Sunteți pe pagina 1din 1

Poezia cu formă fixă

Poezie cu formă fixă = ansamblul creaţiilor poetice construite după anumite formule
în ceea ce priveşte structura (numărul strofelor şi al versurilor dintr-o strofă, numărul
silabelor dintr-un vers, dispunerea strofelor şi a versurilor, ritmul şi tipul de rimă etc.)

Gazel = p.f.f. de origine orientală, având caracter liric sau gnomic, în care rima de
bază, prezentă în primul distih se repetă la sfârşitul fiecărui distih următor. (aa/ ba/ ca ...)

Glossă = p.f.f. alcătuită din tot atâtea strofe câte versuri are prima strofă, plus două, în
care fiecare strofă, începând cu a doua, comentează un vers din prima strofă, pe care îl
conţine ca ultim vers. Ultima strofă reia, în ordine inversă, versurile primei strofe.

Haiku = p.f.f. japoneză, alcătuită din trei versuri de câte 5, 7 şi 5 silabe (17 silabe),
fără rimă sau ritm, bazată pe asonanţe şi aliteraţii.

Limerick = p.f.f. ocazională având de regulă cinci versuri rimate după schema aabbc,
în care versurile 3 şi 4 sunt dimetre, iar celelalte trimetre. În această specie se utilizează jocul
de cuvinte, expresiile perifrastice, dublul sens.

Pantum = p.f.f. alcătuită din catrene, în care versul al doilea al fiecărei strofe devine
primul vers al strofei următoare, iar al patrulea vers apare ca al treilea al strofei următoare,
primul vers repetându-se la sfârşitul poeziei.

Rondel = p.f.f. alcătuită din treisprezece versuri grupate în trei catrene şi un vers
independent. Primele două versuri sunt identice sau aproape identice cu versurile 7 şi 8, iar
versul independent este identic cu primul şi al şaptelea vers. Primele două versuri sintetizează
motivul central al poeziei.

Rondou = p.f.f. cultivată îndeosebi în Franţa, caracterizată prin reluarea primului vers
la mijlocul şi la sfârşitul textului şi prin utilizarea a două rime. Sinonim uneori cu trioletul,
rondoul are de regulă 15 versuri împărţite în trei strofe, ultimul vers reluându-l parţial pe
primul.

Sonet = p.f.f. alcătuită din 14 versuri, structurate în două catrene şi două terţine
(modelul italian), catrenele având rima îmbrăţişată, iar terţetele rimă liberă variată. Modelul
italian este preluat de scriitorii români. Sonetul englez este structurat în trei catrene şi un
distih, iar ultimul vers are caracter de concluzie. În sonet există regula ca niciun cuvânt să nu
se repete, cu excepţia articolelor, a conjuncţiilor şi a prepoziţiilor.

Tanka = p.f.f. alcătuită din 31 de silabe structurate într-un haiku (17 versuri) şi un
distih ale cărui versuri au căte 7 silabe.

Triolet = p.f.f. asemănătoare rondelului, alcătuită din 8 versuri, în care primul vers
este identic cu al patrulea şi al şaptelea. Trioletul are două rime, după schema ab aa ab ab.