ca apoi el să crească.
De pe primele pagini ale Scripturii vedem că diavolul a semănat în
inima Evei îndoiala. El i-a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu?" Când
Domul Isus a fost ispitit de cel rău, acesta a venit tot cu ispita îndoielii
şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu..." Astăzi, cel rău câştigă aşa de
mult teren tocmai din cauza îndoielii noastre. Când nu suntem siguri că
ceea ce a spus Dumnezeu ni se aplică şi nouă, nu avem credinţă şi este
foarte uşor să cădem. Dumnezeu, în suveranitatea Sa, ne-a lăsat
Cuvântul Său tocmai ca să ne încredem în El. „Credinţa vine în urma
auzirii Cuvântului lui Dumnezeu." Dacă nu cunoaştem Cuvântul lui
Dumnezeu, nu-L putem cunoaşte nici pe Dumnezeu, şi atunci, nu
putem avea credinţă în El. Cel rău caută să ne facă să ne îndoim de
bunătatea lui Dumnezeu si de Cuvântul Său.
Aduceti-vă aminte: tot ce contrazice Cuvântul lui Dumnezeu,
adevărul, vine de la cel rău. Rămâneţi tari în adevărul promisiunilor
Sale. Uneori ne e tare greu să credem, căci trebuie să luptăm prin Duhul
pentru a nu ne îndoi. Celui rău îi este uşor să ne ispitească şi să ne
atace, pentru că noi mergem prin vedere, nu prin credinţă. Dar,
Cuvântul ne spune clar: „Să umblăm prin credinţă, nu prin vedere" (2
Corinteni 5:7). Aici este testarea noastră, a fiecărui creştin în parte:
capacitatea de a rămâne în Cuvânt. Domnul Isus ne spune:

„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele


Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da... " (loan 15:7)

248
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Ce promisiune măreaţă şi râvnită de toţi! Dar condiţia împlinirii


rugăciunilor constă în a rămâne în El şi în Cuvântul Său. Cum putem
trece cu brio acest examen? Tot Cuvântul Sfânt ne spune:

„Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este ca un


scut pentru cei ce se încred în El." (Proverbe 30:5)

De ce trebuie să fie încercat Cuvântul? Noi nu înţelegem cum


funcţionează lumea spirituală. De aceea, Domnul ne cheamă să citim
Cuvântul Său, să medităm asupra lui, şi să continuăm să-1 declarăm
până când el prinde rădăcini în inima noastră şi până când intră în
subconştientul nostru. Intre timp, cel rău va veni cu atacurile lui şi ne
va şopti exact opusul cuvintelor pe care noi le declarăm, arătându-ne
realitatea contradictorie. Prin aceasta el încearcă să ne fure credinţa.
Aici este testul cel mare. Ce facem? Continuăm să ne încredem în
ceea ce ne-a promis Dumnezeu, sau ne lăsăm doborâţi de întristare,
uitându-ne la realitatea care ne spune cu totul altceva faţă de ceea ce ar
trebui să credem?
La acest punct va ieşi biruitor Cel care are mai mult teren în noi.
Dacă relaţia noastră cu Dumnezeu este bazată pe Cuvânt şi este
puternică, cu siguranţă, Duhul Domnului ne vă întări şi ne va ajuta.
Trebuie să luăm scutul credinţei, ca să stingem toate săgeţile arzătoare
ale celui rău. Victoria este de partea noastră. Pe de altă parte, dacă nu
avem o relaţie de dragoste cu Domnul şi dacă nu citim Cuvântul, firea
şi cel rău ne atacă cu frică, îndoială, necredinţă, suspiciune, dezamăgire
etc. De aceea, postul lung este foarte necesar. El ne purifică de toate
impurităţile firii şi ne ajută să avem o credinţă puternică.
• Credinţa este o încredere neclintită. Cât de neclintit eşti tu
în Domnul?
Eşti ca muntele Sionuîui, care nu se clătină nicicând?
• Credinţa este o încredere în lucrurile nădăjduite, care nu se
văd.
Vezi tu cu ochii credinţei răspunsul cerut, sănătatea, banii,
rezolvarea oricărei situaţii? Dacă nu vezi răspunsul, înseamnă că
credinţa ta e slabă... cere-I Domnului să vezi.
• Credinţa este o puternică încredinţare.

249
ROD1CA VOLINTIRU

Cât de puternic crezi? Nimic nu trebuie să te mai tragă înapoi.


Credinţa trebuie să fie consolidată în tine si să aibă rădăcini adânci.
> Î

• Credinţa vorbeşte despre lucrurile care nu se văd.


Credinţa vede întotdeauna în viitor. De aceea, nu se teme si e
sigură de răspuns. Chiar dacă răspunsul întârzie, îl aşteaptă, căci el va
veni negreşit.

DIFERENŢA DINTRE CREDINŢĂ ŞI ÎNCREDERE


Credinţa este activată atunci când cerem şi când primim. Dar, dacă
se întâmplă să nu primim, credinţa noastră este pusă la încercare. Pentru
că avem o relaţie strânsă cu Domnul, indiferent de rezultat, noi
continuăm să ne încredem în credincioşia şi în dragostea Lui. Relaţia
noastră de intimitate şi de părtăşie neîntreruptă cu El ne duce la o totală
încredere în El.
De aceea nu cârtim şi nu murmurăm când trecem prin diferite
încercări, fiindcă ştim cine este El, ştim în cine am crezut, ştim că El
este suveran şi deţine controlul. Suntem convinşi că toate lucrurile
lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.
Să ne amintim de cei trei evrei care au fost aruncaţi în cuptorul
aprins: Şadrac, Meşag şi Abed-Nego (Daniel 3). Nu cunoaştem
amănunte despre relaţia lor cu Dumnezeu, dar, din comportamentul lor,
rezultă că ei II cunoşteau foarte bine pe Dumnezeul lor, de aceea, şi-au
riscat viaţa. In inima lor era o încredere neclintită:

„Dumnezeul nostru, căruia Ii slujim, poate să ne scoată din


cuptorul aprins!" (3:17)

EI menţionează faptul că Dumnezeu îi poate scoate din cuptor: „şi


ne va scoate din mâna ta, împărate."(v. 17) Ei aveau încredere în ceea
ce nu se vedea cu ochii de carne, era încrederea în caracterul şi în
puterea lui Dumnezeu. Remarcăm aici şi puterea cuvântului declarat cu
credinţă: „ne va scoate!" încrederea neclintită în Dumnezeu, sprijinul şi
adăpostul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi, însoţită
de puterea cuvintelor rostite cu credinţă si îndrăzneală sfântă, le-au
adus izbăvirea.

250
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

încrezători în Dumnezeu, credincioşii aceia au fost si foarte realişti,


astfel că au recunoscut dreptul lui Dumnezeu de a face cum doreşte El:
„Şi chiar dacă nu ne va scoate... noi nu vom sluji dumnezeilor tăi."
(v.18) De ce au spus aceasta? Oare s-a strecurat îndoiala în inimile lor?
Ei au dat glas loialităţii şi hotărârii lor de a nu slujii altor dumnezei, cu
riscul de a fi arşi. Ei au avut îndrăzneala de a-1 confrunta pe unul dintre
cei mai mari împăraţi ai vremii, şi pentru aceasta s-au pus cu totul în
braţul Domnului.
Dumnezeu avea un plan: acela de a fi glorificat de toate naţiunile,
însuşi împăratul a început să-L binecuvânteze pe Dumnezeu,
recunoscându-L drept singurul Dumnezeu Atotputernic. De câte ori te
afli în diferite încercări, nu uita că Dumnezeu are un plan măreţ. Dacă
nu-ţi răspunde, are El motivele Lui. Dacă i-ar fi izbăvit pe cei 3 tineri
înainte ca ei să meargă în cuptor, care ar fi fost gloria lui Dumnezeu?
L-ar fi lăudat doar câteva persoane. Dar Domnul a îngăduit ca ei să fie
aruncaţi în cuptor şi El a apărut acolo, împreună cu ei.
Mi-am pus întrebarea aceasta: de unde a ştiut împăratul cum arată
„un fiu de Dumnezeu"? Sunt convinsă că frumuseţea Domnului Isus
este de neconfundat. Mă gândesc că El era de o frumuseţe şi măreţie
sublimă, încât oricine putea să ştie că El este Fiul lui Dumnezeu. Şi mai
interesant ar fi să putem înţelege cum se face că L-a văzut împăratul? I-
a deschis Dumnezeu ochii acelui rege păgân?
Dacă Dumnezeu a rânduit să fii într-un cuptor acum, oare îl văd
cei din jurul tău, chiar şi duşmanii tăi, pe Isus împreună cu tine în
cuptor? Cum ne raportăm la cuptoarele din viaţa noastră? Murmurăm,
cârtim, ne este frică, intrăm în panică şi suntem dezamăgiţi?
Atunci când trecem prin diferite cuptoare ale vieţii, se vede lămurit
dacă ne încredem sau nu în Dumnezeu. Dacă ne încredem în
Dumnezeu, cei din jurul nostru văd pacea şi liniştea noastră, şi în felul
acesta, suntem mărturii vii, epistole vii, arătând că Domnul Isus este
real, că Lui îi pasă de noi, că El ne iubeşte şi este cu noi în cuptor.
Focul a ars funiile cu erau legaţi care cei trei (v. 24, 25) şi ei
umblau slobozi. Focul cuptorului tău are menirea de a arde legăturile
trecutului, păcatele generaţionale şi tot ce este necurat în viaţa ta. Acest
foc poate fi asemănat cu perioada de post şi de rugăciune, cu acest timp
în care tu te pui pe altarul Domnului ca să fii curăţat.
251
RODICA VOLINTIRU

După o perioadă mai lungă, vei ieşi dezlegat şi curăţat, iar Domnul îşi
va primi gloria de la tine şi de la cei la care te va trimite.

O BIRUINŢĂ MARE ÎN URMA POSTULUI


In viaţa de credinţă trecem prin multe teste. îmi place să le numesc
teste, nu necazuri. Când spui test, te gândeşti la un examen, la
aşteptarea de a îl trece cu brio. Când spui necaz, deja te îngrijorezi şi te
cuprinde frica. De-a lungul acestor ani de când am început să fiu mai
aproape de Dumnezeu, am trecut prin foarte multe teste. La unele am
căzut, dar mi-am învăţat lecţia, pe altele le-am trecut prin harul
Domnului, chiar dacă a fost foarte greu.
Când ne-am întors din misiune, în anul 2011, am trecut printr-un
mare test. Acum, când scriu, nu-1 mai văd aşa de greu. Domnul a
îngăduit să învăţ nişte lecţii importante, fiindcă voia să mă ridice la o
nouă treaptă.
După aproape 3 luni în care am slujit în fiecare zi, ne-am întors
destul de obosiţi, dar bucuroşi de tot ceea ce făcuse Dumnezeu. Pentru
că am fost plecaţi, soţul meu nu a mai avut venituri în perioada aceea.
Am cheltuit tot ce am avut si am rămas fără bani. Asa este viata de
lucrător în ogorul Domnului. Iată că după o mare victorie spirituală, a
venit atacul din partea celui rău, fiindcă el vrea să ne fure pacea, să ne
tulbure si să ne facă să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, încât să
renunţăm la lucrarea la care ne-a chemat.
>
Când am văzut că nu aveam bani nici măcar pentru a cumpăra
mâncare pentru copii, am început să plâng de amărăciune, şi, indirect,
m-am supărat pe Dumnezeu. Atunci l-am zis: „Cum de îngădui aşa
ceva, Doamne? De ce? Doar Tu eşti Cel care ne-a trimis. Tu ai purtat
de grijă pentru toate cheltuielile făcute în misiune, şi acum... ne laşi în
situaţia aceasta? Unde eşti, Doamne? Cu ce am greşit, Doamne? Ce
vrei să ne înveţi?" Tot felul de întrebări mă chinuiau... Pentru că eram
foarte obosită şi fizic, şi spiritual, nu am mai avut puterea de a folosi
Cuvântul în frământările mele şi nu am rămas în pace, încrezându-mă
total în Dumnezeu, aşa cum mă încrezusem înainte de a pleca.
Aici trebuie să fim foarte atenţi, căci cel rău de abia aşteaptă să ne
găsească obosiţi si nepregătiţi spiritual. El ştie că suntem slabi şi poate
să ne dărâme, să ne rănească şi să aducă tulburare în familie.
252
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Asa s-a întâmplat si cu noi. Soţul meu îsi căuta de lucru, dar
companiile la care el lucrase au angajat alţi muncitori şi nu a mai putut
reveni la vechiul loc de muncă. Era acum frustrat şi supărat pentru că
nu găsea de lucru, iar facturile curgeau una după alta. Şi eu eram
supărată, îngrijorată, nemulţumită şi parcă eram supăraţi şi unul pe
celălalt. Am simţit tot iadul împotriva noastră. Plângeam şi strigam
către Domnul, dar parcă tot cerul era de plumb. Copiii începeau şcoala
şi nu aveam nici un ban ca să le cumpăr cele necesare. Totul în jur era
negru şi nu aveam nicio speranţă. Atunci, am simţit că trebuie să intru
în 10 zile de post, doar cu apă. Oh! Nu pot explica în cuvinte ce atacuri
mari am primit! în plus, îmi era foarte rău. Am postit de multe ori câte
40 de zile, dar niciodată până atunci nu am avut astfel de dureri si stări
atât de rele. Mă dureau toate oasele, toate încheieturile corpului. Nu
puteam să dorm. Când mă duceam în pat, începea chinul pentru mine.
Strigam la Domnul cu disperare, dar fără nici un rezultat.
Tensiunea era din ce în ce mai grea în casa noastră şi dezamăgirea
era şi mai mare. Atunci, cel rău a prins momentul potrivit să mă atace
din plin. El mi-a spus: „Uită-te la tine: în ce hal eşti! Unde e
Dumnezeul tău? Dacă Dumnezeu te iubeşte, de ce te lasă în situaţia
aceasta? Tu ai sacrificat totul pentru El şi Lui nici nu-i pasă de tine. In
acele momente, m-am supărat pe cel rău, pe mine însămi şi pe
Dumnezeu... I-am zis Domnului în disperarea aceea: „Da, Doamne, are
dreptate! De ce nu mă ajuţi?". Apoi, am simţit o mai mare apăsare şi
dezamăgire, care mă duceau la un singur punct: acela de a renunţa la
lucrarea la care ne-a chemat Domnul. M-am gândit să renunţ la post, la
rugăciune, la consiliere şi la gândul de a mai pleca vreodată în misiune.
Totuşi, când am înţeles strategia Satanei am strigat tare: „Doamne,
aceasta doreşti Tu? Mie mi-e mult mai uşor să rămân în zona de
confort, ca toţi creştinii, să mă duc în concediu în Hawaii, să stau acasă
cu copiii şi să fiu liniştită..." Noi renunţasem la toate vacanţele şi toţi
banii i-am dat pentru lucrarea lui Dumnezeu, împlinind Cuvântul care
ne spune:

„Căci cine iubeşte pe tată sau mamă mai mult decât pe


Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte mai mult pe

253
RODI CA VOL1NTIRU

fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de


Mine. Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după Mine nu este
vrednic de Mine. "(Matei 10:37-38)

In acel moment, am simţit un foc care a început să ardă din nou


înlăuntrul meu, pentru Domnul, pentru cei pierduţi şi pentru cei
suferinzi. Duhul din mine a strigat tare: „nu!" Şi am auzit din nou vocea
Domnului spunându-mi aceleaşi cuvinte pe care mi le-a spus în anul
2007: „Pe cine să trimit?" Eu am răspuns, aruncându-mă cu faţa la
pământ: „Aici sunt, Doamne, trimite-măL.Vin să fac voia Ta,
Dumnezeule!" Eram cu faţa la pământ, prinsă într-o luptă între viaţă şi
moarte. Dacă aş fi putut să văd atunci ce mare bătălie se dădea pentru
destinul meu... Am continuat postul în luptă, plâns, dureri, dezamăgiri
şi întrebări. Când am ajuns la a 9-a zi de post, am trăit cea mai mare
bătălie şi am avut parte de cea mai mare biruinţă câştigată până atunci.
Aveam pe buze rugăciunea disperării şi mă simţeam ca într-o
noapte neagră a sufletului. Mi se rupea inima de durere, nu pentru că nu
aveam bani, ci pentru că simţeam că Dumnezeu stă retras şi nu vrea să
intervină în problemele mele. Cel mai mare chin pentru un creştin care
a gustat din frumuseţea atingerii Domnului este starea aceea în care i se
pare că Dumnezeu 1-a părăsit şi faptul că este atacat de tot felul de
demoni. Subliniez cuvintele: „i se pare", fiindcă noi ştim că Domnul
Isus ne-a promis că nu ne părăseşte niciodată. Acesta a fost testul
credinţei pentru mine. A trebuit să mă sprijin doar pe temelia
promisiunilor Lui, care sunt întotdeauna „da" şi„arnin".
Pin feluritele încercări ale vieţii, suntem ispitiţi să facem o mare
greşeală: să ne concentrăm asupra problemei, în loc să ne uităm la
bunătatea lui Dumnezeu. în momentul în care îi lăsăm de-o parte pe
Dumnezeu şi începem să ne uităm la problemele noastre, cel rău este
chiar lângă noi, pândindu-ne. El şi mulţi alţi demoni vor să ne atace, să
ne distrugă credinţa, să ne fure pacea şi să ne facă să ne îndoim de
bunătatea Lui Dumnezeu. Astfel vin peste noi duhuri de frică, de
îngrijorare, de îndoială, de frustrare, de nemulţumire etc. Iar acestea
lasă în urmă dezamăgire, depresie şi, uneori, scandaluri, divorţ sau
chiar moarte.

254
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

De ce se întâmplă toate acestea? Pentru că am lăsat garda jos,


pentru că L-am uitat pe Dumnezeu şi ne-am afundat în durere.
Suntem într-un război spiritual, şi dacă nu suntem conştienţi de
aceasta, dacă nu ştim cum lucrează cel rău, vom fi înfrânţi. Trebuie să
ne aducem aminte că Domnul Isus a venit să ne dea o viată din belşug,
o viaţă victorioasă. Pentru a ne creşte din punct de vedere spiritual, El
îngăduie să trecem prin diferite circumstanţe dificile, însă nu trebuie să
ne pierdem speranţa şi încrederea în El.
în acele clipe groaznice, îmi veneau în minte versete din Biblie şi
promisiunile Domnului, dar parcă ele nu aveau nici o putere, erau lipite
de viaţă. Ştiam că sunt atacată, sau, mai bine zis, dădeam un test foarte
mare. îi ceream Domnului har ca să ies biruitoare din această încercare,
fiindcă nu doream să-L dezamăgesc pe Domnul şi nu voiam să-1 las pe
vrăjmaş să se bucure de mine.
Frumuseţea Domnului se manifesta însă într-un mod minunat,
fiindcă pe toată durata acestei încercări, mă însoţea un duh de mijlocire
pentru alţii. Mă rugam pentru alţii cu pasiune, cu lacrimi, cu durere.
Domnul mă zdrobise pe mine, ca să mă facă un lut moale în mâna Lui
şi să pot mijloci pentru alţii după voia Lui... Ce misterios lucrează
Dumnezeu!
Singura soluţie în aceste situaţii este lupta de a rămâne în credinţa
şi în promisiunile Domnului. Este o luptă mare, căci realitatea strigă la
tine, şi tu nu vrei să accepţi mărturia ei. Tu te concentrezi pe
promisiunile Lui şi împuterniceşti gândurile care se bazează pe
Cuvântul lui Dumnezeu.
în a 9-a zi de post, m-am prăbuşit cu faţa ia pământ, strigând din
cauza durerii lăuntrice şi a atacurilor de la nivelul minţii. îmi pierdusem
pacea şi speranţa, ceea ce este foarte grav pentru un copil al lui
Dumnezeu. Acesta este un semn clar că te afli sub un atac demonic.
In acele momente de criză, am avut sentimentul că-L văd pe
Dumnezeu undeva sus, privindu-mă, dar fără să intervină. Vedeam
înlăuntrul Lui pace şi siguranţă şi parcă II auzeam că-mi spune; „Vei
birui, ştiu că vei birui, te-am ales pentru această încercare ca să-mi
proslăvesc Numele prin tine. Am pus în tine valori şi puteri cu care vei
trece de orice obstacol. Chiar dacă ţi se pare că te-am părăsit, încrede-te
în Mine".

255
ROD1CA VOLINTIRU

Dintr-o dată am strigat: „Tată, Tată, Isuse, Isuse! Strigătul meu a


fost aşa de tare, încât am crezut că se sparg geamurile. A fost un strigăt
dinlăuntru! meu pe care nu eu l-am provocat. Imediat am văzut cum
zidul pe care îl ridicase cel rău în jurul meu s-a fisurat. De sus, de unde-L
văzusem pe Tatăl ceresc mai înainte, a venit spre mine un fulger de
lumină, de foc, care a dărâmat toate zidurile şi a intrat în inima mea.
După o fracţiune de secundă,- toată durerea mea, toată povara,
toată dezamăgirea şi depresia au dispărut. Nu ştiu dacă vă puteţi
imagina: fusesem într-o agonie şi o disperare ca de moarte, dar după
strigătul după Dumnezeu am devenit o altă persoană. Atunci, am înţeles
marea victorie de la Ierihon, victorie care a avut loc atunci când
poporul evreu a strigat până când zidurile s-au dărâmat. Este o mare
taină şi aici. Mi-am adus aminte că însuşi Dumnezeu a strigat atunci
când I s-a arătat lui Moise (Exod 34:6). De multe ori, Domnul ne
îndeamnă prin David să strigăm de bucurie către stânca mântuirii
noastre, înălţându-L pe Domnul cu strigăte de bucurie (Psalmul 66:1).
In Biblie sunt multe versete care vorbesc despre cum Dumnezeu a
răspuns mereu când cei săraci şi nenorociţi au strigat către El.
Parcă mă trezisem dintr-un vis urât. Eram cu totul o altă fiinţă. Nu
numai că eram eliberată, dar fusesem umplută de o putere divină, de
pace şi de mulţumire. Nu mai simţeam nici o îngrijorare, nici o apăsare,
iar mintea şi inima mea erau reînnoite şi aveau o singură dorinţă: aceea
de a se concentra doar asupra măreţiei lui Dumnezeu.
M-am ridicat în capul oaselor şi l-am zis Domnului:
„Doamne, ce se întâmplă cu mine? De ce mă tot gândesc la
lipsuri şi la nevoi? Nimic şi nimeni în afară de Tine nu au
valoare în lumea aceasta. Nu merită să ne consumăm şi să ne
îngrijorăm de nimic, căci te avem pe Tine. Nimic nu-i mai
important în viaţa aceasta! Iartă-mă, Te rog, pentru că m-am
lăsat atacată de cel rău şi am privit la probleme şi nu la Tine.
Iartă-mă, Tăticul meu iubit! Tu meriţi toată lauda, mulţumirea
şi gloria! Tu, doar Tu, eşti vrednic să fii înălţat! Iartă-mă pentru
că am înălţat problemele, în loc să Te înalţ pe Tine! Iartă-mă
pentru că mi-am făcut un idol din îngrijorarea şi din frustrarea
mea, căci numai la ele m-am gândit şi am vorbit doar despre ele,
pierzându-Te pe Tine din vedere.

256
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Doamne, nu mai contează prin ce trec, cât sufăr, ce am sau ce


nu am. Nu contează cât mă doare, cât mă zdrobeşti: eu tot Te
laud şi Te voi vesti. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!
Nimic nu mă poate dărâma, nimic nu mă poată despărţi de
Tine: nici necazul, nici strâmtorarea, nici boala, nici lipsurile,
nici prigoana etc. (Romani 8:35) Iţi mulţumesc pentru că mi-ai
făcut parte de încercări ca să pot primi descoperirile Tale şi
atingerea Ta care transformă viaţa. Cum de am putut să mă
supăr pe Tine, Domnul şi iubitul meu Isusf Cum de am putut să
mă las amăgită de cel rău, ca şi cum Tu m-aifi părăsit? 0, ce
dulce mângâiere, ce pace sublimă mi-ai dat Tu, Tatăl Te laud şi
îţi mulţumesc! Nu mai contează prin ce trec eu. Toate trec, dar
Tu rămâi."
Nu mă mai puteam opri din laudă şi din mulţumire. Şi cu cât II
lăudam mai mult pe Domnul, simţeam prezenţa Lui tot mai reală, mai
dulce şi mai puternică în mine şi-n jurul meu. Am început să plâng, dar
de această dată, plângeam de bucurie. Ce diferenţă!
Atunci, Duhul Domnului a folosit ocazia aceea pentru a-mi aduce
aminte multe versete şi promisiuni pe care I le spuneam Domnului şi I
le cântam:

„Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu


Dumnezeul meu sar peste un zid întărit" (Psalmul 18:29);

„Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă


locuieşte încrederea. Când străbat aceştia Valea Plângerii,
o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o
acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere şi
se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion." (Psalmul
84:5-7).

In loc să vii înaintea Celui Preaînalt cu tânguieli şi cu jale (care


dovedesc îndoiala şi necredinţa)'caută să te înfăţişezi înaintea Lui cu
cântări de izbăvire şi cu lacrimi de bucurie, chiar dacă problemele sunt
tot acolo. Ele nu mai au putere asupra ta.
Stăteam în genunchi, cu faţa la pământ, cu mâinile ridicate spre
cer. Eram într-o atmosferă divină care nu se poate exprima în cuvinte.
Adevărul dragostei Mântuitorului se manifestase. Eram în El şi EL în
257
RODICA VOLINTIRU

mine. Trăiam realitatea iubirii Lui, a plinătăţii de har şi pace divină.


I-am spus iarăşi Domnului cât II iubesc şi ce mult doresc să fac doar
voia Lui.
După 2 ore de luptă şi de mulţumire, ceva supranatural s-a
întâmplat din nou. Oh, cât de minunat este Dumnezeul nostru! Am
simţit atingerea Lui, am auzit vocea Lui, care mi-a spus multe taine
pentru mine personal. Cuvintele Lui au în ele atâta dulceaţă, viaţă şi
iubire, încât te topeşti de dragul Lui. Stând cu mâinile ridicate, am
văzut cum Domnul mi-a pus în palma stângă globul pământesc şi
mi-a spus să continui să mijlocesc pentru el. In mâna dreaptă, mi-a
pus nişte bancnote şi mi-a zis să nu mă mai îngrijorez, căci El îmi va
purta de grijă.
Atunci, am văzut în Duhul cum am trecut dincolo de o cortină.
Firescul a rămas, iar eu am fost dusă în Duhul în prezenţa Lui. Am
îngenunchiat şi l-am cerut să mă curăţească şi să mă umple de iubirea
Lui. Am simţit cum însuşi Yahweh a
PAIITĂ SĂ TP suflat peste mine, iar o putere a intrat
CAUTĂ SĂ TE în mine si m-a cuprins din cap până în
ÎNFĂŢIŞEZI ÎNAINTEA varrul degetelor de ia picioare. Nu am
LUI CU CÂNTAR! cuvinte să explic ce am trăit atunci...
DE IZBĂVIRE ŞI Atunci, Domnul mi-a vorbit din nou:
CU LACRIMI DE „Indiferent prin ce vei trece, fiica
BUCURIE, CHIAR DACĂ adu-ți aminte că eu Domnul,
PROBLEMELE SUNT te-am chemat, te iubesc si te-am ales
INCA PREZENTE pentru lucrări mari pe acest pământ.
Chiar dacă tu vrei să renunţi, Eu nu te
voi lăsa, căci ce am început, voi duce la bun sfârşit. Tot ceea ce ţi-am
dat, se va multiplica. Multe suflete vor fi atinse şi schimbate. Vesteşte
puterea dragostei Mele şi puterea încrederii neclintite în Mine. Eu
doresc o mireasă curată şi îndrăgostită de Mine, o mireasă care ştie să
se lupte şi să mă laude neîncetat."
Când am auzit cuvintele Domnului, am început să-L laud şi să-I
mulţumesc cu şi mai mare zel. Apoi, a venit peste mine un duh puternic
de mijlocire pentru toţi oamenii. M-am rugat pentru lideri, pentru
păstori, pentru femei, bărbaţi, tineri şi copii, pentru cei suferinzi. Doar
spre slava Domnului o spun că nu mi-a venit să cred când m-am uitat la
ceas: trecuseră 6 ore. Parcă fuseseră doar
258
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

30 de minute. Atunci, l-am zis Domnului: „Doamne, se merită să trec


prin astfel de încercări şi suferinţe ca să am parte de asemenea bogaţii
divine! O, Doamne nu merit să am parte de atâta bucurie şi descoperire
dumnezeiască, dar Te laud şi-Ţi mulţumesc pentru harul Tău
nemeritat!"
Următoarea zi, era a 10-a zi, când am terminat postul. Dar ce
diferenţa faţă de zilele precedente! Când m-am pus pe genunchi,
Domnul mi-a spus să nu-mi fac nici un plan, doar să mă rog şi să-L
laud. Din nou, au trecut 5 ore, ca 5 minute.
în ziua aceea, soţul meu a primit telefoane de la 3 companii, care
aveau oferte de muncă. în ziua respectivă, biserica organizase un timp
de 24 de ore de rugăciune. Te puteai duce câte ore vroiai. Am mers
seara şi am stat până în jurul orei două noaptea. Când am ajuns acasă,
soţul meu m-a chemat si mi-a arătat un e-maiî. Cineva din România ne
trimisese 5.000 $. Banii veneau de la o familie scumpă, pe care nu o
cunoşteam de multă vreme. Eu eram aşa de îndrăgostită de Domnul,
încât am uitat total de datoriile şi de lipsurile pe care le aveam. Domnul
îmi mutase toată atenţia şi energia asupra Lui.
In această perioadă, am mai învăţat un secret: indiferent de situaţia
în care ne aflăm, indiferent de circumstanţele dificile pe care le trăim,
noi trebuie să domnim asupra lor. A rămâne în Hristos, înseamnă că
aceste circumstanţe nu ne mai conduc. Adevărata relaţie cu Dumnezeu,
adevărata credinţă, ne dă puterea să râdem când privim la situaţiile
potrivnice. Putem să ne bucurăm când avem atâtea necazuri? Da,
fiindcă bucuria adevărată porneşte dinlăuntrul nostru şi astfel noi
demonstrăm că ne încredem pe deplin în promisiunile Domnului.
Acestea îl onorează pe Dumnezeu.
Pacea si bucuria vin din credinţa în Dumnezeul si Tatăl nostru care
poate totul, care este credincios şi care ne iubeşte. Această bucurie îşi
are rădăcinile în caracterul lui Dumnezeu.
Bucuria manifestată în noi mai are un beneficiu important. Ea
deschide cerul şi ajutorul va veni negreşit, căci unde este bucuria
Duhului Sfânt, îndoiala si necredinţa nu au loc. Tu te bucuri că ai şi
primit ceea ce ai cerut şi astfel vei avea răspunsul aşteptat (Marcu
11:23-24). Pacea, bucuria şi lauda întăresc credinţa şi grăbesc căpătarea
răspunsului.

259
RODICA VOLINTIRU

Nu-I mulţumeam Domnului doar pentru bani, căci aşa cum v-am
spus, chiar dacă banii ne erau aşa de necesari, eu mă bucuram acum de
Dumnezeu şi de prezenţa Lui, eram fericită pentru că m-a scăpat de
atâta durere şi apăsare. El îmi luase apăsarea şi îngrijorarea înainte ca
răspunsul să vină. Eram aşa de fericită, încât acţionam ca şi cum eram
cea mai bogată şi fericită femeie de pe pământ.
Ce mare har este să fim mereu în prezenţa Domnului! Acolo nu
mai sunt greutăţi, nici probleme, nici lipsuri, nici atacuri. In realitate,
ele încă mai există, dar bucuria constă în faptul că nu le mai duci tu. Tu
ai o altă misiune, aceea de a-L lăuda pe Domnul şi de a-I mulţumi. Nu
spun că este uşor, dar Domnul poate lucra la fel şi în viaţa ta.
A doua zi, stăteam şi vorbeam cu Domnul, cercetam Cuvântul Său
care era din ce în ce mai proaspăt, mai interesant, mai plin de putere
şi actual. O, ce mari binecuvântări am primit în urma suferinţei, a
postului şi a rugăciunii! Atunci, L-am întrebat pe Domnul:
„De ce nu au venit banii mai de mult? De ce
a trebuit să sufăr aproape o lună de zile?" Domnul
mi-a răspuns intr-un mod minunat: „De mdata
LAUDA, ESTE CEA ce aţi învăţat lecţia de a Mă lăuda în mijlocul
CARE FACE necazurilor si a suferinţelor de tot felul, ati făcut
MINUNEA loc minunii să vină în viata voastră". Cu alte
y

POSIBILA. cuvinte, lauda este cea care face minunea


posibilă.De atunci, chiar dacă au mai intervenit şi
alte probleme, mi-am adus mereu aminte de cuvintele Domnului şi
de această experienţă. Doresc ca El să vă cerceteze pe toţi care citiţi
aceste cuvinte si indiferent de furtuna prin care veţi trece, aduceti-
vă aminte să strigaţi către Domnul şi să-L lăudaţi.
Psalmul 107 m-a ajutat să înţeleg mai bine dorinţa lui Dumnezeu
de a-L căuta şi de a-L lăuda pentru minunile Lui.

„Sufereau de foame şi de sete; le tânjea sufletul în ei. Atunci,


în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit
toate necazurile lor... ".

în versetele 8, 15,21 şi 31, vedem cât de mult tânjeşte Dumnezeu


după laudele noastre:

260
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

„ O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui,


şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!"

Să începem o viaţă de laudă şi de închinare la adresa lui Dumnezeu


şi-L vom vedea pe Dumnezeu la lucru. Când noi II lăudăm, dovedim
credinţă şi încredere în atotputernicia Sa. Credinţa şi lauda merg mână
în mână. Pentru că ai încredere în Dumnezeu că te va ajuta, tu începi să-
L lauzi şi să-I mulţumeşti cu bucurie, ca şi cum ai şi primit ceea ce ai
cerut. Pe de altă parte,-lauda te întăreşte în credinţă. Cu cât îi
mulţumeşti şi îl lauzi mai mult, cu atât credinţa ta creşte. Şi apoi,
minunea este pe drum. O, de am înţelege noi frumuseţea laudei şi a
mulţumirii! Ne-ar scuti de atâtea suferinţe, necazuri si dureri.

„Frumos este să lăudam pe Domnul şi să mărim Numele


Tăupreaînalte, să vestim dimineaţa bunătatea Ta şi noaptea
credincioşia Ta". (Ps. 92:1,2)

MINUNEA- PORUMBEII DOMNULUI


După ce a trecut această experienţă, încercările nu s-au oprit, dar
nici lauda şi mulţumirea mea către El nu au încetat. La îndemnul
Domnului, am intrat în 21 de zile de post; am mijlocit din nou pentru
România şi pentru multe alte cauze. Aşa cum am mai specificat la
început, postul ţinteşte în primul rând apropierea de Dumnezeu, prin
curăţarea mintii si a inimii de impurităţile lumii.
In această perioadă de post, în timpul unei rugăciuni de dimineaţă,
am primit un telefon de la şcoala copiilor. Mi-au adus aminte că nu
plătisem taxele de şcolarizare (Ei sunt la o şcoală creştină şi trebuie, să
plătim 1.000$/lună). Uitasem total, de această situaţie şi nici nu aveam
bani puşi de-o parte. Am simţit cum vin peste mine aceleaşi duhuri de
mâhnire, de apăsare, de supărare. Am început să mă rog, să plâng, dar,
Domnul a folosit zdrobirea mea ca să mijlocesc cu lacrimi pentru toţi
cei care suferă din diferite motive, astfel că am mijlocit mai mult de 2
ore. Apoi am primit pace şi L-am lăudat pe Domnul, mulţumindu-I şi
de data aceasta. Am repetat cuvintele psalmistului:

îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul?

261
ROD1CA VOL1NTIRU

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi


pământul. (Psalmul 121:1-2)
în vremea aceea am primit un email de la o prietenă dragă din
Timişoara. Ea îmi spunea: „în timp ce mă rugam, Domnul mi-a spus:
«Roagă-te pentru Volintiru Marian şi Rodica pentru că au nevoie de o
mie de dolari.» Am început să mă rog, iar Domnul mi-a arătat într-o
vedenie un porumbel cu nişte bancnote de bani în cioc. La o depărtare
nu prea mare, am văzut un alt porumbel care avea şi el bani în cioc; iar
al treilea porumbel era foarte aproape de cel de-al doilea. Am înţeles
din partea Domnului că banii vor veni prin 3 persoane şi la un interval
scurt unul fată de altul."
Când am citit e-mailul, m-am bucurat, dar nu pot spune că am fost
prea încrezătoare. Lipsa de încredere m-a făcut să mă întreb de ce nu
mă bucur. Am trebuit să mă cercetez şi am găsit în inima mea
nemulţumire. Mă gândeam că nu este corect faptul că Domnul ne lasă
în starea aceasta, când ştie că noi avem nevoie bani. „O, nenorocita de
mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Căci nimic bun nu
locuieşte în mine..." Când mi-am văzut starea, am venit imediat înaintea
Domnului cu pocăinţă sinceră şi am zis: „lartă-mă, Doamne Isuse şi
ajută necredinţei mele. Ajută-mă să iau Cuvântul Tău în serios. lartă-mă
că din pricina nerăbdării, m-a cuprins dezamăgirea şi îndoiala. Lasă
lumina şi adevărul Cuvântului Tău să mă cuprindă, vreau să mă încred
în Tine si să acţionez în credinţă."
Au trecut în jur de 3 săptămâni şi aproape că uitasem ceea ce
Domnul mă înştiinţase prin Fely, prietena mea din Timişoara. Era
duminică şi nişte oameni cărora le datoram deja nişte bani, ne-au invitat
la masă. Când am ajuns la ei, ne-au spus că au simţit prin Duhul
Domnului că trebuie să ne dea 300$. Nu ne-a venit să credem la
început, pentru că noi aveam datorii la ei. I-am mulţumit Domnului şi i-
am binecuvântat.
După câteva zile, nişte fraţi din alt oraş ne-au chemat la o seară de
rugăciune, mai precis, au vrut să ne rugăm pentru o familie care avea
probleme. A fost o seară minunată. In timp ce mergeam spre maşină,
sora pentru care am mijlocit mi-a băgat în buzunar 200 $. Eu i-am
refuzat pentru că ştiam că familia ei nu are o situaţie financiară prea
bună. Atunci ea a insistat, spunând că Duhul Domnului i-a spus să îmi
dea aceşti bani.
262
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

l-am mulţumit, i-am binecuvântat familia şi am plecat acasă. Pe la


1 noaptea, nu puteam să dorm. Dintr-o dată, o lumină a venit peste
mine şi mi-am zis plină de exaltare: „O, Doamne, dacă aceste 2 familii
sunt cei 2 porumbei?" Dintr-o dată, am luat în serios Cuvântul
Domnului. I-am spus Domnului: „Doamne, daca aceştia sunt cei 2
porumbei, înseamnă că trebuie să vină şi al 3-lea. Dar al treilea trebuie
să aducă neapărat 500 $, nici mai mult, nici mai puţin, căci Tu aşa i-ai
spus acelei surori; trebuie să se împlinească suma de 1.000$. Te rog,
Doamne, fă ca aceşti bani să vină de la cineva care nu ştie nimic despre
situaţia noastră".
Era vineri noaptea. Duminică dimineaţa, am ajuns la biserică şi
înainte de începerea închinării, a venit la noi o soră din biserică şi ne-a
dat un plic cu o felicitare. Când am văzut plicul, mi s-au înmuiat
picioarele şi m-a cuprins frica Domnului. Nu am deschis plicul pentru
că eram foarte emoţionată. Au început să mă frământe tot felul de
gânduri: „Doamne, să fie adevărat? Dacă e doar o felicitare de Crăciun?
Dacă sunt 50$? Dar, dacă e un cec de 500$?" Nu am mai avut răbdare şi
l-am desfăcut. Spre marea mea mirare şi bucurie, era exact un cec de
500$. Simţeam că mă apucă leşinul! Nu mai aveam cuvinte, eram în
extaz de bucurie. Când vezi felul minunat si misterios în care lucrează
Dumnezeu, rămâi fără cuvinte, ţi se umple inima de reverenţă faţă de
Dumnezeul căruia îi slujeşti. El este mai real decât oricând, e aşa de
aproape, încât îl poţi atinge; cazi cu faţa la pământ datorită uimirii,
dragostei, a unei frici sfinte. îmi venea să spun: „Pleacă de la mine,
Doamne, pentru că nu merit aceste binecuvântări!"
La terminarea bisericii, am mers nerăbdătoare să o întreb pe
această soră de ce mi-a dat banii. Ea mi-a spus: „Ieri, când mă rugam,
Duhul Sfânt m-a călăuzit să mă rog pentru voi şi mi-a spus să vă dau
500$." Când i-am povestit vedenia cu porumbeii, nu mai putea de
bucurie pentru că a ascultat de vocea Domnului. Cuvântul Domnului s-
a întâmplat exact. Cât de sfânt şi credincios este Domnul!
Este important ca oamenii să fie la dispoziţia Domnului, să audă
vocea Lui şi apoi, să împlinească ceea ce Domnul le spune. Ştiţi că
multe lucrări şi minuni nu se întâmplă pentru că noi nu auzim sau nu
vrem să ascultăm ceea ce Domnul ne spune? Am sunat-o şi pe sora care
mi-a dat cei 200$ şi am întrebat-o la fel: „De ce mi-ai dat acei bani?"
Ea mi-a răspuns: „în timp ce tu vorbeai la biserică, am

263
RODICA VOLINTIRU

auzit cuvintele „200 de dolari", dar mi-am zis că nu am banii aceştia la


mine. Dar, în acelaşi moment, soţul meu, fără să ştie la ce mă gândeam
eu, s-a aplecat la urechea mea şi mi-a şoptit: „Am 200$ la mine si simt
să-i dăm ei".
>
Astfel am primit confirmarea că aceasta a fost lucrarea Duhului
Sfânt... Cât de măreţ lucrează Dumnezeu! Când am ajuns acasă, m-am
pus serios pe rugăciune şi l-am întrebat pe Domnul: „Doamne, ce să
înţeleg din toată această minune? Ce vrei să-mi spui? De ce a fost
implicată Fely din Timişoara în transmiterea acestui mesaj? Parcă Tu
nu ştiai că am nevoie de aceşti bani?" Atunci, Domnul mi-a vorbit clar:
„Vreau să iei Cuvântul Meu în serios şi să nu te mai îndoieşti.
Să-lprimeşti conştientă că este direct de la Mine, să-l crezi şi
să-Mi mulţumeşti.
Vreau să-mi vezi credincioşia. Chiar dacă tu nu te-ai aşteptat
să am grijă de tine şi te-ai cam îndoit, Eu am fost credincios
Cuvântului Meu.
Chiar dacă tu te-ai rugat, ai fost într-o stare de frustrare,
supărare şi nemulţumire. De aceea, am avut nevoie de altcineva
să se roage pentru tine, să creadă pentru ca astfel tu să fii
binecuvântată. Eu caut credinţa cuiva pentru ca prin ea să
împlinesc planurile Mele.
Eu sunt Dumnezeul detaliului. Am vrut ca voi să înţelegeţi şi să
credeţi că Eu sunt Autorul din spatele oricărui bine care vine
prin oameni. Eu sunt Cel care orchestrez totul şi duc la
îndeplinire toată voia Mea. Eu folosesc pe cine este la
dispoziţia Mea. Am vrut să-ţi arăt frumuseţea supranaturalului,
ce se întâmplă în lumea spirituală şi cum supranaturalul devine
realitate în lumea materială.
Am vrut să-ţi arăt cât îmi pasă de tine, cât de mult te iubesc şi
cum îi folosesc pe alţii pentru a te binecuvânta.
Vei vedea lucruri şi mai mari şi mai miraculoase; astfel de
lucruri sunt pregătite pentru tine şi pentru toţi cei care mă iubesc
din toată inima lor.

264
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Tu caută-Mă, încrede-te în Mine, stai la dispoziţia Mea şi nu


te mai îngrijora de nimic, căci Eu sunt în control.
Vreau să povesteşti lucrările Mele şi altora, pentru ca ei să-mi
aducă laudă şi mulţumire. Vreau ca ei să creadă că sunt real,
că sunt chiar lângă voi, că veghez asupra voastră, vă văd şi
răspund în felul Meu.
De aceea, cereţi cu credinţă, aşteptaţi cu bucurie şi mulţumiţi-
Mi înainte de a veni răspunsul.
Să vă încredeţi în Mine, indiferent de încercarea prin care
treceţi şi să-Mi aduceţi slavă şi onoare, căci Eu sunt credincios
Cuvântului Meu.
Toţi cei care au semănat în viaţa ta, vor fi la rândul lor
binecuvântaţi."
Dumnezeu a binecuvântat aceste familii pentru ascultarea lor!
Am înţeles din această experienţă şi mai bine cum funcţionează
credinţa, rugăciunea şi aşteptarea. Eu m-am rugat, dar Domnul a văzut
imperfecţiunea credinţei mele, şi atunci a căutat pe cineva care să audă
vocea Lui şi să îşi folosească credinţa pentru mine.
Testul cel mai puternic din viaţa unui credincios priveşte
capacitatea sa de a-L lăuda pe Domnul în
orice vreme. Biblia vorbeşte despre o jertfa de CEREŢI CU
mulţumire (Psalmul 50:17) pe care Domnul CREDINŢĂ,
o aşteaptă din partea noastră. Este uşor să-î AŞTEPTAŢI CU
mulţumeşti Domnului atunci când toate BUCURIE ŞI
sunt bune şi la locul lor, dar ce te faci când MULTUMITI-Ml
totul merge parcă pe dos, când duci lipsă, eşti ÎNAINTE DE A
bolnav sau ai alte necazuri? Când îl lăudăm VENI RĂSPUNSUL
ȘI-I mulţumim pentru tot ce îngăduie în viaţa noastră, jertfa noastră
este primită şi
noi suntem protejaţi de slava Sa. Când ne supărăm şi ne îngrijorăm,
suntem pe un teren minat, unde riscăm să cădem pradă frustrării,,
nervilor sau răutăţii.
Nemulţumirea este o ofensă la adresa Lui Dumnezeu. E ca şi cum
am spune: „Nu-mi place de Domnul că nu-mi răspunde acum, când am
atât de mare nevoie..." Cu o astfel de atitudine, noi deschidem uşa

265
RODICA VOLINTIRU

celui rău, să strecoare îndoială şi confuzie. Dragostea lui Dumnezeu va


fi greu de perceput din cauza acestor gânduri îndoielnice.
De aceea, postul şi rugăciunea, dublate de Cuvânt şi închinare,
trebuie să fie prietenii nelipsiţi din viaţa noastră. Postul mi-a fost de un
nepreţuit ajutor în aceste experienţe. Dumnezeu este aşa de bun şi de
credincios şi răsplăteşte orice sacrificiu. Dumnezeu ne promite că va
răsplăti fiecăruia după faptele lui. Postul şi rugăciunea cu credinţă
deschid cerul şi aduc provizii pentru copiii Lui, provizii pe care iadul s-
a străduit să le ţină departe de noi.

266
PARTEA A III-A

VOCEA DOMNULUI
REVELAŢII
Cuvântul are viaţă întotdeauna pentru că El este însuşi Dumnezeu.
Dar ce anume face cuvântul să crească, să încolţească, să iasă afară din
întuneric? în primul rând, solul în care cade. Apoi perioada de
germinare. Dacă acestea sunt adecvate, puterea de viaţă care este în
cuvântul acela poate să treacă peste orice obstacol. Unele plante îşi fac
loc chiar şi prin zidurile de beton. Seminţele sunt făcute pentru a ieşi la
lumină şi pentru a aduce rod.
Cuvântul Domnului este, de asemenea, ca o sămânţă care are în ea
viaţă şi care nu se usucă niciodată. Ea aşteaptă să fie semănată (vestită),
sădită într-un pământ bun; apoi, cu apă, căldură şi timp (rugăciune) va
începe să încolţească şi să aducă binecuvântare.

„ Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi


nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească
şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi
pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu care iese
din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face
voia Mea şi va împlini planurile Mele. " (lsaia 55:10,11)

De ce nu profităm îndeajuns de această sămânţă puternică şi


valoroasă şi de ce nu ne bucurăm de rodul ei? Care sunt piedicile? Cele
mai mari obstacole sunt:
• neştiinţa;
• necredinţa;
• îndoiala;
• neiertarea, frica;
e
nepăsarea - ignorarea;
• păcatul de orice natură ar fi el;
• faptul că suntem prea ocupaţi;
• religia, legalismul, legea.
Dacă nu ştii că într-o sămânţă este viaţă, atunci o arunci sau o pui
într-un vas şi uiţi de ea. Astfel iroseşti recoltă după recoltă, nenumărate
binecuvântări. Asa fac muki oameni când este vorba despre cuvintele
269
RODICA VOLINTIRU

din Biblie. Nepocăiţii, necunoscând adevărul care este în Cuvânt,


ignoră Scripturile şi sunt nepăsători. Dar şi o parte dintre creştini nu
cred în totalitate puterea Cuvântului lui Dumnezeu, se îndoiesc şi
trăiesc doar prin vedere, nu prin credinţă. în consecinţă, trăiesc o viaţă
dominată de durere şi probleme, deoarece nu cred în puterea
Cuvântului lui Dumnezeu care transformă. Nemeditând zi şi noapte
asupra acestui Cuvânt Viu, nu devin asemenea unui pom roditor.

„El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă


rodul la vremea lui si ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce
începe, duce la bun sfârşit." (Psalmul 1:3)

„Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a


cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit
lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de
căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul
secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod." (Ieremia
17:7,8)
Dacă îngăduim unui păcat să îşi facă loc în viaţa noastră, prin
aceasta oprim manifestarea puterii vieţii din sămânţă şi nu mai suntem
dornici nici de rugăciune. Trebuie să ne oprim, să ne cercetăm, să ne
pocăim şi după aceea să cerem din nou puterea lui Dumnezeu în viaţa
noastră. Dacă nu facem aceşti paşi, Satan profită de mahrama care ni s-
a pus peste ochi şi ne şopteşte minciunile lui, pe care noi le primim şi le
acceptăm cu uşurinţă. Ne hrănim cu ele, şi în felul acesta, nu mai
credem adevărul. Sămânţa ajunge într-un loc întunecos, fără lumină,
fără apă, într-un loc secetos. Viaţa din ea nu este activată ca să poată
confrunta opoziţia, pentru a putea ieşi la lumină şi pentru a putea aduce
rod. De aceea, avem nevoie de o reală spălare, de o curăţire prin Cuvânt
- Apa Vie, Hristos însuşi.
Cât de binecuvântaţi suntem pentru că avem acest Cuvânt minunat,
în care îl întâlnim pe însuşi Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Orice
avem de trebuinţă în această viaţă, fie din punct de vedere material, fie
spiritual sau familial, pe toate le găsim din belşug în Cuvântul
Domnului. Trebuie să căutăm comoara ascunsă în El, adică adevărul
privitor la situaţia noastră, cuvântul care aduce viaţa, iluminarea
Duhului şi puterea gata să se arate peste noi.

270
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

De multe ori, Cuvântul Domnului este legat, este închis din pricina
necredinţei şi astfel nu poate acţiona. (Vezi pilda cu sămânţa căzută
între spini, între pietre, lângă drum.)
Domnul mi-a zis astfel:
„Rodica, vreau ca tu să rosteşti Cuvântul Meu, căci El este
neglijat, ignorat, neînţeles şi nu este crezut. Trebuie ca oamenii
să fie învăţaţi despre acest adevăr, apoi el trebuie pus în aplicare.
Niciodată să nu desparţi Cuvântul Meu de Mine, căci Eu sunt
Cuvântul. Cei care nu-l cred sau îl neglijează nu au ajuns încă
la descoperirea puterii Cuvântului. Cuvântul fără Mine este
doar o slovă moartă, de aceea, el este chiar aducător de moarte
pentru unii. Sunt atâţia care folosesc Cuvântul Meu fără Mine şi
se atacă între ei, căutând să-şi apere dreptatea lor. De aceea,
sunt atâtea dezbinări între creştini. Cuvântul Meu este o taină:
fără revelaţie şi intimitate cu Mine nu poţi pricepe Scripturile.
Eu dau viaţă Cuvântului.
Roagă-te ca Domnul să pregătească lucrători în via Sa,
lucrători care Mă cunosc şi care ştiu să folosească Cuvântul cape
o sămânţă, cape un foc, cape o sabie. în curând, vei vedea şi vei
experimenta cum lucrează Cuvântul împreună cu Mine şi cu
credinţa ta. Rămâi în Mine, în Cuvânt, meditează, căci îţi voi
descoperi Taine pe care nu le cunoşti, care vor fi de mare ajutor
pentru poporul Meu. Revelaţiile se vor înmulţi. Le voi descoperi
celor care au înţeles şi au crezut, căci Eu sunt Cuvântul, Eu
sunt în Cuvânt.
îţi voi descoperi mai multe lucruri, pe linia celor spuse de Mine
în noaptea aceea de Anul Nou. Ai ajuns la punctul în care voalul
s-a rupt şi ai început să înţelegi Scripturile. Atunci când iei
Biblia, adică Cuvântul Meu, în mâna ta, tu Mă iei pe Mine.
Eu sunt Isus cel mort şi înviat, Păstorul, învăţătorul.
Eu sunt Vindecătorul.
Eu sunt Alfa şi Omega.
Eu sunt împăratul împăraţilor, Domnul domnilor.
Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
Eu sunt uşa oilor, lumina lumii, pâinea vieţii, apa vie.
Eu sunt Prinţul Păcii, înţelepciunea şi ştiinţa.

271
RODICA VOLINTIRU

Eu sunt Mielul lui Dumnezeu, soarele strălucitor de dimineaţă.


Eu sunt Preaiubitul Mire, Cuvântul lui Dumnezeu.
Eu sunt Totul în toţi, Eu sunt Cel ce sunt!"
Atunci am înţeles pentru prima dată în viaţă cine este Domnul Isus,
Cuvântul care s-a făcut trup şi care a locuit printre noi plin de har şi de
adevăr (Ioan 1:14). Nu am auzit pe nimeni care să explice ce putere
este în Cuvântul Domnului. Am înţeles ce important este să mă rog cu
versetele Cuvântului, care sunt promisiunile Lui, şi care, dacă avem
credinţă, se vor manifesta în viata noastră.
De atunci, am înţeles cât este de important Cuvântul Domnului, şi
de ce suntem îndemnaţi în Psalmul 1:2-3 să medităm zi şi noapte
asupra Cuvântului, ca apoi să devenim ca un pom roditor, ale cărui
rădăcini sunt în Hristos. In felul acesta, „păstrăm în inimile noastre
(Cuvântul) ca să nu păcătuim împotriva Lui" (Psalmul 119:11).
Meditând la Cuvântul Domnului, începem să „vedem" viaţa şi puterea
care sunt ascunse în El.
Eram odată în aşteptarea proviziilor divine pentru a putea pleca în
misiune. V-am mai spus că Domnul a vrut ca în toate să depindem de
El, să mergem prin credinţă pentru ca numai El să fie glorificat, iar noi
să nu avem nimic cu care. să ne lăudăm. Domnul mi-a dat câteva
versete, pe care le-am declarat zilnic. M-am încrezut în El şi aşteptam
ca acestea să se manifeste. El mi-a arătat o imagine: eram pe un deal,
iar în faţa noastră era o vale. Noi trebuia să ajungem pe celălalt mal.
„Cum să ajungem acolo, Doamne?" am zis eu. Domnul mi-a zis:
„Trebuie să construiţi un pod din Cuvântul Meu, pe care veţi putea să
treceţi în cealaltă parte. Trebuie să mergeţi pe „ape", adică să fiţi
încrezători în Cuvântul Meu". Am început să declar zilnic:

„Dumnezeul nostru va avea grijă de toate nevoile noastre,


după bogăţiile harului Său, în Isus Hristos. " (Filipeni 4:19)

„Domnul este Păstorul nostru, nu ducem lipsă de


nimic. "(Psalmul 23)

„ Cu nici un chip n-am să te las, cu nici un chip nu te voi


părăsi. " (Evrei 13:5)

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare,

272
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin


în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare." (Isaia
41:10)

Am declarat aceste versete si altele asemenea lor. Cu ochii


credinţei, vedeam cum podul se forma în fiecare zi şi păşeam pe el.
Uneori, „ameţeam" pentru că făceam greşeala de a mă uita la prăpastie
(la lipsuri) şi nu la Domnul. Dar perseveram în credinţă şi declaram
zilnic promisiunile Lui. Mă împotriveam îndoielii şi altor atacuri numai
prin Cuvântul Domnului, declaram cine este Dumnezeu, vorbeam
despre caracterul Său şi despre credincioşia Sa. De asemenea, II
lăudam şi-I mulţumeam pentru izbânda care urma să vină.
Când am terminat de „construit podul" prin Cuvântul credinţei, am
ajuns pe partea cealaltă şi atunci au venit şi banii necesari. Am plecat în
misiune, bucurându-ne şi lăudându-L pe Domnul cel atotputernic
pentru harul, bunătatea şi credincioşia Sa, pentru puterea pe care am
văzut-o clar prin Cuvântul Său. Domnul Isus ne spune:

„Dacă va zice cineva muntelui acestuia: Ridicâ-te şi arunca-


te în mare, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede
că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea, vă spun
că orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi
primit şi-l veţi avea. " (Marcu 11:23-24)

Aici este taina credinţei: să vezi deja ceea ce ai cerut, adică, să


trăieşti deja bucuria, ca şi cum ai avea lucrul cerut. în acest proces, tu îţi
implici mintea, inima, simţurile şi subconştientul. Duhul Domnului va
aduce la împlinire ceea ce cerem, credem şi declarăm zilnic.
Din păcate, suntem infectaţi de negativism şi îndoieli de tot felul,
şi de aceea nu primim răspuns. Aici e cea mai mare problemă. Cu cât îl
cunoaştem pe Dumnezeui nostru mai mult, avem puterea care este în
Cuvântul Său şi putem să începem lupta. Luptăm cu simţurile noastre
care se concentrează doar la realitatea vizibilă.
Credinţa nu are nevoie de realitatea care se vede, ci de realitatea
care nu poate fi văzută de ochii de carne. Credinţa este o încredere
neclintită în ceea ce doreşti şi speri, în ceea ce ochiul de carne nu vede.
Pentru a vedea rezultate, trebuie mai întâi să ne pocăim de

273
RODICA VOLINT1RU

toate impurităţile pe care le-am acumulat de-a lungul timpului. Ele sunt
rezultatul frustrării acumulate din cauza unor neîmpliniri sau din cauza
lipsei de învăţătură şi cunoştinţă a adevărului. Astfel, va începe
procesul înnoirii minţii noastre prin puterea declarării şi prin meditarea
zilnică asupra Cuvântului viu.

UMPLUŢI DE DOMNUL ÎN TIMPUL POSTULUI


„Sunt în a 23-a zi de post şi de rugăciune. Mulţumesc Domnului
pentru că mă simt foarte bine fizic şi spiritual. Tânjesc din ce în ce mai
mult după Domnul, după plinătatea Lui, după o colaborare şi o părtăşie
mai profundă cu Duhul Sfânt. Este greu să posteşti mai multe zile, dar
este aşa de frumos, este aşa de minunat, căci nu mai porţi grija
mâncării, ci te dedici cu totul Domnului. Aş vrea aşa de mult să fiu
mereu cu El, doar cu El, să vorbesc cu El, să-L laud şi să mijlocesc
după voia Lui. M-am rugat ca Cerul să invadeze pământul cu tot ce este
în el. Gloria Domnului şi bunătatea Lui să umple pământul!"
In această vreme, Domnul mi-a spus: „Vreau ca toţi copiii Mei să
înţeleagă şi să creadă puterea care este în Cuvântul Meu. El este:
• o adevărată hrană pentru cel înfometat;
• apă vie pentru cel însetat;
• miere pentru cel amărât;
• viaţă pentru cel mort;
• sănătate pentru cel bolnav;
• tărie pentru cel slăbit;
• lumină pentru cel aflat în întuneric;
• eliberare pentru cel legat;
• mângâiere pentru cel întristat;
• mântuire pentru cel pierdut;
• direcţie pentru cel confuz;
• înţelepciune pentru cel neştiutor;
• pricepere pentru cel fără minte;
0
casă pentru cel fără adăpost;
• prieten pentru cel singur;
• păstor pentru cel rătăcit;

274
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

• bucurie pentru cei întristat;


• pace pentru cel tulburat;
• credinţă pentru cel care se îndoieşte;
• dragoste pentru cel ce urăşte;
• speranţă pentru cel dezamăgit;
• provizii pentru cel în lipsă;
• bogăţie pentru cel sărac;
• dreptate pentru cel nedreptăţit;
• untdelemn pentru cel rănit...
Prin Cuvântul Meu, omul poate să Mă cunoască şi să intre în
comuniune cu Mine. Acest Cuvânt este viu, nu-i o slovă moarta."
Doamne, descoperă-ne această revelaţie, acest adevăr, această
putere nemărginită pentru ca ea să iasă din matca ei si să aducă
transformare, viaţă, vindecare şi eliberare.

6 MARTIE 2010
Domnul mi-a amintit Cuvântul Lui din Psalmul 32:8:

„Eu — zice Domnul — te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe


care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea
îndreptată asupra ta."

„Dacă ati crede cu adevărat, ati vedea si ati recunoaşte privirea


Mea, prezenţa Mea, mireasma Mea. Ele sunt întotdeauna cu voi. Ce
diferita ar fi viaţa voastră dacă aţi crede! Dacă ştiţi că Eu privesc mereu
la voi, aveţi pace, bucurie, siguranţă, teamă sfântă. V-aţi feri de păcat si
v-ati controla emoţiile care vor să răbufnească. Ati. face numai ce este
bine, curat şi sfânt. Eu am ochii îndreptaţi, asupra voastră, de aceea, fiţi
atenţi la tot ce faceţi şi-spuneţi. Vreau sa mă bucur de copiii Mei care
sunt conştienţi de prezenţa Mea şi care aleg în tot ceea ce fac să-mi
aducă Mie glorie.
Aduceti-Mi jertfe de mulţumire în orice loc si Eu voi veni acolo şi
vă voi binecuvânta. Eu acţionez întotdeauna conform principiilor şi
legilor pe care le-am dat şi pe care le-am rânduit. Nu acţionez asemenea

275
RODICA VOLINTIRU

vouă, nu ţin cont de frustrarea, de nemulţumirile, de neînţelegerile sau


de dorinţele voastre nesfinte.
Când vă rugaţi, nu veniţi înaintea Mea cu nemulţumirea,
neîmplinirea sau dezamăgirea voastră de ani de zile, ci veniţi bazaţi pe
cuvântul credinţei, pe încrederea în Mine şi în puterea dragostei Mele,
care acţionează întotdeauna.
Cereţi înţelepciunea şi descoperirea tainelor Mele, căci atunci veţi
vedea desluşit. „Scaldă-te în apă de şapte ori..." - apa este Cuvântul
Meu. Meditaţi şi citiţi de mai multe ori ceea ce nu înţelegeţi pentru a
căpăta lumină. Cuvântul Meu este ca o apă curată, care spală orice
murdărie, orice lepră şi orice „pânză care se pune pe ochii voştri".
Săpaţi, săpaţi adânc în Cuvântul Meu. Nu renunţaţi, căci cu cât
săpaţi mai adânc, cu atât veţi găsi mai multă bogăţie din comoara aflată
acolo. Nu vă opriţi după câteva săpături, căci aventura de abia a
început. Aurul abia aşteaptă să iasă la iveală, să strălucească în soare, să
fie prelucrat şi folosit ca o bijuterie. Aşa este şi cu Cuvântul Meu; El
este ascuns, iar dacă nu este căutat şi descoperit, atunci nu foloseşte
nimănui. Căci descoperirea Cuvintelor Mele aduce lumină (Ps.l
19:130). Trebuie să căutaţi cuvintele Mele pentru a le descoperi
adâncimile. Fericiţi şi îmbogăţiţi vor fi toţi cei ce vor săpa adânc, căci
ei se vor desfăta în bogăţiile Cuvântului Meu şi vor avea parte de
beneficiile Lui.
Sunt unii care zic că sunt bogaţi şi nu duc lipsă de nimic, se
bazează pe religia lor, pe cuvintele lor, dar ei nu îşi dau seama că
tocmai lucrurile pe care se sprijină sunt o piedică în recunoaşterea
adevăratelor valori şi bogăţii ale Cuvântului Meu. Valorile lor sunt
false, de aceea, ei au nevoie de doctorie pentru ochi, ca să-şi poată vedea
goliciunea. Această doctorie este tot Cuvântul Meu care iluminează. El
va fi spus de o gură înţeleaptă, unsă chiar de Mine şi care va grăi
adevărul. Vreau să te pregătesc pentru a da „vedere orbilor", vreau să se
vadă desluşit adevărul Meu, vreau ca oamenii să se întoarcă de la căile
lor rele, pentru ca astfel să fie mântuiţi şi eliberaţi."

10 MARTIE 2010
Am visat că un om mai în vârstă a furat o femeie şi un copil, iar
după aceea a omorât-o pe femeie. Când l-am văzut cărându-şi prada
276
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

ca un tigru înfuriat, mi-am dat seama că este posedat de ceva duhuri


necurate. Apoi, dintr-odată, parcă vroia să ne prindă şi pe noi, pe mine
şi pe sora mea. In timp ce el era puţin ocupat, noi am fugit. în
apropiere, era o pădure, dar copacii erau rari. Am alergat cu spaimă şi
m-am urcat într-un copac, crezând că nu mă va vedea, dar el era deja
jos, la baza copacului şi încerca să se urce după mine. Aş fi vrut să sar
în alt copac, dar crengile erau uscate şi ştiam că se vor rupe. Când a
ajuns în dreptul meu, a încercat să mă tragă jos. Dar eu am strigat: „In
numele lui Isus, pleacă! Ieşi afară!" Imediat omul rău şi fioros s-a făcut
asemenea unui mieluşel.
Apoi, contextul s-a schimbat: eram într-o încăpere cu mai mulţi
oameni. Tocmai venise poliţia să-1 ia pe acel om, dar acum el era un
om normal. L-am întrebat: „De ce-ai venit după noi?" El mi-a răspuns:
„Pentru că am văzut în voi pace, bucurie şi siguranţă şi am vrut să vă
fac rău. Insă, în momentul în care ai rostit numele lui Isus, ceva din
mine a ieşit afară şi ani început să văd clar, am fost liber şi mi-am dorit
să cunosc acest Nume. Chiar dacă mă duc în puşcărie, vreau să spun şi
altora despre acest nume, pe care vreau să-L cunosc."
M-am trezit din somaşi am meditat la puterea care este în numele
Isus. Am înţeles că trebuie să credem şi să ne bizuim pe acest nume
care are toată puterea.

17 MARTIE 2010

„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: „Iată


că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia! Vă voi da
vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele,
voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt
Domnul." (Ezechiel 37:5,6)

Mulţi sunt ca nişte oase uscate. Lipsiţi de nădejde, nu mai văd


nicio rezolvare, nicio schimbare. Dar Domnul va face să vină peste ei
viaţa, credinţa, puterea Cuvântului Domnului, iar Duhul Sfânt îi va
umbri si le va aduce viată. Duhul m-a călăuzit să cer viată pentru
Cuvântul înăbuşit, ca El să iasă la suprafaţă, viaţa din El să se arate, să
încurajeze, să schimbe şi să transforme vieţile oamenilor.

277
RODICA VOLiNTIRU

„Doamne, du-ne în locurile în care putem să fim umbriţi de


Duhul Tău cel Sfânt, călăuzeşte-ne în rugăciunile noastre, ca
atunci când cerem ele să devină realitate, să primim răspuns.
Invaţă-ne să ne rugăm cu credinţă, ca să nu mai bâjbâim în
întuneric, în necredinţă, lipsiţi de speranţă. Arată-Te, Doamne,
arată-Ţi puterea, gloria, pentru ca Numele Tău să fie glorificat,
iar poporul Tău să fie eliberat, iertat şi puterile întunericului să
fie distruse.
Doamne, trimite peste poporul Tău un duh de cercetare, de
foame şi de sete după Tine! Ajută-ne să nu ne lăsăm până când
nu găsim comoara, această viaţă care este în Cuvântul Tău,
puterea care rodeşte şi ne întăreşte pe drumul cel greu, care ne dă
speranţă şi credinţă, chiar şi atunci când totul pare pustiu... FA
un izvor în pustiu, Tată!"

„Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai


uitaţi la cele vechi! lată, voi face ceva nou şi-i gata să se
întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin
pustiu şi râuri, în locuri secetoase. " (Isaia 43:18,19)

20 MARTIE 2010

Sfinţenia lui Dumnezeu - un foc mistuitor


într-o sâmbătă seară, eram adunaţi mai mulţi fraţi si surori la
rugăciune. Cerul s-a deschis şi am trăit atingerea supranaturală a
Duhului Sfânt în timp ce cântam aceste cuvinte dintr-o cântare:
„Doamne, vrem să fim o generaţie marcată de dragostea Ta, o generaţie
care caută sfinţenie, care este pusă deoparte pentru Tine". Duhul mă
umplea cu putere şi, spre mirarea tuturor, am început să mă rog tare şi
să strig:
„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu!" Am simţit o prezenţă
dumnezeiască foarte puternică, ea m-a învăluit aşa de mult, încât m-am
aruncat cu faţa la pământ. Simţeam din nou puterea focului sfinţeniei
lui Dumnezeu, căruia nu-i puteam rezista.

278
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

în acele momente, am realizat cât de sfânt, curat şi atotputernic este


Dumnezeu. Fiinţa noastră nu poate rezista în faţa acestei puteri. Nu sunt
cuvinte pentru a o descrie. Doream să se deschidă podeaua şi să mă
ascund, căci simţeam că mă topesc datorită acestui foc mistuitor. Era o
putere care pătrundea până în cele mai mici firişoare din trupul, sufletul
şi duhul meu. Atunci am realizat că sunt atât de păcătoasă în
comparaţie cu sfinţenia şi puritatea Sa şi mi-am dat seama câtă nevoie
am de sângele Lui Isus. Am trăit un moment asemenea celui
experimentat de Isaia. M-am rugat: „Doamne, sunt doar o carne
păcătoasă, am buzele necurate! Te rog, atinge-mă cu sângele Domnului
Isus, acopere-mă cu aripile Tale, căci nu pot rezista în faţa
Ta
Am început să strig tare. Firea şi trupul meu erau parcă într-un
proces de topire, dar duhul meu era liniştit. Nu-mi era frică de
Dumnezeu, nu mă gândeam că mă distruge, că mă pedepseşte sau că
voi muri. Era o reverenţă divină, pe care o poţi avea doar atunci când
Dumnezeu ţi se descoperă în sfinţenia Lui. în starea aceea, am încercat
să mă acopăr. Căutam o pătură sau ceva mare. De ce? Căci noi suntem
goi şi descoperiţi înaintea Celui cu care avem de-a face. Domnul a
îngăduit să am parte de astfel de experienţe de cel puţin 5 ori. Odată,
am luat covorul şi m-am acoperit, stând cu faţa la pământ, altă dată, am
luat pătura. Aceste experienţe au adus din belşug bucurie, pace şi
binecuvântare.
De fiecare dată când am avut o astfel de experienţă, am ajuns la un
nou nivel de credinţă, de dragoste, de revelaţie, de putere în rugăciune
şi în lucrare. De fiecare dată când Domnul se descoperă, El nu vine fără
rost, ci ne pregăteşte pentru o nouă lucrare sau pentru un nou sezon, ori
pentru noi teste prin care vom trece.
Ce Dumnezeu credincios avem! El este ca un Tată plin de gingăşie
şi de dragoste. Uneori se descoperă ca mângâietor, protector, prieten şi
iubit. Fiecare caracteristică al Lui se manifestă diferit. De multe ori, am
trăit experienţa dragostei Lui de Tată şi de Mântuitor. Ce momente
pline de dulceaţă şi de siguranţă divină au fost acelea! însă, când El
vine în sfinţenia Lui, ne cutremurăm si cădem cu fata la pământ. Chiar
dacă crezusem că suntem bine pe calea credinţei, ne vedem murdari şi
suntem îngroziţi. Căci El este atât de curat şi

279
ROD1CA VOLINTIRU

de sfânt, încât firea, mintea, inima şi ochii noştri nici nu pot să-şi
imagineze ce înseamnă aceste calităţi ale Lui.
Slăvit să fie Domnul, căci prin Domnul Isus avem iertare, suntem
purificaţi şi putem sta în prezenţa Lui. De aceea, de fiecare dată când
am trăit astfel de momente, am încercat să mă ascund, să mă acopăr şi
am chemat sângele Domnului Isus peste mine. Domnul m-a acoperit cu
Mâna Lui, ca să nu mă mistui, să nu mor.
Lsaia, când a văzut gloria Domnului, s-a simţit vinovat, deşi a fost
unul dintre profeţii cei mai remarcabili ai Bibliei. Şi el a avut nevoie de
curăţirea făcută cu cărbunele încins, pentru că doar aşa putea să stea în
prezenţa Celui Preaînalt. De ce a fost nevoie că gura lui să fie
purificată? Pentru că gura, limba mai exact, este mădularul cel mai
murdar, căci cu el noi păcătuim şi provocăm suferinţă în vieţile noastre
si în ale altora.
Chiar dacă prezenţa Domnului se manifesta ca un foc mistuitor, eu
simţeam o atracţie magnetică faţă de prezenţa Lui. Domnul a început să
ne vorbească:
„Voi nu-Mi cunoaşteţi sfinţenia Mea, căci nimeni nu Mă poate
vedea fără ca apoi să moară. Voi vorbiţi cu atâta uşurinţă despre
Mine, despre sfinţenia Mea. Eu vreau de la voi sfinţenie,
consacrare totală, fără compromisuri, fără îndoieli şi
nemulţumiri. Acum este timpul să vă schimbaţi, nu mai mergeţi
şi la stânga, şi la dreapta. Mergeţi doar înainte, pe calea pe care
v-am trasat-o prin Cuvântul Meu. Vrăjmaşul v-a întins o cursă,
dar copiii Mei nu se rătăcesc atâta timp cât cunosc calea,
adevărul şi Cuvântul Meu. (Vedeam în Duhul o pădure în care
era un aşternut de frunze, dar dedesubt era o groapă ascunsă.)
De aceea, vegheaţi cu mare atenţie, fiţi precauţi, căci potrivnicul
vostru caută pe cine să înghită. Eu vreau să Mă descopăr tuturor
acelora care Mă caută şi Mă ascultă. Mă veţi vedea în tot ceea
ce are viaţă, căci Eu sunt Viaţa. Orice celulă moartă va primi
viaţă, căci voi curge prin fiecare celulă. Eu trăiesc în voi, dacă
în voi rămâne Cuvântul Meu.
Chemaţi-Mă pe Nume, căci Eu sunt lehova Rafa, Eu sunt
Iehova Ire. Cereţi cu credinţă pentru ca să puteţi primi darurile
Mele. Ele vor fi folosite pentru întărirea bisericii Mele".

280
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Am înţeles atunci cât de ferm este Dumnezeu în dorinţa Sa de a ne


binecuvânta, de a ne ajuta în problemele noastre şi, mai ales, am înţeles
că El vrea împlinirea planurilor Sale mari, în legătură cu lucrările noi
care urmează să se întâmple. Apoi, Domnul, în credincioşia Lui, ne-a
dat o confirmare prin Isaia 35. Domnul a vrut să ne trezească şi să ne
pregătească. Slavă Lui în veci!

18 AUGUST 2010
Ne-am întors din România pe data de 10 August. Am avut multe
furtuni, şi la propriu, şi la figurat: încercări mari, dureroase, atacuri,
duhuri, boli, minciuni al unor rude împotriva lucrării, împotriva femeii
- împotriva mea. Oh, ce greu a fost! Dar, în acelaşi timp, a fost o
misiune puternică, care a avut ungere şi roade spre slava Domnului.
Domnul ne-a însoţit, ne-a protejat, ne-a apărat, ne-a dat confirmări prin
vase de lucru. Am văzut cum Duhul Sfânt a lucrat cu putere,. cum
prezenţa Lui a coborât peste popor. Domnul a pregătit multe persoane,
grupuri de oameni din România şi din alte ţări, care se roagă pentru noi.
Glorie Domnului!
„Cu ce cuvinte să Te laud, Doamne? E lucrarea Ta, facă-se voia
Ta, noi doar ne supunem în smerenie, încrezându-ne în Tine."
Domnul mi-a spus: „Umblă înaintea Mea, şi nu mai căuta
aprobarea oamenilor. Fă totul cu Mine şi pentru Mine, spre slava Mea.
Privind doar la Mine, la scopul Meu, vei avea mereu pace şi biruinţă.
Cel rău nu te poate intimida, căci eşti în Mine, în centrul planului şi al
voii Mele, fiindcă tu nu cauţi foloasele tale. Nu te uita la ce ai sau la
lipsurile tale, ci priveşte doar la Mine cu totală încredere, căci Eu
lucrez, Eu îmi duc la îndeplinire tot planul Meu prin tine, fiica Mea."

TAINA DRAGOSTEI
Am fost invitaţi la Ponoara, unde în fiecare an se stâng mii de
creştini din toate denominaţiuniîe. Domnul a rânduit să pot vorbi acolo,
deşi mulţi bărbaţi s-au mâniat, de parcă aş fi înfăptuit o crimă. Am
suferit mult văzând câtă răutate există în copiii Domnului faţă de femei.
M-am dus cu soţul meu în maşină, am plâns şi m-am rugat pentru ei. A
doua zi, trebuia să vorbesc din nou, dar simţeam de
281
RODICA VOL1NT1RU

parcă tot iadul se ridicase împotriva mea. Tremuram şi de frig, dar şi


datorită emoţiilor. Atunci, Domnul, în bunătatea Lui mi-a vorbit:
„Priveşte această mulţime. O iubeşti?" Erau probabil vreo 5.000 de
persoane prezente. Cu lacrimi în ochi am răspuns: „Da, Doamne! Tu
ştii cât de mult îi iubesc pe toţi. Pentru cine am plâns, pentru cine am
postit zile în şir în fiecare an? Pentru cine m-am rugat şi am sacrificat
totul? Nu pentru toţi românii, indiferent de religia lor?"
Atunci, Domnul mi-a descoperit o mare taină, care mi-a dat mult
de gândit:
„Numai de pe poziţia dragostei, numai umplută de iubirea Mea,
poţi vorbi fără emoţii şi fără teamă acestei mulţimi, indiferent
de opoziţie. „In dragoste nu este frică" (Hoan4:18) Nimeni nu
are dreptul să predice, să vorbească, să facă evanghelizare, să
cânte sau să proorocească dacă nu este mai întâi umplut de iubirea
Mea, de flăcările dragostei Mele pentru Mine şi pentru cei
cărora le vorbesc. Sunt foarte multe lucrări care se fac
pretutindeni, dar pentru că nu sunt făcute în dragostea Mea şi
pentru că în spatele lor nu sunt rugăciuni înflăcărate, pline de
dragoste, nu se văd roadele.
Duhul Meu funcţionează numai pe undele dragostei, doar aşa
va cerceta poporul şi îl va schimba. Planul Meu, dorinţa Mea
este ca fiecare slujitor pe care-Lfolosesc să fie umplut mai întâi de
iubirea Mea şi apoi să vorbească, fiindcă iubirea Mea se simte,
se transmite şi rodeşte. Lumea este însetată după dragostea Mea.
Iubirea Mea atrage, ea nu judecă, nu critică, ci plânge, suferă şi
suspină.
Tu te sacrifici pentru că iubeşti aceşti oameni şi de aceea, ce vei
spune va purta o ungere specială, născută din iubire divină. Te
doare starea lor, păcatul lor, durerea lor şi le vorbeşti dintr-o
mimă zdrobită, care simte şi ştie ce-i durerea păcatului, durerea
dezamăgirii, a singurătăţii, a disperării, a neliniştii.,. Duhul
Meu este liber şi va curge prin tine spre alţii, îi va vindeca, le va
da speranţă, îi va întări şi îi va pregăti pentru următorul nivel.
Tu îi iubeşti, este adevărat, dar te-ai întristat şi ai îngăduit frica
să vină peste tine, căci ai privit la opoziţie şi la slăbiciunile tale,
în loc să te încrezi în Mine.

282
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Dar va veni vremea, fiica Mea, când nu vei mai avea nicio frică de
oameni, nu vei mai fi intimidată, ci vei fi tare pe stâncă, îmi vei da
libertatea să lucrez cum vreau Eu în tine, pentru a-i ajuta pe alţii.
Crede, roagă-te şi aşteaptă, căci nu sunt departe acele zile. Eu le voi
împlini la vremea lor. Rămâi în Minei" Când am auzit aceste cuvinte
ale Domnului, am primit o pace absolută. Cu toate că eram programată
să vorbesc, am preferat să renunţ, ca să nu mai îndurerez-liderii,
datorită atitudinii oamenilor care erau religioşi. A trebuit să „mor", am
simţit o zdrobire puternică, dar m-am hotărât să mă rog o noapte
întreagă. Ne-am dus la motelul la care eram cazaţi şi am intrat într-o
luptă spirituală puternică. Am plâns cu lacrimi amare, dar pline de
dragoste pentru poporul român. Am fost în agonie şi în travaliu
spiritual... Am mijlocit mult, chemând gloria Domnului să se manifeste.
A doua zi, trebuia să ne pregătim să ne întoarcem în Canada. M-
am bucurat că la această întâlnire, după o săptămână de ploaie, în
duminica aceea a ieşit soarele. Multe suflete s-au pocăit, unii au fost
botezaţi, alţii vindecaţi. I-am mulţumit mult Domnului pentru că m-a
zdrobit ca să pot să fiu un lut moale în mâna Sa, apoi, El m-a folosit
după cum a vrut.
Cel rău a căutat să mă dărâme, să mă oprească de la a mai vorbi,
dar Dumnezeu a transformat această încercare în ceva minunat, mult
mai puternic. Atunci când Domnul ne cheamă în lucrare, nu este loc
pentru eul nostru, pentru dorinţele, opiniile sau mofturile noastre. Este
loc doar pentru voia şi planul Stăpânului.
Poate că şi tu, cititorule, ai trecut, treci sau vei trece prin ceva
asemănător. Adu-ţi aminte că dacă eşti total predat Domnului şi cauzei
Lui, nu ai voie să te superi, să te mândreşti, să umbli în firea
pământească. Suntem lucrători în via Domnului şi trebuie să fim pe
aceeaşi undă cu Duhul Sfânt, să fim atenţi la orice mişcare pe care El o
face. Nu este vorba despre cine suntem noi, despre gradele şi funcţiile
noastre, ci doar despre El. Trebuie să vedem dincolo de noi, de
opoziţie, de încercări. De asemenea, când vom înţelege taina trupului
lui Hristos, vom avea întotdeauna pace, vom fi într-o odihnă divină şi
ne vom dori să fim la locul, în timpul şi în lucrarea la care Domnul ne
cheamă.

283
RODICA VOLINTiRU

CUVÂNT PROFETIC
„Pregâteşte-te, pregăteşte-te pământule! Eu vin să judec.
Nelegiuirile voastre au ajuns până la Mine. In potirul Meu,
rugăciunile voastre sunt foarte puţine, de aceea, voi trimite
încercări pe întreg pământul. Voi face în aşa fel încât şi cel mai
păcătos sau împietrit om se va ruga şi va striga către Mine.
Concentraţi-vă doar la Mine, căutaţi necurmat faţa Mea.
In zilele grele care vor veni, dacă rămâneţi în Mine, şi dacă
veţi trăi prin credinţă în Cuvântul Meu, voi înmulţi uleiul şi
făina. începând de acum, binecuvântaţi sticla cu ulei, sacul cu
făină şi frigiderul pentru ca ele să nu se golească. Pentru a vedea
minunile Mele, trebuie să aveţi credinţă!
„încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni şi nu
va zăbovi." (Evrei 10:37)
Cel neprihănit va trăi prin credinţă. Voi trimite foc, atât fizic,
cât şi spiritual, căci vreau ca focul Meu, al dragostei Mele, să vă
mistuie, atât pentru Mine, cât şi pentru lumea pierdută. Cât de
mult vă pasă de rana poporului Meu? Cât de mult vă pasă de cei
care nu ştiu să deosebească binele de rău? Cât de mult vă pasă de
cei care merg în iad? De cei care nu au nicio speranţă? Cine va
merge înaintea tronului Meu pentru ei? Cine se va ruga pentru
ei? Cine le va vesti Adevărul? De ce vă luptaţi între voi, în timp
ce afară lumea piere şi vrăjmaşul se bucură?
Treziţi-vă, copiii Mei! Nu mai este timp pentru nimicuri! De
ce aţi lăsat armele jos? Nu vedeţi cum vă atacă cel rău? Treziţi-
vă, sculaţt-vă, echipaţi-vă şi porniţi la atac, căci Eu sunt cu voi.
Mă doare pentru că mulţi dintre voi sunteţi aşa de adormiţi,
sunteţi legaţi, nepăsători şi,pe deasupra, buni critici şi
nemulţumitori - tocmai de aceea sunteţi prada celui rău. V-am
strigat, v-am chemat şi nu M-aţi băgat în seamă.
Rugăciunile voastre sunt uşoare, fără greutate spirituală,
plutesc în aer şi cad, căci nu au în ele viaţă, nu sunt pline de
credinţă. Iată că focul urgiei Mele vine, dar pe cei ce sunt curaţi,
focul nu-i va atinge, datorită dragostei pe care ei o au pentru
Mine. Cei ce sunt zidiţi pe Cuvântul Meu vor ieşi biruitori din
orice încercare. Focul Meu purifică, arde tot ce nu este din Mine.

284
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Ferice de acela care înţelege mesajul focului Meu sfânt! Vin să


botez cu Duh Sfânt şi cu foc. De aceea, voi trimite acest foc
pentru ca rugăciunile voastre să fie purificate şi să devină
fierbinţi, pline de esenţă, de putere şi de credinţă. Ele vor
deschide cerul şi puterile întunericului vor da înapoi. Copiii
Mei, care cunoaşteţi Numele Meu, vă înştiinţez din nou: nu vă
temeţi, nu vă înspăimântaţi, căci Eu sunt cu voi şi vom face
împreună lucrări mari chiar în aceste zile de necaz care vor
veni. Bucuraţi-vă şi binecuvântaţi Numele Meu neîncetat, căci
Eu sunt bun şi îndurarea Mea ţine în veac şi credincioşia Mea
în veci de veci. Cât ar fi încercarea de mare, să lăudaţi Numele
Meu şi să-Mi aduceţi slavă. Prin laudă şi mulţumire, Cerul se
deschide şi Eu vin în ajutorul vostru, căci Eu locuiesc în
mijlocul laudelor copiilor Mei."

06 IANUARIE 2011
La biserică, în timpul închinării, Dumnezeu mi-a adus aminte:
„Când eşti prezentă la o închinare în duh şi în adevăr, prin care este
atinsă inima Mea, aşteaptă-te la revelaţii." Domnul mi-a mai spus:
„Dacă aţi primi revelaţia care este în Cuvântul şi în Numele Meu, ce
putere, ce bogăţie de pace, bucurie şi adevăr aţi avea! De atâtea ori
pronunţaţi Numele Meu şi declaraţi Cuvântul Meu, dar cuvintele
voastre nu au greutate. Viaţa şi puterea care trebuie să fie în ele sunt
împiedicate să iasă la lumină."
Atunci, am întrebat: „Ce să facem, Doamne?''. Domnul mi-a
răspuns:
„Cereţi ca Duhul de revelaţie să vină peste voi. Rămâneţi în
închinare şi în adorare. Revelaţia Numelui Meu vă va lumina,
vă va descoperi natura dragostei Mele şi astfel, închinarea
voastră va fi plină de efect, de viaţă, de ungere, ea va atinge
inima Mea. Atunci, vă voi deschide ochii inimii şi veţi pricepe
cine sunt Eu. Mă veţi iubi mai mult, Mă veţi, lăuda şi vă veţi
minuna de Mine."
Eu am răspuns: „Doamne,'du-ne acolo mai curând! Du-ne în
Templul Tău ca să ne minunăm de frumuseţea Ta!" Domnul a continuat
însă să îmi vorbească:
285
RODICA VOLINTIRU

„Fiecare Cuvânt al Meu este plin de viaţă, de putere, de glorie,


de tărie şi de frumuseţe.
Eu sunt minunat şi tot ce spun Eu este minunat.
Eu sunt bun, tot ce spun Eu este de o bunătate infinită, care
atinge şi binecuvântează.
Eu sunt lumina. Tot ce spun Eu este curat, este învăluit de
lumina Mea divină şi distruge întunericul.
Eu sunt adevărul. Cuvântul Meu este adevărat şi va nimici
minciuna şi vă va aduce bucurie şi pace.
Eu sunt credincios. Cuvântul Meu este sfânt şi drept. Eu vă
împart Cuvântul Vieţii, care vă aduce credinţa. Prin ea puteţi
înţelege dimensiunile Mele, Mă vedeţi aşa cum sunt şi Mă
onoraţi „căci fără credinţă, este cu neputinţă să-Mi fiţi plăcuţi
Mie."
Eu sunt Dragoste. Cuvintele Mele sunt duh şi viaţă. Ele sunt
pline de iubire şi pot să iubească orice suflet, oricât de singur s-ar
simţi.
Eu sunt Ocrotitorul vostru. Vedeţi din Cuvântul Meu că Eu îmi
întind aripile ca să vă protejez. Copiii Mei, îmi pasă de voi, vă
iubesc, îmi găsesc plăcerea în voi, vă caut, vă hrănesc, vă
întăresc prin dreapta Mea biruitoare.
De ce nu credeţi1? Privirea să vă fie îndreptată la Mine, prin
credinţă, fără de care nu puteţi cuprinde şi nu vă puteţi încrede
în promisiunile care sunt «da şi amin»!"

ÎNCHEIERE

Sunt într-o perioadă de post pentru 21 de zile. Am plâns mult... De


la ora 5 dimineaţă, Domnul m-a trezit şi am stat sub călăuzirea unui duh
de rugăciune şi de închinare. După ce au plecat copiii la şcoală, până la
ora 11, am plâns mult, însetată fiind după Dumnezeu. Această sete mă
arde continuu: îmi este dor de El, de iubirea Lui, vreau să-I privesc
frumuseţea şi măreţia. El este Cel care mă motivează ca să mă rog şi să
mijlocesc pentru cauzele pământului şi pentru nevoia cea mai mare a
omenirii: aceea de a-L căuta şi de a-L cunoaşte pe Hristos, de a-I vedea
frumuseţea si slava.

286
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU

Cum să-Ţi privim frumuseţea, Doamne? Este imposibil dacă Tu nu


ne atragi mai sus, dacă Tu nu tai orice legătură străină care ar mai putea
fi înlăuntrul nostru, dacă Tu nu Te revelezi. Doamne Isuse, Tu ai spus
în Cuvântul Tău că eşti în Tatăl şi El în Tine. Ai spus că-L poate
cunoaşte pe Tatăl numai acela căruia doreşti Tu să-L descoperi, de
aceea, te rog să ne descoperi cum este Tatăl!
Mi-arn amintit în timpul rugăciunii de Moise, care i-a spus
Domnului: „Arată-mi slava Ta!" şi Domnul a lăsat să treacă prin faţa
lui Moise toată frumuseţea Lui.
>
L-am auzit pe Domnul spunându-mi: „Dacă voi veţi medita la
Cuvântul Meu, la caracterul Meu, la Numele Meu, Eu mă voi îndura de
voi. Citiţi Cuvântul Meu şi veţi realiza ce mare e dragostea Mea,
bunătatea Mea şi planul Meu pentru voi. Toate acestea vă vor uimi şi vă
vor atrase la Mine, Mă veţi lăuda si îmi veţi mulţumi si mai mult."
Am răspuns Domnului: „Doamne, te rog, lasă Duhul de
înţelepciune şi de revelaţie să vină peste noi, să putem înţelege şi
cunoaşte voia Ta pentru ca apoi să ne închinăm în duh şi în adevăr;
vrem ca această închinare, laudă şi mulţumire să curgă mereu.
Doamne, revelează-Te poporului Tău încă o dată. Arată-ne
bunătatea şi credincioşia Ta în mod practic. In dureri, în neîmpliniri şi
în lipsuri, vreau să văd mâna Ta dumnezeiască lucrând în noi. Noi
depunem prea multe eforturi şi nu vedem rezultate pe măsură."
Domnul mi-a răspuns: „Aici ai punctat bine: vă chinuiţi prea mult
pentru că nu vă încrederi în Mine. Sprijiniţi-vă pe Numele Meu, pe
caracterul Meu, pe bunătatea Mea şi pe credincioşia Mea.
Am început să declar, să cânt şi să binecuvântez Numele şi
caracterul Domnului:
„O, Doamne, du-ne mai sus, în prezenţa Ta, să ne minunăm de
Tine... Isuse, e atâta nevoie de Tine pe pământ! Te rugăm, vino din nou
prin lucrătorii aleşi de Tine. Vrem să te manifeşti cu putere, Doamne,
ca lumea să vadă gloria Ta, iubirea Ta, iertarea Ta, revelaţia Ta. Vreau
ca ei să primească speranţă şi să se întoarcă cu bucurie la Tine.
Doamne, viziunea si dorinţa inimii mele este ca toţi oamenii să
vină la pocăinţă şi nici unul să nu piară. Doresc ca Tu să-i transformi ca
să Te iubească din toată inima lor, ca apoi să te laude şi să te
preamărească neîncetat pentru că doar Tu eşti vrednic."

287
www.succeed.ro

CARTEA CĂSĂTORIEI, de Nicky şi Sila Lee

Cum putem avea o căsătorie fericită cu aceeaşi


persoană pentru tot restul vieţii? Cum putem
rezolva conflictele? Cum putem descoperi
intimitatea sexuală?

Plină de sfătui practice, CARTEA 1


CĂSĂTORIEI este o carte uşor de citit. Menirea
ei este să zidească si chiar să restaureze căsnicii.

CU CAPUL PE UMERI, de James Dobson

Mulţi tineri cresc având o concepţie extrem


de distorsionată cu privire la viaţa de cuplu,
îndrăgostire şi căsătorie. Cartea aceasta abordează
una dintre emoţiile omeneşti ceie mai puternice
şi mai greşit înţelese: dragostea romantică.
Neînţelegerea modului în care funcţionează
sentimentele poate avea ca urmare săvârşirea
multor greşeli dureroase. Ce înseamnă cu adevărat
să fii îndrăgostit? Dragostea autentică necesită
grija faţă de cealaltă persoană, dedicarea faţă de
partener, dăruirea altruistă de sine. Descoperă alături de reputatul autor
James Dobson cum poate o fată să se îndrăgostească şi să rămână totuşi cu
picioarele pe pământ sau... CU CAPUL PE UMERI.
DUPĂ INIMA LUI DUMNEZEU, de Mike Bickle

Sfinţenia nu înseamnă a câştiga, ci a alerga; nu f -


înseamnă succes, ci dăruire; nu poziţii, ci slujire;
nu religie, ci relaţii; nu liberalism, ci disciplină; nu î
compromis, ci devotament. Sfinţenia este totuna ! cu
fericire:;, iar Dumnezeu ridică o generaţie oameni care aduc
trezirea si a căror inimă nu doreşte decât sâ-L adore pe
Creatorul lor ceresc.

Succeed Publishing, 0744 623909 comenzi@succeed.ro


www.succeea.ro
„Doamne, vreau să Te CUNOSG, dar săTe cunosc în Atotputernicia Ta, să Te cunosc în
frumuseţea Ta, în puterea Ta, în tot ceea ce eşti Tu, în toate atributele i Tale.
Doamne, vreau să cunosc Numele Tău, căci ştiu că-n Numele Tău sunt ascunse taine.
Doamne, vreau să Te cunosc cum Te-a cunoscut Avraam, să umblu cu Tine ca şi Enoh.
Doamne, vreau să Te cunosc aşa cum Te-a cunoscut Moise, să vin pe muntecuTineşi
să pot spune:„Arată-mi slava Ta!" Doamne, vreau să fac o diferenţă în lumea aceasta,
căci cei ce Te cunosc pe Tine fac
mari isprăvi. Doamne, vreau să-Ţi cunosc inima şi vreau să Te iubesc din toata inima,
ca nimeni
înainte... Doamne, vreau săTecunosc pe Tine şi puterea învierii Tale si părtăşia
suferinţelor
Tale../' ! ' * - "; '.--.

Din cuprinsul cărţii:


• Puterea unei vieţi transformate
• Intrarea în destinul rânduit de Dumnezeu pentru noi
• Efectele postului însoţit de rugăciune
• Aspecte practice ale postului prelungit
• Cuvinte profetice primite din partea Domnului
• Biruinţă în situaţii limită în urma postului şi a rugăciunii
• însetaţi după Domnul -atraşi de El prin post şi rugăciune

RODICA VOLINTIRU este împreună cu soţul ei o


mesageră a chemării la trezire pentru generaţia
noastră. In urma unor experienţe deosebite cu
Domnul, a primit chemarea la o viaţă de consacrare
prin post şi rugăciune pentru naţiuni şi mai ales pentru
România.
începând cu anul 2007, Rodica şi Marian slujesc ca
misionari în România şi în alte ţări. Prin lucrarea de
misiune şi prin mesajele transmise la conferinţe de
femei din diverse ţări, ea a devenit purtătoarea unui mesaj extrem de actual
şi necesar pentru trezirea spirituală şi înnoirea relaţiei cu Dumnezeu a
credincioşilor.
Rodica locuieşte în Vancouver, Canada, împreună cu soţul ei Marian şi cei
patru copii: Richard, Paul, Deborah şi Grace.

30
roda4jesus@yahoo.ca 786068l,218410