Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Data: 24.11.2016
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Dacia” Oradea
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în Limba Română
Clasa: Pregătitoare B
Învățătoare: Sâncelean Teodora
Propunatoare: Stepan Emanuela- Denisa, P.I.P.P anul II
Unitatea tematică: Lumea cărții
Subiectul lecției: Sunetul și litera M
TIPUL DE LECȚIE: Însușire de noi cunoștințe

COMPETENȚE SPECIFICE :
Comunicare în limba română
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiale, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.

1
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
a) Cognitive
O1: să despartă cuvintele în silabe;
O2: să identifice sunetul nou învățat în cuvintele date;
O3: să coloreze litera nou învățată după un cod de culori;
O4: să unească punctele pentru a obţine litera ” M”;
O5: să formuleze propoziţii cu ajutorul unor cuvinte care-l conţin pe „M”;
O6: să exerseze scrierea literei „M”;

b) Psihomotorii
O7: să folosească mijloacele de învățământ în mod corespunzător;

c) Afective
O8: să participe în mod activ și eficient la activitate.
Metode şi procedee : conversația, observația, explicația, demonstraţia , exerciţiul.
Mijloace de învăţământ : fișe de lucru, planșă cu litera M, litere magnetice, jetoane cu imagini, stiker cu față zâmbitoare
Forme de organizare : frontală, individuală
Resurse temporale: 35 minute + 15 minute activitate complementară
Forme şi tehnici de evaluare:
- aprecieri verbale
- observarea sistematică
- evaluare reciprocă
Resurse umane: 30 elevi
Locul de desfășurare: Sala de clasă

2
BIBLIOGRAFIE :

M.E.N. (2013), Programa școlară pentru disciplina Comunicare în Limba Română: clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București.

3
Desfășurarea activității

Etapele lecției/ Ob. Activitatea cadrului Activitatea Strategii didactice Evaluare


dozare timp Op. didactic elevilor Metode și Mijloace Forma de
procedee organizare
Moment Asigurarea unui climat Conversația Frontală
organizatoric optim pentru desfășurarea
1-2 minute activității.
Actualizarea O8 Conversația Litere Frontală Observarea
cunoștințelor „Copii, vă mai amintiţi care „ Ultima literă magnetice Individuală sistematică
dobândite CLR a fost ultima literă învățată este m ”
anterior 2.1. învăţată?” „Până acum noi
2-3 minute am învățat
„Ce litere am învăţat noi
literele: a, A și m”
până acum?”
Dau exemple de
„Daţi exemple de cuvinte cuvinte care încep
care încep cu sunetele cu literele
învăţate.” învățate.

Captarea O2 „Copii, mascota noastră, Privesc Conversaţia Mascota Frontală Observarea


atenției O7 Maimu ne-a pregătit o entuziasmați Cutiuță cu sistematică
4-5 minute O8 surpriză. O cutiuță în care „cadoul” de la jetoane
CLR sunt multe jetoane. Haideți Maimu și intuiesc
1.1. să vedem ce au în comun faptul că toate
1.3. aceste jetoane.” jetoanele
2.1. prezentate încep
cu litera M.
Anunțarea O7 „Astăzi ne vom juca cu Ascultă mesajul Explicația Planșa cu Frontală Observarea
temei și a O8 sunetul și litera M vom transmis de Conversația litera si sistematică
obiectivelor vedea ce cuvinte conțin învățătoare. sunetul M
1-2 minute această literă, vom despărți

4
cuvintele în silabe și o vom
și scrie.”
Transmiterea/ O1 “Dați-mi voi alte exemple Copiii dau Conversația Frontală și Aprecieri
însușirea O2 de cuvinte care încep cu M, exemplul cerut de individuală verbale
noilor O4 despărțiți cuvântul în silabe, învățătoare,
cunoștințe O5 iar după aceea formați o despart corect în
20-22 minute O6 scurtă propoziție cu el.” silabe și formează
O7 Va oferi corectările și o propoziție
O8 ajutorul necesar. Va numi 5- scurtă cu cuvântul
CLR 6 copii pentru această dat.
1.1. sarcină.
1.2.
2.1.
4.1.

“Pe fișa de lucru cu nr. Îndeplinesc Conversația Fișele de


paginii 20 sarcina trasată de Explicația lucru pag.
Vom face cu creionul grafic învățătoare. Demonstrația 20,22 și 28 Observare
tulpinile de la floricele, sistematică
coifurile copiilor, iar apoi
litera M după modelul dat
iar apoi vor continua și pe
pagina 28.”

„Pe fișa de lucru cu nr.


paginii 22 vom încercui
mașia și mărul care este
identic cu primul, iar după
aceea vom încercui
cuvintele care sunt identice
cu cel scris cu roșu”

5
Fixarea O2 Le propune copiilor un joc - Participă în mod Explicația Anexa 1 Frontală Observarea
cunoștințelor O6 “Bateţi din palme!’’ care activ la joc Conversația sistematică
6-7 minute O7 constă în rostirea de către Aprecieri
CLR învatăţoare a unor cuvinte, verbale
1.3. iar elevii trebuie să bată din
2.1. palme cand aud cuvinte care
contin sunetul M.

Evaluarea O3 „Acum pentru că deja Îndeplinesc Explicația Fișa de Frontală Observarea


finală- criterii O6 cunoaștem litera M, haideți sarcina trasată de Conversația lucru pag.22 sistematică
5-6 minute O7 să colorăm după codul de învățătoare.
CLR culori dat desenul de pe fișa Aprecieri
1.1. cu nr. paginii 22.” verbale

Încheiera „Astăzi v-ați descurcat Sunt receptivi la Conversația Abțibilduri Frontală


activității, minunat, dragii mei. Ca mesajul transmis, Cu față Individuală
indicații recompensă veți primi câte își împachetează zâmbitoare
pentru studiul o față zâmbitoare. Ați văzut lucrurile.
individual cât de frumoasă este litera
2 minute M ? Veți putea să mai
exersați acasă scrierea
acestei litere. Vă puteți
împacheta lucrurile.”