Sunteți pe pagina 1din 22

CUPRINS

Tema de
proiect_______________________________________________2
Cuprins______________________________________________________
3
I. Memoriu Tehnic________________________________________4
1. Principiu de
functionare__________________________________5
2. Solutii
constructive______________________________________5
• 1.Presa cu piulita fixa cu batiu in
consola____________________5
• 2.Presa cu piulita fixa din profil
laminat______________________6
• 3.Presa cu piulita fixa, varianta cu coloane
___________________6
3. Protectia
muncii_________________________________________8
II. Memoriu justificativ de
calcul________________________________10
• Calculul si proiectarea surubului si al
piulitei_________________10
• Stabilirea naturii solicitarii
tijei___________________________10
• Alegerea profilui
filetului_______________________________10
• Alegerea materialului surubului si
piulite__________________12
• Caracteristicile
mecanice_______________________________12
• Caracteristicile
mecanice_______________________________13
• Calculul diametrului mediu al
filetului_____________________13

3
Alegerea numarului de
inceputuri________________________14
Calculul
randamentului________________________________14
Calculul numarului de spire in
contact_____________________14
• Calculul lungimii filetului
piulitei_________________________14
• Calculul lungimii filetului
surubului________________________14
Verificarea spirei surubului si a piulitei la presiune de
contact si
solicitari
compuse_____________________________________15
Calculul profilului
poligonal_____________________________15
Calculul diametrului interior al filetului
exterior_____________16
Verificarea sectiunii de calare a manivelei la rasucire si
a
spirelor surubului_____________________________________17
Dimensionarea
piulitei_________________________________17
• Verificarea corpului
piulitei_____________________________18
• Calculul mecanismului de
actionare______________________19
• Determinarea diametrului manivelei si a
prelungitorului______19
• Verificarea Manivelei_______________________________20
• Masa_______________________________________________2
0
• Alegerea
profilului____________________________________21
Bibliografie________________________________________________2
2
Anexe____________________________________________________23

4
I.MEMORIU TEHNIC

Prezentul proiect are ca scop proiectarea unei prese cu piuliţă fixă.


Presa cu piuliţa fixă face parte din mecanismele şurub-piuliţă care
transforma mişcarea de rotaţie in mişcare de translaţie continua. Presele
cu şurub cu acţionare manuală se utilizează în construcţia de maşini, în
ateliere mecanice pentru deformarea plastică a metalelor la rece sau la
cald ( ştanţare, bordurare, umplere, găurire, matriţare ), la presarea sau
extragerea rulmenţilor, roţilor de curea, de lanţ, de cablu etc. De
asemenea presele se mai folosesc la presarea unor ajustaje şi la operaţia
tehnologică de matriţare.

Utilizarea mecanismelor cu suruburi de mişcare în construcţia de


maşini se datoresc avantajelor pe care le prezinta si anume:
- constructia simpla si tehnologia de executie usor realizabila
- posibilitatea de transmitere a unor sarcini axiale mari utilizând forţe de
acţionare mici
- raport mare de transmitere care duce la viteze mici
- compactitatea constructiei si gabarit redus
- funcţionarea lina si fără zgomot
- posibilitatea de a asigura în mod simplu autofrânarea
- permite utilizarea materialelor ieftine
- preţ de cost redus

Mecanismele cu şuruburi de mişcare prezintă şi


urmatoarele dezavantaje:
- lipsa autocentrarii
- necunoasterea exacta a forţelor de strângere
- existenta unei frecări în spirele filetului surubului si
piulitei care conduce la uzarea pieselor si la randament
scazut
- prezenta unor puternici concentratori de tensiune în zona
filetată afecteaza rezistenţa la oboseala a şurubului

5
1.1 PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE:

Presele cu piuliţă fixă, cu acţionare manuală au urmatorul


principiu de funcţionare: asupra manivelei se acţionează cu o
forţa (Fm) care roteşte şurubul de forţa prin intermediul portiunii
pe care se imbina şurubul cu manivela;
Cupla de rotaţie şurub-piuliţă transformă mişcarea de
rotaţie in mişcare de translatie, astfel şurubul executa o
miscare de rototranslatie.

1.2 SOLUTII COSTRUCTIVE:

1.Presa cu piulita fixa cu batiu in consola


Batiul are o forma deschisa .La partea inferioara are o
suprafata plana pe care se aseaza accsesoriile in care se
reazama piesa asupra careia se actioneaza. De asemenea talpa
este prevazuta cu gauri pentru fixarea piesei pe postament. Se
observa ca talpa presei este scobita, pentru a asigura o
pozitionare mai precisa a presei. La partea superioara a batiului
are o consola in care se monteaza piulita fixa . La acest tip de
presa se recomanda montarea piulitei cu un ajustaj intermediar
cu stringere probabil mica. Piulita se asigura impotriva rotirii cu
asamblari surub piulita. Surubul de forta este actionat de la
roata de mina , care are bratele sudate, iar capetele acestora
sint prevazute cu bile. Roata de manevra este calata pe o
portiune de sectiune patrata si este fixata cu piulita. Surubul se
reazama axial in berbec, la ridicare actionind asupra celor doua
placi fixate de berbec, ridicindu-l. La partea inferioara a
berbecului se monteaza un poanson schimbabil.

6
2.Presa cu piulita fixa din profil laminat
Pentru varianta de presa cu piulita fixa prezentata in fugura
este caracteristica constructia batiului 9 din profil laminat U
indoit si sudat in forma de cadru. Batiul este asamblat cu masa
presei 10 prin intermediul suruburilor 12, asigurate cu saibele
Grower 11,12. masa presei este prevazuta la partea superioara
cu canale T necesare fixarii unor dispozitive folosite la presare,
iar la partea inferioara cu locasuri pentru suruburile de fixare a
presei pe fundatie sau postament. Piulita fixa 5 se monteaza in
alezajul din partea superioara a batiului cu suruburile 6 si piulita
7 asigurate cu saibe Grower 8. Pe surubul de forta 4 este
montata manivela 3 de constructie sudata. Asamblarea surub
de forta - manivela este cu profil patrat in sectiunea
transversala. Fixarea impotriva demontarii facan-du-se cu
piulita infundata 1 si saiba plata 2.

7
3.Presa cu piulita fixa, varianta cu coloane
Aceasta este caracterizata prin prezenta coloanelor 11 in
costructia batiului presei, care au un rol de ghidare a traversei
mobile 15 si de sustinere a traverseifixe 4.
Piulita 2 este prinsa de traversa fixa cu ajutorul suruburilor
de fixare 3. Actionarea se face asupra manivelei 7 care prin
intermediul portiunii de calare actioneza asura surubului de
forta 1. Frecarea dintre surubul de forta si traversa mobila se
reduce cu ajutorul rulmentului axial 14.
Masa presei are o forma circulara fiind prevazuta cu canale
in “T” la partea superioara, cu locasurile pentru suruburile de
fixare pe fundatie si clema, alezaje filetate in cera se
insurubeaza coloanele.
La ridicare, surubul de de forta are un guler la partea
inferioara, la imbinarea cu traversa mobila care actioneaza
asupra placilor 13 de forma circulara care sint prinse de
traversa mobila cu suruburilor de fixare 12.
Toata constructia presei este prinsa pe placa de baza 1 care
este prevazuta cu gauri de prindere a dispozitivului de fundatie.
Principalul avantaj al acestei solutii costructive este
centrarea buna a traversei moibile prin przenta celor doua
coloane.

8
Dintre dezavantajele acestei solutii constructive vom
mentiona urmatoarele:
-executia destul d dificila cea de serie mica, deoarece
majoritateacomponentelor ansamblului presei este de forma
turmata
-nu pot fi prelucrate o gama larga de piese de dimensiuni
diferite deoarece posibilitatile sint limitate de przenta
coloanelor. [1,pag 87,88,15]

1.3 PROTECŢIA MUNCII

Principalele norme de igienă şi protecţia muncii sunt


următoarele:

• Pentru nevoile igienei corporale a echipelor de


întreţinere, pentru combaterea incendiilor sau pentru alte
necesităţi în locurile corespunzătoare se vor asigura
debitele de apă în limitele prevederilor normative de

9
consum. Sunt interzise orice conexiuni între reţelele de
apă industrială şi potabilă.
• Apele reziduale rezultate în urma procesului de
spălare, curăţare etc., în special la utilajele din sectoarele
care lucrează cu substanţe toxice, vor fi deversate în
canale speciale şi colectate în punctele de tratare chimică
în vederea trecerii lor ulterioare în canalele colectoare de
evacuare, fără pericolul poluării mediului înconjurător.
• Locul în care se efectuează reparaţiile ( în cazul
nedeplasării utilajului de pe locul de funcţionare ) va
trebui să fie asigurat în întreaga perioadă afectată reviziei
utilajului cu o atmosferă de lucru fără degajări de praf,
căldură excesiva sau umiditate; dacă reparaţiile se fac în
aer liber, pentru perioada de iarna, se vor prevede
încăperi care nu vor fi mai mici de opt metri pătraţi.
• În privinţa efortului fizic este interzisă ridicarea
sarcinilor mai mari de 50 kg de persoanele adulte şi
progresiv cu vârsta 12-25 kg pentru persoanele între 18-
21 ani. Distanţele maxime de transport manual sunt de la
60 m la o diferenţă de nivel de maxim 4 m ridicarea pe
verticală a sarcinilor de mai sus este limitată de înălţimea
de 1,5 m
• În scopul prevederii îmbolnăvirilor profesionale şi
accidentelor de munca provocate de gaze, vapori sau
pulberi, se limitează prin NRPM în raport de substanţa în
cauză, concentraţiile admise.

Protecţia muncii la executarea componentelor.


Repararea maşinilor şi a utilajelor.

Pe lângă instrucţiunile generale, în operaţiile de


reparare se vor respecta suplimentar toate normele de
protecţia muncii specificate pentru anumite maşini
unealta folosite în procesul de reparare şi recondiţionare
( strung, maşina de frezat, raboteza, maşina de găurit etc.
), normele privind executarea sudurii cu gaz si electrică,
norme privind folosirea solvenţilor şi detergenţilor la
spălarea pieselor, norme privind folosirea sculelor de
mâna specifice atelierelor de lăcătuşerie etc.. Detalierea
tuturor acestor norme este făcută în normele

10
departamentale de protecţia muncii din cadrul unitaţii
unde se efectuează lucrarea.
La proictarea presei sa ţinut cont de normele de
protecţia a muncii, făcindu-se in acelasi timp si unele
recomandări supra folosirii presei pentru evitarea
accidentelor.
Astfel avem:
- presa se vopseste in diferite culori pentru a crea
un avertisment pentru partile active ale ei si pentru
evitarea ruginirii
- se face fixarea masei in suruburile de fundatie
pentru evitarea miscarii acesteia in timpul
functionarii
- se are grija ca toate ajustajele percise sa fie
luate conform standardelor in vigoare
La suprafata de calare de forma hexagonală vom prescrie
un ajustaj cu clasa de prcizie scazut, care nu necesita prelucrari
riguroase. Pentru o montare si demontare uşoara a manivelei
pe portiunea de calare vom lăsa un mic joc, care să nu afecteze
totuşi funcţionarea.

Protecţia muncii la executarea pieselor şi al


asamblării montajului

Locul de munca trebuie special angajat pentru


lucrările de asamblare şi montare. Lucrările de montaj
care necesita unelte pneumatice sau electrice, la o
înălţime mai mare de 1,5 m, trebuie executate pe schelete
speciale. Pentru prinderea sarcinilor se vor utiliza lanţuri,
cabluri, funii care se verifica periodic la o sarcină cel puţin
dublată faţă de sarcina de ridicat. Macaralele utilizate,
troliile etc. trebuie să corespundă şi să fie autorizate de
ISCIR.

11
II. MEMORIU JUSTIFICARIV DE CALCUL

Calculul si proiectarea surubului si a piulitei

Stabilirea naturii solicitarii tijei

Schema functionala.Diagrama de forta si momente


Dupa natura miscarilor relative ale elementelor cuplei
surub-piulita in cadrul mecanismelor cu actionare manuala
avem piulita fixa, surubul executind o miscare de rotranslatie
(PPF). Pentru usurinta proiectarii schemele functionale sint
complectate cu diagrame de forte si momente ce incarca
elementele mecanismului, diagrame ce servesc la stabilirea
sectiunilor periculoase ale elementeelor respective.

Alegerea profilui filetului

Vom alege pentru surubul de forta filetul trapezoidal (STAS


2114/1-75) din urmatoarele considerente:

- are profilul de forma unui trapez rezultat din tesirea unui


triunghi isoscel cu unghiul la virf de 30 grade si baza egala cu
pasul
- flancul filetului are o inclinare de 15 grade
- jocurile la diametrul interior si exterior sint egale

12
- fundul filetului este rotunjit cu r=0,25mm pentru P=8-
12mm si respectiv r=0,5mm pentru P>12

- are o rezistenta si o rigiditate mai mare decit filetul


patrat
- asigura o buna centrare intre surub si piulita
- se poate executa prin procedeul de frezare
Filetul trapezoidal are dimensiunile standardizate conform
STAS/ 2114-75 putind fi executat cu pas normnal, fin sau mare :
D=d –diametrul nominal al filetului

H 4 = 0.5 ⋅ p + ac = h3
H1 = 0.5 ⋅ p
H1
z = 0.25 ⋅ p =
2
R1 max = 0.5 ⋅ ac
H = 1.866 ⋅ p
R 2 max = ac
d 2 = D2 = d = 2 ⋅ z = d − 0.5 ⋅ p
d 3 = d − 2 ⋅ h3 = d − p − 2 ⋅ ac
D4 = d + 2 ⋅ ac
D1 = d − 2 ⋅ H1 = d − p
a c = 0.15 mm pentru 1.5

13
pentru 2<p<5
a c = 0.25 mm
a c = 0.5mm pentru 6<p<12
a c = 1mm pentru p=6 [2,pag17,18]
Filetul trapezoidal se recomanda in cazul mecanismelor cu
surub si piulita care transmit sarcini mari in ambele sensuri.

Alegerea materialului surubului si piulite

Alegerea materialului pentru surub si piulita ca elemente


ale mecanismelor cu surub depinde de mai multi factori:
- caracteristicile mecanice ale materialului
- asigurarea conditiilor functionale, tehnologice si
economice in modul cel mai fovorabil
- fiabilitatea optima in contextul unor cheltuieli de
productie minima
Caracteristicile importantemecanice ale materialului pentru
surubul si piulita din constructia mecanismelor cu surub sint:
(Rp0.2) - limita de curgere
(Rm) - limita de rupere
(A) - alungirea
(E) - modulul de elasticitate
Penrtu suruburi de miscare supuse la solicitari mici si mjlocii
cu actionare manuala (viteza relativa la filet intre surub si
piulita este mica nu impune durificarea flancurilor) se va opta
pentru un otel laminat
Alegem pentru surubul de miscare materialul OLC45 (STAS
500/2-80)care are carecteristici mecanice de rezistenta
acaperitoare, proprietati de prelucrare buna si nu mecesita
tratament termic.
CaracteristicileluiOLC45:
- rezistenta la tractiune σ at = σ ac = 65[ N / mm 2 ]
- rezistenta la incovoiere σ ai = 72...78[ N / mm 2 ]
- rezistenta la rasucire τ at = 39...42[ N / mm 2 ]
- rezistenta la forfecare τ at = 52[ N / mm 2 ]
Solicitari
- tractiune σ at = σ ac = 180[ N / mm 2 ]
- incovoiere σ ai = 207[ N / mm 2 ]
- rasucire σ at = 117[ N / mm 2 ]
- forfecare σ af = 144 [ N / mm 2 ] [3, tab3.2]

14
Caracteristicile mecanice
- rezistenta la tractiune R m = 610[ N / mm ]
2

- limita de curgere R po = 360 [ N / mm ]


2

- alungirea la rupere A = 18% [3,tab3.1]


Piulita ca element component al cuplei de frecare surub-
piulita din mecanismul cu surub, este indicat a fi astfel
construita incit uzura sa fie concentrata asupra ei. Astfel se
recomanda ca materialul ales pentru piulita sa aiba modulul
de elsticitate mai mic decit cel al materialului surubului, ceea
ce are ca efect uniformitatea repartizarii sarcinii pe spire,
imbunatatirea comportari la oboseala si ca urmare cresterea
duratei de functionare.
Alegerea materialului pentru piulita ca element al culpei
de frecare surub- piulita se va face in asa fel incit sa se
limiteze presiunea de contact dintre spirele piulitei si ale
surubuluila valori reduse evitindu-se astfel uzura prematura.
Plcind de la faptul ca nu este indicat sa se utilizeze acelasi
mterial pentru piulita ca si pentru surubul de forta vom utiliza
cupluri de materiale care au o comportare buna din punct de
vedere al rezistentei la uzura, ca de exemplu: otel pe fonta,
otel pe bronz moale, otel pe fonta antifrictiune.
Vom opta pentru CuSn12- bronz moale cu o comportare
buna din punct de vedere al rezistentei la uzura
Coracteristici la CuSn12
- tractiune σ at = 28[ N / mm 2 ]
- incovoiere σ ai = 28[ N / mm 2 ]
- rasucire σ at = 20[ N / mm 2 ]
- compresiune σ ac = 28[ N / mm 2 ] [3,tab3.7]

Caracteristicile mecanice
- rezistenta minima la tractiune Rm = 220[ N / mm ]
2

- duritate HB = 80
- alungirea la rupere A = 7% [3,tab3.6]

Calculul diametrului mediu al filetului


F
d2 = = 27 .75[ mm ]
π ⋅ ϕh ⋅ ϕm ⋅ qa

15
ϕ h = 0.5 pentru profil trapezoidal
ϕ m = 1,75 [4,pag55]
[
q a = 12 N / mm 2
] pentru otel calit − bronz
Din STAS 2114/1-75 alegem filetul: Tr 32*12(p6) cu:
D=d=32 mm
D2=d2=29 mm
D1=26 mm
d1=25 mm
D4=33 mm
P=6 mm
⇒ H 4 = 0.5 ⋅ p + ac = h3 = 3.5[ mm ]
⇒ H1 = 0.5 ⋅ p = 3[ mm]
H
⇒ z = 0.25 ⋅ p = 1 = 1.5[ mm]
2
⇒ R1 max = 0.5 ⋅ ac = 0.25[ mm ]
⇒ H = 1.866 ⋅ p = 11 .198 [ mm ]
⇒R 2 max = ac = 0.5[ mm ]
d 2 = D2 = d = 2 ⋅ z = d − 0.5 ⋅ p = 27.75[ mm]
d1 = d − 2 ⋅ h3 = d − p − 2 ⋅ ac = 25[ mm ]
D4 = d + 2 ⋅ ac = 33[ mm ] ;
D1 = d − 2 ⋅ H1 = d − p = 26[ mm]
[2,tab2.2]

Alegerea numarului de inceputuri


La presele manuale (cu piulita fixa sau cu piulita
rotiroare) nu se impune conditia de autofrinare. Alegen
n=2- numarul de inceputuri care se impun pentru in
randament si o productivitate mare [4,pag56]

Calculul randamentului
pE
- β m = arctg = 7.503°
π ⋅d 2
µ
ϕ' = arctg = 8,246 °
cos α1
- η = tg βm / tg ( βm +ϕ' ) = 0,467
η = 46 ,7%

- unde µ = 0.14 , α =15 ° [4,pag56]

Calculul numarului de spire in contact


ϕm ⋅ d 2
z= = 8,35 ⇒ z = 8 [4,pag56]
p

16
Calculul lungimii filetului piulitei
m = z ⋅ p = 8 ⋅ 6 = 48[ mm ] [4,pag56]

Calculul lungimii filetului surubului


L f = h + m + 3 ⋅ p = 391[ mm ]
h-cursa maxima [4,pag56]

Verificarea spirei surubului si a piulitei la presiune de contact


si solicitari compuse

Verificarea spirelor şurubului


a) La spirele surubului
- la stivire q=
F
z ⋅π ⋅ d 2 ⋅ H1
[
= 11,61 < q a = 12 N / mm 2 ]
H 
6 ⋅ F  1 + ac 
- la incovoiere
σi =  2
π ⋅ z ⋅ d1 ⋅ h 2
 = 33,523 N / mm 2 [ ]

F  2
- la forfecare τ = = 1 ,60 2 N 7/ m m[4tab4.2]
f
z ⋅ π ⋅ d1 ⋅ h  

σ ech = (σ c + σi ) 2 + 3 ⋅τ t2 ≤ σ ac / 2 ⇒ 40 ,762 < 58 ,5[ N / mm 2 ]

b)verificarea spirei piulitei


la incovoiere:

H 
6F 1 + a c 
2
σi =  
π ⋅ z ⋅ d1 ⋅ h 2
a c = 0,5 pentru P = 612
h = 0,634 ⋅ P pentru filete trapezoid ale
[
σ i = 33,523 N / mm 2 ]
F
- la forfecare τf =
z ⋅ π ⋅ D4 ⋅ h
τ f = 8,050
[4tab4.2]
σ ech = (σ c + σ i ) + 3 ⋅ τ ≤ σ ac / 2 ⇒ 28 ,63 < 38 ,5[ N / mm
2
t
2 2
]

17
Calculul profilului poligonal

Se calculeaza inaltime profilului poligonal etr atasat prin


sudura in capatul superior al surubului de forta
Din STAS-ul DIN 32712 se aleg dimensiunile profilului
d1<d3(a filetului surubului de forta)
d1=28mm
d2=24mm
e=5mm
er = 1[ mm ]
D B = 42[ mm ]
T
e tr = = 41,52[ mm ]
Pa (π ⋅ d r ⋅ er + 0,05 ⋅ d1 )
2

d r = d 2 + 2e = 34[ mm ]
d2
r= + 16 e = 92[ mm ]
2
1 1 
T = M t1 + M t 2 = F  ⋅ d 2 tg ( β m + ϕ ) + µ 2 DB  = 169691 ,552 [ Nm ]
2 3 
R P 0, 2
Pa = = 28
5
[
R P 0 , 2 = 140 N / mm 2 ]

Calculul diametrului interior al filetului exterior

4 βF
= 25 ,919 [ mm ]
2
d 1m = + Dd
π σac
Dd = D + (4... 6) = 30[ mm ]
β = 1,3
σ ac = 65[ N / mm 2 ]
Din tab 3.2 pt materialul OLC45 fara concentrator de
tensiune

18
Verificarea sectiunii de calare a manivelei la rasucire si a
spirelor surubului
M tot = M t1 + M t 2 = 201,778 [ Nmm ]
3 3
1 D p1 − D p 2
Mt2 = ⋅ µF ⋅ 2 2
= 67 ,914 [ Nmm ]
3000 D p1 − D p 2
D p = DB = 42[ mm ]
k1 = 0,25
D p1
k1 =
Dp 2
D p1 = 10 ,5[mm ]
1
M t1 = ⋅ d 2 ⋅ F ⋅ tg ( βm + ϕ) = 133 ,864 [ Nmm ]
2000

τt =
16 ⋅10 3 ⋅ M t 2
[
= 22 ,136 N / mm 2 ]
π ⋅ d1
3

[4tab4.1]
Dimensionarea piulitei

Se urmareste urmatorul algoritm de calcul:


4⋅β ⋅F
a) De = + D ' 2 = 49 ,018 [ mm ] in formula anterioara
π ⋅ σ at
β =1.3 coeficient de rasucire [4,pag65]

b) calculam diamertul gurelului

19
De − D '
gp = = 8,509[ mm]
2
D g = (1.3... 1.5) De = (1.3... 1.5) ⋅ g p [ mm ] se alege constructiv
D g =68,625[mm] [4,pag65]

c) hg = ( 0.2... 0.25 ) ⋅ m =11,04 [ mm ] grosimea gurerului


[4,pag66]

Verificarea corpului piulitei Wal-Mart

la corp avem solicitare compusa


tractiune σ t = π ( D 2 − D 2 ) = 23,455[ N / mm ]
4⋅ F 2
-
e

- rasucire

20
τt =
16 ⋅10 3 Mt1 ⋅ De
(
π De − D
4 4
) [
= 7,073 N / mm 2 ]
solicitari compuse
-
[
⇒ σ ech = σ t2 + 4 ⋅τ t2 < σ ac N / mm 2 ]
[
⇒ σ ech = 27,39 N / mm 2 ]

b) verificarea gulerului piulitei


3⋅ F(D − D )
- la incovoiere σ i = π ⋅ D ⋅ h 2 = 79,585[ N / mm ]
g e 2
se
e g

considera sarcina concentrata la capatul gulerului


- la forfecare τ f =
F
π ⋅ De ⋅ hg
[
= 14 ,94 N / mm 2 ]

[4tab4.2]

Calculul mecanismului de actionare

Pentru actionarea preselor cu piulita fixa se utilizeaza


manivela montata pe capul poligonal al surubului de forta.
Lungimea manivelei se determina in functie de momentul
de torsiune total care sa fie realizat de catre muncitor
pentru actionarea presei.
10 3 M tot
Lc = = 420 ,370 [ mm ]
K ⋅ nj ⋅ Fm
L = Lc + lc = 520 ,370 [mm ]
lc = 100 [mm ]
Unde: - Fm este forta muncitorului [4,pag74,75]
- Fm=300 [N]
- Lc este lungimea de calcul a manivelei in [mm]
- L este lungimea efectiva a manivelei in [mm]
- lc este lungimea necesara prinderii manivelei in
[mm] si anume:
- 50 [mm] pentru un muncitor
- 100[mm] pentru doi muncitori

21
- Mtot = Mt1 + Mt2 la prese
- nj este numarul de muncitori care actioneaza
manivela
- nj = 2
- K este coeficientul de nesimultaneitate
- K = 0,8 in cazul in care nj = 2

Determinarea diametrului manivelei si a


prelungitorului

Din solicitarea la incovoiere rezulta diametrul d5 care in


cazul mecanismului e actionare functional in plan orizontal
are ecuatia:

32 ⋅ K ⋅ nj ⋅ Fm ⋅ Lc
d5 = 3 = 26,532[ mm] [4,pag75]
π ⋅ σ ai

Unde: σai = 110 [N/ mm 2 ] – deoarece σai =100...120 [N/ mm 2


] pt oteluri carbon obisnuite si oteluri carbon de calitate
[4,pag75]

Verificarea Manivelei
Se verifica la incovoiere conform relatiei:

32 ⋅ K ⋅ nj ⋅ Fm ⋅ Lc
σ i1 = = 62.722[ N / mm2 ] [4,pag75]
π ⋅D 3

Diametrul D se determina constructiv conform relatiei:D = (1,4 ... 1,5) d 5 => D=1,45 d 5 =38.471[mm] ⋅
[4,pag75]

Se adopta constructiv D = 38[mm]

32 ⋅ K ⋅ nj ⋅ Fm ⋅ Lc
σ i1 = = 62,722[ N / mm2 ] [4,pag75]
π ⋅D 3

Masa

Pentru travera fixa s-a folosit ca material OT400 avind


urmatoarele caracteristici:
- rezistenta la tractiune σ at = σ ac = 36[ N / mm 2 ]

22
- rezistenta la incovoiere σ ai = 40[ N / mm 2 ]
- rezistenta la rasucire τ at = 104 ... 113 [ N / mm 2 ]
- rezistenta la forfecare τ at = 26[ N / mm ]
2

Din SR 138 tabel.1 s-au ales canalele T cu urmatoarele


dimensiuni: A=10[mm],B=16[mm], H=20[mm], E=1[mm],
F=0.6[mm], G=1[mm], C=7[mm]

Alegerea profilului

Am ales profilul U8 din STAS 564 - 86 la dimensiunile:


h=80[mm]; b=45[mm]; d=6[mm]; t=8[mm];
R=8[mm]; r=4[mm];

23
24