Sunteți pe pagina 1din 2

Decizia nr. ____ din data de 18.02.

2017
de sanctionare disciplinara -advertisment scris
(art. 247-248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii)

Ca urmare a referatului inregistrat cu nr. _____/17.02.2017 de sesizare a


conducerii SC GroupStar S.R.L, de catre Campeanu Daniela, cu privire la savårsirea de
catre salariata Rata Clara a urmatoarei abateri disciplinare: a întarziat la locul de muncă
nemotivat și fără înștiințarea conducerii societății circa 2 ore.
In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului intern al SC GroupStar S.R.L.;
In baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 privind societățile
comerciale

Administratorul SC. GroupStar S.R.L., d-na Irimescu Valentina

DECIDE:

Art. 1. – (1) Dna. Rata Clara, avånd functia de asistent manager în cadrul SC. GroupStar
S.R.L., se sanctioneaza disciplinar, cu avertisment scris.
(2) Prin prezenta, Dna. Rata Clara este avertizata in scris ca la următoarea abatere de
acest gen va fi sancționat cu tăierea a 30% din salariu timp de 3 luni de zile.

Art. 2. – (1) Motivul de fapt al sanctionarii disciplinare il constituie


nerespectarea normelor de conduita in unitate, si anume: întarzierea nemotivată de la
locul de muncă în fără înștiințarea conducerii societății.
(2) Imprejurarile in care fapta a fost savårsita sunt urmatoarele: dna Rata Clara a întaziat
doua ore la locul de muncă de la începutul programului de lucru de la ora 09:00 la ora
11:00 în condițiile în care programul normal de lucru începe la ora 09:00.
(3)Gradul de vinovatie a salariatului: fapta a fost săvârșită cu intenție.
(4)Consecintele abaterii disciplinare sunt urmatoarele: nefinalizarea la timp a sarcinilor
primite.
Art. 3. – Temeiul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 248 alin. (1)
lit. a) din Codul muncii.
Art. 4. – Se anexeaza prezentei decizii de sanctionare disciplinara procesul-verbal
redactat cu prilejul cerceterii prealabile a abaterii disciplinare / proba refuzului de
prezentare la cercetare.

Art. 5. – Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile,de la data


comunicării.
Art. 6. –Compartimentul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei
decizii.

Administrator
Irimescu Valentina,
Semnatura______________

S-ar putea să vă placă și