Sunteți pe pagina 1din 28

PLAN DE LECTIE

Profesor: CIOROIU BOGDAN

Data: 29.11.2006

Unitatea de invatamant: Scoala de Arte si Meserii Castelu

Clasa a IX-a D

Disciplina: Religie

Subiectul lectiei: Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu

Tipul lectiei: predare, invatare, evaluare

Obiective operationale:
La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili:
O1: sa faca deosebirea dintre chipul si asemanarea lui Dumnezeu in om
O2: sa cunoasca urmarile pacatului stramosesc
O3: sa identifice treptele desavarsirii crestine
O4: sa cunoasca aspectele necesare sfinteniei omului
O5: sa precizeze cateva aspecte necesare omului pentru a ajunge la asemanarea cu Dumnezeu

Strategia didactica:
Conversatia, explicatia, argumentarea, demonstratia, exercitiul

Mijloace de invatare:
Fisele de lucru, manualul, tabla

Forme de organizare:
Frontal, individual

Bibliografie:
1. Biblia sau Sfanta Scriptura, Editura Institului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Romane, Bucuresti, 1998
2. Invatatura de credinta crestina ortodoxa, Editura Institutului Biblic si de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 2000
1
3. Manual de Religie Ortodoxa pentru clasa a IX-a, Editura Dacia 2004

DESFASURAREA LECTIEI

Nr. Momentele Ob. Timp Activitatea didactica


Crt lectiei op. Activitatea profesorului Activitatea elevilor
1. Momentul 5’ Rosteste rugaciunea impreuna cu Rosteste rugaciunea,
organizatoric elevii. impreuna cu profesorul.
Pregateste clasa pentru lectie. Se pregatesc pentru
Noteaza absentele lectie.

2. Actualizarea 5’ Face evaluarea cunostintelor din Pot cere lamuriri


cunostintelor lectia anterioara prin cateva intrebari. profesorului cu privire la
lectia precedenta.

3. Pregatirea 2’ Face trecerea la noua tema. Asculta cu atentie si


aperceptiva intervin

4. Anuntarea 3’ Astazi vom vorbi despre chemarea Asculta cu atentie


titlului si a omului spre asemanarea cu
obiectivelor Dumnezeu si vom incerca sa
lectiei intelegem ce trebuie sa faca crestinul
pentru a ajunge la asemanarea cu
Dumnezeu.

5. Prezentarea O1 20’ Imparte fisele de lucru elevilor, pe Completeaza fisele


noului O2 care acestia le vor completa pe primite, pe parcursul
continut O3 parcursul lectiei, pentru o intelegere lectiei
O4 cat mai buna a acesteia

2
6. Fixarea O5 10’ Face o dezbatere Raspund la Lucru Individual
cunostintelor pe marginea lectiei intrebari si individual Frontal
predate pentru a rezolva cerinta Conversatia
observa daca elevii dovedind Explicatia
au inteles astfel in ce
specificul masura au
termenilor inteles si
asemanare, chip, retinut noile
cadere in pacat, cunostinte.
desavarsirea
crestina, sfintirea
omului. Va trasa o
axa orizontala si
va cere elevilor sa
plaseze termenii in
functie de
importanta lor
pentru mantuirea
omului.

7. Tema pentru 2’ Redactarea unei


acasa compuneri de 10-
15 randuri cu tema
“Cum credeti ca ar
fi fost lumea fara
pacat”.
8. Incheierea 3’ Rugaciunea
activitatii Salutul

3
Posibilitatea de
indumnezeire Asemanarea
prin fapte Chipul lui
omului cu
Dumnezeu
Dumnezeu

OMUL

Pacatul
Desavarsire
stramosesc
a crestina

-Chipul lui -Credinta -Bo


Dumnezeu in om -Frica de -M
slabeste Dumnezeu -Sp
-Toata creatia a -Pocainta -Eu
decazut -Infranarea -Cu
-Omul doreste a -Rabdarea -Hi
implini legea dar -Nadejdea -M
are si o inclinare -Nepatimirea
spre pacat

Universitatea din Craiova


Drăghici Loredana Gabriela
Facultatea de Teologie Didactică Anul al
II-lea, Sem. al II-lea

4
PROIECT DE LECŢIE
Clasa: a IX-a.
Disciplina: Religie.
Obiectivul cadru: Definirea specificului propriei credinţe.
Subiectul lecţiei: ,,Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu”.
Obiective de referinţă:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
 să argumenteze importanţa sfinţeniei;
 să conştientizeze rolul învăţăturilor Bisericii în viaţa personală şi a comunităţii;
 să prezinte interes pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri
spirituale.
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
O. 1.-să răspundă la întrebările profesorului;
O. 2.- să explice cu cuvintele proprii sau să descrie;
O. 3.- să demonstreze cu citate biblice sau patristice;
O. 4.- să generalizeze;
O. 5.- să compare;
O. 6.- să deducă;
O. 7.- să stabilească relaţii;
O. 8.- să sintetizeze;
O. 9.- să judece critic;
O.10.- să interpreteze;
O.11.- să formuleze judecăţi de valoare;
O.12.- să redescopere;
O.13.- să ia decizii;
O.14.- să exprime prin întrebări ceea ce nu au înţeles sau ceea ce ar dori să pună în discuţie.
O. 15.- să asculte cu atenţie explicaţiile profesorului;
b) afectiv – atitudinale:
O.16.-să noteze titlul şi ideile principale ale lecţiei ce urmează a fi desfăşurată;
5
O.17.- receptarea şi conştientizarea valorilor şi evaluarea acestora;
O.18.- reacţia prin asentiment sau satisfacţie;
O.19.- valorizare şi acceptare;
O.20.- preferinţe;
O.21.- organizare;
O.22.- dispoziţia să simtă un climat călduros
O.23.- starea de pregătire;
O.24.-să noteze tema pentru acasă.
Conţinut informativ:
Resurse oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IX-a;
 Planificarea calendaristică, clasa a IX-a;
 Proiectarea unităţii de învăţare: binele şi răul.
Resurse bibliografice:
 ***Biblia, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
 Bunăiaşu, Claudiu Marian, Seminarul didactic universitar, Ed. Universitaria, Craiova, 2005.
 Corbu, Ierom. Dr. Agapie, ,,Sfânta Scriptură şi tâlcuirea ei în opera Sfântului Grigorie de Nyssa”,
Ed. Teofania, Sibiu, 2002.
 Maciuc, Irina, Pedagogie II. Repere ale instruirii, Ed. Sitech, Craiova, 2006.
 Popescu, Pr. Dr. Ion, Popescu Elena, Năstase Manuela, ,,Metodica Predării Religiei”, Ed. România
Creştină, Bucureşti, 1999.
Tipul lecţiei: descoperire pe cale deductivă.
Strategia didactică: centrată pe acţiunea elevilor.
Tipuri de strategii didactice folosite:
 afectiv – atitudinală;
 euristică;
 deductivă;
 transductivă.
Elemente componente ale strategiei folosite:
a) Metode de instruire:
 enunţarea;

6
 precizarea în scris;
 conversaţia didactică;
 explicaţia;
 conversaţia euristică;
 problematizarea;
 argumentarea biblică şi patristică;
 generalizarea;
 explicaţia prin analogie;
 expunere;
 studiul de caz.
b) Mijloace de învăţământ:
 manual de religie;
 materiale ergonomice: tablă, cretă, caiet;
 Sfânta Scriptură;
 experienţa, capacitatea profesională, temperamentul profesorului, caracteristicile clasei şi cele
individuale ale educaţilor.
c) Forme de organizare:
 frontală;
Metode de evaluare:
 observarea comportamentului elevilor;
 chestionarea orală;
 aprecieri verbale;
 observarea notiţelor.
Durata: 50 minute.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Etapele Ob. Timp Conţinut Activitatea profesor/elev Metode şi Mijloac


crt lecţiei op. esenţializat procedee de învăţă
mânt

7
1. Moment O. 1 2 min. - Profesorul salută elevii. / Bună ziua! Conversa- Materiale
organi- O.10 - Rosteşte rugăciunea „Împărate Ceresc …” ţia ergono-
zatoric. O.13 împreună cu elevii. didactică, mice.
O.21 - Notează absenţele. precizare.
O.22 - Realizează managementul clasei.

2. Reactua- O.1. 2 min. - Profesorul solicită răspuns la întrebările: Conversa-


lizarea - Ce puteţi spune despre păcatul strămoşesc şi ţia
cunoştin- care a fost cauza lui? / Este păcatul săvârşit de didactică.
ţelor Adam şi Eva în Eden, iar cauza a fost
anterioa- neascultarea.
re. - De Cine şi cum a fost ridicat însă acest greu
păcat, transmis întregului neam omenesc? / De
către Mântuitorul Iisus Hristos prin Jertfa de pe
Cruce.

3. Pregăti- O.15 1 min - Astăzi vom proceda la o dezbatere sub formă de Explicaţia.
rea elevi- dialog prin care vom încerca să conştientizăm
lor importanţa sfinţeniei în viaţa noastră.
pentru
recepta-
rea noilor
cunoştin-
ţe.

8
4. Enunţa- O.16 1 min Titlul lecţiei: - Profesorul anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul Enunţare, Materiale
rea O.23 ,,Chemarea lecţiei.: Tema de astăzi este ,,Chemarea omului precizare din
titlului şi omului spre spre asemănarea cu Dumnezeu” ( ,,Treptele în scris. dotarea
a asemănarea cu creşterii duhovniceşti”) / Elevii notează data şi clasei:
obiective- Dumnezeu” titlul lecţiei în caiet. tablă,
lor cretă;
urmărite. caietul de
notiţe.

5. Organi- O. 1 5 min. A. Ascultarea. - Fiul lui Dumnezeu, prin Pogorârea Sa la noi, S-a Conversa- Manual,
zarea O. 2 făcut ascultător, iar prin Jertfa de pe Cruce, S-a ţia Sfânta
activităţii O.11 smerit până la moarte. euristică, Scriptură
de O. 6 - Ce înţelegeţi prin ,,ascultare”şi ce s-ar întâmpla problemati caietul de
învăţare. O. 7 dacă toţi am vorbi deodată? / O abilitate necesară zarea, notiţe.
O. 5 în comunicare şi în comuniunea de persoane, fără argumenta
O. 3 de care nu ne-am putea înţelege reciproc. rea
O.10 - Cei care comunică între ei se văd reciproc? / biblică,
O.17 Desigur. generaliza
O.19 - Ştiind că Dumnezeu este întreit în Persoane, iar rea,
O.23 noi suntem fiinţe personale putem să-L vedem pe precizarea
O.16 Dumnezeu? Nu, de ce? Da, de ce? / Nu. Pentru că în scris.
este necuprins şi necunoscut după firea Sa. Da.
Pentru că este spiritual şi personal aşa cum
suntem şi noi creaţi de Dumnezeu cu trup şi
suflet.
- a) Deci vederea lui Dumnezeu este o vedere
suprafirească, prin ascultare, prin puterea lui
9
Dumnezeu şi prin credinţă.
- Sfântul Teofil, episcopul Antiohiei, care a trăit
în sec. al II-lea d. Hr, este primul de la care aflăm
de ,,ochii sufletului” şi de ,,urechile inimii”.
- Ce le spune Mântuitorul ucenicilor Săi în
Parabola Semănătorului? / ,, De aceea le vorbesc
în pilde, că, văzând, nu văd şi, auzind, nu aud,
nici nu înţeleg. Şi se împlineşte cu ei proorocia
lui Isaia, care zice: Cu urechile veţi auzi, dar nu
veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi
vedea” (Matei, cap 13, vv. 13-14).
O. 1 1 min. B. Atributele - Văzând pe Dumnezeu cu ochii sufletului cum Îl Conversa- Sfânta
O. 2 divine. putem descrie? / Că este de faţă, prezent. Este ţia, Scriptură
O. 5 sfânt, dulce şi de negrăit, bun şi drept, generaliza manualul
O. 7 milostiv şi îndelung răbdător, ştie ce este mai rea, caietul de
O. 9 bine să facem, este puternic. Dumnezeu este precizarea notiţe.
O.17 întreit în Persoane, este comuniune de iubire. în scris.
O.18 Este înfăţişat în Vechiul Testament prin trei
O.19 tineri, primiţi de Patriarhul Avraam la Sejarul
O.23 Mamvri, având plenitudinea frumuseţii.
O.16 -b) Deci Dumnezeu are plenitudinea frumuseţii.

10
O. 1 2 min. C. Porunca - Dar fiinţa umană de după cădere cum o Conversa- Manualu
O. 2 asemănării. caracterizaţi? / Omul este neputincios şi slab. ţia Sfânta
O. 4 - Fiul lui Dumnezeu, întrupându-Se, a înnoit firea euristică, Scriptură
O. 6 omenească cea căzută şi ne-a lăsat un nume, cel generaliza caietul d
O. 7 de ,,creştin”. rea, notiţe.
O.11 - Care credeţi că este etimologia acestui nume? / precizarea
O.15 Vine de la numele Domnului nostru Iisus Hristos, în scris.
O.17 care înseamnă Cel Uns, adică Împărat.
O.19 - Purtând acest nume triumfător, ce se cade să
O.16 împlinim? / Asemănarea cu Domnul Iisus Hristos.
- c) Deci omul trebuie să tindă spre desăvârşire.

O. 1 13 D. Dragostea lui - Ce îşi doreşte omul în general? / Să fie fericit, să Conversaţi Manualu
O. 3 min. Dumnezeu, fie iubit. a euristică, Sfânta
O.10 dătătoare de - Cum credeţi că este dragostea lui Dumnezeu argumenta Scriptură
O.17 viaţă. faţă de oameni? Argumentaţi biblic. / ,, rea caietul d
O.19 Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său biblică, notiţe.
O. 2 Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să generaliza
O. 5 nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan, cap. 3, rea,
O. 6 v. 16). precizarea
O. 4 - d) Deci Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii în în scris,
O. 7 chip desăvârşit. expunerea
O. 9 - Când şi cum simţim noi dragostea lui studiul de
O.11 Dumnezeu? / Prin observarea naturii, prin citirea caz.
O.12 Sfintei Scripturi, prin Sfânta Liturghie la Biserică,
O.14 prin anumite momente din viaţa noastră, prin
O.15 rugăciunea particulară. Şi este dătătoare de
O.16 fericire. De ce unii oameni la necaz se depărtează
O.18 de Dumnezeu?
O.19 - Depărtarea lui Dumnezeu cum o simţim? /
O. 2 Crudă şi nemiloasă.
- Am să dau un exemplu real:

11
,,La un creştin i-a murit soţia. Ea fusese o
femeie foarte credincioasă. Şi pentru acest fapt
soţul ei nu i-a făcut nici îmormântare religioasă şi
chiar trupul i l-a dus să fie ars ca să nu mai ştie
nici de Dumnezeu şi nici de dânsa.
Altcineva, o credincioasă, murindu-i soţul, a
stăruit cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu şi
zicându-i: ,,Iată, ai zis că dacă voi crede în Tine,
nu voi mai avea nici un necaz, iar Tu mi-ai luat
sprijinul meu?” Şi mergând cu trupul neînsufleţit
la biserică, s-a rugat de toţi să stăruie împreună în
rugăciune căci credea că aşa Dumnezeu îl va
învia pe soţul ei. Si aşa s-a şi întâmplat”.
- Ce putem înţelege prin aceste două cazuri? / În
primul caz, nu soţia a murit ci soţul a murit
sufleteşte, iar în al doilea caz a înviat nu numai
soţul ci şi femeia cea stăruitoare la Dumnezeu,
care şi-a câştigat şi viaţa ei sufletescă, şi pe a
sotului ei.
- e) Deci credinţa curată în Dumnezeu şi stăruinţa
în rugăciune prelungeşte viaţa sufletească şi
trupească.
- Puteţi enumera câteva cazuri asemănătoare din
Sfânta Scriptură? / Pentru primul caz soţul cel
căzut în deznădejde se aseamănă lui Iuda
Iscarioteanul. Pentru al doilea caz sunt
asemănătoare minunile învierii fiicei lui Iair, a
tânărului văduvei din Nain, a lui Lazăr.
O. 1 12 E.Despătimirea. - Poate cineva să spună cum putem ajunge la Conversaţi Manualu
O.11 min. despătimire? / Pe măsură ce înaintăm în dragostea a euristică, Sfânta
O.12 de Dumnezeu. argumenta Scriptură
O. 2 - Dar cum putem rămâne statornici în curăţie? rea caietul d

12
O. 3 / Prin iubirea aproapelui, prin Puterea lui biblică, notiţe.
O.10 Dumnezeu, prin dreapta judecată a Sfinţilor generaliza
O.17 Părinţi, prin dreapta măsură şi străduinţă. rea,
O.18 - Daţi câteva exemple din Sfânta Scriptură în care precizarea
O.19 suntem chemaţi la sfinţenie şi la iubirea de în scris.
O.23 semeni. / ,,Sfinţiţi-vă pe voi înşivă şi veţi fi sfinţi,
O.16 că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt”
(Levitic, cap. 20, v. 7).
,,Ci, după Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi
voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii. Că scris
este: Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt” (I Petru,
cap. 1, vv. 15-16).
,,Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar
cel ce nu va crede se va osândi” (Marcu, cap. 16,
v. 16).
,,Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă,
dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu
veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi”
(Ioan, cap.6, v. 53).
,,Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi
viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc
despre Mine” (Ioan, cap. 5 v. 39).
,,Şi Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi
veţi afla; bateţi şi vi se va deschide” (Luca, cap.
11, v. 9).
,,Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe
fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel
ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe
Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L
iubească” (I Ioan, cap. 4, v. 20).

-f) Deci iubirea de Dumnezeu şi de aproapele este


curăţitoare desăvârşită de orice păcat şi ne
conduce spre asemănarea cu El.

13
O. 1 7 min. F. Dobândirea - Cine poate spune care este scopul vieţii? Conversa- Manualu
O. 3 Duhului Sfânt. Argumentaţi biblic şi patristic. / Fericirea veşnică. ţia Sfânta
O. 6 Resădirea şi ,, Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască euristică, Scriptură
O.15 regăsirea în pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus argumenta caietul d
O.10 Dumnezeu. Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan, cap. 17, v. 3). rea biblică notiţe
O. 2 Sfântul Serafim de Sarov, un ascet rus care a trăit şi
O.17 în Mănăstirea Sarov din Rusia, în secolul al patristică,
O.19 XVIII-lea, spunea că ,, adevaratul scop al vieţii explicaţia
O.23 creştine constă în dobândirea Duhului Sfânt.” prin
O.16 - Cum dobândim pe Duhul Sfânt? Argumentaţi analogie,
biblic şi patristic. / Cercetând Scripturile de generaliza
Dumnezeu insuflate, care ne fac simţită prezenţa rea,
lui Dumnezeu. Prin învăţăturile şi canoanele precizarea
Sfinţilor Părinţi. Prin Sfintele Taine şi rânduieli în scris.
bisericeşti. Prin nevoinţă duhovnicească, dreapta
judecată, dreapta măsură, prin smerenie. Botezul
în numele Sfintei Treimi, evenimentul de la
Cinzecime şi binecuvântarea Sf. Ap. Pavel
amintesc de pogorârea Duhului Sfânt:
,, Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi
dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (II Corinteni,
cap. 13, v. 13). Caracterul insuflat al Sf. Scripturi:
,, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi
de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre
îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate”
(II Timotei, cap 3, v. 16).
- g) Deci prin unirea cu Hristos devenim o făptură
nouă şi ne resădim în grădina lui Dumnezeu.
- Prin smerenie recunoaştem că datorită lui
Dumnezeu existăm, ne mişcăm şi suntem oameni:
,,Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem,

14
precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci ai
Lui neam şi suntem” (Fapte, cap. 17, v. 28).
- Însuşi Dumnezeu ne luminează prin Sfânta
Scriptură, ne întăreşte cu Tăria Puterii Lui prin
Sfintele Taine, şi ne călăuzeşte pe cărarea cea
dreaptă, străbătută de Sfinţii Săi.

6. Fixarea O.15 1 min. Concluzii: Prin urmare să ne sârguim: Generaliza Materiale


şi O.17 importanţa  să conştientizăm importanţa sfinţeniei; rea, ergono-
sistemati- O.19 sfinţeniei,  să- L iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele; precizarea mice,
zarea O.16 învăţături.  să fim ascultători; în scris. caietul d
cunoştin-  să credem că Dumnezeu împlineşte toate notiţe
ţelor promisiunile.

15
7. Tema O.15 1 min. Îmbogăţirea - Citiţi zilnic două capitole din Noul Testament Explicaţia Sfânta
pentru O.24 cunoştinţelor, sau din întreaga Sfântă Scriptură. Scriptură
acasă. O.20 deprinderea de manualul
O.22 apreciere şi
deosebire a
binelui şi răului.

8. Aprecie- O.23 2 min Climat sufletesc - Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! Conversa- Experien
rea O.22 pozitiv. - Profesorul rosteşte rugăciunea de mulţumire: ţia capacita-
activităţii O.21 ,,Cuvine-se cu adevărat ...”. didactică. tea
elevilor O.10 - Salută elevii: Doamne ajută! profesio-
nală,
tempera-
mentul
profesoru
lui,
caracteris
ticile
clasei
cele
individu-
ale a
educaţilo

16
OGLINDA TABLEI
Data: Craiova,2009.

,,Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu”

Ideile principale ale lecţiei:


 vederea lui Dumnezeu este o vedere suprafirească, prin ascultare, prin puterea lui Dumnezeu şi prin
credinţă;
 Dumnezeu are plenitudinea frumuseţii;
 omul trebuie să tindă spre desăvârşire;

17
 Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii în chip desăvârşit;
 credinţa curată în Dumnezeu şi stăruinţa în rugăciune prelungeşte viaţa sufletească şi trupească;
 Iubirea de Dumnezeu şi de aproapele ne conduce spre asemănarea cu El;
 prin unirea cu Hristos devenim o făptură nouă.

Învăţături:
 să conştientizăm importanţa sfinţeniei;
 să- L iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele;
 să fim ascultători;
 să credem că Dumnezeu împlineşte toate promisiunile.

18
CURS DE RELIGIE
CHEMAREA OMULUI SPRE ASEMĂNAREA CU
DUMNEZEU
A. Ascultarea
a) Prin ascultare noi putem ,,să vedem” pe Dumnezeu în mod suprafiresc cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin
credinţă.
B. Atributele divine
b) Gândindu-ne la fiinţa lui Dumnezeu nu putem decât ,,să ne uimim”, iar dacă ne gândim la atributele Lui,
putem să cugetăm că Dumnezeu are plenitudinea frumuseţii.
C. Porunca asemănării cu Dumnezeu
c) Purtând numele de creştin trebuie să tindem spre desăvârşirea care ne-o imprimă acest nume.
D. Dragostea lui Dumnezeu
d) Omului, fiindu-i specifice bucuria şi dragostea, pe acestea le află desăvârşit în ,,fiinţa” divină, deoarece
Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii în chip desăvârşit.
e) Chiar în cele mai grele clipe ale vieţii noastre Dumnezeu ne ajută, chiar dacă nu înţelegem acest ajutor.
Credinţa curată în Dumnezeu şi stăruinţa în rugăciune prelungeşte viaţa sufletească şi trupească
E. Despătimirea
f) Iubirea de Dumnezeu şi de aproapele ne conduce treptat spre sfinţenie, despătimire şi spre asemănarea cu
Chipul lui Dumnezeu, adică cu Mântuitorul Iisus Hristos.
F. Dobândirea Duhului Sfânt
g) Unindu-ne cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos sufleteşte, prin poruncile şi învăţăturile Sale, prin
canoanele şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi, şi trupeşte, prin Sfintele Taine, prin participarea la Sfânta
Liturghie, prin fapte bune, prin smerenie, sârguinţă, dreaptă judecată, dreaptă măsură, ne ,,sădim în
Dumnezeu”, adică ne îndumnezeim şi devenim o făptură nouă, adică ne împlinim menirea de a fi ,,după
Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu”, hristoşi, fructe ale pomului vieţii, spiritualizate şi veşnic fericite.

19
20
CURS DE RELIGIE
CHEMAREA OMULUI SPRE ASEMĂNAREA CU
DUMNEZEU
A. Ascultarea
a) Prin ascultare noi putem să vedem pe Dumnezeu în mod suprafiresc cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin
credinţă.
B. Atributele divine
b) Gândindu-ne la fiinţa lui Dumnezeu nu putem decât ,,să ne uimim”, iar dacă ne gândim la atributele Lui,
putem să cugetăm că Dumnezeu are plenitudinea frumuseţii.
C. Porunca asemănării cu Dumnezeu
c) Purtând numele de creştin trebuie să tindem spre desăvârşirea care ne-o imprimă acest nume.
D. Dragostea lui Dumnezeu
d) Omului, fiindu-i specifice bucuria şi dragostea, pe acestea le află desăvârşit în ,,fiinţa” divină, deoarece
Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii în chip desăvârşit.
e) Chiar în cele mai grele clipe ale vieţii noastre Dumnezeu ne ajută, chiar dacă nu înţelegem acest ajutor.
Credinţa curată în Dumnezeu şi stăruinţa în rugăciune prelungeşte viaţa sufletească şi trupească
E. Despătimirea
f) Iubirea de Dumnezeu şi de aproapele ne conduce treptat spre sfinţenie, despătimire şi spre asemănarea cu
Chipul lui Dumnezeu, adică cu Mântuitorul Iisus Hristos.
F. Dobândirea Duhului Sfânt

21
g) Unindu-ne cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos sufleteşte, prin poruncile şi învăţăturile Sale, prin
canoanele şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi, şi trupeşte, prin Sfintele Taine, prin participarea la Sfânta
Liturghie, prin fapte bune, prin smerenie, sârguinţă, dreaptă judecată, dreaptă măsură, ne ,,sădim în
Dumnezeu”, adică ne îndumnezeim şi devenim o făptură nouă, adică ne împlinim menirea de a fi ,,după
Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu”, hristoşi, fructe ale pomului vieţii, spiritualizate şi veşnic fericite.

BIBLIOGRAFIE

 Corbu, Ierom. Dr. Agapie, ,,Sfânta Scriptură şi tâlcuirea ei în opera Sfântului Grigorie de Nyssa”,
Ed. Teofania, Sibiu, 2002.
 Mladin, Mitrop. Nicolae, ,,Asceza şi Mistica Paulină”, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.

SCHEMA LECŢIEI
 Rugăciunea
...................................................................................................................................................................
minutul 0
22
 Reactualizarea
...............................................................................................................................................................
minutul 2
 Prezentarea metodei şi obiectivelor
.............................................................................................................................. minutul 4
 Titlul
...................................................................................................................................................................
.......... minutul 5
Ca să ajungi la asemănarea cu Dumnezeu, întâi trebuie:
,,să îţi doreşti”
şi ca să îţi doreşti, trebuie:
A. să-L asculţi, să-L vezi
................................................................................................................................................... minutul
6
B. să-L cunoşti
................................................................................................................................................................
minutul 11
C. să-L auzi, ,,creştin” cheamă
...................................................................................................................................... minutul 12
D. să-L simţi
...................................................................................................................................................................
. minutul 14
E. să te curăţeşti de patimi
.............................................................................................................................................. minutul 27
F. să te întăreşti în Dumnezeu, Sf. Taine
........................................................................................................................ minutul 39
G. să rămâi în Dumnezeu, smerenia, iubirea de aproapele
............................................................................................ minutul 43
Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a făcut asemenea nouă
pentru ca
pe noi să ne ridice la asemănarea cu Dumnezeu.
 Fixarea, învăţăturile
.................................................................................................................................................... minutul 46

23
 Tema
...........................................................................................................................................................................
minutul 47
 Aprecierea, evaluare, rugăciunea
............................................................................................................................... minutul 48
 Pauza
...........................................................................................................................................................................
minutul 50

Lecţia este bine să fie întâi:


1. asistată, cum făcea Sf. Ap Pavel, pentru a vedea nevoile, problemele, posibilităţile noi;
apoi:
2. dirijată, de comunicare a noilor cunoştinţe.
http://cis01.central.ucv.ro/DPPD/cbunaiasu.htm

PROIECT DE LECŢIE
CLASA: a IX- a
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”
DISCIPLINA: RELIGIE
LECTIA: CHEMAREA OMULUI SPRE ASEMĂNAREA CU DUMNEZEU
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: dobândire/ însuşire de noi cunoştinţe
DURATA: 1 ORĂ
PROPUNĂTOR: profesor OCTAVIAN BUTUZA
OBIECTIVE OPERAŢIONALE (COMPETENŢE SPECIFICE)
1. Să prezinte căderea în păcat a omului
2. Să identifice modele de comportament creştin în exemplele biblice
3. Să cunoască treptele desăvârşirii creştine
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
24
 SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia,
problematizarea, feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă colorată, manual.

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă


BIBLIOGRAFIE:
1. Manual
2. Biblia
3. Cărţi de rugăciuni

25
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Modalităţi
Momentele Metode şi Forme de Resurse
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor de
instruirii (timp) procedee organizare materiale
evaluare
Moment - Profesorul rosteşte cu elevii rugăciunea Rostesc rugăciunea Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
organizatoric Verifică prezenţa elevilor şi disponibilitatea colectivului Elevii spun absenţii şi se
(2 min) clasei pentru începerea orei. pregătesc de lecţie.
- Elevii notează în caiet titlul Expunerea Frontal Tablă, -
Captarea atenţiei Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi precizează lecţiei, ascultă şi devin atenţi cretă
(1 min) obiectivele urmărite la competenţele specifice
urmărite.
Evaluare
Reactualizarea Profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebări din Elevii răspund la întrebări Conversaţia Frontal Manual orală
cunoştinţelor clultura lor generală despre sfinţi respectiv respectul pe expunându-şi punctele de euristică
asimilate anterior care trebuie să-l ofere acestora. vedere
(7 min)

O1 Notează titlul lecţiei pe tablă. Elevii răspund cu ajutorul Evaluare


Prezintă elevilor crearea omului de către Dumnezeu după profesorului, dacă va fi nece- Conversaţia orală
O2 chipul şi asemănarea Lui. sar. Expunerea Frontal Manual
Explică elevilor ce înseamnă căderea în păcat. Elevii raspund eventualelor Modelarea Biblia
Dirijarea învăţării. O3 Prezintă elevilor treptele desăvârşirii creştine, întrebări. Notează în caiete.
explicnadu-le pe fiecare în parte.
Obţinerea Adresează elevilor întrebări cu privire la lecţia predată şi Elevii răspund. Pun întrebări. Exerciţiul Individual Manual Evaluare
performanţei fixează cunoştinţele. Apoi explică elevilor eventualele Feed-back- Biblia scrisă
neînţelegeri. ul
Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru ora următoare. Sunt atenţi la cerinţe -
Rosteşte rugăciunea. Rostesc rugăciunea

26
27
Schiţa tablei
CHEMAREA OMULUI SPRE ASEMĂNAREA CU DUMNEZEU
Căderea în păcat a determinat o schimbare profundă a relaţiei omului cu Dumnezeu, cu natura şi cu el însuşi.
1. Prin căderea în păcat, chipul dumnezeiesc în om slăbeşte dar nu dispare de tot
2. O dată cu omul întreaga creaşie a decăzut din comuniunea cu Dumnezeu.
3. Slăbirea comunicării cu Dumnezeu prin păcat strămoşesc a determinat nevoia unui efort sporit pentru împlinirea legii lui
Dumnezeu şi înclinarea spre păcat.
Sfinţirea omului este realizată prin botez.
Desăvârşirea este starea de sfinţenie la care poate ajunge creştinul prin purificare, iluminare şi unire cu Dumnezeu. Treptele
desăvârşirii sunt:
1. Credinţa primită de om la botez trebuie întărită pe parcursul vieţii prin efort personal şi voinţă proprie.
2. Frica de Dumnezeu – îl ajută pe om să conştientizeze importanţa mântuirii.
3. Pocăinţa – presupune conştientizarea păcatului, regretul pentru faptele rele
4. Înfrânarea – păcatele repetate devin patimi, după eleiberarea din păcat prin spovedanie omul trebuie să îşi înfrâneze faptele
rele.
5. Răbdarea
6. Nădejdea
7. Nepătimirea – starea la care ajunge omul după ce parcurge celelalte trept ale desăvârşirii.

28

S-ar putea să vă placă și