Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECȚIE

PRACTICANT: Mangeac Oana Andreea


CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științele naturii
OBICTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Matematică
TEMA LECŢIEI: Probleme care se rezolvă prin metoda grafică (I)
TIPUL LECŢIEI: lecție mixtă
OBIECTIVE CADRU:
- Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente simple
-Înregistrarea în tabele a unor date observate din mediul apropiat
-. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
-aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda figurativă
-formularea de probleme pornind de la situații concrete, reprezentări și/sau relații matematice, imagini, desene, scheme, exerciții, grafice,
tabele
-realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informații date/culese
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfarșitul lecției elevii vor fi capabili să:
O1: să recunoască o problema care se rezolva prin metoda figurativa
O2: să gândeasca/ explice pasii de rezolvare
O3: să rezolve o problema care se rezolva prin metoda figurativa
O4: să compună o problemă după o reprezentare grafică rezolvabilă prin metoda grafică.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: cititul, conversația, explicatia, exercițiul, exersarea
Mijloace: manual, caietul de lucru,
Forme de organizare: frontal si individual
BIBLIOGRAFIE: Programa Școlară pentru disciplina MATEMATICĂ, clasa a III-a și a IV-a.
Manualul de MATEMATICA, clasa a III-a, semestrul al II-lea , Mirela Mihăescu, 2016, editura INTUITEXT.

1
Secvenţele Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică
lecţiei
Metode Mijloace Forme de Obsevații
organizare

Momentul * Aerisirea sălii de clasă; Conversație


organizatoric * Pregătirea materialelor necesare activităţii;
* Realizarea climatului optim pentru buna desfăşurare a
2 min activităţii.
Anunțarea Se anunță titlul lectiei pe care urmează să o parcurgem: Conversație Frontal
temei Probleme care se rezolvă prin metoda grafică (I).
1 min
Dirijarea În cadrul acestei lecții, se va preda elevilor o metodă de Conversație
învățării rezolvare a problemelor, metoda figurativă (grafică).
Pentru înțelegerea metodei, se va rezolva o problemă
10 min drept model. Problema este următoare:

Pentru a pune în mișcare vagoanele trenulețului, David


folosește o bucată de sârmă cu lungimea de 15 cm. El o
Citire Manual, Frontal,
taie în două bucăți, astfel încât una să fie cu 1 cm mai
lungă decât cealaltă. Care este lungimea fiecărei bucăți
de sârmă? Există două moduri de rezolvare a acestei
probleme. Se începe cu primul pas, mai exact, cel al
notațiilor. Notăm cu a – lungimea primei bucăți de sârmă
și cu b – lungimea celei de-a doua bucăți de sârmă.
Deducem că a+b= 15 cm. Și că b=a+1. Exercițiu
Primul mod de rezolvare a problemei prin metoda
figurativă: Explicare Tabla Frontal

2
P2. Reprezentăm printr-un a
segment de dreaptă lungimea b
fiecărei bucăți de sârmă
P3. Egalăm lungimea celor
două segmente înlăturând 1cm
din lungimea celui de-al doilea
segment.
P4. Obținem două segmente de
lungimi egale, suma lungimilor Explicare Tabla Frontal
acestora fiind 14 cm.
P5. Dacă suma lungimilor Aflăm cât măsoară prima
celor două segmente egale este bucată de sârmă: 14 : 2 = 7 cm
14 cm, atunci lungimea unui
segment este de două ori mai
mică.
Dacă prima bucată măsoară 7 Aflăm cât măsoară a doua
cm, atunci a doua măsoară cu 1 bucată de sârmă: 7 + 1 = 8 cm
cm mai mult.
P6. Verificăm a + b = 7 + 8 = 15 cm
b – a = 8 – 7 =1 cm
67TTTY
Răspuns: 7 cm, 8 cm.
Al doilea mod de rezolvare este următorul:
P2. Reprezentăm printr-un
segment de dreaptă lungimea
fiecărei bucăți de sârmă
P3. Egalăm lungimea celor
două segmente adăugând 1 cm
la lungimea primului segment.
P4. Obținem două segmente de
lungimi egale, suma lungimilor Explicare Tabla Frontal
acestora fiind 16 cm.
P5. Dacă suma lungimilor Aflăm cât măsoară a doua
celor două segmente egale este bucată de sârmă: 16 : 2 = 8 cm
16 cm, atunci lungimea unui

3
segment este de două ori mai
mică.
Dacă a doua bucată de sârmă
măsoară 8 cm, atunci a prima Aflăm cât măsoară prima
măsoară cu 1 cm mai putin. bucată de sârmă: 8 – 1 = 7 cm
P6. Verificăm a + b = 7 + 8 = 15 cm
b – a = 8 – 7 = 1cm
Răspuns : 7 cm, 8 cm.
După rezolvare și explicare acestei probleme model se
continuă cu exersarea câtorva probleme pentru
înțelegerea mai bine a metodei.
Asigurarea Pentru realizarea acestei secvențe a lecției, elevii rezolvă Conversație, Caiet Frontal
retenției următoarele 2 probleme: Mircea are 38 de mașinuțe de exercițiu
7 min colecție, roșii și albastre. Câte mașinuțe de fiecare fel are Explicatie
Mircea, știind că mașinuțele roșii sunt cu 8 mai multe
decât cele albastre? (rezolvare in doua moduri).
Calculează numerele m și n știind că suma lor este 110,
iar n este mai mare decât m cu 30.
Obținerea Obținerea performanței se realizează prin compunerea Exersare Caiet Individual
performanței unor probleme pe baza reprezentărilor grafice de mai jos:
Frontal
7 min

Încheierea Se fac aprecieri verbale asupra participării elevilor la Conversație Frontal


activității lecţie.
1 min

S-ar putea să vă placă și