Sunteți pe pagina 1din 50

2

Cuprins

Pagina

• Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

• Riscuri şi Măsuri Preventive Generale


- Lipsa ordinii şi curăţenia la locul
de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- Manipularea manuală a încărcăturii . . . . . . . . . . . . 7
- Siguranţă în faţa riscurilor electrice . . . . . . . . . . . . . 9
- Protecţie individuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- Ustensile manuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Riscuri şi Măsuri Preventive Specifice


- Tractor şi maşini agricole
autopropulsate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Maşini şi utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
- Fierăstraie electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- Munca la înălţime şi scări manuale . . . . . . . . . . . . . 22
- Manipularea insectofungicidelor . . . . . . . . . . . . . . . 24
- Spaţii închise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
- Instalaţii zootehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
- Zoonoză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
- Depozitarea îngrăşămintelor
şi insectofungicidelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
- Expunerea la temperaturi
ambientale extreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
- Munca în izolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
- Munca în solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

• Norme de intervenţie în caz de urgenţa ............


- Incendii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
- Prim ajutor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

• Obligaţiile Muncitorilor în ce priveşte


Protecţia Muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3
Prezentare

LEGEA PROTECŢIEI MUNCII stabileşte în art. 18 obligativitatea


angajatorului de a-şi informa angajaţii cu privire la riscurile care
le-ar putea afecta sănătatea şi măsurile preventive care trebuie
aplicate pentru evitarea acestora.

Prin prezentul manual se intenţionează a aduce la cunoştinţa


muncitorilor din sectorul agrozootehnic cele mai frecvente riscuri
la care sunt expuşi şi măsurile preventive generale care se pot adopta
pentru evitarea acestora.

Din cadrul Ariei de Prevenire FREMAP se speră ca această publicaţie


să contribuie la îmbunătăţirea nivelurilor de siguranţă şi sănătate
în acest sector de activitate.

4

RISCURI ŞI MĂSURI
PREVENTIVE GENERALE

5
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Lipsa ordinii şi curăţenia la locul de
muncă

• Căderea la acelaşi nivel datorată împiedi-


cărilor şi alunecărilor.
• Lovituri cu obiecte depozitate în zonele de
trecere.
• Căderi ale obiectelor în curs de manevrare.
• Dificultăţi de evacuare ale navelor şi insta-
laţiilor în caz de incendiu.
• Accidente provocate de vehicule din cauza
lipsei de semnalizare a zonelor de tranzit.

 Măsuri Preventive
Lipsa ordinii şi curăţenia la locul de muncă

• Menţineţi libere şi fară materiale zonele de trecere, ieşirile şi căile de evacuare.


• Materialele depozitate nu vor îngreuna accesul şi vizibilitatea unităţilor de urgenţă (extinctoare, truse
de prim ajutor…).
• Stivuirea materialelor va trebui să să fie stabilă şi sigură: când stivuieşti, respectă o înăţime proporţio-
nală cu baza grămezii, stivele de obiecte vor păstra o linie verticală perfectă; nu stivui materiale de
diferite mărimi, greutate sau condiţie (saci peste baloturi, cutii peste saci şi viceversa). Pe rafturi, res-
pectă încărcătura maximă şi ai grijă ca elementele să nu iasă din perimetrul său.
• În depozite, se vor menţine goale spaţii-
le de trecere între rafturi.
• Evită acumularea de reziduuri la nive-
lul solului, pe maşini sau pe mesele de
lucru.
• Vărsările de lichide la nivelul solului se
vor curăţa imediat sau se vor acoperi cu
un compus absorbant.

6
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Manipularea manuală a încărcăturilor
DA NU
• Leziuni la spate.
• Căderi la acelaşi nivel.

• Căderi de obiecte depozitate şi în proces de


manipulare.

• Tăieturi la mâini.

• Loviri cu obiecte.

 Măsuri Preventive
Manipularea manuală a încărcăturilor

• Foloseşte ori de câte ori este posibil, mijloace auxiliare pentru a transporta obiecte, precum roabe, tras-
palete, etc., mai ales dacă încărcăturile sunt grele, voluminoase, sau dacă frecvenţa cu care acestea sunt
manipulate e mare.

• Înainte de a manevra o încărcătură veri-


fică starea suprafeţei sale, în special exis-
tenţa marginilor tăioase, cuielor, aşchii-
lor, umezelii, temperaturii, etc.; foloseşte
mănuşi de protecţie.

• Dacă greutatea este excesivă sau volumul


său face dificilă manevrarea, cere ajuto-
rul colegilor tăi.

• Înainte de a iniţia deplasarea, verifică dacă


dispui de spaţiu suficient pentru mane-
vrarea încărcăturii şi dacă traseul este lip-
sit de obstacole.

7
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Măsuri Preventive
Manipularea manuală a încărcăturilor

• În operaţiile de manevrare manuală a încărcăturii


trebuie adoptate posturile şi mişcările adecvate,
precum:
- Apropierea cât mai mult posibil de încărcătură.
- Prinderea fermă a picioarelor, separându-le puţin.
- În cazul în care obiectul este pe o bază ridicată,
apropi-o de corp, obţinând o prinsoare fermă şi
stabilă.
- Aplecarea cu flexionarea genunchilor, menţi-
nând spatele drept.
- Ridicarea încărcăturii utilizând muşchii picioarelor şi nu spatele.
- Luarea fermă a încărcăturii cu ambele mâini.

 Măsuri Preventive
Manipularea manuală a încărcăturilor

- Menţine încărcătura aproape de corp pe tot cursul traiectului făcând


paşi mici.
- La ridicările cu răsucire, încearcă să mişti picioarele şi nu mijlocul.
- Evită mişcările brusţe ale spatelui, în special răsucirile, chiar şi atun-
ci când mânuieşti greutăţi mici.
NU
DA

8
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Măsuri de siguranţă în faţa riscurilor
electrice

• Contacte directe la atingerea părţilor active ale


instalaţiei.
• Contacte indirecte la atingerea părţilor utilaje-
lor sau instalaţiei care se găsesc sub tensiune din
cauza unei devieri accidentale.
• Căderea fulgerelor în timpul furtunilor în cazul
muncilor care se desfăşoară la intemperie.
• Prin formarea arcurilor la apropierea de părţile
active ale instalaţiei.
• Contacte accidentale cu liniile electrice aeriene.

 Măsuri Preventive
Măsuri de siguranţă în faţa riscurilor electrice

• Nu manipula utilaje sau instalaţii electrice; instalarea, menţinerea şi reparaţiile pot fi realizate doar de
către instalatori calificaţi.
• Toate tablourile electrice vor avea cablurile de alimentare protejate cu întrerupătoare cu siguranţe conec-
tate la prize cu împământare. Conectarea de siguranţe sau eliminarea conductorilor împământării pot
duce la situaţii de mare risc.
• Menţine uşile tablourilor electrice închise cu cheie şi anunţă diferenţele pe care le observi cu privire la
starea cablurilor, conexiunilor şi întrerupătoarelor.
• Maşinile şi utilajele electrice se vor conecta întotdeauna cu ştecăre şi nu direct cu cablul.
• Supraveghează starea uneltelor electrice portabile (bormaşini, aparate de sudură, etc.), starea cabluri-
lor de alimentare, a prozelor, etc. Nu se vor aşeza cabluri pe muchii teşite sau în zone de trecere; comu-
nică toate defecţiunile observate.


NU

9
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Măsuri Preventive
Siguranţa în faţa riscurilor electrice
• Dacă în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune manevrezi ţevi pentru irigaţii, scări, vehicule,
remorci, măreşte atenţia şi lasă o distanţă de siguranţă care nu va fi niciodată mai mică de:

TABELUL DISTANŢELOR DE SIGURANŢĂ PÂNĂ LA ELEMENTELE


AFLATE SUB TENSIUNE ALE LINIILOR AERIENE DE ÎNALTĂ TENSIUNE

Tipul stâlpului Kilowaţi (Kv) Metri

până la 66 3

45 kV 66 kV 66 kV

220 kV
220 kV
132 kV
132 kV între 5
110 kV
66 şi 220

peste 220 7

330-420 kV

 Măsuri Preventive
• În zilele de furtună se vor suspenda muncile mai
ales dacă se lucrează cu instalaţii de irigare metali-
ce sau cu animale.
• Pe timp de vreme rea şi dacă începe furtuna, situaţi-
vă în zonele cele mai joase, departe de obiecte înal-
te (copaci, stâlpi…), aşezaţi-va “pe vine”, cu picioa-
rele apropiate.

10
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Măsuri Preventive
Măsuri de urgenţă în faţa
contactelor electrice

În faţa unei persoane electrocutate, acţio-


nează în următorul fel:
• În toate cazurile, taie curentul electric. Sub
tensiune joasă: încearcă să îndepărtezi per-
soana electrocutată de la sursa de curent
fără a menţine contactul direct cu aceas-
ta; foloseşte elemente izolante (pari, pră-
jini de lemn…).
• Avertizează această situaţie superiorului tău sau persoanelor apropiate pentru a anunţa echipele de urge-
nţă sanitară, iar dacă consideri că esti pregătit, oferă tu primul ajutor.

 Măsuri Preventive
• Dacă se produce un contact electric cu instalaţiile de înaltă tensiune atunci când esti urcat întro-o maşi-
nă:
- Există un risc important dacă cobori din aceasta; rrămâi în maşină până când firma furnizoare îţi indi-
că contrariul şi nu permite.
- Dacă atunci când intri în contact cu
o linei de înaltă tensiune, eşti obligat
să cobori din maşină, pentru a redu-
ce riscul de electrocutare, sări din ace-
asta cu picioarele apropiate fără a te
atinge cu mâinile de ea sau de pământ
şi îndepărtează-te sărind cu picioare-
le apropiate.

11
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Condiţii generale în care se recomandă folosirea


echipamentelor individuale de protecţie
Încălţăminte de siguranţă
Este necesară folosirea încălţămintei
de siguranţă cu vârful întărit pentru
a evita lovituri, tăieturi, călcarea de
către animale, etc. Acest material se
va adapta caracteristicilor muncii
care trebuie efectuate (de exemplu:
cizme înalte de cauciuc dacă există
apă, noroi, băligar, etc.)
Mănuşi de siguranţă
Autorizate pentru riscul existent: piele, fibre textile, etc., pentru manipularea materialelor şi uneltelor,
fiind potrivite pentru evitarea loviturilor, rănirilor, tăieturilor, etc.
În munca cu produse chimice, zoosanitare, fitosanitare sau în operaţii cu risc biologic, se folosesc cele
de latex sau gumă.
Ochelari sau paravane de siguranţă
În muncile de recolectare, tăiere şi copilire, mânuirea motofierăstraielor, uneltelor electrice manuale
(bormaşini, polizoare…), tăiere de cabluri, rămânere în lanurile de porumb, operaţii în timpul manevrării
când nu este posibilă folosirea măştilor de protecţie (încărcare, descărcare, diluare…).
Creme de protecţie
Personalul în mod special sensibil, sub atenta supraveghere medicală. Expunere la soare pe cazul acti-
vităţilor în care nu este posibilă acoperirea capului cu pălării, haine…
Protecţie respiratorie (măşti…)
Operaţii cu expunere la gaze, praf, fum…Masca trebuie să se ajusteze corect şi se va alege şi schimba
filtrul în conformitate cu indicaţiile producătorului şi instrucţiunile EPI (echipament individual de pro-
tecţie). Dacă se lucrează în spaţii închise (canale de scurgere, puţuri, silozuri, etc.) ar putea fi necesară
folosirea echipamentelor de respiraţie autonome. (Vezi capitolul Spaţii închise).
Hainele de muncă
Vei folosi întotdeauna haine de muncă potrivite, în special la mâneci şi pantaloni, pentru a evita prinde-
rea de către elementele mobile ale utilajelor. Când lucrezi în culturi umede, cu ploaie sau zăpadă, vei
folosi CIZME ŞI COSTUME DE APĂ ŞI HAINE POTRIVITE PENTRU ZĂPADĂ.
Haine din ţesut de siguranţă rezistent la tăieturi.
În operaţiile de mânuire de motofierăstraie.
Echipament de protecţie auditivă.
Ar putea fi necesară folosirea protecţiei auditive în timpul mânuirii echipamentelor de muncă, tractoa-
re fără cabină închisă (motocoase, motofierăstraie, echipament de muncă vechi…) care emit nivele de
sunet peste limitele tehnice stabilite.

AMINTEŞTE-ŢI: ACESTE ECHIPAMENTE AU FOST GÂNDITE PENTRU SIGURANŢA ŞI PRIN URMARE


TREBUIE UTILIZATE ŞI MENŢINUTE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR. AI GRIJĂ DE ELE. RESPECTÂND
INDICAŢIILE CUPRINSE ÎN MANUALUL UTILIZATORULUI, VEI AVEA DOAR DE CÂŞTIGAT.

12
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Unelte manuale
• Tăierea cu briceaguri, securi, foarfece…
• Lovituri cu lopeţi, săpăligi, greble, etc.
• Traumatisme mici în procese de tăieturi repetate
precum curăţirea de ramuri uscate, recolectare, etc.
• Proiectare de particule din cauza folosirii acestor
ustensile şi ascuţirii uneltelor.

 Măsuri Preventive
Unelte manuale
• Selecţionează uneltele adecvate pentru munca pe care o vei realiza şi foloseşte-le doar pentru scopul
pentru care au fost create.
• Lungimea cozii uneltei trebuie ajustată proporţional cu caracteristicile fizice ale utilizatorului pentru a
se evita pe cât posibil înclinări ale trunchiului superioare a 20º în timpul manipulării uneltei.
• În timpul utilizării uneltelor, ai grijă să menţii mâna şi braţul aliniate evitând flexionarea încheieturii.
• Menţine uneltele în perfectă stare şi păstrează –le după folosire într-un loc sigur.

NU

13
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Măsuri Preventive
• Verifică-le periodic, aruncându-le pe cele care se găsesc în stare proastă (mânere rupte, care se mişcă
sau întoarse, tăişuri ştirbite, etc.).
• Foloseşte echipamentele individuale de protecţie necesare pentru fiecare unealtă:
Ochelari: mânuirea foarfecelor, patentelor, săpăligilor, sfredelelor, securilor,...
Mănuşi: pentru mânuirea tuturor uneltelor, cu excepţia situaţiilor de risc când este posibilă prinderea
sau târâirea prin contact cu vârf întărit.
Încălţăminte de siguranţă cu vârf reforţat: când se utilizează securi, foarfece, săpăligi, sfredele,
ciocane…

DA

14

RISCURI ŞI MĂSURI
PREVENTIVE SPECIFICE

15
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Tractor şi maşini agricole autopropulsate ➡
(Secerătoare, Motosecerătoare,
Motocultoare…)

• Prinderi prin răsturnarea maşinii.


• Prinderi în transmisii şi în organele aflate în mişcare ale
maşinii.
• Căderi la acelaşi nivel sau de la înălţime în timpul urcării
şi/sau coborârii treptelor de acces la posturile de conduce-
re a utilajului.
• Tăieturi şi înţepături cu unelte în timpul execuţiei mărun-
telor munci de întreţinere ale maşinii.
• Accidente de circulaţie.
• Incendii.
• Expunerea la zgomote şi vibraţii.

 Măsuri Preventive
Tractor şi maşini agricole autopropulsate
• Nu porni utilajul făcând punte, deoarece în felul acesta se anulează dispozitivele de siguranţă care
împiedică utilajul să pornească cu viteza pusă; consecinţele se traduc în mişcări necontrolate şi
accidente.
• Activităţile de întreţinere trebuie reali-
zate potrivit indicaţiilor cuprinse în
manualul de instructiuni al fabricantu-
lui utilajului.
• Nu realiza munci de întreţinere cu moto-
rul pornit. Nu uita să pui toate dispo-
zitivele de protecţie care au fost demon-
tate în timpul curăţirii, conservării sau
reparării.

16
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
• Nu lăsa utilajul pornit într-un garaj sau
şopron închise. Gazele de eşapament
sunt toxice şi începând cu al cincilea
nivel de concentrare pot provoca moartea
în câteva secunde.
• Verifică dacă pneurile prezintă tăieturi în
zona de contact cu asfaltul şi în lateral.
Un pneu în proastă stare poate exploda şi
provoca pierderea controlului utilajului.
• Revizuieşte periodic tensiunea pneurilor;
dacă nu sunt umflate suficient pot produ-
ce daune interne deteriorându-se repede
iar dacă sunt prea umflate, roţile din faţă
pot exploda pe sol dur; urmarea fiind
pierderea controlului.

 Măsuri Preventive
• Nu înlătura porticurile sau cabina de siguranţă; în caz de răsturnare, acestea îţi pot salva viaţa.
• Când trebuie să lucrezi pe povârniş, utilizează utilajul cu maximă deschidere de roţi şi întotdeauna pro-
tejat cu portice sau cabine de siguranţă.
• Realizează uşor pornirile şi opririle,
ridicând uşor ambreiajul şi accelerând
progresiv. Atunci când trebuie să urci
o pantă, în special cu echipaje sus-
pendate, se va recomanda urcarea în
marşarier şi coborârea în prima vite-
ză.
• Nu coborî niciodată o pantă cu moto-
rul scos din viteză.

17
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
• Nu te apropia prea mult de marginile care pre-
zintă diferenţe de nivel, ci menţine o distanţă
prudentă faţă de şanţuri, canale… etc., deoare-
ce terenul poate ceda şi provoca răsturnarea
maşinii.
• Atunci când cuplezi o cupă frontală in faţa
tractorului, măreşte atenţia; circulă întotdeau-
na cu bena coborâtă, precum şi virajele rapide,
mai ales dacă bena este ridicată.
• Când circuli pe şosea cu utilajul agricol, leagă
pedalele de frână pentru a funcţiona împreună,
pentru că dacă se circula repede şi se presionează doar o pedală, utilajul se poate rasturnă. Circula
pe marginea şoselei şi nu uita să conectezi girofarul şi cablul electric al al remorcii.
• Nu folosi haine largi când te apropii de piesele în mişcare ale utilajului, în special de axele rotitoa-
re ale tractoarelor şi transmisiile lor. Lasă întotdeauna montate şi în bună stare dispozitivele de
siguranţă, cum ar fi apărătoarele, protecţiile curelelor, etc.
• Menţine treptele de acces la cabina de conducere uscate şi curate de noroi şi murdărie.

 Măsuri Preventive
• Nu sări din utilaj, deoarece există pericolul de a-ţi agăţa hainele sau de a te împiedica de pedale şi
pârghii, precum şi de a cădea pe un teren desnivelat, lovindu-ţi picioarele, gleznele, etc.
• Dacă utilajul rămâne împotmolit în noroi, procedura corectă de a-l scoate este următoarea:
- Îndepărtează noroiul din spatele roţilor motrice.
- Aşează panouri în spatele roţilor motrice pentru a asigura o bază solidă şi încearcă să dai uşor îna-
poi. Nu aşeza niciodată panouri în faţa roţilor motrice pentru a ieşi cu faţă, deoarece există riscul ca
utilajul să se întoarcă în acelaşi loc.
- Solicitaţi ajutorul altui tractor.
• Nu apropia niciodată flăcări de NU
bateria de pornire a utilajului, deoa-
rece poţi provoca explozia acesteia.
• Este interzisă transportarea persoa-
nelor în remorcă sau în cabina uti-
lajului; aceasta din urmă este rezer-
vată doar conductorului.

18
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Utilaje şi echipamente agricole
(maşini de stropit, unelte,
secerătoare, maşini de balotat
echipamente de tratament)

• Prinderea în angrenaje, puncte de înfăşu-


rare, puncte de tragere, etc…
• Tăieturi şi amputări în muchii de tăiere şi
zone de forfecare ale utilajelor.
• Lovituri şi striviri în cuplarea şi decupla-
rea uneltelor şi la realizarea intervenţiilor
în utilaje.
• Arsuri din cauza proiecţiei de lichide afla-
te la presiune ridicată.

 Măsuri Preventive
Utilaje şi echipamente agricole
• Înainte de a folosi un utilaj pentru prima dată şi în caz de orice nelămurire cu privire la utilizarea şi
întreţinerea acestuia, trebuie să consulţi manualul de instrucţiuni al producătorului, fiind atent în spe-
cial la recomandările în materie de siguranţă şi sănătate.
• Pe utilaj vei găsi pictograme de siguranţă care trebuie înţelese.
• Angrenajele tuturor utilajelor existente în exploatare care ar putea intra în contact cu orice parte a cor-
pului, inclusiv cu părul sau cu hainele, trebuie să fie complet protejate.
• Atunci când, datorită reparaţiilor sau proceselor
de întreţinere, se înlătură elementele de protecţie,
acestea trebuie montate întotdeauna la loc înain-
te de punerea în funcţiune a maşinii.
• Repararea sau întreţinerea utilajului nu se vor efec-
tua sub nici o formă până când fiecare dintre părţi-
le acestuia nu vor fi fost oprite şi nu se vor fi luat
toate măsurile necesare pentru ca nimeni să nu
pornească în mod accidental utilajul (… trebuie
scoasă cheia din contact, blocate elementele de
comandă, semnalizată interzicerea utilizării ...)..

19
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
• Toate axele de transmisie a forţe-
lor trebuie să fie acoperite de un
protector recunoscut şi pentru între-
ţinerea sa se vor respecta indicaţii-
le fabricantului. În caz de deterio-
rare a menţionatului protector, acesta
va fi imediat înlocuit.
• Nu se va înlătura sub nici o formă
carcasa de protecţie a axului de
transmisie şi nici protectorul car-
danului.
• Oricât de sigur ar părea, orice cardan aflat în stare de funcţionare, chiar fiind prevăzut cu o prote-
cţie în bună stare, presupune un risc; în aceste condiţii, nu se va sări peste el.
• Toate zonele de tăiere ale oricărui utilaj agricol, trebuie protejate şi nimeni, sub nici o formă, nu se poa-
te situa în raza sa de acţiune.
• Când se vor realiza întreţineri la vehicule sau unelte agricole, pe cât posibil … (scoaterea cheii din con-
tact) pentru a se evita punerea accidentală în funcţiune. Te vei asigura că sunt corect oprite şi frânate.

 Măsuri Preventive
• Vei spori măsurile de precauţie în cuplarea uneltelor agricole, atunci când acestea nu dispun de siste-
me de cuplare directă; multe accidente se produc odată cu realizarea acestei operaţii.
• Situaţiile de blocare ale unui organ de muncă sunt în mod special periculoase; prin urmare, când acest
lucru se întâmplă, se va proceda în felul următor:
- Staţionează utilajul într-un loc drept şi liber.
- Opreşte motorul şi trage frâna de mână a
maşinii motrice.
- Aşteaptă ca toate dispozitivele mobile să
se oprească.
- Efectuează operaţia prevăzută.

20
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Fierăstraie electrice
• Tăieri datorate contactului direct cu lanţul, căde-
re, ricoşare, scuturare, întoarcerea aparatului.
• Stres muscular datorat vibraţiilor uneltei.
• Proiectări de particule.
• Prinderi, lovituri, căderi de trunchiuri şi crengi.
• Manipularea lichidelor inflamabile (carburant).

 Măsuri Preventive
Fierăstraie electrice
• Pentru manevrarea acestora este obligatorie o instruire specifică.
• Alege cel mai potrivit aparat pentru tipul de tăiere.
• Utilizează Echipamentele Individuale de Protecţie prevăzute în manualul fabricantului. Între altele:
- Paravan facial/ ochelari de siguranţă.
- Îmbrăcăminte antităiere.
- Cizme de siguranţă antităiere.
- Mănuşi de protecţie.
- Cască.
- Protecţie auditivă.
• Respectă indicaţiile cuprinse în ma-
nualul de instrucţiuni ale aparatului.
• Foloseşte recipiente potrivite pentru
transportul carburantului.
• Susţinerea fierăstrăului electric cu
ambele mâini.

21
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Scări portative

• Căderi de la înălţime în timpul utilizării.


• Căderea de la înălţime în timpul utilizării şi
acoperişurilor de hale.
• Lovituri în timpul transportului şi manipu-
lării scărilor.
• Căderea obiectelor peste persoane.
• Cădere la nivel diferit în timpul realizării
muncilor în copaci şi învelitoare de nave.

 Măsuri Preventive
Scări portative
• Scările manuale vor oferi întotdeauna necesara garanţie de solidita-
te, stabilitate, siguranţă. Înainte de a le folosi, verifică:
- Dacă sunt din lemn, cadrele lungi vor fi constituite dintr-o singu-
ră piesă iar treptele vor fi bine asamblate şi nu doar înfipte. NU
- Scările din lemn trebuie vopsite doar cu lac incolor pentru a pre-
veni ascunderea posibilelor defecte.
- Când se utilizează pentru a ajunge la locuri înalte, vor depăşi cu 1
m punctele superioare de sprijin.
- Nu vei folosi scări manuale mai lungi de 5 m a căror rezistenţă nu
este garantată.
- Baza scării va fi bine aşezată şi i se va asigura stabilitatea înainte
de folosire.
• Partea superioară a scărilor simple se va fixa dacă este necesar, în
paramentul în care se sprijină iar dacă sprijinul nu este posibil se va
fixa printr-un cârlig de fixare.
• Menţine-ţi corpul pe verticalitatea scării.
DA

22
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
• Sunt interzise transportul şi manipularea încărcă-
turilor pe şi de pe scări dacă dimensiunile şi greu-
tatea acestora compromit stabilitatea muncitoru- NU
lui.
• Scările se vor sprijini în aşa fel încât să formeze
un unghi de 75º faţă de sol. Urcarea, coborârea şi
lucrul se vor face întotdeauna cu faţa înspre ele.
• Muncile la înălţimi de peste 3,5m care presupun
mişcări sau eforturi şi care ar putea pune în pericol
stabilitatea scării, se vor realiza folosind o centură
de siguranţă fixată de un punct stabil.
• Vor fi verificate periodic şi nu vor fi folosite de
doi muncitori în acelaşi timp.
• Scările duble vor fi prevăzute cu cabluri care să
împiedice o deschidere prea mare la utilizare,
fiind prevăzute cu tampoane la unul din capetele
superioare.

 Măsuri Preventive
• Atunci când nu sunt folosite, scările tre-
buie păstrate protejate de soare şi de plo-
aie. Nu le lăsa niciodată răsturnate la pământ.
NU
• Scările duble nu se vor folosi niciodată
“călărind”.
• Atunci când lucrezi pe ele, nivelul centu-
rii tale nu trebuie să depăşească niciodată
ultima treaptă şi nu-ţi poziţiona corpul în
afara verticalităţii acestora.
• Nu încerca să ajungi la acoperişuri, tava-
ne, acoperitori şi nu folosi scări sau alte
echipamente pentru munci la înălţime dacă
nu dispui de autorizaţie şi pregătire speci-
fică.

23
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri specifice
Manipularea insectofungicidelor

• Intoxicaţii care pot fi acute, manifestând simptome grave în scurt timp sau cronice cu simptome de gra-
vitate inferioară şi durată mare.
• Arsuri datorate caracterului acid sau alcalin al unor produse sau amestecuri.
• Reacţii alergice la materia activă sau la unul dintre componenţii produsului comercial.
• Incendii şi explozii.

Simboluri şi indicaţii de pericol.

E EXPLOZIBIL O COMBURENT F UŞOR INFLAMABIL T TOXIC


F+ FOARTE INFLAMABIL T+ FOARTE TOXIC

Xn NOCIV C COROZIV
Xi IRITANTXi IRITANT

N PERICULOS PENTRU MEDIUL


ÎNCONJURĂTOR

24
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
Manipularea insectofungicidelor

• Înainte de a începe mânuirea insectofungicidelor, trebuie să ai în vedere faptul că în anumite Comuni-


tăţi Autonome se cere deţinerea autorizaţiei care să te acrediteze ca manipulator/aplicator de produse
insectofungicide.
Riscul de intoxicare depinde de toxicitatea principiului activ (în funcţie de grupul chimic căruia aparţi-
ne), de timpul de expunere (durata contactului cu insectofungicidul), de condiţiile de manipulare şi
aplicare, de timpul de formulare (praf, granule, lichide emulsionabile, etc), de via de acces, de condiţii-
le înconjurătoare şi de cunoştinţele de risc ale muncitorului.

CĂI DE INTRARE A ELEMENTULUI TOXIC ÎN ORGANISM

Calea digestivă: Insectofungicidul poate ajunge la gură când se mănâncă, bea, fumează, atunci când se
manipulează aceste produse, precum şi când sunt duse la gură piese de utilaje sau echipamente precum
orificii sau alte elemente aflate în contact cu acestea. Deasemenea, confundându-le cu alte băuturi
atunci când se păstrează în recipiente de uz domestic.
Calea respiratorie: Insectofungicidele pot fi întâlnite în stare de suspensie în atmosferă, sub formă de
particule mici (praf, ceaţă, etc.), putând ajunge în plămâni prin intermediul aerului pe care îl respirăm.
Această situaţie se poate agrava dacă tratamentul se face în locuri închise sau slab ventilate precum
solare, grajduri, depozite, etc.
Calea epidermică: Insectofungicidele pot veni în contact cu pielea prin vărsare, stropiri, folosirea hai-
nelor contaminate, etc. Intoxicarea poate fi mai gravă dacă este vorba de un lichid, este mai concentrat,
sau dacă se transpiră.
Calea parenterală: Rănile, excoriaţiile şi leziunile pielii în general, facilitează intrarea elementelor
toxice în organism şi prin urmare trebuie protejate de contactul cu acestea.

25
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
PROTECŢIA MANIPULATORULUI
1. Achiziţionează produsele în ambalajele lor originale, în localuri autorizate şi solicită furnizorului fişa
de siguranţă a produsului.
2. Citeşte atent fişa de siguranţă a produsului şi eticheta, respectând riguros recomandările de siguranţă
şi tehnice specificate.
3. Adoptă măsurile de precauţie începând cu operaţiile preliminare, măsurând produsul, golindu-l, ames-
tecându-l sau încărcându-l. Realizează aceste operaţii în aer liber sau într-un loc bine ventilat.
3.1. Verifică dacă foloseşti echipamentul adecvat specificat în fişa de siguranţă a produsului (costum,
mănuşi, ochelari, cozoroc, mască de protecţie, etc.) şi verifică specificările EPI selecţionate.
4. Realizând operaţia:
4.1. Utilizează utilaje de pulberizare sau stropire adecvate şi în bună stare. Nu încerca împotriva vân-
tului, nu desfunda orificiile obturate suflând cu gura ci fă-o cu apă sau cu o sondă moale; nu încer-
ca să cureţi orificiile sau atunci când pompa funcţionează sau când depozitul este sub presiune.
• În munci în care foloseşti rucsac, protejează-ţi spatele cu plasticuri sau haine impermeabile.
4.2. Foloseşte haine de muncă adecvate care să acopere majoritatea corpului, fară a lăsa zone expu-
se unui posibil contact cu produsele. Se recomandă realizarea tratamentelor în orele răcoroase
ale zilei. Trebuie să porţi mâneci şi pantaloni lungi, fără rupturi sau părţi distruse. Utilizează ele-
mente de protecţie impermeabile care să-ţi acopere capul. Este de preferat folosirea îmbrăca-
mintei de muncă. Îmbrăcămintea normală poate fi adaptată ca şi haine de lucru dacă este păstra-
tă separat şi folosită doar în acest scop. Îmbrăcămintea de lucru trebuie spălată după fiecare
folosire. Spălarea ei se va efectua fară a o amesteca cu hainele folosite în alt scop decât stropi-
rea.
4.3. Trebuie să foloseşti mănuşi în timpul tratamentelor pentru că mâinile reprezintă, de multe ori,
partea cea mai expusă a organismului care intră în contact cu produsele. Trebuie să alegi mănuşi
comode, adaptabile, flexibile pentru a putea acţiona cu agilitate şi suficient de lungi pentru a aco-
peri încheieturile mâinilor şi purtându-le pe sub mânecile hainelor. Se recomandă mănuşile de
nitril sau de gumă naturală.
4.4. Cizmele care oferă cea mai bună protecţie şi sunt uşor de spălat după fiecare folosire sunt cele
de gumă. Acestea trebuie să intre sub pantaloni.

26
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
4.5. Protecţie respiratorie. Pentru a te proteja de pericolul inhalării de praf sau vapori desprinşi în tim-
pul manipulării şi aplicării produsului, utilizează măşti de protecţie. Acestea trebuie să se ajus-
teze caracteristicilor insectofungicidelor.
4.6. Utilajele de pulberizare vor fi utilizate doar în tratamente şi niciodată pentru a transporta apă de
băut pentru persoane sau animale.
5. Precauţii după tratament:
5.1. Curăţă materialul de aplicare utilizat şi înlocuieşte piesele uzate precum orificii, gume, etc.
5.2. După tratament, spală-te pe faţă şi pe mâini înainte de a mânca, fuma sau bea. Când se termină
ziua de muncă, fă-ţi un duş şi spală-ţi hainele de lucru, mănuşile şi cizmele. Schimbă- ţi hainele
la locul de muncă, nu le duce acasă.
5.3. Nu distruge sau elimina ambalajele, respectă indicaţiile regulamentare pentru gestionarea rezi-
durilor.
6. Depozitare.
6.1. Aşează pesticidele departe de îndemâna copiilor sau a animalelor domestice. departe de alimen-
te şi băuturi, într-un loc bine ventilat, răscoros şi uscat, separat de locuinţe sau staule şi, dacă este
posibil, închis cu cheie.
6.2. Conservă produsele în ambalajele lor originale, bine închise, cu etichete şi ordonate pe catego-
rii (nu păstra în acelaşi loc ierbicidele cu insectofungicidele). Nu utiliza ambalaje de uz domes-
tic pentru depozitarea insectofungicidelor pentru că se pot confunda cu alimente sau băuturi.
6.3. Observă semnalizările instalaţiilor: de exemplu, dacă la intrarea într-un depozit este indicat “Depo-
zit de produse chimice” şi apare simbolul de pericol, acest local trebuie situat departe de mate-
riale uşor inflamabile (fân, paie, lemne).
6.4. Identifică localizarea mediilor de protecţie (extinctoare, ieşiri de urgenţă, truse de prim ajutor);
în cazul în care ai nevoie de ele, menţine-le vizibile, nu bloca accesul la ele şi comunică anoma-
liile pe care le observi.
6.5. Păstrează etichetarea corectă când schimbi ambalajul produselor chimice.

NU NU

27
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri specifice
Spaţii închise

În sectorul agrozootehnic există numeroase locuri considerate ca fiind spaţii limitate (silozuri, cisterne,
puţuri, fose, depozite, etc…) care prezintă următoarele riscuri:
• Căderi de la înălţime în gropi, puţuri, etc.
• Inhalare de gaze, fumuri, vapori, …care pot provoca asfixia sau intoxicarea.
• Explozia datorată concentraţiei în atmosferă de praf sau gaze explozive.
• Ciocnirea cu obiecte imobile, pereţi, utilaje, etc.
• Proiectarea fragmentelor şi particulelor în ochi din cauza folosirii aparatelor aflate sub presiune.
• Proiectarea lichidelor corozive sau caustice în ochi, faţă, etc., având drept consecinţă arsuri.
• Folosirea iluminării portative sau a echipamentelor electrice ,care pot fi luate cu noi, poate face să apa-
ră riscul electric datorat pereţilor metalici, umezelii.
• Risc de îngropare datorat căderii de materiale aderate pe pereţii şi tavanele silozurilor, depozitelor, cis-
ternelor, etc.

PRECAUŢIE: NU EFECTUA VERIFICĂRI CU HÂRTIE ARZÂND, LUMÂNĂRI,…, PENTRU A


DESCOPERI GARANŢIILE DE ACCES ÎNTR-UN SPAŢIU ÎNCHIS

Nu efectua singur munci Utilizează iluminare portativă


de risc! cu tensiune de siguranţă!

28
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
Spaţii închise

• Vei putea ajunge doar dacă dispui de o metodologie specifică de muncă şi de autorizaţie corespunză-
toare.
• Vor putea munci doar persoane autorizate şi niciodată singure; trebuie să fii supravegheat permanent
din exterior, să prevezi măsurile şi echipamentele pentru a acţiona în caz de urgenţă.

UN MARE NUMĂR DE PERSOANE MOR LA


INTRAREA ÎN SPAŢIILE ÎNCHISE, ATUNCI
CÂND ÎNCEARCĂ SALVAREA ACCIDENTAŢILOR.
• Echipează-te cu mediile adecvate, în funcţie de spaţiu precum scări, platforme, etc., consultă metodo-
logia de muncă.
• Conform clauzelor indicate în metodologia de muncă, vei efecta un control riguros al ventilaţiei şi o
analiză continuă a atmosferei interioare cu echipament specific de măsurare.
• Echipează-te cu protecţiile adecvate clasei de lucru realizat în spaţiul respectiv, precum îmbrăcămine
impermeabilă, cască, ochelari, mănuşi, încălţăminte izolată şi protecţie respiratorie dacă este necesară.
• Dacă înălţimea o cere, poartă armură şi frânghie de siguranţă.
• Dacă este nevoie de lumină, vei folosi doar iluminare portativă de siguranţă.
• Întotdeauna când vei intra într-un siloz, depozit, etc., observă dacă există materiale aderate pe pereţi şi
tavane, pentru că acestea sunt foarte periculoase, putându-te îngropa dacă se produce o cădere întâm-
plătoare. Nu intra în aceste încăperi până vor fi eliminate materialele de pe pereţi şi tavane.
• În zone calificate cu risc de explozie (depozite de cereale, îngrăşăminte…),nu folosi unelte care pot
provoca scântei ( lopeţi metalice, unelte electrice neadecvate).

29
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Instalaţii zootehnice

• Lovituri şi călcări datorate căderilor de pereţi şi acoperişuri ale


instalaţiilor.
• Căderi la acelaşi nivel pe sol denivelat sau alunecos.
• Căderi de la înălţime datorate existenţei scărilor insuficient prote-
jate, muncilor la înălţime pe acoperişuri de fibrociment, deschiză-
turilor fără protecţie, etc.
• Asfixiere sau explozie în momentul realizării muncilor momenta-
ne de întreţinere în silozuri.
• Călcări datorate căderilor de baloturi, sacilor şi altor materiale stivuite.
• Riscuri biologice asociate mânuirii animalelor.
• Lovituri şi călcări de unelte, utilaje şi în timpul manipulării animalelor.
• Riscuri electrice.

 Măsuri Preventive
Instalaţii zootehnice

• Vei verifica siguranţa structurală a tuturor instalaţiilor utilizate, informând responsabilul exploataţiei
cu privire la defectele observate.
• Când realizezi munci la înăţime vei folosi toate mediile accesorii necesare garantizării siguranţei tale
fizice (centuri împotriva căderilor, reţele de siguranţă, etc).
• Scările fixe care au mai mult de 4m vor dispune, cel puţin de la amintita înălţime, de protecţie încon-
jurătoare.
• Nu vei efectua niciodată şi sub nici o formă
reparaţii cu unelte electrice sau de sudură în
interiorul silozurilor şi vei evita orice acţiu-
ne care ar putea genera flăcări sau scântei,
între altele, operaţii de sudură…
• Pentru folosirea echipamentelor de spălare
cu presiune şi pompelor de îngrăşământ vei
folosi echipamentele de protecţie (ochelari,
mănuşi de piele şi de gumă, etc.) şi vei urma
instrucţiunile indicate în manual de către
fabricantul echipamentelor.

30
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Zoonoză (Boli transmise de către animale)

• Bruceloză sau febră de Malta.


• Antrax sau pustulă malignă.
• Leptospiroză.
• Pseudomomas.
• Chist hidatidic.
• Rabie.
• Titanus.
• Tuberculoză.

 Măsuri Preventive

Zoonoză (Boli transmise de animale)

• Foloseşte, întotdeauna când asişti femelele la fătare, mănuşi de gumă şi spală-te bine la terminarea
lucrului.
• Nu consuma produse lactate (lapte, brânză…) fără a le fierbe în prealabil.
• Desinfectează periodic staulele pentru a controla muştele, căpuşele, insectele, etc., care transmit boli.
• Supune animalele controalelor veterinare.
• Spală şi dezinfectează imediat orice rană ai avea.
• Utilizează echipamente individuale de pro-
tecţie împotriva riscurilor biologice (mănuşi
de gumă, măşti, etc) atunci când manilpu-
lezi animale moarte sau bolnave.
NU
• Elimină cadavrele animalelor moarte în con-
formitate cu normele oficiale stabilite. Con-
sultă-ţi veterinarul, el îţi va indica cum tre-
buie să procedezi.

31
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Depozitarea îngrăşămintelor şi a insectofungicidelor

• Contactul cu substanţe chimice periculoase.


• Incendiu şi/sau explozie.
• Intoxicaţii.

 Măsuri Preventive
Depozitarea îngrăşămintelor şi a insectofungicidelor

• Localurile vor fi construite cu materiale necombustibile în aşa fel încât materialele depozitate să fie
protejate de temperaturile exterioare extreme şi de umezeală.
• Vor fi dotate cu ventilaţie naturală sau forţată care să aibă ieşire în exterior.
• Nu depozita îngrăşăminte şi insectofungicide la un loc.
• Insectofungicide trebuie păstrate pe grupuri, în conformitate cu categoria lor de periculozitate (infla-
mabilitate, combustibilitate, corozivitate, toxicitate, etc.) şi incompatibilitate.
• Depozitele de insectofungicide vor fi închise cu cheie, vor dispune de un extinctor şi se va semnaliza
la intrare cuvântul “venin” şi cu simbolul corespunzător.
• Manevrarea îngrăşămintelor nitrogenate poate cauza daune pielii datorită acţiunii lor caustice. Vei folo-
si mănuşi în manipularea oricărui tip de îngrăşământ.
• Trebuie luate următoarele măsuri de precauţie în manevrarea nitratului de amoniu:
- Nu se vor depozita în proximitatea clorurii de potasiu.
- Nu se va amesteca cu substanţe organice.
- Se interzice fumatul şi nu se va apropia de foc în timpul manipulării acestuia.
- Când se goleşte, nu se va lovi cu unelte metalice pentru a-l mărunţi.
• Îngrăşămintele nitrogenate, în special cele cu concentraţie de nitrogen mai mare de 28%, pot fi explo-
xive şi prin urmare depozitările lor vor fi îndepărtate de materiale inflamabile, lichide combustibile,
etc.

32
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Expunerea la temperaturi ambientale extreme

Căldură
• Deshidratare.
• Atac de căldură.
• Insolaţie.
• Tulburări cutanate şi cardiace.
Frig
• Hipotermie.
• Lipsa sensibilităţii la extremităţi, ceea ce
poate provoca orice tip de accidente.

 Măsuri Preventive
Expunerea la temperaturi ambientale extreme

Căldură
• În timpul verii, organizează activităţile sarcinile în aşa fel încât cele
care solicită un efort mai mare sau expunere directă la soare să se
efectueze la orele cu un grad mai redus de insolaţie.
• Foloseşte îmbrăcăminte adecvată şi protejează-ţi capul cu pălării
sau şepci.
• Prevede locuri adecvate pentru odihnă: umbre, adăposturi, etc.
• Bea lichide din abundenţă.
Frig
• Dispune de instalaţii de repaus comode şi călduroase.
• Consumă alimente şi băuturi calde, nu se recomandă consumul
de băuturi alcoolice pentru că pot provoca o vasodilataţie peri-
ferică iniţială care măreşte pierderea căldurii.
• Utilizează haine de protecţie izolante adecvate temperaturii exis-
tente.
• În cazul unei hipotermii, încălzeşte persoana cu pături, băi de
apă caldă (de la 35 la 37º C). Nu aplica niciodată direct cărbuni
aprinşi, plite sau calorifere.

33
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Munca în izolare

• Lipsa ajutorului şi ajutorul după accident.

 Măsuri Preventive
Munca în izolare

• Asegură contactul personal prin intermediul telefonului mobil, radio-


telefonului pentru a putea aviza alte persoane când te afli într-o situaţie
de urgenţă.
• Înainte de a începe munca singur, informează-te dacă este nevoie de o
acţiune specială în caz de urgenţă.

34
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri Specifice
Munci în solare

• Tăieturi, zgârieturi, şi/sau înţepături cu sâr-


mă în diverse părţi ale corpului, inclusiv ochi.
• Căderi la acelaşi nivel pe soluri denivelate
sau conducte/gume de irigare în zonele de
trecere.
• Căderi de la înălţime şi înecuri datorate căde-
rilor în lacuri de acumulare pentru irigaţii.
• Căderi de la înălţime datorită urcărilor pe
cutii de plastic pentru a face “legatul” sau
punerea de suporţi plantei.
• Riscurile relaţionate cu manipularea şi expunerea la produse fitosanitare.

 Măsuri Preventive
Munci în solare

• Evită deteriorarea structurală a locurilor de muncă, corectând urgent posibilele defecte precum starea
reţelei de sârme , eliminând sau protejând capetele care ies în afară şi care pot produce lovituri, înţe-
pături, etc.
• Distribuie adecvat gumele/conductele de irigare pentru a evita pătrunderea lor în zonele de trecere.
• În operaţiile de punere de suporţi sau de acces la părţile înalte ale plantelor, nu folosi cutii ci aşează
platforme sau alte elemente care să-şi ofere stabilitate.

35
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Măsuri Preventive
• Totalitatea drumurilor şi căilor trebuie menţi-
nute în condiţii optime de uz pentru persoane-
le şi vehiculele care vor circula pe acestea. În
general, trebuie să reunească condiţii bune de
compactare şi conservare care să permită cir-
culaţa sigură a vehiculelor şi utilajelor.
• În operaţiile de albire şi reparare a plasticului
din solare, te vei asigura că se realizează cu
echipamente (schele, scări portative, pasarele,
balustrade, etc) corect montate şi cu toate ele-
mentele de protecţie instalate (balustrade,
funii, etc).

 Măsuri Preventive
• Verifică protecţia lacurilor de acumulare sau a altor instalaţii pentru depozitarea apei pentru irigaţii.
Acestea trebuie protejate prin intermediul gardurilor sau a elementelor care să împiedice accesul la
acestea şi care să dispună de corzi sau plase de siguranţă în lac.
• Adoptă precauţiile necesare cu privire la porţile culisante, acestea trebuind să fie prevăzute cu un sis-
tem de siguranţă care să le împiedice să iasă de pe şine şi să cadă. În ceea ce priveşte aplicarea produ-
selor pesticide în interiorul solarelor se iau următoarele precauţii:
• Nu munci niciodată singur atunci când aplici insectofungicide.
• Utilizează următoarele echipamente individuale de protecţie:
- Îmbrăcăminte impermeabilă care să-ţi acopere întregul corp şi care să se ajusteze perfect la gât,
încheieturile mâinilor, genunchi. Protejează-ţi capul.
- Cizme de gumă înalte.
- Mănuşi impermeabile care să-ţi acopere încheie-
turile mâinilor şi antebraţele.
- Mască cu filtru adecvat pentru insectofungicide,
realizând corecta folosire şi întreţinere.

36

NORME DE INTERVENŢIE ÎN
CAZ DE URGENŢA

37
NORME DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE URGENŢA

 Măsuri pentru prevenirea incendiilor


• Păstrează întotdeauna ordinea şi curăţenia în toate încăperile.
• Nu supraîncărca prizele. Dacă foloseşti prelungitoare pentru a
conecta diverse aparate electrice la acelaşi punct de reţea, con-
NU
sultă în prealabil personalul calificat.
• Nu fuma în locuri unde poate fi periculos (staule, depozite de
paie, silozuri, etc.).
• Nu apropia materialele combustibile de sursele de căldură.
• Inspecţionează locul de muncă la sfârşitul programului de mun-
că şi deconectează aparatele electrice care nu solicită o conecta-
re continuă.
• Dacă detectezi orice anomalie în instalaţia electrică sau de prote-
cţie împotriva incendiilor, comunic-o responsabilului exploată-
rii.
• Nu bloca coridoarele, ieşirile de evacuare, semnalizarea şi accesul la extinctoare, guri de incendiu,
tablouri electrice, etc.

 Manifestări în caz de incendiu


• Dacă descoperi un incendiu, păstrează-ţi calmul şi dă imediat alarma.
• Dacă eşti singur, ieşi din localul incendiat şi închide uşa fără cheie. Nu pune în pericol integritatea ta fizi-
că.
• Comunică urgenţa în conformitate cu mijloacele stabilite.
• Nu deschide nici o poartă caldă, focul este în apropiere; dacă totuşi trebuie deschisă, fă-o lent.
• Dacă ţi se aprind hainele, nu alerga, întinde-te la sol şi rostogoleşte-te.
• Dacă trebuie să treci printr-o zonă cu mult fum, încearcă să mergi ghemuit; aerul este mai respirabil şi
temperatura mai coborâtă. Acoperă-ţi nasul şi gura cu o eşarfă umedă.
• Dacă crezi că poţi stinge focul cu extinctoare, este de
preferat să le foloseşti împreună cu un coleg. Aşează-
te între poarta de ieşire şi flăcări.
• Utilizează agentul extinctor cel mai potrivit tipului de
foc prezent.
• Dacă incendiul este pe câmp, întotdeauna trebuie să se
lucreze în echipă fără a te îndepărta de grup. Dacă exis-
tă riscul de a rămâne prins în foc, nu căuta niciodată o
ieşire pe povârniş ci prin lateral.

38
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢA

 Manifestări în caz de incendiu

 Manifestări în caz de accident

1 PROTEJARE

2 ÎNŞTIINŢARE

3 AJUTOR

RECUNOAŞTEREA

SEMNELOR VITALE

A CONŞTIINŢĂ

AMINTEŞTE-ŢI CĂ PERSOANA ACCIDENTATĂ


B RESPIRAŢIE
C PULS TREBUIE TRATATĂ DE URGENŢĂ,
NU TRANSPORTATĂ URGENŢ

39
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢA

 Resuscitare cardiopulmonară
GURĂ LA GURĂ MASAJ CARDIAC
Ritmul de gură la gură şi masaj cardiac este:
30 COMPRESII ŞI 2 INSUFLAŢII (100 COMPRESII PE MINUT)

• Asigură-te că toate căile • Menţine capul persoanei • Menţine-i mandibula ridicată.


respiratorii sunt libere. accidentate lăsat pe spate.

• Aplică buzele pe gura persoanei


accidentate şi suflă aer
blocându-i nasul.

• Dacă gura victimei este închisă şi dinţii îi


sunt încleştaţi, i se acoperă buzele cu
degetul mic pentru a evita ieşirea aerului
atunci când i se suflă pe nas.

• Punct de masaj • Poziţia mâinilor în masajul


cardiac. cardiac.

40
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢA

 Hemoragii

➡ ➡

• Aplică bandaje sau cârpe curate pe punctul care sângerează.


• Dacă nu cedează, mai adaugă bandaje peste cele puse înainte şi continuă compresia.
• Apasă cu degetele deasupra arterei care sângerează.
• Se transportă rănitul la cel mai apropiat dispensar.

 Răni
• Nu manipula rana. • Nu folosi pomezi.
• Spală rana cu apă şi săpun. • Acoper-o cu bandaje
sterile.

 Arsuri
• Aplică apă din abundenţă pe • Nu folosi pomezi.
zona arsă timp de cel puţin • Acoperă-le cu bandaje
15 minute. sterile.
• Dă-i jos inelele, hainele, • Se transportă rănitul
brăţările, etc impregnate de la cel mai apropiat
lichide fierbinţi. dispensar.

41
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢA

 Leşinuri
• Asează rănitul cu capul mai
jos decât restul corpului.

 Convulsii
• Nu împiedica mişcările.
• Aşează rănitul într-un loc unde să nu-
şi poată face rău.
• Nu lăsa rănitul să-şi muşte limba,
introducându-i o batistă împăturată
între dinţi.

 Proiecţii

Proiecţii chimice în Corp străin în ochi


ochi • Nu manipula.
• Spălare cu apă • Nu freca ochiul.
din abundenţă
la temperatura • Acoperă ochiul cu
medie >15°. bandaj curat şi
mergi la Dispensar.
• Nu freca ochii.
• Se transportă
rănitul la Dispensar.

42
NORME DE MANIFESTARE ÎN CAZ DE URGENŢA

 Toxice
În toate cazurile:
• Caută informaţii cu privire la produsul toxic (fişa de siguranţă şi eticheta). În cazul în care acestea
sunt distruse sau dacă se doresc mai multe informaţii, apelează Serviciul de Informare Toxicologică:
Tel. 91 562 04 20.
• Dacă există semne de asfixiere, aplică accidentatului respiraţia artificială gură la gură.
• Aşează accidentatul în poziţie de siguranţă (vezi figura de mai jos), evitând răcirea acestuia acoperin-
du-l cu o pătură.
• Se transportă rănitul la Dispensar.

În caz de ingestie::
• Dacă este conştient, provoacă accidentatului senzaţia de vomă, cu excepţia contraindicaţiilor specificate
pe etichetă (corozive, hidrocarburi)

Poziţie de siguranţă.

43
44
 
OBLIGAŢIILE MUNCITORILOR
ÎN CE PRIVEşTE
PREVENIREA RISCURILOR

45
OBLIGAŢIILE MUNCITORILOR ÎN PROTECŢIA MUNCII

 Obligaţiile Muncitorilor în 
Protecţia Muncii

Aricolul 29 din Legea Protecţiei Muncii atribuie muncitorului obligaţia de a veghea asupra propriei
siguranţe şi sănătăţi precum şi a tuturor persoanelor afectate de natura propriilor sale activităţi
profesionale.
În particular, muncitorii, potrivit formării sale şi urmând instrucţiunile angajatorului, vor trebui:
• Să folosească corect utilajele, aparatele, uneltele, substanţele periculoase şi în general, orice alte mij-
loace prin care îşi desfăşoară activitatea.
• Să folosească şi să întreţină corect mijloacele şi echipamentele de protecţie facilitate de către angaja-
tor, solicitând înlocuirea lor în caz de deteriorare.
• Să nu scoată din uz şi să utilizeze in mod corect dispozitivele de siguranţă existente.
• Să-şi informeze urgent superiorul ierarhic direct cu privire la orice situaţie care, după cum crede de
cuviinţă, poate fi periculoasă pentru sănătatea şi siguranţa muncitorilor.
• Să coopereze cu patronul pentru ca acesta să poată garanta, fără a presupune vreun risc pentru sigura-
nţa şi sănătatea muncitorilor.
• Nerespectarea obligaţiilor cu privire la riscuri, la care se refer normele mai sus amintite, poate fi con-
siderată ca şi nerespectare a condiţiilor de muncă, potrivit Articolului 58.1 din Statutul Muncitorilor.

46
MANUALUL NORMELOR DE SIGURANŢĂ ŞI
SĂNĂTATE ÎN SECTORUL AGROZOOTEHNIC

Am primit Manualul cu Normele de Siguranţă şi Sănătate


care include riscurile şi măsurile preventive de bază ale
muncii în Sectorul Agrozootehnic şi un rezumat al obligaţiilor
muncitorilor conţinute în Articolul 29 al Legii Protecţiei
Muncii.

Act de Identitate:

Data:

Numele şi semnătura muncitorului:

47
48
Editura:
FREMAP
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social Nº 61.

Design:
Imagen Artes Gráficas, S. A.
limpieza ok A4 25/10/07 10:02 P gina 32