Sunteți pe pagina 1din 4

FISĂ DE LECTURĂ

BIBLIOGRAFIE
Acsinte, Alexandru - Ghid privind desfǎşurarea activitǎţilor de educaţie fizicǎ în grǎdiniţǎ,
Piteşti,
Editura Tiparg;
Adams , M.; Jack, Canfield; Mark ,Victor, Hansen - volumul Supă de pui pentru suflet 1, Editura
Amalteea;
Ana, A.; Cioflica, S. - Jocuri didactice matematice, Ed. Emia, 2000;
Antohe, Mariana ; Paula, Teleianu - Matematica în grădiniţă- Editura „Ager”, Tg Jiu, 2004;
Antonovici S.,G.Nicu - Jocuri interdisciplinare, Editura Aramis;
Anghelescu, Carmen - Bebeluşul este o persoană, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001;
Arcire,A.; Bucur,O.; Iacob, S. - Programe şcolare pentru învăţământul primar - Discipline
Opţionale , Editura Axa , Botoşani , 2000;
Badiu T , 1999- Educaţia fizică a copiilor şi preşcolarilor , Editura Garuda-Art , Chişinu;
Barff, Ursula, Inge, Burkhardt, Maier, Jutta - Carte de construit pentru copii, EIS POL; 2001;
Barbu, A. ; Arcire, O. ; Bucur, E.; Bucur, E. ; Iacob, S - Programe şcolare pentru învăţământul
primar Discipline Opţionale , Editura Axa , Botoşani , 2000;
Bârsan, Nicoleta - Jocuri didactice specifice dezvoltării limbajului şi comunicării orale a
preşcolarilor mari, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. , Bucureşti, 1995;
Bârseti Ecaterina - Unitatea dintre conţinut, forme si metode în cadrul activitåţilor de cunoaştere,
”Revista de pedagogie” ,,numărul 3, Bucureşti, 1971;
Beraru, G. Neagu, M. - Activităţi matematice în grădiniţă, Editura ASS, 1995;
Breben, S.; Ruiu, G.; Goncea, E. - Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura Reprograf,
Craiova, 2005;
Cerghit, I.- Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura
Aramis, Bucureşti, 2002;
Cherghit, Ioan --„Metode de învăţământ”, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică,1976;
Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E., Vlăsceanu,L. - Didactica, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1993;
Comănescu, I. - Autoeducaţia azi şi mâine, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1996;
Constantin, P. - Să vorbim despre culori , Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1986;
Cosmovici, A. şi Iacob, L. - Psihologia generală, Editura Polirom, Iaşi,1996
Culea, L.; Grama, F.; Ionescu, D. - Activitatea integrată din grădiniţă- ghid pentru cadrele
didactice
din înv. preuniversitar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008;
Creţu, Elvila, Iliescu Constanţa, Nichita Silvia -Îndrumător metodic pentru dezvoltarea vorbirii,
cunoasterea mediului înconjurător, jocuri şi activităţi libere la clasa I, Bucureşti, Editura didactică
şi pedagogică, 1976;
Dan, Silvia; Lazăr, Daniela; Dumitrescu, Angela; Ploscar, Manuela; Grijincu, Floare- Metoda
proiectelor la vârstele timpurii. Consideraţii teoretice şi aplicaţii practice, Editura Mirton,
Timişoara, 2005;
Dogaru, Zoe - Jocuri didactice pentru educarea limbajului, Editura Aramis, Bucureşti, 2001;
Dottrens, Robert --„A educa şi a instrui, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1970;
Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în învăţământul preşcolar , volumul I „Comunicare
orală“, Editura Compania, Bucureşti, 1999;
Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în învăţământul preşcolar , volumul II „Comunicare
scrisă“, Editura Compania, Bucureşti, 1999;
Ezechil, Liliana, Păişi Lăzărescu, Mihaela - Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura
V&Integral, Bucureşti, 2002;
Glava, Adina, Glava, Cătălin - Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2002;
Grama, F. - Activitatea integrată din grădiniţă, Editura DPH, 2008;
Hârsu Mioara,Velicu Maria - Cunoaşterea plantelor şi a modului de îngrijire a lor de către copii”,
în „Optimizarea metodologiei didactice în învăţământului preşcolar”,
”Revista de pedagogie”, Bucureşti, 1977;
Ilioaia, Maria - Metodica predarii desenului la clasele I – IV, EDP, Bucureşti, 1990;
Iucu, Romiţă; Manolescu, Marin - Pedagogie, Editura Fundaţiei Culturale „Dimitrie
Bolintineanu”,
Bucureşti, 2001;
Lica, Ovidiu, Ionel; Lica, Mihaela; Nuta, Irina; Mirea, Luiza, Mioara - Prietenul meu
calculatorul,
Editura Aius, Craiova, 2005;
Libotean,I., Seling, M., Ciocioc,E.- Jocuri didactice matematice pentru grădiniţă- Editura V&I
Integral- Bucureşti, 1997;
Mareş, M.D - „Informatica şi bazele generale de operare pe calculator” , Editura Fundaţia
România de Mâine, Bucureşti, 2000;
Matei, Georgeta; Nica, Emilia - Educarea limbajului-nivel 3-4 ani– Editura Tiparg, 2012
Matei, Georgeta; Popescu, Laura; Găinescu, Aurora, Maria; Generalu, Vica, Florentina; Popescu,
Adriana, Georgiana; Toma, Aurica – Educarea limbajului-nivel 4-5 ani, Editura Tiparg, 2012
Matei, Georgeta; Ungureanu, Ionela - Activităţi matematice-Nivel I 3-4 ani, Editura Tiparg, 2012
Matei, Georgeta; Popescu, Laura; Găinescu, Aurora, Maria; Generalu, Vica, Florentina; Popescu,
Adriana, Georgiana; Toma, Aurica -Activităţi matematice-Nivel I 4-5 ani, Editura Tiparg, 2012
Matei, Georgeta; Ungureanu, Ionela - Cunoaşterea mediului -Nivel I 3-4 ani, Editura Tiparg, 2012
Matei, Georgeta; Popescu, Laura; Găinescu, Aurora, Maria; Generalu, Vica, Florentina; Popescu,
Adriana, Georgiana; Toma, Aurica - Cunoaşterea mediului- Nivel I 4-5 ani, Editura Tiparg, 2012
Matei, Georgeta; Dragomirescu, Elena; Bălăeanu, Eugenia - Educaţie pentru societate-Nivel 3-4
ani,
Editura Tiparg, 2012
Matei, Georgeta; Popescu, Laura; Găinescu, Aurora, Maria; Generalu, Vica, Florentina; Popescu,
Adriana, Georgiana; Toma, Aurica - Educaţie pentru societate-Nivel 4-5 ani, Editura Tiparg, 2012
Mătăsaru, Maria; Chiriloaie, Maria; Nedelcu, Carmen; Pricopoaia, Viorica, Mătăsaru Lavinia -
Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, „ Rovimed Publishers, 2002;
MEC, {2005} - Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii, Editura Coresi
S.A. Bucureşti
M.E.N. - Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii- ediţia a II-a revizuita
şi
adăugită, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2005
M.E.C.T. - Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008 ;
M.E.C.T. - Ghid pentru cadre didactice – suport informativ – programul naţional de educaţie
pentru
sănătate
M.E.C.T. - Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, aprobate prin
OMEDC nr. 4496/2004;
M.E.C.T. - Revista Învăţământul preşcolar, nr.3/2007;
M.E.C.T. - Revista Învăţământului Preşcolar nr. 1-2, 2007;
M.E.C.T. - Revista Învăţământul preşcolar, nr.3-4/2010;
M.E.C.T. - Revistă dedicată cadrelor didactice Învăţământul primar, nr.2-4, Editura Miniped,
2002;
Munteanu, C., Munteanu, E. N.- Ghid pentru învăţământul preşcolar. O abordare din perspectiva
noului curriculum, Editura Polirom, Iaşi: 2009;
Neagu Mihaela; Petrovici Constantin, Elemente de didactica matematicii în grădiniţa şi
învăţământul primar, Editura Pim, Iasi, 2002;
Paraschivoiu, Cosmina-Elena; Hosoş, Claudia; Tudor, Viorica – “Viitorul începe azi”, Editura
Magister, 2005
Păun, E., Iucu, R. (coord.) Educaţia preşcolară în România, Iaşi, Editura Polirom, 2002;
Pletea, M. et all - Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, vol III, Bucureşti:
Editura DPH, 2009;
Popa, Valerica - Activitati de educaţie plastică în grădiniţă, Editura V&I Integral, Bucureşti,
2000.
Preda, Viorica coordonator –Metoda proiectelor la vârste timpurii, Editura Miniped, Bucureşti,
2002;
Preda, V.; Pletea, M. -,,Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră integrată a
activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005;
Ratyus, Maria; Şerban, Marinel - Bazele informaticii, Editura Petrion, 1997 ;
„Revista Învăţământului Preşcolar”/ nr. 3-4/2006
Teodorescu, I., [1999}, Ecologie, Editura Constelaţii, Bucureşti
Tincea, Vasilica - Grafica si pictura, curs opţional, Editura Aramis, 2000;
Varzari, Elena - Metodica cunoasterii mediului înconjurător şi a dezvoltării vorbirii”,
,Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică,1977;
Winicott, D.W - The child, the family and the outside world, Pinguin Books, 1991;
Zig, Zigler, {2000} - Putem creşte copii buni într-o lume negativă!, Editura Curtea veche,
Bucureşti
*** “Artă şi îndemânare” (Vol. I, II), Editura Rao, Bucureşti, 2007;
***Activităţile matematice în grădiniţă, Editura Compania, Bucureşti, 2002;
*** Convenţia Naţiunilor Unite a Drepturilor Copilului, UNICEF, 2006;
*** (2008) Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7
ani, M.E.C.T., Bucureşti;
*** Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, D.P.H., Bucureşti, 2009
*** (2008) Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3–6/7ani, Unitatea de
Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar;
*** Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Editura Didactică,
Bucureşti, 2008;
***Jocuri didactice pentru activităţile matematice din grădiniţă, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;
*** Legea 84/1995, cu modificările ulterioare;
*** Legea Creşelor, Nr.236 /2007;
*** O lume demnă pentru copii (Documente asumate la Sesiunea Specială a Organizaţiei
Naţiunilor
Unite dedicată copiilor, Bucureşti, UNICEF, 2003;
*** Orientări metodice privind aplicarea programei activităţilor instructiv-educative în grădiniţa
de
copii, Editura Şcoala Gălăţeană, Galaţi, 2006
*** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura V&Integral,
Bucureşti,
2006;
*** Regulamentul de organizare si funcţionare a învăţământului preşcolar (2000);
*** Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani,
UNICEF, 2008;
www.edu.ro
www.oecd.org/edu/earlychildhood
www.Zerotothree
www.unicef.org
www.anpdc.ro
www.didactic.ro
http://www.parinti.com/Programapentruinvatamantulprescolar-t-
15797.html?sid=c193330cdbfe4f2fdf073d4f342b70eb
http://educatie.inmures.ro/fileadmin/docs/curriculum/curriculum%20final_18%20septembrie.pdf
http://www.educatoarea.ro/index.php?menu_item=Resurse&record_id=1748&page_nr=1
http://www.gradinapovestilor.ro/ghicitori/gh_corp.shtml
http://www.roli.ro/povesti
http://administraresite.edu.ro/index.php/legaldocs/c514/?where=summary%20le%202
http://www.didactic.ro/materiale
didactice/cautare?dosearch=true&type=material&search=Programa%20activitatilor
%20instructiveducative%
20in%20gradinita%20de%20copii&page=2
http://media.realitatea.ro/multimedia/other/201209/raport_de_evaluare_clasa_pregatitoare_547148
0
0.pdf
../../../Users/Ioana/sintact 3.0/cache/Legislatie/temp3014838/00164364.HTM
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/poezii-pentru-copii-5
http://forum.desprecopii.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=106085&nm=programa-activitatilor-
dingradinita
http://activitatiprescolari.blogspot.ro/search/label/programa
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Legea%20272%20din%202004%20protectia%20si
%2
0promovarea%20drepturilor%20copilului.pdf
http://www.rightwords.ro/citate/orice-lucru-prezentat-copiilor-no-tri-trebuie-sa-fie--31497
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/11495
http://www.isjarges.ro/index.php/curriculum-asig-calitatii/2013-11-03-18-59-45
http://isj.vs.edu.ro/pagina106.html
http://www.lumeapiticilor.ro/?aid=2382&caption=Familia_mea
http://www.interferente.ro/poezii-mama-mea.html
http://www.mamicamea.ro/basme-si-povesti-pentru-copii/Page-10.html
http://piciculipici.files.wordpress.com/2011/10/sanda-1.jpg
http://www.qbebe.ro/utile/cantece_gradinita
http://www.qbebe.ro/utile/povesti
http://www.qbebe.ro/utile/poezii

S-ar putea să vă placă și