Sunteți pe pagina 1din 11

FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA

- MUNCITOR IN CONSTRUCTII –

Nr. NIVEL NOMINALIZAREA MASURII COMPETEN TERMENE


crt FACTORI DE RISC DE PROPUSE TE
RISC RASPUNDE
RI
0 1 2 3 4 5
1. F16. Pulberi 4 MASURI ORGANIZATORICE
pneomoconiogene – pulberi Δ dotarea personalului cu Administratia permanent
de ciment, var, nisip, etc. echipament de protectie ( masti
contra prafului );
Δ efectuarea controlului medical Administratia Anual
periodic
2. F1. Deplasari ale 3 MASURI TEHNICE
mijloacelor de transport – Δ blocarea deplasarii Conducatorul permanent
prindere, lovire, strivire de accidentale a mijloacelor de locului de
catre mijloacele de munca
transport, cand se lucreaza
transport proprii
in vecinatatea acestora sau MASURI ORGANIZATORICE
la deplasarea pe drumurile Δ respectarea regulilor de angajatii permanent
publice de acasa la locul circulatie atat de conducatorii
de munca si invers auto cat si de catre personalul
lucrator
Δ delimitarea zonei de lucru
cand se executa lucrari la
fatade in vecinatatea partii Cond. permanent
locului de
carosabile si semnalizarea munca
corespunzatoare a acesteia.
3. F2. Proiectare de corpuri si/ 3 MASURI ORGANIZATORICE
sau particule in timpul Δ Dotarea personalului cu Administratia permanent
lucrului cu echipamentele echipament individual de
de munca si executarii
operatiilor de instalatii
protectie - ochelari de protectie,
electrice ( ex : proiectare de viziere de protectie, masti de
pulberi de ciment, var, protectie
beton, etc.)
4. F4. Organe de masini in 3 MASURI TEHNICE
miscare - ex : prindere de Δ dotarea echipamentelor Administratia permanent
organele in miscare ale tehnice care au organe de
bormasinilor,
rotopercutoarelor.
masini in miscare cu aparatori
sau dispozitive de protectie
MASURI ORGANIZATORICE
Δ instruirea personalului privind Conducatorul trimestrial
exploatarea echipamentelor de locului de
munca munca

5. F5. Autodeclansari sau 3 MASURI ORGANIZATORICE


autoblocari contraindicate Δ revizia periodica a Cond. Inainte de
ale miscarilor functionale echipamentelor de munca si locului de inceperea
ale echipamentelor de protejarea acestor echipamente munca lucrului
munca ( masini de gaurit, la patrunderea prafului,
rotopercutoare) particulelor de material, apa,
etc.
6. F6. Rostogolirea, 3 MASURI TEHNICE
rasturnarea, caderea libera Δ asigurarea materialelor si Cond. Permanent
a echipamentelor si echipamentelor impotriva caderii locului de
materialelor utilizate, sub munca
efectul gravitatiei
libere a acestora
MASURI ORGANIZATORICE
Δ utilizarea de echipament de Cond.
protectie ( casti de protectie, locului de permanent
bocanci de protectie, etc. ) munca
7. F9. Curent electric- 3 MASURI TEHNICE
electrocutarea prin atingere Δ inlocuirea cablelor neizolate, Administratia Permanent
directa ( conductori a prizelor si a fiselor defecte
electrici neizolati sau cu
izolatia deteriorata, lipsa
MASURI ORGANIZATORICE
fise si prize pentru Δ interventia la instalatiile Cond.
alimentarea echipamentelor electrice se va face numai de locului de Permanent
de munca actionate electric, personal calificat instruit si munca
etc. ) autorizat ca electrician
Δ verificarea zilnica a
echpamentelor actionate electric
zilnic
ca acestea sa corespunda
normelor de electrosecuritate
8. F10. Curent electric- 3 MASURI TEHNICE
electrocutarea prin atingere Δ introducerea echipamentelor Administratia permanent
indirecta ( rotopercutoare, electrice in carcase de protectie
masini de gaurit, nelegate
la centura de impamantare,
si legarea echipamentelor la
etc. ) centura de impamantare
MASURI ORGANIZATORICE
Δ interventia la instalatiile Cond.
electrice se va face numai de locului de Permanent
personal calificat instruit si munca
autorizat ca electrician
Δ verificarea zilnica a Cond.
echpamentelor actionate electric locului de zilnic
ca acestea sa corespunda munca
normelor de electrosecuritate
9. F.11. Substante inflamabile – 3 MASURI ORGANIZATORICE Cond. Permanent
diluanti, vopseluri Δ Aerisirea incaperilor in care locului de
( incendii, explozii ) se lucreaza munca

10. F12. Temperatura scazuta a 3 MASURI ORGANIZATORICE


aerului cand activitatea se Δ dotarea lucratorilor cu Administratia
desfasoara in anotimpul echipament contra frigului Permanent
friguros sau in spatii
neancalzite
Δpauze periodice pentru Cond. Cand e
incalzire in scopul termoreglarii locului de cazul
organismului munca
Δ acordarea de ceai fierbinte Administratia
11. F13. Temperatura ridicata a 3 MASURI ORGANIZATORICE
aerului, in anotimpul Δ acordarea de apa Administratia Perioade
calduros, la executarea carbogazoasa ( minim 2 l de caniculare
lucrarilor la exterior
pers)
Δ intreruperea programului de Cond. Perioade
lucru in perioadele din zi locului de caniculare
caniculare munca
12. F14. Curenti de aer la 3 MASURI TEHNICE
desfasurarea activitatilor in Δ reducerea curentilor de aer Administratia Permanent
aer liber prin executarea de paravane de
protectie impotriva curentilor de
aer
MASURI ORGANIZATORICE
Δ dotarea personalului cu Administratia permanent
echipament de protectie
13. F15. Calamitati naturale - 3 MASURI TEHNICE
cutremur in timpul Δ instruirea personalului privind Cond. trimestrial
desfasurarii lucrarilor, in modul de interventie si locului de
special la inaltime munca
comportare in caz de calamitati
naturale
14. F17. lucru la inaltime - 3 MASURI TEHNICE
stalpi, schele, etc. Δ asigurarea de schele, scari, Administratia Permanent
podine certificate din punct de
vedere al securitatii muncii
MASURI ORGANIZATORICE
Δ utilizarea echipamentului de Administratia Permanent
protectie specific lucrului la
inaltime
Δ efectuarea controlului medical Administratia anual
si psihologic personalului care
lucreaza la inaltime
15. F19. Metode de munca 3 MASURI ORGANIZATORICE
necorespunzatoare ( ex : Δ instruirea corespunzatoare a Cond. trimestrial
succesiune gresita a lucratorilor privind ordinea locului de
operatiilor ) munca
corecta a operatiunilor de lucru,
indiferent de natura lor

16. F.18. Gaze si vapori 3 MASURI ORGANIZATORICE Cond. Permanent


inflamabili in timpul Δ Aerisirea incaperilor in care locului de
operatiilor se lucreaza munca

17. F20. Pozitii de lucru fortate 3 MASURI TEHNICE


sau vicioase - ( ex : in Δ utilizarea de scari si schele
timpul executarii operatiilor corespunzatoare care sa reduca Cond. Permanent
de instalatii electrice, locului de
lucrari la tavane, etc)
pozitiile fortate in timpul munca
lucrului

MASURI ORGANIZATORICE Cond. Permanent


Δ utilizarea numai a lucratorilor locului de
apti din punct de vedere munca
medical
Administratia permanent
Δ dotarea cu echipament
individual de protectie si si
echipament de munca
corespunzator
18. F23. Deplasari 3 MASURI ORGANIZATORICE
si/stationari in zone Δ delimitarea zonelor cu pericol Cond. permanent
periculoase – sub schele, de accidentare si interzicerea locului de
munca
scari, in zona de actiune accesului in aceste zone
a echipamentelor de
munca
19. F22. Deplasare cu 3 MASURI TEHNICE
cadere de la inaltime Δ dotarea cu balustrade de Administratia permanent
prin pasire in gol, protectie a locurilor de munca
alunecare si/sau unde exista pericolul de cadere
impiedecare pe scari, in gol
schele podine de lucru
20. F24. Utilizarea 3 MASURI ORGANIZATORICE
echipamentelor de Δ verificarea starii tehnice a Cond. permanent
munca inainte de a tuturor echipamentelor de locului de
munca
verifica starea lor munca inainte de utilizarea lor
tehnica ( ex: fixarea
mandrinei in masina de
gaurit, starea sculelor
de lucru, etc.)

21. F25. . Fixarea 3 MASURI TEHNICE


necorespunzatoare a Δ montarea schelelor conform Cond. Permanent
schelelor si scarilor proiectului locului de
munca
pentru executarea de MASURI ORGANIZATORICE
lucrari la inaltime Δ asigurarea schelelor si scarilor Cond. permanent
contra deplasarii sau alunecarii locului de
lor in timpul lucrului la munca
inaltime

22. F25. Neutilizarea 3 MASURI ORGANIZATORICE


mijloacelor de protectie Δ utilizarea mijloacelor
din dotare individuale de protectie in lucratorii Permanent
functie de riscul de accidentare
23. F. 26. Pornirea neanuntata a 3 MASURI ORGANIZATORICE
unor echipamente de Δ verificarea starii tehnice a Cond. permanent
munca la care sunt in tuturor echipamentelor de locului de
executie, reparatii, fixari, munca
pozitionari
munca inainte de utilizarea lor
24. F.27. Manevrarea 3 MASURI ORGANIZATORICE
neautorizata a lucrarilor de Δ interventia la instalatiile Cond. permanent
reparatii la instalatiile electrice se va face numai de locului de
electrice personal calificat instruit si munca
autorizat ca electrician

25. F. 28. Executarea 3 MASURI ORGANIZATORICE


neautorizata a lucrarilor de Δ interventia la instalatiile Cond. permanent
reparatii la instalatiile electrice se va face numai de locului de
electrice din dotarea locului munca
de munca
personal calificat instruit si
autorizat ca electrician

26. F.31. Omiterea montarii 3 MASURI ORGANIZATORICE


balustradelor de protectie la Δ verificarea starii tehnice a Cond. permanent
schele, platforme, precum si tuturor echipamentelor de locului de
omiterea verificarii munca
rezistentei schelelor si
munca inainte de utilizarea lor
podinelor
27. 32. Omiterea legarii la 3 MASURI ORGANIZATORICE
pamant a Δ interventia la instalatiile Cond. Permanent
echipamentelor electrice se va face numai de locului de
munca
actionate electric personal calificat instruit si
( ex: betoniera ) autorizat ca electrician

Δ verificarea zilnica a Cond. zilnic


echpamentelor actionate electric locului de
ca acestea sa corespunda munca
normelor de electrosecuritate
28. F.33. Omiterea montarii 3 MASURI ORGANIZATORICE Cond. zilnic
aparatorilor de Δ verificarea zilnica a locului de
protectie dupa echpamentelor tehnice munca
operatiile de
intretinere si
reparatii
29. F7. Balansul materialelor 3 MASURI ORGANIZATORICE
ridicate cu scripetele Δ asigurarea sarcinilor impotriva Cond. Permanent
manual – prindere, lovire balansarii si caderii in timpul locului de
munca
si/sau strivire de catre ridicarii cu scripetele
materialele ridicate Δ utilizarea de cabluri de Cond. Permanent
ridicare la scripeti in functie de locului de
greutatea ridicata munca
Δ instruirea lucratorilor privind Cond. trimestrial
modul de exploatare a locului de
scripetilor munca
30. F8. Temperatura scazuta 3 MASURI ORGANIZATORICE
a obiectelor si Δ utilizarea de manusi de
suprafetelor utilizate, in protectie la manipularea Salariatii Permanent
timpul anotimpului materialelor pe timp friguros
friguros
31 F.29. Utilizarea 3 MASURI ORGANIZATORICE
necorespunzatoare a E.I.P. Δ utilizarea de manusi de
din dotare protectie la manipularea Salariatii Permanent
materialelor pe timp friguros
32. F21. Deplasare cu cadere 2 MASURI ORGANIZATORICE
de la acelasi nivel, prin Δ pastrarea in permanenta libera Cond. permanent
alunecare, dezechilibrare a cailor de acces si locului de
munca
si/sau impiedecare - cai indepartarea urmelor de apa,
de acces blocate, ulei, etc.
denivelate, alunecoase, Δ utilizarea unei incaltaminte
etc. corespunzatoare

33. F3. Suprafete sau 1 MASURI ORGANIZATORICE


contururi periculoase – Δ utilizarea de echipament
contact cu partile individual de protectie Salariatii permanent
ascutite ale ( manusi, etc. )
echipamentelor si
materialelor utilizate

EVALUATOR :
PFA LAUTARU I. GABRIELA,
SERVICIU EXTERN SSM