Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebările pentru testul final la cursul

„Managementul operaţiunilor hoteliere”

A. Definiţi şi / sau descrieţi:


1) Proprietate Time-share
2) MICE
3) Hostel
4) Catering
5) Business Plan
6) Împuternicire
7) Delegare
8) Etică
9) Control
10) Decizie neprogramată
11) Reengineering
12) Unitatea de comandă
13) Intervalul de comandă
14) Canal neformal
15) Precazare
16) Rezervarea
17) Fişa postului
18) Specificaţiile postului
19) Calificări profesionale de bună credință
20) Angajarea “la dorinţă”
21) Onboarding
22) Upselling
23) Retribuţia
24) Codul de etică
25) Knowledge Worker
26) Dimensionarea corectă
27) Bottom-up Selling / Vânzari “de jos în sus”
28) Cost Per Key
29) Call-around
30) Paritatea (Rate Integrity)
31) Track Code:
32) Market Code
33) Overbooking
34) Venit pe cameră disponibilă / RevPAR
35) Rata medie zilnică / ADR
36) Randament / Yield
37) Careul cu personalul
38) Diagram camerelor
39) Registrul de inventar
40) Atribuţii ale guvernantei
41) Statutul camerei
42) Minute per cameră
43) OOO
44) Externalizarea serviciului (outsourcing)
45) Fişa de control a camerei (check-list)
46) Raportul cameristei
47) Raportul de evaluare preventivă
48) Pace report / Pick-up report
49) Economatul
50) Magazia generală
51) Casă facturare
52) Casieria generală
53) Controlul intern
54) Mentenanţa urgentă
55) U-shape / T-shape
56) Convenţii
57) Managementul evenimentelor
58) MICE
59) Profitabilitate
60) Achiziţionare
61) Mis-en-place
62) Servirea
63) Serviciul
64) Room service
65) Vânzări încrucișate
66) Banqueting
67) Taxare per persoană
68) Bufet
69) Contractul de franciză
70) Contractul de time-sharing
71) Contractul de asociere hotelieră
72) Contractul de leasing
73) Contractul de management
74) Valoarea de piață este în valoare de estimată hotelului. (Per Key – cost per cheie)
75) Reflag
76) Outlet manager
77) Manager de concesiune
78) Hawkers
79) Securitate
80) Siguranţă

B. Descrieţi scenariile posibile pentru pornirea unui hotel nou


C. Descrieţi, cu cel puţin 5 argumente, motivele aderării persoanelor la Cluburile
Private
D. Enumeraţi spaţiile disponibile pe croaziere (includeţi cel puţin 3 categorii din
fiecare grup)
E. Care sunt centrele de venituri ale Cazino-urilor?
F. Descrieţi, printr-o frază, operaţiunile de comercializare automată
G. Descrieţi cel puţin 10 responsabilităţi ale planificatorilor în timpul întrunirilor