Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă

Activ 2007 2008


Active imobilizante (rd.19) 1 997 994 133 2 118 802 394
Active circulante 536 147 627 584 406 771
Stocuri (rd.24) 81 306 528 94 349 364
Creante 310 501 209 412 181 021
- creante (rd. 30) 298 572 019 398 196 555
- cheltuieli în avans (rd. 36) 11 929 190 13 984 466
Active de de trezorerie 144 339 890 77 876 386
- investiții pe termen scurt (rd.33) 0 0
- lichidități (rd.34) 144 339 890 77 876 386
Total activ 2 534 141 760 2 703 209 165

Pasiv 2007 2008


Capitaluri permanente
Capitaluri proprii 1 367 250 036 1 675 717 737
- capitaluri proprii – total (rd.83) 1 222 475 161 1 491 014 379
- provizioane (rd.60) 144 748 298 184 676 781
- subvenții pentru investiții (rd.61) 26 577 26 577
Datorii pe termen lung (rd.56) 25 962 751 20 296 813
Datorii pe termen scurt (resurse
1 140 928 973 1 007 194 615
temporare)
Datorii de exploatare 1 140 928 973 1 005 707 749
- rd.39 -- > 44 993 005 838 854 542 384
- venituri înregistrate în avans (rd.62) 147 923 135 151 165 365
Datorii bancare 0 1 486 866
- împrumuturi din obligațiuni (rd.37) 0 0
- sume datorate instituțiilor de credit
0 1 486 866
(rd.38)
Total Pasiv 2 534 141 760 2 703 209 165