Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Liceul Pedagogic ‘‘ Carmen Sylva’’


Propunător: Bozana Viktorija
Data: 12.12.2017
Clasa: a X a
Obiectul/Disciplina: Educaţia Antreprenorială
Subiectul/Tema: Planul de afaceri
Tipul de lecţie: Lecţie mixtă ( predare – învăţare – evaluare)
Locul de desfaşurare: sala de clasa
Durata: 50 min

Obiective generale:
- O1 Dobândirea cunoştiinţelor de bază despre planul de afaceri
- O2 Să stabilească raporturi între o firmă care are un plan de afaceri şi alta care nu are
- O3 Îmbunătăţirea strategiilor de raportare la piaţa antreprenorială şi dezvoltarea de abilităţi
specific

Obiective operaţionale:

a) Cognitive:
Să definească planul de afaceri
Să ilustreze caracteristicile fundamentale ale planului de afaceri
Să ilustreze structura de bază a planului de afaceri
Să ilustreze factorii principali ai planului de afaceri
Să evidenţieze legătura dintre planul de afaceri şi prosperitatea unei intreprinderi
Să participle active şi conştient la desfăşurarea lecţiei

b) Afective:
Să-şi intocmească un plan de afaceri propriu
Să analizeze gradul de înţelegere a informaţiilor expuse în timpul cursului

Strategia didactică:
Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, exerciţiul, brainstorming,explicaţia
didactică, expunerea şi problematizarea.
Mijloace şi materiale didactice: manualul, tablă, calculator,proiector…

Strategia de evaluare: evaloarea orala ( conversaţia)


Bibliografie: Educaţie Antreprenorială.Manual clasa a Xa, Cristiana Mateiciuc,Mihai
Nedelcu,Elena Nedelcu,Nicoleta Singureanu.Editura Sigma 2005
1
Desfăşurarea activităţii

Evenimentul Conţinutul ştiinţific/ Strategii ( Forme de organizare, Timp


Metode, Mijloace)
didactic Activitatea profesorului (min.)

1. 2. 3. 4.

Momentele -Exemple de afaceri eficiente care 5


lecţiei au o structurare bine pusa la
punct.

Comunicarea Notăm! (Prof.-pe tablă; elevii în caiete) Metode active prin 5


subiectului şi a Titlul lecţiei: Planul de descoperire:
obiectivelor afaceri.Definiţie,caracteristici, tipologie -Conversaţia euristică
lecţiei Ne propunem următoarele
Obiective operaţionale: Mijloace materiale:
O1: - -Material didactic:
a) Vom studia astăzi despre planul de Manual
afaceri şi cât de important este pentru -Reviste de specialitate
fiecare întreprindere care doreşte să
rezişte pe piaţa economică.Veţi învăţa: să
definiţi planul de afaceri; să enumeraţi
caracteristicile sale; să analizaţi care este
importanţa sa; să explicaţi de ce un plan
de afaceri este necesar;

Prezentarea Planul temei de astazi este: Metode active prin


materialului descoperire:
stimul şi 1. Definirea planului de afaceri; -Explicaţia 10
dirijarea Învăţării 2. Caracteristicile planului de afaceri;
3. Fixarea punctelor forte şi slabe ale Mijloace materiale:
afacerii; -Manualul
4. Strategii de dezvoltare ale afacerii -Videoproiector

2
Transmiterea şi O1: - Prezintă informaţiile noi; Metode active prin
asimilarea noilor Caracteristici ale planului de afaceri. descoperire: 20
informaţii O4: Rolul acestui document în cadrul -Expunerea
unei afaceri şi importanţa sa. Cât de -Explicaţia
eficient este un plan de afaceri -Problematizarea
-Conversaţia
Beneficiile planului de afaceri euristică

O2: 4. Fixarea obiectivelor Mijloace materiale:


O3: 5. Factorii economici bine gestionaţi. -Manualul
6. Alegerea strategiei de dezvoltare -Videoproiectorul
optime a afacerii.

Obţinerea O3: Elevii vor raspunde la aplicaţiile din Metode active prin 5
performanţei manual sau expuse de profesor descoperire:
-Conversaţia de fixare

Asigurarea feed- O3: Raspunsul elevilor la aceste întrebări


back-ului vor indica gradul de înţelegere a noilor
cunoştinţe. În cazul în care vom constata
anumite dificultăţi, erori sau lacune, vom
reveni cu explicaţii suplimentare pe
măsura problemelor respective din lecţie.

Asigurarea O3: Discuţii pe seama lecţiei 5


retenţiei şi
transferului

S-ar putea să vă placă și