Sunteți pe pagina 1din 2

dus-întors Revista Cercurilor de Lectur ă

a ce bun o
L „lecţie de citire”?
„Poate că profesorul seamănă cel mai bine
Prilejul s-a ivit în aprilie, când Organizaţia
Salvaţi Copiii ne-a invitat să participăm la
un proiect internaţional numit Campania
Globală pentru Educaţie, desfăşurat sub
sloganul Cărţi deschise, uşi deschise !- Acces
cu un artist, chiar cu un actor. Adică trebuie egal la educaţie de bază, la orice vârstă. Copii
să aibă şi talent, dar să-şi înveţe rolul, să şi adulţi din peste 100 de ţări din întreaga
facă din lecţia lui un spectacol, fie şi numai lume au participat la evenimentul central
al ideilor şi să transmită ceva nou de fiecare al campaniei 2009 – Lecţia de Citire, prin
dată. Să se pună pe sine în paranteză, ca care se urmărea „avertizarea factorilor
actorul în seara premierei, [...] să-şi modeleze de decizie asupra incidenţei crescute a
spectatorii, atrăgându-i în lumea piesei lui. analfabetismului funcţional în România
Iar pentru asta e suficient să-i iubească.” şi dezvoltarea programelor de sprijinire
Ioana Pârvulescu, Profii, în vol. Întoarcere în a persoanelor afectate de analfabetism, în
secolul 21, Editura Humanitas, 2009. vederea acoperii decalajului social cu care
Împrietenindu-mă cu textele Ioanei Pârvulescu, acestea se confruntă.” (Campania Globală
acesta este fragmentul pe care l-am subliniat, pentru Educaţie, 2009, Pachet informativ,
discret, cu creionul (încă mai port cu mine Organizaţia Salvaţi Copiii, România).
spaima adolescenţei, că voi fi certată de Cum invitaţia venea şi într-o perioadă
bibliotecară pentru orgoliul de a face, prin sufocant de aglomerată pentru mine, am
subliniere, ca acea carte să devină, puţin, şi a decis „să mă pun în paranteză” şi să îi las
mea). Voi prelua modelul jurnalului de lectură pe cerchişti să preia rolul de coordonatori.
propus elevilor mei, pentru a spune că: Am apelat la cei mai mari, de clasa a VI-a,
a. Citind textul, mi-am amintit că... de fapt, mi- dar şi la câţiva dintre membrii grupului de
am recunoscut un gând nerostit, neşlefuit, voluntariat al şcolii, Big Brother. Cei de la
dar semănând, în esenţă, cu cel scris, clar şi Salvaţi Copiii ne-au dat o schemă generală
curgător, de autoare. a activităţii, urmată de toţi cei implicaţi în
b. Aş schimba, în text..., mai degrabă aş proiect, dar, dincolo de anumite conţinuturi,
completa textul astfel: „profesorul seamănă am fost liberi să ne alegem modalităţile de
bine chiar şi cu un regizor, el pune la cale abordare. Aşa că am format un grup de
o piesă, gândind atent fiecare scenă, fiecare lucru, cu care m-am întâlnit de câteva ori
tablou.” înainte de activitate, am stabilit împreună
c. Cel mai mult mi-a plăcut enunţul... Să se pună activităţile şi rolul fiecăruia şi a ieşit ceea
pe sine în paranteză, deoarece aşa mi-a venit ce relatează Iulia şi Ella, cerchistele gemene
ideea activităţii pe care o prezint în cele ce care au completat jurnalul cercului.
urmează. „Lecţia de Citire s-a desfăşurat într-o zi de marţi,
pe data de 12 mai 2009, de la ora 11 până pe la
Cercul de lectură pe care îl coordonez intră în 12.30. Deoarece, cu toate că nu există o explicaţie
cel de-al treilea an de existenţă; de prin anul precisă pentru prezenţa emoţiilor, ele existau,
al doilea am început să mă tem de rutină, doamna profesoară ne-a dat o mică pauză, apoi
o boală care, cu siguranţă, mi-ar decima toată lumea s-a întors în cabinetul de română
publicul. Aşa că am încercat să regizez tot (locul desfăşurării activităţilor).
timpul activităţi noi, ceea poate fi meritoriu, Pornind de la ideea ca membrii cercului să susţină
însă cronofag şi, deseori, epuizant. De aceea, lecţia, totul a început prin jocuri, iar primul
enunţul Să se pună pe sine în paranteză a a fost susţinut de Matei. El a ales-o pe Silvia,
căpătat, pentru mine, şi un alt sens. Plecând care e în clasa a IX-a şi face parte din grupul de
de la el, m-a gândit să-i las în prim-plan, voluntari al liceului, Big Brother. A trebuit ca ea
la propriu, pe cerchişti, adică să devin un să iasă din încăpere şi să intre după ce a răspuns
regizor care îşi urmăreşte, de după cortină, corect la două întrebări: „Care este ultima carte
actorii, modelându-i, deopotrivă, pe ei şi pe pe care ai citit-o?” şi „Cât fac 0x1000?”. La
spectatori. sfârşit, cu toţii am fost întrebaţi de ce credem că

18
Revista Cercurilor de Lectură
dus-întors
s-a propus acest joc. Scopul lui a fost, de fapt, „Ce a câştigat un profesor de limba şi Fiecare dintre noi a rămas
să susţină sloganul campaniei: „Cărţi deschise, literatura română ,,regizând” o astfel de cu impresii personale
referitoare această şedinţă
uşi deschise!”. De aceea, abia când a răspuns şedinţă a cercului de lectură? m-a întrebat, specială a cercului de
întrebărilor, deci a găsit ,,cheia”, uşa s-a deschis oarecum surprinsă, şi realizatoarea lectură, pe care le puteţi citi
şi voluntarul a putut să intre înapoi. de emisiuni radio Ligia Necula. Să mai jos.
Al doilea joc, propus de Raluca şi Paul, a avut recapitulăm:
„M-a impresionat faptul că am
nevoie de alţi doi voluntari: Horia şi Simona. 1. a făcut ,,citire”, adică a exersat practici avut ocazia să participăm şi
Ei au mers în faţa clasei şi au fost puşi să de lectură, servind şi scopurile disciplinei, noi la depăşirea unui record
îndeplinească o sarcină, ascunsă în câte un plic. punctual vorbind, formând competenţe mondial. De asemenea, a
Şi-a ales fiecare câte unul, dar, când l-au deschis, regăsite în curriculum; fost foarte interesant că noi,
copiii, am susţinut cea mai
au descoperit un mesaj indescifrabil, scris în altă 2. textul citit a oferit un model de viaţă mare parte dintre momentele
limbă. Desigur, nu l-au putut citi. Acest joc ne-a (sportiva Gabi Szabo); prezentate, pentru prima oară
trimis cu gândul la mulţimea de oameni care au 3. a respectat dreptul copiilor la implicare şi să sperăm că nu ultima. Am
sentimente de neştiinţă, de neputinţă, chiar faţă şi i-a provocat la un schimb de perspectivă, avut emoţii, pentru că Ligia
Necula, un reprezentant de
de un mesaj scris în limba română, pe care nu oricând bine-venit, dat fiind valenţele la Radio România Cultural, a
ştiu să îl descifreze, şi la faptul că ei au nevoie de formative; impresiile copiilor au revelat înregistrat desfăşurarea lecţiei.
ajutor. Poate un ajutor special. faptul că s-au simţit foarte bine în rolul de De-abia aştept să aflu
Apoi, Adelina şi Ivona ne-au ,,botezat”, pe unii ,,profesor”, ceea ce a provocat o schimbare dacă am reuşit sau nu să
depăşim recordul şi să aud
dintre noi, în ordine, cu litere de la „A” la „l”. de atitudine a profesoarei însăşi: aceasta înregistrarea.” Adriana
Fiecare literă a primit şi o informaţie cu privire la a descoperit că este o perspectivă pe care
cei care nu ştiu să scrie sau să citească.. trebuie să o experimenteze şi la clasă, dat „Mie mi-a plăcut Lecţia de
Al patrulea moment a fost împărţirea în grupe, fiind că e utilă ambelor părţi; Citire, deoarece a fost mai
interesantă ca celelalte. Au
făcută de Ana şi Adelina. Ele au numerotat fiecare 4. invitând la emisiune un reprezentat al Radio fost invitaţi şi câţiva profesori
participant la Lecţia de Citire cu cifre de la 1 la România Cultural, care a înregistrat emisiunea şi doamna Ligia Necula de
6, astfel organizându-ne în şase grupe. şi le-a luat interviu cerchiştilor în calitate de la Radio România Cultural,
După aceea, Julia şi Ella au împărţit câte un plic cititori, le-a ridicat stima de sine şi le-a întărit care ne-a înregistrat. Cel mai
mult mi-au plăcut jocurile,
fiecărei echipe. Membrii au trebuit să găsească convingerea că se poate ajunge ,,vedetă” şi deoarece au fost distractive şi
ordinea corectă a fragmentelor „rătăcite”, astfel citind; tot despre motivaţia internă şi stima deosebite.” Alina
încât să se formeze un text. Primele trei grupe de sine se poate vorbi amintind că cerchiştii
care au terminat au primit, ca premiu, câte o au fost entuziasmaţi să participe la un proiect „Pe mine m-a impresionat
această oră, deoarece am
bomboană pentru fiecare participant. Am citit, la internaţional, care încerca doborârea unui învăţat cum este să fii
final, textul ,,ordonat”, descoperind istoria unei record mondial: aceeaşi lecţie ţinută simultan profesor.” Raluca
mari sportive, Gabi Szabo. în peste o sută de ţări;
Ultima activitate, susţinută de Claudia, a început 5. emisiunea înregistrată a fost ulterior „M-a impresionat felul în care
am parcurs Lecţia de Citire,
prin faptul că ea a spus o parte dintr-o propoziţie, folosită la orele de comunicare, având ca adică prin jocuri. Deşi nu au
iar noi a trebuit să o continuăm: ,,Dacă nu aş şti subiect discursul oral sau interviul; fost prezenţi chiar toţi invitaţii,
să scriu şi să citesc, atunci...” şi a urmat o serie 6. a creat o legătură între elevii de gimnaziu şi mi-a făcut plăcere să fie anumite
de completări. Cel mai rău lucru este că multe cei de liceu, atitudinile obişnuite ale acestora doamne profesoare şi doamna
director. Perspectiva din care
dintre acestea erau cu referire la viitor: „nu aş fiind fie de ignorare, fie conflictuale; am privit lucrurile ar trebui să
avea serviciu”, „aş fi izolat” şi am înţeles că, deşi 7. activitatea a avut, evident, finalităţi deschidă ochii multor persoane.
nici la o vârstă mai mică nu ar fi bine să fie copiii transdisciplinare, legând textul scris de Aş fi vrut să fie prezentă şi
analfabeţi, în viitor, pentru adulţi, lucrurile se textul vieţii. doamna dirigintă.” Elena
complică din ce în ce mai mult.
Tot la această întâlnire s-a prezentat şi revista Aşadar, la Lecţia de Citire am citit de dragul
liceului, Zona LGRCAT, scrisă şi citită de copii, de a citi, despre viaţă, mai ales, dar şi pentru
din fericire, alfabetizaţi. a învăţa, despre viaţă, mai ales.
Ca şi altă dată, a fost plăcut să o avem alături pe
doamna Ligia Necula, de la Radio România Cultural,
care a înregistrat Lecţia de Citire. La sfârşit, unii Marilena Şerban
dintre noi au prezentat, pe scurt, pentru emisiunea Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu,
de la RRC, cărţile pe care le citesc. Bucureşti

19