Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BACĂU Nr. 290850 din 19.04.2017


SERVICIUL RESURSE UMANE

APR O B
POSTAREA PE PAGINA DE
INTERNET/INTRANET A I.P.J BACĂU

ŞEFUL INSPECTORATULUI
Chestor de poliţie
OPRIŞAN VASILE

ANUNT

Având în vedere prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinului
M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.,
ambele cu modificările şi completările ulterioare, Legeii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Ordinului
M.A.I. nr. 31/2017 privind abrogarea ordinului afacerilor interne nr. 1371/2006 pentru aprobarea
”Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de
învăţământ postliceal din M.A.I.”,
În conformitate cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17278 din
01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc
personal pentru nevoile M.A.I., ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17582 din
14.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de
admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I.., precum şi ale Dispoziţiei directorului general
al D.G.M.R.U. nr. II/17590 din 14.03.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în
instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. – sesiunea 2017;

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr.
2, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, la forma de invatamant „cu frecventa”:
 în unităţi de invăţământ postliceal (şcoli postliceale) ale M.A.I. şi M.Ap.N. (pe locuri ale M.A.I. );
 şi în unităţi de invăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. (pe locuri ale M.A.I. ) şi S.R.I. (pe locuri
ale M.A.I. ),dupa cum urmează:

1
I. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL (agenţi de poliţie):
a) La şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, durata studiilor: 2 ani
din care locuri
pentru

Romi

Alte minoritati
Nr.
Nr. Institutia de Specialitatea/ Nr total
locuri
crt. invatamant calificarea locuri
/beneficiar

1. Şcoala de Agenţi de 554 500 IGPR 14 8


Poliţie 7 DRPCIV
„Vasile Lascăr” 10 DGP - -
Câmpina 37 SIE

Agent de
5. Şcoala de Agenţi de politie
Poliţie 150 150 IGPR 6 3
„Septimiu Mureşan”
Cluj-Napoca
6. Şcoala de Pregătire a Agent de 150 120 IGPF 3 2
Agenţilor Poliţiei de politie de 25 IGI
Frontieră „Avram frontiera - -
Iancu” Oradea 5 DGP

b) La şcolile postliceale ale M.Ap.N (maiştrii militari) – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor :
2 ani

Institutia de invatamant/
Nr. Nr. locuri
specialitatea/ Total
crt.
specializarea

1 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”

Armament şi instalaţii de lansare 2


Auto 2
Geniu 1
Construcţii 1 12
Tehnică de comunicaţii 2
Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii 2
Intendenţă 2
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”
Artilerie navală şi antiaeriană 2
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 4
14
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 2
Motoare şi instalaţii electrice navale 6
Total număr de locuri 26

2
II. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (ofiţeri):
din care locuri
pentru:
superior ale
invatamant
Unitati de

minoritatiAlte
Nr. Durata Domeniul de Nr. de

Maghiari
Universitatea Facultatea Specializarea Beneficiar

Romi
crt. studiilor licenta locuri

1. Academia de Facultatea de 3 ani Siinte militare, Ordine si siguranta


IGPR 8 6 4
Poliţie Poliţie informatii si publica - frecvenţă 270
MINISTERULUI AFACERILOR

„Alexandru Ioan ordine publica 1 SIE


Cuza” Bucureşti 14 ANP
INTERNE (M.A.I.)

5 ANP-RM
Facultatea de 3 ani Siinte militare, Ordine si siguranta 50 IGPF 2 2 2
Poliţie de informatii si publica - frecvenţă 10 IGI
Frontiera ordine publica -
10 DGP
Facultatea de 4 ani Drept Drept - frecvenţă 85 IGPR
Stiinte juridice 5 IGI
si 10 IGPF -
administrative 5 SPP
5 IGJR
5 MApN
SERVICIUL ROMAN DE

13. Academia Facultatea de 3 ani Siinte militare,


INFORMATII (S.R.I.)

Naţională de Informaţii informatii si Psihologie-informaţii 9 - -


Informaţii ordine publica
„Mihai Viteazul” Facultatea de 3 ani
Bucureşti Studii de
Intelligence
Studii de securitate şi
5 - -
informaţii

15. Universitatea Facultatea de 3 ani Siinte militare, 2


Nationala de Comandă şi informatii si
Logistica - -
Aparare “Carol Stat Major ordine publica
I” Bucureşti
16. Academia Facultatea de 3 ani Managementul 2 - -
Forţelor Terestre Ştiinţe Militare organizaţiei – Artilerie şi
rachete

3
(M.Ap.N)MINISTERULUI APARARII NATIONALE
„Nicolae Siinte militare, Managementul 1
- -
Bălcescu” Sibiu informatii si organizaţiei - Auto
ordine publica Managementul sistemelor
de comunicaţii militare –
3 - -
Comunicaţii şi
informatică
3 ani Management economico-
Facultatea de financiar - Finanţe- 12 - -
Management contabilitate
Militar Stiinte Administraţie publică -
administrative 4 - -
Intendenţă
21. Academia Facultatea de 4 ani Inginerie de Armament, aparatură
Tehnică Mecatronica si armament, rachete artileristică şi sisteme de 2 - -
MilitarăBucureşt Sisteme si munitii conducere a focului
i Integrate de Materiale energetice şi
5 - -
Armament apărare CBRN
Inginerie genistica Sisteme pentru baraje de
mine, distrugeri şi 4 - -
mascare
Ingineria Blindate, automobile şi
4 - -
autovehiculelor tractoare
Inginerie civila Constructii si fortificatii 2 - -
Inginerie Topogeodezie şi
geodezică automatizarea asigurării 4 - -
topogeodezică
Facultatea de 4 ani Inginerie Echipamente şi sisteme
5 - -
Sisteme electronica si electronice militare
Electronice telecomunicatii Comunicaţii pentru
3 - -
Militare apărare şi securitate
Ingineria Ingineria şi securitatea
sistemelor sistemelor informatice 5 - -
militare
Calculatoare si Calculatoare şi sisteme
tehnologia informatice pentru apărare 4 - -
informatiei şi securitate naţională
31. Institutul Medico-Militar 6 ani Sanatate Medicină generală 5
D.M -
Bucuresti
32. Academia Facultatea de 4 ani Inginerie marina Navigaţie, hidrografie şi 4
Navală „Mircea Inginerie si navigatie echipamente navale
- -
cel Bătrân” Marină
Constanta

4
 Recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru
nevoile M.A.I. se realizează în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate şi specialitetea
pentru care optează candidaţii, conform ofertei educaţionale.

 Candidaţii care optează pentru locurile poliţiei de frontieră şi nu au domiciliul/reşedinţa într-un


judeţ limitrof frontierei de stat, sunt recrutaţi de structurile de resurse umane din unităţile cu sarcini de
recrutare din subordinea IGPR unde aceştia locuiesc, potrivit cărţii de identitate;

 Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. sunt comune pentru
femei şi bărbaţi.

 Repartizarea candidaţilor pe structuri beneficiare se face în limita locurilor prevăzute acestora după
desfăşurarea concursului, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere şi opţiunii elevului /
studentului.

A. CONDIŢII LEGALE SICRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE A


CANDIDAŢILOR PENTRU ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

 CONDIŢII LEGALE:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în Romania;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea se constată de structurile de
specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor
specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura
de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării
medicale);
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la
concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat(dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu
adeverinţă -pentru promotia 2017,care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că
au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractual individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, asa cum sunt definite prin lege.

 CRITERII SPECIFICE:
a) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; exceptie fac candidaţii pentru
instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină(candidatii
pentru locurile M.A.I. la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa si Şcoala Militară de Maiştri
5
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa)care trebuie să aibă înălţimea de minimum
1,60 m.
b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene
în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidaţii la instituţiile de învăţământ superior si şcolile postliceale ale M.Ap.N., care pregătesc
personal pentru nevoile M.A.I. trebuie să îndeplinească şi criteriul de vârsta de 27 de ani, împliniţi în anul
participării la concursul de admitere. Suplimentar, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile MAI la
alte instituţii de învăţământ (M.Ap.N. şi S.R.I.), trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare
şi selecţie impuse de organizatori, care pot fi consultate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de
învăţămînt.

Candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie
să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 Suplimentar condiţiilorşi criteriile menţionate anterior, candidatii pentru Academia Naţională


de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de recrutare:
a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în
cazul celor căsătoriţi);
b) au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2017;
c) sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverinta care dovedeste sustinerea
examenului de bacalaureat in sesiunea iune – iulie 2017;
d) au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la
examenul de bacalaureat 7,00;
e) cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
f) nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
g) sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;
h) sunt apţi psihologic;
i) au o conduită civică şi morală corespunzătoare;
j) nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune
săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din
culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
k) în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după
admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
l) candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii
sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
m) sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de
Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a
teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu
unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;

6
n) acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor
drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
o) acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de
securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea
eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
p) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor
de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior
cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se
realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia
înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta
dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

 De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la


concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”a Serviciului
Român de Informaţii nu se acordă derogări.

 Nu se pot înscrie la concursul de admitereorganizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai


Viteazul”a Serviciului Român de Informaţii:
a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi
devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a
ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer
de informaţii;
d) tinerii care anterior şcolarizării au consumat sau au desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau
amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub
control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

Candidaţii care participă la concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai


Viteazul”vor constitui două dosare distincte, astfel:

Dosar nr.1 – un dosar plic care contine toate documentele prezentate la dosarul de recrutarepentru
instituţiile de învăţământ superior şi şcolile postliceale ale M.A.I. si M.Ap.N
Dosar nr. 2 – contine urmatoarele:
1. un dosar plic
2. copie după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă sau adeverinţa-tip în original
(numai pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie
2017),însoţită de situaţia şcolară;
3. în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii acreditate de învăţământ
preuniversitar din străinătate vor prezenta la înscriere dovada echivalării acestor studii de către
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul M.Ed.N.C.S, în
condiţiile legii;

7
4. copie a certificatului de naştere;
5. copie a cărţii de identitate;
6. copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei
care şi-au schimbat numele;
7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
8. trei fotografii color 3/4;
9. fişa medicală şi analizele M.R.F. şi V.D.R.L.;

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi xerocopiate şi certificate


pentru conformitate, de compartimentul cu sarcini de recrutare, în prezenţa acestuia, conform prevederilor
legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau
alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.
În situaţia în care, din iniţiativa candidatului, se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente,
acestea vor fi acceptate.

B. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILORŞI COMPLETAREA DOSARULUI DE


RECRUTARE

I. Înscrierea candidaţilor :

Înscrierea candidaţilor se face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău – Serviciul


Resurse Umane, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00 – 15:00, după cum urmeză:
 Pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi
S.R.I. precum şi pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N până la data de 26 mai 2017;
 Pentru şcolile postliceale ale M.A.I.,până la data de 21 iulie 2017.

 Înscrierea candidaţilor constă în completarea:

1. Cererii de înscriere;
2. Declaraţieide confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare,ambeleformulare tipizate
vor fi furnizate de Serviciul Resurse Umane.

 În momentul înscrierii candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate în termenul de valabilitate
şi instrumente pentru scris.

II. Completarea dosarelor de recrutare :

Ulterior înscrierii, candidatii vor completadosarul de recrutare, dupa cum urmeaza:


 Pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., şcolile
postliceale ale M.Ap.Nşi la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” din cadrul
S.R.I.până la data de12 iunie 2017;
 Pentru concursul de admitere la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, până la
data de 26 iunie 2017;
 Pentru concursul de admitere laşcolile postliceale ale M.A.I., până la data de 18 august 2017.

8
 Pentrucandidaţii înscrişi la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior şi şcolile
postliceale ale M.A.I. si M.Ap.N, dosarele de recrutarese completeaza cu următoarele documente:
1. copie după diploma de bacalaureat/diplomă echivalentă cu aceasta(excepţie fac candidaţii din
promotia 2017, care vor depune o adeverinţă care atestă promovarea examenului de
bacalaureat însoţită de situaţia şcolară. În adeverinţă eliberată de liceu se menţionează notele
obţinute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma).
În situaţia în care până la data stabilită pentru compltarea dosarelor de recrutare,
candidaţii promoţiei 2017 nu pot intra în posesia adeverinţei eliberată de lice din care să rezulte
faptul că au promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeveriţă
eliberată de liceu din care să reeasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2017,
urmând ca adeverinţa careatestăfaptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat să
fie depusă la instituţia de învăţământ, sub rezerva neînscrierii pentru preobele de selecţie şi
verificare a cunoştinţelor.
2. copie după foaia matricolădin perioada studiilor liceale,
3. copie după actul de identitate,
4. copie după certificatul de nastere al candidatului, sotului/ sotieişi fiecărui copil, ale certificatului
de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă,
5. copie dupa carnetul de munca/certificatului stagiu de cotizare si/sau altordocumente doveditoare
care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar,
6. curriculum vitae – Europass (CV) – dupa modelul anexat,
7. autobiografia – dupa modelul anexat,
8. tabel nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului – dupa modelul anexat,
9. certificat de cazierul judiciar,
10. fişă medicală tip de încadrare în M.A.I. – se obtine de la Centrul Medical Judetean Bacău
dupăînscrierea candidatului la Serviciul Resurse Umane(numai pentru candidaţii declaraţi ,,apt”
la evaluarea psihologică);
11. 2 fotografii color (3 x 4 cm);
12. o fotografie color 9 x 12 cm;
13. un dosar plic.

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi xerocopiate şi certificate


pentru conformitate, de compartimentul cu sarcini de recrutare, în prezenţa acestuia, conform prevederilor
legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau
alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.
În situaţia în care, din iniţiativa candidatului, se prezintă la dosar copii legalizate ale unor
documente, acestea vor fi acceptate.

 Candidaţii au posibilitatea să opteze pentru locurile MAI la una sau mai multe instituţii de învăţământ
superior şi/sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către
instituţiile organizatoare permit participarea la probele de selecţie şi de evaluare a cunoştinţelor.
Candidaţii care au mai multe opţiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare
instituţie de învăţământ pentru care au optat, cu precizarea că fişa medicală se depuneîn dosarele de
recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul prin parafa şi semnătura
medicului.

9
 La completarea cererii de inscriere candidatii vor opta pentru limba străină la proba de evaluare a
cunoştinţelor, după cum urmează:

1. la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” : limba engleză / franceză / germană / rusă /
spaniolă;
2. la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I: limba engleză / franceză;
3. la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” din cadrul S.R.I.: limba engleză/ franceză/
germană/ rusă;
4. la instituţiile de învăţământ superior şi şcolile de învăţământ postliceal ale MApN: limba engleză.

 Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau
echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar,
următoarele documente:
- atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în original; în cazul în care se prezintă copia legalizată,
aceasta se acceptă;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
- foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

 Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria
răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie
etnică/minoritară, constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie/ minoritate.
 Candidaţii înscrişi pe locurile M.A.I. la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
„Amiral Ion Murgescu” Constanţa efectuează examinarea medicală specială la Centrul de
Medicină Navală Constanţa.
 Candidaţii înscrişi pe locurile M.A.I. la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Terestre „Basarab I” Piteşti susţin proba psihotehnică la sediul unităţii de învăţământ postliceal în
perioada 07 – 08 august 2017, potrivit graficului concursului de admitere care este disponibil la adresa
http://ncoacademy.ro.
 Candidaţii care participă la concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul” din cadrul S.R.I. vor completa lainscriere, suplimentar cererii si declaratieimentionate si
ocerere tip de înscriere la concurs, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai
Viteazul” - formular tipizat furnizat de Serviciul Resurse Umane.

C. EXAMINAREA MEDICALA SI EXAMINAREA PSIHOLOGICA

Prima etapa de selectie a candidatilor se organizeaza la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacăusi


cuprinde:
- Examinarea psihologică – se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de
Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne. Informaţii cu privire la locul şi data evaluării
psihologice vor fi postate pe site-ul inspectoratuluibc.politiaromana.ro, în timp util.
- Examinarea medicală–Fişa medicală-tipse eliberează de catre Centrul Medical Judeţean Bacău,
in baza adresei înmânate candidatului cu ocazia inscrierii la Serviciul Resurse Umane(numai
candidaţilor declaraţi ,,apt” la evaluarea psihologică).

10
 Pentru candidaţii care nu au promovat evaluarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”,
activitatea de recrutare încetează.
 Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare,
cu excepţia examinărilor suplimentare.

D. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE


ÎNVĂŢĂMÂNT

Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor


efectuate la unităţile de recrutare, se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de
învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către
fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de
concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de
învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal.

- Candidaţii pentru Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” se înscriu la sediul acesteia în
perioada 24 - 25.07.2017, între orele 08:00 – 16:00, după cum urmează:
a. candidaţii de la Facultatea de Poliţie în ziua de 24.07.2017;
b. candidaţii de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea ,,Drept”
și Facultatea de Poliție de Frontieră în ziua de 25.07.2017.

- Candidatii la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina sau Şcoala de Agenţi de
Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca se inscriu la sediul şcolii respective în perioada 02 –
03.09.2017.

- Candidatii la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea vor
consulta pentru inscriere site-ul oficial al unităţii de învăţământ postliceal.

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I. si Academia de Poliţie


”Alexandru Ioan Cuza”, candidaţii prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat,
următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
b) diploma de bacalaureat(sau adeverinţă eliberată de liceu numai pentru absolvenţii promoţiei
2017-în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de
bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost
eliberată diploma) în original sau copie legalizată;
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original sau copie legalizată;
d) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex.dovada chitării
contravalorii taxei de înscriere la concurs, avize pentru dovedirea unor aptitudinii, etc.).
Candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, vor depune acte doveditoare că se află în una
dintre situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017.

11
- Candidaţii MAI la instituţiile de învăţământale M.ApN, susţin probele eliminatorii (contravizita
medicală şi verificarea aptitudinilor fizice)în mod centralizat, la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan
Cuza”în perioada 06 – 07 iulie 2017, ora 07:30,potrivit planificării D.G.M.R.U. care va fi adusă la
cunoştinţa candidaţilorîn timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI, la secţiunea carieră/instituţii
de învăţământ.Candidaţii vor avea asupra lorcartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportive
necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi criteriilor
prevăzute pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ ale MAI.
Candidaţii selecţionaţi de MAI pentru instituţiile de învăţământ ale MApN care au promovat
probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor pentru care au optat şi au întocmit dosar de
recrutare şi participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin
metodologiile proprii.

- Candidatii MAI la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a S.R.I se înscriula sediul
acesteia, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele eliminatorii -
contravizita medical, probele de aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine,
proba de creativitate, precum şi la probele scrise, potrivit graficului/calendarului admiterii şi prevederilor
cuprinse în oferta publică de şcolarizare a acestei instituţii, în perioada 17 – 21 iulie 2017.

E. CONCURSUL DE ADMITERE

Concursul de admitere cuprinde:


1. probe eliminatorii (contravizita medicala si verificarea probelor fizice)
2. proba de verificare a cunostintelor.

1. Probele eliminatorii (contravizita medicala si verificarea probelor fizice)se vor desfasura dupa cum
urmeaza:

- Pentru candidaţii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” la sediul Academiei de


Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, in zilele de 27 iulie – 03 august 2017.

- Pentru candidatii la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina si Şcoala de Agenţi
de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – la sediul fiecărei scoli, în perioada 04 – 08
septembrie 2017, conform graficelor stabilite de către unităţile de învăţământ.

- Pentru candidatii la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”


Oradea,etapele de desfăşurare a probelor eliminatorii se vor consulta pe site-ul oficial al şcolii.

- Pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ superior si şcolile postliceale ale M.ApN - la


sediul central al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din situat în Bucureşti, sectorul 1,
Aleea Privighetorilor nr. 1A, în zilele de 06-07 iulie 2017, ora 07.30, potrivit
graficului/calendarului DGMRU care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin
postarea acestuia pe site-ul MAI. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi
echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii.

12
- Pentru candidatii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”- instituţie a S.R.I.
Candidaţii MAI la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” participă la probele
eliminatorii – contravizitamedicală, probele de aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunoaştere a
unei limbi străine şi proba de creativitate potrivit graficului/calendarului (17 - 21 iulie 2017)şi
prevederilorregulamentelor/metodologiilor de admitere proprii acestei instituţii.
.
 Contravizita medicală a candidaţilor – serealizează de către o subcomisiemedicala şi constă în
evaluarea sumară a candidaţilor, pe baza fişei medicale-tip MAI şi se finalizează prin emiterea unui
aviz medical de tipul ”apt”/“inapt” şi verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi
prin observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite
de vestimentaţie, în ţinuta de vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi “promovat” sau, după
caz, “nepromovat”.

 Verificarea aptitudinilor fizicea candidatilor - cu excepţia celor pentru Academia Naţională de


Informaţii ”Mihai Viteazul”, se realizează astfel:
- probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare -viteză, aruncarea mingii
medicinale şi alergare-rezistenţă.
- probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi
sau trening).
- este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă.
Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în
care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.
- indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări saucontestaţii.
- Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

Nr. BAREME MINIME


PROBELE DE VERIFICARE
crt. BĂRBAŢI FEMEI
1. Alergare de viteză - 50 m plat 7” 2 8” 1
Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2
2. 7m 7m
kg femei)
3. Alergare de rezistenţă - 1000 m 3` 45” 4` 10”

- Precizări privind efectuarea probelor:


Proba de alergare - viteză
a) se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit
candidatul este declarat „Nepromovat”;
d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă
din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la
sfârşitul seriei din care fac parte.
Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)

13
e) se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector
cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
f) poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);
g) în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul
poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-
posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent
contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după
aterizarea mingii;
h) candidatul are dreptul la două încercări;
i) măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată
de minge, înspre locul de aruncare;
j) scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare
nereuşită (pentru prima încercare);
k) dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat
„Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.
Proba de alergare - rezistenţă
a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru;
b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

 Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca effect eliminarea din
concurs a candidatului.
 Indiferent de cauze/motive,nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

2. Proba de verificare a cunostintelor

- Pentru candidaţii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuzaproba de verificare a


cunoştinţelor se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate, în
perioada 06 – 08 august 2017, ora 09:00şi constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele:
Istorie, Limba română şi Limba străină.

- Pentru candidatii la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina si Şcoala de


Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca proba de verificare a cunoştinţelor se va
sustine în data de 09 septembrie 2017, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoaresi
vaconsta într-un Test grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau
limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere).

- Pentru candidatii la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”


Oradeadata susţinerii acesteia se va consulta pe site-ul oficial al şcolii.

 Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării


acestora la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I, M.Ap.N şi
S.R.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

14
 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sectorul
1,Telefon021/317.55.23, fax 021/315.55.17,www.academiadepolitie.ro
 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, Str revoluţiei nr. 3-
5,tel 0269.432.990 fax 0269.215.554,www.armyacademy.ro
 Academia Tehnică Militară Bucureşti, B-dul George Coşbuc nr. 81 – 83, Sector 5, tel
021/335.46.60, fax 021/335.57.63,www.mta.ro
 Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”Bucureşti, Şoseaua Odăi nr.20, sector
1;telefon 021.410.65.50 int. 1382,www.animv.ro
 Institutul Medico-Militar Bucureşti, str. Institutului de Medicină Militară nr. 5-7, sector 1,tel
021.312.01.73 fax 0212223061
 Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr”Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 145, judeţul
Prahova, telefon 0244/33.62.51, fax 0244/33.62.52,www.scoalapolitie.ro
 Şcoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu nr. 89-91,
judeţul Cluj, telefon 0264/43.97.72, fax: 0264/43.99.04,www.scoalapolcj.ro
 Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, Calea Aradului
nr. 2, judeţul Bihor, telefon 0259419520 sau 0259419520 int. 26222, fax 0259
419520www.avramiancu.ro
 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti,
Piteşti, str Trivale nr. 16, judeţul Argeş, tel 0248215900 fax 024821469,www.ncoacademy.ro
 Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu" Constanţa,
Constanţa, str. Dezrobirii nr. 80 judeţul Constanţa, tel 0241667045 sau 0241655650 int. 0241 sau
0202 fax 0241620978, www.smmmfn.ro

F. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA COPIILOR AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINEREA


POLIŢIŞTILOR RĂNIŢI SAU DECEDAŢI CA URMARE A RĂNIRII ÎNTR-
UN ACCIDENT DE MUNCĂ

 Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă,
cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii personalului militar, clasat inapt sau apt
limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor
de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în
vigoare, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ
ale M.A.I, în anul I de studii postliceale/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de
verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I nr. 35/2014 privind
măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora,
precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014privind măsurile
de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat
pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat.

 Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de
muncă se înţelege, potrivit art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, copilul
minor, precum şi copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea
acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

15
 Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de
muncă va depune o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

 În situaţia în care solicitanţii îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice, respectiv au dosarul de
recrutare complet constituit, au fost declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihologic,
“promovat” la proba de evaluare a aptitudinilor fizice şi “promovat” la verificarea îndeplinirii
criteriului privind înălţimea minimă şi la observarea directă a existenţei unor semne particulare sau
tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, sunt declaraţi “admis” în Academia de Poliţie,
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu
Mureşan” Cluj-Napoca sau în Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”
Oradea (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat), conform
opţiunii la înscriere.

G. ALTE PRECIZARI

 Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului


şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost
declaraţi “admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a
candidatului, conduce la neînmatriculare.

 Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi


„admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat,
integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la
instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiatde subvenţie de la
bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei
2017 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la
bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă

 Candidaţii care au efectuat studii liceale în state membre ale Uniunii Europene sau state terţe în
instituţii de învăţământ în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului vor fi
acceptaţi fără media la purtare, iar în situaţia existenţei ca element de departajare - în cadrul probei de
verificare a cunoştinţelor, nota obţinută la limba română în cadrul examenului naţional de bacalaureat,
îi va fi luată în considerare nota obţinută la limba în care a susţinut examenul echivalent;

 Candidaţiinu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost
declaraţi “ADMIS”, daca, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un
comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 Încetează activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor,


respectiv sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia, candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:
a) nu întocmesc, din cauze imputabile - dosarul de recrutare în volum complet şi în limita de timp
prevăzută pentru instituţia de învăţământ la care optează;
b) prezintă înscrisuri false şi/sau comite infracţiunea de fals în declaraţii sub semnătură privată;
c) se substituie unei alte persoane;
16
d) frauda / tentativa de fraudă a probei de verificare a cunoştinţelor;
d) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.
De asemenea, în cazul în care descoperirea situaţiilor prevăzute anterior se face după încheierea
admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs, indiferent de anul de şcolarizare în care
se află.

 Candidaţii declarati “RESPINS”vor ridica dosarele depuse de la sediul Inspectoratului de Poliţie


Judeţean Bacău - Serviciul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data sustinerii probelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău–


ServiciulResurse Umane, telefon 0234/202000, int. 20132.
Recomandam candidatilor sa consulte periodic site-ul Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Bacăubc.politiaromana.ro– Sectiunea : Cariera / Admitere instituţii de învăţământunde se vor afisa, in
timp util, toate informatiile necesare cu privire la concursul de admitere, sesiunea 2017.

Î/SEF SERVICIU RESURSE UMANE


Comisar-şef de politie
CRISTEA TITINEL CIPRIAN

Curriculum vitae Inseraţi fotografia


Europass

Informaţii personale

17
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix Mobil:
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri)

Naţionalitate

Data naşterii (ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă)


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea


mai recentă dintre acestea.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare


profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

18
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

 Autobiografia se scrie personal de către candidat, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături
sau prescurtări, pe hârtie albă format A4, pe ambele părţi, lăsând o margine de 2,5 cm în partea
stângă – pe faţa foii şi 2,5 cm în partea dreaptă pe verso foii, pentru îndosariere;
 Numele şi prenumele se scrie cu litere majuscule, iar datele personale se vor lua din documentele
oficiale (carte de identitate, certificate de naştere, etc), nu se admit date fictive;
 Persoanele care şi-au schimbat numele după căsătorie, după numele şi prenumele actual se trece
numele purtat anterior;
19
 Denumirea: liceelor, societăţilor comerciale, instituţiilor etc. se vor scrie complet fără prescurtări;
 Redactaţi autobiografia ca în exemplul şi forma de mai jos, adaptând-o însă la perioada şi datele
dumneavoastră şi ale rudelor, luând din acest exemplu numai ce vă corespunde dumneavoastră şi
rudelor apropiate.

EXEMPLU

AUTOBIOGRAFIE

Mă numesc _____________________, fost/ă (numele anterior - unde este cazul), CNP______,


fiul(fiica) lui _______________ şi ______________, născut(ă) la data de _______________, în
comuna/oraşul _____________, judeţul ___________, cetăţenia, etnia, studii absolvite (se va arăta
cronologic şi detaliat studiile absolvite, începând cu ciclul gimnazial şi până în prezent, inclusiv
întreruperile şi motivele), limbi străine cunoscute şi la ce nivel, funcţia şi locul de muncă ( se va arăta
cronologic şi detaliattitulatura completă a locului de muncă, precizând adresa acestuia şi perioadele de
activitate până în prezent, inclusiv întreruperile şi motivele, după caz), serviciul militar
îndeplinit/neîndeplinit (se va evidenţia perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa
unităţii şi gradul în rezervă),starea civilă, domiciliul şi/sau reşedinţa (doar dacă aveţi viză de reşedinţă),
număr telefon la domiciliu, număr telefon la serviciu, telefon mobil.
De la domiciliul actual mă cunosc (arătaţi 3 persoane indicându-le adresa şi ocupaţia).
Nu am fost arestat, judecat sau condamnat (dacă da, detaliati în ce au constat faptele, când s-au
produs şi când s-a luat hotărârea în cauză) şi nu mă aflu în curs de cercetare pentru vreo faptă penală,
judecare sau în executarea unei sancţiuni penale (dacă da, detaliati în ce au constat faptele, când s-au
produs şi când s-a luat hotărârea în cauză).
Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-aţi făcut în străinătate, motivul ( în interes de serviciu sau
personal ) în ce ţări, perioada.

Notă: În continuare se va face referiri la următoarele rude: tata, mama,fraţii, surorile, soţia/soţul,
copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului, în ordinea descrescătoare a vârstei. În cazul
rudelor decedate se va menţiona datele de stare civilă şi anul decesului.

EXEMPLU
PROTOPOPESCU IOAN, tată , fiul lui _____________ şi al ___________, născut la data de
___________, în comuna (oraşul), ____________ judeţul _________, cetăţenia (menţionaţi dacă are şi
altă cetăţenie), domiciliat în comuna (oraşul) ______________strada __________, bl. ___sc.___, ap.___,
judeţul_____________, are ca studii ______________, starea civilă, de profesie _______, încadrat la
___________, din localitatea (oraşul) _______________ judeţul _________, ( sau pensionar, şomer, fără
ocupaţie, plecat la muncă în …. (după caz), fără antecedente penale (dacă da, detaliati în ce au constat
faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză) şi nu se află în curs de cercetare pentru vreo
faptă penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale (dacă da, detaliati în ce au constat faptele,
când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză), număr de telefon.
PROTOPOPESCU ANA, mamă, (nume purtat anterior ), fiica lui ___________şi al
___________
născută la data de ___________ în comuna (oraşul), ____________ judeţul _________, cetăţenia
(menţionaţi dacă are şi altă cetăţenie), domiciliată în comuna (oraşul) ______________strada
__________, bl. ___sc.___, ap.__ judeţul_____________, are ca studii ______________, starea civilă,
de profesie _______, încadrată la ___________, din localitatea (oraşul) _______________ judeţul
_________, ( sau pensionară, şomeră, casnică,plecat la muncă în …. - după caz), fără antecedente
penale (dacă da, detaliati în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză) şi
20
nu mă aflu în curs de cercetare pentru vreo faptă penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale
(dacă da, detaliati în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză), număr
de telefon.
PROTOPOPESCU VASILE, frate, fiul lui _____________ şi al ___________, născut la data de
___________, în comuna (oraşul), ____________ judeţul _________, cetăţenia (dacă are şi altă
cetăţenie), domiciliat în comuna (oraşul) ______________strada __________, bl. ___sc.___,
ap.__judeţul_____________, are ca studii ______________, starea civilă, de profesie _______, încadrat
la ___________, din localitatea (oraşul) _______________ judeţul _________, ( sau pensionar, şomer,
fără ocupaţie, plecat la muncă în …. (după caz), număr de telefon.
ş.a.m.d.

NOTĂ:

Candidaţii căsătoriţi vor trece în continuare soţia/soţul, copiii, părinţii


soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului, în ordine descrescândă a vârstei (ca în cazul
părinţilor, fraţilor şi surorilor dumneavoastră).

Autobiografia se încheie cu menţiunea:

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de
acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Data ______________ Semnătura__________________

21
TABEL NOMINAL CU RUDELE ŞI SOŢUL/SOŢIA CANDIDATULUI1

Nr. crt. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul (a se Consimt
(nume purtat anterior) de naşterii părinţilor Profesia/ (adresă/telefon) completa corect şi complet) la prelucrarea
rudenie Funcţia datelor
cu caracter
(ex.
personal potrivit
tată, Legii nr.
mamă, 677/2001, cu
frate) modificările
şi completările
ulterioare.
(semnătura)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________
judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________ Judeţ(sector)……………………………
judet (sector )

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
mama___________
*C.N.P. judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________
judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

22
Nr. crt. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul (a se Consimt
(nume purtat anterior) de naşterii părinţilor Profesia/ (adresă/telefon) completa corect şi complet) la prelucrarea
rudenie Funcţia datelor
cu caracter
(ex.
personal potrivit
tată, Legii nr.
mamă, 677/2001, cu
frate) modificările
şi completările
ulterioare.
(semnătura)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
*C.N.P. mama___________ Judeţ(sector)……………………………
judet (sector )

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________
judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________ Judeţ(sector)……………………………
judet (sector )

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
mama___________
*C.N.P. judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

Data__________________________ Semnătura_________________
1
În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul (prin semnătură) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care rudele menţionate din tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel,
candidatul/personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.

23