Sunteți pe pagina 1din 56

Cuprins

Pagina

1 Introducere ........................................................... 4
1.1. Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Principii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. Obligaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. Condiţii de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Întreţinerea şi reparaţiile sistemelor de încălzire şi A.C.S. ................ 8


2.1. Cazane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2. Circuitul combustibililor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 Întreţinerea şi reparaţiile sistemelor de aer condiţionat .................. 14


3.1. Compresoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2. Condensatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3. Turnuri de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4. Unităţi de tratare a aerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.5. Conducte de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 Riscuri şi măsuri preventive comune încălzirii şi climatizării . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


4.1. Pompe cu circuit, conducte şi supape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2. Munci la înălţime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3. Munci la intemperii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.4. Munci în izolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.5. Spaţii închise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.6. Mânuirea manuală a încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.7. Unelte manuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.8. Unelte electrice portative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.9. Tablouri electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.10. Manipulare produse chimice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.11. Sudură electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.12. Sudură cu oxigaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.13. Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2
Indice

Pagina

5 Norme generale ....................................................... 44


5.1. Instalaţii străine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2. Echipamente individuale de protecţie (EPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3. Incendii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.4. Urgenţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.5. Primul ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6 Instructaj şi procedee de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


6.1. Programul de instructaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.2. Procedee de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3

1. INTRODUCERE

4
INTRODUCERE

1.1. Prezentare
LEGEA PROTECŢIEI MUNCII stabileşte în art. 18 obligatia angajatorului de a-şi
informa angajaţii cu privire la riscurile care le- ar putea afecta sănătatea şi măsurile
preventive care trebuie aplicate pentru evitarea acestora.

Prin prezentul manual se intenţionează aducerea la cunoştinţa muncitorilor din sectorul


"Întreţinerii instalaţiilor de căldură şi frig din clădiri" a celor mai frecvente riscuri la
care sunt expuşi, aşa precum a măsurilor preventive generale care se pot adopta pentru
evitarea acestora.

Din cadrul FREMAP, al Fundaţiei pentru calitate şi inovaţie pentru întreţinerea clădiri-
lor (AMICYF) şi al Institutului Naţional de Siguranţă şi Igienă în Muncă, care au cola-
borat la elaborarea acestui manual, sperăm să contribuie la îmbunătăţirea nivelurilor
de siguranţă şi sănătate în sectorul întreţinerii instalaţiilor de căldură şi frig din clădiri.

5
INTRODUCERE

1.2. Principii generale


• Cunoaşterea, înţelegerea şi practicarea tuturor regulilor de prevenire, securitate şi urgenţă din cadrul
firmei noastre.
• Nepermiterea metodelor de muncă care se abat de la orice regulă de siguranţă stabilită.
• Avizarea imediată a superiorului de orice condiţii sau practică care ar putea fi cauza leziunilor.
• “Nu se vor folosi inele, lanţuri, brăţări sau orice alt element care ar putea provoca vreun accident sau
care ar putea împiedica îndepărtarea celui care le poartă de la locul accidentului în caz de producerea
acestuia, adică sursă, rezervor sau vehicul destinat transportului de reziduuri”.
• Toate anomaliile care afectează securitatea, rezultate din furnizarea energiei sau protecţiilor, trebuie
comunicate responsabilului imediat.
• În timpul manevrării vehiculelor, trebuie îndeplinite normele de trafic, întreţinută starea vehiculului;
se vor avea în vederea normele de precauţie atunci când se consumă medicamente, precum şi interzi-
cerea consumului de băuturi alcoolice.
• Nu se fumează, nu se mănâncă sau bea la locul de muncă.
• Păstrarea atenţiei la locul de muncă, aparatele de radio (căşti de muzică) distrag atenţia şi micşorează
capacitatea de atenţie în timpul avariilor, incendiilor, etc.
• Recunoaşte normele şi pune-le în practică, pentru că de ele depinde siguranţa ta.

1.3. Obligaţii
Obligaţiile angajatorului
Aparatele de lucru. Adoptarea măsurilor necesare în legătură cu aparatele de lucru pentru a garantiza
securitatea şi sănătatea muncitorilor.
Măsuri de protecţie. Dotarea cu măsuri colective de protecţie necesare pentru protecţia muncitorilor
şi echiparea lor cu echipamente individuale de protecţie potrivite muncilor.
Informare. Angajatorul are obligaţia de a informa muncitorii cu privire la:
– Riscurile de muncă, generale din firmă sau specifice fiecărui post de muncă.
– Măsurile de protecţie şi prevenire aplicabile pentru eliminarea sau reducerea riscurilor generale şi
specifice fiecărui post de lucru.
– Măsurile care trebuie adoptate în caz de urgenţă.
Instructajul muncitorilor. Angajatorul trebuie să
garanteze muncitorilor un instructaj teoretico-prac-
tic de protecţie a muncii în momentul contractării
lor, când se produc schimbări în funcţiile lor sau
când se introduc noi tehnologii, metode sau aparate
de lucru.

6
INTRODUCERE

Obligaţiile muncitorului
1. Toţi muncitorii sunt obligaţi să îndeplinească normelor de siguranţă implementate în întreprindere.
2. Cooperarea cu angajatorul.
3. Folosirea adecvată a echipamentelor de lucru (maşini, aparate … ).
4. Utilizarea corectă a echipamentelor individuale de protecţie.
5. Neanularea dispozitivelor de siguranţă ale aparatelor şi instalaţiilor.
6. Înştiinţarea imediată a superiorului ierarhic cu privire la orice situaţie care presupune un risc pentru
sănătatea şi siguranţa celorlalţi muncitori, precum şi notificarea oricărui accident suferit.

1.4. Condiţii de muncă


Înainte de a realiza sarcinile încredinţate clienţilor, trebuie efectuată în prealabil o inspecţie vizuală a
locurilor (intrări, spaţii goale, ieşiri…) şi instalaţiilor (tablouri electrice, conducte, aparate…), solici-
tând clientului informarea exactă cu privire la acestea, pentru a aplica acele măsuri preventive necesare
care să garanteze începerea muncii la niveluri ridicate de siguranţă.

7

2. ÎNTREŢINEREA ŞI
REPARAREA SISTEMELOR DE
ÎNCĂLZIRE ŞI A.C.S.

8
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE ÎNCĄLZIRE ŞI A.C.S.

2.1. Cazane

 Riscuri
Curăţarea arzătoarelor, pompelor
de combustibil, filtrelor…
• Prezenţa combustibililor (incendiu şi explozie).
• Contact cu reziduuri de combustibili lichizi.

¡Evită contactul direct cu combustibilii! Utilizează mănuşi de siguranţă.

 Măsuri preventive
Curăţarea arzătoarelor, pompelor de combustibil,
filtrelor…
Se va evita producerea scânteilor şi realizarea lucrărilor cu
flacără deschisă (sudură, sudură cu oxigaze, şmirghele).
Se vor folosi mănuşi (risc chimic) şi ochelari de
protecţie(proiectări, stropiri).

9
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE ÎNCĄLZIRE ŞI A.C.S.

 Riscuri
Curăţarea casei, a cutiei de fum şi a
şemineului.
• Existenţa garniturilor din amiant la porţi.
• Expunerea la praf, funingine şi reziduuri
de combustie.

Ţine cont de faptul că în instalaţiile vechi


pot exista garnituri de amiant!

 Măsuri preventive
Curăţarea casei, a cutiei de fum şi a şemineului.
• Folosirea ustensilelor adecvate pentru extragerea materialelor moi şi curăţarea tuburilor.
• Folosirea mănuşilor (risc metalic) şi a ochelarilor de protecţie.
• Înainte de manipularea garniturilor din amiant, comunică superiorului tău existenţa acestora pentru a
fi eliminate de un operator autorizat. Pe lângă ochelari şi mănuşi, foloseşte o mască de tip P3 şi
îmbrăcăminte de lucru de unică folosinţă, precum şi protecţii pentru păr.

10
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE ÎNCĄLZIRE ŞI A.C.S.

 Riscuri
Probe de combustie
• Prezenţa gazelor (incendiu şi explozie).
• Culegerea datelor (căderi de la înălţime).
• Contacte cu suprafeţe calde.

 Măsuri preventive
Probe de combustie
• Utilizarea unei valize potrivite pentru transportarea aparatelor.
• Este interzisă provocarea scânteilor precum şi muncile la
cald cu flacără deschisă.
• Folosirea scărilor sau platformelor de lucru portative.
• Folosirea mănuşilor de protecţie împotriva contactelor
termice.

11
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE ÎNCĄLZIRE ŞI A.C.S.

 Riscuri
Reglare şi control (termostate, presos-
tate…)
• Contacte electrice în timpul operaţiilor de
verificare, probă şi măsurare a elementelor
aflate sub tensiune.

Atunci când este posibil, taie curentul şi


marchează instalaţia!

 Măsuri preventive
Reglare şi control (termostate, presostate…)
• Trebuie să fii autorizat de către întreprindere firmă pentru a efectua munci cu risc de contact electric.
• Folosirea uneltelor izolante, a mănuşilor şi ochelarilor de protecţie.

12
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE ÎNCĄLZIRE ŞI A.C.S.

2.2. Circuitul de combustibil

 Riscuri
• Prezenţa combustibilului în timpul verificărilor scurgerilor din cisterne şi conducte (incendiu şi explozie).
• Utilizarea produselor chimice la curăţarea filtrelor.
• Accesul la fose şi zone cu atmosfere periculoase.

Protejează-te împotriva stropirilor! Utilizează mănuşi de siguranţă!

 Măsuri preventive
• Este interzisă folosirea flăcărilor sau a scânteilor.
• Folosirea mănuşilor de protecţie împotriva riscului chimic
şi a cizmelor de apă sau a încălţămintei antiderapante.
• Accesul în fose sau puţuri impune adoptarea de măsuri ce
se stabilesc dinainte, pentru muncile în spaţii închise.

Fosele şi puţurile pot prezenta


atmosfere periculoase.

13

3. ÎNTREŢINEREA şI
REPARAŢIILE SISTEMELOR
DE AER CONDIŢIONAT

14
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

3.1. Compresoare

 Riscuri

Transportul, repararea şi înlocuirea


compresorului
• Lovituri, căderi şi supraeforturi în timpul demontării,
montării şi schimbării locului.
• Lovituri cu obiecte şi unelte.

Utilizează mănuşi şi încălţăminte de protecţie!

 Măsuri preventive
Transportul, repararea şi înlocuirea
compresorului
• Foloseşte unelte adecvate sarcinilor pe care
trebuie să le realizezi.
• Utilizează încălţăminte şi mănuşi de protecţie
împotriva riscului mecanic.
• Înlocuieşte, întotdeauna când e posibil, mani-
pularea manuală utilizând aparate mecanice
de ridicare şi transport (traspalete, motostivuitoare,
sistem de scripeţi…).
• Fixează compresorul pe banc pentru a se evita
riscurile de cădere în timpul manipulării sale.
• În cazul probelor cu nivel ridicat de zgomot,
se folosesc protecţii auditive.

15
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

 Riscuri
Schimbarea uleiurilor, manipularea
lichidelor refrigerente şi accesoriilor
• Lichide refrigerente: iritaţii pe piele.
• Răcitori: intoxicaţii, asfixiere, congelare rapidă datorită
vărsărilor.

Măreşte atenţia la manipularea lichidelor refrigerente: sunt produse chimice!

 Măsuri preventive
Schimbarea uleiurilor, manipularea lichidelor refrigerente şi accesoriilor
• Foloseşte mănuşi de protecţie în faţa riscului chimic şi a temperaturilor scăzute şi ochelari împotriva
stropirilor.
• Nu aprinde flăcări şi nu fuma.
• În spaţii închise, asigură ventilaţia corespunzătoare. Lucrează cu uşile şi geamurile deschise.

16
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

3.2. Condensatori

 Riscuri
Curăţare chimică
• Manevrarea produselor chimice.
• Folosirea pompelor de repunere în circulaţie
(energie reziduală).
• Folosirea apei şi produşilor chimici cu pistol
de presiune.
• Tăieri şi loviri datorită manevrării uneltelor
manuale.

Nu goli produsele chimice în recipiente fără etichete!

 Măsuri preventive
Curăţarea chimică
• Aplicarea procedeului de marcare a instalaţiei.
Evită punerile în funcţiune neprevăzute.
• Folosirea mănuşilor de protecţie împotriva
riscului chimic şi a ochelarilor împotriva
stropirilor.
• Folosirea cizmelor de gumă şi a îmbrăcă-
mintei impermeabile.
• Consultă eticheta de pe ambalaje şi instru-
cţiunile de siguranţă din fişele de securitate
ale produselor chimice.
• Nu face amestecuri.
• În trecerea unui lichid dintr-un recipient
în altul, asigură o bună ventilaţie şi o eti-
chetare corectă a recipientului receptor.
Nu uita să consulţi eticheta produsului chimic; repre-
zintă o sursă de informaţie pentru propria ta securitate!

17
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

 Riscuri
Curăţarea mecanică
• Manipularea pieselor: montare şi demontare
(mişcări poziţionale, căderi de piese).
• Proiectarea particulelor în timpul curăţării
tuburilor.

Nu îndoi spatele atunci când manipulezi


piese voluminoase sau grele

 Măsuri preventive
Curăţarea mecanică
• Evitarea poziţiilor forţate.
• La curăţarea conductelor, utilizează instrumentele adecvate.
• Ochelari de protecţie (proiectări de particule).

18
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

3.3. Turnuri de răcire

 Riscuri
Curăţarea bazinelor, filtrelor, separatoarelor, orificiilor pulberizatoare
• Utilizarea pistoalelor de apă sub presiune.
• Utilizarea periilor de curăţare şi a şmirghelelor.
• Expunerea pe cale respiratorie la ciuperci şi bacterii (legionella).
• Folosirea biocidelor, biodispersanţilor, dispersanţilor, detergenţilor…

 Măsuri preventive
Curăţarea bazinelor, filtrelor, separatoarelor,
orificiilor pulberizatoare
• Folosirea hainelor de lucru impermeabile, a cizmelor de
apă, ochelarilor de protecţie (praf şi stropiri), mănuşilor
de protecţie în faţa riscului chimic şi biologic, măşti de
protecţie respiratorie cu filtre mixte de tip BP.
Legionella:
• Hainele de lucru trebuie să fie de unică folosinţă. În nici
un caz nu trebuie spălate la domiciliul particular.
• Orice rană sau suprafaţă expusă trebuie perfect acoperită.
Se va face un nou tratament la terminarea lucrului.

19
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

 Riscuri
Verificări şi măsurători
• Căderi de la înălţime în timpul operaţiilor de
verificare în bazine pentru colectarea apei şi
mecanisme.
• Căderea la acelaşi nivel prin alunecare.
• Căderi de la înălţime la verificarea datorită
verificării separatoarelor de picături.
• Căderi de la înălţime la curăţarea datorită
curăţării sau verificării ventilatoarelor axiale.
• Contacte electrice şi prinderi în timpul verifi-
cării motoarelor, curelelor, bornelor, consu-
murilor…

Dacă înlături apărătoarele, consideră faptul că în spatele acestora pot exista elemente în
mişcare care pot prezenta riscuri de prindere!

 Măsuri preventive
Verificări şi măsurători
• Verificarea existenţei acceselor adecvate la distincte nivele.
• Dispunerea de scări necesare funcţionării la înălţime.
• Va fi obligatorie studierea posibilităţii de a folosi armături şi frânghii depinzând de înălţimea turnului.
Consută-ţi superiorul ierarhic.
• Evitarea scoaterii apărătorilor protecţiilor din instalaţii.

20
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

3.4. Unităţi de tratare a aerului

 Riscuri
• Prinderi şi lovituri în timpul manipulării curelelor de transmisie la ventilatoare.
• Căderi şi proiectări de particule în timpul verificărilor la ventilatoare şi cutii de expansiune şi amestec.
• Curăţarea bateriei şi tăvilor de condensare (prezenţa apei, produşi chimici).
• Schimbarea filtrelor de aer (agenţi biologici şi praf organic şi inorganic).
• Verificarea consumului electric la motoare (contacte electrice).

Blochează aparatul pentru a evita Poate cădea praf!


puneri în funcţiune neaşteptate! Utilizează protecţia respiratorie!

 Măsuri preventive
• Verificarea tensiunii curelelor motorului se
va face fără energie electrică. ATENŢIE
• Montarea apărătorilor scripeţilor şi motoa-
relor, înainte de a pune instalaţia în funcţiu- UTILAJ DECONECTAT
ne.
• Se vor folosi scări duble sau platforme de PERSONAL MUNCIND
ridicare.
• Folosirea mănuşilor de protecţie împotriva
riscului chimic, protecţiei oculare şi măşti- AVIZ PUS DE__________
lor cu filtru mixt de tip ABP.
Evită punerile în funcţiune neaşteptate!
Semnalizează!

21
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIILE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

3.5. Conducte de aer

 Riscuri
• Expunerea la fibre de cristal, amiant, reziduuri
biologice, vapori de substanţe adezive… în
timpul ajustării şi reparării conductelor.
• Tăieri cu margini metalice, suporturi…
• Curăţarea conductelor şi grilajelor de difuziune
(praf în suspensie şi căderi de la înălţime).

Utilizează mănuşi de protecţie!

 Măsuri preventive
• Se vor folosi scări duble sau platforme de ridi-
care.
• Se va dispune de mănuşi mixte de protecţie
împotriva riscului chimic şi biologic şi ochela-
ri de securitate.
• Se va lucra cu mănuşi împotriva tăierilor.
• În cazul ridicării prafului, în timpul curătării vei
folosi pe lângă ochelari şi mănuşi de protecţie
mecanică, măşti de protecţie de particule de
tipul P3.

22

4. RISCURI şI MĂSURI
PREVENTIVE COMUNE PENTRU
ÎNCĂLZIRE şI CLIMATIZARE

23
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.1. Pompe de circulaţie, conducte şi supape

 Riscuri
Pompe de circulaţie a apei
• Controale, alinieri şi lubrifieri la axe, ambalări, rulmenţi
de motoare (prinderi).
• Manipularea produselor chimice (uleiuri, grăsimi…).
• Tăieri şi lovituri datorate folosirii uneltelor manuale.
• Contactul cu produse chimice în timpul verificării nive-
lurilor.
• Verificarea şi măsurarea presiunilor (proiectări de lichide
sub presiune).
• Prinderi în operaţiile de aliniere a axelor, ajustări ale
ambalărilor, rulmenţilor… Lubrifianţii pot produce iritaţii pe piele;
utilizează mănuşi de siguranţă!

 Măsuri preventive
Pompe de circulaţie a apei
• Operaţiile de întreţinere şi/sau reparare se vor realiza
cu motorul oprit sau cu apărătorile de protecţie puse.
• Folosirea mănuşilor de protecţie chimică în operaţiile
de lubrifiere a utilajului.
• Folosirea uneltelor manuale adecvate pentru lucrul
care trebuie realizat.
• Axele de transmisie trebuie protejate sau, dacă sunt
defecte, motoarele trebuie oprite.
• Foloseşte mănuşi de protecţie împotriva riscului chimic
şi ochelari de protecţie împotriva stropirilor.
Apărătorile arborilor de transmisie
trebuie puse întotdeauna.

24
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

 Riscuri
Conducte şi supape
• Lovituri şi tăieri datorate muncilor de rea-
justări şi strângeri cu unelte manuale.
• Contact pe cale dermică cu grăsimi şi
uleiuri în timpul ungerii şuruburilor.
• Lichide sub presiune (apă, abur, gaze).
• Expunere la vapori de dizolvanţi şi vopsele
în timpul vopsirii elementelor.
• Căderi de la înălţime în timpul manipulării
supapelor.
• Alunecări şi căderi în timpul curăţării
duşumelelor.
Utilizează cheile potrivite şi
• Proiectări de particule în timpul curăţării
protejează-ţi mâinile cu mănuşi!
conductelor, coroziunilor…
• Căderi de la înălţime când se realizează
reparaţii şi/sau izolaţii.

 Măsuri preventive
Conducte şi supape
• Scările manuale se vor folosi în mod corect.
La înălţimi mai mari de 2m, se vor folosi
protecţii individuale împotriva căderilor
(armături).
• Folosirea cizmelor antiderapante, mănuşilor
de protecţie împotriva riscurilor mecanice şi
ochelarilor de siguraţă împotriva proiectărilor.
• Se vor folosi unelte manuale în bună stare şi
potrivite sarcinii.
• Se vor folosi mănuşi de protecţie împotriva
riscului chimic, în manipularea grăsimilor
şi vopselelor.
Scările duble trebuie utilizate deschise!

25
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.2. Munci la înălţime

 Riscuri
Generale
• Căderi de persoane de la înălţime în operaţii de între-
ţinere şi/sau reparare a conductelor, tuburilor…
• Căderi de obiecte în operaţii care presupun înlocuirea
pieselor sau întreţinerea accesoriilor.

 Măsuri preventive
Generale
• Este interzisă ajungerea la înălţimi prin intermediul aparatelor
de lucru nepotrivite, precum platforme aşezate pe elemente
instabile, aparate de ridicare a materialelor, cărămizi, etc.
• Trebuie supravegheat mediul de lucru.
• Locul de muncă se va păstra curat şi ordonat.
• Dacă locul de muncă este situat în apropierea deschiderilor
în perete, acestea trebuie acoperite pentru a evita posibile
căderi.
• Se vor închide perimetral locurile goale din şantier şi deschi-
derile de mari suprafeţe.

ESTE TOTAL INTERZISĂ FOLOSIREA DE MAŞINI STIVUITOARE


PENTRU RIDICAREA PERSOANELOR; PENTRU ACEASTA, SE
VOR UTILIZA PLATFORME DE RIDICARE ADECVATE.

• Dacă se ocupă o zonă de trecere a persoanelor, se va delimita


o zonă de siguranţă împotriva căderilor de obiecte.

26
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

 Măsuri preventive
Acoperişuri
• Pentru muncile efectuate pe acoperişuri, se vor
monta balustrade care, în cazul înclinărilor pronu-
nţate, se vor completa cu sisteme împotriva căde-
rilor (armături de siguranţă).
• În nici un caz nu se va călca direct pe acoperişuri
construite din materiale fragile (sticlă, materiale
din plastic, fibrociment, etc).

 Măsuri preventive
Scări manuale
• Se va folosi încălţăminte antiderapantă, ferită de grăsime şi noroi.
• Este interzisă folosirea scărilor duble închise.
• Scările duble nu vor fi folosite “călare”.
• Scările duble nu vor fi folosite de mai mult de doi muncitori în acelaşi timp.
• Nu se va încerca să se ajungă la obiecte îndepărtate de scară.
• Scările din lemn nu trebuie vopsite pentru a nu se ascunde posibilele defecte.
• Partea superioară a scărilor simple se va fixa, dacă este necesar, în parametrul unde se sprijină iar dacă
sprijinul nu este posibil se va fixa printr-un cârlig de fixare.

27
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

 Măsuri preventive
Scări manuale
• Menţine corpul în aria verticală a scării.
• Sunt interzise transportul şi manipularea încărcăturilor pe şi de pe scări dacă dimensiunile şi greutatea
acestora compromit stabilitatea muncitorului.
• Muncile la mai mult de 3,5 m înălţime care necesită mişcări sau eforturi periculoase pentru stabilitate
vor fi efectuate utilizând o centură de siguranţă care va fi fixată de un punct stabil.
• Vor fi verificate periodic şi nu vor fi folosite de doi muncitori în acelaşi timp.
• Atunci când lucrezi pe ele, înălţimea centurii tale nu trebuie să depăşească niciodată ultima treaptă şi
nu-ţi poziţiona corpul în afara verticalităţii acestora.

 Măsuri preventive
Schele
• Nu se vor utiliza pentru înălţimi mai mari de 6 m.
• Pentru înălţimi mai mari de 3 m vor fi rigidizate.
• Lăţimea minimă a podinei de lucru a unei schele va fi de 60 cm.
• Podinele situate la o înălţime mai mare de 2 m vor fi prevăzute
cu balustrade de 90 cm şi parapet de protecţie.
• Podinele se vor lega astfel încât să se evite răsturnări sau mişcări
periculoase.

28
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.3. Muncile în intemperii

 Riscuri
Căldură
• Deshidratare, val de căldură, insolaţie.
• Tulburări cutanate şi cardiace.

Frig
• Hipotermie.
• Diminuarea sensibilităţii în extremităţile superioare.

 Măsuri preventive
Căldură
• În perioadele anului când temperaturile extreme sunt ridicate, orga-
nizează sarcinile astfel încât cele care necesită un efort mai mare sau
expunerea directă la soare, să se efectueze în orele cu un grad mai
redus de insolaţie.
• Foloseşte îmbrăcăminte adecvată şi protejează-ţi capul cu pălării sau
şepci.
• Prevede locuri adecvate pentru odihnă: umbre, adăposturi, etc.
• Repune lichidele pierdute în timpul muncii pentru a dispune de o
corectă hidratare.

Frig
• Dispune de instalaţii de repaus comode şi călduroase.
• Consumă alimente şi băuturi calde; nu se recomandă consumul de
băuturi alcoolice pentru că pot provoca o vasodilataţie periferică
iniţială care măreşte pierderea căldurii.
• Utilizează haine de protecţie izolante adecvate temperaturii exis-
tente.

29
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.4. Munci în izolare

 Riscuri
• Dificultate în adoptarea măsurilor de urgenţă
din cauza lipsei ajutorului.

 Măsuri preventive
• Garantează contactul personal prin inter-
mediul telefonului mobil, radiotelefonu-
lui pentru a putea aviza alte persoane
când te afli într-o situaţie de urgenţă.
• Înainte de a începe munca singur, infor-
mează-te dacă este nevoie de o acţiune
specială în caz de urgenţă.

30
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.5. Spaţii închise

 Riscuri
Conducte de aer condiţionat, tavane false,
pivniţe, galerii de serviciu, fose…
• Căderi de la înălţime.
• Inhalarea gazelor, fumurilor, vaporilor, … care pot
provoca asfixia sau intoxicarea în timpul intrării
sau rămânerii în spaţiile respective.
• Expunerea, din cauza concentraţiei în atomosferă,
la prafuri sau gaze explozive.
• Sopraeforturi posturale în sarcinile de întreţinere,
în locuri cu acces dificil.

 Măsuri preventive
Conducte de aer condiţionat, tavane false, pivniţe,
ATENŢIE: NU SE EFECTUEAZĂ
galerii de serviciu, fose…
VERIFICĂRI CU HÂRTIE
• Nu se intră în spaţii închise fără o prealabilă autorizaţie. ARZÂND, LUMÂNĂRI…
• Este neaparat nevoie de un procedeu de lucru pentru realiza- PENTRU A DESCOPERI
rea sarcinilor în spaţii închise. GARANŢIILE ACCESULUI
ÎNTR-UN SPAŢIU ÎNCHIS.
• Echiparea cu mijloacele adecvate pentru pătrunderea în
spaţiul închis: scări, platforme…
• Dacă înălţimea o cere, se folosesc echipamente individuale
de protecţie împotriva căderilor.
• Dacă este nevoie de lumină, se vor folosi doar lămpi portati-
ve de siguranţă de o foarte joasă tensiune.
• Aceste munci impun atât comunicarea permanentă cu perso-
ana din interior, cât şi prezenţa unei alte persoane pentru
posibile intervenţii de ajutor sau pentru cazuri de urgenţă.

31
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.6. Manipularea manuală a încărcăturilor

 Riscuri
• Leziuni la spate.
• Căderi la acelaşi nivel.
• Căderi de obiecte în curs de manipulare.
• Tăieturi la mâini.
• Lovituri cu obiecte.

 Măsuri preventive
• Trebuie să separi uşor picioarele, să înconjuri încărcătura şi să înaintezi încet un picior faţă de celă-
lalt.
• În cazul în care obiectul este pe o bază ridicată, apropi-o de corp, obţinând o prinsoare firmă şi stabi-
lă.
• Apleacă-te flexionând genunchii, menţi-
nând spatele drept.
• Apropie-te cât mai mult posibil de încăr-
cătură.
• Apucă cu putere încărcătura cu ambele
mâini, folosind mănuşi.
• Ridică încărcătura utilizând muşchii
picioarelor şi nu spatele.

32
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE


 Măsuri preventive
• Menţine încărcătura aproape de corp pe tot
cursul traiectului făcând paşi mici şi întorcând
întreg corpul.
• Foloseşte, întodeauna când e posibil, mijloace
mecanice.
• Împinge încărcătura, nu trage de ea.
• Depozitează materialele utilizate la un nivel
situat între nivelul centurii şi al umerilor.
• Utilizează scări pentru a ajunge obiectele
situate peste nivelul umerilor.
• Utilizează cizme sau încălţăminte de siguranţă
pentru că încărcătura poate cădea şi provoca
accidente.

 Măsuri preventive
Bidoane şi recipiente mari
• Inspecţionează-le pentru a descoperi margini ştirbite şi suprafeţe neregulate sau alunecoase.
• Prinde-le firm.
• Aşează-ţi degetele departe de locurile unde ţi le-ai putea prinde, mai ales atunci când le depozitezi pe
podea.
• Curăţă-le înainte de a le manipula.
• Curăţă-ţi mâinile de ulei sau grăsimi atunci când este necesar.
• Transportă-le folosind cărucioarele adecvate.
• Utilizează încălţăminte de protecţie.

b) Cărucioare specifice pentru


bidoane.

c) Detaliu al frânelor
a) Protectoare de pumni. cărucioarelor manuale.

33
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.7. Unelte manuale

 Riscuri
• Tăieri, loviri şi proiectări de particule.

 Măsuri preventive
• Selecţionează uneltele adecvate pentru munca ce
RAU FIE
trebuie realizată.
• Verifică să nu aibă defecte sau deteriorări care să
îngreuneze corecta lor aplicare sau să genereze
noi riscuri.
• Uneltele trebuie să fie curate şi uscate pentru a nu
fi scăpate.
• Uneltele tăioase precum lamele, se vor păstra
bine ascuţite şi protejate cu apărători atunci când
sunt transportate.
• Când se lucrează cu aparate electrice sau cu ten- RAU
siune, uneltele vor fi autorizate pentru aceasta, RAU
având mânerele izolate.
• Trebuie transportate în cutii sau pungi special
destinate acestui lucru.
FIE

34
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.8. Unelte electrice portative

 Riscuri
• Contacte electrice.
• Lovituri, tăieri şi striviri.
• Proiectări datorate instrumentelor de tăiere
şi ardere.

 Măsuri preventive
• Chiar dacă se cere întotdeauna să aibă o dublă izolare, veri-
fică înainte de a începe lucrul protecţiile, legăturile şi cablu-
rile. DUBLĂ
IZOLARE
• Evită folosirea blocării piedicii în cazul funcţionării conti-
nue.
• Consultă manualul fabricantului şi respectă indicaţiile aces-
tuia.
• La schimbarea ustensilei, trebuie deconectat utilajul.
• Bobinele vor fi perfect apăsate şi protecţiile puse.
• La finalizarea muncii, nu lăsa uneltele conectate ori aşezate
pe materiale combustibile.
• Discurile polizoarelor vor fi adaptate caracteristicilor utila-
jului (numărului de revoluţii) şi tipului muncii care trebuie
efectuate (tipul de material). Debarasează-te de discurile
care prezintă defecte superficiale (fisuri, crăpături…) sau
care sunt uzate.
• Utilizează ochelari de protecţie sau paravane faciale.

35
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

 Măsuri preventive
• Evită să aşezi cablurile peste margini foarte ascuţite sau zone de trecere şi comunică defectele obser-
vate.
• Nu trebuie utilizate niciodată
unelte electrice umede.
• Nu utiliza unelte electrice cu
mâinile sau picioarele umede.
• Nu conecta cabluri fără ştecherul
de conexiune legal sau direct cu
cablul.

 Măsuri preventive
• Deconectarea aparatelor electrice trebuie făcută trăgând de ştecher, niciodată de cablu.
• Nu aşeza cablurile în zonele de trecere.
• Nu supraîncărca prizele utilizând abuziv prelungitoare.

36
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.9. Tablouri electrice

 Riscuri
• Contacte electrice în verificarea consumu-
lui şi măsurătorilor cu elemente sub ten-
siune.
• Reglarea protecţiilor.
• Manipularea şi curăţarea tablourilor elec-
trice, cablurilor şi prinzătorilor.
• Înlocuirea lămpilor şi fazelor.
• Punerea în funcţiune.

Utilizează mănuşi şi unelte izolatoare!

 Măsuri preventive
• Trebuie să fii apt şi autorizat de firmă pentru a realiza aceste munci.
• Folosirea uneltelor, mănuşilor izolatoare şi ochelarilor de siguranţă.
• Menţine porţile tablourilor elctrice închise cu cheia.

37
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE


 Măsuri preventive
• Toate tablourile electrice vor avea liniile de
alimentare protejate cu întrerupătoare cu
siguranţe conectate la împământare.
• Întotdeauna când este posibil, manipulează
instalaţiile şi aparatele fără tensiune electrică.
În orice caz, înainte de a efectua intervenţia
şi în timpul muncii se vor folosi unelte izolate.
• Nu se fac conexiuni în întrerupătoarele cu
siguranţe şi nici nu se anulează conductorii
de împământare.

4.10. Manipularea produselor chimice

 Măsuri preventive

Efectele produselor
Căile de intrare toxice asupra
a poluanţilor chimici corpului uman
COROZIVE
CALEA Prin nas, gură,
RESPIRATORIE plămâni, etc. IRITANTE

PNEUMOCONIOZICE

CALEA
Prin piele. ASFIXIANTE
DERMICĂ
ANESTEZICE
ŞI NARCOTICE
Prin gură,
CALEA
stomac,
DIGESTIVĂ intestin, etc. SENSIBILIZANTE

CANCERIGENE
CALEA Prin răni, MUTÁGENE ŞI
PARENTERALĂ plăgi, etc. TERATOGENE

SISTEMICE

38
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

 Măsuri preventive
• Respectarea strictă a instrucţiunilor şi dispunerea de fişa de siguranţă a produsului.
• Utilizarea amabalajelor originale sau corect etichetate fără posibilitatea confundării acestora.
• Aruncă produsele care nu sunt identificate.
• Schimbarea recipientelor se va face cu pâlnii sau pompe, în zone bine ventilate.
• Păstraţi amabalajele departe de sursele de căldură, închise şi corect etichetate, identificând produsul.
• Nu amestecaţi niciodată produsele chimice incompatibile.
• Nu retrageţi dopurile cu gura sau forţând sticlele.
• Ambalajele goale trebuie păstrate curate şi fără etichetă.
• Spălaţi mâinile după manipulare, în special înainte de a mânca
şi la terminarea lucrului.
• Nu mâncaţi, beţi sau fumaţi la locul de muncă.

CÂND MANIPULAŢI PRODUSE CHIMICE,


PROTEJAŢI-VĂ OCHII!

 Măsuri preventive
Fişa de securitate a produselor chimice se referă ETICHETAREA ŞI PICTOGRAMELE
la următoarele: AMBALAJELOR
• Identificarea substanţei sau preparatului şi a
producătorului sau distribuitorului.
• Informarea componenţilor.
• Identificarea pericolelor.
• Măsurile care trebuie luate în caz de vărsări
accidentale.
• Manipularea şi protecţia individuală.
• Proprietăţi fizice şi chimice, reactivitate cu
alte produse.
• Informare toxicologică şi primul ajutor.
• Informare ecologică şi forma de a-l elimina.
• În cazul ingestiei accidentale, sunaţi la Institu-
tul Naţional de Toxicologie. Tel. 91 562 04 20

39
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.11. Sudură electrice

 Riscuri
• Proiectări de particule.
• Contacte electrice.
• Arsuri şi radiaţii ultraviolete şi infraroşii.
• Expunerea la substanţe nocive datorate inhalărilor
de gaze şi/sau vaporilor.

 Măsuri preventive
• Folosirea mănuşilor, paravanelor, şorţu-
rilor şi jambierelor.
• Dacă se folosesc măşti, trebuie purtate
filtrele potrivite.
• Nu se poartă sub braţ suportul pentru
electrozi.
• Nu se utilizează electrozi mai mici de
38-50mm.
• Schimbarea electrozilor cu mănuşile
puse.
• Nu aşezaţi cleştele pe materiale conduc-
toare.
• Nu folosiţi niciodată cabluri deteriorate
sau rău reparate
• Evitarea orientării verticale a fumurilor de sudură.
• În spaţii închise se va dispune de o ventilare adecvată.

40
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.12. Sudură cu oxigaz

 Riscuri
• Proiectări de particule.
• Arsuri şi radiaţii neionizate.
• Expunere la substanţe nocive prin inhalări de gaze şi/sau
vapori produşi în urma respectivei operaţii.
• Explozii.

 Măsuri preventive
• Transportul recipientelor, întotdeauna când este
posibil, într-un cărucior special.
• Nu se vor manevra recipientele cu mâinile sau
mănuşile pline de grăsime.
• Evitarea tamponărilor între recipiente sau cu suprafeţe
dure.
• Recipientele nu trebuie transportate în poziţie
orizontală. În cazul în care nu dispuneţi de cărucior,
transportul se face rostogolind recipientele în poziţie
verticală.
• Folosirea mănuşilor, paravanelor, şorţurilor şi jam-
bierelor.

41
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

 Măsuri preventive
• Recipientele trebuie păstrate în picioare şi sprijinite când se folosesc.
• Evitarea folosirii furtunelor cu conexiuni.
• Înainte de a conecta un recipient, se deschide uşor şi pentru scurt timp robinetul, aşezându-se în
poziţie opusă ieşirii gazului.
• Sprijiniţi bine conexiunile cu dârlogi sau centuri de siguranţă.
• Evitarea situării în direcţia de ieşire a fumului de sudură.
• Supapele trebuie închise. Păstraţi protecţiile de siguranţă.
• Depozitaţi-le în poziţie verticală. Recipientele pline şi goale se vor depozita separat.
• Materialele inflamabile (vopsea, ulei, dizolvant) chiar dacă se află în interiorul dulapurilor speciale,
trebuie să fie la o distanţă de siguranţă suficientă.
• Nu trebuie depozitate recipiente cu scăpări. Pentru detectarea scăpărilor, nu se vor folosi flăcări ci
produse adecvate pentru fiecare tip de gaz.
• Orice anomalie observa-
tă în recipiente va fi
comunicată furnizorului
aparatului.

 Măsuri preventive
Scăpare la Apăsarea
• Secvenţa de manifestare în nivelul colierelor colierelor
Dacă este
caz de scăpare: Scăpare la ieşi- Încercaţi să închi-
negativ
rea din robinet deţi robinetul

Deteriorarea file- Nu folosiţi


tului recipientul Aşezaţi
recipientul într-o
Scăpare Nu încercaţi să zonă ventilată
la gât închideţi recipientul

Anunţaţi furnizorul

42
RISCURI ŞI MĂSURI PREVENTIVE COMUNE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

4.13. Transport

 Măsuri preventive
• Interzicerea utilizării vehiculelor de către personalul neautorizat.
• Vehiculele trebuie să fie echipate cu becuri de schimb, roată, lan-
ternă, vestă reflectantă de mare vizibilitate, dispozitive reflectante
triunghiulare, trusă de prim ajutor şi extinctor.
• Foloseşte vehiculul potrivit pentru încărcătură.
• Înainte de a-l pune în funcţiune, verifică indicatorii, buna stare a
direcţiilor, frânelor şi pneurilor.
• Foloseşte mănuşi pentru încărcare şi descărcare.
• În funcţie de tipul vehiculului, distribuie încărcătura omogen.
• Nu pune mai mult într-o parte decât în cealaltă.
• Dotează accesoriile vehiculelor pentru transportul lichidelor şi
păstrează-le separat pe cele incompatibile. Mărfurile toxice vor fi
separate de alimente.
• Nu încărca vehiculul cu o greutate mai mare decât cea permisă.

 Măsuri preventive
• Toate mărfurile trebuie sprijinite pentru a evita deplasarea lor.
• Pentru a evita căderea recipientelor, fixează-le şi împiedică-le să alunece.
• Încearcă să descarci vehiculul în afara căilor publice, iar dacă nu este posibil, fă-o cât mai departe,
semnalizând zona. Utilizează vesta de siguranţă.
• În timpul conducerii, îndeplineşte normele de trafic în vigoare, în special următoarele:
- Utilizarea centurii de siguranţă.
- Avizarea manevrelor proprii.
- Menţine distanţa de securitate.
- Evită conducerea cu oboseală şi somn.
- Adaptează viteza în funcţie de situaţie.
Respectă recomandările cu privire la consumul de băuturi alcoolice, în special nivelele maxime de alco-
ol în sânge stabilite de codul rutier.

43

5. NORME GENERALE

44
NORME GENERALE

 5.1. Instalaţii străine


• Toţi muncitorii trebuie să fie informaţi cu
privire la riscurile şi măsurile preventive din
centrul firmei unde îşi vor desfăşura activi-
tatea.
• În cazul unui şantier, trebuie să se adapteze
specificărilor din Planul de Securitate al
acestuia.
• În orice centru, muncitorul trebuie să fie
informat cu privire la normele de securitate
ale instalaţiilor pe care le ocupă şi aparatelor
pe care le utilizează, cu privire la criteriile
de manifestare în caz de urgenţă şi căile de
evacuare existente.
• În cazul în care sunt identificate situaţii grave de risc, trebuie comunicată situaţia responsabilului
înainte de a începe sau continua munca pentru a putea determina măsurile care trebuie luate.

 5.2. Echipamente individuale de protecţie


(E.P.I.)
Norme comune pentru orice echipament individual de protecţie
• Utilizarea este obligatorie la locurile de muncă unde sunt necesare şi vor fi furnizate gratuit de firmă,
trebuind să se dispună mereu de încălţăminte şi ochelari de siguranţă.
• Toate articolele de îmbrăcăminte au o viaţă limitată.
• Uzul acestuia este individual.
• Folosirea protecţiilor personale neadaptate riscului, ilegale sau expirate echivalează cu a
nu purta protecţii.
• Păstraţi echipamentul de protecţie în bună stare de conservare. Când se deteriorează, cere schimbarea
lui.

UTILIZATORUL TREBUIE SĂ CUNOASCĂ FOLOSIREA CORECTĂ A E.P.I-URILOR.


CONSULTAŢI INSTRUCŢIUNILE CARE SE ÎNMÂNEAZĂ CU ECHIPAMENTELE.

45
NORME GENERALE
MĂNUŞI
Mănuşile trebuie să aibă una sau mai multe dintre pictogramele următoare în funcţie de munca
ce trebuie întreprinsă.

Mănuşi de protecţie împotriva riscului mecanic.

Mănuşi de protecţie împotriva riscului chimic.

Mănuşi de protecţie împotriva riscului biologic.

Mănuşi de protecţie pentru temperaturi scăzute.

Mănuşi de protecţie împotriva riscului electric.

ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU MUNCI LA INTEMPERII


Pentru temperaturi scăzute trebuie să aiba pictograma corespunzătoare.

FILTRE DE PROTECŢIE RESPIRATORIE


Filtrele de protecţie ale căilor respiratorii sunt identificate cu litere distincte în funcţie de tipul de
risc.
Astfel:
P Praf/ fibre (materia în particule).
A Gaze sau vapori de natură organică (dizolvanţi, vopsele, etc).
B Gaze sau vapori de natură anorganică (acizi, etc).

 5.3. Incendii
• Fumatul este interzis la locul de muncă.
• Nu se va folosi niciodată apă pentru
stingerea incendiilor în aparate electri-
ce.
• Coridoarele, scările, ieşirile, etc nu vor
fi blocate niciodată.
• Trebuie cunoscută localizarea căilor de
evacuare.
• Dacă ţi se aprind hainele, nu alerga,
întinde-te la sol şi rostogoleşte-te; cere
ajutor.

46
NORME GENERALE

 5.4. Urgenţe
• Comunică urgenţa chiar dacă sunteţi sigur
că puteţi stinge focul cu mijloacele disponibile.
• Indicaţi cu calm cine informează, ce se
întâmplă şi unde se întâmplă.
• Asiguraţi-vă că mesajul de alarmă şi evacuare
a fost înţeles.
• Păstraţi-vă calmul, nu strigaţi, nu alergaţi
pentru a nu provoca panica.
• Dacă vă găsiţi înconjurat de fum, ieşiţi din
zona afectată “în patru labe” sau târându-vă
pe pardoseală.
• În caz de evacuare, nu utilizaţi lifturi/platforme pentru ridicare, îndreptaţi-vă cu calm însă repede înspre
un loc sigur.

 5.5. Primul ajutor


În caz de accident:
1 PROTEJARE

2 ÎNŞTIINŢARE

3 AJUTOR

RECUNOAŞTEREA
SEMNELOR VITALE

A CONŞTIINŢĂ
B RESPIRAŢIE
C PULS
AMINTEŞTE-ŢI CĂ PERSOANA ACCIDENTATĂ
TREBUIE TRATATĂ DE URGENŢĂ,
NU TRANSPORTATĂ URGENT

47
NORME GENERALE

 Resuscitare cardiopulmonară
GURĂ LA GURĂ MASAJ CARDIAC
Ritmul de gură la gură şi masaj cardiac este:
30 COMPRESII ŞI 2 INSUFLAŢII (100 COMPRESII PE MINUT)

• Asigură-te că toate căile • Menţine capul persoanei • Menţine-i mandibula ridicată.


respiratorii sunt libere. accidentate lăsat pe spate.

• Aplică buzele pe gura persoa-


nei accidentate şi suflă aer
blocându-i nasul.

• Dacă gura victimei este închisă şi dinţii îi


sunt încleştaţi, i se acoperă buzele cu degetul
mic pentru a evita ieşirea aerului atunci când
i se suflă pe nas.

• Punct de masaj • Poziţia mâinilor în masajul


cardiac. cardiac.

48
NORME GENERALE

 Hemoragii

➡ ➡

• Aplică bandaje sau cârpe curate pe punctul care sângerează.


• Dacă nu cedează, mai adaugă bandaje peste cele puse înainte şi continuă compresia.
• Apasă cu degetele deasupra arterei care sângerează.
• Se transportă rănitul la cel mai apropiat dispensar.

 Răni
• Nu manipula rana. • Nu folosi pomezi.
• Spală rana cu apă şi săpun. • Acoper-o cu bandaje
sterile.

 Arsuri

• Aplică apă din abundenţă pe • Nu folosi pomezi.


zona arsă timp de cel puţin • Acoperă-le cu bandaje
15 minute. sterile.
• Dă-i jos inelele, hainele, • Se transportă rănitul
brăţările, etc impregnate la cel mai apropiat
de lichide fierbinţi. dispensar.

49
NORME GENERALE

 Leşinuri
• Aşează rănitul cu capul mai
jos decât restul corpului.

 Convulsii
• Nu împiedica mişcările.
• Aşează rănitul într-un loc unde să
nu-şi poată face rău.
• Nu lăsa rănitul să-şi muşte limba,
introducându-i o batistă împăturată
între dinţi.

 Proiecţii
Proiecţii chimice în Corp străin în ochi
ochi • Nu manipula rana.
• Se spală zona cu apă • Nu freca ochiul.
din abundenţă la o
temperatură • Acoperă ochiul
medie >15°. cu bandaj curat şi
mergi la Centrul
• Nu freca ochii. Medical.
• Se transportă rănitul
la Dispensar.

50
NORME GENERALE

 Toxice
În toate cazurile:
• Caută informaţii cu privire la produsul toxic (fişa de siguranţă şi eticheta). În cazul în care acestea
sunt distruse sau dacă se doresc mai multe informaţii, apelează Serviciul de Informare Toxicologică:
Tel. 91 562 04 20.
• Dacă există semne de asfixiere, aplică accidentatului respiraţia artificială gură la gură.
• Aşează accidentatul în poziţie de siguranţă (vezi figura de mai jos), evitând răcirea acestuia acope-
rindu-l cu o pătură.
• Se transportă rănitul la Dispensar..

În caz de ingestie:
• Dacă este conştient, provoacă accidentatului senzaţia de vomă, cu excepţia contraindicaţiilor specifi-
cate pe etichetă (corozivi, hidrocarburi).

Poziţia de siguranţă

51

6. INSTRUCTAJ şI
PROCEDEE DE MUNCĂ

52
INSTRUCTAJ ŞI PROCEDEE DE MUNCĂ

 6.1. Programa de instructaj


Programa de instructaj minim cerută de Protecţia Muncii în Întreţinerea instalaţiilor termice ale clădi-
rilor trebuie să includă factorii de risc identificaţi în acest manual.
Sunt necesare:
Instructaj comun:
❏ Manevrarea încărcăturilor.
❏ Riscuri electrice.
❏ Munci la înălţime, în spaţii închise şi la intemperie.
❏ Riscuri în suduri.
❏ Securitate în întreţinerea aparatelor de lucru.
❏ Manipularea produselor chimice.
❏ Manipularea produselor refrigerente.
❏ Amiant.
❏ Incendii şi urgenţe.
❏ Primul ajutor.
Instructaj întreţinător de încălzire
❏ Combustibili: riscuri şi măsuri.
❏ Legionella.
Instructaj întreţinător de climatizare
❏ Riscuri în manipularea produselor refrigerente.
❏ Turnuri de răcire: Legionella.

 6.2. Procedee de muncă


Se relaţionează posibile procedee de muncă a căror aplicare poate fi necesară; aceste procedee trebuie
să fie la îndemână:
❏ Predarea instalaţiilor.
❏ Securitatea în întreţinerea aparatelor de lucru.
❏ Munci în spaţii închise.
❏ Manipularea combustibililor gazoşi.
❏ Manipularea combustibililor lichizi.
❏ Munci în prezenţa electricităţii.
❏ Munci la înălţime.
❏ Munci cu gaze comprimate şi lichefiate.

Un procedeu constă în paşii necesari, clar definiţi,


pentru realizarea corectă a muncii, diminuând posibilitatea accidentelor.

53
MANUALUL NORMELOR DE
SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE ÎN
INST LAŢIILE TERMICE
ALE CLĂDIRILOR

Am primit Manualul cu Normele de Siguranţă şi Sănătate


care include riscurile şi măsurile preventive de bază ale
muncii şi un rezumat al obligaţiilor muncitorilor conţinu-
te în Articolul 29 al Legii Protecţiei Muncii.

Act de Identitate:

Data:

Numele şi semnătura muncitorului:

54
Editura:
FREMAP
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social Nº 61.
Design:
Imagen Artes Gráficas, S.A.
limpieza ok A4 25/10/07 10:02 P gina 32