Sunteți pe pagina 1din 13

CUPRINS

1. Definirea inspecției tehnice a autovehiculelor............................................................................. 3


2. Legislatie ITP ................................................................................................................................. 4
3. Cerinţe şi proceduri RAR pentru efectuarea ITP ...................................................................... 5
4. Acte necesare ITP .......................................................................................................................... 6
5. Ce se verifica la ITP ...................................................................................................................... 7
6. Tipuri de revizii ............................................................................................................................. 9
7. Reglementări noi privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor ....................................... 10
8. Concluzie ...................................................................................................................................... 12
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................. 13
INTRODUCERE

Inspecţia tehnică periodică (ITP) este obligatorie pentru orice vehicul care circulă pe
drumurile publice. În cazul autoturismelor de uz personal, ITP se face o dată la doi ani, numai
de către Registrul Auto Roman, prin reprezentantele sale teritoriale sau prin operatorii
economici autorizaţi.

Cu ocazia inspecţiei tehnice periodice, vehiculului, fără a fi demontat, îi este verificată


şi apreciată starea tehnică, existenţa dotărilor obligatorii din punct de vedere al siguranţei
circulaţiei rutiere, protecţiei mediului şi utilizării conform destinaţiei. Potrivit Ordinului
Ministerului Transporturilor nr. 2.133/2005 care reglementează condiţiile în care se
efectuează ITP, “obligaţia efectuării inspecţiilor periodice, precum şi a respectării
periodicităţii acestora revine deţinătorului legal al autovehiculului”.

De asemenea, conform actului normativ, în intervalul dintre două ITP-uri, "deţinătorul


vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnică
corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere,
protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop
numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de
exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în
vigoare".
1. Definirea inspecției tehnice a autovehiculelor

ITP1 este acronimul pentru Inspecţie Tehnică Periodică şi se referă la verificarea periodică
pe care fiecare şofer este obligat să o facă autoturismului. În timpul ITP-ului se verifică
nivelul de poluare, siguranţa autoturismului şi categoria acestuia de folosinţă. Pentru a putea
încheia ITP-ul şoferii au nevoie de o serie de acte precum cartea de identitate a vehiculului,
certificatul de în matriculare în original, asigurare RCA, BI/CI al şoferului.

Fig.1.1 Reprezentarea stației ITP

ITP-ul se desfăşoară în mai multe etape, prima constă în verificare nivelului de poluare
prin stabilirea compoziţiei de gaze pe ţeava de eşapament, se verifică apoi frânele fata-spate şi
principalele elemente de siguranţă precum sistemul de direcţie, suspensie şi rulare.

1
https://www.odat.ro/definitie-itp/
2. Legislatie ITP

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 aprobată prin Legea nr.
167/20032, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2005 aprobată prin
Legea nr. 373/2005, vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă
se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice privind siguranţa circulaţiei
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prevăzute în
reglementările naţionale (RNTR 1/2005), prin inspecţia tehnică periodică.
Suplimentar, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/ 2005
aprobată prin Legea nr. 432/2006, "începând cu data de 01 Aprilie 2006, la împlinirea unui
termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept
certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie". Această măsură
nu este imediat materializată, deţinătorul vehiculului fiind înştiinţat de către M.A.I. - Direcţia
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau, după caz, de către serviciul
public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor asupra datei
calendaristice a operării efective a suspendării certificatului de înmatriculare. "Suspendarea
certificatului de înmatriculare se revocă de drept în cazul în care deţinătorul vehiculului face
dovada că la data instituirii suspendării îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire
la asigurarea RCA şi ITP".
Obligaţia efectuării inspecţiei tehnice periodice precum şi a respectării periodicităţii
acestora în funcţie de categoria vehiculului, revine deţinătorului legal al acestuia.
Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei
înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie tehnică periodică, de la data celei precedente

2
http://www.itp-automoto.ro/Legislatie-ITP
Fig.2.1 Noul cod rutier

3. Cerinţe şi proceduri RAR pentru efectuarea ITP

ART. 13
Inspecţia tehnică periodică se execută numai la vehiculele rutiere la care se prezintă3:
- certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare,
eliberată de organele de poliţie (completată în mod corespunzător cu datele necesare
identificării) sau, după caz, autorizaţia provizorie de circulaţie;
- cartea de identitate a vehiculului.
ART. 14
Vehiculele rutiere prezentate la inspecţia tehnică periodică trebuie să fie curate, în special
caroseria, şasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie
prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală.
ART. 15
La inspecţia tehnică periodică se execută operaţiunile cuprinse în Planul de operaţiuni, al
cărui model este prevăzut, în funcţie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 - 2 la
reglementări. Ordinea de executare a operaţiunilor precizate va fi stabilită de fiecare staţie în
funcţie de fluxul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice propriu, cu excepţia identificării,
care va fi prima operaţiune efectuată.
ART. 17
(1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la inspecţia tehnică
periodică defecţiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile
(sistemele) la care s-au constatat defecţiunile şi se procedează potrivit art. 16 lit. a) din
reglementări, data următoarei inspecţii tehnice periodice urmând să fie stabilită în funcţie de
data la care s-a constatat remedierea.

3
http://www.itp-automoto.ro/Legislatie-ITP
(2) Dacă aceste verificări evidenţiază şi alte defecţiuni la subansamblurile (sistemele)
respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar
admiterea la inspecţia tehnică periodică este condiţionată de remedierea acestor defecţiuni. în
cazul în care controlul vizual general evidenţiază defecţiuni produse în intervalul precizat de
30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecţia tehnică periodică este
condiţionată de remedierea acestora.

4. Acte necesare ITP

Pentru a efectua inspecţia tehnică periodică puteţi să apelaţi la orice staţie autorizată RAR,
indiferent de judeţul în care este înmatriculat autoturismul. (Poţi consulta aici lista cu
reprezentantele RAR din toată ţara).
Preţul inspecţiei tehnice periodice diferă în funcţie de service-urile care o efectuează, astfel
încât, pentru autoturisme, poate fi cuprins, cu aproximaţie, între 100 şi 200 de lei.
Trebuie să ştiţi că nu este obligatoriu că propietarul maşinii (deţinătorul legal) să prezinte
autoturismul la ITP. Oricine altcineva poate aduce maşina la verificări, cu condiţia sa prezintă
toate documentele solicitate.
Mai exact, actele necesare pentru a efectua ITP sunt:
 Certificatul de înmatriculare al autovehiculului sau autorizaţia provizorie de circulaţie;
 Cartea de identitate a autovehiculului (în cazul în care, maşina este în leasing sau
 Aparţine unei societăţi comerciale, se acceptă o copie după cartea de identitate a
maşinii, stampilata de proprietar, pe care să apară şi menţiunea “conform cu
originalul”);
 Cartea de identitate a conducătorului auto care prezintă autoturismul la inspecţie;
 Poliţa RCA, valabilă la data la care se efectuează ITP.
Fig.4.1 Certificat de inmatriculare

5. Ce se verifica la ITP

Potrivit art. 134 din ordinul citat, autoturismele prezentate la inspecţia tehnică periodică
trebuie să fie curate, în special caroseria, sasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează
să fie controlate. Mai mult, ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea
nominală.
În general, inspecţia tehnică periodică presupune mai multe operaţiuni, printre care se
numără: identificarea maşinii (se verifică seria caroseriei şi a motorului), verificarea
aspectului exterior/interior al maşinii, precum şi verificarea instalaţiei electrice.
De asemenea, se testează frânele şi se verifică dacă farurile, stopurile şi semnalizările
funcţionează corespunzător.Totodată, este controlat mecanismul de direcţie, rotile şi jantele şi
se înregistrează nivelul de emisii poluante ale maşinii. Autoturismul va fi şi fotografiat.
Codul Rutier precizează, la art. 102, că pentru conducerea pe drumurile publice a unui
vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a
inspecţiei tehnice periodice amenda este cuprinsă între 603 şi 1340 de lei (clasa a IV de
sancţiuni)De asemenea, pe lângă amendă, poliţistul rutier reţine şi certificatul de înmatriculare
al maşinii şi eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

4https://www.avocatnet.ro/articol_25692/Inspectia-tehnica-periodica-cum-se-efectueaza-si-
ce-sanctiuni-risti-daca-circuli-fara-ea.html
Lucrări de control, strîngeri şi reglaje5:

Se execută lucrările de la RT-1 sau RT-2, cu următoarele completări:

 spălarea bateriei de acumulatoare si înlocuirea electrolitului, reîncăr-carea


bateriei de acumulatoare;
 verificarea etanşeităţii caroseriei;
 verificarea concentraţiei lichidului de răcire (eventual înlocuirea
acestuia);
 curăţirea şi verificarea pompei de lichid antigel din instalaţia de frînare
(toamna);
 Se execută din două în două RT-2X
 Se execută din două în două RT-2. în lipsa unsorii LiCa cu unsoare RUL 145.
 În cazul utilizării uleiurilor superioare de tipul Super 2, se face numai în
situaţia schimbării sortului de ulei.
 reglarea de sezon a carburatoarelor (la m.a.s.);
 spălarea exterioară a radiatorului (şi curăţirea-dezincrustarea sistemului de
răcire la automobilele ce nu au sistemul de răcire capsulat);
 verificarea funcţionării dispozitivului start-pilot (dacă este c azul);
 verificarea funcţională a instalaţiei de încălzire din interiorul autobuzelor
(eventual montarea lor toamna sau demontarea lor primă vara) ;
 verificarea dotării automobilelor cu huse, încălzitoare de geam sau ştergătoare
manuale de parbriz, lanţuri antiderapante, lopeţi şi alte scule şi materiale
prevăzute pentru sezonul rece (sau a predării lor la trece rea la sezonul cald).

5
1.Groza,Al.,Calciu,Gh.,Saviuc,S.,Smarandescu,Gh.,Aldescu,IMetode si lucrari practice
pentru repararea Automobilelor,Bucuresti,Editura Tehnica,1985.
Lucrări de ungere:

Pe lîngă lucrările de la RT-1 sau RT-2, se mai execută:

 înlocuirea la motor (dacă este cazul) a uleiului de vară în locul celui de iarnă
(primăvara) sau invers (toamna) ;
 înlocuirea uleiului de transmisie din mecanismul de direcţie, cutia de viteze,
punţile motoare, cutia de distribuţie si reductoare (dar'nu peste 20 000 km
 echiv. la automobilele cu motor cu aprindere prin scînt eie si 24 000 km echiv.
la automobilele cu motor diesel).

Fig.5.1 Verificarea autovehiculelor în trafic

6. Tipuri de revizii6

REVIZIA TEHNICĂ DE GRADUL I

Revizia tehnică de gradul I constă din verificarea, reglarea, strângerea şi : ungerea


agregatelor, ansamblurilor şi subansamblurilor automobilelor şi remorcilor, în scopul
menţinerii stării lor tehnice corespunzătoare şi prevenirii defecţiunilor tehnice în parcurs.
Revizia tehnică de gradul 3 se execută în incinta staţiilor de întreţinere tehnică sau a garajelor,
la punctele de întreţinere din cadrul unităţilor de transport auto şi la autocoloane.

6
Fratila,Gh.,Fratila,M..Samuila,St.,Automobile-cunoastere,intretinere si reparare,Bucuresti,Editura
Didactica si Pedagogica,1995.
Lucrările din cadrul reviziei tehnice de gradul I sunt date de normativ separat pentru
automobilele echipate cu MAS şi separat la cele cu MAC, fiind grupate în: lucrări de control,
strângeri şi reglaje; lucrări de ungere.

Principalele lucrări de ungere se referă la schimbarea uleiului din motor şi la gresarea


automobilului conform schemei dată de fabrica constructoare.

REVIZIA TEHNICA DE GRADUL II

Revizia tehnică de gradul II cuprinde, pe lângă lucrările de revizie tehnică de gradul 7,


o serie de lucrări suplimentare a căror necesitate apare după un rulaj mai mare. RT-2 se
execută, de regulă, în incinta staţiilor de întreţinere auto şi a garajelor, de către meseriaşii
calificaţi.

Cu ocazia unei revizii tehnice de gradul II, efectuată în perioada 01.1-30 V a fiecărui an, se
vor executa şi toate lucrările prevăzute la „Inspecţia tehnică periodică'4, impusă de legislaţia
în vigoare, privind circulaţia pe drumurile publice, eliberându-se cu această ocazie şi dovada
corespunzătoare.

Şi în cazul reviziilor de gradul II, normativul indică operaţiile de efectuat pentru automobilele
echipate cu MAS şi separat pentru automobilele echipate cu MAC, precum şi planurile de
operaţii pentru lucrările de control, strângeri şi reglaje.

REVIZIA TEHNICĂ SEZONIERĂ

Revizia tehnică sezonieră se execută numai la automobile şi constă din oj ţii specifice
trecerii de la exploatarea din sezonul de vară la cel de iarnă şi invers, RTS se execută de
aceeaşi meseriaşi şi în aceleaşi locuri de muncă, ca şi reviziile tehnice de gradul II. Lucrările
din cadrul reviziei tehnice sezoniere se efectueazăîn cadrul unei RT-1 sau RT-2.

Executarea lucrărilor de revizii tehnice se face pe bază de „foaie de comanda" iar recepţia
calitativă a lucrărilor de revizii tehnice se execută de şefii de garaj, revizorii tehnici sau şefii
de autocoloană, împreună cu şoferii titulari ai automobilelor sau autotrenurilor.

7. Reglementări noi privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor


Fig.7.1 Comisia europeana

O noutate adusă este clasificarea defecțiunilor constatate cu prilejul inspecției tehnice


periodice a vehiculului, în funcție de nivelul de risc asupra siguranței rutiere și de impactul
asupra mediului:

 deficiențe minore – care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau


impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore;
 deficiențe majore – susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact
asupra mediului sau să-i pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte
neconformități mai importante;
 deficiențe periculoase – care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței
rutiere sau care au impact asupra mediului.

 Verificarea obligatorie a scuterelor și motocicletelor în întreaga UE. Motocicliștii și


conducătorii de scutere, în special cei tineri, reprezintă grupul de participanți la trafic
cu cel mai mare risc.

Creșterea frecvenței inspecțiilor tehnice periodice în cazul automobilelor vechi. În cazul


automobilelor care au între 5 și 6 ani, numărul accidentelor grave cauzate de defecțiuni
tehnice crește semnificativ.

 Creșterea frecvenței controalelor pentru autoturisme și camionete cu kilometraj foarte


mare. Astfel, aceste tipuri de autovehicule vor face obiectul unor controale similare
celor aplicate în cazul taxiurilor sau al ambulanțelor, de exemplu.
 Îmbunătățirea calității controalelor prin stabilirea unor standarde minime comune în
ceea ce privește defecțiunile, echipamentele și inspectorii.
 Obligativitatea verificării componentelor electronice de siguranță.
 Combaterea manipulării kilometrajului prin înregistrarea kilometrilor parcurși.
În toate cazurile, măsurile propuse stabilesc standarde minime comune pentru controlul
autovehiculelor la nivelul UE, statele membre având libertatea de a impune reguli mai stricte,
dacă este cazul.

8. Concluzie

Pentru asigurarea exploatării automobilelor şi remorcilor în condiţii de siguranţă a


circulaţiei, precum şi pentru realizarea de către acestea a normelor de parcurs, cu minimum de
cheltuieli, este necesar să se execute o serie de lucrări de prevenire şi înlăturare a defecţiunilor
tehnice. Acestea sunt lucrări de întreţinere şi lucrări de reparaţii curente care împreună
formează „deservirea tehnică auto".

Lucrările de întreţinere a automobilelor şi remorcilor se execută periodic la termenele


prevăzute în normative, iar lucrările de reparaţii curente se executa atunci când apare
necesitatea lor.

Prin calitatea reparării automobilelor se înţelege gradul de refacere a capacităţii de


funcţionare pierdute în procesul de oxplontniv. în cazul consumului normat de muncă,
materiale si resurse financiare.
BIBLIOGRAFIE
1. Fratila,Gh.,Fratila,M..Samuila,St.,Automobile-cunoastere,intretinere si
reparare,Bucuresti,Editura Didactica si Pedagogica,1995.
2. Groza,Al.,Calciu,Gh.,Saviuc,S.,Smarandescu,Gh.,Aldescu,IMetode si lucrari practice
pentru repararea Automobilelor,Bucuresti,Editura Tehnica,1985.

SURSE INTERNET
1. https://www.odat.ro/definitie-itp/
2. http://www.itp-automoto.ro/Legislatie-ITP
3. https://www.avocatnet.ro/articol_25692/Inspectia-tehnica-periodica-cum-se-
efectueaza-si-ce-sanctiuni-risti-daca-circuli-fara-ea.html