Sunteți pe pagina 1din 19

Proiect analiză economică în transporturi

1. Indici de structură ai activului


Active imobilizate
a) Rata activelor imobilizate = ∗ 100
Total activ

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata activelor 96,42% 86,09% 81,50%
imobilizate

Active circulante
b) Rata activelor circulante= ∗ 100
Active totale

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata activelor 4% 14% 18%
circulante

Cheltuieli în avans
c) Rata cheltuielilor în avans= ∗ 100
Total activ

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata cheltuielilor în 0,0 % 0,0 % 0,0%
avans

Structura activului

2014
4% 0.0%

96.42%

A. Rata activelor imobilizate [%] B. Rata activelor circulante [%]


C. Rata cheltuielilor in avans [%]
Proiect analiză economică în transporturi

2015
0.0%

14%

86.09%

A. Rata activelor imobilizate [%] B. Rata activelor circulante [%]


C. Rata cheltuielilor in avans [%]

2016
0.0%

18%

81.50%

A. Rata activelor imobilizate [%] B. Rata activelor circulante [%]


C. Rata cheltuielilor in avans [%]

Fig. 1.1 Structura activelor


Reflectă ponderea elementelor patrimoniale aflate permanent în patrimoniu şi măsoară
gradul de imobilizare a elementelor de capital.
Ponderea este deţinută de activele imobilizate, însă se poate observa o creştere a activelor
circulante la nivelul anului 2015 şi 2016

Imobilizări necorporale
A 1) Rata imobilizărilor necorporale= . 100
Total active imobilizate

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata imobilizărilor 0 0 0
necorporale
Proiect analiză economică în transporturi

Imobilizări corporale
A 2) Rata imobilizărilor corporale= . 100
Total active imobilizate

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata imobilizărilor 0,26% 0,26% 2,59%
corporale

Imobilizări financiare
A 3) Rata imobilizărilor financiare = . 100
Total active imobilizate

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata imobilizărilor 99,74% 99,74% 97,41%
financiare

Structura activelor imobilizate

2014
0 0.26%

99.74%

A. 1) Rata imobilizarilor necorporale [%]


A. 2) Rata imobilizarilor corporale [%]
A. 3) Rata imobilizarilor financiare [%]
Proiect analiză economică în transporturi

2015
0
0.26%

99.74%

A. 1) Rata imobilizarilor necorporale [%]


A. 2) Rata imobilizarilor corporale [%]
A. 3) Rata imobilizarilor financiare [%]

2016
0 2.59%

97.41%

A. 1) Rata imobilizarilor necorporale [%]


A. 2) Rata imobilizarilor corporale [%]
A. 3) Rata imobilizarilor financiare [%]

Fig. 1.2. Structura activelor imobilizate


Ponderea este deţinută de activele financiare şi se poate observa o uşoară creştere a celor
corporale în anul 2015

Stocuri
B 1) Rata stocurilor = . 100
Total active circulante

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata stocurilor 0,00 0,35 0,00
Proiect analiză economică în transporturi

Creanţe
B 2) Rata creanţelor = . 100
Total active circulante

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata creantelor 0 0 0

B 3) Rata disponibilităţilor =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡ăţ𝑖 𝑏ă𝑛𝑒ş𝑡𝑖+𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖ţ𝑖𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑐𝑢𝑟𝑡
. 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata 100,0% 99,6% 100,0%
disponibilităţilor

Structura activelor circulante

2014
0.00% 0%

100.00%

B. 1) Rata stocurilor [%] B.2) Rata creantelor [%]


B.3) Rata disponibilitatilor [%]
Proiect analiză economică în transporturi

2015
0% 0.35%

99.65%

B. 1) Rata stocurilor [%] B.2) Rata creantelor [%]


B.3) Rata disponibilitatilor [%]

2016
0.00%
0%

100.00%

B. 1) Rata stocurilor [%] B.2) Rata creantelor [%]


B.3) Rata disponibilitatilor [%]

Fig. 1.3. Structura activelor circulante


Activele circulante sunt formate în cea mai mare parte din disponibilităţi băneşti, iar în
2015 avem şi o rată a stocurilor de 0,35 %
Proiect analiză economică în transporturi

2. Analiza structurii financiare a capitalurilor

a) Rata stabilităţii financiare


Acest indicator reflectă ponderea surselor de finanţare ce rămân la dispoziţia societăţii
comerciale pentru o perioadă mai mare de un an în totalul surselor de acoperire a mijloacelor
economice.
Capital permanent
Rata stabilităţii financiare= 100 =
Total activ (pasiv)
Capital porpriu+Datorii pe termen lung
. 100
Total activ (pasiv)

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata stabilităţii 98,24% 97,95% 98,17%
financiare

Rata stabilităţii financiare

98.3% 98.24%
98.17%
98.2%

98.1%
97.95%
98.0%

97.9%

97.8%
2014 2015 2016
Series1 98.24% 97.95% 98.17%

Fig. 2.1 Rata stabilitatii financiare


Se poate observa că firma este stabilă din punct de vedere financiar.

b) Rata datoriilor pe termen scurt


Rata datoriilor pe termen scurt prezintă ponderea datoriilor cu un termen de exigibilitate
mai mic de un an în totalul pasivelor societăţii sau al surselor de finanţare atrase, în totalul
pasivelor societăţii.

Datorii pe termen scurt


Rata datoriilor pe termen scurt= . 100
Total activ (pasiv)
Proiect analiză economică în transporturi

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata datoriilor pe 1,76% 2,05% 1,83%
termen scurt

Rata datoriilor pe termen scurt


2.05%
2.05%
2.00%
1.95%
1.90% 1.83%
1.85%
1.76%
1.80%
1.75%
1.70%
1.65%
1.60%
2014 2015 2016
Series1 1.76% 2.05% 1.83%

Fig. 2.2 Rata datoriilor pe termen scurt


Se poate observa că datoriile pe termen scurt se menţin până în 2,05 %, pe perioada celor
3 ani.

c) Rata autonomiei globale

Rata autonomiei globale prezintă ponderea surselor proprii în totalul mijloacelor


utilizate pentru finanţarea activităţii unui agent economic. În activitatea practică, se
recomandă ca ponderea surselor proprii de finanţare să fie de minimum 33% din totalul
surselor de finanţare utilizate de întreprindere

Capital propriu
Rata autonomiei globale = .100
Total activ (pasiv)

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata autonomiei 98,24% 97,95% 98,17%
globale
Proiect analiză economică în transporturi

Rata autonomiei globale


98.24%
98.25% 98.17%
98.20%
98.15%
98.10%
98.05%
98.00% 97.95%
97.95%
97.90%
97.85%
97.80%
2014 2015 2016
Series1 98.24% 97.95% 98.17%

Fig. 2.3 Rata autonomiei globale

d) Rata datoriilor totale


Rata datoriei toate reflectă ponderea surselor de finanţare atrase în totalul pasivelor
societăţii, fiind calculată din relaţia:
Datorii totale( datorii pe termen s.+datorii pe termen l)
Rata datoriilor totale= .100
Total activ ( pasiv)

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata datoriilor totale 1,76% 2,05% 1,83%

Rata datoriei totale


2.05%
2.05%
2.00%
1.95%
1.90% 1.83%
1.85%
1.76%
1.80%
1.75%
1.70%
1.65%
1.60%
2014 2015 2016
Series1 1.76% 2.05% 1.83%

Fig. 2.4 Rata datoriei totale


În privinţa datoriilor totale, ele se menţin sub 2.05%, cu o uşoară scădere în anul 2016, comparativ
cu 2015.
Proiect analiză economică în transporturi

e) Rata solvabilităţii generale


Rata solvabilităţii generale cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care
este expus agentul economic analizat. Valoarea minimă a ratei solvabilităţii globale se
consideră 1,4 (în cazul în care ponderea minimă a capitalului propriu în cadrul totalului
surselor de finanţare este de 30%). În cazul în care rata solvabilităţii globale este mai mică
decât 1, atunci firma este insolvabilă.

Total activ
Rata solvabilităţii generale =
Datorii pe termen scurt

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata solvabilităţii 56,79 48,81 54,76
generale

Rata solvabilităţii generale

56.79
58.00
54.76
56.00
54.00
52.00
48.81
50.00
48.00
46.00
44.00
2014 2015 2016
Series1 56.79 48.81 54.76

Fig. 2.5 Rata solvabilităţii generale

Datorită datoriilor mici pe termen scurt, rata solvabilităţii generale va fi mare, şi se menţine la un
nivel între 48 şi 57, pe durata celor 3 ani analizaţi.
Proiect analiză economică în transporturi

3. Indici de lichiditate
1. Lichiditatea curentă

Lichiditatea curentă măsoară capacitatea agentului economic de a plăti datoriile pe


termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanţ.
Valoarea înregistrată de lichiditatea curentă reprezintă un semnal de alarmă privind
capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile scadente pe termen scurt (valoarea optimă fiind
1,5-2). În această situaţie firma are nevoie să se împrumute sau să vândă o parte din activele
imobilizate pentru a-şi plăti datoriile.

Active circulante
Lichiditate curentă =
Datorii pe termen scurt

An 2014 2015 2016


Indicator
Lichiditatea curentă 2,03 6,79 10,13

Lichiditatea curentă

12.00 10.13
10.00

8.00 6.79

6.00

4.00 2.03
2.00

0.00
2014 2015 2016
Series1 2.03 6.79 10.13

Fig. 3.1 Lichiditatea curentă

Lichiditatea curentă este la nivel acceptabil în 2014, şi se observă o creştere la nivelul


anului 2015 şi 2016, ceea ce înseamnă că trebuie luate măsuri pentru scăderea lichidităţii în
jurul valorii de 2 ( pentru plasarea lichidităţii eficient).
Proiect analiză economică în transporturi

2. Lichiditatea imediată
Lichiditatea imediată măsoară capacitatea societăţii de a plăti datoriile pe termen scurt
utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilanţ.

Active circulante−stocuri
Lichiditate imediată =
Datorii pe termen scurt

În cazul acestui indicator valoarea subunitară înregistrată (comparative cu valoarea


optimă 1) reprezintă un aspect nefavorabil pentru societate, respectiv activele cu lichiditate
mare nefiind suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt, indiferent de valoarea reală
a stocurilor.

An 2014 2015 2016


Indicator
Lichiditatea imediată 2,03 6,77 10,13

Lichiditatea imediată

12.00 10.13
10.00
6.77
8.00
6.00
4.00 2.03
2.00
0.00
2014 2015 2016
Series1 2.03 6.77 10.13

Fig. 3.2 Lichiditatea imediată


În anul 2014 lichiditatea imdiată este la nivel acceptabil. Trebuie însă luate măsuri pentru
scăderea valorilor lichidităţii din anii 2015 şi 2016, astfel încât firma să îşi menţină
lichiditatea la nivelul cerut.
Proiect analiză economică în transporturi

3. Lichiditatea la vedere
Lichiditatea la vedere se calculează după relaţia:

Active de trezorerie
Lichiditatea la vedere = =
Datorii pe termen scurt
Disponibilităţi băneşti+Investiţii financiare pe termen scurt
Datorii pe termen scurt

An 2014 2015 2016


Indicator
Lichiditatea la vedere 2,03 6,77 10,13

Lichiditate la vedere

12.00 10.13
10.00

8.00 6.77

6.00

4.00 2.03
2.00

0.00
2014 2015 2016
Series1 2.03 6.77 10.13

Fig. 3.3 Lichiditatea la vedere


Proiect analiză economică în transporturi

4. Viteza de rotaţie a datoriilor


Viteza de rotatie a creditelor-furnizor exprimă perioada medie în care se realizează plăţile
către furnizori.
Se calculează după relaţia:

Sold mediu furnizori Datorii pe termen scurt


Viteza de rotaţie a datoriilor = =
Vânzări medii zilnice Cifra de afaceri /365

În cazul acestui indicator, o valoare cât mai mare este avantajoasă pentru firmă, atâta timp
cât nu afectează relaţiile cu furnizorii. Este de preferat ca viteza de rotaţie a creanţelor să fie
mai mică decât viteza de rotaţie a datoriilor (creditelor-furnizor).

An 2014 2015 2016


Indicator
Viteza de rotaţie a 39,23 48,46 47,13
datoriilor

Viteza de rotaţie a datoriilor


48.46 47.13
50.00
45.00 39.23
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2014 2015 2016
Series1 39.23 48.46 47.13

Fig. 3.4 Viteza de rotaţie a datoriilor


Viteza de rotaţie a datoriilor se menţine la niveluri relativ acceptabile, plata datoriilor
efectuânu-se, în medie, în cel mult 49 de zile.
Proiect analiză economică în transporturi

5. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate


Viteza de rotaţie a activelor imobilizate prin cifra de afaceri evaluează eficacitatea
managementului agentului economic în ceea ce priveşte utilizarea acestor elemente
patrimoniale în vederea obţinerii de venituri, se utilizează relaţia de calcul:

Cifra de afaceri
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate =
Active imobilizate

Valoarea recomandată pentru acest indicator trebuie să fie cât mai superioară lui 1.

An 2014 2015 2016


Indicator
Viteza de rotaţie a 0,17 0,18 0,17
activelor imobilizate

Viteza de rotaţie a activelor


imobilizate
0.18
0.18
0.18
0.18 0.17
0.17
0.17 0.17
0.17
0.17
0.17
0.16
2014 2015 2016
Series1 0.17 0.18 0.17

Fig. 3.5 Viteza de rotatie a activelor imobilizate


Proiect analiză economică în transporturi

6. Viteza de rotatie a activelor totale


Viteza de rotaţie a activelor totale este un indicator ce reflect eficienţa utilizării activelor
aflate în patrimoniul unui agent economic şi este dată de relaţia:

Cifra de afaceri
Viteza de rotaţie a activelor totale =
Active totale

An 2014 2015 2016


Indicator
Viteza de rotatie a 0,16 0,15 0,14
activelor totale

Viteza de rotaţie a activelor totale


0.16
0.17
0.16 0.15
0.16
0.15
0.14
0.15
0.14
0.14
0.13
2014 2015 2016
Series1 0.16 0.15 0.14

Fig.3.6 Viteza de rotaţie a activelor totale


Proiect analiză economică în transporturi

4. Analiza rentabilităţii firmei

1. Rata rentabilităţii financiare


Rata rentabilităţii financiare a capitalului propriu pune în evidenţă randamentul
capitalurilor proprii, respectiv al plasamentului efectuat de acţionarii unei societăţi prin
cumpărarea acţiunilor societăţii. Profitul, sursa importantă de finanţare a dezvoltării unei
activităţi, reprezintă parte componentă a capitalurilor unei întreprinderi, remunerând, în
primul rând, participarea acţionarilor, prin intermediul dividendelor. Se calculează după
relaţia:

Profit net
Rata rentabilităţii financiare = . 100
Capital propriu

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata rentabilităţii 1,25% 0,77% 0,76%
financiare

Rata rentabilităţii financiare

1.40% 1.25%

1.20%
1.00% 0.77% 0.76%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
2014 2015 2016
Series1 1.25% 0.77% 0.76%

Fig. 4.1 Rata rentabilitatii financiare


Având în vedere că firma nu urmăreşte obţinerea de profit, rentabilitatea firmei este la un
nivel acceptabil.
În cazul firmei, singurul profit este cel obţinut din dobândă.
Proiect analiză economică în transporturi

2. Rata rentabilităţii economice

Profit net
Rata rentabilităţii economice = .100
Toatal activ

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata rentabilităţii 1,23% 0,75% 0,74%
economice

Rata rentabilităţii economice

1.23%
1.40%
1.20%
1.00% 0.75% 0.74%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
2014 2015 2016
Series1 1.23% 0.75% 0.74%

Fig. 4.2 Rata rentabilităţii economice


Firma fiind o casă de ajutor reciproc, aceasta nu urmăreşte obţinerea de profit. Datorită
faptului că a avut excedent în fiecare an, şi-a putut acoperi cheltuielile.
Proiect analiză economică în transporturi

3. Rata marjei comerciale nete

Profit net
Rata marjei comeriacle nete = . 100
Cifra de afaceri

An 2014 2015 2016


Indicator
Rata marjei 7,50% 4,88% 5,26%
comerciale nete

Marja comercială netă

7.50%
8.00%
7.00%
5.26%
6.00% 4.88%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014 2015 2016
Series1 7.50% 4.88% 5.26%

Fig. 4.3 Rata marjei comerciale nete