Sunteți pe pagina 1din 39

AEL 6

GHIDUL PROFESORULUI - PREGĂTIREA ŞI SUSŢINEREA UNEI LECŢII


INTERACTIVE

Versiunea documentului 7.0 RELEASE

SIVECO Romania SA septembrie 2008

© 2001-2008 SIVECO Romania SA. Toate drepturile rezervate


Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

CUPRINS

CUPRINS …………………………………………………………………………………………… ...... 2

TABELA DE FIGURI ............................................................................................................. 3

1. SCOP ................................................................................................................................ 4

2. PREGĂTIREA LECŢIEI ..................................................................................................... 4

2.1. EXEMPLE DE RESURSE CREATE FOLOSIND MS OFFICE ........................................ 5


2.1.1. Salvarea ca pagină web a resurselor create folosind MS Word ................................... 5
2.1.2. Salvarea ca pagină web a resurselor create folosind MS PowerPoint.......................... 6
2.2. CREAREA UNUI DIRECTOR........................................................................................ 8
2.3. DREPTURILE DE ACCES ............................................................................................ 10
2.4. CREAREA UNEI LECŢII .............................................................................................. 13
2.5. CREAREA UNUI TEST ............................................................................................... 16
2.5.1. Adăugarea unei întrebări ............................................................................................ 18
2.6. ADĂUGAREA DE RESURSE A LECŢIEI..................................................................... 22
2.6.1. Adăugarea de resurse multiple ................................................................................... 23
2.7. CREAREA PLANULUI DE LECŢIE .............................................................................. 25
2.7.1. Crearea unei componente de tip prezentare/material interactiv ................................. 25
2.7.2. Crearea unei componente de tip test........................................................................... 27
3. PREDAREA LECŢIEI ...................................................................................................... 28

3.1. SELECTAREA ŞI PORNIREA LECŢIEI ........................................................................ 28


3.1.1. Profesor ...................................................................................................................... 28
3.1.2. Elev............................................................................................................................. 30
3.2. CLASĂ VIRTUALĂ ..................................................................................................... 31
3.2.1. Profesor ...................................................................................................................... 31
3.2.2. Elev............................................................................................................................. 33
3.3. TRANSMITEREA UNUI TEST.................................................................................... 34
3.3.1. Profesor ...................................................................................................................... 34
3.3.2. Elev............................................................................................................................. 37

2/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

TABELA DE FIGURI

Figura 1. Salvare fişiere WORD ca pagină web .................................................................... 5


Figura 2. Salvare fişier PowerPoint ca pagină web............................................................... 6
Figura 3. Crearea unui nou director în care se salvează prezentarea ................................. 7
Figura 4. Păstrarea animaţiei în cadrul prezentării ............................................................. 8
Figura 5. Bibliotecă (Creează director) .................................................................................. 9
Figura 6. Crearea unui director .............................................................................................. 9
Figura 7. Administrarea obiectelor din Bibliotecă .............................................................. 10
Figura 8. Salvarea drepturilor acordate utilizatorilor/grupuri de utilizatori ................. 10
Figura 9. Acordarea drepturilor ........................................................................................... 11
Figura 10. Sinteza modificărilor efectuate ........................................................................... 12
Figura 11. Bibliotecă [Creează lecţie] ................................................................................... 13
Figura 12. Informaţiile salvate în Bibliotecă la crearea lecţiei........................................... 15
Figura 13. Structura unei lecţii ............................................................................................. 15
Figura 14. Crearea unui test.................................................................................................. 17
Figura 15. Bibliotecă (Creează întrebare) ............................................................................ 18
Figura 16. Crearea unei întrebări ......................................................................................... 20
Figura 17. Adăugarea variantelor ........................................................................................ 20
Figura 18. Căutare fişier multimedia ................................................................................... 21
Figura 19. Selectare fişier multimedia .................................................................................. 21
Figura 20. Inserarea unei imagini în test ............................................................................. 22
Figura 21. Adăugarea unui fişier în directorul de resurse ................................................. 23
Figura 22. Importul unui director ........................................................................................ 24
Figura 23. Coada de importuri ............................................................................................. 25
Figura 24. Bibliotecă (Creează componentă) ....................................................................... 25
Figura 25. Alegerea componentei de tip fişier ..................................................................... 26
Figura 26. Crearea componentei de tip fişier ...................................................................... 26
Figura 27. Structura lecţiei .................................................................................................... 28
Figura 28. Sesiuni active ........................................................................................................ 29
Figura 29. Informaţii lecţie ce va fi pornită ......................................................................... 30
Figura 30. Accesarea lecţiei de către elev ............................................................................. 31
Figura 31. Clasa virtuală ....................................................................................................... 32
Figura 32. Elev conectat......................................................................................................... 33
Figura 33. Urmărire elev ....................................................................................................... 33
Figura 34. Elev conectat la lecţie ........................................................................................... 34
Figura 35. Lansarea testului .................................................................................................. 35
Figura 36. Test lansat ............................................................................................................. 35
Figura 37. Urmărire test ........................................................................................................ 36
Figura 38. Vizualizare statistici test...................................................................................... 36
Figura 39. Lansarea testului de către elev ........................................................................... 37
Figura 40. Problemă din cadrul testului .............................................................................. 38
Figura 41. Selectarea unei probleme din cadrul testului .................................................... 38
Figura 42. Rezultatele testului............................................................................................... 39

3/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

1. SCOP

Scopul acestui ghid este de a prezenta fluxul operaţiilor necesare îndeplinirii


următoarelor obiective:

 pregătirea resurselor necesare lecţiei;

 crearea unui test;

 crearea unui plan de lecţie;

 predarea lecţiei;

 participarea elevilor la lecţie.

2. PREGĂTIREA LECŢIEI

În acest capitol se vor prezenta:

 Modalitatea de creare de resurse ale lecţiei folosind suita de aplicaţii


Microsoft Office

 Modalitatea de creare a unui director propriu de lucru.

Ex: Catedre\<specializare>\<nume cursant>

 Modalitatea de creare a unei lecţii.

 Modalitatea de creare a unui test.

4/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 Modalitatea de creare a planului de lecţie.

2.1. EXEMPLE DE RESURSE CREATE FOLOSIND MS OFFICE

Este recomandat ca fişierele de resurse adăugate lecţiilor să fie salvate în


format HTML (ca pagină web) deoarece acestea vor fi deschise direct în
browser (Internet Explorer) fără a fi necesare alte aplicaţii pentru vizualizare.

2.1.1. Salvarea ca pagină web a resurselor create folosind MS Word

Pentru a crea resurse de tip fişiere WORD se urmează paşii:

 se deschide aplicaţia Microsoft Word (din meniul Start->


Programs/Toate programele-> Microsoft Word). Se introduc
informaţiile dorite în fişier (inclusiv imagini dacă este necesar). Acest pas
poate fi omis dacă există deja fişierul Word.

 se accesează meniul File/Fişier-> Save as Web Page/Salvare ca


pagină web

Figura 1. Salvare fişiere WORD ca pagină web

 se salvează fişierul pe hard-disk intr-un director propriu (de exemplu în


D:\Lucru\Popescu).

5/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

2.1.2. Salvarea ca pagină web a resurselor create folosind MS PowerPoint

Pentru a adăuga resurse folosind fişiere PowerPoint se urmează paşii:

 se deschide aplicaţia Microsoft PowerPoint (din meniul Start->


Programs/Toate programele-> Microsoft PowerPoint) şi se realizează
prezentarea dorită. Acest pas poate fi omis dacă există deja prezentarea
PowerPoint.

 se accesează meniul File/Fişier-> Save as Web Page/Salvare ca pagină


web.

Figura 2. Salvare fişier PowerPoint ca pagină web

 se creează pe hard-disk un director nou (Atenţie: acest lucru este extrem


de important) – de exemplu D:\Lucru\Popescu\PPT.

6/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 3. Crearea unui nou director în care se salvează prezentarea

 se accesează butonul [Publish]/[Publicare].

 se accesează butonul [Web options]/[Opţiuni web] şi apoi se bifează


check-box-ul "Show slide animation while browsing" (pentru a salva şi
animaţia din cadrul prezentării). Se accesează butonul [OK].

 se accesează butonul [Publish].

7/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 4. Păstrarea animaţiei în cadrul prezentării

2.2. CREAREA UNUI DIRECTOR

Pentru o organizare cît mai bună a conţinutului Bibliotecii Virtuale (“AeL


Content Area”) se recomandă următoarele:

 crearea unui director “Lecţii” în care să se încarce toate lecţiile


integrate în pachetul AeL primit. Este recomandat ca acest director să
nu fie folosit de către profesori pentru a crea lecţii proprii, pentru a
putea fi administrat mai uşor.

 crearea unui director dedicat, de exemplu “Catedre”, în care


profesorii să poată crea lecţii proprii / reorganiza lecţiile existente.

Crearea directoarelor “Lecţii” şi “Catedre” se va face folosind contul de


Administrator AeL.

8/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Pentru a crea un director se parcurg următorii paşi:

 se realizează conectarea cu un cont al unui utilizator care are drept de


creare în Bibliotecă

 se accesează meniul {Bibliotecă}\{Structură ierarhică}

 se selectează directorul de lucru

 se accesează opţiunea « Editează privilegiile », (vezi figura de mai jos)

Figura 5. Bibliotecă (Creează director)

 se introduce numele directorului (vezi Figura 6.)

 se accesează butonul [Salvează]

Figura 6. Crearea unui director

9/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

2.3. DREPTURILE DE ACCES

Pentru ca profesorii să aibă acces în directoarele proprii este necesar ca


Administratorul AeL să editeze setările de securitate la nivelul Bibliotecii
Virtuale.

Prin selectarea butonului [Editează privilegiile] (vezi Figura 7.) asociat unui
obiect din Bibliotecă, administratorul poate acorda sau retrage drepturi
utilizatorilor.

Drepturile se acordă la nivel de utilizator sau la nivel de grup de utilizatori.


Parcurgerea îndrumarului de editare a privilegiilor şi accesarea butonului
[Salvează] din tab-ul “Drepturi” conferă utilizatorilor sau grupurilor de
utilizatori drepturile selectate.

Figura 7. Administrarea obiectelor din Bibliotecă

Figura 8. Salvarea drepturilor acordate utilizatorilor/grupuri de utilizatori

Paşii care trebuie parcurşi pentru editarea privilegiilor:

 se accesează meniul {Bibliotecă}\{Structură ierarhică}

10/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 se selectează obiectul dorit

 se accesează opţiunea « Editează privilegiile » corespunzătoare


obiectului selectat

 se parcurg etapele din îndrumarul de editare a privilegiilor, astfel:

 selectarea opţiunilor « Acest obiect poate fi citit de public » şi


« Acest obiect şi toate obiectele copil pot fi citite de public.»
specifică faptul că toţi utilizatorii sistemului vor putea vizualiza
obiectul şi conţinutul lui. În caz contrar doar utilizatorii nominalizaţi
ulterior vor putea accesa obiectul respectiv. Se trece la [Pasul
următor].

 se selectează utilizatorii din lista Utilizatori fără drepturi şi se trec în


lista Utilizatori cu drepturi prin intermediul butonul [Adaugă] şi se
trece la [Pasul următor]. (Pentru a şterge un utilizator din lista de
utilizatori cu drepturi se selectează utilizatorul şi se accesează
butonul [Şterge])

 se selectează grupurile de utilizatori din lista Grupuri de utilizatori


fără drepturi şi se trec în lista Grupuri de utilizatori cu drepturi prin
intermediul butonului [Adaugă] şi se trece la [Pasul următor].
(Pentru a şterge un utilizator din lista de utilizatori cu drepturi se
selectează utilizatorul şi se accesează butonul [Şterge]).

 se selectează drepturile acordate utilizatorilor sau grupurilor de


utilizatori (vezi Figura 9.) Se [Salvează] modificările. Salvarea
privilegiilor/drepturilor poate dura cîteva minute în funcţie de
dimensiunea obiectului editat.

Figura 9. Acordarea drepturilor

 Se [Închide] îndrumătorul.

11/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 10. Sinteza modificărilor efectuate

Pentru fiecare utilizator se acordă toate drepturile pentru directorul propriu de


lucru.

12/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

2.4. CREAREA UNEI LECŢII

Crearea unei lecţii presupune,: crearea lecţiei propriu-zise şi a planului de lecţie


(organizarea resurselor lecţiei).

Paşii ce trebuie parcuşi sunt:

 se accesează meniul {Bibliotecă}\{Structură ierarhică}.

 se selectează directorul de lucru (un director în care profesorul are


drepturi de creare de conţinut)

 se accesează opţiunea « Creează lecţie » (vezi Figura 11.)

Figura 11. Bibliotecă [Creează lecţie]

 se parcurg etapele din îndrumarul de creare a lecţiei, astfel:

 se completează numele lecţiei, numele planului de lecţie (se


autocompletează dacă după introducerea numelui lecţiei se
accesează tasta Tab) şi descrierea planului de lecţie. Se trece la
[Pasul următor].

13/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 se asociază o materie (sau mai multe materii) lecţiei prin selectarea


acesteia din lista materiilor şi accesarea butonului [Adaugă]. Se
trece la [Pasul următor]. Ştergerea unei asocieri se realizează prin
selectarea materiei din lista materiilor asociate şi accesarea butonului
[Şterge]. Fiecare plan de lecţie trebuie să aibă asociată cel puţin o
Materie.

 se asociază un an de studiu (sau mai mulţi) lecţiei prin selectarea


acestuia din lista anilor de studiu şi accesarea butonului [Adaugă]. Se
trece la [Pasul următor]. Dezasocierea unui an de studiu se
realizează prin selectarea lui din lista anilor de studiu asociaţi şi
accesarea butonului [Şterge]. Fiecare plan de lecţie trebuie să aibă
asociat cel puţin un an de studiu.

 se asociază cuvinte cheie (ajută la căutarea lecţiei prin conţinutul


existent în Bibliotecă)

 Se [Salvează] informaţiile introduse.

 În directorul curent va fi creat un pachet de lecţie cu numele


pachet_<nume_lecţie>, care conţine lecţia nou creată şi un director
pentru resursele asociate acesteia. Iniţial aceste directoare sunt goale
(vezi Figura 10.).

 se accesează butonul [Închide] (vezi Figura 13.) La final îndrumătorul


va prezenta un rezumat al informaţiilor introduse. Plecînd de la acest
rezumat se pot adăuga resurse ce se vor folosi în suportul de curs
folosind butonul [Adaugă resurse]. Adăugarea de resurse se poate
face şi ulterior conform paşilor descrişi în 2.6 Adăugarea de
resurse a lecţiei.

14/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 12. Informaţiile salvate în Bibliotecă la crearea lecţiei

Figura 13. Structura unei lecţii

Pentru a respecta standardele internaţionale pentru materiale educaţionale


(SCORM, IMS), vom adăuga fişiere sau materiale educaţionale doar în
directorul de resurse al lecţiei. În acest mod, componentele lecţiei vor referi
doar resurse locale ale lecţiei, facând posibilă funcţionarea lecţiei în caz că este
exportată şi apoi importată într-un alt sistem educaţional care respectă
standardul SCORM.

Vom adăuga în directorul de resurse:

15/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 un test grilă;

 resurse simple (imagini, fişiere text);

 resurse compuse (fişiere Word sau PowerPoint salvate în format


HTML)
După aceea se creează componetele lecţiei care referă aceste resurse (vezi 2.7
Crearea ).

2.5. CREAREA UNUI TEST

Crearea unui test presupune parcurgerea următorilor paşi:

 se accesează meniul {Bibliotecă}\{Structură ierarhică}

 se selectează directorul de resurse al lecţiei

 se accesează opţiunea « Creează test ».

 se completează informaţiile necesare:

 Numele testului - numele testului creat.

 Numele autorilor - numele autorilor testului

 Data creării - data la care se crează testul

 Versiunea - versiunea testului. Modificări minore aduse testului pot fi


salvate cu acelaşi nume dar cu altă versiune.

 Descrierea testului - informaţii ajutătoare în identificarea domeniului


de aplicabilitate a testului.

 Modul de parcurgere – parcurgerea poate fi aleatoare (elevul are


posibilitatea de a selecta întrebarea la care răspunde) sau fixă (elevul
este obligat să parcurgă întrebările în ordinea definită de profesor)

 Gradul de dificultate - poate fi de la 1 la 5 (unde 5 reprezintă gradul


maxim de dificultate)

16/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 Modul de revenire - decide dacă elevul poate reveni sau nu asupra


problemelor la care a dat deja un răspuns.

 Durata – testul poate fi cu sau fără timp limită. Dacă testului nu i se


asociază un timp limită, se va lua în considerare timpul alocat fiecărei
întrebări. Câmpul este editabil.

 Materiile asociate testului – materiile cărora li se adresează testul.

 Anii de studiu asociaţi testului - lista anilor de studiu asociaţi


testului.

 Obiectivele asociate testului - un set de criterii urmărite de profesor


de evaluare. Aceste obiective definite la nivelul testului pot fi ataşate
fiecărei probleme. Se folosesc pentru a genera automat teste din
colecţiile de întrebări astfel încît obiectivele dorite să fie acoperite de
întrebările alese.

 Cuvinte cheie asociate testului - scurte şiruri de caractere care


permit căutarea şi regăsirea rapidă a testului.

Figura 14. Crearea unui test

 se [Salvează] informaţiile introduse.

17/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Informaţiile introduse la crearea testului (legate de modul de parcurgere,


durată, etc.) pot fi editate ulterior astfel încât testul să poată fi folosit în diferite
circumstanţe (clase de nivele diferite).

2.5.1. Adăugarea unei întrebări

Informaţiile generale despre test introduse anterior trebuie completate cu


întrebările care il vor constitui.

Pentru crearea unei întrebări se parcurg următorii paşi:

 se selectează meniul {Bibliotecă}\{Structură ierarhică}

 se selectează directorul de resurse a lecţiei şi apoi testul creat anterior

 se accesează opţiunea « Creează întrebare »

Figura 15. Bibliotecă (Creează întrebare)

 se completează informaţiile necesare:

 Numele problemei - numele problemei.

 Gradul de dificultate - poate fi de la 1 la 5.

 Timpul – timpul pe care elevul îl are la dispoziţie pentru a răspunde


la această întrebare. Valoarea trebuie dată în minute.

 Punctajul – punctajul acordat pentru această întrebare. Este pe o


scară de la 1 la 10.

18/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 Obiectivul – unul din obiectivele definite la nivelul testului. Dacă nu


s-au definit obiective la nivelul testului întrebările nu vor avea nici un
obiectiv asociat.

 Tipul întrebării –tipurile de întrebări suportate sunt:


 Cu o variantă de răspuns corectă;
 Cu mai multe variante de răspuns corecte;
 Cu expresii de tip adevărat/fals;
 Cu ordonare de elemente;
 Cu asociere de elemente
 Cu introducerea răspunsului;
Atenţie: tipul întrebării nu poate fi modificat ulterior!

 Enunţul întrebării – se introduce numai enunţul întrebării.

 Descrierea întrebării – informaţii suplimentare privind întrebarea.

 Indicaţie – prin selectarea acestui check-box apare un cîmp în care


poate introduce un text ajutător pentru rezolvitor.

 Explicaţie – prin selectarea acestui checkbox apare un cîmp în care


se poate introduce sub forma de text o notă explicativă. Această
informaţie nu va fi afişată decât după ce elevul rezolvă testul (este
folosit pentru feed-back).

19/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 16. Crearea unei întrebări

 se [Salvează] informaţiile. În acest moment se salvează în baza de date


enunţul şi tipul întrebării create şi devin disponibile opţiunile de
[Adaugă variantă] şi [Adaugă fişier multimedia].

 se [Adaugă variantele] de răspuns (în funcţie de tipul întrebării)(vezi


Figura 17.)

Figura 17. Adăugarea variantelor

20/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 se specifică varianta de răspuns corectă (prin selectarea posibilelor


răspunsuri, ordonarea sau asocierea corectă a acestora funcţie de tipul
întrebării)

 se [Salvează] informaţiile.

Pentru adăugarea de imagini/animaţii în cadrul enunţului sau variantelor de


răspuns se urmează paşii:

 se accesează butonul [Salvează] după scrierea enunţului şi alegerea


tipului întrebării.

 se accesează butonul [Browse].

Figura 18. Căutare fişier multimedia

 se navighează pînă la imaginea dorită (aflată pe hard-disk, CD sau dischetă)


şi se selectează. Se apasă butonul [Open].

Figura 19. Selectare fişier multimedia

21/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 se [Adaugă fişierul multimedia]. Odată adăugat acesta va apare în lista


resurselor disponibile pentru respectiva întrebare.

 se face click pe simbolul (mini-editor HTML), aflat în partea dreaptă a


cîmpurilor "Enunţ" sau "Variantă de răspuns". Din partea stînga-sus a
noii ferestre se alege imaginea dorită, se inserează în editor (prin click în
editor), se editează imaginea (redimensionare) şi apoi se apasă butonul
[Salvare conţinut] aflat în dreapta-sus.

Mini-editorul HTML poate fi folosit şi pentru editarea cîmpurilor enunţ sau


variante de răspuns. Acesta poate fi folosit şi pentru a insera formule
Matematice sau Chimice folosind editoarele specilizate sau pentru formatarea
textului.

Figura 20. Inserarea unei imagini în test

2.6. ADĂUGAREA DE RESURSE A LECŢIEI

Pentru a adăuga fişiere în directorul de resurse al lecţiei se urmează paşii:

 se accesează directorul de resurse al lecţiei din meniul


{Bibliotecă}\{Structură ierarhică}.

22/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 se accesează opţiunea « Adaugă fişier ».

 se accesează butonul [Browse], se alege fişierul dorit şi se accesează


butonul [Open]. Se pot adăuga simultan trei fişiere. Pentru a mări
numărul maxim de fişiere adăugate simultan se accesează butonul
[Adaugă selector].

Figura 21. Adăugarea unui fişier în directorul de resurse

 se [Adaugă fişierele].

2.6.1. Adăugarea de resurse multiple

Pentru adăugarea de resurse multiple, organizate în directoare (pagini web de


exemplu) se urmează paşii:

 se accesează directorul de resurse al lecţiei din meniul


{Bibliotecă}\{Structură ierarhică}.

 se face click pe link-ul "Import".

 se accesează butonul [Caută], se navighează pîna la fişierul HTML salvat


anterior, se selectează şi se apasă [Open] (vezi Figura 22).

 se introduce, în cîmpul "Numele arhivei", un nume oarecare (acest


nume nu va fi vizibil în bibliotecă, apare doar în coada de importuri).

23/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 se apasă butonul [Transferă].

 după apăsarea butonului [Transferă], directorul importat este adăugat


în coada de importuri (vezi figura 23).

 se apasă butonul [Actualizează pagina] pentru a verifica terminarea


importului

Figura 22. Importul unui director

24/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 23. Coada de importuri

2.7. CREAREA PLANULUI DE LECŢIE

Ultimul pas îl reprezintă crearea planului lecţiei (organizarea resurselor


adăugate la paşii anteriori în componente ale planului lecţiei). În funcţie de
tipul resursei, se vor crea componente de tip fişier sau componente de tip test.

2.7.1. Crearea unei componente de tip prezentare/material interactiv

Pentru adăugarea în cadrul lecţiei a unei componente de tip


prezentare/material interactiv se urmează paşii:

 se accesează lecţia (simbolizată prin ) din meniul


{Bibliotecă}\{Structură ierarhică}.

 se accesează link-ul « Creează un moment de lecţie ». (”moment” este


o convenţie utilizată pentru a desemna o componentă a planului lecţiei)

Figura 24. Bibliotecă (Creează componentă)

 se selectează tipul componentei ca fiind “Prezentare”

 se accesează butonul "Selectează un fişier".

25/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

 se face click pe directorul de resurse asociat lecţiei (în partea stângă a


ferestrei) şi se alege unul din fişierele aflate în directorul de resurse (cu
click pe numele fişierului).

Figura 25. Alegerea componentei de tip fişier

 se modifică numele componentei, poziţia în cadrul lecţiei, durata


(opţional) şi se apasă butonul [Salvează].

Se repetă paşii pentru fiecare resursă de tip fişier care se doreşte a fi adăugată
ca şi componentă în cadrul lecţiei.

Figura 26. Crearea componentei de tip fişier

26/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Există şi posibilitatea de a adăuga simultan mai multe fişiere ca şi componente


ale lecţiei prin alegerea opţiunii « Creează momente de lecţie » şi selectarea
mai multor fişiere din directorul de resurse.

2.7.2. Crearea unei componente de tip test

Pentru adăugarea în lecţie a unei componente de tip test se urmează paşii:

 se accesează lecţia (simbolizată de ) din meniul


{Bibliotecă}{Structură ierarhică}.

 se accesează link-ul « Creează un moment de lecţie ».

 se selectează tipul componentei ca fiind “Test”

 se face click pe butonul [Selectează un test].

 se face click pe directorul de resurse asociat lecţiei (în partea stîngă a


ferestrei) şi se alege testul aflat în directorul de resurse (cu click pe
numele testului).

 se poate modifica numele testului, poziţia în cadrul lecţiei, durata


(opţional) şi se apasă butonul [Salvează].

Cu click pe simbolul asociat lecţiei se poate vizualiza structura lecţiei şi se


poate deschide fiecare componentă.

27/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 27. Structura lecţiei

3. PREDAREA LECŢIEI

Înainte de a susţine o lecţie în sistemul AeL, trebuie să avem îndeplinite


următoarele condiţii:
1. Să existe contul pentru profesorul care vrea sa susţină lecţia (vezi
Laborator secretariat).
2. Să existe conturi pentru elevii care vor participa la lecţie (vezi Laborator
secretariat).
3. Să existe lecţia (vezi capitolul 2 Pregătirea lecţiei).
4. Să fie definită sala de clasă (vezi Manual de utilizare AeL6).

Vom prezenta partea de predare a lecţiei din perspectiva ambilor participanţi:


profesor şi elev.

3.1. SELECTAREA ŞI PORNIREA LECŢIEI

3.1.1. Profesor

Pentru a porni lecţia se parcurg următorii paşi:

 se realizează conectarea în sistemul AeL folosind un cont de profesor

 se accesează meniul {Clasă virtuală}.

 se parcurg etapele îndrumarului de pornire a lecţiei, astfel:

 se continuă sesiuni active de clasă virtuală (dacă acestea există) prin


accesarea pictogramei din coloana Continuă (vezi Figura 28). În cazul

28/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

în care nu se doreşte deschiderea unei sesiuni active de clasă virtuală


se trece la [Pasul următor].

Figura 28. Sesiuni active

 se selectează materia corespunzătoare lecţiei ce va fi predată. Implicit


sistemul afişează doar materiile predate de profesor (vezi Manualul
de utilizare a aplicaţiei ASM). Pentru a alege lecţii de alte discipline
se foloseşte opţiunea “Dacă nu aţi găsit materia dorită apăsaţi
AICI”. După selectarea disciplinei se trece la [Pasul următor].

 se selectează anul de studiu corespunzător clasei care va participa la


lecţie. Implicit lista se autocompletează doar cu anii de studiu
asociaţi disciplinei selectate la pasul anterior. Pentru a vizualiza toţi
anii de studiu se alege opţiunea “Dacă nu aţi găsit anul de studiu
dorit apăsaţi AICI”. După selectarea anului de studiu se trece la
[Pasul următor].

 se selectează formaţiunea de studiu care va participa la lecţie.


Implicit lista se autocompletează doar cu formaţiunile de studiu
corespunzătoare anului de studiu selectat anterior, la care predă
profesorul (vezi Manualul de utilizare ASM). Dacă formaţiunea
dorită nu se găseşte în listă se poate alege o altă formaţiune de

29/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

studiu accesând opţiunea: “Dacă nu aţi găsit grupele dorite şi doriţi


să alegeţi dintre grupele din anul de studiu ales apăsaţi AICI” sau
“Dacă nu aţi găsit grupele dorite şi doriţi să alegeţi dintre toate
grupele apăsaţi AICI”. După selectarea clasei se trece mai departe la
[Pasul următor].

 se selectează lecţia care va fi susţinută. Implicit lista se


autocompletează doar cu lecţiile asociate disciplinei selectate şi
anului de studiu selectat anterior. Pentru a putea alege şi alte lecţii se
foloseşte opţiunea „Dacă nu aţi găsit lecţia dorită apăsaţi AICI”.
După alegerea lecţiei se trece la [Pasul următor].

 se selectează sala de clasă virtuală în care se va desfăşura lecţia.


După selectarea sălii de clasă se trece mai departe apăsînd butonul
[Pasul următor].

 se verifică informaţiile selectate (vezi Figura 29.), iar in caz de


neconformitate se poate reveni la oricare din paşi prin accesarea
butonului [Pasul anterior].

Figura 29. Informaţii lecţie ce va fi pornită

 se accesează butonul [Intră în clasa virtuală].

3.1.2. Elev

30/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Pentru a participa la o lecţ ie pornită de profesor se parcurg urmă torii paş i:

 se realizează conectarea în sistemul AeL folosind un cont de elev

 se accesează meniul {Clasă virtuală}

 se apasă butonul [Actualizează] după ce profesorul anunţă pornirea


lecţiei

Figura 30. Accesarea lecţiei de către elev

3.2. CLASĂ VIRTUALĂ

3.2.1. Profesor

Interfaţa de Clasă Virtuală are trei secţiuni.

În partea stîngă se află structura lecţiei cu toate componentele, precum şi un


timp estimativ pentru fiecare componentă. Fiecare componentă a lecţiei poate
fi lansată în execuţie independent. Materialul poate fi trimis către toţi elevii sau
numai către un grup selectat in zona icoanelor elevilor folosind butonul

[Trimite] . Cele două butoane de navigare, "Înainte" şi "Înapoi"

, permit navigarea în lista de componente. Profesorul are posibilitatea să


vizualizeze materialul folosind simbolul , în timpul prezentării.

31/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Partea dreaptă a ecranului reflectă prezenţa elevilor la lecţie şi dispunerea lor


în sala de clasă. Deoarece legăturile între calculatoare se pot întrerupe din
diverse motive, funcţia „Actualizează pagina” permite profesorului să ştie în
orice moment care elevi sunt activi (conectaţi la sistem pentru lecţia
respectivă).

Butonul [Lista absenţelor] permite vizualizarea elevilor absenţi.

Figura 31. Clasa virtuală

În partea de sus sunt afişate informaţii despre sesiunea de curs deschisă şi


momentul curent al planului de lecţie. În acelaşi cadru se găsesc şi butoanele
de navigare între etapele planului de lecţie, de transmitere material către elevi
si de ascundere/vizualizare a planului de lecţie sau a calculatoarelor din sala de
clasă.

Pe mă sură ce elevii se conectează la lecţ ie, pe ecranul profesorului se


actualizează icoanele corespondente.

32/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 32. Elev conectat

Profesorul poate vedea în orice moment ecranul unui elev cu un simplu click
pe simbolul asociat elevului respectiv (vezi Figura 34.). Ecranul poate fi
mărit dacă se face click pe imagine. În cazul în care se doreşte o urmărire
dinamică şi continuă a elevului, se apasă butonul [Start captură] (care poate fi
dezactivat prin apăsarea butonului [Stop captură]).

Figura 33. Urmărire elev

3.2.2. Elev

La conectarea în clasa virtuală elevul are următoarea interfaţă:

33/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 34. Elev conectat la lecţie

După conectare, elevul aş teaptă ca profesorul să îi transmită


componentele lecţ iei. În centrul ecranului este afiş at numă rul unic de
identificare al lecţ iei curente.

3.3. TRANSMITEREA UNUI TEST

3.3.1. Profesor

Pentru a lansa un test către calculatoarele elevilor se selectează testul şi se


apasă butonul [Trimite] . În fereastra care se deschide se selectează
opţiunile de configurare a testului (ce regulă de limitare în timp să se aplice,
dacă se vor afişa indicaţiile la probleme sau răspunsurile corecte la finalul
testului) şi se [Lansează testul].

34/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 35. Lansarea testului

După lansarea testului, profesorului îi apare mesajul din imagine.

Figura 36. Test lansat

În timpul rulării unui test, în dreptul lui apare simbolul . Cu click pe acest
simbol se poate urmări dinamic desfăşurarea testului (procentul de întrebări la
care a răspuns deja fiecare elev precum şi procentul de răspunsuri corecte).

35/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 37. Urmărire test

După terminarea testului, în dreptul testului apare simbolul care permite


vizualizarea statisticilor testului. Aici se pot vizualiza pentru fiecare elev
răspunsurile date şi punctajul obţinut. Profesorul are posibilitatea să editeze
nota testului (în cîmpul "Nota propusă") şi apoi să o treacă în catalog prin
apăsarea butonului [Adaugă nota în catalog].

Figura 38. Vizualizare statistici test

36/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Pentru vizualizarea răspunsului dat de elev la o anumită întrebare se apasă


butonul [Detalii] şi se afişează conţinutul întrebării şi răspunsul dat de elev.

3.3.2. Elev

După ce profesorul lansează testul, elevul primeşte următoarea fereastră din


care el apasă butonul [Lansează testul].

Figura 39. Lansarea testului de către elev

Elevul bifează răspunsul/răspunsurile corecte şi apasă pe butonul [Problema


următoare]. Pentru a reveni la problema anterioară se apasă butonul
[Problema anterioară]. Pentru a sări la o altă problemă din cadrul testului se
apasă butonul [Probleme] şi se selectează problema dorită.

37/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 40. Problemă din cadrul testului

Figura 41. Selectarea unei probleme din cadrul testului

La terminarea testului elevul apasă butonul [Terminarea testului]. După


apăsarea acestui buton elevul primeşte o fereastră nouă cu rezultatele testului.

38/39
Pregătirea şi susţinerea unei Lecţii Interactive

Figura 42. Rezultatele testului

Interpretarea rezultatelor testului:

Variantele bifate cu gri reprezintă răspunsul/răspunsurile corecte.

Coincindenţa dintre răspunsurile date de elevul care a dat testul cu


răspunsurile corecte este dată de simbolurile din stînga variantelor.

Simbolul apare pentru răspunsuri incorecte lăsate nebifate şi răspunsuri


corecte bifate.

Simbolul apare pentru răspunsuri incorecte bifate şi răspunsuri corecte


lăsate nebifate.

O problemă soluţionată corect este o problemă cu toate simbolurile din


stînga variantelor de tipul .

39/39